REKLAMA

Izba Dyscyplinarna SN zagrożeniem dla niezależności adwokatury?

Analizy
Data emisji:
2017-12-15 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
19:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pozycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie teraz już państwo zajmiemy się on sprawą dyscyplinarną, a właściwie sprawami dyscyplinarnymi, których los może się zmienić po wejściu w życie ustawy prezydenckiej osądzie najwyższym ten wg nowego projektu wg prozy prezydenckiego projektu w zmienią się on struktury Sądu Najwyższego powstanie specjalna wielka izba dyscyplinarna, która będzie orzekać we sprawach zawodowych dyscyplinarnych wszystkich zawodów prawniczych w tym Rozwiń » oczywiście adwokatów z mostu, gdzie jest pan Maciej Górski adwokat członek komisji rewizyjnej w Okręgowej radzie Adwokackiej w Warszawie dzień dobry kelner i chciałbym, żebyśmy wspólnie prześledzili co może się wydarzyć i co tak naprawdę zmienia ta ustawa przyjęta już teraz przez Sejm innym w losie w ewentualnym losie podawanych w postępowaniu dyscyplinarnemu adwokatów powiedzmy jak było do tej pory za co odpowiadali dyscyplinarnie adwokaci i kto ich z tego rozliczą adwokaci odpowiadali odpowiadają za przewinienia dyscyplinarnego, czyli za czyny, które są niezgodne z zasadami wykonywania zawodu adwokata przede wszystkim jak również za czyny niezgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami jako takimi w tej chwili jest także w I instancji to sąd dyscyplinarny właściwej Izby Adwokackiej w II instancji stąd wyższe sądy sądy dyscyplinarne i od orzeczenia wyższego sądu dyscyplinarnego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego no właśnie ich, a teraz będzie wg najnowszych ustawy co się zmieniło się, jaki jest on element jeśli chodzi o te procedury, którą pan zmienił i instancyjnej to co też się zmieni zaś w zakresie instancji nasz pieniądz nie zmieni zmieni się tylko ten ostatni element, a mianowicie zmieni się przede wszystkim tak jak pani redaktor powiedziała struktura tego ostatniego podmiotu, czyli Sądu Najwyższego jako takiego, dlatego że za przewinienia dyscyplinarne będzie odpowiedzialna specjalnie utworzona izba dyscyplinarna zmieni się oczywiście i skład Sądu Najwyższego jako takiego co też może mieć wpły w na rzadko sięgają zaś pozwanym jest lokowany jest dla niego zamierza dodatkowo jeszcze tylko odnośnie tego 1 elementu Sądu Najwyższego będzie także zmieni się skład, który będzie orzekał to znaczy będzie również czynnik społeczny w postaci ławnik za chwilę od składa i o tym z tomu co to zmienia poznałem natomiast ja bym chciał, żebyśmy po kolei przez to przeszli obecnie są 2 instancje możliwość kasacji za chwileczkę będzie tak samo 2 instancje z obydwie są w ramach samorządu adwokackiego i ta trzecia w lidze, ale ta opcja, ale szacunkowo, czyli odwołanie do Izby dyscyplinarnej to w takim razie wstępna struktura nie strukturalnie zgadzam się nie zmienia się z no dobrze i teraz w takim razie porozmawiajmy o tym co się zmienia w składach i dlaczego Tomek powinien co pan Ryszard ma znaczenie jeśli chodzi o no właśnie Oslo ewentualny los adwokata czy może mieć znaczenie przede wszystkim znaczenie może mieć to, że będzie również w składzie Izby dyscyplinarnej rozstrzygającym daną sprawę na ławnika, a kończyli ten czynnik społeczny z drugiej salony podróżujących zatrzymajmy, ale to jest jak to może wpłynąć na nas wiara tego nie wiemy, bo też sposób wyboru tych ławników na chwilę obecną jest mi budzi wiele pytań jak on w praktyce będzie wyglądać tego nie wiemy czy to coś zmieni natomiast jest rozumiana jako taka chciałbym za łby w stosunku do tego co było to jest, jeżeli mówimy o tym co się zmienia właśnie w Sądzie Najwyższym NATO to jest 1 z elementów, które się zmienia czy to będzie wpływało tego nie wiemy być może nie będzie wpływał ale, czyli innymi słowy powie pan nie wiem jak oceniać te zmiany nie wiem czy to dobrze, że będzie czynnik społeczny w procedurze dyscyplinarnej w uważam, że im nie jest to dobrze, że będzie czynnik społeczny tylko z tego powodu, że boję się, że może się zdarzyć, że te orzeczenia mogą być mogą mieć nic zabarwienie populistyczne, chociaż nie jest to on nie jest to oczywiście w tej chwili przesądzone, tym bardziej że, jeżeli chodzi o skład to będzie 2 sędziów zawodowych 1 ławnik także i tak sędziowie zawodowi będą mobilni ławnika przegłosować, ale ty Nest konto męża nic, gdy człowiek, który nie jest psem ludziom nie jest prawnikiem AM elki w będzie wyrokował w jakiś populistyczny sposób to jest realna obawa to znaczy to nie jest to obawa tylko związana z gęstym kwestią jest kwestia czynnika społecznego tych z generalną obawę z tymi jak będzie wyglądał za chwilę Sąd Najwyższy, bo tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że widzimy do czego doprowadzają zmiany chociażby po w tej chwili jakości Trybunału Konstytucyjnego z maja w mojej perspektywy jako młodego adwokata, bo ta jakość budzi poważne wątpliwości boję się, że również i po zmianach tych, które będą zaraz wejdą w życie w związku z ustawą osądzie najwyższym, bo wydaje się, że pan prezydent prawdopodobnie tę ustawę podpisze boję się tego właśnie tej zmiany jakości, bo pan musimy pamiętać o tym, że ustawa o Sądzie Najwyższym to jest tak naprawdę wymiana czy też potencjalna wymiana około 40 % całego składu Sądu Najwyższego dobrze to teraz tym, zostawiając na chwilę ławników legendy przeszły do samego mnie do składu Izby dyscyplinarnej to jest nowa izba w całości będzie powoływany na nowo czy też część sędziów starych w niej też zasiądzie w no trudno powiedzieć jak ona zostanie ukształtowana co do kwestii już samych personalnych, ale nie jest wykluczone, że będą również sędziowie ci ty jak to pani redaktor powiedziała Staś synek z ZOM rzeczywiście dyszy jest kwestia wieku emerytalnego i część sędziów po prostu może stracić pracę w no dobrze jak ona będzie obsadzana w trudnym jest w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć będzie to uzależnione przede wszystkim od regulaminu Sądu Najwyższego, który prezydent ma napisać tak tego, który prezentowany przez, czyli w tym momencie z Nysy posłowie senatorowie głosowali nad ustawą w, która powołuje nową izbę nie mając pojęcia do końca jak ona to ta izba będzie funkcjonować, bo nie ma projektu regulaminu nie mam projektu regulaminu wiemy natomiast jedynie w, tyle że nam będzie się składać oczywiście z sądów Sądu Najwyższego ale w jaki sposób nie zostaną przydzieleni, a w cudzysłowie do Izby dyscyplinarnej tego nie wiem a gdy czytam w tekście Wojciecha Czuchnowskiego Gazecie wyborczej, że skład Izby może z również mu uzupełniać minister sprawiedliwości poprzez powoływanie do niej sędziów delegowanych co znaczy to znaczy, że w składzie Izby dyscyplinarnej mogą się znaleźć sądowych jest sens przepraszam sędziowie niebędący sędziami Sądu Najwyższego w no ale czy to jest wyrok to może budzić tak to może naprawdę jest to oczywiście znowu ogromny znak zapytania, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystko to co do tej pory się wydarzyło czy to w kontekście Trybunału Konstytucyjnego czy ustawa o sądach powszechnych czy teraz tych zmian dlatego, że jeżeli to minister sprawiedliwości będzie mógł wskazać konkretnego sędziego, który zostanie delegowany do tej Izby dyscyplinarnej mogą, o ile oczywiście nie musi mieć to wpływu to należy sobie zadać pytanie czy na pewno nie będzie miała wpły w AM minister sprawiedliwości prokurator generalny, lecz jest uczestnikiem spra w dyscyplinarnych na wcześniejszych etapach 1 lub jego podwładni na wcześniejszych etapach, czyli pierwszej II instancji uchyli pan mówił na początku naszej rozmowy minister sprawiedliwości jest władny do tego, żeby złożyć skargę kasacyjną jest 1 z podmiotów, które z uprawnień do złożenia skargi dyscyplinie skargi kasacyjnej od orzeczenia wojewódzkiego przepraszam w wyższego sądu dyscyplina i dyscyplinarnego natomiast jest informowany o toczących się postępowania KIO orzeczenia, które nie są wydawane w, a prokuratorzy biorą udział w jakikolwiek sposób w postępowaniach dyscyplinarnych na tym etapie pierwszej II instancji w ramach samorządu co do zasady nie od nich to zaraz po informacje wrócimy do tego rozwikła beton ulubiony wytrych prawników, czyli co to co do zasady w studiu Maciej Górski adwokat członek komisji rewizyjnej Okręgowej rady Adwokackiej w Warszawie w Anglii z audycji analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas gość pan Maciej Górski adwokat członek komisji rewizyjnej w Okręgowej radzie Adwokackiej w Warszawie i wspólnie śledzimy losy postępowania dyscyplinarnego dowolnego postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata w na kanwie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym przypomnę państwu prezydent wymyślił powołanie nowej Izby dyscyplinarnej lektura wszystkie sprawy dyscyplinarne mini zawodów prawniczych będzie rozstrzygać, o ile oczywiście dojdzie do odwołania się do do tych jak tzw. trzeciej instancji i próbujemy przesiedzieć to jakiś sposób, jakie są zagrożenia i czy na pewno jest tak jak obawiają się adwokaci, że teraz te procesy decyzyjne Arne mogą być w upolitycznionych i tuż przed informacjami nasz gość użył sformułowania ulubionego wszystkich prawników, czyli powiedział co do zasady prokuratorzy nie uczestniczą w pierwszych 2 instancjach postępowania dyscyplinarnego w ale obydwoje wiemy, że są wyjątki test tym wyjątkiem jest uczestnictwo jako strona i tak nie uczestniczył, chyba że postępowanie dyscyplinarne jest wszczęte na ich wniosek, a takich postępowań Elle myśli pan jest dużo trudno jest powiedzieć wydaje mi się, że nie jest bardzo dużo to znaczy nie tylko prokurator, ale również inni uczestnicy procesów sądowych są nie tylko klienci jak chociażby jej skład orzekający sędziowie są władni do tego, żeby dane postępowanie dyscyplinarne w środę w ci wszyscy, którzy zawodowo mają kontakt z adwokatem i dawka dostrzegł jakieś jego przewinienie dyscyplinarne młodzież no dobrze i teraz wyobraźmy sobie, że to mamy taką sprawę, w której stroną jest właśnie prokuratura i owo prokuratura dostrzegała przewinienia adwokata kieruje wtedy rozumiem wniosek do sądu dyscyplinarnego w danej izbie Adwokackiej do rzecznika dyscyplinarny dla dzieje dalej wpier w do rzecznika dyscyplinarnego, które ewentualnie nie kieruje dalej sprawę do e-sądu dyscyplinarna rzecznik już na tym wstępnym etapie może powiedzieć stop nie nie ma gdzie można oczywiście prokuratury wtedy władna do tego, żeby zaskarżyć taką decyzję do sądów tak jak tego sądu w ramach, jakby i, a w samym samym sądzie już do akt każdej izbie Adwokackiej zasiadają adwokaci tak i sami orzekają o koledze koleżance tak tylko na myślimy tutaj wspomnieć właśnie o tym, że niezależne od władzy wykonawczej sądownictwo dyscyplinarne to jest jedno z podstawowych gwarancji niezależności adwokatów czy radców prawnych, czyli gwarancją wolnego zawodu w, a jego wartości kryje za tym, żeby adwokaci czy każdy inny zawód zaufania publicznego, który ma prawo do samorządności właśnie sam siebie osądzony, dlaczego do niej stary sąd powszechny zajmują się w przypadku innych obywateli od razu w daną sprawą od od I instancji, dlaczego on w adwokacie się, że sprawy dyscyplinarne mającym szczególne status nie tylko adwokaci tylko jak pani redaktor powiedział również inne wolne zawody, ale tak jak wspomniałem to jest 1 z postawy gwarancji niezależności tych właśnie wolnych zawodów i ta niezależność jest również na poziomie innych pozostałych zawodów strony sporu sąd orzekł ocenią oby wasze zachowanie nie narusza oby, bo naszej niezależności w pewien spadać w pełnym zakresie mogę się z panią redaktor zgodzić, chociaż jesteś także ta te Ren delikty dyscyplinarne one też mogą mieć związek czy też mogą być na linii pomiędzy adwokatami sędziami prawda jasne on też mam tutaj chociażby z tego względu wydaje mi się zasadnym, aby to jednak w samo środowisko te postępowania dyscyplinarne prowadziła, a w pana opinii to co wiemy o postępowaniach dyscyplinarnych SZ czy ich transparentność jest wystarczająca, dlatego że choćby w moje pytanie o udział prokuratury jako strony w postępowaniach dyscyplinarnych no pozostało bez odpowiedzi ja też przejrzałam stronę na warszawski od Okręgowej rady Adwokackiej mnie i tam brak jest statystyk brak jest też szczegółowych informacji o postępowaniach jest rzadko pojawia się komunikat o jakiś wyjątkowo medialne sprawia, że już n p. została zakończona albo, że trwa, ale bez szczegółów dla czy to jest jakaś szczególna wartość rzeczy, by chronić ich po o opinię publiczną przed i formacjami od tych sprawach pomimo braku tej być może należytej komunikacji jest także sądownictwo dyscyplinarne działa bardzo prężnie i jest nie, ale on wiele wiele z tego względu, że jest tym członkiem Izby warszawskiej członkiem jednocześnie jak pani redaktor z dnia komisja rewizyjna, gdzie ma pan za handel detaliczny znam tych danych, które nie są w mojej ocenie nie wskazują na bardzo prężna prężną działalność sądownictwa dyscyplinarnego, które te posty ITTF postępowania w ramach tego sądownictwa kończą się nierzadko i wydaleniem z zawodu, czyli nie jest tak, że to sądownictwo czy też właśnie fakt, że jest ono zarezerwowane dla konkretnej grupy zawodowej powoduje, że ona ma na celu ochronę obrony swoich członków absolutnie nie ja tak jak mówię my my nie mamy dostępu do wszystkich informacji brak jest w pełnej publikacji w o wszystkich sprawach dyscyplinarnych w związku z tym możemy posiłkować się tylko tym co przedziera się do mediów, a do mediów przedzierają się akurat przykłady, które stoją w sprzeczności z tym co pan mówi 1 z nich jest historia już byłego dziekana Okręgowej rady Adwokackiej mecenasa Grzegorza, który w tym momencie ma postawione zarzuty związane z aferą reprywatyzacyjną, ale już, gdy pierwszy raz prasa pisała o jego udziale w tych sprawach był on wciąż dziekanem sam wreszcie po wielu miesiącach podał się do dymisji a gdzie go innym proces re właśnie proces dyscyplinarny rozpoczął się dopiero kiedy postawiono mu zarzuty prokuratorskie, więc wyraźnie widać, że nie zawsze sam sam osądza mnie się w tym zawodzie adwokackim działa prężnie jak pan mówi i nie zawsze jest szybkie najczęściej tych w tej akurat sprawie Anny czy też mecenasa Roberta en trzeba było czekać bardzo długo dopiero na działania prokuratury wtedy adwokaci za zabranie się swoich członków to jednak sądy dyscyplinarne właśnie zawiesiły tych obu adwokatów w wykonywaniu zawodu adwokata, wpychając noc, ale dopiero po działaniu prokuratury musimy też o nim pamiętać o tym, że sądownictwo dyscyplinarne działa na wniosek i opiera się na konkretnie na konkretnym materiale dowodowym nie jest także każde doniesienie medialne jest uzasadnioną przyczyną do tego, żeby wyciągać określone konsekwencje proszę zauważyć, że fakt postawienia zarzutów obu panom jeszcze nie świadczy o tym, że są oni winni tak też działa w tej wiedzy w zakresie sądownictwa dyscyplinarnego również mamy instytucje, które nazywa się domniemaniem niewinności i nie tylko tym, żebyśmy się też nie zrozumieli oczywiście jest tak czy też może inaczej nie jest tak jak powiedziałem, że każde doniesienie prasowe jest wystarczające do tego, że adwokata zawiesić czy też wyciągnąć inne konsekwencje w trzeba też pamiętać o tym, że fakt nawet zawieszenia, które później okaże się niesłuszne może być podstawą roszczeń odszkodowawczych tego znanego adwokata w stosunku do Izby należała brawo ja rozumiem kolejnym takim przypadkiem jest mecenas Krzysztof Wąsowski, który był rzecznikiem dyscyplinarnym warszawski oraz, a następnie okazało się, że ma zarzuty karne w związku z działania MSW komisji majątkowej w i okazało się, że on będąc rzecznikiem dyscyplinarnym nie ujawniał tego, że wobec niego toczy się postępowanie karne, więc wracam do pytania o to czy aby na pewno jest tak, że ta adwokaci potrafią sami LM się osądzić, a pytam o to wszystko m. in . dlatego że prawo sprawiedliwość ma więcej niż ja dowodów na to, że są w tle w tym zakresie ogromne zaniedbania nie chodzi wyłącznie o przestrzeganie procedur, ale przede wszystkim o etykę zawodową i poczucie tego co jest przyzwoite, a co nie pytanie teraz czy fakt, że 1 sędzia ukradł kiełbasę jest wystarczającym powodem do tego, żeby nie usuwać 40 % składu Sądu Najwyższego pytanie teraz czy jednostkowe przypadki w adwokaturze, która składa się z kilkunastu tysięcy 3 członków są wystarczającym powodem do tego, żeby odbierać im właśnie tą podstawową gwarancję niezależności, jaką jest do znajomych z naszego jak ja wyrosłem przykład sędzią lukasz kiełbasy świetny natomiast ja RO podważanie twarz zawetował Nieee to uczciwość adwokacką ja podważa on system samokontroli Adwokackiej, której okazuje się, że są Jacka może być w jaki sposób podejrzana nie powinien jako dziekan reprezentować oraz kiedy są wobec niego tego typu podejrzenia i rzecznik dyscyplinarny jest podejrzany i nawet się tym nie chwali kolegom tylko w dalej jest rzecznikiem dyscyplinarnym oceniających swoich swoich współ kolegów z Jasła z gazem z panią redaktor i tak jak wspomniałem wcześniej nie powinno być tak jednak, że te jednostkowe przypadki będą powodować później odbieranie adwokaturze podstawowych jej Instytut w ja po prostu rzeczy się ze snem na tym w jaki sposób adwokatura zamierza post poprawia ci swoją swoje funkcjonowanie i moim pierwszym postulatem Radom jest to, żeby zacząć komunikować sprawy dyscyplinarne, które się toczą przed sądem Real w izbie choćby na swoich stronach internetowych może wtedy będzie nam łatwiej uwierzyć w to, że adwokaci sami potrafią u siebie zadbać z nami był pan Maciej Górski adwokat członek komisji rewizyjnej w Okręgowej radzie Adwokackiej w Warszawie bardzo dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo ciasnej formacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA