REKLAMA

List organizacji pozarządowych do Prezydenta na temat wysłuchania publicznego ustaw o sądownictwie

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2017-12-20 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy pozwolę sobie jego spore fragmenty zaprezentować te listy nie jest długi Szanowny panie prezydencie w nawiązaniu do apelu licznych organizacji pozarządowych inicjatyw obywatelskich oraz z szacunku do setek tysięcy obywatelek i obywateli w całej Polsce od miesięcy wyrażających swą troskę o fundament ustroju Rzeczpospolitej zachowanie trójpodział władzy zwracamy się do pana prezydenta z apelem o zorganizowanie niezwłoczne Rozwiń » zorganizowanie pod pana auspicjami z pana udziałem w Pałacu Prezydenckim wysłuchania publicznego w sprawie ustaw osądzie najwyższym i krajowej radzie sądownictwa, jeżeli uzna pan Formuły wysłuchania publicznego to dalsza część listu za niemożliwą do przeprowadzenia to prosimy o wskazanie terminu, kiedy przed podjęciem decyzji w sprawie powyższych ustaw spotka się pan stygną sygnatariuszami ni niniejszego listu mamy tutaj podpisanej instytucje reprezentujące rozmaite środowiska są obywatele RP jest akcja demokracja warszawski strajk kobiet jest klub inteligencji katolickiej, który zresztą jest inicjatorem tego listu jest też klub Jagielloński, a w studio przedstawiciel klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski dzień dobry dzień dobry mogą państwo teksty tego Fin tam uczy stać na Jagiellońskiej 2 4 PL Fish tanku, który się określać jako republikański, niech więc w tym sensie mogę chyba powiedzieć, że konserwatywne, czyli przynajmniej nie z marszu krytykujący obecny obóz i podpisuje się pod tym listem chcecie takiego wysłuchania publicznego w sprawie Sądu Najwyższego krajowej rady sądownictwa, dlaczego zasadniczo jest tak, że podpisaliśmy się pod listem, bo trudno z nim jest w nim znaleźć jakiekolwiek konsul kontrowersyjne słowo tak naprawdę wezwanie do wysłuchania publicznego właściwie każdego projektu ustawy jest niemalże niekontrowersyjne, bo zawsze lepiej, kiedy nad prawem się dyskutuje się, że i wolniej, bo tego prawa w Polsce stanowi, iż za dużo za szybko o za mało jest szansa na to, żeby poważnie zastanowić nad tym, jakie są konsekwencje, a dodatkowo w przypadku tych projektów mamy do czynienia z cały czas dużo mniejszymi emocjami niż latem zrzucał czas dużymi wątpliwościami bardzo wielu środowisk to jest rzecz, która w przy tak ważną ustawę zawsze wymaga tego, żeby przepracować taki projekt umożliwia się możliwie szczegółowo, kiedy pan prezydent ogłosił weta nad ustawami o krajowej radzie sądownictwa Sądem Najwyższym tomy po pierwsze, się cieszyliśmy, choć również z tego powodu, że właśnie będzie więcej czasu dyskusja, ale również bardzo liczyliśmy na to, że pan prezydent wykorzysta taką szansę, żeby pokazać, że to można próbować osiągnąć te same cele, które w, których oczekiwał oczekiwali wyborcy Andrzeja Dudy przy bardzo głęboko ugruntowane i reformy sądownictwa wprowadzenia tego czynnika obywatelskiego et Cetera et Cetera zupełnie innymi sposobami niż było to prawo i sprawiedliwość procedując sól w sejmie projekt poprzednie w sposób budzący bardzo dużo wątpliwości, że właśnie dwom chodzi o treść tych ustaw czy o formę prace nad nim przecież chodzi jest inaczej rzecz co, do której się powszechnie zgadzamy to to on, że nawet w takim stowarzyszeniu jak nasze oceny tych projektów są różne różni ludzie mają różną wrażliwość czy jakby pewne przepisy się mogą niektórym bardziej podobać niemal wszyscy zgadzają co do tego, że stracona szansa na to, żeby ten projekt dobrze przepracować zwykle, kiedy się nie robi w Polsce konsultacje publiczne w czasie mówi nie było na to czasu bardzo pilny projekt nie mieliśmy czasu na to, żeby zrobić takie konsultacje, ale są przewidziane n p. regulaminem rządu, czyli takie, w których się składa pisemne stanowiska projektodawca się do nich odnosił mówi co zostało uwzględnione i t d. będą one są przelewki co bardzo ważne powszechnej otwarty to znaczy klub Jagielloński Stowarzyszenie sędziów warszawski strajk kobiet w i pan Jan Kowalski mogą dokładnie tak samo w niej zagrzać w nich udział nie ma znaczenia, że nie jest w klubie gra słabo nie sędziom nie jest żadnym innym świętym tylko ma po prostu dokładnie takie same prawa i jest bardzo ważne cud ten element konsultacji publicznych no i to teoretycznie wszystko, żeby nie było czasu nie mogliśmy tego zrobić od ogłoszenia przez pana prezydenta w treści tych projektów do momentu, gdy zdaje się nim Sejm minęły prawie 2 miesiące to czas, w którym można zrobić naprawdę wzorcowa najpiękniejsze konsultacje publiczne, jakie mieliśmy w Polsce, a jedyne konsultacje Kisiel bywał to było spotkanie z panem prezydentem na partię rządzącą i ten czas został najwyraźniej złą markę za swą partią rządzącą w tym w tym konkretnym przypadku, ale to też klub jest w tych projektach szereg rzeczy, które moim zdaniem można uznać za ciekawa jej rozwiązania dobre strony ławnicy i t d . tak bardzo chciałbym w tyle stan rzeczy, których bym powiedział, że to są raczej dobre rozwiązania z lektury budzą bardzo poważne wątpliwości chociażby konstytucyjna, ale też co do tego trzonem będą dobrze działały niema co w to wchodzić nie inaczej nie protest ludzi, żeby wchodzić szczegółowo dlatego my też nie apelował byśmy nie przyłączyliśmy się, chociaż o to proszony do żadnego apelu wprost owe do tych projektów natomiast to właśnie taka prośba o wysłuchanie publiczne na to jest rzeczą absolutnie nie kontrowersyjna, bo w tej dyskusji nie było dobrze byłoby gdyby, chociaż wycieczkowym wycinkowo obszarze obywatelskiego wysłuchania publicznego, bo to oczywiście nie jest to wysłuchanie publiczne, które znamy prawda z przepisów prawa tylko takie obywatelskie organizowane we współpracy z panem prezydentem to była przynajmniej szansa na to, żeby więcej osób się go na temat tego projektu wypowiedzieć, żeby pan prezydent mógł powiedzieć albo jego przedstawiciela ludziom, którzy interesują tym projektem sama prawda o tym, sądzi, jakie wątki, jakie przepisy budzą jego wątpliwości, jakie nie, choć mamy też taką sytuację, kiedy przedstawiciel prezydenta tak się wypowiadają taki sposób raczej nie wydaje nam się, żebyśmy mieli zawetować tak w cudzysłowie, bo to nie jest już tak powiem takich wyraźne wskazanie, gdzie ma wątpliwości dyskusja z obywatelami co do co do tego co by dobrać uda zagrał z Rawy też można poddać pod inny wysłuchanie publiczne pod dyskusję można wszystkich wysłuchać potem tak zrobić wszystko źle, więc naprawdę jestem ciekawa twojej opinii na temat ustaw obecnych niektóre bo owszem, są wyszły z od pana prezydenta, ale później przyszły tata pewne zmiany mają wiele innych ustaw takich jak nie wydaje się, że to są mimo wszystko ze względu na to, że nie ma tak dużej władzy prokuratora generalnego lepiej niż te projekty, które w, które mieliśmy w lipcu wydaje mi się, że za burdy członków krajowej rady sądownictwa przez Sejm większością kwalifikowanymi to jest bardzo dobry precedens i rzecz, którą się zasadniczo bardzo podoba, której byśmy wręcz kibicowali, żeby stała się takim standardem polskiej debaty publicznej chodzi n p. funkcję kreacyjną Sejmu o jedzenie nie ma tutaj z naszej marki jak gdyby nie jestem konstytucjonalistą ale, ale jest patrząc na różne opinie wydają się, że nie ma wątpliwości co do tego, że Sejm może wybierać tylko kufer z NFZ oczywiście, że ona do nas jako dominującą pozycję jak moim zdaniem moim zdaniem te wątpliwości nie ma natomiast zasadniczo też tak jest n p. kiedy trwał spór o Trybunał Konstytucyjny to w grudniu 20 15 roku wyszliśmy jako pierwsi z tym postulatem wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością kwalifikowaną 2 3 na wzór niemieckiej ten postulat potem został podchwycony od klubu Kukiz 1 5 po komisję wenecką i to była taka, że strony bardzo cieszyła, że co prawda nie udało się nic z tym zrobić, ale tak różne środowiska dla Orłów obywatelskim projekcie komitetu obrony demokracji ten postulat, więc jak daleko, że tak powiem od miejsca, skąd wyszedł bardzo nas ucieszyło tylko to, że pan prezydent uznał ten postulat na tyle ważny, żeby go wpisać do projektu krajowej radzie sądownictwa też dla nas bardzo cieszy tak w inny oczywiście cieszymy, zostawiając na boku, bo ich można rozmawiać w nieskończoność jedni uważają takimi inaczej jednak sądzę, że to nie sądzę to można policzyć większość prawników instytucji chociażby Uniwersytet Jagielloński apeluje do pana prezydenta wprost zawetowanie wnet chusteczek do swojego absolwenta zostawmy sprawę teraz leki zbierana tak dalej tak dalej sądy wymagają reformy nikt tutaj nie ma pod tym względem wątpliwości i jest dużo spra w do załatwienia czy też ustawy w jakikolwiek sposób netto pomagają, ponieważ dominuje opinia, że one są w gruncie rzeczy z mniej personalne to jest jedno pytanie drugie czy wy jako środowisko republikańskie macie jakiś pomysł na reformy tak jest wzdychają szczegółowo o tym, pomyśle natomiast w pewnym sensie jest podobny do tego co jest w ustawie o Sądzie Najwyższym natomiast tylko w pewnym sensie to znaczy, że opublikowaliśmy taki raport dr Jacka Sokołowskiego, który się nazwa, jeżeli dobrze pan tam rewolucja równowaga na stronach taka od PL można go znaleźć obszerny raport pokazujący, że tak naprawdę potrzebujemy w Polsce nowej umowy dotyczącej tego miejsca, gdzie politycy elita polityczna wspiera się z elitą prawniczą tak zawsze jest także w systemy polityczne jest taka jest taka przestrzeń w Polsce w pewnym sensie te role, choć nieformalnie, bo nie można było o tym, mówić pełnym Trybunał Konstytucyjny i dr Sokołowski proponuje takie rozwiązanie, które właśnie powstanie taka izba wiążącej wykładni prawa, ale taka decydujące tak naprawdę w pewnym sensie o tych konfliktach, kiedy mamy do czynienia z wątpliwościami n p. konstytucyjnymi, które wpływają na realizację polityk publicznych lub w Sądzie Najwyższym powstała taka izba, która będzie miała właśnie ten walor politycznego sporu pomiędzy władzą, a elitą elitą władzy sądowniczej co jest nowym to taka funkcja, którą po prostu pełnią n p . Trybunału konstytucyjna król i to w pewnym niewielkim stopniu taka nowa izba jest w ustawie o Sądzie Najwyższym, ale ona realizuje inny cel, czyli właśnie tom mówiąc w cudzysłowie czwartą instancją takie na podejrzewam, że w takich sytuacjach również będzie wykorzystywana tylko, że po pierwsze, już po czasie sąsiednią w po czasie, kiedy te najsilniejsze emocje się odbywały się, więc to jest rozwiązanie, które przez część środowisk prawniczych wartością środowisk obywatelskich walczących właśnie praworządność było było postulowane jest on siedział przed laty tak naprawdę program prawa i sprawiedliwości stworzenia tej dodatkowej Izby, ale tak jak mówię jeśli chodzi o konkretną propozycję to polecam raport teraz Sokołowskiego, bo on bowiem właśnie takim raportem, który można było wydać w tym czasie, ale absolutnie nie było miejsca na to, żeby o nim na spokojnie podyskutować, bo to jest to tam reforma, którą trzeba planować wiele miesięcy lat jak i dyskutować, a nie załatwia to w ciągu prawa tych 6 tygodni między 1 2 projektem musimy skończyć jeszcze długo czekała swoje oceny praktyki, ponieważ wiemy, że prezydent zawetował 2 ustawy nie trzecią e-podpisem, czyli te pozwalającą ministrowi sprawiedliwości na odwoływanie prezesów sądów teraz się odbywać można przeczytać na portalu tokfm PL nawet przez PAX to nie nasze mamy takich prezesów, którzy we wtorek otrzymali taki faks z datą wcześniejszą więc, widząc pewnego rodzaju praktykę działań obecnej ekipy to jak być powierzona intencje ustawodawców były szef da się, że od samego początku już intencje te były jasne to znaczy takie, żeby jednak wpływ polityków na sądownictwo w Polsce był większy i to nie musi być wcale złe natomiast faktycznie praktyki praktyki dotyczącej tych sądów powszechnych nie śledzę, więc trudno mi się wypowiadać obecnie wątpliwości co do tego, że prawo sprawiedliwość uważało co więcej w jakim stopniu miało to w programie powiedziane wprost, że wpły w polityków na władzę sądowniczą n p . krajową radę sądownictwa powinien być istotniejsze niż dotychczas Piotr Trudnowski Jagiellońskiej 2 4 PL dziękuję bardzo dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA