REKLAMA

Jak działa miasto Warszawa? (cz. 5 z 5) Cezary Łasiczka rozmawia z prof. Stanisławem Falińskim

Studio Plac
Data emisji:
2017-12-11 13:50
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest kolejny odcinek z cyklu studio plac studio państwa mają gości jest prof. Stanisław Faliński politolog historyk samorządowiec Uniwersytet przyrodniczo humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Civitas z cyklu studio plac rozmawiamy o Warszawie przyglądamy się w Warszawie z różnych punktów i perspektyw, ale pomyślał sobie, że warto także spojrzeć na Warszawę jako pewną organizację co pozwoli pani profesorze o 3, jaka ma być relacja pomiędzy tak za tymi ruchami Rozwiń » miejskimi, a urzędnikami, bo czasami widzimy, że dochodzi do takiego zderzenia głów, jeżeli chodzi o różne kwestie, ale czasami mamy działaczy, którzy z jakiegoś powodu tracą zęby tak no bo albo wręcz przechodzą do obozu swojego poprzedniego przeciwnika walczyli nie jest też funkcja tego co mówiłem wcześniej w ogóle uważam, że funkcjonowanie w życiu publicznym powinno wynikać z tego co się chce zrobić co się chce zrobić powinna wynikać z pewnej ideologii ideologii z pewnego światopoglądu czy znów wracamy do tych wartości, o których mówię tak znaczy uprawianie polityki czy to lokalnej czy to regionalnej czy to ogólna Państwowej czy Europejskiej bez wartości nie ma najmniejszego sensu jeśli to jest budowane w oparciu o wartości to tak jak tacy politycy lokalni są dużo bardziej wierni temu po co po co, startując z życia jest życie wiem jak to wygląda dzisiaj, że ludzie dochodzą do władzy zmieniają swoje poglądy raczej pokazują, że nie mają poglądów tak zmieniają swoje usytuowanie na mapie politycznej, ale ja jestem gorącym zwolennikiem ruchów miejskich i jakby ubogaca Ania tej tej demokracji wydaje mi się że, że to w tym kierunku również będzie szło, żeby z zróżnicowanie naturalne zróżnicowanie społeczeństwa znajdowało naturalne odwzorowanie w tym co wśród tych, którzy sprawują władzę w pytanie jest następne oto jak to może być artykułowane na poziomie organu wykonawczego, czyli bezpośrednich wyborów wójtów burmistrzów prezydentów, ale na pewno może być artykułowane na poziomie rad, które w moim przekonaniu powinny w zestawieniu z kompetencjami organów wykonawczych, czyli tych jednoosobowych zarządów powinny być nieco większe tak, bo dzisiaj jest sytuacja taka, że dominują zresztą proszę zwrócić uwagę, że kampania wyborcza, która w Warszawie już de facto zaczęła nalot jest wokół tego, kto będzie kandydatem na prezydenta ani jaka będzie rada, bo tam jest realna władza prawda stąd też mówię o tym, że to, że rzecz, że może nastąpić pewnego rodzaju porozumienie tych, którzy myślą w sposób demokratyczny i znajdzie to potem przełożenie usytuowaniu władzy oczywiście mam świadomość tego, że to co prawda jest pewnego rodzaju ideałem czy absolutem ma dla mnie jak każdy Absolut czy każdy ideał no to jakiś tam części oby jak na większe było wprowadzane w życie latem, ale na tym moja rola polega tak znaczy ja nie jestem czynnym politykiem, mimo że kiedyś takim byłem dzisiaj sobie mogę opowiadać to co naprawdę myślę to co naprawdę uważam za właściwe i co chciałbym, żeby jak największym stopniu znalazło przełożenie na faktyczne życie polityczne oczywiście rozumiejąc politykę, jaka to polisy przede wszystkim panie dochodzenie i bicie się władzy Czyż to ważny jest to co pan powiedział o o tym gdzie jest władza, bo podobnie myślimy o Stanach Zjednoczonych, że najpotężniejszym człowiekiem na świecie, jeżeli chodzi o dostęp przez do władzy zasób władzy jest prezydent Stanów zjednoczonych tymczasem równie wiele władzy ma Kongres Pekin, ale ma pan też nie proszę zwrócić uwagę na system prawny Stanów zjednoczonych prezydent Tramp sobie wymyślił różnego rodzaju rozwiązania prawne dotyczące ruchu i migrantów do Stanów zjednoczonych natomiast system prawny był to w stanie zablokować jest sprawa wtoku pokazuje jak istotna jest niezależność systemu prawnego jak demokracja jest, mimo że demokracja amerykańska demokracja mocno scentralizowaną w sensie ilości władzy, jaką ma prezydent w stosunku do demokracji europejskich to pokazuje jak istotne jest też balans demokracji na poziomie państwa, gdzie ten podział władzy musi być faktycznym podziałem władzy, a nie tylko formalnym jak istotne jest też funkcjonowanie na zasadzie wartości choćby pokazują, że te wartości są źli to nie jest, jaki jest widzimy ja nie jestem wielkim fanem prezydenta trampa nie ukrywam go szanuję zebranej tak dalej, chociaż nie większością głosów jak wiemy natomiast do głowy mu, by nie przyszło, żeby wysadzać w powietrze system prawny, dlatego że taki czy inny sąd czy element tego systemu prawnego zablokował jego pomysł w ogóle nawet komuś tak tak pojemne mocno zapatrzone mu w sobie przekonanie o własnej nieomylności do głowy coś takiego nie biegasz po amerykańscy politolodzy wskazują na to, że prezydent się główną jego władzą, a może właściwie polem działania jest możliwość przekonywania do swoich pomysłów także stała cała władza właściwe władze w kongresie także w sądownictwie, ale chodzi o to, żeby prezydent potrafił negocjować potrafi przekonywać, a wtedy mamy do czynienia ze skutecznym prezydentem i panda to znowu jest jakby opieranie się na cześć wolność dążenie do tego, żeby fundamentem całego systemu władzy Państwowej czy władzy publicznej nabył określony stosunek do określonych wartości prezydent Stanów zjednoczonych może mieć taki czy inne takie 3 inne zdanie na temat rozumienia wolności na temat pluralizmu tak na temat stosunku do Meksykanów czy stosunku do zróżnicowania na arenie międzynarodowej, ale do głowy mu w ogóle nie przyjdzie, żeby samą istotę tych wartości tych wartości ponad 2 rzecz i on wie, że również w tym Senacie czy w innych strukturach amerykańskich są ludzie różni się ci ludzie różni też uznają różności za 3 wielobarwne ość zależeć naturalną w związku z tym wie, że ma tutaj pole oddziaływania politycznego, że polityka nie musi tylko polegać na tym życie zastraszył przestraszy zamknę i t d. w Lesznie Hancock 8 0 radnego podkreślił pan i to jest dla mnie też bardzo ważne także w tych wyborach być może w kampanii wyborczej wczoraj w Warszawie rozpoczęła mówi się o kandydatach na prezydenta natomiast nie wiemy nic o radnych, a przecież to radni w dużej części będą decydowali o tym, jaka będzie Warszawa nie wiemy, bo tak planów w tej rangi polityce nie chce wiedzieć jak FUS syna, ale jak to co najlepsze to co najistotniejsze wypływa na wierzch i to politycy partyjni czy politycy nie tylko partyjni doskonale wiedzą, że najważniejszym elementem władzy jest prezydent mający bardzo silny mandat, bo pochodzące z bezpośrednich wyborów, a radni są pewnego rodzaju dodatkiem mijanie uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie ja się tak Pm wychowywałem politycznie dziewięćdziesiątych latach 2 kadencje byłem burmistrzem i obie kadencje byłem wybierany przez radę i jakby w wtedy, kiedy i znaczna część, że większa część władzy czy nabył pewnego rodzaju była pewnego rodzaju równowaga, ale ogromna władza była wśród radnych w radzie dzisiaj te tt ta data Szala jest przesunięta w kierunku jednoosobowego zarządu, a na czym polega, gdyby to przesunięcie szali między m. in . na tym, jaki mandat ma prezydent czy miał prezydent tak zupełnie inaczej zachowuje się polityk, który ma mandat z wyborów bezpośrednich, a inaczej ten, który jest wybierany i może być odwołany przez radę tak jak starosta czy marszałek województwa nieporównywalnie silniejsza pozycja takiego kogoś, kto pochodzi z bezpośrednich wyborów ma nieporównywalnie mocniejsze możliwości oddziaływania i wpły w na mato na czym były i chęć reagowania NATO jak i jakie zdanie na jego temat czy na temat jego polityki mają radni, którzy tak naprawdę incydentalnie mogą go zmusić do takich zachowań, jakie oni uważają za za właściwe to jest zaleta czy wada dla dużego miasta na 4 Warszawa to zależy czy się uczy się uznaje tę tematem skuteczność za zażyczy najważniejszą czy społeczni nie władzy może się pan domyślać, jaki jest moje zdanie na ten temat uspołecznienie władzy uspołecznienie władzy jak najbardziej, ale uważam, że absolutnie w tej chwili w Polsce dość jest grzebania w ordynacjach wyborczych w tym również samorządowe czy docelowo uważam, że władza powinna być uspołecznienia natomiast w tej chwili nie powinno się grzebać w ordynacjach dotyczących wyboru wójta prezydenta i całego całej struktury są, dlaczego nie teraz, bo z 2 blisko wyborów czy, dlatego że mamy monopol partyjny to nie jest pluralistyczny myślenie o zmianie to drugie co pan pojęcia, gdzie obywatelowi działa sama najbliżej do władzy to się w razie w Warszawie, bo myślę sobie z domu powracające naszej rozmowie nowe modele amerykańskiej Unii i myślę sobie, że ją obywatel chce wpłynąć na władzę w stanach Zjednoczonych to jest zawsze proste rozwiązanie PiS to swego kongresmena jak będziesz pisał swego kongresmena i jeszcze namówić innych, żeby do swego kongresmena pisali na stronie Kongres man 2 rząd zależy od wyboru, więc zrobi wszystko, aby zadowolić tych, którzy nie dopiszą ale gdzie w obywateli Warszawy jest najbliżej wspominał pan o tym, o dzielnicach tak, które są też dorośli myślę, że do radnych miasta radni miasta mają w Warszawie mają rzeczywiście dużo do powiedzenia w przeciwieństwie do radnych dzielnicy, którzy nie mają nic w zasadzie do powiedzenia, bo nawet to, że wybierają zarządy dzielnicowe ma znaczenie do pewnego momentu po tym, jak zarząd dzielnicowy jest nie pomyśli sprawującego władzę prezydenta no to oni to prezent państwo MEN ty prawne takie, że spowodują, że albo się tym wybrany przez radę zarząd podporządkuje albo przestanie być zarządem de facto to może trwać dłużej krócej natomiast wydaje mi się, że akurat w Warszawie dość duże znaczenie mają radni Warszawy największe ma prezydent Warszawy zastępcy prezydenta Warszawy, ale myślę, że do radnych warszawskich warto warto pisać czy pisać do radnych warszawskich pisać do prezydenta do pani prezydent i jego zastępców prezydenta to taka ludzi, ale to nie znaczy, że nie należy jeśli sprawa jest jakaś techniczna o przewrót w techniczną przewlekła w takim sensie, że coś mogło być w sensie takim organizacyjnym zawalone tematów jak najbardziej też trzeba się kontaktować z radnymi pod dzielnicowymi to wcale nie znaczy to co ja mówię, że nie mają żadnego żadnej nie mają żadnej władzy faktycznie natomiast mogą wpływać i wpływają, a pełnomocnicy prezydenta do różnych spraw też ma też tylko to na pewno umocni się zajmuje raczej jest osobą taką, która wykonuje określone zadania z nadania prezydenta natomiast tym elementem społecznie mający władzę masą radni to oni powinni powinni tak pan zbierać informacje zbierać informacje czy czy być przekaźnikiem potrzeb społecznych im więcej osób się podpisze czy im więcej osób będzie zaangażowany w rozwiązywanie jakiegoś problemu o tym w tym lepiej niech przeprosi czy, jeżeli chcemy wpływać to piszemy przychodzimy na zebrania profesor jemy, ale też rozumiem, że może n p. zmusić może zmysłowo wymóg co może zasugerować konsultacje, zbierając podpisy jak najbardziej jak najbardziej okazale nie jest trudne to wcale nie jest trudne niektórzy uważają, że to jest warcholstwo ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł baliśmy razem Macieja uważam, że zawsze budowanie takiego takiej wspólnoty nowości na dowolnej podstawie jest czymś cennym, ale ta wspólnotowość nie wynikała z rozkazu z nakazu z powiedzenia róbmy tak czy zróbmy tak wynika z potrzeby dla 1 potrzeby serca dar dla drugiego z potrzeby mózgu, a generalnie rzecz biorąc wynikała z systemu wartości, o których mówię tak długo często właśnie ci podsumowując, że dzisiejsze spotkanie mieszkańców gości są na wasz mniejsze delegowanie dołączyli decentralizacja władzy tak doświadczenie tak kompetencje tak panie profesorze mam wrażenie, że rozmawiał z jakimś świecie równoległym lub mówiłem to mówiłem to, że jakby taka jest moja rola jest taka, żeby mówić co na ten temat myślę na sam po literach niektórzy uważają, że skuteczność jest najważniejsza tak co zrobić się bada słupki co tu zrobić działać tak, żeby tych słupków było jak najwięcej ich władzy zresztą dominujące myślenia o polityce w tej chwili jak pan posłucha różnych wypowiadających się moich kolegów z domów działa tutaj słupek tak jak tutaj słupek tak jak trudno wiadomo nie można realizować tej ich tych tych w tej polisy bez tego polityk Stark i wiadomo, że to pewnego rodzaju balast powinien być ale, ale to nie może być także liczyć się tylko skuteczność czy przede wszystkim skuteczność, czyli czy się tylko o sprawowanie władzy, bo na Boga w moim przekonaniu nie ma najmniejszego sensu bycia w życiu publicznym tylko o to, żeby być w życiu publicznym bardzo źle dla dla narodu dla społeczeństwa dla państwa jeśli system polityczny odwzorowuje czy odrzuca ludzi kompetentnych uczciwych, a przyjmuje tych, którzy są bardzo sprawni, a uczciwi inaczej bardzo dziękuję panie profesorze cechuje prof. Stanisław Faliński politolog historyk samorządowiec Uniwersytet przyrodniczo humanistyczny w Siedlcach oraz Collegium Civitas dziękuję bardzo panie profesorze mam nadzieję, że wartości wartości wartości kompetencje to, że nasze słabszego zapamiętają w ich dowolność wyboru będą korzystać z tego doświadczenia mądrości był taki ktoś, kto był może nie najlepszym muzykiem, ale bardzo dobrym publicystą, który mówił, że jeśli nie wiesz jak się zachować to bardzo przyzwoity bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!