REKLAMA

Co to znaczy, że mamy w Polsce niski udział płac w PKB?

Przyszłość Pracy
Data emisji:
2017-12-18 12:40
Czas trwania:
14:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rozmawiamy o przyszłości pracy o tym jak mówił, gdzie taki cel, który powstaje w radiu TOK FM oraz przez przedstawicielstwo komisji Europejskiej w Polsce zastanawiamy się nad tym, jaka jest przyszłość polskiego rynku pracy jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami i co powinno zostać spełnione, żeby to przyszłość wyglądała trochę mniej straszny niech się stresują moimi państwo kościół dzisiaj jest Łukasz Komuda z portalu rynek pracy oraz dzień dobry trener Rozwiń » kłania się z nowości no i tak chciałbym się popatrzeć na pewien wskaźnik, który jest dość specyficzne i o którym mówi o tym jak jest część wynagrodzenia jest udział wynagrodzeń w naszym PKB co jest wskaźnik kosztów świadczeń w nosie, o czym świadczy to jest temat na nas na całą naszą dzisiejszą audycję muzyczną być, dlatego że wiele interpretacji tego co mówi właśnie ta proporcja między między sumą wynagrodzeń pracowników a, a wypracowanym produktem krajowym brutto prądu musimy się osoby uświadomić co mamy w liczniku co mamy wiele wyników liczy w mianowniku mamy próby PKB, czyli mamy, jakby sumy wartości dodanych w generowanych przez wszystkie podmioty gospodarcze w danym kraju wartości dodanej ani n p. obrotów czy przychodów, dlatego że n p. jeżeli firma handlowa i jest pośrednikiem w długim cyklu kupuj sprzedaj kupuj sprzedaj tobyśmy ją, czyli wielokrotnie, gdybyśmy słuchali jej przychody, więc patrzymy tylko jaka jest różnica pomiędzy tym co ona można powiedzieć, że otrzymała od tych osób, które sprzedawała swoje produkty i ile musiał zapłacić za te elementy, które stanowiły jej koszty to jest właśnie wartość dodana, więc zsumujemy te wartości dodanej chodzi nam PKB i to jest mianownik w liczniku mamy sumę wynagrodzeń i tu jest właśnie pies pogrzebany, dlatego że co właściwie mamy namyśli czy mamy namyśli wyłącznie osoby w płace w rozumieniu standardowej umowy o pracę, którą w danych w każdym danym kraju istnieje też coś jak formuła standardowego kontaktu między pracodawcą, a pracownikiem i czy tylko o to nam chodzi, a może jeszcze wypłaty dywidend, bo czasami pracownicy są współ udziałowcami może, jeżeli są spółdzielcami to też mogą mieć udział w nazwach tych tez trudno takim żalem, bo właściwie nie wiadomo wzrost waga, ale rozumiem, gdybyśmy zrobili to takiej absolutnie najprostszych podstawowej w nowej definicji ma ona może być trochę noc karabiny szacowana albo za mało konkretna, ale nikt o turystach o tym ile zarabia, a my w stosunku do wszystkiego tego co powstało w gospodarce, jaki jest daleka jest jakby tutaj ten Inter poziom 1 i drugiego holowania 1 z drugim tak trochę marksistowską można ich, że to jest podział tych dóbr, które są wyprał wypracowywane między kapitał, czyli kapitalistów posiadaczy kapitału, a w świat pracy pracowników, a którzy pomagają tym, którzy mają kapitał zarabiać na nas swoim rozwoju no bo właściwie wszystkim powinno zależeć na tym, żeby firmy rozwijały no bo w teorii przynajmniej za tym idzie też wzrost płac i lepsza od sytuacji gospodarcza podejmą ten wskaźnik nowych tras lub w jak wypadamy na tle innych krajów poznaje się, że to wcale nie jest takie korzystne prognozy dla Polski pomimo tego, że mówimy o tym, że wynagrodzenia w Polsce szybko rosną w Rzymie ostatnio i pomimo tego n p. mówimy, że mamy bardzo niskie bezrobocie wszystkie te elementy które, które pani redaktor wymieniła są uwzględnione no bo niskie bezrobocie to my mamy względem tego co mieliśmy wcześniej Hayek porównamy choćby do czeskiego bezrobocie to one takie niskie nie jest, jeżeli chodzi o w płacy, które teraz dynamicznie rosną możecie się te wzrosty rok do roku był w sektorze przedsiębiorstw wynosił około 7 % a jakie są w gospodarce, toteż nie wiemy dowiemy się za jakiś taki dłuższy czas, dlatego że mniejsze podmioty gospodarcze są analizowane w długich odstępach czasu znacznie kosztowniejszy bardziej kłopotliwe, żeby to dokładnie ocenić, więc już tutaj mamy pewne wątpliwości natomiast faktycznie, jeżeli popatrzymy należytą metodologię jaką, jaką stosuje Eurostat, czyli po prostu w przybliżeniu nazwijmy to fundusz płac przedsiębiorca czy etatowi pracownicy dostają tyle i to stanowi na pewno suma w liczniku ich PKB w pakujemy do mianownika nam coś wychodzi to Polska rzeczywiście plasuje się tutaj na dole tabeli jeśli chodzi o kraje unijne i co więcej to jest jeszcze przed przykrej baba bardziej przykre jest to że, że mamy najwyższą zmianę ujemną w najbardziej nam ten wskaźnik spadł w ciągu ostatnich powiedzmy około 2 0 lat 10 05 . roku ten wskaźnik jest jakoś tam porównywalne dla różnych krajów Europy Europy należących teraz do Unii Europejskiej faktycznie nasz spadek rzędu tam około 9 prawie punktów procentowych no powinien nas zastanawiać powinnam dać domyślenia, dlaczego tak się dzieje i czy to są pewne naturalne zjawiska ekonomiczne, których może za chwilę powiem czy też jest w tym coś głębszego Ano może to jest z tym co się dzieje głębszego co teraz może jeszcze tak dla oddania obrazu nic lub 9 4 8 % wyniósł ten wskaźnik udziału płacy w PKB w ostatnim czasie w Polsce wyciąg dekady zmalał o 1 punkty procentowe to tym właśnie wspomnieliśmy, ale to co jest czekamy do polowania z tymi krajami, które uchodzą za te bogatsze i zadać jedno, gdyby pracownicy zarabiają więcej teraz n p . taka Szwajcaria udział płac PKB to jest 6 5 % gmin to szkoła tylko Luksemburg udział płac PKB to jest 50 % oczywiście po są bogami też jak i inne kraje, gdzie te tnt ta w ten wskaźnik wygląda gorzej Irlandia Słowacja Malta Węgry deptak tak w dnie, więc wygląda ta końcówka tabeli, ale teraz, jeżeli mówimy o tym, że temu wskaźnik w Polsce spada jest coraz niższy od gości to, o czym świadczy to świadczy o tym, że można powiedzieć licznik nam rośnie wolniej niż mianownik w chwilach razem w porównaniu z tym jak rozwija się gospodarka nasze płace rosną wolniej tak jest zlokalizowany w diagnozach to mamy diagnozę takich zwrócimy uwagę na to, że ten wskaźnik Bull był uważany przez FIM od momentu, kiedy go, gdy zaczęto liczyć ten lepiej, czyli czy gorzej już powiedzmy kolor i 60 70 lat temu próbowano takie wstępne szacunki robić uważanego za pewną stałą i uważano, że to będzie około 7 5 % było nawet takie prawo, które śledzą prawo, bo kolejarze, że to właściwie się nie zmienia się właśnie w góry potem wracał, bo właśnie się buduje wraca na gospodarki się zmieniały zmieniały się zmienia się źle systemy ekonomiczne niż w drugą wojnę światową mieliśmy ten okres takie efekty tych złotych 30 lat po wojnie w PRL, kiedy siła negocjacyjna pracowników była bardzo wysoka, a jednocześnie faktycznie wzrost gospodarczy był duży i pozwala na to, żeby zwiększać też pracownikom nagrodzenia oni się skutecznie zresztą o to, że potrafili dobić, więc więc, porównując teraz te wskaźniki wynagrodzeń do PKB do tych, które były w latach siedemdziesiątych to praktycznie w przypadku miażdżącej większości krajów mówimy o spadku może być duże albo mały, ale praktycznie zawsze jest spadek w spadek do do wartości rzędu właśnie około 50 % taki też spadek zatrzymano w stanach Zjednoczonych, który już od 7 dziesiątego roku przekroczyła 11 % nasze punkty procentowe przepraszam więc, więc jest to tak pewne ogólne globalne zjawisko, które się wpisujemy, ale i to powinno aż tak szybko rosnąć w Polsce aż aż tak szybko spadać ten wskaźnik osób jeśli chodzi właśnie wynagrodzenia do PKB, ale czy to los winno prowadzić do wniosku, że płace powinny rosnąć szybciej i nie bierze pod uwagę innych czynników no zaraz odezwą się głosy, które mówią o tym, że wynagrodzenia, owszem, mogą, żeby rosły w miarę szybko stać się zadowalającym tempie w miarę możliwości, ale z drugiej strony nie może to przeskakiwać po latach 2 wzrost wydajności pracy, bo to z drugiej strony też prowadzi do pewnych nierównowag, które mogą być dla gospodarki niebezpieczna, że właśnie porównywanie wydajności pracy i wynagrodzenia za prace jest to bezpieczniejszy jeśli chodzi o wnioskowanie, bo ten wskaźnik, którym dzisiaj mówimy podlega właśnie różnego rodzaju wypaczenia, jeżeli mamy gospodarkę taką jak Polska, gdzie 11 % pracujących pracuje w rolnictwie, a jest to sektor, który wydajność pracy jest nadal jest bardzo niska w stosunku do ogrodu do produkcji przemysłowej czy Czechy czy innych sektorów nawet tych drobnych usług to mamy już 1 naszego rynku pracy jakby, który nam ściągana te wynagrodzenia w dół ściąga wydajność pracy w dół i obniża de facto ten wskaźnik wynagrodzeń do do PKB, więc to mamy jedno jedno 1 kwestię Irlandia z kolei która, która ma być najniżej jeśli chodzi o ten wskaźnik wynagrodzeń notabene wcale nie jest krajem w tragicznych w tragicznym położeniu nie kojarzy nam się w każdym razie w realną odstaje od tak dobre prawie 1 0 punktów procentowych od tych resztek tej końcówki, do której my Polska się zaliczam razem z Węgrami Słowacją, dlatego że Irlandia stworzyła pożyteczne przepisy, które ściągnęły centrale firm korporacji europejskich Jonathan teraz formalnie są ulokowanej tam płacą podatki w związku z tym doliczają się do tamtejszego PKB w związku z tym tworzą dmuchają sztucznie trochę ten mianownik w stosunku do tego licznika, który specjalnie się nie zmieniono, bo niż realnie nie zmienią wpisano księgi, że siedziba jest tu itu i do tej pory płacimy podatki właśnie girlandy i od tej pory właśnie ta PKB jest liczona jest taki sposób że, że ten wskaźnik został sztucznie zaniżone, więc nikt mnie biją na alarm w podobny dynamika będzie w Irlandii ujemna dość wysoka właśnie dlatego, że to nie działo się od zawsze tylko w pewnym momencie to w takim razie zostawmy te wskaźniki już 1 od Chapman było nam pokazało nam pewne jest pewne rzeczy, które dzieją w gospodarkach, ale nie wspominano nie jest doskonały i Gorzowem od jakości pracy, którą mamy w Polsce od tych miejscach pracy i opłatach wynagrodzeniach i wrócą do pytania o nierównowagi no bo jak rozumiem, kiedy jest także próby wartość gospodarkę pozostałoby wytwarzane incydent PKB wskaźnik PKB idzie wysoką płace są stosunkowo no niewysokie, bo jak popatrzymy złe dane Głównego Urzędu Statystycznego to ta najczęściej wypłacana pensja w Polsce to jest dla kogoś w 2 tysięcy zlotych brutto Chin na rękę 1 50 1 z najczęściej wypłacana pensja w Polsce no to gość co to za pieniądze jak ludzie pytają jak mają za to przeżyć oraz ci, którzy się bogacą bogacą się szybciej ci, którzy pracują na tych, którzy się bogacą mają kapitał i stworzyli firmę pracownicy nie są zadowoleni z ich wynagrodzeń i to powoduje, że narastają jakieś napięcia na rynku obrazy, które mogą stać się go tykającą bombą zegarową po prostu zgadza się na emporze nad dominanta w Tychach z najnowszych danych GUS Soski, które dotyczą także rzeźnika z roku ubiegłego, bo GUS robi to co 2 lata niestety mamy je mamy dane, jakie masz ta prostota to jest 3 7 zł więcej na rękę niż płaca minimalna, więc ta dominanta narodu jest niska na szczęście dominanta to nie jest specjalnie taki pożyteczny wskaźnik ma on potrafi w dziwną stronę wędrować wcale nie świadczą o tym, że coś z straszliwie dramatycznego się dzieje natomiast, że ja cały czas podkreślam, że mediana, czyli ta kwota, wobec której połowa Polaków zarabia więcej, a połowa Polaków zarabia mniej tych z 2 około 2 i pół 1000 na rękę, a połowa Polaków zarabia mniej niż 2 i pół 100 0 na rękę to ona może tłumaczyć, dlaczego gorzka 500 plus jest takim istotnym instrumentem w redystrybucji to taki będzie co z tym zrobić czy ktoś ma pomysł jak sobie radzić z tymi problemami wizyt płace rosły szybciej, ale też nie na tyle szybko, żeby nam z drugiej strony tej gospodarki nie rozwalić nam zwrócone przedsiębiorcy też muszą mieć pieniądze, żeby rozwijać swoje firmy nie mogą wszystkich pieniędzy przeznaczyć tylko dla pracowników faktycznie faktycznie jest także, że jeżeli popatrzymy teraz na ostatnią dekadę i te wskaźniki jak nam rosły wynagrodzenia patrząc na to właśnie mediana, która zna się takim precyzyjniejszy wskaźnikiem bardziej też intuicyjnym Jachna rosło PKB to ta różnica na na korzyść PKB jest ten wynosi około 11 % soli dziś dobrze pamiętam to było około 80 do około 70 % 3 70 proc wzrostu wynagrodzenia w tym czasie w cenach bieżących czy w wartości bieżącej pie pieniądze bez żadnego tam urealnienia ich około kilkudziesięciu punktów procentowych szybciej rosła gospodarka w ale o 1 0 11 % wzrosła nam zatrudnienie, czyli de facto w tej dekadzie patrząc NATO medialne mniej więcej do nagrodzenia podążały nam razem ze wzrostem gospodarczym po uwzględnieniu także, że więcej ludzi znalazło pracę więc, że mamy do pewnego stopnia pewną równowagę nie możemy mówić to wynagrodzenia rosną za wam za szybko albo za wolno w tym momencie można powiedzieć, że pożyczka wyrównał w takie z wynagrodzeniami, że ona nie idą cały czas równolegle do tego co się dzieje z gospodarką tylko na tych mają opóźnienie a kiedy się sytuacja pracowników poprawia łatwiej znaleźć lepszą pracę no to nadrabiają można powiedzieć zaległości w takim tempie odpływają od firmy Ziaja, że one muszą podwyższać wynagrodzenia szczególnie dla tych strategicznych pracowników więc, więc mamy teraz ten moment, kiedy się to rzecz kwotę wynagrodzenia w śpieszą, żeby nadrobić te lata zaległości dochodzi drogą jest demografia i ludzie, którzy nie dzielić Polaków, która wyjechała za granicę do pracy my teraz próbujemy nadrabiać zaległości z pracownikami n p . z Ukrainy czy już innych krajów Boże tylko o Ukraińcach jeszcze mówić, toteż hałasy do przodu, ale w jesiennym bardzo ważny czynnik, bo w UE pracodawca może dać podwyżkę, że spełnione są 2 warunki po pierwsze musimy dać jeszcze dodać to podwyżka wiele polskich to są drobne firmy najdogodniejszy firmy to to jest prawie połowa naszego rynku pracy, więc ku z tym one często nie mają żadnych nadwyżek na tę na te podwyżki, ale te, które mają muszą być trochę do tego zmuszone to znaczy musi być twarda, gdy pozycja pracownika, który stanie negocjować lepsze wynagrodzenia, ponieważ mamy niskie uzwiązkowienie słabo co się dzieje na poziomie grupowym każdy jest sam i dlatego te pasy nie są tak szybko jak mogły nią niejednego biznesu nie darzymy się powiedzie, bo znam się skończyła tak naprawdę o tym, rynku pracy wynagrodzenia ach, o strukturze można można rozmawiać jeszcze godzinami dlatego jesteśmy właśnie w cyklu od cyklu przyszłość prasy Radia TOK FM, który powstaje przy współudziale czy wraz ze współpracy z przedstawicielem komisji Europejskiej w Polsce dziś moje państwo gościem był też pomaga w komórce z portalu rynek pracy org bardzo dziękuję za spotkanie chyba wręcz zachęca też państwo do pisania do nas gospodarka Małgorzata kropkę chcemy albo do korzystania z naszej aplikacji grochu taka sama, jeżeli mają państwo jakieś sprawy pytania wnioski dotyczące właśnie prace to postaramy się również i do państwa głosy uwzględnia się w kolejnych audycjach z cyklu przyszłość pracy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA