REKLAMA

Warszawskie strategie transportowe i ich historia. Krzysztof Woźniak rozmawia z prof. Wojciechem Suchorzewskim

Studio Plac
Data emisji:
2017-12-15 12:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
29:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry Krzysztofa w śnieg przed mikrofonem to jest audycja z cyklu studio plac, której rozmawiamy o różnych tematach związanych z Warszawą prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika warszawska, ale również autor 1 ze strategii transportowych dla Warszawy do 20 1 5 roku, ale też wcześniejszych różnych strategii dzień dobry panie profesorze dzień dobry chciałbym porozmawiać z panem profesorem o tym, właśnie tych strategii WHO różnych co po nich dostaliśmy jak myśli Rozwiń » pan w jakim stopniu udało się zrealizować to strategie ostatnią pana autorstwa lub współautor współautor no ale jednak niektórzy uważają, że to głównie na liście nie ma ona od niej syn zawsze jest przecież praca bardzo zespołowa z i i 4 i tutaj trudno mogę wymienić bardzo wiele nazwisk prawda poczynając od 3 lat sześćdziesiątych nawet kiedy i, kiedy zaczynałem pracę do Warszawy temat jest temat jest bardzo trudny, bo wszystko zależy od punktu widzenia jak wiadomo gminy, ale patrząc na to tak jakoś pół krytycznie albo ja nie jestem obiektywny, ponieważ może brały udział naszego dobra udział w pracach historia po czterdziestym po 19 4 5 roku plany odbudowy Warszawy zniszczonej bardzo dużym procencie powstały w czasie wojny już w czasie wojny i zaraz po wojnie i w czasie wojny nawet wiadomo, gdzie na ulicy Lwowskiej na, bo już było liczyć w czasie powstania, czyli ci, bo już było wiadomo, że są, że są zniszczenia i znacznym stopniu dane było oparto koncepcję przedwojenną prezydenta Starzyńskiego choćby do liceum imienia i znana jest właśnie żeńskiego koncepcja Starzyńskiego no my zawierała m. in. taką dla dobra koncepcja takiego upokorzenia kołowania układu drogowego w Warszawie, że Boruc był bardziej przejezdny prostokątny z obwodnicą śródmiejską dokładnie po trasie obecnej obwodnicy z 1 wyjątkiem wschodniej części, które nie istnieje została wykreślona z planów niestety a dlaczego warto, bo tego tematu nie na to pytanie nie odpowiadać, bo ono miałoby tutaj taki podtekst polityczny analityczną rajcą, ale to ja zaliczam do błędów to błędów popełnionych mianowicie ta wschodnia obwodnica miała przebiegać mniej więcej tam, gdzie szwedzka jest obecnie międzynarodowa na Saskiej Kępie to byłby taki Kwadrat prawda tuzów jak wiemy ta obwodnica przesunięta daleko na dno targowej i nie wiadomo, kiedy do końca powstanie, a wszystko jedno kanciarzy i plany powstały przed wojną pierwsze po wojnie były zrobione biorąc pod uwagę możliwość innego ukształtowania centralnej części miasta, która była zniżka ta i jedno to nie jest jesteśmy w Chinach mamy czytelnikom, żeby pokazać ludziom pokaleczone Jama przedsiębiorstwo, a taki plan Warszawy w centralnej części Warszawy 1 9 3 0 1 9 7 6 tydzień w tej z 1 9 3 0 na obszarze centralnym 6 0 prawie procent powierzchni to była zabudowa z taką już ze studniami i to były nadal takie kamienice z niewielką studnią z betonową nawierzchnią 0 zieleni w mieście czy w tej tendencji części miasta polskie ulice po wojnie podjęto decyzje i stan chińskiej zresztą przewidywał takie, choć nie jest zbyt drastyczne działania natomiast po wojnie podjęto podjęto decyzję n p. najlepiej to na moralną widać w nich szyby zamiast takiego całkowicie zabudowanego 3 0 dniową zabudową obszaru powstało coś obsługiwane prostokątnym układem ulic i jest ze znaczną powierzchnią terenów zielonych i daktyle Muranów dziś jej w wodach trener w ogóle Warszawa jest bardzo zielono i zielonym miastem to, gdyby porównać no proszę panie redaktorze spojrzeć na to co tutaj mam przed sobą zabudowa przed ich zabudowa pod kosz i TFI w 2 w długach ważna decyzja czerwcowa decyzja była zrobienie takiego na tym obszarze w zburzonym niedzielny festyn w stworzenie takiego układu prostokątne głos z dużą dziurą z zawartością terenów zielonych bobra z blokowiska prawda nie zawsze lubiane jednak zawierają dosyć dużo to otoczkę dzielono n p. dość zaskakujące dla dopełnione 1 błąd tak mi to powiedział duży mianowicie niektóre z tych arterii zrobiono za szeroki no właśnie zgadzam się z tym, że Marszałkowska mogłaby być we wsi dobrze, ale czy, ale dom może być historia przejęć w bardzo proszę, więc poza tym inne poza tym my poza tym może przykładem tej Marszałkowskiej w mieście tam kilka innych może podać, ale jednak nastąpiło uporządkowanie miasta drugi moment, kiedy w kiedy, gdy widzi też mowa w układzie drogowym miłość z Abu Dhabi to bardzo ważne lata sześćdziesiąte, gdzie powstała tzw. metoda tzw. metoda optymalizacji warszawski to była metoda, której stworzona wspólnie przez architektów urbanistów ekonomistów i tępych inżynierów Renault, do których można grillować itp, do których ja należałem Need IS no bardzo bardzo tam znane nazwiska były w zespole autorów m. in . Staszka Broniewskiego szare szeregi Stanisława Jankowskiego prawda powstała metoda, która miała na celu zoptymalizowanie rozwoju przestrzennego miasta i infrastruktury tak, żeby to było możliwie ekonomiczne wygodne dla obywateli temu podobne i ta idea ta metoda z aresztu zastosowaliśmy 4 komputery dla liczyło się wariant kilkadziesiąt godzin na niej kilkadziesiąt minut jak dzisiaj rano ubrani tak szybciej niż jak bez zastosowania mogą oczywiście, ale absolutnie sesji, choć komputery ta metoda zdobyła taką popularność na świecie, że w bardzo wielu miastach polscy urbaniści inżynierowie byli zatrudniani jako o do wykonania planów te przykładem pierwszym jest kopiec, który po trzęsieniu ziemi zostało opracowane na podstawie planów polskich granic tam też pracował przy okazji właśnie Neo na domiar złego zaangażowani w pierwszym etapie prac nad kopie, bo potem akurat wylądowałem w stanach Zjednoczonych na stypendium ale gdy nasza koncepcja, którą rząd Polski położył na stole w Belgradzie została przyjęta i potem polscy urbaniści ci Borowski był 1 z nadzorców tego projektu Stanisław Jankowski Stanisław Furman od transportu w noc zrobili projekt dokładnie wg tego komputerowego modelu, który został zrealizowany w 100 % w Warszawie trochę z tego projektu ówczesnego zrealizowano natomiast niestety później nastąpiło rozlewanie się w miastach rok tak to co nazywamy sobą organizacjom, która non okazała się bardzo nieefektywna kosztowna wysokie koszty infrastruktury i nie najlepsze warunki obsługi tych infrastrukturalnych, bo nie każdą Chałupka się da prawda podłączyć do sieci tak i etnologii i jasne czy gazowej tak dalej, czyli tylko do pytań czy na początku o tych koncepcjach, o których pan profesor mówi inny, ale nie zakładały takiego ruchu drogowego, który w późniejszych latach nastąpił właśnie m. in . przez rozlewanie się Warszawę jak myśmy od dziś bardzo dawna już prognozowali natężenie ruchu żeśmy ostrzegali że, że prędzej czy później trzeba będziemy stawiać na transport publiczny jeszcze bardziej niż niż przedtem m. in. ze względu na groźbę zatłoczenia n p. itu też Warszawa w gruncie rzeczy ruszy stąd też przykład, że firmy tacy jesteśmy samokrytycznie, ale sukcesu on Warszawa jest podawana za przykład rozsądnej polityki w okresie powojennym jeśli chodzi o podejście do tramwajów w wielu miastach europejskich tramwaje żeglują one w Warszawie tramwaje po drugiej wojnie światowej zlikwidowano lub ograniczą nosić od lat siedemdziesiątych nastąpiła dopiero taka powódź woda już odbudować jeśli ja w Warszawie już ten system istniał jest tylko jest tylko doskonały prawda jest tylko doskonalony Czech czy rozwijany no oczywiście dodano Nemeth tron to jest mocna to umocniło Warszawa ma sieć szybkiej kolei miejskiej prawda z obsługującej 7 korytarzy warszawska kolej dojazd i ich najważniejsze najlepsza miara transport publiczny w 2 tutaj został wybrany jako coś na czym warto się skupić to jest, że ne jesteśmy miastem, który jest na czołowej liście śmieci jeśli chodzi o udział podróży wykonywanych transportem pierogi jesteśmy rekordzistą jeśli chodzi o liczbę samochodów nad Słowacją i jest pewien paradoks tak, ale tutaj trzeba przy tej chwili Łach mieć taką poprawkę robić, że to są liczby ze statystyki zarejestrowanych pojazdów ani eksploatowanych to prawda eksploatowany jest między 80 %, ale nadal jest bardzo dużo i nadal jest ziarno jest o wiele wiele więcej niż w miastach takich jak Berlin Kopenhaga prawda zastanawia mnie, skąd ten właśnie paradoks jest, że mamy świetnie rozwiniętą komunikację zbiorową autobusy tak jak pan profesor powiedział tramwaje metro druga linia się buduje w planach jest oczywiście trzecia i t d. kolej dojazdowa z reguły jest naprawdę bardzo dużo dużo do wyboru, a jednak my mieszkańcy Warszawy czy też osoby mieszkające w okolicach Warszawy, a w Warszawie pracujący chcą dojeżdżać samochodami czy też po prostu robią, ale tak jest wszędzie na świecie noża albo po przekroczeniu pełnej po przekroczeniu pewnej, gdy pewnego poziomu motoryzacji nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb wszystkich to znaczy nie ma możliwości swobodnego użytkowania samochodu przecież w tym w miastach takich jak Fijak jak Londyn czy Sztokholm poziom motoryzacji jest niższy rzeczywiście niż w Polsce ale gdyby nie systemu opłat ról za wjazd do centrum to byłoby korki takie, jakie są w Warszawie ronda tych pra w do elit w Londynie n p. prędkość w obszarze centralnym była średnia w szczycie oko 11 km / h jak wprowadzono opłaty za wjazd procent ma obecnie też 50 zł prawie wprowadzono opłaty za wjazd do centrum to ta prędkość wzrosła z 1 1 do 18 km mniej samochodów i samochodów część zrezygnowała, gdy jest też taka reakcja na koszty prawda przy trzeba dobrze tylko wybrać tę taryfę nowym, żeby ta liczba samochodów była mniej więcej taka, żeby te warunki ruchu jeszcze były znośne panie profesorze skoro mówimy właśnie o tym, płatnym wieś do centrum, które nie tylko w Londynie, ale w Berlinie również w jakim stopniu funkcjonuje i wielu innych też miastach czy Warszawa biorąc pod uwagę to właśnie ten rozwój komunikacji zbiorowej, ale też coraz większe dostosowywanie miasta do potrzeb rowerzystów jest już gotowa do wprowadzania jakichś właśnie Mann opłaty za wjazd do tej strefy śródmiejskiej takiej centralnej części naszego miasta no w tym tematem to znaczy propagujemy to dla celów szans na poparcie społeczne, których póki co nie dobrze, ale ze względu właśnie nad stosowaniem miasta i infrastrukturalnym transportowym uważa pan, że możemy zacząć bardzo szeroką i mocną dyskusję na ten temat, gdy ten dyskusje to my prowadzimy już od dawna wśród mieszkań tylko to tylko to jest proszę zobaczyć, że u nas jest taka, że takie podejście do do opłat i trochę inne niż niższych niektórych innych krajach, gdzie obowiązuje zasada, ale ona nasze znalazła w 1 ważnym dokumencie rządowym, że zanieczyszczający płaci tak prawda że, zanim użytkownik płaci zanieczyszczający płaci, czyli trzeba płacić za użytkowanie jakich infrastruktury, zwłaszcza jeżeli się zabić 3 samochody zanieczyszczają no w i inni i my mamy proszę zobaczyć opłaty, jaką płaci w gruncie rzeczy pomagają opłaty za parkowanie na, dlaczego u nas są niestety problemy z parkowaniem w miastach polskich indeksach oraz centralnych od kary 2 Uzar muzyka ustawowo na wniosek posłów w i są badania, które wskazują na to, że w niektórych miastach nie ma nic nie ma sprzeciwu przeciwko zwiększaniu, ale nie do 9 zł FR my jako jakiś czas prowadzić warto jest niesłuszne n p . w Warszawie wg naszych moich i współpracowników analiz taka opłata, która absolutnie byłaby ta stawka, która byłaby zbliżona do optymalnej wysoko 5 zł na godzinę, bo proszę zobaczyć za 5 zł na godzinę można dziś znaleźć miejsce pod Pałacem kultury w prywatne prywatnych parkingach pod centrami handlowymi n p . no ale nie, ale w Pałacu pod Pałacem Duda również samym centrum za 5 zł ktoś, kto nie może zaparkować pod dworcem Śródmieście centralny, bo tam 3 zł jest powoduje, że jest zatłoczone już do 5 zł właściwie stanowi to stawkę optymalną prawa, ale co przeszliśmy bardzo płynnie do kolejnego etapu tego zajmowania tej przestrzeni miejskiej przez ruch samochodowy, bo wprowadzenie strefy płatnego parkowania w jest 1 z elementów, ale on nie nie spowoduje, że ludzie nie będą wjeżdżać docent nie jak widzimy ludzie parkują nielegalnie w wielu miejscach jest bardzo duży problem w centrum Warszawy i nagle się tylko, że to wchodzimy na zupełnie inną płaszczyznę przestrzegania prawa przestrzegania przepisów wynikająca co były 2 aspekty tej pierwszy ten znany na całym świecie przecież ja studiowałem potem wykładają w stanach Zjednoczonych, więc z Michałem z innych krajów jak to ci bandyci pracowałam parę lat po, że pierwsza rzecz to jest właściwa to znaczy taka polityka, żeby to było stwarzało możliwości n p . dla określonych kategorii użytkowników i parkowania czy ci dojazd i tak ta Klejnowska Nadwiślanka, ale druga to jest przeszczep gania przepisów wtedy, jeżeli nie jestem w stanie parkowanie, ale bym zapłacił, ale będę, ponieważ nie ma miejsc to będę parkował na trawniku no to wynika niestety też to co z ograniczeniami prędkości to przecież mamy nieprawdopodobny poziomy PL prędkości nowo jadąc tunelem na Wisłostradzie warszawski 70 na godzinę jeszcze co chwila wyprzedzali i jeszcze na dodatek cel co robią prawda, że talibowie uważają, że my tankujemy ten ruch PiS, które jeżdżą zgodnie z ich to jest niestety jest tolerowanie przekraczania przepisów, ale i panie profesorze co pan powiedzieć, że miejsca parkingowe w Warszawie są tylko ludzie z nich nie korzystają, bo n p. uważają, że są za drogie i przez to parkują nielegalnie mienie nie strajkują nielegalnie nie, dlatego że są one drogie tylko, dlatego że wszystkie miejsca płatne są zajęte, choć jest ich za mało tych miejsc parkingowych dobrze tylko, że przy tej taryfie to musielibyśmy naprawdę w podwoić potroić liczbę miejsc parkingowych, żeby wszyscy, którzy są chętni przyjeżdżali nie miał co o tym, że zwiększyłyby się wtedy korki na wjazdach to w takim razie może lepiej faktycznie ograniczać ten wjazd do centrum, bo wtedy jechać mniejsza potrzeba na 1 1 z zdarzyła się nam w Warszawie mieliśmy szczęście mówiącą o tych, którzy lansują politykę zrównoważonej mobilności min, że niezrealizowaną planów się wyższych lotów z niektórych kierunków lub przykład ulica Andersa Tomek i miejsce na drugą jezdnię na szczęście dzięki Bogu nie zbudowano też drugi jest więcej samochodów wjeżdża i bierze obydwa albo więcej samochodów prawda, więc 1 ze sposobów to jest co ty komu mieliśmy mówić o zachowaniach jeszcze bilety na legalnych zastosowań może być ten temat skończyć niestety gdy mamy w Polsce się chwalimy przekraczanie przepisów w towarzystwie wolno nam mówić Słuchajcie znalazłem sposób na dam przykład ze Stanów zjednoczonych z Kalifornii i nie tylko wtedy to była dyskusja na kongresie światowym na temat takiego działania znikającego pracodawców z Kalifornii prawda w San Francisco czy Los Angeles zniechęcania pracowników do przyjazdu samochody by, że ci, którzy zadeklarują prawda, że nie będą się żale samochodem dostaną premie czy system zachęt w żagle nie wahali zachęta finansowa ja zadam pytanie na dyskusji licznym gronie dobrze no ale przecież to będzie tak, że ktoś ten samochód prawda deszcz nie przyjedzie samochodem zaparkuje go 500 m 3 300 m od wejścia na odpowiedź brzmiała ten człowiek byłby społecznie wykluczone oszustwo poprawiał się stron, gdyby to wykryto to jest koniec koniec prawda jego egzystencji w tym akceptacji w tym środowisku w Polsce tego pewnie byłbym pochwalony, że wykombinować, jaki jest wydawana w w stanach Zjednoczonych n p . są takie z w Waszyngtonie i instytucje rządowe mają taki system niektóre, że w przedziale jedno miejsce parkingowe w biurowcu pod warunkiem, że będzie się przewoziło 3 4 pracowników i trzeba zabić listę prawda tych 3 4, żeby takie miejsce dostać oraz oczywiście piszę listy wzięło, a potem sitach samemu przyjeżdżało prawda, więc no no przepraszam, ale to może jest zbyt krytyczna ocena naszych graczy i zasad ani trochę tak jest może, by część osób robiła, a może część osób, by w ogóle zrezygnowała z żaby było sprawdzić na najlepszym sposobem na sprawdzenie sprowadzenie czegoś takiego, więc więcej Kajetan Kajetanowicz nic mnie się da się z tym nie legalnym parkowaniem to jest panie redaktorze także to jest tak jak z przekraczaniem pragną żyć jak długo nie będzie egzekucji jak długo nie będzie zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa, że BND ukaranej tak długo tutaj nie mamy większych szans, ale jednak inżynierem nie na prędkość możemy wpływać chociażby przez progi zwalniające oczywiście nie wszędzie, ale są różne sposoby masowanie jezdni to przecież pan profesor doskonale doskonale to wie od chodzą już od parkowania, bo czas leci kończy nam się ten czas chciałem jeszcze zapytać o kwestie właśnie osób, które chodzą po mieście tzw. piesi też osoby korzystające z infrastruktury, bo w mojej osoby z niepełnosprawnościami czy podczas planowania przestrzeni miejskiej nie uważa pan, że przez lata zapominano o tej grupie i podam tylko 1 przykład, który zawsze podaje miejsca przy dworcu centralnym od strony alei tam są przystanki tramwajowe przez lata osoby właśnie z niepełnosprawnościami były wykluczone możliwością dojścia od dworca centralnego na przystanki nie było jak nie było w poziomie jest nie tylko trzeba było schodzić schodami jakoś się tam znaleźć czy teraz to się odwraca oczywiście, ale jednak przez lata zapomnieliśmy o tej grupie, a jakże ważnej ludzkiej pierwszych wydaje mi się rzeczywiście tak rzeczywiście tak jest, choć jest jeszcze prawda można dalej przykłady także inne oczywiste ale, ale rzeczywiście to traktowanie pieszych i przez dzieci horoskopu ograniczonych możliwościach poruszania się sąd w ogóle to jest to jest temat bardzo bardzo bolesny inne, gdyby nie mówić historia, ale o tym co jest ja muszę powiedzieć, że są z radością witam i działania takie jak podpisane 2 3 października tego roku zarządzenie prezydent miasta stołecznego Warszawy prawda dotyczące tworzenia dostępnej przestrzeni w tym z uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji bez takiej taka długa nazwa w absurdalnej nazwy ale, ale to jest, ale to nie jest jedyna rzecz standardy pierwsze w ogóle zostały przyjęte też w tym roku, a więc standardy piesze prawda, a także w debacie 3 lata temu chyba ukazał się taki podręcznik na przez ministerstwo, które to było wtedy infrastrukturą góry d s. transportu i krajowa rada bezpieczeństwa ruchu drogowego w taki o kształtowaniu przestrzeni hali o obszarach śródmiejskich prawda, w którym miałem przyjemność uczestniczyć w jego opracowaniu Otóż ni do zrozumienia chyba jest, choć dziś minie trochę czasu, zanim to do końca się da zrealizować no nie tak łatwo jest n p. wymienić nawierzchnię na chodnikach znaczna część chodników i to bardzo uczęszczanych miejscach została zrobiona, żeby wyglądały ładnie ani wielu funkcjonalne nie był funkcjonalne te wszystkie z kostki prawda robione także na Starym mieście 3 3 czy pozostawianie nawierzchni kostkowej brukowych, ale chyba jest idzie tutaj idziemy do przodu i ja jestem zdecydowanie pozytywnie nastawiony do tych zmian oczywiście wiem, że potrzeba dużo czasu, ponieważ tak jak mówisz te zapóźnienia w pewnych sferach są są olbrzymie i o jeszcze jedno na koniec pytanie jak pan ocenia coraz częstsze włączanie się sfery społecznej organizacji pozarządowych to co dzieje się przy zmianach chociażby w tym roku pojawiła się w Warszawie inicjatywa przeprowadzenia pierwszej masy krytycznej Warszawa jak widać wielkie miasto, a jednak ma spory problem spieszymy i społecznicy ludzie postanowili przejść pokazać, że chcą bezpiecznie przechodzić co jest dobre, że czas im sfera społeczna coraz bardziej się angażuje i raz na bardzo wpływa na to co się zmienia w mieście niestety są przykłady pozytywne i przykłady negatywnych, dlatego że z 1 strony, gdy tutaj w nos są różnego rodzaju konsultacji konsultacje w dawnej willi dzięki temu podobne działania i zbiera wnioski są n p . takie, które by uzasadniały działania w kierunku nie tylko chodzi o pieszych, ale także n p. transport zbiorowy dam przykład w jakim stopniu zgadza się pan ze stwierdzeniem, że uprzywilejowanie pani pan ze stwierdzeniem, że uprzywilejowanie komunikacji miejskiej jest konieczne nawet kosztem ruchu samochodów osobowych w badaniu z listopada tego roku w Warszawie 60 % w pełni się zgadza albo raczej się z Latą 60 % prawda o, tyle że równocześnie jest wiele wiele wypowiedzi jedno takich jak n p . jak n p. w Warszawa to nie bierz, żeby po nim jeździć rowerem dopóki ja będę wiceprezydentem ścieżka na wale Miedzeszyńskim nie powstanie pasy dla autobusów to awanturnictwo to są cytaty proszę zobaczyć n p . przy takich działaniach, jakie podjęto żadnej rysy utrudnić nielegalne parkowanie w Gazecie stołecznej była inna relacja o tym, że zrealizowane w ramach tego budżetu partactwo pan zwierzę partycypacyjnego prawda takie ograniczenie parkowania na nielegalnego udział tych, którzy głosowali za tą inwestycją czy liczba tych jest mniejsza niż tych stron niż 7 1 1 protestujących, które zorganizowała grupa oponentów czy Tidal czy, czyli to jest bardzo trudne jest niższy o bardzo trudno, bo jest wiele jest działanie takie, które się nazywa nigdy na dnie tabeli, by bać jak n p. 3 nigdy pod moim Okland natomiast nigdy pod moimi oknami niech pani jeździć, ale ja muszę dojeżdżać z Łapanowa rankingowa prawda na no i wreszcie na rzecz innej reakcji na bardzo aktywny protesty jak mówią o protestach ani o poparcie od Odessy są przez silniejsze niż opłata jest Super protestować tak dobre akcje z Chin podejmujących decyzje, którzy działają wg zasady mają zasady to jak być ponownie wybrany i jeżeli słyszą głośne bardzo protesty to raczej będą głosowali przeci w n p. podwyższeniu stawek opłat zaparkowanie czy niewielkie protesty i na Saskiej Kępie spowodowały, że nie mamy wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej gorsza niewielkie protesty z normą, ale w, ale musimy słuchać w Davos jest tzw. ulicy, a tak jest panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę prof. Wojciech Suchorzewski Politechnika warszawska współ autor jest w strategii transportowych w Warszawie był państwa i moim gościem bardzo dziękuję to ja dziękuję przepraszam za taki bezład mojej wypowiedzi trochę, ale aż 3 najbardziej, ale temat jest temat jest rzeczywiście fascynującym nieprawda ja też w jakimś czasie się ziemia możliwość czytaj w tej dyskusji dziękuję bardzo również jak Krzysztof Woźniak do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STUDIO PLAC

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA