REKLAMA

Czy nowa ordynacja wyborcza zmieni polską demokrację?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2017-12-21 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 minut po godzinie dwunastej poniesie państwo Mikołaj Lizut witam z naszego studia w Łodzi, a w Warszawie moi goście prof. Radosław Markowski z euro wyższa psychologii społecznej dzień dobry dzień dobry i prof. Marek Kozak z centrum europejskich studiów regionalnych i lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego witam serdecznie w Dziwnowie Senat wznowił dziś rano dyskusje nad nowelizacją kodeksu wyborczego nowela zakłada m. in. adwokatem dwukadencyjność wójtów burmistrzów i Rozwiń » prezydentów miast oraz zmianę sposobu wyboru członków PKW i PKW w ogóle tzw. komisarzy chciałem panu zapytać czy to także jest powód do bicia na trwogę mówię także po podpisaniu przez prezydenta ustaw sądowych czy to jest kolejny krok w do likwidacji demokracji w Polsce rynna wygląda na to, że wiara w dobrym poziomem cen zaczął się takich rzeczy dosyć podstawowych mianowicie chyba jednak tak, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, że to w 20 1 5 roku o odpisy, których zaplecze intelektualne, które myśli o wyborach, jakie wybrać w przyszłości ma pełną świadomość, że taka sytuacja, w której niecałe 19 % przekształca większość 5 1 %o wą w po proporcjonalnym ordynację wyborczą to jest absolutny przypadek proceduralny, który się właściwie nie zdarza prawda w dal, żeby była jasność ja mówię to się odbyło zgodnie z regułami nie było tu żadnych naruszeń, ale przypadkowo tak się stało, a tak się zazwyczaj nie idzie mamy teraz zaczyna się takich w wielki ruch jak to zrobić, bo świadomość tego, że nadal jest 5  000 00 0 z hakiem poparcia ono nie wzrosło, bo te procenty, które pokazują ośrodki badania opinii publicznej są bardzo myląca mogą o tym, później nadal to poparcie jest w granicach 5 5 i pół 1 000 000 ICO teraz wymyślić taki patent, żeby przy sytuacji, w której się przypadek nie wydarzy wycisnąć z tego jak najwięcej no i stąd szereg pomysłów pomysłów na zarówno zmiany tego, kto ma nadzorować wybory od Sądu Najwyższego oraz po komisje mnóstwo pomysłów, że będą tam jacyś specjaliści, którzy będą kraje są okręgi wyborcze w pewien sposób, a najważniejsze i chyba taki jest taki problem który, który nie jest w ogóle nie polityczne tylko techniczne z tym wszystkim, że jest po prostu co najmniej rok za późno na to, żeby to wszystko przeprowadzić się o tym, mówi Lesław PK 11 miesięcy razem, bo najnormalniej w świecie, gdyby wszyscy dzisiaj zakasali rękawy i 2 4 godziny na nadawanie coś w tej sprawie robili nie zdążymy z cywilizowanym przeprowadzenia tych wyborów Grand no ale czy rzeczywiście demokracja jest zagrożona to znaczy czy tam nowe prawo wyborcze naruszono elementarne zasady demokratyczne, bo takie głosy podczas debaty w Senacie się pojawił, ale czy wywiesił bank kontynuować jeszcze przez moment to moim zdaniem Orbis zobaczymy, jaki ostateczny kształt ta ustawa będzie miała, ale zima, jeżeli u nas w konstytucji spisana, że wybieramy naszych przedstawicieli w logice proporcjonalne, żeby była jasność ordynacje wyborcze to są niby techniczne do komend, ale one naprawdę długich terminach kształtują kulturę polityczną kraj jest czym innym demokracja, które są oparte o zasadę proporcjonalności kolumny osiąganie konsensusu między różnymi siłami na czym innym jest większościowa ordynacja, która powoduje ona ma inną logikę inne wady inne zalety tej daty natomiast najgorszą rzeczą, jaką może się zdarzyć to jest to, żeby pod ordynację, która nakazuje zachowywać się w pewien sposób wynik był kompletnie inny to znaczy większościowy na, choć ordynacja jest proporcjonalna Nate 1 ze sposobów ja nie chcę tutaj za noc w ocenie pana redaktora niż w planie słuchaczy, chyba że będzie taka Wola w technicznymi sprawami, ale oczywiście 1 z najbardziej przyczyniających się do dysproporcji omawianego przekształcenia woli ludu, a więc głosowanie na mandaty czy to w parlamencie czy w sejmikach wojewódzkich czy w innych organach jest to jak wielki jest okręg wyborczy, ponieważ przez trój mandatowych okręgów wyborczych w ordynacji niezależnie czy się nas biją ultra proporcjonalną czy proporcjonalną będzie działać jak większość obaw po prostu itu znowu BG szkoda tracić słów kropkę nad ona tak będzie działać 2 partie podzielą się, a czasami tylko 1 w zależności od konfiguracji się podzielam tymi mandatami ich oznacza to po prostu rugowanie z wpływu na politykę zarówno niezależnych kandydatów, jakim mniejszych partii politycznych no nie o tym w porządku konstytucyjnym, który po pan ciągle pyta o to czy to jest jakiś tam by kolejny krok i uważam, że demokracja w tej wersji takiej jakościowej już w Polsce nie istnieje, a to znaczy to, że zostały naruszone wszelkie zasady nie publikowaną w Cannes orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego znaleźli się tam jacyś przypadkowi ludzie w tym Trybunale czasem trudno dokładnie każdy czas stoczyć taką walkę o język mamy ciągle mówimy Trybunał Konstytucyjny naprawdę powinniśmy mówić o tron bat Trybunału Konstytucyjnego albo budynek Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunałem Konstytucyjnym to to nie jest ja bym dodał jeszcze tylko 1 rzecz mianowicie, jeżeli mówimy o przyczynach zmiany czy poprawek do ustawy to mówiliśmy o przyczynach takich jak ekonomiczne niska efektywność po prostu naszego wymiaru sądowego to jest oczywiście radość jest niska efektywność natomiast większość rozwiązań, jakie są proponowane przy poprawkach obecnie to są poprawki, które właściwie nie mają nic wspólnego z tym rozwojem ekonomicznym czy podniesieniem efektywności naszej naszego wnętrza nowego, ponieważ to właśnie zmierza w stronę Maćka dwukadencyjność, jaki ma związek z efektywnością rządu właściwie było im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej mi się wydaje że, że dwukadencyjność nie jest żadnym rozwiązaniem i efektywności podobnie przedłużenie o 5 lat do 5 lat pewnego okresu kadencji pewnych tylko odział zresztą samorządowych folii tym podobne rozwiązania także to wydaje mi się, że to właśnie zmierza ku temu, żeby zwiększyć wpływ 1 partii rządzącej na odnowę na oddziaływanie tegoż właśnie systemu sądowego natomiast z drugiej strony dwukadencyjność jest wielu miejscach w domu w wielu demokracjach Dodna jest wiele urzędów jest to jak sądzę jakiś sposób do przeciwdziałania erozji władzy w kadencyjności ludzi w wielu krajach nie jest stosowana i dlatego właśnie ja się zastawia nad tym czy to jest dobre rozwiązanie czy złe rozwiązanie właściwe rozwiązania, ponieważ widzę też także ludzie po prostu wybierają na nową osobę godną zaufania jednak z tego wyraźnie wychodzą takie założenia jeśli można coś dodać to w San Marcos oczywiście fakt, że dwukadencyjność jest pomyślana tam, gdzie jest bardzo wyraźna personalizacja władzy prawda pan prezydent to jest konkretna osoba i tutaj to, że jemu się nie przedłużać kadencji go jednak na wiele wiele lat oznacza po prostu tak, żebyśmy unikali, jakby osobom władztwa prawda natomiast kadencyjność w organach kolegialnych w nie ma takiej groźby teraz jak ja mogę zacząć od odwrotnej strony i 2 0 lat w Polsce w wyborach lokalnych za każdym razem wybieramy kilkaset dziesiątków tysięcy ludzi na te urzędy jak czytamy, że na bagaż dwukadencyjność dotyczy przede wszystkim wójtów burmistrzów prezydentów na to są jednak to jest także dno oto, że osoby znane w środowiskach lokalnych na pytanie czy czy właśnie nie jest to jakaś jakieś przeciwdziałanie erozji dna, ale raczej nie bardzo rozumiem w jakim sensie erozja tych jest używana to znaczy rozumiem, że w różnym nadużyciom, która ma wymiar zginął, ale w szwach ale, ale przecież ludzie w środowiskach lokalnych mamy badania różne na temat tego, że akurat z władzy lokalnej Polacy są bardzo zadowoleni oni są bardzo krytyczni wobec urzędów centralnych wobec polityków szczebla centralnego portu parlamentarzystów, ale z władzy lokalnej są bloki są z zadowoleniem i oni są tam na miejscu o nim patrząc codziennie na ręce, więc to nie jest aż tak łatwo, że TUI ówdzie pojawiają się jakieś niebotyczne czy korupcyjne rzeczy oto to tak będzie trzeba tylko pilnować, żeby to nie przekroczyła pewnej masy krytycznej natomiast jeśli chodzi o to mógł kadencyjności w ogóle do to to bardzo bym się obawiał o to, że za 3 2 lata zabraknie nam kandydatów na pewne stanowiska w razie chce przypomnieć co było w ostatnich wyborach samorządowych, kiedy bardzo żeśmy się wszyscy starali się trzymali kciuki, żeby kombi kobiet była dostatecznie dużo jak Niemcy czy pana miejsce znajdzie spora, ale partie polityczne miał absolutną świadomość, że nie są w stanie znaleźć dostatecznej liczby kobiet, żeby kandydował, więc ja się pytam, jeżeli po 8 latach maksymą zostaną ludzie te tt tt dziesiątki ludzi prawda spaleni jako ci, którzy nie mogą się dalej kandydować, skąd będziemy brali po 3 2 latach albo nawet 2 4 kandydatów na to, że bez wypełnili do urzędu wracamy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM prof. Radosław Markowski i prof. Marek Kozak są gośćmi programu prof. Radosław Markowski ze szkoły wyższej psychologii społecznej i prof. Marek Kozak z centrum europejskich studiów regionalnych i lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego są gośćmi programu chciałbym prosić panów, żebyśmy przeszli do tego co wydarzyło się wczoraj po raz pierwszy w historii Unia Europejska uruchomiła art. 7 wobec Polski dzień wstydu tak nazywa ten wczorajszy dziennik Gazeta wyborcza ja chciałem zapytać w kontekście potencjału buntu społecznego w Polsce podczas uchwalania tych ostatnich prezydenckich ustaw sądowych protesty nie były tak wielkie jak w lipcu jak wakacje no ale Polacy są entuzjastami Unii Europejskiej czy ten krok Czytelnicy symboliczne ruch komisji Europejskiej, który sprawia, że z prymusa stajemy się pariasa Europy może wywołać w Polsce falę protestów może zaczniemy od prof. Marka Kozaka znów wydaje się, że tak, ale wydaje mi się że, gdy sama sama decyzja o podjęciu tego art. 7 i nie być nie wynika ze zmian dotyczących wyborów tylko wynika w ogóle z szerszej perspektywy dotyczącej kwestii zmian we wszystkich ustawach dotyczących sądów, ale są sami ludzie, a znaczy to chyba właśnie ustawy z Anną w sądach były bezpośrednią przyczyną Otóż właśnie tak mi się też wydaje to tylko w zmiana ustawy czy poprawki do ustawy o wyborach były z zakupem wisienką na torcie dzięki takim podsumowaniem tego samego problemu wydają się, że mogą się zdarzyć też większe problemy po stronie polskiej tyle tylko, że teraz jest mocy unieszkodliwia, że na 3 rzeszy szkodliwość bierze także jest zimno robi się zima powoli w mojej w związku z tym też mniejsza liczba ludzi będzie występował wraz z forum przeciwko temu temu procesowi ja przypomnę, że n p. na Ukrainie ten Majdan wolności toczył się także zimą i to nie powstrzymało społecznego nastroju po raz Europejskiego i oczywiście nie porównuję te Polski do Ukrainy, ale cieka w jestem także czy zdaniem prof. Markowskiego jest rodzi się taki potencjał do społecznego w protestu tego nie wiemy do końca natomiast niewątpliwie bywam bardzo wiele zależy od tego jak teraz my do tej pory kiepsko sobie z tym radziła sobie przed przerwą wspomniałem Matejki koniecznej walce semantycznej o to, żebyśmy nazywali rzeczy po imieniu i jak siły opozycyjnej te, które są przeciwne temu co się w naszym kraju dzieje będą próbowały wyjaśnić tę sytuację setek z szerszej perspektywy myślę, że każdy z nas będzie musiał stanąć rano przed tym lustrem sobie odpowiedzieć czy jeśli idzie jak reagujesz siebie jako demokratę Europejczyka i Polak wie pan to są 3 takie elementy, jeżeli chcemy w życiu publicznym czy politycznym i jako obywatele przeciętego obywatela się okazuje, że dosyć mało w Polsce niestety nawet mogłem wiedzieć w jaki grupa jest mało, ale twarz Adam Małysz jest mowa w UE, więc i wie pan ja sobie odpowiedziałem na to pytanie długo przed tym lustrem stałem, ale w końcówce odpowiedziała i ja przede wszystkim jestem demokratą, a później w zależności od spraw jestem albo Polakiem przede wszystkim albo Europejczykiem to się w zależności od tematu czy od kontekstu, w którym myśli, dlaczego Ano dlatego jestem przede wszystkim Demokratom, że jeżeli w Polsce będzie zachowana demokracja to będzie miejsce na różne odmiany polskości, żeby tutaj współistniały natomiast przy pełnej wersji polskości, która zdominuje aż nasze życie publiczne nie będzie miejsca ani na Europę ani na demokrację i to jest ten dylemat teraz 3 czy Polacy w jakim stopniu z obsadą wszystkim na czym polega problem to po polskiej w tej chwili tego protestu przeciwko ewidentnym rozmontowywanie antenowych chodzi o to, że to ta ekipa rozmontowuje liberalną demokrację w KIP rozmontowuje ten porządek prawny, który jest zapisany w naszej obowiązującej konstytucji no i właśnie to jest ten wielki jak się czasami bywam na Zachodzie rozmawia z ludźmi to oni nie zadają takie pytanie no dobrze, ale jeżeli tam jest naprawdę naruszenie konstytucji to czemu masowo wszyscy nie są na ulicach nie protestują też znowuż inna historia możemy winnym programie o tym, głęboko pod, dlaczego zgodzono się bierze nawet po tej stronie i liberalną demokratyczna centrowej jednak 2 bardzo wysoki poziom apatii takie free Riders powie pan TUI ówdzie nawet na uczelniach wyższych słyszy na kominie nie takie rzeczy widzieliśmy, a jak to jest ten relatywizm z tą, a jak do tego brzmienie zażalenie za metr mu właśnie, aby do to on wie pan to cud to proszę mi za język nie ciągnąć, bo tu miałam wielkie pretensje do symetrii w ogóle uważam go za dobę po prostu pewnego rodzaju feler intelektualne są zatrzymywane nie zdolność rozróżniania sytuacji, w której władza wykonawcza jak każda władza wykonawcza w Szwecji Holandii w cywilizowanych demokracjach jedzie czasami po bandzie i próbuje sobie ułatwiać życia, ale podwija ogon jak Trybunał Konstytucyjny i nakazuje się zachowywać przyzwoicie od sytuacji, w której do do do władzy dochodzą politycy, których demontują porządek Konstytucyjny to jest moim zdaniem powtórzę raz jeszcze inne aktualne feler, który nakazuje nie wiem na przeglądy jakiś typ tytułów naukowych czy w ogóle poruszania się w sferze publicznej nie ma tutaj żadnego symetryzmu prawda, a natomiast bardzo była nawet żałuję w pewnym sensie choćby z w sprawie reprywatyzacji w Warszawie, że nielegalna komisja pana, jakiego za to się wzięła, bo pożałuje, że ona spali prawdziwy proces, który się należał, bo ja jako obywatel chciałem się dowiedzieć, kto jest odpowiedzialny za to niegodziwości, które ewidentnie były, ale się nie dowiem tego właśnie, dlatego że uzurpator SKO komisja rości sobie prawa do do orzekania i decydowania w sprawie w sprawach, które do niej nie mogą znaleźć się z tym musimy być z tym żyjemy w tym w tym coś się tutaj prawda jej kiełbasie Mes daje bowiem w, a na dodatek właśnie problem nasilił, bo to dał panu o ruchu są zry w społeczny jak rozumiem no to powiem tylko, tyle że po tej stronie demokratyczne liberalne centrowe jest taki pluralizm inny sposób uzgodnić jakichkolwiek wspólnych i SA po tamtej stronie jest po prostu bardzo zdyscyplinowana grupa ludzi, bo mam jednak wrażenie, że właśnie sprzeciw społeczny jak n p. pokazał czarny marsz czy lipcowe protesty to jest taki jedyny hamulec jedyna bariera, która może powstrzymać prawo i sprawiedliwość w domaganiu tego swojego systemu i dlatego o to pytam, więc może to pytanie należy postawić inaczej, gdzie jest absolutna granica dla nas Polaków obywateli i Demokratów, po który przez po przekroczeniu mamy do czynienia z buntem rewolucją może prof. Kozak na 3 dni, gdy ja nie wiem czy dzień, w którym momencie możesz zacząć bunt rewolucja, dlatego że proces społeczny jest pochodną, jakby tego głosowania na wcześniejszego no właśnie tego, o czym mówił prof. Markowski, czyli właśnie tego, że tamta strona skarżąca ma bardzo zdecydowanie jednolite poglądy na ten temat i jeżeli tak jest, ale jeszcze cień społeczeństwa także ma takie same poglądy jak jak i rządząca elita on to mamy do czynienia z sytuacją, w której właściwie modową sprawy trudno jest określić, jaka będzie wielkość tych protestów prawa zwolnione będą, ale większość Polaków przecież popiera polskie członkostwo w unii Europejskiej jesteśmy z tej uniwersum fani tej reguły siódme, który wczoraj uruchomiona jest tego początkiem mam wrażenie większość Polaków popiera po dostawali pieniędzy z Unii Europejskiej to jest po pierwsze, dlatego, że w dyskusjach na temat Unii Europejskiej cały czas jest mowa o pieniądzach natomiast nigdy nie ma mowy o układach o stowarzyszeniu o działaniach o jakich takich innych politykach uczeni wiążą się z pieniędzmi niestety tak jest to jest bardzo poważne dlatego w większość ludzi jest za Unią Europejską, ale jest zarazem innowacji jest zarazem przeciwna temu, żeby Unia Europejska podejmowało ceny, jakie się polskości czy praworządności w Polsce czy tym podobne kwestie, dlatego że dlatego, że urosły w wielkim większość społeczeństwa jest tak naprawdę no może niespójna, ale nie zajmuje się kwestiami w konstytucji, o czym była mowa w zapewnienia zajmuje się konstytucją chociaż, że też dobrze by było żeby, żebyśmy mieli tego świadomość, że konstytucja jest łamana słyszymy od strony rządzące rządzących taką oto narrację, że wie jak mówiła pani premier Szydło, że w wstajemy z kolan w w Europie teraz premier mas w Morawieckim twierdzi, że będzie re chrystianizacja Europe mecz cieka w jestem czy mówiąc kolokwialnie czy w Polsce jest nadal na to polityczna klientela ktoś się na to nabiera impreza ma urodzony w 1000 zlote tak czy podkreślam to co jemu zbadań ten elektorat mniej więcej 5 5 i półmilionowy, który popiera to opcja polityczna się nie zmienia w Polsce nie jest i myślenia o tym co się stanie w Polsce w przyszłości w ogóle nie dotyczy właściwie tych ludzi oni są tyle i będzie to wszystko zależy od strony drugiej opozycyjnej zdolności mobilizacyjnej tej strony przedstawienia jakiegoś pakietu sensownego wytłumaczenia Polakom tym zdemobilizowanych apatyczny, dlaczego nowo okazało się, że Polacy słabo reagują na nas sam Trybunał Konstytucyjny dobrze, dopóki ich to nie dotyczy, dopóki nie niezmiennie zobaczą tego na własnym przykładzie jak to jest, kiedy nie można się odwołać się w normalnym procesie dwuinstancyjne mi jeszcze do instancji wyższych będzie z tym tak jak jest agencja od lat to jest powód, dla którego w niektórych kręgach jestem bardzo niepopularne mówią, że tłum chętnych my mamy taką tendencję do narzekania na polityków od lat w Polsce tymczasem zawsze twierdziłem nie pokazywałem z tego wielkiego projektu badawczego, którego od lat jestem, w którym którym kieruje polskie generalne studium wyborcze, że prawda jest też po stronie obywatela no po prostu bywa ta logika polega na tym, że kiedy obywatel reaguje na polityków 3 wbija mi ani rozumem to politycy w konsekwencji nie mają żadnej inicjatywy, żeby się przyzwoicie zachowywać, bo jeżeli iluzje, jeżeli ich emocje decydują w ogóle jest taka wielka impreza w tej lidze na świecie w różnych badaniach i ich publicystce dyskutowana jest, jeżeli nie ma faktów, jeżeli też w naukach jest taki trend tego de konstruktywizmu na raty wiz może wszystko jest skonstruowany, jeżeli nie ma cyfr, jeżeli nie ma procentów Ilić, który ma można zawierzyć to niema demokracji, bo to są wtedy w autobusie tynk, które nie prawda możemy nazwać sobie baba bajdurzenie politycznym, które widzieliśmy w elekcji amerykańskiej w wielu innych krótko mówiąc znam przed nami jest wielkie wyzwanie n p. tym, że skoro pan wspomniał premier Mazowiecki ma Morawieckiego nie ziemiaństwo podobnie jak w latach 2 00 6 2 nowych premierów nie mylić błagam niech pan jak z SLD, a ludzie tutaj to po te pomyłki się zdarzają zerowa, ale różnica jest zdecydowane mogłem tak szeroko na ten temat ale gdyby tego w premiera Morawieckiego popatrzeć w tej chwili co on opowiada jak nam pokazuje różne liczby istoty z tych tez iluzjonista prawdziwy, a woda w zeszłym roku na 2 tysiące szesnasty zaplanował wzrost 3 Coma 8 było 2 Comarch to jest dramat setek i to i to w sytuacji, kiedy niemiecka gospodarka Europejska po prostu zasuwa jak lokomotywa z Górki prawda i teraz jeszcze jedno my my patrzymy na nasze procentem wzrostu różnych innych parametrów, ale w tej chwili my jesteśmy 1 z najwolniej rozwijających się gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej tak samo jak w latach 2 00 6 2 00 7 tak wtedy wzrost bezwzględnie był wysoki ponad 6 %, ale był znacznie niższe niż w wielu krajach ościennych, gdzie był 11 1 0 9 8 % tak samo jak stare z tak, że krótko mówiąc w tym niesłychanie sprzyjającym klimacie gospodarczym my się rozwijamy zastraszająco wolne po prostu i to się kiedyś ujął prof. Markowski pan prof. Markowski wspomniał o tym, że no tutaj bardzo dużo jednak, a właściwie Wonga większa część zależy od obywateli szef z tym zgadzam no ale właśnie czym nie sądzę panowie, że noc w nasze kłopoty w unii Europejskiej nasze marginalizowanie się w unii Europejskiej może być tutaj bodźcem także dla tych, których prof. Markowski nazwał straconymi znaczy dla klas tych 5  000 000 osób, które popierają obecną władzę no bo jednak to są pomimo swego entuzjazmu dla prawa i sprawiedliwości to są także euroentuzjaści jedno słowo Jeleśnia znalazłam straconymi w dobrze to bez lektora 1 z partii zresztą miał powody, żeby optować za pobyt poziomem to otworzy się odwrócili odpisu tacy ludzie jak pan Adam Strzembosz jak Jadwiga Staniszkis Ryszard Bugaj nie wynika z tego, że oni nie chcą realizować tych polityk oni po prostu proceduralnie protestują wiadomo, że jest jakaś tutaj nadzieje jakieś światełko w tunelu, że na hotel ten trend to pogrożenie palcem ze strony Unii Europejskiej jakoś zadziała w na naszych wyborców także PiS -u, utrzymując ktoś tylko dowiemy w tym momencie, kiedy nie tylko członkowie PiS-u, ale też członkowie reszty społeczeństwa zdecydują się procesować, a tego nie wiemy myślę, że jest w tunelu na końcu światełka na razie mnie świata w oko na końcu tunelu, ale ta zależy od tego jak Unia Europejska czy to naprawdę będziemy, by szybka procedura wprowadzania pewnych rzeczy gatunek pochodzi ten paragraf formalnie tylko jak będą z nami rozmawiać sprawa bardzo konkretnych na co ci bardzo dziękuję za to spotkanie prof. Radosław Markowski szkoła wyższa psychologii społecznej i profesorom nie Marek Kozak z centrum europejskich studiów regionalnych lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego już za ile informacji Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dulkiewicz program przygotowali Zuzanna Piechowicz i Tomasz Kopka realizował Adam Szurek Mikołaj Lizut i do usłyszenia w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA