REKLAMA

"Szefa KBW wskaże Min. Spraw Wewnętrznych, a ono oceni finanse partii"

Analizy
Data emisji:
2017-12-14 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
opozycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami w studiu dr Adam Gendźwiłł wydział geografii studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry i część z państwo może już pamięta naszego gościa, ponieważ z dużym wigorem dyskutowaliśmy o nowych pomysłach co do kodeksu wyborczego w kilka dni temu w analizach i spotykamy się ponownie, dlatego że prawo sprawiedliwość wniosło kilkadziesiąt poprawek do swojego własnego projektu zmiany m. in Rozwiń » . ordynacji wyborczej sprawiając, że cały ten projekt, a w co gorsza nasza rozmowa została wywrócona do góry nogami dlatego dziękuję panie doktorze za ponowne przybycie i można powiedzieć o wznowienie całej analizy z planów prawa i sprawiedliwości co do wyborów samorządowych pod tą częścią ustawy ustawy o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w tym będziemy w lesie zajmować może powiedz najpier w o tym co zostało, czego prawo i sprawiedliwość zmieniać nie będzie, jakie z tych przepisów dotyczących procedur wyborczych czy organów wyborczych pozostały bez zmian, lecz przede wszystkim Mermer pozostała bez zmian tak duża część dotycząca ustroju samo z modyfikacją ustroju Samorządowego uprawnienie radnych budżetów partycypacyjnych miasta, czyli tych kwestii, które nie są związane bezpośrednio z ordynacją wyborczą natomiast jeśli chodzi o kwestie wyborcze, które oczywiście siłą rzeczy najbardziej wszystkich interesują elektryzują no to oczywiście pozostaje kwestia ograniczenia kadencji teraz jest już czy wprowadzenie limitu kadencji teraz jest to już mi jednoznacznie z jakby interpretowane w świetle tych przepisów po poprawkach, że będą to 2 kadencje dla wójtów burmistrzów prezydentów liczony począwszy od 20 1 8 roku, ale kluczowa zmiana jest tak każe nie 2 × po 4 lata tylko 2 × po 5 lat ponieść 1 z tych zmian jest to, że wydłużamy czy autorzy chcą wydłużyć kadencję samorządów wszystkich szczebli władz wyższych władz wszystkich szczebli samorządu do 5 lat nasilały się panu zdobyć informacje czym to jest spowodowane, jaki jest uzasadnienia oczywiście to jedyny problem uzasadnienia będzie nam towarzyszył przez całą tę rozmowę, ponieważ sami państwo pamiętają cytowaliśmy obszerne nie poprzednie uzasadnienie do tego poprzedniego w lgną do poprzedniego w propozycji po przepisów i jak się okazuje sami autorzy wycofują się ze swoich własnych uzasadnień, więc być może pytanie uzasadnienie do zmiany w 4 lat na 5 nie ma do końca sezonu, bo wyraźnie widać, że autorzy traktują sobie bardzo lekko kwestie uargumentowane danej zmiany czy rzeczywiście tego co się stało w Sejmie pomiędzy 01 02 . czytaniem jest dosyć bałamutne to znaczy rzeczywiście w pewnych momentach autorzy mówili, że właściwie nie ma potrzeby prowadzenia długiej i rozległej debaty z głosami różnych stron wypowiedziami samorządowców akademików do większej rzeczy już została przedyskutowana, po czym przepychali bardzo, że tak powiem aktywnie i ich dużą determinacją daje pamiętamy to wszystkie poprawki które, który był przy pierwszym czytaniu, czyli des de facto projekt takim pierwotnym kształcie, po czym właściwie jedno można być fair wielu fundamentalnych kwestiach wycofali się z tego później z punktu widzenia stanowienia prawa no to oczywiście nie jest najlepszy przykład, bo właściwie nie wiadomo czy w tej sytuacji warto debatować czy nie warto debatować co tak naprawdę ma wpły w na NATO co myślał, że posłowie zasiadająca w komisji o ich wiarygodności wiarygodności ich słowa, gdy mu pewnie pewnie tak pewnie pewnie to w ogóle mówić coś o tym w jakim momencie, gdy stanowienia prawa i w jakim momencie nasza polityka szef się znajduje też oczywiście jest smutne niezależnie od preferencji politycznych mam wrażenie, ale rynek oraz oczywiście uzasadnienie tych 5 lat i mogę powiedzieć, jakie bywają uzasadnienia tych 5 lat i też one są jakoś wymieniane takim bez obiegła akademickim niezwiązanym bezpośrednio nim prace dowolnymi zmianami wprawie czy i taniec egzotyczne w swojej w wielu krajach kadencji władz samorządowych są pięcioletnie i chodzi też o taki cykl wyborczy wicekról nazwijmy to inwestycyjny tak też związany jest tym w jaki sposób samorząd działa, jakie projekty można sfinalizować w okresie 4 czy w okresie 5 lat to też wynika trochę z nakładaniem się na silne jest nakładanie się na siebie cykli wyborczych władcy krajowych i władz samorządowych i rzeczywiście w większości krajów jest także jest podobny cykle zdjęć podobna długość cyklu wyborczego gry na szczeblu krajowym jak na szczeblu samorządowym, czyli tam mamy 5 lat w samorządzie, gdzie zwykle są też pięcioletniej kadencji władz ustawodawczej natomiast jedno kluczowe na co warto zwracać zwracać uwagę zawsze przy okazji komentowania wyborów samorządowych to jest to czy te wybory występują współ występują ze sobą w tym samym roku bardzo istotne są bardzo i właśnie teraz po tej zmianie będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem to znaczy z roku 20 2 3 tak można to dziś to daleka przyszłość, ale to tylko 2 cykle wyborcze mogą może się zdarzyć także nałożą się na siebie wybory samorządowe i wybory parlamentarne zapowiedział od razu to ta zmiana pięcioletnia kadencja zamiast czteroletniej miałaby obowiązywać nie od najbliższych wyborów tylko tych za rok tylko dopiero zalano 4 lata właśnie władze wybrane w 20 1 8 roku byłyby wybrany na pięcioletnią kadencję nuta, więc jedno z pewnym roi się w pewnym sensie jeżdżą Grota w natomiast oczywiście to jest też także od pewnego czasu środowiska samorządowe też zwracały uwagę na to, że wybory samorządowe odbywające się jesienią są rzeczą niezbyt fortunna, dlatego że bardzo blisko końca roku również blisko momentu, w którym trzeba decydować o budżecie właściwie zmienia się władza i pewnie dużo fortu mniejszym rozwiązaniem również perspektywy tego współ występowanie z jesiennymi wyborami parlamentarnymi w Polsce wybory parlamentarne zwykle są jesienią jeśli oczywiście nie ma jakiegoś skróceniu skrócenia kadencji Sejmu byłyby wybory samorządowe odbywające się wiosną w rozumieniu tego już poprawki prawa i stworzyli goście nie określają nie mówią, ale dopiero, kiedy zakwitną jabłonie wiśnie dobrze jeśli chodzi o jeszcze kolejne zmiany czy MDM w dół Rosja rozumie zmianę dotyczącą jednomandatowych okręgów wyborczych przed chwilą prawo sprawiedliwość przekonywało, że absolutnie nie może być żadnych jednomandatowych okręgów wszędzie ma być LG ordynacja proporcjonalna większościowa, czyli proporcjonalne, czyli do 3 mandatów na 1 okręg nagle teraz okazuje się jednak będą krajowy SLD ma miejsce w miejscowościach do 20  00 0 mieszkań jest dom być może to jest też także te ta wolta pomiędzy 01 02 . czytaniem bardzo dobrze pokazuje, o co tak naprawdę chodzi wnioskodawcom i o co tak naprawdę chodzi partii rządzącej, że być może nie jest najważniejsze ustanowienie takich ani innych reguł wyborów być może jesteś także w międzyczasie autorzy zrozumieli, że ta koncepcja przynosi więcej chaosu niższy realnych korzyści na szczeblu lokalnym miast od początku mówiłem, że bardzo trudna jest przewidywać jakiekolwiek wymierne korzyści dla kogokolwiek czy rządzących czy opozycji wynikające ze zmiany reguł wyborczych i być może właśnie to inny jak znalazł jakieś odzwierciedlenie wycofani odważnie ładny frazes problem z majonezem traktowaniem słów z ustawą o tego projektodawcy do tego, że poseł Horała, którego wcześniej w minionym dosyć gęsto cytowaliśmy przy poprzedniej rozmowie obecnie zmienia kompletnie jest swój stosunek d s . mówi że w mniejszych gminach, gdzie ordynacja większościowa jest pewną tradycją nie ujawniają się w takiej sprawie VAT jednomandatowych okręgów wyborczych, które PiS generalnie negatywnie ocenia ten sam poseł Horała przyznał jeszcze w argumentował za likwidację JOW-ów, choć oczywiście w pytaniu, jakie negatywne strony ja ani w panu posłowi chodzi byłoby się wydaje, że w najmniejszych gminach w niektórych na pewno najmniejszych gminach właśnie bardzo jaskrawo ujawniają się jej zwady jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ na małe gminy, które są można powiedzieć zwarty mini jest ze społecznościami trzeba w jakiś sztuczny sposób dzielić na bardzo małe okręgi wyborcze w tych bardzo małych okręgach wyborczych często jest bardzo trudna konkurencja w ogóle powolnego prawda bezkonkurencyjny to jest pewna atrapa można powiedzieć procedury procedury wyborczej zwalniała modny jest ono udowodnione, ale wszystko właściwie w Ełku uzasadnić zależy tylko kto inny jak ma się cel co wyrzucimy z rozmową ze mną Study dr Adam Gendźwiłł z wydziału geografii studiów regionalnych na Uniwersytecie warszawskim po informacjach przyjrzymy się dalszym zmianom, które prawo i sprawiedliwość czyni we własnym projekcie zmian w ordynacji wyborczej od analizy Agata Kowalska przy mikrofonie z nami coś cały czas w studiu ekspert dr Adam Gendźwiłł wydział geografii studiów regionalnych na Uniwersytecie warszawskim i przyglądamy się zmianom w zmianach, czyli w ustawie o zwiększeniu udziału obywateli w procesie wybierania w LM i funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w prawo sprawiedliwość chce zmienić m. in. kodeks wyborczy w ale teraz zmienił zdanie i wprowadza zmiany do zmiany tak jak mówiłam sprzed lat z informacjami komentowaliśmy RM przedłużenie kadencji organów samorządowych do 5 lat i rezygnacje z likwidacji JOW-ów teraz JOW-y zostały przez PiS przy zwrócone po tygodniu propozycje, by ich nie było w po zostaną okręgi jednomandatowe w miejscowościach do 20  00 0 mieszkańców i chciałbym panie doktorze wytoczyć głos posła Platformy Obywatelskiej, który by zarzucił PiS-owi, że w organizuję sobie w wielomandatowych wybory większych miastach i to jest 4 0 50 60 tam, gdzie ma słabe kadry do tej pory w tych dużych miastach obowiązywały jednomandatowe okręgi wyborcze w dni też jest to nie do końca mam wrażenie przemyślana wypowiedź 1 o JOW-y są tym większych powyżej 20  00 0 w miastach obowiązywały tylko w 20 1 4 roku 20 1 0 roku obowiązywał tam system proporcjonalny inny wydaje mi się, że też to nie jest także pisma słabe struktury w terenie to oznacza akurat prawo i sprawiedliwość w ostatnich latach bardzo mocno zbudowało swoje struktury terenowe również w miastach średniej wielkości i oczywiście można mówić, że pisma bardzo mało prezydentów burmistrzów, ale jednak ma sporo radnych jest partią no może też w ogóle partie w Polsce nie są bardzo mocno zakorzenione w samorządzie terytorialnym, ale jednak PiS oraz PSL to są w tej chwili 2 partie najpowszechniej zakorzenione w samorządzie terytorialnym Platforma oczywiście w miastach przede wszystkim na, zwalniając oparty na boku, a dla dobra obywateli mieszkańców tych 4 0 50 6 0 miast jak byłoby najlepiej dla dobra obywateli wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest stabilny system wyborczy wyznaczy takich firm nie zmienia się na to, że rola tego nie możemy zagwarantować zlot to jest moja odpowiedź na to pytanie, a także system, który spełnia można powiedzieć takie potoczne wyobrażenia o tym, o co chodzi w tych wyborach i kogo tak naprawdę się wybierana czy my Polacy są w wyborach samorządowych mam wrażenie oczekują takiej mocno spersonalizowanej ordynacji to znaczy takiej, która pozwala wskazywać konkretne osoby, a z takich gminach, które składają się z kilku mniejszych społeczności, gdzie n p. sołect w na obszarach wiejskich są przecież gminy psy, których jest kilkanaście czasem kilkadziesiąt sołectw to jest też takie oczekiwanie, żeby w radzie gminy byli reprezentanci najbliższe sąsiedztwo ludzie, którzy są sąsiadami znajomymi i ten terytorialny wymiar reprezentacji występ w rządzie jest również bardzo ważne, więc to jest też ważne, żeby system wyborczy nie dawał takiej złudnej obietnicy że, głosując na konkretną osobę rzeczywiście ten wybór w pierwszej kolejności z wyborem osoby konieczna to jest wada tego systemu proporcjonalnego, który w, którym mamy, bo to też nie jest także z ten system jest idealny no ale nie jest żaden nie jest domagali się wydają się, że go praca nad tym, żeby wyłuskać te społeczne oczekiwania wobec systemu Samorządowego i wprowadzić w życie w mądry przemyślany sposób powoli też na drodze takiego dialogu jest ciągle przed nami nam się wydaje, że takie szarpanie się z mniej takich w konwulsjach właśnie niecały rok przed terminem wyborów zmienianie tego do Hani tych poprawek kolanem w jakiś taki atmosferze zupełnego bałaganu chaosu jest po prostu ze szkodą dla dla demokracji ze szkodą dla samorządności moim zdaniem niczego dobrego to nie przyniosło ja dodam tylko, że chyba on dochodzi na czas wydaje mi, że 1 rzecz w 1 Żak się wydaje ważne warte podkreślenia to znaczy w tej chwili da trochę na dalszy plan schodzą kwestie reguł wyborów dziś wydaje, że teraz moda na pierwszy plan niby trzeba wysunąć się w kontekście tych propozycji poprawek do poprawek to co ma się stać z państwową komisję władz mówią jest z administracją wyborczą w Polsce to jest też miękkie podbrzusze demokracji oczywiście wszyscy patrzymy na wybory, ale zwróćmy też uwagę na to kto te wybory organizuje, a poza tym państwo komisja wyborcza to nie jest tylko organ odpowiedzialny za organizację wyborów jest też organ, który kontroluje finanse partii politycznych i kontroluje finanse kampanii wyborczych to zmiana, która wykracza daleko poza kwestie samorządu terytorialnego i daleko poza kwestie wyborów głosów to jest kwestia finansowania partii politycznych w subwencji dla gości chodzi o te kwestie, które wcześniej podnieśliśmy w to można, by odnieść wrażenie, że prawo jest wrażliwość wycofywał się z jakichś swoich pomysłów trochę z pod wpływem oporu pod wpływem głosów sprzeciwu, który może powiedzmy, jaka była pierwotna propozycja co do LM administracji wyborczej, czyli PKW i krajowego biura wyborczego, a potem przytoczmy te zmiany i co państwo sami zobaczą czy to rzeczywiście jest wycofywanie się czy raczej pogłębianie pewnego trudnego problemu etycznego rozwiązania w uczuciach mogę powiedzieć, że Państwowa Komisja Wyborcza to jest jak grono w tej chwili sędziów w każdym razie grono, które zebrane do decydowania w różnych kwestiach dotyczących organizacji wyborów dotyczących finansowania partii politycznej kampanii wyborczych w Polsce natomiast KBW, czyli krajowe biuro wyborcze jest taki urząd, który tą Państwową Komisję Wyborczą obsługuje i trzeba pamiętać o tym, że to od tego KBW bardzo dużo zależy, dlatego że syn, jakby od PKW to jest po prostu grono DC DC trujące od tych ważnych istotnych kwestiach, ale musi w całości obsługiwane przez administrację którą, którą spółka Acron z KBW, więc współpraca tych 2 organów jest szalenie ważne do tej pory było także szefa KBW mianowała Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek przewodniczącego PKW, a w tej pierwszej propozycji PiS miało być także szefa krajowego biura wyborczego mianuje Państwowa Komisja Wyborcza spośród 3 kandydatów zgłoszonych przez Sejm Senat i prezydenta, a w tej nowej najnowsze jak rozumiem takiej ostatecznie głosowany propozycji jest, gdy to, że tych 3 kandydatów będzie wskazywał do wyboru dla PKW minister spra w wewnętrznych i administracji, a więc nowy członek rządu w tej chwili minister Błaszczak, ale można powiedzieć, że to niema zbyt dużego znaczenia czy to będzie w tej chwili nominat ministra Błaszczaka też trochę tak samo jak z perspektywy elektoratu PiS-u miałby to być nominat ministra Halickiego 3 ministra Boniego, bo oni sprawowali funkcje wcześniej w każdym razie w deblu pojawi się nowy podmiot w tej całej układance wcześniej jednak bezpośrednio szefowie resortów nie mieli wpływu na amfiteatr sady Atu nagle pojawia się minister spraw wewnętrznych chce też strony zaskakujące oczywiście to nie jest aż tak egzotyczna jak prezentuje się często podaje w rzeczywiście jest także w niektórych krajach w Europie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji bardzo mocno zaangażowane w organizację procesu wyborczego, ale trzeba też oczywiście dopowiedzieć, że w takich przypadkach po pierwsze w ogóle mamy do czynienia z dużo bardziej konsensualną kulturą polityczną niż on jest niższa niż to jest u nas pełną zgodą co do tego, że wybory są procesem uczciwym, a u nas to jest w protestu przez wielu polityków podważane, zwłaszcza po 20 1 4 roku pewnych miejscach, których nie zmienia się ordynacji co 4 lata Otóż to one, więc właśnie, jakby wydaje mi się, że to jest pomysł, który zmierza do mam wrażenie jeszcze bardziej do tego dojdą do kontestowania wyborów ze względu na to że, że w decydowaniu o takich newralgicznych kwestiach będzie zaangażowany człowiek pochodzący bezpośrednio z nominacji ministra spra w wewnętrznych i administracji także problemem pozostaje już teraz nie tylko torze w składzie Państwowej Komisji Wyborczej, czyli tego gremium decyzyjnego będą ludzie nominowani przez partie polityczne zasiadające w sejmie, więc PKW zostanie duża, bo w meczu z dużym stopniu upartyjniona, ale problemem będzie również, że to może zmieni się sposób wyboru szefa krajowego biura wyborczego, ale i to będzie nominat ministra spra w wewnętrznych administracji czas sobie odpowiedzieć na pytanie czy rzeczy to jest zgodne z naszymi oczekiwaniami i w jaki sposób zapewnić bezstronność tego organu, od którego mnóstwo zależy zwracam uwagę, że KBW to jest organ, który przygotowuje różne informacje jak, na podstawie których PKW podejmuje decyzje nie tylko w sprawie wyborów, ale również w sprawie finansowania partii politycznych przyjmowanie sprawozdań partii politycznych wykorzystanie subwencji, które partie dostają, a także finansowanie kampanii wyborczych w wyborach czy tą tą drugą nogę PKW zupełnie się pomija w tej chwili dyskusja zwracam na to uwagę, bo przypomnę jak dotkliwe szkody dla partii politycznych wyrządził byłoby odebranie im finansowania z budżetu państwa UE i o tym, się bardzo mało mówi, zwracając uwagę przede wszystkim na wybory natomiast zwracam uwagę na ten drugi aspekt albo ignorowanie przekrętów w finansowaniu partii lub prowadzenia kampanii to jesteś za drugą nóżkę albo nie sprzyja ani jawności dokumentacji finansowej, bo to też jest kwestia taka, żeby te dokumenty w jakiejś mierze powinny być dostępne do takiego no obywatelskiego dostępu i ich jeszcze 1 kwestia na sam koniec wycofano się z pomysłu, by to komisarze wyborczy ustalali okręgi wyborcze powraca ta ta kompetencja do organów samorządowych to chyba do wsi czy o tyle dobrze, że bardzo trudno znaleźć dowody, z których te 3 takie twarde dowody, które pokazywałyby że, gdy te organy robiły to w sposób absolutnie naganne i sposób, który by sprzyjał konkretnym konkretnym ugrupowaniem tak chcieli, żeby dochodziło do takiej jaskrawych przypadków, gdzie ma do ringu, który byśmy potępiali inaczej wydaje się po prostu, że organy samorządu mają najlepszą informację o tym w jaki sposób wewnętrznie społeczności lokalne są podzielone mają też najbardziej aktualne spisy mieszkańców, które są potrzebne do tego, żeby okręgi były odpowiedniej wielkości przy krajan do takich potrzeb, żeby nasz głos ważył równo, a musi ważyć równowagi, bo taka jest ogólna zasada wyborów jest to ogólnie dobrze, ale zwracam uwagę, że zwiększa się liczba komisarzy wyborczych względem tego co jest w tej chwili inaczej z propozycją, żeby tych komisarzy było 100 też nie te z takim krakowskim Targiem, że w tej chwili jest 5 1 w pierwszym projekcie było ponad 30 0, bo miał być światowy komisarz w nie wyborcza teraz to w takim razie około 100 na czas z tytułu i rzeczywiście pojawiają się na to są oczywiście dalej tylko plotki ale, ale mi się wydaje, że coś tutaj jest na rzeczy, że to być może też jest jakiś wstęp do tego, żeby manipulować przy ordynacji w wyborach do Sejmu to znaczy, żeby wykroić w Polsce bardzo małe okręgi wyborcze właśnie 100 okręgów sejmowych powiedzmy 1 co byłoby rozwiązaniem fatalnym z perspektywy proporcjonalności wyborów na razie o piętrowe strzeliły zmieniło zmienia ordynację do innych organów samorządowych będziemy się przełamać co dalej państwo zachęcam też do śledzenia tego Sejm pracuje nad tym projektem jeszcze nie przegłosował nam, a z nami był ekspert dr Adam Gendźwiłł z wydziału geografii studiów regionalnych na Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo pewnie nie ostatnie czas na informacje, a po nich wracamy z książkami, które mają nas podnieść jako obywateli na duchu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA