REKLAMA

Zaskoczenia gospodarcze 2017 roku

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2017-12-27 12:40
W studio:
Czas trwania:
12:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
moje boisko goście w raporcie gospodarczym jest pan Piotr bielski ekonomista banku Zachodniego WBK dzień dobry dzień w NATO mamy ten okres między świąteczny ne ma nadzieję, że w dobrych nastrojach my kończymy ten rok wystrzały, że pan zapytać czy to nasza Polska gospodarka z perspektywy roku 20 1 3 roku rzeczywiście daje nam bardzo pozytywny obraz mamy się cieszyć, że rok był udany dla ludzi trzeba cieszyć, bo to było duże bardzo pozytywne zaskoczenie to co się stało Rozwiń » ze wzrostem gospodarczym 20 1 7 roku skala rewizji prognoz w górę, która w ciągu roku nastąpiła co mogło najwyższa w ciągu ostatniej dekady z nieba to początek roku 20 1 7, kiedy ekonomiści jednak z banku jako pierwsi powiedzieli, że to wzrost gospodarczy może przekroczyć 4 % w tym roku i to było tak jednak był zaskakująco do niego dość to był marzec to budynek Graal początek roku i wtedy się okazy wtedy w tamtym czasie tych groźna prognoza po 4 % no to jednak sporo okazuje się, że tak wyszło okazuje się, że się udało nam też fakt jest taki, że skończyliśmy rok szesnasty w dość pesymistycznych nastrojach, dlatego że z kolei szesnasty cały czas zaskakiwał na minus i pro tak jak w siedemnastym wsi wszyscy rewidować prognozy w górę tak szesnastym w zasadzie zjeść dały one konsekwentnie dołuje dlatego ten pesymizm wtedy dominował natomiast ewidentnie to co się wydarzyło zaskoczyło bardzo mocno tym, którzy stop dużym stopniu było to pochodną tego, że w całej Europie ten wzrost szarpnął mocno w górę i też myśli przekroczył oczekiwania na Polska gospodarka tutaj takie naczynka połączone jednak są dość mocno, a i Polska gospodarka dużym stopniu zależy od tego w jakim jaki koniunkturze jak Niemcy farby i narzekanie, które znajdują się czy Niemcy czy Francja czy inne kraje zachodniej Europy, czyli mamy już tego było to jedno miejsce, które nam tlen podbiło czy pomogło właściwie rosnące naszą gospodarkę sytuacja zagraniczna rzeczywiście system naczyń połączonych jak w strefie euro za granicą robi się lepiej było nas też to od razu widać to gdzie jeszcze szukamy tych informacji tych miejsc tych widzialnych za to, że ten wzrost gospodarczy lub szybszy niż nam się wydawało myślę, że sektor konsumentów był też tym obszarem per na pewno to był najważniejszy Motor napędowy tej teorii wzrostu gospodarczego, ale i ich tak jakby z 1 strony wiedzieliśmy, że to będzie dobry rok dla konsumentów, ale myślę, że okazało się, że jest jeszcze lepszy niż nam się wydawało, dlatego że wiadomo było, że ten efekt programu 500 plus w pewnym momencie zacznie wygasać, ale okazało się, że ja wiedział, że zdarza takie takie efekty pośrednie mimo tego, że efekt 500 plus wpły w tego na dochody zaczął politycznie zaczął wygasać to za działały takie efekty pośrednie takie efekty masowej drugiej rundy znaczy co samo 500 plus nawet nie tyle może ważny jest żonaty udało im dało dodatkowe dochody gospodarst w domowych co dążono tchnęło jednak dużo optymizmu i to, że tamtą optymizm konsumentów tak mocno wzrósł i spowodował, że z śmielej zaczęliśmy sięgać po po te dochody i wydawać skłonność do oszczędzania wprawdzie początkowo na samym początku programu 500 plus wzrosła, czyli wzrost dochodów nie przełoży się w pełni na wydatki, ale stosunkowo szybko się zaczęło wracać właśnie ten rosnący optymizm spowodował, że Polacy dużo śmielej niż przez ostatnie lata i zaczęli wydawać pieniądze skłonność do oszczędzania tak naprawdę w tej chwili jest nam w sądzie chyba historycznie niska najniższa i to właśnie ten efekt zaskoczenia, że konsumenci byli takim mocnym mocnym elementem gospodarki, a czy to, że mamy niską skłonność do oszczędzania to jednak nie jest taki element trochę niepokojący czy wystartuje w gospodarce, że jakieś dobro to jest dobrze i wszyscy myślą o właśnie wydawania pieniędzy niekoniecznie to, żeby je gromadzić na najtrudniejsze czasy no to znaczy to jest trochę mankamenty polskiej gospodarki się, że gol generalnie tradycyjnie w Polsce ich skłonność do oszczędzania nie była wysoka i nagany z upływem czasu, bo raczej ma tendencję do tego, żeby spadać na im mniej tych oszczędności w gospodarce się wspiera tym trudniej akumulować jest właśnie środki na przyszłe inwestycje bez zapożyczenia się za granicą i to jest właśnie taki taka pułapka, na którą ochoczo wnuczka to obecny premier za całą uwagę, że ich i dlatego w obecnej wizyty jego hasłem było wspieranie z skłonności, że stopy oszczędzania dlatego się w narażeniu daje zapas zrealizować, ale w Niemczy czy to pocieszające, ale póki co nam, ponieważ tych inwestycji nie ma za bardzo to przynajmniej nie jest taki problem może bieżący, bo nie powoduje to wzrostu mimo tych techniki można się nimi nie rośnie nam zadłużenie zagraniczne, ale to i tak w Groupon podaje argument, który wcale nie jest taki dobry natężeniem tych inwestycji nie ma tak wiele znów się, że przed terminem przecież to nie jest dobry sygnał, że nie ma inwestycji nie jest oznaczeniem szlaku rzeczywiście to jest problem w tej chwili szczególnie w sytuacji, gdy mamy na rynku pracy pogłębiające się problemy, a gospodarka Polska no właśnie do tej pory bazowała na takiej przewadze konkurencyjnej na polegającej na właśnie taniej sile roboczej planistów na pogłębiający się niedobór pracowników prawdopodobnie koszty pracy będą musiały rosnąć na wydawałoby się, że w tej sytuacji powinny czym muszą wręcz firmy inwestować, by utrzymać szybszy wzrost gospodarczy to firmy muszą inwestować w nowe technologie, żeby się od tej pracy szkoły uniezależnić się, by mniejsze Intel pracochłonne żyła produkcji wcześniej, że jest to rzeczywiście niepokojące, bo to powoduje, że takie obawy, że jednak jak jak ten Super dobry cykl koniunkturalny w Europie ustanie na to miasto może być odczuwalna ze zdwojoną siłą i znajomi zostali też poważnie to powoduje prowadzi do warzy w za szybki wzrost gospodarczy na nim trzyma się na długo no ale rzeczywiście na nim widać to za tych inwestycji raczej widać na razie w 1 w zasadzie obszarze w samorządach lokalnych oraz 20 18 rok rok wyborczy, więc co, tym bardziej teraz inwestycja będzie tam akurat Widzew będzie pewnie widać, chociaż też pewnie mogło być jeszcze lepiej, gdyby nie problemy rynku pracy widzimy też konkretne przykłady gdzie, gdzie na pewno tych inwestycji byłoby więcej w obecnej sytuacji, gdyby nie to, że po pierwsze nikt z firmy budowlanej są już mam, bo operują na przykościelnym wykorzystaniu mocy cech są nowe projekty realizowane samorządy chcą budować nowe drogi nowe chodniki nowe oczyszczalnie ścieków, ale do przetargu firmy albo nie stają obok już nie mają mocy wytwórczych, aby jak wstają to prym przychodzą z wycenami znacznie powyżej budżetów i to powoduje, że cały ten proces inwestycyjny się trochę bardziej, że ściąga w czasie niektóre być może projekty nie będą realizowane, więc nas znowu takie, które niby mogą do niej także tych wydatków inwestycyjnych nie będzie ona pojawią się będzie więcej niż na pewno nie więcej niż było siedemnastym czy przez, tym bardziej 1 6 roku, ale mogą być jeszcze więcej, gdyby nie to, że właśnie doszliśmy do pewnego ograniczenia jeśli chodzi o podaż pracowników, a czy biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, o których pan swoją, czyli właśnie z 1 strony wysoki wzrost gospodarczy z drugiej strony już nam się zarysował kilka razy Krynek pracowały tam są większe problemy niż tylko sam fakt jej kłopotów ze znalezieniem innych ludzi do pracy czy to wszystko nie prowadzi nas do jakiegoś takiego wniosku, że być może jesteśmy teraz na tej Górce już wyżej niż te tam 4 z Pekao wzrostu PKB inni wyskoczymy za rok osiemnasty kolejne będą już tylko trudniejszy nawet to wydaje się oczywiste no trudno będzie skoczyć wyżej nam pojednać tempo wzrostu to potencjalne tempo wzrostu gospodarczego dla Polski różne instytucje, owszem, szacują na dach na poziomie zbliżonym do 3 % czy nawet lekko poniżej 3 % w sytuacji, gdy właśnie wyczerpuje się podaż wolnych rąk do pracy to tym bardziej to nic więcej raczej tylko on tylko ten niespełna 3 % najmniej i ta koniunktura pytanie właśnie jak długo będzie test Fałata Super sprzyjająca koniunktura za granicą treningi być może jeszcze mieście najbliższy rok myślę, że ten najbliższy rok osiemnasty to jeszcze będzie chciał dobrych dla gospodarki światowej natomiast w pewnym momencie rzeczywiście jakieś tam lekkie spowolnienie będzie się pewnie zaczęło za zacznie się zarysowywać i wtedy no i bez tego impulsu z zagranicy na krajowym silników tylko wyłącznie krajowym silników rocznie ze względu trudno będzie szybko jechać no i jeszcze, żeby się pod uwagę sytuację finansów publicznych i to, że mamy teraz więcej stałych wydatków na ten program 500 plus konto sprawę to się wpisał myślę, że na dobre do kalendarza, który jest po prostu duże koszty po stronie budżetu, więc też trudno będzie ten taki nawet impuls ze strony o wykazy Państwowej w razie czego gdyby się okazało, że listy spowolnienie na tle tej właśnie jest trudna sytuacja tego rodzaju żart, że póki co psy w finansach publicznych jest bardzo dobrze jest zaskakująco dobrze i ten najbliższy rok czy 2 lata pewnie nie są jeszcze duży problem natomiast wyzwaniem ogromnym wyzwaniem jest to co będzie siedział z gospodarką i finansami gminy remis gospodarką po roku 20 20 w szczególności, kiedy już wejdzie w życie zaczną wchodzić nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, bo wszyscy już oni wiedzą, że tamta nowy budżet unijny dla Polski będzie mniej hojne, ale może się okazać, że to nawet nie, tyle że jest mniej, choć nie tylko jest drastycznie mniej hojny i sami, żeby nad procesem można m. in . ten uruchomiony właśnie art. 7 może do tego zmierzać, że zmienią się zasady przyznawania tych pieniędzy unijnych w nowym budżecie jeśli kraj nie będzie uznane za taki, który w pełni z kobiety też zgodnie z zasadami unijnymi postępuje to to mogą być środki obcięte to jest wyzwanie takie bardziej może jeszcze dzisiejszego punktu widzenia średnioterminowa, ale to jest tak naprawdę Longin trwa 3 lata od dzisiaj to będziemy dojdziemy do momentu, w którym rzeczywiście to, że fundamenty zacznie się pogarsza no właśnie to nie dawał w radiu TOK FM było były prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Marek Belka, który powiedział, że to jest także za to jak dzisiaj funkcjonuje gospodarka odkładają decyzje władz czy to rządowych czy banku centralnego sprzed 2 lat tak naprawdę, więc właśnie to by się mogło tak przełożyć żywe torpedy to co 2 lata zobaczymy, jakie są skutki tych, które są podejmowane dzisiaj lub nie są podejmowane dziś nowe promocyjne inwestorzy n p. decydując się na wybudowanie nowych warst w fabryk nowych zakładów, a to ta decyzja trwają długo, zanim się podejmie decyzję, zanim się buduje tę inwestycję zakończy test to czas mijana właśnie dziś już działające fabryki no to jest pochodna inwestycji w decyzji, które były podejmowane parę lat temu z kolei właśnie dziś podejmowane są decyzje, które nie będą dopiero działały zaraz par złotowych nawet rozbierane na chwilę, chociaż realny kącik rusz Karski czyli kiedy w Polsce zostaną podniesione stopy procentowe to ja myślę, że to będzie końcówka 20 1 8 roku no bo z 1 strony mamy do czynienia rzeczywiście z szybkim wzrostem płac zaczęły przyspieszać pewnie będą dalej przy willi, ale z kolei widać, że bank centralny nie chce się spieszyć z tą decyzją, bo też nie ma takiego przekonania, że powinien to zrobić szybko w sytuacji, gdy na całym świecie jednak ten proces normalizacji polityki pieniężnej spowolnią w szczególności w strefie euro jest bardzo powolny i strefy euro raczej szybko raczej stopy procentowe nie wzrosną jeśli masz do końca 20 1 9 roku dlatego myślę, że nasz bank centralny ma takie przekonanie, że lepiej się trochę z tą decyzją spóźnić niż przy zrobi się za wcześnie jeszcze właśnie w kontekście tego, że takich inwestycji nie ma na to tym bardziej nie będzie się, że jakby czepiał wszystkich możliwych argumentów, żeby wstępnie podnosić argumenty za tym myślę, że będąc znajdą się w każdym razie zacząć jeszcze płace będą rosły szybciej pewniej rację bazowa będzie wyższa, ale n p. już ta ścieżka główna i główny inflacji miary głównej miary inflacji ty tzw. CPI wg naszych sianie przewidywań będzie 20 1 8 roku GM powiedziałbym takim zygzakiem się poruszała, czyli będzie najpierw trochę spadnie potem trochę wzrośnie może nawet powyżej celu inflacyjnego w połowie roku, ale potem przed końcem roku znowu trochę spadnie, więc będą jak ktoś chciał znaleźć argumenty za tym, żeby tych stopni podnosi to myślę, że znajdzie aż do końca roku być może nawet do listopada myślę, że te stopy pozostaną bez zmian Nova zobaczymy jak będzie w rzeczywistości rzeczywiście na razie wśród większości członków rady raczej jest takie podejście mocno gołębie zostaw zestaw pytań, jakie stało się nawet do 20 19 roku też taki horyzont pojawiają się, ale to nie no tutaj coś się po drodze jednak ze stopami w Polsce wydarzeń w bardzo dziękuję za spotkanie za rozmowę z prognozy podsumowanie Piotr bielski ekonomista banku Zachodniego WBK był nim państwa gościem tylko raz kończymy raport gospodarczy zapora chwilę informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA