REKLAMA

Czy dzieciątko Jezus jest wszechmogące?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2017-12-24 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
27:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w Karoliny Głowacka przy mikrofonie to jest wigilijny poranek Radia TOK FM w naszym studiu dr hab. Robert Wiśniewski dzień dobry dzień dobry dziś wigilia świąt Bożego Narodzenia, więc porozmawiamy o zmaganiach teologicznych na przestrzeni wieków zmagania, w których zasadniczym wyzwaniem było pytanie kim jest Jezus z Bogiem człowiekiem i Bogiem człowiekiem może Bogiem, który tylko u dawał, że przyjął ciało człowieka czy był zawsze czy też pojawił się w momencie Rozwiń » narodzin i wreszcie czy nowo narodzone dzieci początkowo było wszechmocny inny pan dr hab. Robert Wiśniewski doskonałą osobą, żeby o tym, podyskutować niejako, że pan się zajmuje historią kościoła właśnie tą późno starożytną jeszcze tylko afiliacje, czyli Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, a zatem te wszystkie wymagania intelektualne oraz siłowe wśród doprowadziły ostatecznie do pewnych definicji różne w różnych kościołach myli się siłą rzeczy głównie o kościele katolickim miała tutaj pomoc naukową katechizm kościoła katolickiego kompanię w zasadzie niektóre stanowi od to tak na pytanie, czego naucza w sprawie właśnie natury Jezusa sobór powszechny w Chalcedonie rok 40 0 pięćdziesiąty pierwszym sobór chalcedoński nauczał, że jest 1 i ten sam syn nasz pan Jezus Chrystus doskonałe w ubóstwie doskonałych człowieczeństwie prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek złożony z duszy rozumnej i strzała współ istotne ojcu co do ubóstwa współ istotne nam co do człowieczeństwa we wszystkim z wyjątkiem grzechu przed wiekami zrodzony z ojca jako Bukowo ostatnich ciasnych narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy i Bożej rodzicielki taka to odpowiedź, ale w roku 40 0 pięćdziesiątym pierwszym co się działo wcześniej na tak to trochę trochę czasu zajęło pani wasze dużym skrócie powiedziała wszystkich problemach, które elementy używane nie zrezygnowano także, by dojść do tego co się stało 40 0 pięćdziesiątym pierwszym roku w Chalcedonie w wodę była bardzo, ale to bardzo trudna kwestia, dlatego że mamy 2 zasadnicze pytania pytanie o bóstwo Chrystusa i pytanie o człowieczeństwo Chrystusa i dodatkowe najtrudniejsze pytanie o relacje między ubóstwem i człowieczeństwem i z c tego jak się odpowiada na poszczególne pytania rozwinęła się cała teologia trend Tarnowa i teologia jest to logiczna rozwinęła się w różny sposób w różnych w różnych nurtach chrześcijaństwa, dlatego że nawet dzisiaj wszystkie kościoły chrześcijańskie uznają postanowienia Soboru chalcedońskiego pytanie pytanie bóstwo Chrystusa zaczął się pojawiać się gdzieś tak pod koniec 01 01 . wieku naszej ery, jeżeli to tekst nowego testamentu może zobaczyć, że w tekstach nowy testament nie nazywa się, że to sam bowiem z wyjątkiem 1 jedynego tekstu zaznacz to znaczy z wyjątkiem avant, czyli wg Świętego Jana koncepcja bóstwa Chrystusa jest nieobecna w listach popowych refrenów niż ich części nowego testamentu nieobecna jest w 3 ewangeliach synoptycznych, czyli Marka Mateusza piłkarza i pojawi się dopiero u Jana jest na przełomie 01 02. i drugiego wieku moralny powstała Ewangelia, bo wtedy powstaje powstaje ta Ewangelia i ta koncepcja rozprzestrzenia się w chrześcijaństwie dosyć szybko nie wszyscy ją przyjmują całą kościoły i do chrześcijańskie te, które wyrosły ze wspólnoty żydowskiej które, uznając wyjątkowość misję Chrystusa, uznając jego mesjańskie charakter nie uznają go jednak za Boga, ale w tym głównym nurcie chrześcijaństwa, zwłaszcza w tym nurcie chrześcijaństwo mówiącym językiem greckim szybko upowszechnia się przekonanie, że Jezus Chrystus był był Bogiem, ale to to nie jest to nie jest odpowiedź prosta paktu to nic nie załatwia sprawy, dlatego że Bóg jest transcendentny Bóg jest wszechmocny Bóg niezrozumiały bezpłciowe biznes płciowe tak jest bez kluczowej nie ma nie rozwija się nie zmienia się w żaden żaden czas niezmiennie mnie się w czasie nie może nie może umrzeć i teraz pytanie, które zaczęło się zaczęło się rodzić to jest właśnie jak jaki charakter matową para ma to bóstwo na bóstwo Chrystusa nie można uznać za drugiego obok takiego samego jakim, jakim jest ojciec bombą, bo zatracili gdzieś mam Boga ateizm tak ale, ale mamy mamy mamy mamy silne przekonanie o jedność jedność bóstwa taki kto, które trwa w chrześcijaństwie, a od początku i chrześcijaństwo będzie bronić przed zarzutem dadaizmu atak, który jednak również pojawia, który będzie się pojawia to, więc jeżeli, jeżeli Bóg jest Bóg jest 1 to jak to jest, że jest jednocześnie PE i ojciec i Islandii w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w 02 03. wieku rozwijają się właściwie 2 w 2 nurty 2 odpowiedzi na to, a na to pytanie mamy tzw . not support raczej mistyczne mówiące, że bóstwo Chrystusa jest podporą podporządkowane, a bóstwo Boga, a i jest swojego rodzaju emanacją wypływa z ubóstwa z ubóstwa ojca czy w którymś momencie, bo to jest też pytanie właśnie czy syn Boży był od zawsze cieszy pojawił w momencie narodzin pana ważne bilety po to jest wielkie pytanie tak to znaczy wiemy, że jak nigdy dosyć powszechnie używa się używa się terminu sen narodził się zalicza, ale ten termin rozumie się na różne sposoby i teraz sushi bar Grecję mieści będą zwykli uważać, że to Narodzenie Majki początek w czasie skoro się narodził to był czas przed jego, a przed jego Narodzenia, ale nawet kościół po katechizm kościoła katolickiego używa tej Formuły przed wiekami z wrodzonym z ojca jako Bóg w ostatnich czasach narodził się dla nas dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi Dziewicy, czyli to przed wiekami to, chyba że źle rozumiem ten język może to oznacza, że wieczności, gdzie stać się przed wiekami nie oznacza bardzo bardzo dawno temu za 7 górami 7 rzekami i jakbym przed 7 wiekami oznacza wtedy, kiedy nie było jeszcze czasu tak czas pojawił się dopiero wtedy, kiedy syn przed wieczny sen winne był już był już raz zrodzone z ojca drugi nurt, który ten, który próbuje inaczej odpowiadać na to pytanie to jest, że nurt, który nazywa się zwykle monarchia nie znam wiem, że jest 1 jest jedyna zasada bóstwa i UE senne bóstwo syna, a właściwie nie jest czymś odmiennym od ubóstwa od bóstwa ojcem Bóg 1 jedyny Bóg objawia się na różne sposoby wiesz jak ojciec obawia się jako duch objawia się jako jako syn, ale jestem pierwszym stanowiskiem UE mamy taki problem, że to bóstwo synem syna no, jakby jest na tym samym poziomie co co bóstwo ojca, a tym samym Bóg nie jest zaangażowany osobiście w pewnej wyższej półki niezłym zaangażowana osobiście widziała odkupienia z tym drugim stanowiskiem jest problem taki, że Chrystus traci swoją od dzielność traci swoją osobowość tak przestaje być kimś oddzielonym od ojca zaczyna być po prostu jego jego przejawem jego aspektem toby się nawet otrzymało neologizm, gdyby nie TGV Ewangelia chociażby Jezus się do ojca bezpośrednio zwracać jak chociażby słynna scena w Grójcu 3 już na samym krzyżu, że się czuje samotny NATO to są rzeczy, które mam wrażenie stawiają pod dużym znakiem zapytania pana gotów, bo tu dochodzimy do drugiej bardzo bardzo zła ważnej kwestii to znaczy do kwestii człowieczeństwa Chrystusa i teraz relacji między bóstwa ma człowieczeństwa ta o odpowiedź na pytanie czy Jezus Chrystus był człowiekiem wydaje się oczywista tak to znaczy możemy się zastanawiać czy był Bogiem, ale torze był człowiekiem jest jest jasne, ale do końca jasne nie było w drugim wieku w chrześcijaństwie, ale on wraz z rozpowszechnieniem się przekonanie o bóstwie Chrystusa zaczyna się przejawiać zaczyna się rozwijać przekonanie o tym, czym człowiek nie mógł być na bok, bo w łuk nie mógł nie może być jednocześnie istotą śmiertelną cierpiącą, a i t d. w związku z tym pojawi się nurt, który określa mianem dogmatyzmu, który mówi, że to człowieczeństwo Chrystusa jest wyłącznie pozorna nie był w pełni ciągnie w naprawdę człowiekiem jego ciało nawet miało charakter pozorny, kiedy ten nurt został ostatecznie w chrześcijaństwie odrzucone w trzecim mniej więcej wieku w 03 04. stuleciu jak rozwija się i utrwala przekonanie, że Chrystus jest i Bogiem i człowiekiem są cały czas dyskusje co do charakteru jego bóstwa, ale to przekonanie, że jest Bogiem człowiekiem jest dosyć mocne, ale teraz rzecz no właśnie rzeczy cały czas nie jest prosta, bo mnie bardzo wiemy jak ta demonstracja w nim NKW i inne Bobowski ludzka natura Chrystusa są ze sobą powiązane tak czy dwuletni Jezus wie, że jest Bogiem n p . z prawdą, że czegoś uczy ja tutaj w nim też znalazłam w katechizmie kościoła katolickiego takie pytanie czy syn Boży stał się człowiekiem ma duszę ludzką wyposażoną w ludzkie poznanie, czyli tutaj już mamy bardzo nowoczesne kategorie myślenia, czyli zdolności poznawcze mózg te sprawy my mamy tutaj odpowiedź taką syn Boży przyjął duszę ludzką wyposażono w prawdziwe ludzkie poznanie swoją ludzką inteligencją Jezus poznawał wiele rzeczy w sposób doświadczalny, czyli zdaniem przynajmniej współczesnego kościoła katolickiego mały Jezusek się uczył, a tak jest to jest to jest przekonanie, który jest powiedziałbym dosyć powszechny ruch, ale niecałkowicie przyjęta przyjęto w kościele starożytnym, bo tutaj dotykamy kwestii, która dzieliła chrześcijan stworzą wtedy, kiedy ostatecznie uznano już pełnia bóstwa bóstwo Chrystusa tak mówimy o teraz o sporach historycznych sporach obóz boską in ludzką naturą natura Chrystusa, które toczyły się w piątym wieku Kaspar zaczął się w grę w pierwszej połowie tego w pierwszych dziesięcioleciach tego stulecia początek właściwie dało do nauczania biskupa Konstantynopola bardzo ważnej osoby w w kościele nestor Jusia, który mówił żem Boska i ludzka natura Jezusa są osobne są ze sobą powiązane, a w w sposób, który nie jest sposobem bardzo bardzo mocno już jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem nie możemy mówić w pełni o tym, że Maria narodziła Boga nie można nazwać terminem tam Tokarz Boga rodzicom oraz ściśle rzecz biorąc urodziła tylko i tylko człowieka, z którym ubóstwo się w jaki sposób połączył już po fakcie narodzin i tutaj dochodzimy właśnie do bardzo bardzo bardzo trudnego pytania właściwie, kiedy Ano właśnie to trudny spróbujemy rozwiązać w drugiej części naszej rozmowy studia dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a Thunderbolt to weekendowy poranek stąd to w tym od Karolina Głowacka przy mikrofonie dzisiaj wigilijny poranek dlatego on serwujemy państwu rozważania teologiczne to w jaki sposób starożytni chrześcijanie zmagali się z pojęciem Jezusa Chrystusa i tego w jaki sposób po biegu natura funkcjonowała funkcjonuje, czyli po to, i Bóg i człowiek czy tylko Bóg czy tylko człowiek w którymś momencie dopiero Bóg się wcielił w te, których ciała człowieka my też takie nie pytanie, które również przejawia w sztuce, ale o tym bowiem może chwilę później w naszym studiu dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego panie doktorze czy nowo narodzone dzieciątko jest Wszechmogący, a w bardzo trudny problem to znaczy, że zależy kto, kto będzie udzielał odpowiedzi na pytanie ale kiedy prawda wtedy, kiedy tak oczywiście, jeżeli jesteśmy w piątym wieku, kiedy toczą się te spory chrystologiczne, których zaczęliśmy mówić przed przerwą na tobym powiedział także wszyscy są zgodni co do tego, że Chrystus jest Bogiem jako Bóg oczywiście jest wszechmocny jednakowoż to bóstwo działanie tego bóstwa zostaje w jaki sposób ograniczone to zresztą jest to, że to, kto to przekonanie o tym, samoograniczenie Boga jest oparte na refleksji nad teologią UMP WOW robią Pawła Apostoła szczególnie listem do Filipian w dramat mówi o obniżaniu Boga o tym, że Bóg przyjął postać postać Sługi, więc zasadniczo odpowiedzi byłaby taka jest wszechmocny, ale nie chce tej renty i wszechmocy wykorzystywać jednocześnie jednak jak czyta się nie traktaty teologiczne, ale czy to się teksty narracyjne opowiadająca o dzieciństwie Jezusa czyta się także na Ewangelii dzieciństwa to widać, że ich autorzy postrzegają to dzieciństwo Jezusa inaczej i pamiętają o wszechmocy nie do końca pamiętają o o o samo ograniczeń w tym zdaje się, że w ewangeliach Jezus jako dziecko potrafi być nawet dość okrutna zgadza się go pokarał bardzo agresywnie dosyć paskudny momentami nawet można, by można, by powiedzieć jest 1 z tych STK graficznych Ewangelii dzieciństwa, które nie weszła do kanonu, które nie weszły do kanonu pseudo Ewangelia Mateusza opowiada cały szereg historii, które są skonstruowane w bardzo bardzo podobny sposób mały Jezus bawi się lepiej tam żyli lepiej ptaszki z gliny, które zaczynają latać, że kopie Stawicki przychodzi jakieś dziecko, które psuje mu jego prace mało jest mówi Sylwia była nie wejdziesz do Królestwa ojca mego nie pożyje dłużej na tym świecie i dziecko pada trupem przychodzą rodzice rodzice Jezusa modne stają się delikatnie skłonić go, żeby nie postępował w ten sposób, a może i amortyzuje denerwuje nie wyłącza się skończą się kończy wracają do Jezusa wg lipca do Mateusza i rodziny jego rodzice zwracają się do niego z szacunkiem i strachem właściwie mówią do niego panie na bardzo bardzo regularni ostatecznie Jezus kopniakiem w plecy w Skrze szans z krzyża chłopca, ale taki jest jest kimś, kto wie wszystko to ewidentna nauczka znajdzie wie co się wydarzy wie co, więc ludzie myślą, więc się dzieje w tym samym czasie innych winnych miejscach i ma moc i to są to są teksty, które by nie bardzo pasują do tej batalii do tego Teologicznego przekonania o tym samym ograniczeniu, a mocne matce Bożej w Chrystusie do gry niekoniecznie są teksty, na których budowano później teologię etosu tuż po teksty, z którymi który jest trudno pracować że, ponieważ te teksty nie weszły do kanonu ludzie dosyć swobodnie i zmieniali przyrody go wyrwali im nie do końca wiemy z jakiej pochodzi z jakiej epoki pochodzi ta wersja tekstu, którą my dzisiaj możemy możemy czy wie pan AM, kiedy byłam nastolatką i dowiedziałam się, że oto nie jest także są tylko 4 ewangelie tylko jeszcze są apokryfy liczne te, które nie weszły do kanonu to pewne, że poczułem głęboko oszukana kulturą religijną, że są jakieś teksty, które nie weszły do tego pana mam wrażenie, że wiele osób ma problem z tym, że oto gdzieś z góry zarządzono, że te 4 teksty są w porządku, a inne są poza UE docent procesy lub ustanawiania kanonu na ten fascynujący proces i rzeczywiście rundy tak takie wrażenie jak pani ma ma mała wiele osób tak się tylko to milowy w latach także jest nie jest data ta prawdziwa, że lek. Ewangelia, która odsłania kim Jezus był też na zarządzanie po dachach mówi Jerzy miał żonę prawda to jest chyba Tigera Tiger najbardziej fascynujący rzeczywiście jest tak, że po śmierci Jezusa ten wiadomości o o jego działalności jego nauczaniu były przekazywane drogą drogą ustną gdzieś w drugiej połowie drogi w drugiej połowie pierwszego wieku te teksty z zacząłem być spisywane zachowały się z nich 4 tak to to na pewno nie były jedyne 4, które napisano gdzieś tak pod koniec pierwszego i na początku drugiego wieku najstarszym z tych tekstów jest Ewangelia wg Świętego Marka oparte na przekazie markowym są 2 Ewangelia Mateusza i Łukasza jest w sumie 3 razem nazywamy Ewangelia mi z wytycznymi zupełnie inną tradycję przedstawia przedstawia Ewangelia Jana, jakie były inne trudno jest nam trudno jest nam powiedziano nie przetrwały do naszych czasów w toku drugiego wieku oraz w toku dyskusji teologicznych, które się wówczas toczyły w dużej mierze dyskusji na temat tego kim był Jerzy Chrystus przebył czy był Bogiem, jeżeli tak, jaki charakter miało jego bóstwo, by powstała potrzeba ustalenia właściwie na czym opiera się nasza nasza dyspozycja to logiczne co my też tekstem źródłowym zatem źródłowym tak w tym czasie zaczyna się kształtować, ale idea zamkniętego zbioru tekstów, które byśmy nazwali, które nazywamy nazywamy kanonem etyki pierwszy kanon zostało sformułowane przez przez teologa pochodzącego z mniejszej marki ona ją zawierał Ewangelii Łukasza i część listów po młodych, ponieważ teologia marki ona została odrzucona jego przeciwnicy, którzy wygrali w kościele wprowadzili Kanaan konkurencyjne, które zawiera te 4 ewangelie które, która do dziś istnieją, a więc po 4 ewangelikami często są najstarsze teksty, które rzeczywiście przetrwał natomiast proces pisania tekstów jest o Jezusie i trwał dalej trwał przez kolejnych kilka wieków i ciastek Ewangelii, które do dziś przetrwały, które określamy mianem ewangelie apokryficzne to są w większości teksty późniejsze czasem trochę późniejsze pochodzące z drugiego wieku i być może zawierające ich elementy autentycznego nauczania jest, za które nie weszły do Ewangelii kanonicznych tak może być n p . z Ewangelią Tomasza, a czasami to są teksty, które powstały kilka wieków później tak jak przynajmniej w obecnym w swoim kształcie Ewangelia pseudo Mateusza pochodząca z siódmego zapewne wieku, kiedy mój panno dzieciom kupuje dziecku później Jezusie, który jest jakiś taki za mądre trochę czy czasami zbyt okrutne to mam wrażenie, że faktycznie to jest niespójny z tym w jaki sposób religia religijne osoby chcą myśleć o Jezusie Dzieciątku przecież nasze ulubione kolędy to są to właśnie Lulajże Jezuniu, gdy opiekuje się, w których Bóg staje się prawdziwym człowiekiem ba bardziej bezbronnym, bo najmniejszy z dzieciątkiem i t d. zastanawia się na ile taka ludowa wizja miało wpływ na to w jaki sposób teologowie kształtowali takie kanoniczne właśnie katechizmy, które są taką twardą odpowiedział danego wyznania oczywiście na to jest, jeżeli chodzi o starożytność to na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że my mamy bardzo ograniczone możliwości Poznania tego co co normalni ludzie zwykli ludzie myśleli, bo zwykli ludzie nie pisali w związku z tym ich, że ich poglądy możemy próbować odczytywać tylko z tego co ja jak mówili, zwracając się do nich n p . w kazaniach teologowie artystce to jest też bardzo trudne więc, więc ta ta wizja ludowa, jeżeli chodzi o starożytności właściwie dla nas niedostępna dostać się trochę zmienia się w średniowieczu cieczy czy, zwłaszcza w epoce nowożytnej, kiedy ci mniej, kiedy ci ludzie zaczynają zaczynają pisać, ale jeżeli chodzi o opóźnią starożytność Tomek to jesteśmy właściwie skazani na domy z wspomniał o tym, że sztuka jakoś muszą się mocować się z przedstawieniem Jezusa Dzieciątka jednocześnie jako Zbawiciela co wychodziło bardzo różnie prawda w tej zachodniej sztuce trochę później, że nawet, kiedy już bardziej naturalistyczny były te sceny to nadal dzieciątko dołek stać trochę większe na pewno nie wygląda na noworodka w zasadzie nigdy nie wygląda na noworodka, ale starano się dodać bardziej dorosłe rysy twarzy w prawosławiu we wschodnim chrześcijaństwie cały czas przecież ikony są takie, że to w zasadzie nie dziecko Greg miniaturowe dorosły Grekom, bo charakterystyczną ikoną znaną nam wszystkim w kościele katolickim, ale matka Boska częstochowska i to też proszę zauważyć to nie jest dzieciątko tylko malutki je dorosły z tym też jako starano się sobie poradzić tak to jest bardzo ciekawe, bo właśnie w ikonografii późna antycznej to dotyczy również w jakim stopniu późniejszych epok mały Jezus nie jest właściwie w tym Jezusem ewangelicznym ani z bardziej Jezusem z apokryfów proszę pomyśleć choćby oto ja tej na najbardziej fundamentalnej scenie FPÖ, której przedstawiane jest nowo narodzony Jezus leży w żłobku, a przy nim był miłością tak nie ma wołu, a niosła w ewangeliach natomiast WI oś pojawiają się w ewangeliach apokryficznych, ale trochę herezji na co dzień odmienności powiedziałem sobie w stosunku do do tekstów apokryficznych, ale i, ale jeszcze ciekawszej i bije mocniej dotyczące pytania które, które pani zadowolona są przedstawienia, które zaczynają się dziś tak w piątym wieku, które przedstawiają to co mały Jezus robi takie nie tylko lekarzy w kole, ale ne, ale ich dalszy rozwój i tutaj takim znakomitym przykładem jest bazylika Santa Maria Maggiore ziemia bazylika, która została wybudowana w połowie piątego wieku jesteśmy w centrum re sporów w sporów teologicznych sporów jest to logiczne właśnie na 400 30 01 . roku sobór w aferze odrzucił nauka nestor Jusia i uznał, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem i związek między naturą ludzką i boską jest jej stan jest jest silny w związku z tym matka Boska właśnie Maria jest matką boską jest bardzo Bożą rodzicielkę urodziła w Boga i sam Santa Maria Maggiore widzimy, że Możejki, która bardzo akcentują właśnie bóstwo Jezusa jego moc to znaczy jest dzieckiem, ale z dzieckiem starca MR jest nim z dzieckiem jak jak jak dziecinna i dzieckiem, które jest pełne moce zaczęliśmy od Soboru powszechnego w Chalcedonie rok 40 0 pięćdziesiąty pierwszy to jest ten sobór, na które do tej pory powołuje się kościół katolicki swoim katechizm miałem, odpowiadając na te wszystkie pytania, które teraz państwu podsuwamy także pod dnem pod wigilijny rozważania dla tych osób, które spędzają je w sposób religijny jak doszło do tego Soboru i czy on spowodowało zamknięcie dyskusji czy przeciwnie część odeszła na swoją stronę i powiedziała, że to my w takim krytycy kim z ich perspektywy kościele uczestniczyć nie będziemy autorytetem sobór, który w, jaki sposób jest, że jest efektem tego co się wydarzyło 2 0 lat wcześniej w fazie, kiedy odrzucono poglądy miasto już i bardzo mocno akcentowano jedność osoby, a są osoby Chrystusa, w których jest Bogiem, ale i bogini człowiekiem i teraz ci, którzy śledzili cały czas herezji Astoria niską inne nastroje nie są przetrwał to znaczy ci, którzy przyjmowali nauka jest nestor Józia kościoły wywodzące się z tej tradycji cały czas istnieją dzisiaj on przetrwał ten kościół przetrwał poza granicami wschodnimi granicami imperium i dzisiejsi chrześcijanie z kręgli bliskiego Wschodu taki jak taki jak Irak przede wszystkim są właśnie stadionami więc, śledząc resztki herezji Ariańskiej re i wrogowie to bardzo mocno podkreślali jedność osoby Chrystusa do tego stopnia, że uznawali, że pan Jezus nie ma duszy ludzkiej tak jest przyznanie mu duszy ludzkiej oznaczą w jaki sposób rozdwojenie jego jego tożsamość używam słowa nie wiedział co do jego powłoką no właściwie właściwie tak to znaczy jest jest człowiekiem jeśli chodzi o ciało natomiast miejsce w duszy ludzkiej zajmuje w nim zajmuje w nim bóstwo, ale i to z kolei jedno po to, przechylenie się wahadła strategicznego drugą stronę spotkało się z euro ostrą reakcją i zostało potępione na soborze w Chalcedonie właśnie 40 0 pięćdziesiątym pierwszym roku, które uznał pełni bóstwa i pełnię człowieczeństwa Chrystusa zarówno właśnie, jeżeli chodzi o dusze, jakiego chciał, a tak na koniec nie wydaje się to panu trochę pyszne, że ktoś uważa, że ma rację w sprawach religijnych co to znaczy mieć rację to samo dotyczy to w ogóle jest rzecz to znowu dotykamy czegoś co teraz na remis Elizabeth, ale nie dotyczy bardzo dziękuję, gdyby był bardzo bardzo bardzo interesujące, bo mamy do czynienia z religią, która jest jest bardzo szczególna tak to znaczy z religią off, której w drugim wieku, ale rodzi się przekonanie, że najważniejsze jest, że właściwie nawet nie to w jaki sposób kult sprawujemy nie tak daleki świat chodzimy tylko jak myślimy o Bogu jest z punktu widzenia religii świata śródziemnomorskiego zupełnie absurdalne w chrześcijaństwie jest w chrześcijaństwie w drugim wieku rodzi to przekonanie możemy wierzyć tylko 1 1 sposób na niekonsekwencję właśnie tego jest odrzucenie wszelkich innych nurtów teologicznych tak jest oczywiście oficjalnie natomiast nieoficjalnie jestem przekonana, że większość katolików innych wyznawców innych religii tak naprawdę po swojemu myśli na wiele tematów taka jest myśl prawda inie sądzę, żeby to właśnie bardzo złe to teksty pozwala na koniec skomentować to się uśmiechają się uśmiecham, bo takie jak myślę, że myślę myślę, że pani ma rację nadzieje jeszcze tylko net i jeżeli mogę wnieść go tylko, że tylko 1 rzecz nie jest tak, że z reprezentanci zwycięskiego nurtu uważają tylko, że ma rację reprezentanci absolutnie wszystkich nurtów uważają tylko my mamy rację wszyscy pozostali są heretykami bardzo dziękuję dr hab. Robert Wiśniewski z Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję za rozmowę wesoły świat bardzo dziękuję wesołych świąt pyta Andrew Burn to weekendowy poranek stąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA