REKLAMA

Rumunia pożegnała króla

Połączenie
Data emisji:
2017-12-21 14:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
24:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
tłumaczenie jest ruch i innych dóbr 14 5 50 w scholi przy mikrofonie ze mną w studiu Bogumił Luft publicysta dyplomata były ambasador Polski w Rumunii Mołdawii dzień dobry dzień dobry zmarł 9 6 letnich ról mu Rumunii Michał pierwszej ten sam prezes krępujące, że stwierdzenie król Rumunii dzisiaj, kiedy mówimy o w jednak w Republice parlamentarnej trochę nie wiadomo co oznacza jak widać, bo właśnie status Michała pierwszego jako króla byłego króla byłego monarchy jak Rozwiń » to rozumieć, a czy Bonanza postanawia sam, a samo określenie Michał pierwszy to właśnie zaznaczając, że ostatniego króla z oszustem należy paradoksy Rumuni się bardzo na czym bardzo uparli przy używaniu właśnie tego obliczeń wynika z Chin i myślę, że ich było takim było to taki wyraz tęsknoty to w internecie za monarchią, która została przeprowadzona przez komunistów czterdziestym siódmym roku, a lektura była wyjątkową wartością owym jeśli taki można wyrazić elementem rumuńskiej historii to doczytała dynastia, która gości miał tylko 4 królów w kuchni niesłychanie zasłużyła na tego kraju rzeczywiście NKW pierwszym, który aż połowie w początku drugiej połowy dziewiętnastego wieku został zaproszony z Niemiec niemieccy rodu Hohenzollernów został zaproszony, żeby objąć wspólny tron Mołdawii Wołoszczyzny, które się wtedy właśnie ich zaczynał jednoczyć, a właściwie przy kimś, kto przez 50 lat razem z bardzo wybitną elitę polityczną tych 2 właśnie często nos stworzył nowy kraj Europejski w pewnym momencie na tyle skutecznie uzyskał jego uznanie, że mógł się koronować co było przed nim, że pan, mówi że stworzą nowe kraje przed nim dowód rejestracyjny czy olbrzymia prehistoria wielowiekowa Rumuni prawda, która pod innym tak naprawdę zaczęła zaczyna się dziś 9, w którym które kształtują się 2 takie struktury banki państwowe 1, która się nazywała Mołdawią i była całkiem solidnym kraju w piętnastym wieku przeżyła taki okres świetności to byłby gospodarzem przez lat 5 0 taki niezwykle wybity przez nich wybitny władca Stefan wielkim i drugim była włoszczyzna, która była na południu i to było taki kraj niezwykle taki Księstwo właściwie Hospodarske się mówiło o tym kto był niezwykle miał niezwykle dramatyczne dzieje, ale łączą najeżony jest szczególnie z dość szybko zaczął popadać w zależność również od imperium otomańskiego w związku z tym to internetową, by to był kraj, który był mniej jak gdyby istotny dlatego rozwoju czegoś co się stało potem Rumunią to znaczy kto to potem został tak nazwany dopiero 19 wieku prawda był w tym i wtedy właśnie stworzono wspólny naród tak naprawdę są wspólne społeczeństwo z elementów dość sprzeczne, dlatego że ci Rumuni są południowi w jedno wtedy jeszcze nie nie Rumunii ci południowcy z Wołoszczyzny, by dziś kulturowo bardzo zbliżeni właśnie do tego do pewnych stereotypów bałkańskich, o których ci, którzy teraz mamy w głowie jak to mówimy i byli pod takim silnym wpływem również kulturowym Turcji właśnie z kolei Mołdawia nie byli bardzo związani ze Wschodu słowiańszczyzna mu też powiedzieć, że n p. kościół prawosławny mołdawski miał jako język liturgiczny język staro-cerkiewno-słowiański w tym jest Google funkcjonowała Kancelaria gospodarka i trzeci region to była to siedmio gród, w którym było bardzo duża społeczność w tym właśnie tych prac Rumunów i ten siedmio gród nie wszedł do właśnie Zjednoczonego państwa w połowie pierwszej jego fazie tego jednak cienia tłumaczy w połowie dziewiętnastego wieku tylko dopiero po pierwszej wojny światowej wolą tej społeczności rumuńskiej tam niezwykle torby na wynajmie niezwykle wysokim poziomie w ogóle bardzo taki zachodniej, bo to było w tym, bo ta społeczność żyła monarchią austro-węgierską i w takim dużym w większej bliskości z Europą z moim i tym sposobem zrodziła się wielka Rumunia 19 1 8 roku było to już po śmierci tego pierwszego władcy Karola pierwszego jego następcą był jego bratanek, ponieważ Karol pierwszy nie miał dzieci i jego bratanek Ferdynand no potem było dwudziestolecie międzywojenne, które było ideą i dobre złe dobre dlatego, że to był okres wielkiego postu i rozwoju szczególnie Gos gospodarczego i takiego inną pomyłką i kulturalnego, które czy to rzeczywiście był taki złoty okres w pewnym sensie na, ale również w tym okresie było też był tam ruch faszystowski, w których bardzo nam namieszał my odpowiadamy na koniec był straszny, dlatego że już w roku czterdziestym na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow nie musiała oddać Besarabii, czyli wschodnią Mołdawię związkowi sowieckiemu dodać, iż kryzys tajnym umówili dla Rumunii byli jednocześnie sojusznikami Niemiec Hitlera jest wszystko to było, gdy sytuacja byłaby straszna, zwłaszcza że potem pod naciskiem niemieckiej i Włoch również zmuszono ich do oddania Północnego Siedmiogrodu Węgrom, by potem była straszna im straszny okres wojny prawda kiedy, kiedy Rumunia najpierw wystąpiła w wojnie my u boku Niemiec przeciwko związkowi sowieckiemu i była i był to największy sojusznik powiada można było szereg tych armii sojuszniczych, które maszerowały prawda nasz związek radziecki natomiast Rumuni Mimi największy wkład w tą listą wojny i największe straty zresztą ponieśli i potem nadszedł po tych wobec tych warzyw diet dla pewnego tematu, gdybyśmy zaczęli w mianowicie o wielką rolę odegrał w Koluszkach w tych latach trzydziestych prawda rządził przez 1 0 lat Karol drugi syn Ferdynanda Ferdynanda był, który był zresztą postać taką dosyć skandalizującą z różnych powodów głównie obyczajowych witam pamięć o nim jest taka dwoista bus James Toney patronował temu złotemu wiekowi, ale z drugiej strony sam był osobą dość taką dyskusyjną miejsce, gdzie w tym roku jak w gruncie rzeczy on zgodził się na to nie kradnę kapitulację wobec właśnie Węgrów wobec tych z Sowietów to został przepędzony przez dowódcę armii gen. Anthony szkół, które potem zresztą został marszałkiem jako taki po Donaldem pod nazwą przeszedł do historii, który objął władzę dyktatorską de facto natomiast formalnie królem został osiemnastoletni wtedy syn syn Karola drugiego Michał, którego marszałek Antonescu kompletnie lekceważy wróci, bo jest, że jest jakiś dzieciaki go po prostu będzie trzymał w koncie przez całe swoje rządy tymczasem po jak już wojna się już, jakby obracały ich losy w ten sposób, że armia sowiecka zbliżała się z dnia do Rumunii, a właściwie już zajęłaby Zarabie, czyli tomów i wschodnią Mołdawię już, choć weszła do lasu, czyli 1 i poszła już dalej boso kilkadziesiąt kilometrów od Bukaresztu doszło do marszałka dość niespodzianie do zamachu stanu polega, którą którego, który jest przybrał postać niezwykle dramatyczna ominięcie marszałek przybył do Pałacu Królewskiego, żeby temu wówczas dwudziesto dwuletniemu królowi coś tam tłumaczyć sytuacji w rządowej na co ten klub zażądał od niego natychmiastowej zmiany są już było o opuszczenie Niemców zaprzestania walki z Sowietami i wyjścia do koalicji antyhitlerowskiej 3 na co ma żal ci nie zgodził no ale król RO zbiło zarysował i a poniżej było uzgodnione i z politykami i Izoldy Rzymian częścią dowódców wojska, którzy byliby bardzo niezadowoleni z Diego im kontynuowania wojny w związku z tym z łatwością władza marszałka Anthony została obalona król Michał, który potem skierował całą armię w kierunku Zachodu zachodnim czy i jak trzeba pamiętać o tym, Arturze armią niż odegrała dość dużą rolę w tej analizie wojny, maszerując przez siedmio gród potem wejść potem przez Słowację Ośno Morawy i ten król Michał przyszedł do legendy właśnie jako taki ktoś, kto zrobił rzeczywiście niezwykły istotną rzecz, bo to nie było tylko o to, że to w prawda w stanął po słusznej stronie, ale i tak naprawdę skutki tego jego czynu był ministrem Hani stał w tym meczu prawdopodobnie Unia dostała już tak młode wspólnoty międzynarodowej siedmio gród z powrotem cały właśnie, dlatego że w pewnym momencie przyszło na strony są już była antypolska arabskiego i w ogóle, że to, że wojna nie zakończyła się tą straszliwą katastrofą dla mniej wejściem po prostu armii sowieckiego do kraju po prostu kupowanego było niech to było zasługą właśnie tego jego uczynił to przeszło do legendy w ogóle ten 2 3 sierpnia to jest taki dzień jest jest pamiętany, a dworcem już 40 siódmy roku jak króla Michała, którym przez parę lat czy próbował walczyć na różne sposoby, żeby przeciwko umacnianiu się rządów komunistycznych zmuszono do abdykacji musiał wyjechać na emigrację zaczął się do niego dojdzie okres, który był dla Rumunów stosunkowo mało znany, gdy poznali dopiero później już po upadku komunizmu, ale on rzeczywiście wtedy już żył żył bardzo skromnie to znaczy Bobby pracował całe życie nie było biedy takich żadnym wydatkiem oczywiście, że na poziomie dziś taki bogaty klasy średniej, ale nie wyżej w Gostyniu w stylu jakichś wielkich bogactw cały czas pracował było graczy waszym samolotów w wielkiej Brytanii w pewnym momencie miał fermę kurzą właśnie dzisiaj w okolicach Londynu oraz warsztat Stolarski i remontował własnoręcznie stare samochody, bo było niesłychanie uzdolniony technicznie i miał łzy rzeczywiście był Szusza oszalały na punkcie z samolotów, który pilotował sam i samochodów nielegalnym bito ludzi z wielką sympatię potem opowieścią o tym, Rumun w 14 17 za chwilę wrócimy do rozmowy, bo tutaj jest wątek obecnych protestów społecznych, w który właśnie ta śmierć króla, czyli zamknięcie pewnej epoki się w wydarza, więc warto spróbować zadać pytanie czy są jakieś związki między na drugim 14 17 1 4, a 2 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z mostu Bogumił Luft z rozmawiano luka w Rumunii o śmierci rumuńskiego króla Michała pierwszego króla, który miał wielki wkład historię Romów mniej i był rzeczywiście postacią, jaką powierzają bardzo znaczącą politycznie, ale też kulturowo historycznie i teraz pytanie w jakim momencie przydarza się też mieć, choć na ulicach nędzy i ona dużo, by to wszystko ma dużo wspólnego z tym co się rzeczywiście w Rumunii dzieje on sobie zasłużył swoim życiem nabić się z symbolem, do którego mogą się odwoływać wszyscy ci, którzy w, jaki sposób starają się Rumunii naprawić w tej chwili wyznaczył uczynić się krajem bardziej o bardziej uczciwi politycy o bardziej nowoczesny my w sposobie funkcjonowania i cywilizowanym tak dalej i to jest on jest pewnym punktem odniesienia takim właśnie ze względu na to co już mówiłem, że jego życie było takie niezwykłe no właśnie skromnej i szlachetny tynk emigracji pracowite, ale co więcej on cały czas interesował Rumunią czy regularnie przemawiał przez radio wolna Europa sekcji rumuńską Rumunów i wielu z nich goły, jakbym słyszał wtedy pani dało to, a potem, kiedy 3, kiedy wrócił to znaczyć to mogliście stało się stopniowo najpier w ci postkomuniści, którzy przejęli władzę wcale nie chcieli, żeby on jakikolwiek sposób wracał, ale potem stopniowo jednak kolejne rządy przy przybliżał czy czy też powiększał to jego obecność i w końcu stało się także on ustawowo został objęty ustawą były w głowach państwo dostał państwową rezydencję status oficjalny i zaczął być aktywny w Rumunii co ciekawe bardziej aktywny niż ci 2 prezydenci byli którzy, którzy już już być prezydentami m. in . do historii przeszło 6 lat temu takie przemówienie, które w orędziu do narodu, który wygłosił przed połączonymi izbami parlamentu będąc sam park przez te owej Izby zaproszony temu niesłychany, których nie było w nim wyłącznie jakimiś tam z upominkami prawda o historii, ale w ten sposób straszliwie stanowczym upomniał klasę polityczną my co do wszystkich jej wad co do korupcji co do nieuczciwości co do innych kłamliwą gości tak dalej to było niesłychane przemówienie, które właśnie przeszło do historii i tak już ostatecznie zbudowało go pewien autorytet na teraz to co się dzieje to co się dzieje w ogóle w całym tym roku otrzymanego po początku roku, kiedy znów w styczniu lutym zaczęły się bardzo potężne demonstracje przeciwko pewnej rzeczy bardzo konkretnej mianowicie w ten rząd jest teraz u władzy rząd Socjaldemokracja o charakterze postkomunistycznym tłumaczy pochodząca jak gdyby z dawnej chodzi komunistycznej, aby doprowadzić trudno jest rzeczą w tonie zadziwiającą jak można robić coś tak niemądre go jak grzyby w sensie nawet słusznych interesów mianowicie prowadzi otwartą walkę przeciwko walce z korupcją na czym ta partia ta ma bardzo dużo rzeczywiście w swoich szeregach ludzi zagrożonych dochodzeniami w kraju działa w tej chwili bardzo silnie taka specjalna prokuratura antykorupcyjna machać mieczem jest tu i Laura kot w Szczakowej czekam młoda my jeszcze po kuratorka niezwykle energiczną na ich mnóstwo dawnych spraw korupcyjnych, które już niby zostały przysypane piaskiem historii jest przez nią wyciąganych i różne osoby publiczne osoby publiczne jest z okresu tych ostatnich 20 kilku lat sprawdzonym parku komunizmu znajdują się po najzwyczajniej w świecie więzieniu, a sam zdziwił brak, który jest przywódcą tej tej partii rządzącej nie mógł zostać premierem, ponieważ od prezydent odmówił mianowania go, gdyż ciążą na nim prawomocny wyrok w ogóle w sprawach o nas w sprawie nadużycia władzy i ma jeszcze 2 inne procesy w związku z tym jest przewodniczącym Izby deputowanych, bo akurat tą sprawą nic nawet nie zabraniało mu i tak z tylnego siedzenia kieruje tą datą nic z tą partią i trzeba powiedzieć, że to ta próba podjęta ostatnio przez nich jest drugą próbą pierwsza właśnie polegała na próbie takiej zmiany kodeksu karnego gdzieś tam w styczniu w lutym, żeby po prostu złagodzić Walczyk 3 penalizacji korupcji na wyższy od, ale to się nie udało, bo rzeczywiście ich ceny o opór społeczny pachniało rewolucją w grę w piątek, o ile pamiętam dobrze 5 lutego na ulicy we wszystkich miastach Rumunii Bush wyszło 6 00 0 ludzi w ogóle jest coś niebywałego natomiast, ale to przycichł natomiast muszę w tej chwili od dziś wolą tych demonstracji są dużo słabszy znaczy to on być możne mogło się w segmencie wiązać właśnie zeszli z żałobą po królu trzydniową, która rzeczywiście przystopowała wszystko w tym kraju z niczym nie działo w tym czasie oprócz jak gdyby takiego hołdu dla króla no ale teraz już jest po tym, pogrzebie nadal nie w nie widać, żeby tak, kiedy ruch tych demonstracji jest ono się odbywają, ale to są, ale jeżeli, a jeżeli powiem, że tam najczęściej to w momencie, gdy w lutym było około 300  00 0 osób w tej chwili było 4 000 drugiego na tym placu przed rządem NATO zaznacza różnica natomiast o 3 oczywiście, że to jest problem, który jest używany przez dużą część społeczeństwa nie wiadomo jeszcze coś co z tym co będzie, a polega on z grubsza na tym, że my rządzący usiłują w tej chwili tak zmienić podstawę działania wymiaru sprawiedliwości, żeby rzeczywiście utrudnić mu walkę z korupcją przy czym chodzić na szczyt przykład o taki jest takie zmiany legislacyjne, które zmniejszą wpły w prezydenta na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ to co prezydent był tym, który mianował kierownictwo Sądu Najwyższego oraz kierownictwo Prokuratury Generalnej łącznie z szefostwem właśnie tego na artystce prokuratura antykorupcyjna i w tej chwili oni chcą go pozbawić tego prawda, a jednocześnie oddać to były, jakby wpły w na to przede wszystkim ministrowi sprawiedliwości to jest pewne podobieństwo, które zresztą na siłowni do tego co się dzieje w Polsce tylko chciałbym tu bardzo silnie podkreślić, że to co dziwić, że tutaj jest pewna różnica, która ze słów celnik niekoniecznie jest powiedziane co jest sprzeczne z osiedli jest to również złe jak drugi natomiast, że tutaj motywację w ogóle powinna dać motywację z bardzo doraźne, lecz próba uchronienia dużej liczby polityków działaczy tej partii rządzącej przed dochodzeniem korupcyjnym dodam jeszcze inne, że wkład jest taka zmiana w kodeksie karnym, która została wprowadzona, która powoduje, że pewne przestępstwa z tej właśnie dziedziny jak gdyby korupcji konfliktu interesów tak dalej przedawniają się po 3 latach w związku z tym, a ponieważ bardzo dużo właśnie tych spraw, które są w tej chwili wyciągane przez co panią prokurator mógł wejść to są sprawy właśnie z wcześniejszego okresu zdobył bardzo by ucięło olbrzymią część działań właśnie antykorupcyjnych i teraz jak to się jeszcze wiąże ze sprawą króla Otóż im ten, kto 3 dni właśnie po okresie budzi pogardę, bo zmarł w piątym tego grudnia do druku 10 dni z dnia trudno nie powodem prawie tyle mniej więcej tygodniu przy przywieziono jego ciało do Rumunii rozbiła się odwoła się trzydniowa taka żałoba nie jest niezwykła rugby w telewizji nie są od rana do nocy tylko mówiono o tym, mówiono o historii mówiono o rodzinie królewskiej mówiono o godności właśnie, która powinna przyświecać jak w życiu publicznym i każdy dziś chciał przy tym ogrzać n p. w tej chwili są do tego stopnia, aby doszło do takiego nie wzięła do wysłuchania, że niektórzy chcą to wykorzystać n p. drania Włosi się wtedy dość skandaliczne przywódca koalicji rządzącej ostatnio zaproponował, żeby uchwalić ustawy w grę o statusie dalszym rodziny królewskiej z tym, że głowa tej rodziny królewskiej miałoby mieć status byłej głowy państwa nadal w następnych pokoleniach jak gdyby natomiast inny członek kierownictwa tej partii wypowiedział się publicznie, że jego zdaniem należy przeprowadzić w przyszłym roku referendum na temat przywrócenia monarchii w tym jest taka to jest ewidencja taka próba ogrzania się w cieple pra w z tego co dalej niż miało bardzo dobrym następcą tronu, jeżeli pan zdaje się problem w NATO jest olbrzymia bombka lub chwilowo jest także Tomuś szefową, jakby rodziny królewskiej ten status nie został nadany przez przez króla Michała z najstarszej córce mam klucz księżniczce Małgorzacie, których bardzo bardzo taką też sympatyczną osobą i daje to on wyższy niż w oczy krótko mówiąc z naszych rozważań i szczerze powiedziawszy troszkę przedwczesnym do tego, że uda im się do tak mało prawdopodobne, żeby rzeczywiście doszło do tego że, że mnie się też to niema co rozważać oczywiście jest pewnym problemem rzeczywiście również ten właśnie fakt, że trochę nie bardzo wiadomo, kto oboje 1 jedyny wnuk Goi króla został przez tego samego króla jak gdyby oddalony z rodziny i ze względu na nas w jakiś tak spektakularne skandale obyczajowe sprzed paru lat ideowości nie bardzo są potomkowie jak gdyby no, ale to za naszym celem nie jest taki zupełny problem, dlatego że Karol pierwszy też nie miał potomka to sprowadził swojego bratanka, więc można kogoś, jakby nowego znaleźć natomiast dziś myślę, że to jest mało prawdopodobne i tu raczej z fascynującej co innego znaczy czy jest raczej to jak bardzo opinia publiczna w tym kraju dostrzega jest przywiązana do pewnej tradycji niosącej ze sobą pełną godności narodu co zostało zszargane tak naprawdę w dwudziestym wieku na na różne sposoby szczególnie czas wczasach komunizmu i jak bardzo to całe społeczeństwo i jakoś tam za tym też istnieje bardziej szczerzy Dudy minister, ale w każdym razie, że im jak bardzo wielką wartość stworzyła ta dynastia ma ona, że tak nie można jej wykorzenić z Chin wzdłuż narodu z historii to jest niesłychane zjawisko moim zdaniem, ale rozumiem, że tutaj rzeczywiście nawet nie ma takiej próby, żeby ich korzenie są oni są rzeczywiście mocno źle jak rozumiem i szeroko ocenieni przez społeczeństwo i polityki rumuńską tak jest to znaczy, że w oczywiście, że dane to najbardziej cieszy szczerą taką miłością tak podaży i pewna część społeczeństwa takiego o takich większych ambicjach, jakby Ada Mik ambicjach tego, żeby ten kraj jak były w poprawią swoją jakość to znaczy, żeby mimo tego wielkiego wysiłku czy już dziś już zrobiono w ostatnich 20 kilku latach takiego naporu takiej naprawy i gospodarczej i jakoś jakoś tam politycznej również i kulturalnej i to mimo tych tego, że też kompletnie inny kraj nie była nieszczęśliwym upadku komunizmu to jednak jest z non jest tam dużo do zrobienia jeszcze gdyby jego podróż z Sojuszu w Polsce też jest w fundusz promocji oraz bieliznę do zrobienia, ale w każdym razie różne jest wielkim w taki ruch społeczeństwa obywatelskiego na rzecz tego niewątpliwie postać króla i ta pamięć ożywiona teraz o nim ona jak wpisuje się w ten nurt w tym kraju bardzo Bogumił Luft publicysta dyplomata były ambasador Polski Rumunii Mołdawii był ze mną w studiu 14 3 7 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!