REKLAMA

Unikalny język głuchych

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-12-15 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
20:09 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tysiące 7 dzień dobry państwu Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym studio dr Paweł Rutkowski dzień dobry dzień dobry kierownik pracowni lingwistyki ligowej wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a będziemy rozmawiali o prawach komunikacyjnych net pewnie już większość państwa to kojarzy, ale tak dla porządku przypomnijmy, że oto w Polsce małe mniejszości językowej nam przykrość mnie n p. mniejszość niemiecka, ale mamy też grupy mniejszości, która Rozwiń » posługuje się polskim językiem migowym, dla których język Polski jest językiem obcym w jak duże jest grupa od razu sprecyzujmy, że kiedy mówimy o polskim językiem migowym to, choć nas na motorze jest to język migowy język zupełnie zupełnie różny od polszczyzny używany w Polsce, czyli ten przymiotnik Polski nie znaczy to żadną miarą czy jest to rodzaj przekazywania polszczyzny za pomocą testów manualnych czy jest jakaś wizualizacja polszczyzny jest język zupełnie zupełnie drastycznie odmiennej gramatyce, bo ta gramatyka opiera się na trójwymiarze notuje przestrzeń, a zatem wykorzystujemy coś co w językach scenicznych w językach takich jak Polski nie jest dostępny nie możemy słów rozmieszczać przestrzeń słów scenicznych nie mogę 1 słowa wypowiedzieć na drugim czy obok innego, a więc rychłego jest to możliwe dlatego podkreślmy jeszcze raz Polski język migowy to co zazwyczaj określamy po prostu skrótem PJN to język zupełnie niezwiązany z polszczyzną podstępem i genetycznym i historycznym, że warto wspomnieć, że w tym roku obchodzimy akurat w stulecie pierwszych w Polsce szkoły dla Głuchych Instytutu głuchoniemych, który do dziś funkcjonuje przy placu 3 krzyży z charakterystycznym budynek w Waszyngtonie z rynku i bardzo bym bardzo ważny budynek coś co ważne miejsce, ale od szkoła ta funkcjonuje mniej więcej 1 800 to dokładnie 3 000 trzynastego roku mniej więcej od wtedy w Polsce się Miga w Polsce się go w taki sposób mamy grupę osób, które w ten sposób się komunikuje Aten język się bardzo zmieniał przez chwilę zmienia się każdy język zmienia się ewoluuje tak jak polszczyzna między 1 800 siedemnastym a, a dniem dzisiejszym zmieniła się znacząco sam zmieni się Polski język migowy, ale mamy pewność, że jest to kontynuacja, że jest to ten sam język, skąd pewność mamy zapisy z dziewiętnastego wieku w tym bardzo obszerne opracowanie słownika w 2 księży Holak Jagodzińskiego, w którym autor opisano w 100 0 znaków używanych wtedy oczywiście nie mamy ilustracji nie mamy nagrań, ale są to opisy pozwalają nam on znaleźć wiele podobieństw między znakami używanymi dzisiaj wtedy to dla porządku jeszcze tylko powiedzmy, że istnieje taki język, który miganie wymiguje język Polski w sensie polszczyzna taką, jaką teraz my tutaj dwoje n p. posługujemy testy zwane S1, czyli system języka migowego, ale tyle jeśli chodzi o takie wnętrze żołądka wania nie powiedział mi pan ile osób to jest ilu osób sprawa dotyczy w Polsce nie wiemy nie możemy podać dokładnej liczby użytkowników polskiego języka migowego tych liczb nikt nie zna można grać tylko na szacunkach statystycznie przyjmuje się dla współczesnych społeczeństw 3 osoby głuche to mniej więcej 1 na 100 0 z tego wynikało, że mniej, więc szybko podkreśla, że jest to bardzo trudny szacunek, nic więc jej 3 8  00 0 Polaków to dlaczegóż to służyć jako państwo tego nie bada przecież to jest konkretna grupa obywateli, którym trzeba pomóc bardzo konkretny sposób to gest znaczy złe słowo pomoc lub raczej umożliwić w funkcjonowanie w pełni jako pełnoprawny obywatel to jest argument często podnoszone szczególnie w dużych krajach powiedzmy mniejszość migające w Ameryce często podnoszą argument, że u nas jest tak dużo jesteśmy 1 z największych grup językowych dlatego należą się prawie zawsze staram się tłumaczyć i kolegom, którzy w Polsce są podnosić argument wszystkim zainteresowanym czy choćby tych Głuchych były w Polsce 15 to łączy ich prawa językowe się nie zmieniają to nie jest także kogoś jest mniej to ma mniejsze prawo do wyrażenia swoich poglądów do zdobycia edukacji i do możliwości normalnego uczestniczenia komunikacyjnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa, ale też jasne, aczkolwiek zgodzi się pan, że lepiej wiedzieć jednak z Chełma jak już bardzo trudne jest określenie liczby użytkowników języka migowego przede wszystkim z tego powodu, że teraz nie wszyscy kusi unikają niektórzy migają, a my tylko w niektórych sytuacjach swych życiowych, a ich podstawowym sposobem komunikacji z języków fonicznych ci, którzy migają, a mają z kolei słyszące dzieci, a te dzieci też migają, bo dzieci słyszące dzieci Głuchych rodziców słów trochę w takiej sytuacji dzieci imigrantów emigrantów to znaczy, że jest to zazwyczaj dwujęzyczne, więc podkreślam na pewno jest to duża mniejszość na pewno jest to kilkadziesiąt tysięcy osób też te dane międzynarodowe na szkodę Międzynarodowego międzynarodowej federacji Głuchych mówiło się kilkudziesięciu tysiącach osób Głuchych w Polsce i stres na pewno istotna znaczną mniejszość językowa w jakiej sytuacji jest dziecko, które urodziło się w rodzinie słyszący w jaki sytuacji językowej to jest bardzo specyficzną sytuację dlatego, że jeżeli dziecko w jest w stanie odbierać polszczyzny i nawiązywać kontakty w polszczyźnie, a to jest możliwe co wśród większym stopniu dzięki postępom technologicznym dzięki implantu, które są coraz lepsze dzięki aparatom słuchowym, które są turysty przy to może być tak już dziecko poza tym językowym rozwija się mniej więcej taki sposób jak dzieci w Chinach służących to znaczy jedynym językiem, który jest mu dostępny jest język Polski język sceniczny, ale bardzo wielu sytuacji jak ci się także dziecko nie jest w stanie sukces osobiście słuchu nie jest w stanie przyswoić polszczyzny takie dzieci, słysząc ile bardzo wielu dzieci z ubytkiem słuchu i jedynym sensoryczne dostępnym językiem są już język migowy problem w Polsce w wielu krajach polega na tym, że bardzo często ląd to zetknięcie z językiem migowym dochodzi relatywnie późno mamy badania choćby w meczu meble ze Stanów zjednoczonych, które pokazują, że kluczowe jest to, żeby dziecko głuche i zima i język migowy stanowi dla niego podstawowe i skuteczność źródło komunikowania się czy narzędzie komunikowania się z otoczeniem źródło zdobywania wiedzy to powinno się z nim zetknąć bardzo wcześnie, żebyśmy nie doprowadzali do sytuacji bez widoczności badania amerykańskie badania prof. Marek mail pokazują, że osoby, które zetkną się z językiem migowym w wieku lat 9 patosu częste wypadki paradoksalnie czas odcięci najpier w rodzice próbują dziecko ich jak największym stopniu wprowadzić w świat suszenia świat dźwięku, jeżeli to się nie okazują nieskuteczne to wtedy uciekam się do języka migowego, a Tomasz in o bardzo złe skutki i choć możliwości poznawcze dziecka i w Kanadzie, gdzie koń nie jest jak to się winnej jest spikerem żadnego języka może dojść do takiej sytuacji, gdzie mamy de facto dziecko bez fizyczne w tym sensie, że jest w stanie się komunikować, ale dokładnie tak jak pani powiedziała w żadnym języku nie jest rodzimym użytkownikiem, czyli takie dziecko, które idzie później do szkoły spotyka się z podwójną barierą, bo od razu się naturalnie wymagana no jak to nieznane polskiego takiego w jakim się posługuję tak tak założenie ma do niedawna w szkolnictwie Głuchych nie tylko w Polsce, żeby było, żeby to podkreśli było takie, że jak czeską Muchy przychodzi do szkoły to ma korzystać z tych samych podręczników są dzieci słyszące, a tutejszy oczywiście mamy do czynienia z podwójną barierą w branży nie rozumiem, a tych tematów to musi się nauczyć tego wszystkiego co w podręczniku odważy musi się tego nauczyć języka, którego nie rozumiem, czyli w tym sam też musi się uczyć języka dla bardzo wielu osób Głuchych to bobry jelenie do przejścia w związku, z czym jeszcze dzisiaj bardzo niewielu Głuchych w stosunku do procentu służący służących do szkód podchodzi do matury czy studiuje nie, dlatego że są też, że to nie jest możliwe, że intelektualnie nie są do tego zdolni tylko, dlatego że nie są w stanie zdobyć o nich informacji ani tak być nie musi, bo chcę podkreślić dosłownie wczoraj dowiedziałam się, że kolega głuchy z naszego zespołu dostał bardzo prestiżowe stypendium ministra za swoje osiągnięcia naukowe, mimo że jest głuchy i posługuje się językiem migowym z Marek Śmietana zmieni jego nazwisko, żeby dopadł, czyli sytuacja się poprawia powiemy o tym, więcej Polski informacje Radia TOK FM w naszym studiu dr Paweł Rutkowski kierownik pracowni lingwistyki migowy z uniwersytetu Warszawskiego dr Paweł Rutkowski kierownik pracowni lingwistyki Miron jest wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami dzień dobry jeszcze raz Kinder z perspektywy n p. rodziców, którzy mają dziecko z ubytkiem słuchu dziecko głuchy interes nas n p . słuchają myślę sobie Malta, gdzie znajdę takie po doręczeniu kije przystosowane do PJN albo gdzie w ogóle ja mogę się nauczyć polskiego języka migowego myślę, że ci rodzice dzieci Głuchych, którzy zadają sobie takie pytania to zdecydowane stosowana mniejszości zasypuje mnie zachęcał, żeby sobie takie pytania właśnie zadawać większość rodziców nie będzie wcale rozważała języka migowego jako sensownej alternatywy dla komunikacji klinicznej myśląc, że po pierwsze, sami nie nauczą się języka migowego po to, po po drugie, większość polskich spółek istnienie Mika, a potem bardzo często się okazuje, kiedy ich dzieci będą już dorosła i to uczulam jeśli ktoś z gry słucha, nawet jeżeli wydaje się, że w tym okresie wczesnego dzieciństwa język migowy nie jest potrzebny to potem z masy przypadków ludzi, którzy jako dorośli czy jako nastolatkowi szukanie języka migowego, dlatego że chcą mieć normalne relacje z otoczeniem chcą mieć przyjaciół co mieć partnerów życiowych jest kultura przetrwała kultura powiedzmy sobie, że z badań wynika, że kusi tu jedno snajper sny sny są ze społeczności takich czy mają partnerzy praktycznie bez wyjątku są także osobami głuchymi partnerzy osób Głuchych jest trzeba to wszystko uwzględnić i dać dziecku Miko wymóg dziecku główkę przegryzł szansę na poznanie języka migowego jak mówi w Polsce problem do tej pory często polega na tym, że dziecko z językiem migowym stykał się relatywnie późno w n p. w szkole dla Głuchych czy jeszcze później na dni w pierwszych latach szkoły dla Głuchych podczas gdy kluczowe są te pierwsze lata i teraz coś, o czym bardzo chcecie się powiedzieć i o czym na co bardzo chcę zwrócić państwu uwagę to zupełnie nowy kurs do nauki języka migowego, który właśnie kończymy tworzyć pracowni lingwistyki mikrofali nas Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyła kurs dwupoziomowy, czyli zgodny z europejskim systemem opisu kompetencji językowych na poziomie 1 i A 2 każdy z tych poziomów ma 2 części dyskurs przystosowany do małych dzieci, które jeszcze nie czytają, czyli cały kurs jest tylko obraz KOV są programy komputerowe czy dziecko poprzez interakcje z tym programem rozwiązywanie zagadek i kanie na obrazki poznaje Polski język migowy myślę, że to jest bardzo ważna zmiana w stosunku do materiałów, które tworzone były do tej pory, które m. in. nasz zespół tworzą, dlatego że do tej pory zakładaliśmy, że dziecko już Micka, czyli tworzyliśmy powiedzmy podręcznik do chemii fizyki czy do innego przedmiotu, który również z komiksowym, który pomagał zrozumieć materiał dziecku, które nie jest rodzimym użytkownikiem polszczyzny, dla którego polszczyzna może stanowić problem, ale muszą być ten uczeń biegły w języku migowym teraz Novum to to, że wprowadzamy język migowy od podstaw jeśli tylko ktoś chce się tym zainteresować to bardzo polecam, żeby już od stycznia dowiadywać się po prostu w Ministerstwie Edukacji Narodowej jak te z tych podręczników korzystać także one dosłownie w grudniu teraz są kończone i mamy już od przyszłego roku będą wykorzystywane najszerzej czy jest jakaś różnica w dostępie do edukacji nie związane z PJN czy w ogóle w tym języku w zależności od tego gdzie mieszkamy czy jak się mieszka w dużym ośrodku jest dużo łatwiej mniejszym Jima miejscowości to dużo trudniej oczywiście, że taki jest takie sumy wszystkim szansami edukacyjnymi wiadomo, że oferta edukacyjna wielkim mieście takim jak Warszawa będzie o wiele szersza i n p. możliwość wznoszenia i szkoły dla Głuchych i przedszkola dla kuchni czy przedszkola w tym jest wykorzystywany język migowy jest tutaj oczywiście większa dlatego tak ważne są teraz w czasach, kiedy technologia bardzo nam ten dystans skraca bardzo ważne, żeby nie ma rodzice dzieci Głuchych tak przecież tam w małych ośrodkach dziś na prowincji mieli szansę przynajmniej korzystać z takich materiałów, które są dostępne online, z których mogą, w których dzięki, którym mogą kształtować i kompetencji swego dziecka w języku migowym, ale także przy okazji sami mogą rozwijać swoją kompetencję to nic nie zastąpi tych czułości, jaką daje komunikacji i rodzice dzieci Głuchych muszą pamiętać o tym, że trzeba na wszelkie sposoby stara się tę wieś budować nie wykluczać skóry język migowy, ale zdaje się, że zmieniło się sporo jeśli chodzi o nastawieniem, bo jeszcze nie tak dawno dominowało takie myślenie, że do trudno trzeba jakoś się przymusić osoby głuche do tego, żeby posługiwał się językiem polskim inne fonii liczne mem, ponieważ żyjemy w Polsce ten język dominuje muszą jakoś sobie poradzić w urzędach muszą czytać wszystkie pisma i t d. tak dalej i wydają się, że nie było w tym złej intencji absolutnie, ale jednak to niech oddadzą ważne słowo Igo art słowo, którego pani użyła przymuszać słowem, którego prawdopodobnie użyło wielu Głuchych, bo tak to wygląda z perspektywy 2 natomiast my oczywiście my suszące się tej rzeczy wszystko zbudowane na wspaniałych intencjach chcemy, żeby głuchym żyło się w naszym społeczeństwie najlepiej natomiast zapominamy czasem, żeby posłuchać samych Głuchych i dowiedzieć, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie badania z zeszłego roku z Ameryki pokazują, że głusi migający biegle osiągają o wiele lepsze wyniki z matematyki z języka angielskiego co wydaje się zupełnie nie intuicyjne niż ci głusi, którzy unikają słabo, dlaczego tak jest język migowy pozwala udrożnić kanały komunikacyjne, które są niezbędne do tego, żeby zdobywać wiedzę, żeby rozwijać intelektualnie, że poszerzać swoje Horyzonty, żeby być szczęśliwym człowiekiem i pamiętajmy, że to nie są Niczyje fanaberie tylko w Polsce erotyką i ratyfikowaliśmy w 20 1 2 roku konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, które jest powiedziane wyraźnie, że zobowiązujemy się do tego, żeby to my ułatwiać naukę języka migowego i umożliwiać każdemu wyrażanie poglądów, a i zapewniam, że prawo do poszukiwania zdobywania informacji w za pomocą takich środków komunikacyjnych, jakie są właściwe czy n p. za pomocą języka migowego chcę podkreślić, że nikt nie jest w stanie zapewnić, że dziecko głuche na uczyć języka fonicznego miejmy nadzieję, że jak najwięcej jak największej liczbie wypadków to będzie skuteczne i oby tak było natomiast nie ma znanych przypadków takich, żeby dziecko głuchy mimo prób nie nauczył się języka migowego język migowy w każdym dziecku duchem sensoryczny wstęp z kursu nie jest mi nie zamykajmy tej możliwości, choć nam służącym wydaje się, że coś egzotycznego odcinającego oto co rząd większość zalet z tym argumentem, że funkcjonujemy jednak w takim świecie, gdzie urzędowym językiem jest język Polski inny trzeba przeczytać dokumenty, z którymi czasami nawet naturalni Nike spikerzy języka polskiego mają kłopoty, bo ten język jestem bardzo trudne moim zdaniem to jest właśnie argument za tym, żeby jak najwcześniej dziecko migowy zaczął rozwijać intelektualnie, dlatego że mówi po ma badania ze Stanów pokazują, że wcześniej się zapewnienie wstępu do języka migowego skutkuje lepszą znajomością języka angielskiego pisanego języka angielskiego po oczywiście, że dziecko nie rozwija się intelektualnie w takim stopniu, jakiego rówieśnicy, bo nie ma możliwości pełnej komunikacji i to samo to, że w pędzie teoretycznie wystawione na zboczu z języka fonicznego, których nie rozumie jest powoduje, że zacznie z tego języka czynnie korzystać z etatu musi, jakie to musi być poczucie samotności i takiego wykluczenia nawet własnej rodzinie w tym, że takich rzeczach nie powinien mówić nie tylko kusi także, że nic jest bardzo wiele relacji Głuch na ten temat z relacji na temat i jest natomiast ich stosunku do służących najbliższych rodziny do społeczeństwa na szczęście bardzo wiele w tym zakresie poprawia co powie, że na Uniwersytecie warszawskim otworzyliśmy w tym roku 8 grup elektoratu owych polskiego języka migowego od poziomu 0 od poziomu 1 od samego Otóż surowej znajomość i wszystkie 8 grup zostało rannych wypełniony studentami w dosłownie w pierwszym dniu rejsu, że w pierwszym dniu rejestracji co pokazuje olbrzymie zainteresowanie tym językiem wśród służących i mam nadzieję, że ci studenci nasi, którzy tu rosną i będą oswojenia go z językiem migowym nie będą patrzeć na głuchego wnikającego w przyszłości jako na kogoś niepełnosprawnego, którego trzeba pomóc tylko jak normalnego partnera w dyskusji oczywiście, że tak teczek tak, jakbyśmy traktowali wszystkich obcokrajowców, którzy nie znają polskiego jako jakiś taki gorzej jeśli z szyldem zawsze powtarza ze względu, że niepełnosprawność głuchego to jest taka niepełnosprawność niepełnosprawność Chińczyka w Polsce, który nie zna polskiego to jest dokładnie taka sama niepełnosprawność napisał do naszych usług do nas słuchaczy, którym opowiada, że wczoraj widział pana rozmawiającego przez telefon w języku migowym, używając dzisiejszej techniki jak rozumiem to była wideokonferencja to był bardzo miły obraz ja też widziałam kiedyś taki obrazek jest fantastyczny moment na rozmawiać intensywniej jednocześnie nikomu nie przeszkadzając z tego przewagę do polskiego języka migowego w autobusach n p. będzie duża konferencja w przyszłym roku tak w sierpniu 20 1 8 mamy w Polsce największą światową konferencję dotyczącą języków migowych i kultury osób migających jest konferencja w kinach, której wszystkie referaty wygłoszone w językach migowych zawsze oficjalnym językiem konferencji międzynarodowych intymność nocna, więc czy taki, że język esperanto stworzony sztucznie przy międzynarodowej komunikacji, a także języka lokalnego organizatora czy w tym wypadku Polski język migowy i będzie to wydarzenie akcja interesującym się z punktu widzenia także słyszących, dlatego że przyjeżdżają setki osób z całego świata przyjeżdżają, żeby migać przedstawić referaty dotyczące właśnie tych społeczności to dopiero pokazuje jak ogromną liczbą ludzi stykamy, bo każdy z nich jest reprezentantem, jaki społeczności obecnie na świecie jest wg wyliczeń językoznawców około 200 języków migowych i jak inni pomyślą o tych konferencjach tegoroczna odbywa się to 3 1 3 w Brazylii poprzednio w Chinach przyszłoroczny będzie w Polsce to one dopiero zdają sprawę pozwala zdać sobie sprawę jak duża międzynarodowa społeczność to osoby migające, których bogate jest kultura jak bogaty jest kultura, ale także jak ważnym problemie, o ile chodzi o zapewnienie praw komunikacyjnych mówimy to nie jest jakaś fanaberia to jest bardzo znacząca liczba osób, które ma takie samo prawo, które mają takie samo prawo do wyrażania swych poglądów do rozwoju intelektualnego do bycia pełnoprawnym członkiem społeczeństwa jak my jak, służąc prawo komunikacyjne, a z nich wypływa jak słyszymy bardzo bardzo wiele dziękuję serdecznie za rozmowę dziękuję bardzo im dr Paweł Rutkowski kierownik pracowni lingwistyki ligowej wydział polonistyki Uniwersytetu w waszych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA