REKLAMA

Nowa, społeczna twarz Europy

Przyszłość Pracy
Data emisji:
2017-12-21 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd dziś światopogląd rozpoczniemy od naszego cyklu o przyszłości pracy od czasu do czasu w ostatnich tygodniach w różnych pasmach mogą państwo usłyszeć różne audycje właśnie w kontekście pracy szeroko rozumianą bardzo szeroko rozumiemy ten temat zastanawiam się nie tylko na tym najczęściej pojawiającym się wątkiem, czyli wpływie automatyzacji czy robotyzacji, ale zastanawiamy się też na tym jak Rozwiń » znaczenie pracy będzie się dla nas zmieniać zastanawiamy się nad najważniejszymi wyzwaniami między największymi potrzebami politycznymi zarówno na poziomie państwowym jak na poziomie Unii Europejskiej ten cykl przygotowujemy we współpracy z przedstawicielstwem komisji Europejskiej dziś będziemy rozmawiać o takiej nowej w miarę nowej inicjatywie używam tego słowa, dlatego że mamy dziś ustalimy właśnie jak bardzo ambitny to jest projekt nowej inicjatywie czy tzw. europejskim w filarze d s. socjalnych połączyliśmy się dlatego też przez Skypea dr Anną Sułek trzepak z fundacji europejskich studiów progresywnych Brukseli dzień dobry i nagrywanie Redan, ale kino gry, ale w innym państwie właśnie tutaj w studiu są jeszcze Robert Lisicki debaty dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan idzie dobrze państwu i Piotr Szumlewicz z OPZZ, aby z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych widzianej w praktyczny islamu cały czas jesteśmy pewnie pod wrażeniem ten wynik wczorajszej decyzji komisji Europejskiej osiągnięcie po art. 7 i to naturalnie przykuwa naszą uwagę i powoduje dyskusje i to oczywiście bardzo dobrze, ale obawiam się, że też w wyniku tych sporów polskiego rządu z komisją tracimy z oczu inne dyskusje, które toczą się z Unii Europejskiej, a to co wydaje się szczególnie to są te dyskusje, które dotyczą przyszłości ich nie ma dużo niestety ku mojemu rozczarowaniu jest ich za mało, ale jednak się toczą dotyczą tego, że jest wielu krytyków z różnych innych punktów, ale obecnego stanu Unii Europejskiej niektórzy zastanawiają się jak to u mnie prze formować przebudować, a ona była lepsza na 1 z tych nurtów myślenia czynnym TUW krytyki jest właśnie ma taki charakter socjalny wychodzi z tych pozycji socjalnych taki oto diagnozę, że kryzys Emu finansowy kryzys gospodarczy bardzo podważa UN zaufanie obywateli do Unii wielu miało wrażenie, że Unia skupia się na ratowaniu banków i w zasadzie w prosty mówią to przedstawiciele komisji Europejskiej postanowili m. in . dzięki właśnie ze z pomocą tego Europejskiego filara spra w socjalnych lub pokazać obywatelom, że na nich ich uwaga też będzie skupiała się nie tylko będą banki ratowane, ale też Rymera będzie ratowanie ludzi będzie wsparcie dla ich poszukiwań pracy no i teraz w listopadzie oficjalnie ruszył ten Europejski filar naszczycie w Göteborgu zaraz tak krótko państwo opowiemy MDM co się na niego składa na początku takie ogólną ocenę czy ogólne wrażenie może zwrócą się nad Brdą Piotr Szumlewicz w zakładam, że pan może mieć najwięcej z tym związanych z nadziei, czyli to jest w ogóle krok wedle pana w dobrym kierunku w mecz to jest więcej nadziei czy rozczarowania po po tym, jak projekt został uruchomiony też takie myślę, że to więcej nadziei, ale też, by nie przesadzał z entuzjazmem metro obydwaj mamy przed sobą ten filar na zapisy takie 20 punktów jakość to są generalnie rzecz biorąc zapisy nazwijmy to postępowe pro pracownicze pro socjalny myśmy jako OPZZ walczyli o to, żeby to przeforsować naciska my razem, żeby w pełni to przyjmował natomiast pamiętajmy o tym, że to są dosyć ogólne zapisy popierane przez komisję Europejską i tak się składa, że akurat niestety na wielu obszarach polskiej władzy to nie tylko ta, ale również te poprzednie w stosunku do rozwiązania rekomendowane przez komisję Europejską na wielu poziomach niestety polskie władze przyjmują rozwiązania gorsze dla pracowników nie mogą szczególnie w bagnie w Miechowie na razie tylko ogólnikowo, więc jak można będzie my jesteśmy za, ponieważ to jest krok w dobrym kierunku w stosunku do tego co jest w Polsce dla Szwecji Belgii czy Francji to są miękkie ogólniki, które tak naprawdę wiele nie znaczą nad miastem 1 punkt tylko można starcie powie, że martwi nas bardzo to co się dzieje z art. 7 to co robią polskie władze obecnie, dlatego że 1 z ważnych elementów tych zasad Europejskiego filaru praw socjalnych jednak jest kierunek na integrację do nas to są rozwiązania dla Europy dla zintegrowanej Unii Europejskiej natomiast można powiedzieć, że prawo i sprawiedliwość po prostu obecna władza w pewnym sensie odsuwa na bok tego typu dyskusje i można być my jesteśmy suwerennym dumnym narodem, który nie ma do dziś takich kolokwialnie sformułowań używał, ale ma gdzieś tak powiem Unię Europejską ja bym chciał bardzo, żeby tu się z kolegą z mojej prawej strony w Konfederacji Lewiatan spierał o kształt Europy mam chyba jesteśmy razem za większą integrację Europejską tylko my bardziej socjalnie, a kolega pewnie bardziej liberalnie do miast PiS mówi my nie interesujemy się stanowiskiem ani pracodawców ani związkowców mrozu chcemy nacjonalistycznego dumnego katolickiego narodu kokainę mówią, że chcą być w unii Europejskiej, ale też taki talent u początku bez realnych rozwiązań również socjalnych mówi dobrze to właśnie wywołany Robert Lisicki, w czym państwo, że chodzi fast socjalnych to na pewno na rzecz komisji Europejskiej udała jest to, że w ogóle zaczęła się dyskusja na głębszą na temat samej idei Unii Europejskiej i to, czego tak naprawdę brakowało sąd wydaje mi się, że diagnoza komisji Europejskiej za najbardziej trafna obywatele za mało wiedzą o Unii Europejskiej i wiele tak naprawdę narosło mitów związanych ze sławnym ogórkiem bananem kształtami wagą i t d. ale nie ma dochodzi się go przed tobą bardzo użyteczne regulacje spółki za konsumentów zgłoszono mało dymu Niemiec podziękujmy komisji Europejskiej ten temat rozprawki wcale wzbudził dyskusję możemy to dyskurs co wzbudziło to bym polemizował, ale to tylko, ale pojawia się wątek obraz to za mało tak natomiast, jeżeli chodzi o sam finał mamy taką ostrożnością procesową stroną sceptycyzmem podchodzi do tej idei późniejszego łasi odniosę, dlaczego dlatego, że pewne elementy filaru, ale poszczególne hasła one nie budzą może wątpliwości zastrzeżeń natomiast tak naprawdę my do końca nie wiemy do dachu ma prowadzić ten filar, iż komisja Europejska go wiąże czy to oznacza, że my radykalnie przesuwamy tak naprawdę idee wyrażone w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej o Unii Europejskiej przesuwamy ciężar na politykę społeczną czy tak naprawdę dokładamy się element do tej układanki, który mamy znacznie krócej, bo na spolegliwość Unii Europejskiej będzie oceniał poszczególne kazusy w lipcu przekazujemy w biznesie więcej kompetencji dlatego wspólne dla współdziałania NATO nie jest jednoznacznie wyrażą na to są to co tak naprawdę, by osłabiło nasze obawy zmniejszyła się obawy to było coś się podkreślało w ramach pracy rady rady, iż tak naprawdę o ten filar praw socjalnych ma tylko charakter zobowiązania politycznego i to stąd nasz adres dobrze, że to jest tylko czekam co tak dużo szczegółów powiem, dlaczego my jesteśmy, jakby usatysfakcjonowani tym, że to zostało podkreśla na poziomie rady, że tak naprawdę też również kolejne zapowiedzi komisji Europejskiej świadczą o tym, że sposób wdrażania monitorowania wdrożenia prac pro socjalny będzie poziom bardziej na te aspekty w po uzgodnieniu owe 1 rzeczy dla słuchaczy bardzo ważna wydaje mi się wiele spra w socjalnych skierowane bezpośrednio spraw strefy euro ma się to ważna jest trzeci wątek, który budzi nasze obawy, że to kolejny element to dotyczy Polski wobec tego no bo to też jest także jest wielu zaproszeń do dyskusji tez pytanie czy niektóre elementy będziemy się włączyć też będziemy się chcieli włączyć tak naprawdę, jeżeli chodzi szczególnie o politykę socjalną włączenie kwestie funkcjonowania rynku pracy, bo tak naprawdę transpozycją się sporo z tych 3 podstawowych elementów tych, które są równe warunki dostępu do rynku pracy aktywizacja wróci tam nie równe warunki zatrudnienia i kwestie ochrony socjalnej społecznego dla Reutersa, a potem będziemy tłumaczyli później w szczegółach ten aspekt socjalny czy też społeczne ochrony autorskich powie równe warunki zatrudnienia te są skierowane bezpośrednio do państ w członkowskich resort w twarz to należy tutaj jedno jedno tylko zdanie no właśnie tu jest różnica być może, więc na razie my jako OPZZ jesteśmy radykalnie za tym, żeby Polska przystąpiła po prostu do tej grupy państw, która wprowadza Europejski filar to powinno dotyczyć wszystkich krajów Unii Europejskiej to jest właśnie ten punkt, bo tutaj Robert Lisicki mówi, że to uspokoiło, bo n p. pracodawców zorganizowanych w zlewie tanie, a niektórzy byli tym rozczarowani, że w zasadzie ten filar na tym etapie jest mniej w żaden sposób wiążących zasad reguł dokumentem programowym i to dosyć ogólnym do nikogo do niczego nie zmusza i dla niektórych było to rozczarowujące, więc teraz głos do dr Anny Skrzypek jak pani ocenia on w ogóle i w tym kontekście właśnie tego, że nikt się, że to po prostu rozmytej rozczarowująca niektórzy poczuli uspokojeni, że to nie będziesz mnie taka idea jednak jest bardzo konkretna kolejnego filaru integracji obok był choćby nie wiem rolnictwa handlu i t d. ale tak myślę, że historia dyskusje na temat przyszłości Unii Europejskiej jest ona ponad 6 0 letnią tradycją, ale nigdy nie było decyzji na poziomie Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego w pełni satysfakcjonująca zawsze jest postrzegana jako zbyt mało, bo zbyt dużo zależności od poglądów politycznych jeśli chodzi o przyjęcie programach i która jest też taką dosyć hybrydą jeśli chodzi o ŁKS stanowisko Unii Europejskiej Mucharza po pierwsze, należy podkreślić, że jest ona świadectwa zmiany klimatu dyskusji aprobował dla Unii Europejskiej jednych można ran i kryzysu jako takiego, który wymuszał od polityka ascezę, który właśnie jego wytłumaczeniem, dlaczego nie można podjąć żadnych innych dalej idących kroków w kwestii integracji, a druga sprawa o wzięły w programach w Chinach nie jest wiążąca i tutaj panowie podkreślili, że zarząd woli politycznej, ale nie zapominajmy, że na samym początku, kiedy w 20 15 pojawiła się idea Europejskiego filaru praw socjalnych była ona idealną do dyskusji jako takiej apotem zaangażowałem się w następnych 16 miesięcy tak wielu aktorów politycznych klęsce środowisk pozarządowych ze środowisk akademickich właściwie powstała odrębna kwestia, która wywarła na komisji Europejskiej konieczność do podjęcia pewnych działań i działania wpływ zarówno na poziomie parlamentu Europejskiego raportu, w które zostało przyjętych jak lód niczym ani dosięgnąć w trybie unijnym, ale się to czy o jak najbardziej odczują myślę, że nie należy nie doceniać festiwalu Hunter mają oczywiście mamy na poziomie Unii Europejskiej doświadczenia tzw. miękkie w ramach, której zasięg tej działalności socjalnej i kwestią dobrej woli jako takiej ale, ponieważ w czołówkach swoich barkach PBKM działa tak dalej rozmawiać, a na podjęcie dyskusji o mechanizmach wiążących tego filaru, ale myślę, że jest to doskonały moment dyskusji, jakie ma właśnie on być właściwie ten wymiar socjalny dotychczas zakładało się, że wymiar ekonomiczny gospodarczy jest wspólnotowy im natomiast wymiar społeczny jest wymiar poziomy znak równości wjechał przekazuje się właśnie rekomendację dla państw członkowskich natomiast nie ma polityki wspólnotowej myślę że, ponieważ chwila został uchwalony w tej chwili na szczycie w Göteborgu nadzoru zaledwie kilka miesięcy przed dyskusją nad Łabą przyszłościowego budżetu Unii Europejskiej w Chinach będziemy mieli zdecydowanie wpływa ona na rozmowę na temat tego w jaki sposób ma być budżet skonstruowany jak mają być świeże lokowane środki i ostatnia kwestia myślę, że tak, ale niezależnie od tego, że mamy oczywiście tradycyjnie najchętniej kicha, a postanowienie jeśli chodzi o o kwestii socjalnych w kontekście Unii Europejskiej uznał, że biorąc pod uwagę rozmaite inne sprawy wynika z kontekstu n p . te zmiany jeśli chodzi o szefa eurogrupy, ale i mianowanie tutaj Maryję o konwenanse Portugalii, a w tej chwili jest taką, a trochę klawiatura przykładem nadzieje w innego podejścia do polityki pokryzysowej drugiej strony n p. wczorajszą decyzję Europejskiego Trybunału sprawiedliwości dotyczącego uznania tych u mamy do czynienia zupełny zwrot pojawia się pytanie czy dzisiaj ta przyszłość jak się ją wyobrażam już oddziały nie Europejską, jaka ta gospodarka społeczna gospodarka rynkowa ma właściwie bez, żeby być konkurencyjną na nowo metali dodają z tym pytaniem zostawiam słuchaczy na kilka minut po informacjach wrócimy słyszeli państwo dr Anna Skrzypek tutaj studio w Warszawie są też Piotr Szumlewicz w i Robert Robert Lisicki o Agnieszka Lichnerowicz się w studiu w Warszawie związaną Piotr Szumlewicz z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych i Robert Lisicki jest dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan natomiast przez skarpa cały czas jesteśmy połączeni z dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych w Brukseli rozmawiamy o europejskim w filarze d s. socjalnych, które winno formalnie ruszyła na szczycie w Göteborgu w listopadzie i robi jest zapowiedzią jakichś większej większego na cele akcentu nacisku położonego na sprawy socjalne, ale jak bardzo jest to jedynie właśnie dokument programowy ogólne ramy sformułowanie, a jak bardzo jesteśmy na szczęście jednak do większej integracji tych tego wymiaru socjalnego do stworzenia kolejnej kolejnego filara Unii Europejskiej obok tych spra w dotyczących choćby bezpieczeństwa polityki zagranicznej Kowal kwestii finansowych czy ME my go handlowych, bo właśnie to jest pytanie, z którym zaraz będziemy mierzyć ja przypomnę, że ten kontekst jednak po kryzysie z 1 strony element taka frustracja obywateli też tymi będą polityką zaciskania pasa i takie poczucie, że Unia martwiła się właśnie ową takie statystyki, jakie dziś PKB długie i czy deficyt, a nie martwiła się o to, że n p . w Grecji Śląsk wciąż wśród młodych bezrobocie wynosi 4 7 % prawie połowa młodych Greków niema pracy czy Hiszpanii 4 0 prawie 5 %, a do tego jeszcze Europa wie, że przez ma akurat daną wnętrz do 20 60 roku będzie prawie 40  000 000 EURpejczyków mniej, bo to też są oczywiście kwestia rent demograficzne to ruszył pełną filar tutaj już panowie wspomnieli, ale jak przypomnę, że on składa takich 3 kategorii równe szanse i dostęp do zatrudnienia uczciwe warunki pracy ochrona socjalna integracja społeczna ochrona socjalna integracja społeczna i teraz pytanie jeszcze wrócimy do tego wątku czy to dobrze, że to jest taka luźna współpraca w tym Unia podejmuje się jakiś koordynacji, które ewentualnie może wesprzeć takiej inicjatywy socjalne na poziomie Narodowym, jakim się finansowaniem może mobilizować może monitorować, ale to jest koniec znajdzie się kompetencji w tych sprawach powieść są to kompetencje narodowe czy to dobrze czy jednak, że zdobędziemy pop będzie próbowała Unia za zgodą i z chęcią obywateli i rządów coś bardziej pewne kompetencje przenosić na poziom unijny mnie krytyka, mówi że jaki sens tego, żeby równać pod linijkę inna jest sytuacja w Bułgarii inna sytuacja w Szwecji inna sytuacja w Portugalii inna rola związków zawodowych inne prawodawstwo więc, jaki jest sens w ogóle próbować to ujednolicać systemy wyposażone w ten właśnie jest taki, że Bronisław Komorowski i teraz częściowo przynajmniej kryzys w nowe około 10 lat temu był spowodowany m. in. brakiem takiego Europejskiego filaru tak tak uważam, aby dostrzegł przechodzący myślę, że Europa ma cały czas problemy z 2 kwestiami jedno tej pani redaktor powiedziała mianowicie różnicę modelu to znaczy oczywiście związki zawodowe pełnią główną rolę w Bułgarii Szwecji Polsce poziom świadczeń społecznych jest radykalnie zróżnicowanej nie chodzi wcale o wysokość, ale chodzi o procent PKB nawet jest radykalnie inne są systemem emerytalnym inne są systemy podatkowe w inne są rynki pracy w Polsce w ogóle układów zbiorowych nie ma n p . w Niemczech czy Szwecji praktycznie wszyscy pracownicy objęci i teraz Wei Hong i druga sprawa to oczywiście jest różnica w poziomie rozwoju wsi n p. Rumunia Bułgaria to danina to jest przepaść totalna i teraz problem polega na tym, że potrzebne są naszym zdaniem mechanizmy, które integrują Unii m. in. po to, żeby przeciwdziałać tendencjom kryzysowym Grecja n p . w pewnym sensie wpadła w kryzys, ponieważ była radykalnie inna od niektórych krajów zachodnich będą działać bardziej radykalnie inna niż PRL od niektórych krajów Europy zachodniej w jakim są na modelową z nim tak jak powiedziałem całkowicie inna konstrukcja rynku pracy zupełnie inne konstrukcje zatrudnienia inna rola związków zawodowych inny procent wydatków do PKB inna rola sektora publicznego inne funkcje różnych tam służb zatrudnienia na tak jakby nie było w ogóle wspólnej płaszczyzny w pewnym sensie między Grecją na składaniu Unia Europejska, jeżeli ma się bardziej integrować, a wg mnie musi się integrować, jeżeli chce przetrwać i część kraju wysyła jasny sygnał dzisiaj będziemy się integrować to tego typu kwestie muszą być jakoś rozwiązywane i nie przez przypadek powstaje Europejski filar praw socjalnych, które na razie miękko o tym, mówi nasz syn zdaniem za miękko, ale to jest pierwsze kroki teraz dlatego wracają do początku mojej wypowiedzi jestem bardzo zaniepokojone tym, że Polska sama się skazuje nabycie nawet nie drugą prędkość, a być może nawet trzecią, czyli indywidualne kraj trochę jak Białoruś, która coś tam sobie grzebie nawet jak grzebie w niektórych sprawach sensownie to jest poza Unią jest poza Unią, a Unia się będzie integrować wydaje mi się, że to jest kierunek bardzo niebezpieczna jedno zdanie, żeby przejść do samego Europejskiego filaru jak mi się trochę ten Europejski filar taktem kojarzy z konwencji antyprzemocowej to znaczy to jest w gruncie rzeczy zbiór zapisów, które są w Polskiej konstytucji nawet tam niewiele jest więcej n p. mam tu przed sobą 02 03 . pkt 2 punkt jest równouprawnienie płci i mówi się m. in. równości traktowania szans kobiet i miast we wszystkich dziedzinach w tym odniesieniu do udziału w rynku pracy w warunkach zatrudnienia możliwości rozwoju kariery równe szansę mówi się dama dyskryminacji zakaże dyskryminację na płeć rasę pochodzenie etniczne religię światopogląd niepełnosprawność wiek orientację seksualną to jest wszystko w Polskiej konstytucji grillowanie wszystkie we mgle na HOKEJ, ale drzemiący w dawno nie wszystkim, ale generalnie kierunkowe chodzi n p . o równość kobiet mężczyzn Polska konstytucja Rzeczypospolitej, bo bardzo daleko idzie nawet więcej tylko problem polega na tym, że obecny rząd jest mówiąc oględnie sceptyczny wobec tych zapisów konstytucji w obronie tradycyjnego modelu rodziny, bo jest sceptyczny wobec zakazu dyskryminacji Wrona po chodzenia, bo n p. nie lubi z różnych przyczyn uchodźców oraz rozumianych straszliwie szeroko i mamy tutaj mnóstwo dostawać czy też konwencji antyprzemocowej, która też w gruncie rzeczy niewiele wykracza polskie prawo, ale jest pewnym kierunkiem wskazuje, że dany rząd jest zainteresowany, żeby pogłębiać tak powiem to problematyka mam wrażenie, że Europejski filar jest tak naprawdę na dzień dzisiejszy zaproszeniem do dokumentów jest znacznie bardziej szczegółowe, które miałoby na celu większą integrację Europejską to był Piotr Szumlewicz z OPZZ adresowanie do Roberta Lisickiego rozmowa się zgadza w Żninie w obozie rozważa pan właśnie, by mnie dochodzenie w ramach w momencie, w którym nie do końca maja podział rzeczywiście to jest też sposób powiedział, że byliśmy zadowoleni z tego, że podkreśla, że to tylko polityka komplement to sztuka, bo zaangażowanie polityczne adres bądź uczciwy nad przewodniczącym został wybrany na 5 z komisji Europejskiej, bo zobowiązał się do tego, że kwestie socjalne postawię go przed swoją agendę wino odczuwamy tego konsekwencje przy delegowaniu pracowników, a teraz przechodzimy do filaru spraw socjalnych że, choć Flota socjalny to co nas niepokoi to są jednak konkretne inicjatywy, które są związane z tym flary spraw socjalnych, jeżeli chodzi o pkt 2 flar, czyli uczciwe warunki zatrudnienia to wyjaśni się tego nowego ze sobą Moskwa wciąż powiedzieć tak naprawdę mamy około bodajże 7 0 aktów prawnych na poziomie unijnym przynajmniej 70 są dyrektywy w rozporządzenia dotyczące tak naprawdę warunków zatrudnienia mobilności pracowników i t d . natomiast głośny film wiemy, że komisja Europejska przedstawia przynajmniej 2 inicjatywę to jest inicjatywa dotycząca dyrektywy w sprawie godzenia życia zawodowego z rodziną w rozkoszy i dziś ma krzesełkach Life Ball lasu i tu ciekawostka, bo my nie mamy przeciwko temu hasło nic nie mam nic przeciwko haseł jak najbardziej pozytywne natomiast wydaje się, że polskie uszka to rozwiązanie w zakresie work-life Balance w kodeksie pracy są całkiem rozbudowane lansowaną przeszkadza to państwo przeszkadza w tej propozycji komisji ich cena wskazana duża szczegółowość tak naprawdę ustawodawca krajowy nie będzie miał takiej swobody w przyszłości, żeby matka coś do regulować zostaną ustalone pewne uprawnienia matka ma wynosić, tyle że komisja za bardzo chce tam bardzo imprez i tak naprawdę to przez kolejne podejście komisji Europejskiej bodajże drugi do tego tematu godzenia życia ludzie w kontekście uprawnień macierzyńskich przeszkadza to nadmierna regulacja, dlatego że każdy kraj znaczy, że za bardzo za dużo wolnego rynku marzy mu podam taki przykład nalewkę mamy pewnych sytuacjach zasiłek opiekuńczy, kiedy się opiekujemy dziecka nie może do przedszkola szkoły zamknięte żłobek, kiedy opiekują się członkiem rodziny, ale i t d. natomiast w przypadku kursu ropy Skanska wprowadza urlop opiekuńczy i na poziomie Unii na scenie czegoś urlop to znaczy, że bardzo się go wykończy się będzie mógł pracować w kodeksie pracy trzeba wprowadzić nową kategorię urlopu opiekuńczego, który będzie się na tej teraz pytanie wysokość świadczeń tak dalej mówi sama idea jest jak najbardziej Renata spoza, choć tak bardzo szczegółowo komisja Europejska obecnie takie tendencje w dyrektywach do doprecyzowania aż za bardzo pewny, ale żyję ale, czyli ten cel, o którym jego grób mówi też m. in. Piotr Szumlewicz, czyli cel jednak większej koordynacji tzw. integracji w zakresie socjalnym, czyli więcej, jakby wspólnych inicjaty w wspólnych kierunków wspólnych wartości to jest cel to się stylizowane kosze są najsłabszym tak naprawdę już realizuje filar to jest jak stół obroną polityki zagranicznej dlatego też nasze pytanie wyjściowe podsystem filar skoro on potwierdza to co mamy na poziomie minus, że gra się za tym idzie bezpieczeństwa po zmianie drzew no właśnie pytanie, dokąd komisja Europejska chce zmierzać, ale akcja co dla pana byłoby niebezpieczne n p. większa integracja strefy euro w kontekście sprawy socjalne po zasoby taki przykład związki zawodowe powinny jak też wyostrzyć tak naprawdę słów na ten element, jeżeli strefa euro od dłuższego czasu zmaga książka o wspólnym zasiłku dla bezrobotnych, których strefa euro w przyjmie takie regulacje finansowe, do których nie będziemy mogli dołączyć list mają one nie byłoby wedle pana zła tylko przeszkadzają też co się dzieje w ramach strefy euro czy też wykluczenie tych wyzwań, ale do zakończenia prac artystów, ale my jednak nie jest tam, gdzie jest nasz rywal dlatego Pa GI Han nie obronili w ramach filaru, a praw socjalnych, ale niech pani fragment brzmi jak on kierował tam brukselskiej, niemniej jednak oczywiście dawna idea w czasie poprzedniego musicalu komisarz Laszlo Andor próbował wprowadzić wymiar społeczny do strefy euro, ale ta próba zakończyła się niepowodzeniem i dług jest różnica między podejściem poprzednich tomów akt tej komisji jest jednak, że dzisiaj jest mowa że, owszem, biorąc pod uwagę, że europejscy niż Europejska Unia monetarna jest, więc bardzo stara, ale te państwa środka jezdni, a jeśli państwo w rozmowach Jarosław rak, niemniej jednak u 1 7 w samej deklaracji mówi o tym, że różnica między biegami socjalnym Unii monetarnej, a był to wprowadza w Chinach to jednak rekomendację dla całej UE to też ciekawe w pełni ani zależnie od tego żartami tzw. Realu twierdziła, że nie obawia tego, o czym mówił Robert Lisicki, że po winniśmy sobie przypomnieć 2000 czwarty rok negocjacje przed 2 tysiące czwartym rokiem jak dużo opolska zyskała jeśli chodzi o własne prawo szczególnie prawo pracy oraz koncerty też nie zgadzam się jeszcze na gole w bardzo proszę was wypowiada dialog polityczny ale niemniej jednak muszę, bo mniejsza aż nie powinniśmy zachodnich takiej, a w pozycji Realu rugby portretowania jakichkolwiek zmian jako zagrażających anarchią, które dzisiaj już mamy, ponieważ osiągnął pan uprzejmy wspomnieć, iż standard n p. dotyczące opieki nad dziećmi uczuć mieszanych urlopów macierzyńskich aż się od siebie różnią jednak nie zapominały, że Unia nie ma się równać w dół, lecz wręcz przeciwnie stara się UR wokalne i chorych dało im możliwość ich montaż to co jest niezwykle istotne ulga była mowa o tym, jaki jest plan o przyjęciu proklamacji co się może dzisiaj dalej zdarzyć jeśli mamy do sieci Accor dyskusje w obrębie Unii w obronie parlamentu umowę z jego usług o pierwszeństwo walkę z wielu pracowników delegowanych i drugich to kwestia nierówności w unii Europejskiej odszedł jak pan talent tutaj krytykowane przez panów punkt, a propos tego na ile będzie dach aktywny jeśli chodzi o wpły w na nierówność płci, która istnieje już u nich leżenie na razie tego w jaki sposób bagatelizować, ponieważ po pierwsze, odparł i chodnikach szczególnie o równouprawnienie legislację dotyczącą równouprawnienia od deklaracji bar barcelońskich prawa przyjęta w 2 tysiące drugim roku w pani Bogna wielobarwny przemarsz może znowu na kuponie padło, ale na chwilę zawiesza naszą rozmowę informacjach pochodzących od pierwszej od bomb ani głos, ale musimy na chwilę zawiesić dr Anna Skrzypek Robert Lisicki Piotr Szumlewicz są państwa gościem performance wracamy światopogląd do ich domów w Agnieszkę Lichnerowicz państwa gośćmi przez Sky Passion dr Anna Skrzypek z fundacji Europejski studiów progresywnych Brukseli, a w studiu Robert Lisicki dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan i proces Piotr Szumlewicz z ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych rozmawia pewne w ramach naszego takiego cyklu o przyszłości pracy rozmawiamy o europejskim filarze praw socjalnych, który został zainaugurowany w listopadzie no właśnie rozmawiamy o tym, czym on dziś jest niczym on może być dziś jest na razie dokumentem programowym kładące nacisk no właśnie takie kwestie socjalne dotyczące rynku pracy dotyczący równości na tym rynku pracy no ale pytanie czy innych wyobraża sobie pani zwraca się do dr Anna Skrzypek, że jednak pewnego dnia rzeczywiście będzie wspólne zasiłek dla bezrobotnych albo będą jakieś wspólne zasady dotyczące pensji po minimalnej to jest jedno pytanie i teraz drugie pytanie to wrócimy do tego, o czym rozmawialiśmy przed informacjami czy jakie są te pierwsze inicjatywy, które wydają się pani ciekawe i ważna Russella popiersia proces bardzo istotne, jeżeli chodzi o próbę ustanowienia Europejskiego filaru praw socjalnych to jest próba ustalenia, jaki właściwie są zasady ich standard w unii Europejskiej dzisiaj AMW żeśmy wcześniej, a również na państwa oraz państwa audycja rozmawiali o kwestii przyszłości Unii Europejskiej takich osób są umieszczani biorąc pod uwagę rozmaite tendencje odśrodkowe tendencje odśrodkowe, które źle łamie się do czynienia są tendencje wynikające z rozmaitych konfliktów dystrybucyjnej pracowników i rozchodów pracowników z Zachodu pracowników napływowych pracowników będących w obrębie kraju o różnych modeli socjalnych mówi się o tym, ale o tej turystyce poszukiwani świadczeń socjalnych i dzisiaj nie ma innego pomysłu i nie ma możliwości ich rozwiązania niech inni nie powstanie, ale nie powstanie kompleks jest szansa prowadzą jakich osób malowały minimum utrzymanie dla wszystkich państw Unii Europejskiej to wracamy do tych pierwszych inicjatyw i Eco tech nowalijek, a filarze unijna w tym filarze oraz socjalnych po pierwsze mamy do czynienia w ogóle dyskusją, a propos kłach minimalnej, która do tej pory była tylko negowana szczególnie przez państwa skandynawskie, które mają oczywiście inny model w tym Piotr Szumlewicz zabawna, a mógł więcej na ten temat powiedzieć co również inne umowy związkowej i filmowy w staraniach, ale do płacy minimalnej, a po drugie mamy powrót do kwestii tego w jaki sposób można uczynić rynek pracy elastycznych, ale też większe niż kiedykolwiek sprzed 20 lat zamykał dyskusje przy większej niż kiedykolwiek zabezpieczeniu socjalnym i ma dosyć duże znaczenie, bo dzisiaj mamy bardzo sporą grupę pań elektoratu wcześniej mówiłem na początku audycji bardzo dużą grupę osób nieaktywnych zawodowo, a także osób, które pozostają nieaktywne zawodowo przez bardzo marny, ale dużą dyskusję Narodowego są dyskusje w ramach państ w członkowskich ani ogólną unijne nie do końca, dlatego że biorąc pod uwagę Europejski same stroje i biorąc pod uwagę rekomendację dla poszczególnych państw członkowskich i te można spojrzeć na rekomendacje w stronę Polski od rekomendacji jednak, a dotyczą pewnego wspólnego wyobrażenia jak na wygląd jest społeczna gospodarka rynkowa Unii Europejskiej w przyszłości jeśli spojrzeć na kwestię szczegółach tego, jakie są zastrzeżenia tutaj do Polski, a był to przede wszystkim zastrzeżenia jeśli chodzi o kwestie inwestycji, ale naukę i rozwoju ich wymowa i tutaj jest obawa, że Polska rzeczywiście, ale równie nie umie, inwestując wystarczająco badania naukowe naukę i naukowców może pozostać tyle, a także jest kwestia oczywiście to lek. Remigiusza odnosi się do kwestii tego aktywację art. 7 i cała dyskusja o sytuacji w Polsce oczywiście jest także inwestycje nie są wyłącznie inwestycjami publicznymi czy państwowy dług, a zależą również on też sytuacji, jakiej znajduje się w biznes i przedsiębiorczość i gazu w uwagach niepewność sytuacji w Polsce istnieje jednak obawa, że Polska będzie tym państwem, które będzie uznawane za bardzo niedawna, ale przyszło im możliwych inwestorów po ich zaufania dlatego żal i zieleni, a taka jest ich rozmowa, jeżeli Europejski filar UE praw socjalnych miałby zostać złożonych ofert cały raport dotyczący koordynacji polityk nie ma krach gospodarczy hitem europejskich zamiast to Polska oczywiście nie jest dużym w położeniu, które może sprawić, że będzie w tym położeniu zagrożona była dr Anna Skrzypek, a i szczęścia na koniec żeby, choć na chwilę zasugerować 3 3 zarysować temat, dlatego że wśród tych nierównowag, które się boją w związku z tym, że uniesie integrowała finansową monetarną nie, ale też integrowała swoje gospodarki likwidowała granice przepływu pracowników towarów i usług jest właśnie pojawiło się nierównowagi socjalne i pojawiło się coś co niektórzy nazywają na Zachodzie rankingiem socjalnym ze swego rodzaju zarzutem w stosunku do Polski właśnie o to m. in . poprzez Emu właśnie delegowanie pracowników polscy pracownicy są z niego, że mniej opłacalny niż ich francuscy koledzy mogą właściciele francuskich firm w konkurencji w walce o przetargi we Francji przegrywają i dodają, że tak prezydent Macron w ten sposób uruchomimy m. in. dyskusję właśnie o warunkach tego delegowania najgorsze w PiS jak rozumiem w kwestii Europejskiego filaru socjalnego tak atakuje Piotr Szumlewicz kiwa głową, a zdaniem pana Roberta Lisickiego też coś wpisuje czy nie znaczy dla mnie nie jest merytorycznie związany wątek leczy się niestety politycy został wpisany jest wprowadzaniem nie, dlatego że delegowanie pracowników po pierwsze, banki socjalny nie mamy uprawnia do używania słowa przez państwo, a inne państwa członkowskie tak to na zwrot, że te są regulowane prawem unijnym jest nazwana tak naprawdę regulacją unijną to jest nam go, narażając ich właśnie w domach funkcjonuje można, ale znoszenie pewnych pewnej równowagi wchodząc do Unii jednak, że tamto państwo zakładały, że mamy mniej kapitału i razem mniej innowacyjności mamy natomiast duży rynek, jeżeli chodzi o kapitał ludzki, a na interpelację z rąk może także te różnice w pewnym stopniu się, zacierając jest bardzo powolna oczywiście, ale delegowaniem nie będę wchodził szczegóły nie jest w socjalnym koszty delegowania są porównywalne do kosztów taka jest wykonywać swoje miejsca lobbing płacowy przede wszystkim to nazwa też samą pracę Polski pracownik we Francji czy Belgii ma zarabiać radykalnie mniej jest oczywistą formą dyskryminacji komisja Europejska my popieramy w tej sprawie komisję Europejską nie może się na taką dyskryminację zgodzić, ale w końcu wakacje odniesione pana, który jak rozumiem zasugerował Robert Lisicki, że prezydent Macron wykorzystał w celach politycznych to zagadnienie, ale głównie chodziło o ochronę mówiłem o panu makro nie umiem komisji Europejskiej nocy jest kilka przykładów szkód, ale dobry był przebój przypadek n p. zasiłku dla bezrobotnych tak się składa zakład w Polsce zasiłki dla bezrobotnych są najniższe najbardziej selektywne w unii Europejskiej i faktycznie w tym w tym filarze oraz specjalne krajów regionu również innych krajów w regionie mamy bardzo niskie bardzo selektywna zasiłki Kołodko 15 pracowników pozbawia bezrobotnych dostaje zasiłek w błąd to jest fatalne wyniki na zasiłek nie pozwala na LM zaspokojenie elementarnych potrzeb, więc moim zdaniem naszym zdaniem jako PZU europejskich graczy po prostu polityka socjalna Unii Europejskiej powinna zdecydowanie w kierunku zmniejszania nierówności między krajami i upodabnia Ania systemów socjalnych oczywiście podobnie jak i żeby się, żeby nie było kryzysu, jeżeli jesteśmy Unią Europejską tak jak mówiłem kryzys był częściowo spowodowane tym, że Grecja Niemcy Polska i Bułgaria to był całkowicie inne systemy społeczne ekonomiczne i żeby było jasne, gdy w filar praw socjalnych to nie jest dokument idealny na pewnych obszarach my też byśmy mieli poważne wątpliwości n p . tam jest promocja samozatrudnienia co my jesteśmy bardzo krytycznej w Polsce z tego radykalnie za dużo tyle tylko, że właśnie jest polityka komisji Europejskiej w Polsce się pokazuje jak bardzo Polska jest krajem bym powiedział nawet mało rozwinięty socjalnie to znaczy propozycja idąca tzw. biurokracji unijnej są znacznie lepsze dla większości obszaru większość nie przychodzi, ale większości obszarów niż polityka polskiego rządu wspominają n p . to o nierównościach płciowych niestety obecny rząd idzie w kierunku modelu bardzo tradycyjnego natomiast komisja Europejska jednak tego modelu odchodzi i n p . jak chodzi o równość kobiet mężczyzn to te sugestie komisji Europejskiej są znacznie lepsze niż sugestii tego rządu został poprzedniego w związku z tym myślę, że dobrze byłoby, żeby jednak tobym się spierał z kolegą, który obok siedzi z Lewiatana, żeby iść w kierunku upodabnianie systemów oczywiście równania w górę to byłby Piotr Szumlewicz ostatnie słowo do Roberta Lisickiego odpowiedzi też na to, o czym mówił Piotr Szumlewicz album co dla pana jest największym zagrożeniem też zostanie pan powiedział no ale to co pomyśli o tym co coś lub są pierwsze bramki palaczy, by nikt nie sprzeciwi się to może się wyrównywali uprawnia syn na pewno inwestycja siadamy za ewolucją tak naprawdę ta ewolucja postępuje natomiast mamy pewne obawy, że komisja Europejska ma do pana de rewolucyjną nie da się z dnia na dzień zrównać tych nierówności, które są adresowane do stadionu miasto jest zbyt rewolucyjne zmiany w samych numerów co mamy na to, że sam złożone z rewolucją w innych aspektach Antonówka w części trzeciej dotyczące ochrony społecznej socjalnej i włączenia ono w gazowy rynek wiąże się z pewnymi zobowiązaniami finansowymi większymi nakładami państw członkowskich rozważa też mieli jasność ten dokument jest adresowane są pod parą podmiotów, jeżeli chodzi aktywizacji na rynku pracy do państwa członkowskie partnerzy społeczni warunki zatrudnienia państwa członkowskie partnerzy społeczni że, choć od chłopów trzeci ochrona socjalna społeczna państwa członkowskie w oko w uzgodnieniu z partnerami społecznymi nalega, by wycena możliwości finansowe narzuty do państ w członkowskich bez pytania mailem jesteśmy w stanie tak naprawdę poszczególne państwa włączy się w dyskusji, o ile to możliwe jest obecna wartość ostatnie słowo narrator Skrzypek tak nierozważny żadna sprawa jest pełna fajerwerków nie spotykają się, a pozostała w niej ekonomista politolog, a od prawników niezależnie od parafrazy ekonomistom dialogi są też środki, a politolog z Lublina ważniejsza jest niemoralne Wola polityczna, ale biorąc pod uwagę, że głosowanie, a IAAF dynamikę całego profesor UW, a Polski rząd mimo wszystko w latach krytyki chwali się została opowiedziana Polski rząd nie zasłynął EKG, który próbował blokować, ale i główny Europejski filar społeczny, niemniej jednak jeśli zobaczymy, ale przegrał głosowanie w parlamencie europejskim, ale Polska delegacja przede wszystkim ponad połowa wyłamała się dyscypliny swoich klubów partyjnych jeśli chodzi o głosowanie w ramach UE filarem socjalną tej Gdziejest większość pana mini brało je, a konserwatyści socjaldemokraci oraz lewica, a bardzo wielu posłów eurodeputowanych nie oddało głosu, a co więcej cała delegacja gminy prawa sprawiedliwości parlamencie europejskim głosowała de facto wszelki wy Mie panie od Suns po tej woli politycznej, która z 1 strony na poziomie rządowym nie została zadeklarowana, a z drugiej strony umiałabym posmak negatywnej finalnie głosowanie w parlamencie europejskim, a i panna Julia Lisiewicz wspomniał, a tutaj o tej roli partnerów i związków oraz zawodach w Niemczech żużlowego z Łowicza agencji jest brak tak ważnym, a ponieważ implementacja filarów oczywiście będzie proces na poziomie Unii Europejskiej będą dyskutowane środki dodatkowe dyrektywą i inna możliwość implementacji tego procesu na to co jest istotne jest aktywizacja związków zawodowych partnerów społecznych dyskusji Rahman el w jak Polska rzeczywiście mogłaby skorzystać z nowych otwarć, które ten filar osunął się bardzo dziękuję za to puentę dr Anna Skrzypek z fundacji europejskich studiów progresywnych Brukseli przez Skype oba państwa gościem tutaj w studiu Robert Lisicki Dembek dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan państwo i Piotr Szumlewicz z ogólnopolskiego porę porozumienia związków zawodowych byli państwa godziny ja państwu bardzo by się dziękuje przypomnę jeszcze, że inne audycje z cyklu o przyszłości pracy znajdą państwo w archiwum może też pisać choćby na adres światopogląd łopatą kropkę FM co państwo, bo jeżeli chodzi o pracę o nasze warunki zatrudnienia o naszą przyszłość nasze obawy o to co was napawa nadzieją może też państwo korzystać z mikrofonu Radia TOK FM aplikacja tam się nagrywać będziemy tak głosy państwa chętnie emitować i przypomnę, że cykl powstaje we współpracy z przedstawicielstwem komisji Europejskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA