REKLAMA

Prezydent: Zdecywałem o podpisaniu ustaw dot. SN i KRS - oświadczenie Prezydenta RP

Program Specjalny
Data emisji:
2017-12-20 17:40
Czas trwania:
11:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wieczór witam państwa bardzo serdecznie proszę państwa lub chciałem państwa poinformować, że podjąłem dzisiaj decyzje w kwestii ustaw 2 ustawy o rok zmieniającej ustawę o krajowej radzie sądownictwa i ustawy o Sądzie Najwyższym, że państwa to były prezydenckie projekty ustaw przypomnę złożyłem je do laski Marszałkowskiej, czyli w sejmie 2 4 września tak jak się zresztą wcześniej zobowiązałem, kiedy zdecydowałem się nie podpisywać i zwrócić Sejmowi do Rozwiń » ponownego rozpatrzenia, czyli zawetować poprzednie ustawy o krajowej radzie sądownictwa i osądzie najwyższym ustawy, z którymi się istotnych punktach nie zgadzałem jako prezydent w przygotowałem swoje prezydenckie projekty złożyłem w ustawie te zostały uchwalone w przez Polski parlament najpierw przez Sejm potem przez Senat bez poprawek i podjąłem decyzję o podpisaniu obydwu tych ustaw Szanowni państwo chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw to niebyły te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu dziwi mnie stawianie tak nieprzyzwoite, gdybym powiedział tezy o tym, że ta tamte ustawy i te ustawy to to samo Otóż proszę państwa w tych ustawach są bardzo bardzo bardzo istotne różnice w tym zakresie w jakim ja powiedziałem, że się z poprzednimi ustawami nie zgadzam m. in . jeżeli chodzi o kompetencje ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jego możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy, które wcześniej, by proponowane obecnie takich nie ma jak również, jeżeli chodzi o kwestię obsady Sądu Najwyższego obsady sędziowskiej Sądu Najwyższego jak również kwestie administracyjne związane z pary samą konstrukcję ustrojową Sądu Najwyższego są zupełnie odmienny sposób uregulowane w tych ustawach, które ja zaproponowałem, które teraz zostałem uchwalone przez Sejm Otóż przypomnę państwu, że poprzednia ustawa przewidywała, że wszyscy sędziowie będą musieli odejść z Sądu Najwyższego i tylko ci, których zaakceptuje minister sprawiedliwości będą mogli w tym sądzie orzekać obecnie takiego postanowienia absolutnie nie ma został wprowadzony wiek przejścia w stan spoczynku 6 5 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta Rzeczypospolitej o sprawowanie urzędu sędziowskiego jeszcze przez 3 lata oczywiście zawoalowane także i kwestią zdolności zdrowotnych sędziego do tego, żeby orzekać, bo będzie konieczne przedstawienie zaświadczenia o tym, że sędzia jest zdolny do sprawowania urzędu sędziowskiego tez podstawowa zasadnicza różnica w skutkach tego od tej ustawy jest tak, że taki, że wzrośnie liczba sądził sąd Najwyższego i to jest bardzo istotna kwestia, dlatego że po pierwsze, liczę na to, że sprawy będą rozpatrywane szybciej, kiedy będzie więcej sędziów w Sądzie Najwyższym to 1 rzecz druga powstają 2 nowe Izby Sądu Najwyższego izba dyscyplinarna i izba, w której rozpatrywane będą skargi nadzwyczajne nowa instytucja, która została wprowadzona tym tą ustawą, która będzie pozwalała na boku w jakim sensie odwoływanie się, czyli właśnie składanie takich nadzwyczajnych skarg od prawomocnych orzeczeń przy czym nie w sposób bezpośredni tylko za pośrednictwem podmiotów wskazanych w ustawie m. in. prokuratora generalnego Rzecznika Praw Obywatelskich szefa urzędu ochrony konkurencji konsumentów czemu proszę państwa to ma służyć Toma służyć wyeliminowaniu ewidentnych niesprawiedliwości wyeliminowaniu ewidentnych pomyłek popełnionych poprzez przez sądy w Polsce, jeżeli ktoś jest taki takim orzeczeniem niesprawiedliwym niewinny dotknięty, jeżeli jego podstawowe prawa zostały naruszone będzie mógł się zwrócić do tych organów tak jak powiedziałem m. in. dominium do do prokuratora generalnego w do Rzecznika Praw Obywatelskich do szefa urzędu ochrony konkurencji konsumentów oto, żeby w jego imieniu taki taką skargę nadzwyczajną do sądu wniósł, a więc te podmioty będą w istocie w pierwszej kolejności rozważały czy zasadne jest w ogóle zniesienie takiej skargi, ale wierzę w to, że dzięki temu wielu obywateli, którzy dziś mają głębokie poczucie niesprawiedliwości i krzywdzenia będzie mogło odzyskać wiarę w to, że Polska jest państwem uczciwym i jest państwem sprawiedliwym, gdzie dba się obywatela temu właśnie ma służyć ta instytucja Szanowni państwo zmiany następują również w ustawie o krajowej radzie sądownictwa może państwu powiedzieć, że w z niesmakiem słuchałem wszystkich innych gromkich głosów zresztą właśnie wyrażanych przez niektórych przedstawicieli elit to w tym elit sędziowskich o tym jak to w strategii w system zostaje wprowadzony w drewnie, który będzie powodował naruszenie niezawisłości sędziowskiej, który będzie powodował upolitycznienie proszę sprawdzić ilu krajach egzekutywy ma w ogóle wpły w na wybór sędziów chociażby krajów europejskich w stanach Zjednoczonych prezydent wskazuje sędzia Sądu Najwyższego, a opiniuje ich Senat środowiska sędziowskie nie mają tam nic do powiedzenia w tych sprawach więcej jak tutaj nie widzę żadnego problemu w tym, że takie rozwiązanie jest przyjęte, zwłaszcza że tak jak się zobowiązała proszę państwa tak zostało zapewnione, że nie tylko w jedno ugrupowanie mające swoich przedstawicieli w sejmie, ale w, ale także inne ugrupowania będą miały możliwość wskazania do swojej jak gdyby kandydatów przy tym wyborze, czyli w czyli, czyli 3 będą mieli swoich przedstawicieli wśród sędziów krajowej radzie sądownictwa w związku z tym naprawdę uważam, że w niezwykle demokratyczne rozwiązania zostają w Polsce wprowadzone tymi zmianami prawnymi pogląd że, gdy dochodzi jakieś naruszenia demokratycznych reguł grożą masowe przeciwnie w moim przekonaniu następuje pogłębienie demokratyczną ości, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, bo nie jest tak proszę państwa, że sędziowie będą sami sobą rządzili sami decydowali tylko włącz się swoich prawach w sprawach i nikt na to nie będzie miał żadnego wpływu jest też zasada wzajemnego równoważenia się władz nie tylko trójpodziału ja uważam, że absolutnie te rozwiązania, które zostają wprowadzone z wprowadzone służą demokratyzacji państwa i są przeciwieństwem oligarchizacji państwa, bo moment, w którym w 1 z władz sama tylko i właśnie decyduje o sobie i nie ma na to wpływu nikt to jest oligarchizacji i nikt kto, kto patrzy na rozsądnie na państwo i kto rzeczywiście chce, żeby Polska była państwem stabilnym sprawiedliwym silnym chyba nie ma co do tego wątpliwości proszę państwa taką decyzję podjąłem powiedziałem głosy takiej krytyki, jaką usłyszałem z wielu stron zdumiewają mnie głęboko w Jaworze państwa mogę przypomnieć w tym kontekście w 19 9 8 roku, a więc nie tak dawno dokonywano głębokiej reformy w Libii, jeżeli chodzi o o o Europejski system ochrony praw człowieka stworzono wtedy Europejski Trybunał praw człowieka, w który zastąpił komisje Trybunał, który był do tamtego momentu i co wówczas proszę państwa zrobiono 1 aktem prawnym usunięto wszystkich sędziów, którzy w poprzednim trybunach zasiadali i wybrano Trybunał od nowa w całości i jakoś wtedy nie było słychać w Polsce głosów, że to jest niedemokratyczne, że to narusza niezawisłość sędziowską nie kto inny tylko państwo decyduje chociażby o tym czy 3 3 3 czy mandat w danej osoby w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej jako sędziego będzie przedłużony czy też nie to władze państwa o tym, decydują jakoś nikt nie kwestionuje niezawisłości i mandatu sędziów tego Trybunału, a więc naprawdę te głosy, które słychać teraz z wielu stron są po prostu niezrozumiałe, jeżeli ktoś wie jak funkcjonują różnego rodzaju instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości w skali Europejskiej 3 3 czy światowej w stanach Zjednoczonych w Hiszpanii i w innych państwach uważam, że wprowadzamy w Polsce bardzo dobre rozwiązanie uważam, że wprowadzamy rozwiązania, które będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości, które w będą służyły temu, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwość odzyskają wiarę w polskie sądy odzyskają wiarę w wymiar sprawiedliwości to jest niezwykle ważne niezwykle ważnym elementem jest także rzetelna odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów proszę państwa to nie jest tak, że sądy i sędziowie są same dla siebie nie są przede wszystkim dla obywateli sędziowie nie są nadzwyczajną najwyższą kastą są usługami polskiego społeczeństwa polskiego państwa i takiej właśnie takiego właśnie poczucia głębokiego poczucia służby ja oczekuję od środowiska sędziowskiego i mówię to przy każdych nominacjach sędziowskich wszyscy służymy polskiemu państwu wszyscy służymy ludziom każda władza w Polsce czy to jest władza ustawodawcza czy to jest władza wykonawcza, w której ja jako prezydent jestem czy to jest władza sądownicza wszyscy mamy służyć polskiemu państwu i wszyscy mamy służyć obywatelom naszego kraju to jest nasza podstawowa i najważniejsza rola i mamy dbać o to, żeby ludzie w Polsce żyli w godnych warunkach i mieli poczucie sprawiedliwości i o to apeluje także do środowisk sędziowskich o taką właśnie refleksji mam nadzieję, że te ustawy, o które wejdą niedługo w życie pomogą w tej refleksji dzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PROGRAM SPECJALNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA