REKLAMA

Truszczyński: Wiele straciliśmy przez ostatnie 2 lata. Kłamstwem i nie prawdą jest opowieść o tym, że Polska ''wstała z kolan''. Polska wcześniej stała mocno na nogach.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2017-12-20 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:11 min.
Udostępnij:

Były ambasador RP w UE: Napisałem list do Prezydenta, w którym wskazuje, że jest w istocie w jego ręku zapobieżenie uruchomieniu art.7. Wystarczy weto w stosunku do ustaw o KRS i SN. To nie pierwszy list, który napisałem do Andrzeja Dudy w ciągu dwóch lat. Nigdy nie dostałem odpowiedzi.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynek Legię Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Jan Truszczyński były wysoki urzędnik komisji Europejskiej i główny negocjator polskiego członkostwa w unii Europejskiej dzień dobry dzień dobry czy to, o czym mówi się te słowa apokalipsa albo broń atomowa, a tymi słowami określa się to co dziś komisja Europejska może zrobić wobec Polski to są najbardziej właściwe sformułowania w Rozwiń » gronie media mają tendencję do Mombasy z tych określeń, ale oczywiście nawet jeśli nie powiemy, że to jest opcja nuklearna czy coś zbliżonego do bomby atomowej to co aukcji opowiedzieć to jest precedens to jest rzecz, której jest Unia Europejska nie widziała to po raz pierwszy w historii ten artykuł będzie u traktatu Unii Europejskiej może zostać użyty w sprawie 1 z członków klubu 1 z państ w członkowskich harcerzy dha nie było wątpliwości ten artykuł to jest ten siódmy artykuł osławiony art. 7 tatuaż dzieje coś w tym, że co to za artykuł włości to jest artykuł, który przewiduje możliwość, a dyscyplinowania kraju członkowskiego w przypadku, jeżeli ów kraj członkowski nie przestrzega podstawowych reguł klubu na czele z wartościami zasadami, na których oparta jest wzajemna współpraca z wartościami umocowany mi w art. 2 traktatu o niej Unii Europejskiej ten artykułach został wprowadzony w swoim czasie do prawa Europejskiego, aby mieć instrument pozwalający na przywołanie do porządku członka rodziny członka klubu to było na tle doświadczeń z Austrią w roku 2000, bo kiedyś to w koalicji rządowej w Austrii znalazła się mu wolność słowa partia Austrii uważana wtedy za i służb jest za neofaszystów, skąd za nie przez CBA są obok powstałby wartości łączących państwa Unii Europejskiej w związku z tym ostracyzm Obama Austrię politycznie w związku z tym izolowano ją w instytucjach europejskich w nadziei, że ten zbiorowy nacisk spowoduje refleksję w Wiedniu i wycofanie się z tej koalicji rządzącej, ale nie było żadnych instrumentów pozwalających na nacisk uporządkowany i dialog z krajem, który zaczyna łamać albo uważa się zaczyna łamać zasady, które rządzą współpraca wewnątrz klubu i ten art. 7 przewiduje właśnie te w tę procedurę najpier w tz w prewencyjną część pozwalającą na przywóz, a nie członka rodziny do porządku tak, żeby dalej nie grzeszył i części, analizując są pozwalającą mu nawet na wprowadzenie sankcji wobec takiego kraju na czele z odebraniem prawa głosu w instytucjach europejskich, ale w kontekście tego co dziś może wydarzyć się, bo my przecież jeszcze nie wiemy komisja nie musisz zabrać się ogłosić w kontekście tego co może się dziś wydarzyć to rozumiem, że to jest ta prewencyjna część tego artykułu oczywiście jest to część prewencyjna hale i należy się rzecz jasna spodziewać, że komisja Europejska zdecyduje dzisiaj na rzeczy wniosku do rady Unii Europejskiej, aby rada Unii Europejskiej, czyli zbiorowo państwa członkowskie zajęły się sprawą łamania zasad państwa prawa przez obecny rząd Polski tak to jest opisane co się ma działać dalej co się może dziać coś powinno dziać dalej, ale wkraczamy na grunt, na którym jeszcze nikt do tej pory się nie poruszał i państwa członkowskie będą musiały we własnym gronie zdecydowanie się co i jakiej sekwencji jak i kiedy robić dalej artykuł sam przewiduje możliwości dialogu z krajem, który jest uważany za łamiący zasady państwa prawa taki dialog zatem będzie miał miejsce no bo państwo łamiące, czyli Polska powinna zostać wysłuchane przez pozostałych krajach członkowskich będzie można się wytłumaczyć będzie można się wytłumaczyć się jej to jest praktycznie mówi bankowych na awans na pewno no bo to jest przewidziane i trudno mi się wyobrazić, żeby od tej części procedury odstąpiono, by mógł odstąpić drażliwą kwestię mogą słabe, a kraj mógł odstąpić moglibyśmy nie skorzystać z tego prawa, a rano w sądach z ekstra, polując z przeszłości do tej pory nie korzystaliśmy sprawa dialogu w istocie Warszawa pozostawała głucha na rekomendacje zalecenia płynące ze wszystkich stron na czele z rekomendacjami komisji Europejskiej, ale nie wyobrażam sobie, żeby Warszawa miała się nie zastosować do tej części procedury, które właśnie mówię, a co za tym cóż najprawdopodobniej zalecenia samych krajów członkowskich pod adres ma 2 oficjalne Warsaw to jest też przewidziane w art. 7 i trudno mi zabrali, żeby zrezygnowano z tej części te procedury przystępując natychmiast do głosowania w sprawie Polski głosowania, w którym wszyscy już wiemy musiałyby być osiągnięte 4 5 głosów za stwierdzeniem, że w Polsce jest ryzyko poważnego naruszenia państwa prawa w wi-fi a zanim nastąpi potencjalnie to głosowanie Korzym, który miałby stwierdzić, że w Polsce występuje ryzyko naruszenia prawa albo występuje naruszenie prawa zasady praworządności to czy w czasie, kiedy jestem dialog, kiedy my będziemy mogli usprawiedliwiać się czy wyjaśniać, dlaczego postępujemy w taki sposób, dlaczego wprowadzamy takie ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości 3 tam jest miejsce na jakiś porozumienia na zrozumienie nas wygaszenie tego art. 7go maja na zakończenie tej procedury już na tym etapie Daniela doszliśmy do etapu, na którym wygasa nie procedura art. 7 mogłoby nastąpić tylko w przypadku częściowego wygaszenia niekorzystnych zmian w Polskim prawie łamiących polską konstytucją za czym Warszawa musiałaby się wycofać przynajmniej w części tego tych rzeczy, które zostały ostatnio wprowadzone w ustawie o KRS się w ustawie z funkcjonariuszem w ustawie o sądach poprzez właśnie dlatego muszę pana dopytać tak czy ktoś to dane te, które tutaj są, bo jesteśmy bardzo wyjątkowym momencie żadnej strony przed świętami, ale przede wszystkim na biurku pana prezydenta leżą stawy, ale pan prezydent ani nie podpisał ani odmówił podpisania ani odesłań do Trybunału czy komisja jest w takiej sytuacji, w której ostatecznie mniej mamy sygnały od urzędników pana prezydenta, iż wolą Andrzeja Dudy jest podpisanie tych ustaw nowela nie podpisał wszyscy piszą do pana prezydenta wszyscy nie wszyscy, ale wielu pisał do pana prezydenta w ostatnich dniach to Jasia Bomilla sensory kluczowe w liście do pana prezydenta liści, które wskazują, że jest w istocie w jego ręku zapobieżenia uchylaniu art. 7 wystarczy weto w stosunku do usta w o KRS i osądzie najwyższym PiS obarczać tym listem napisałem taki wiś lanie Piast ze stolicy, które napisałem do pana prezydenta w ciągu ostatnich 2 lat zaczyna te wcześniejsze w ciągu ostatnich 2 lat pan prezydent odpowiedział pan nie niech bynajmniej dach, czyli rozmowa z listy, które pisałem przy różnych okazjach, a to do poprzedniej pani premier, a to do niektórych ministrów rządu RP zostawały z reguły znaczy zawsze po prostu bez jakiejkolwiek reakcji, a czy w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy o podpisaniu listów, bo pana szkodzą posiada jakąś rozmowę, by konsultować coś wyjaśnić dowiedzieć się, korzystając mam nadzieję, że ja całkowicie nie ja jestem zresztą emerytem mogę podać szczęśliwym emerytem zajmującym się oczywiście troszeczkę Unię Europejską jako wykładowca jako doradca, ale dorasta za granicą ani w Polsce natomiast w Polsce nie nie ma żadnej potrzeby wróćmy do tamtego naszego dialogu rozpoczynamy, jeżeli dzisiaj komisja rozpocznie tę procedurę panu unika słowa apokalipsa i broń atomowa siadamy do rozmów to w unikaniu Sowa po okolicy, bo nie lubię takich słów powiedziałbym za którymi nie ma już nic tylko spalona ziemia prawda natomiast nie chcę, żebyśmy wychodzili z porażeniem to w sumie nic takiego się nie stało dzieje się to stanie się stanie się coś bardzo poważnego i będzie niosło konsekwencje zarówno materialne jak i niematerialne są materialne konsekwencje w tym przypadku czy są materialne konsekwencje proszę pana to przebieg dyskusji nad przyszłym budżetem Unii Europejskiej ja mogę sobie śmiało wyobrazić śmiało wyobrazić, że w przypadku stwierdzenia przez po naszych kolegów koleżanki w innych krajach członkowskich zagrożenia praworządności w Polsce poważnego zagrożenia praworządności w Polsce, a zasada warunek brzegowy, że korzystanie z pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej uzależnione są tego czy niema ryzyka dla praworządności w kraju członkowskim zostanie wpisana do legislacji przyszłej towarzyszącej przyszłemu budżetowi Unii Europejskiej chcę powiedzieć, że ta legislacja ile sam obóz w z przyjmowanych jednomyślnie oczywiście o tyle legislacja obudowując zatem budżet przyjmowane jest kwalifikowaną większością głosów, a zatem tutaj ani Polska nie pomoże ani żadne Węgry nie pomyłkowo na wypadek, gdyby chciały i to jest poważne ryzyko bowiem, jeżeli państwo członkowskie stwierdzą ową większością 4 5 wspartą przez większość 2 3 w parlamencie europejskim, że jest to, bo zagrożenie dla praworządności w Polsce to art. 7 przewiduje również okresowe, ale regularnie badanie czy zachodzą jeszcze przesłanki, które spowodowały taką właśnie konstatacją kraju są pod innymi słowy czy utrzymuje się sytuacja zagrożenia w Polsce, a zatem do momentu, w którym państwo zuchów hostię zbiorowa jest wiedzą, że ryzyko zagrożenia znikło albo zmalało Polska znajduje się oficjalne, a pod pręgierzem i jest to może rodzić obawę materialne konsekwencje, o których przed frontem się, ale czy to jest także my jesteśmy wtedy członkiem Unii Europejskiej po tym, pręgierza, który być może nie będzie korzystał ze wszystkich praw, ale ma wszystkie obowiązki wynikające z tego członkostwa on będzie korzystał ze wszystkich praw natomiast podkreślam jego możliwości efektywnego działania jego siła sprawcza jest atrakcyjność koalicyjna jego skuteczności wbudowaniu swojej narracji przekonywała ją do tej narracji innych krajów członkowskich będzie daleko bardziej ograniczane znaczy powiem prosto nóżki na stół pokażcie panowie, że wykasował liście te wszystkie rzeczy, które oznaczają zagrożenie dla państwa prawa i dla zasad, na których stara się norweska i kiedy nam tego może dowiedzieć się jednak to pokazać materialne dowody wtedy możemy wycofać się z naszej konsultacji zastanowić się ryzyko dla praworządności to już dążyliśmy do tego etapu jest w teście jedno konto powiedział kilka minut temu, ale chciałbym inne dopytać o to czy dobrze zrozumiałem naprawdę uważa pan że, gdyby przed dwunastą, czyli rano pan prezydent Duda ogłosił, iż odmawia podpisania obu tych ustaw komisja Europejska dzisiaj by nie znam nie zrobiła nic nie mogę tego wykluczyć oczywiście a nawet gdyby to ogłosił później to oznaczałoby konsekwencje dla dalszej części procedury w ramach art. 7, bo przecież wtedy państwo członkowskie najprawdopodobniej chciał się skoncentrować na dialogu z polską, oczekując na to jaki będzie efekt weta złożonego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prawda nie mieli byśmy najprawdopodobniej wtedy w fazę głosowania owej konstatacje owego stwierdzenia, że jest ryzyko poważnego zagrożenia praworządności w Polsce nie mielibyśmy dalszych groźnych jest bardzo etapów tej procedury tak bym spekulował można powiedzieć tak, bo zakładał od osób co myśli pan jako główny 1 z 2 tak w głównych negocjatorów polskiego członkostwa do Unii Europejskiej o tym co się teraz dzieje w Polsce i w relacjach z Unią CETA przestępcy moich poprzednich świętej pamięci minister Jan Kułakowski starszy kolega przyjaciel, by się ze mną zgodził, ale znając go przez tyle lat mam wrażenie, że tak martwił się, ponieważ jego ambicją jego aspiracje są było zakotwiczenie trwałe pewne mocne Polski w zachodnioeuropejskiej zachodniej wspólnocie narodów kierowanej limit samymi aspiracjami pryncypiami zasadami działania i martwiłbym się pojazd wiedziałby, że Polska sama się marginalizuje sama się wykluczać z głównego nurtu decyzyjnego w unii Europejskiej traci swoje możliwości sprawcy przestaje być aktorem, który ma rzeczywisty wpły w na bieg wydarzeń w Europie w tym się bardzo martwił chytrze asfalt tak właściwie ustalić jego rzecznikiem mała ale, ale ja po prostu uważam tak samo tak myślę, że wiele straciliśmy przez ostatnie 2 lata kłamstwem nieprawdą jest opowieścią o osławionym wstawaniu z kolan Polska przedtem stała mocno na 2 swoich nowych wiat widziałem przez lata w Brukseli pracując po prostu w komisji Europejskiej jak rośnie jestem, więc i siła sprawcza Polski jak Polska jako główny rozgrywający w gronie nowych krajów członkowskich jest coraz poważniej traktowana jak równy partner, którego się słucha czyta się na informacje w Warszawie na sugestie propozycje w Warszawie i t d. dzisiaj tego nie ma też do odrobienia wszystko jest zawsze do odrobienia, ale będzie kosztował więcej czasu i więcej muzeów i potu niż poprzednia pan Jan Truszczyński bardzo dziękuję za rozmowy, które przejmie teraz informacje w radiu TOK FM po informacjach druga część apotem trzecia magazynu na kanwie ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA