REKLAMA

Bez aktu małżeńskiego nie wynajmiemy pokoju hotelowego?

Analizy
Data emisji:
2017-12-27 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:04 min.
Udostępnij:

O konsekwencjach działań min. Zbigniewa Ziobry ws. drukarza odmawiającego wykonania usług osobom LGBT rozmawiają mec. Karolina Kędziora i Agata Kowalska

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
po edycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie czy pamiętają państwo sprawę drukarza z Łodzi chodziło o osoby, która prowadziła drukarnię i odmówiła 1 z organizacji LGBT w druku materiału reklamowego, na którym miał być logo tej reorganizacji druga stwierdził, że sumienie jego poglądy, bo zabraniają mu on udziału w promocji tej agendy LGBT jest z gustem odmówił wydrukowania tych materiałów został skazany w obydwu instancjach sąd stwierdził, że drukarz Rozwiń » naruszył prawo w teren miastu mówi Lu bin uznał go winnego, ale nie ukarał w Elanie nie mnie nie wyznaczył żadnej kary dziś sprawy obserwował komentował wówczas prokurator generalny Zbigniew Ziobro, a teraz jak się dowiadujemy z polskiej agencji prasowej pan minister postanowił przepis, na podstawie którego skazano drukarza zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego zdaniem Zbigniewa Ziobry ten przepis jest niekonstytucyjny niezgodny uwaga z zasadą wolności sumienia i równości, jaką mamy zapisaną w konstytucji w związku z tym nie powinien już funkcjonować w Polskim systemie prawnym w co to za przepis, jakie będą skutki wymazania go z polskiego prawa o tym, że teraz naszym gościem pani mecenas Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego dzień dobry dzień dobry no to powiedzmy najpier w o jaki przepis chodzi, jakie to przepis za złamał drukarz zdaniem sądu w 2 instancji w zacznę może od tego, że sprawa, o której mówimy dotyczy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług nie ma przepisu w Polskim prawie, który wprost zakazywał dyskryminacji w tym zakresie ze względu na orientację seksualną, choć prawo widzi problem dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług fryzurę ma inne przesłanki z na inne przesłanki konkretnie z rządu na rasę pochodzenie etniczne narodowość i płacz te przepisy ich zdaniem to ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania długa nazwa, ale warto zapamiętać, bo ta ustawa z znacznie szerszym zakresie zakazuje dyskryminacji rzecz w tym, że Polski ustawodawca nie poszedł śladami innych państw Unii Europejskiej i traktując wytyczne Unii Europejskiej jako tylko to coś na względzie zrobić nie poszerzył tej ochrony jakby, przewidując problem dyskryminacji dostępie do dobrych Ursus rano na różne przesłanki nie tylko te co, do których Unia Europejska kazała nam na takie takie przepisy wprowadziły panie w ustawie równościowej tzw . w nie ma przesłanki orientacji seksualnej w jeśli chodzi o dostęp do dużych i usług na rzecz ona się pojawia w Łomży poezja w le odnośnie kształcenia zawodowego o godność zatrudnienia niepracowniczego w tym zakresie jasna nie, a mimo to druga złamał prawo w jaki sposób istnieje przepisy właśnie ten sporny przepis jak się okazuje dla ministra sprawiedliwości w kodeksie wykroczeń art. 1 3 8 Tomka tak jest, który mówi o tym, że karą grzywny karane jest odmowa ukrywanie towaru odmowa usługi w PRL w sposób umyślny bez uzasadnionej przyczyny ITS przepisy zresztą w tym artykule prasowym gazety prawnej, który dziś czytam na ten temat minister Ziobro powołuje się, że za archaiczny przepis wprowadzony w latach pięćdziesiątych Tusk jest prawda tylko, że jeżeli my mamy realizować Konstytucyjny obowiązek równego traktowania zapisane w art. 3 2, który mówi o tym, że wszyscy są wobec prawa równi wszyscy mają prawo do równego traktowania, w czym w takich aspektach życia jak w politycznym społecznym i gospodarczym no to możemy te przepisy konstytucji realizować za sprawą przepisu szczególnego, jakim jest właśnie ten artykuł kodeksu wykroczeń, jeżeli tego przepisu zabraknie jeśli Trybunał Konstytucyjny nie daj Boże uzna go za niekonstytucyjne to wszystkie te grupy, które zostały pominięte w tej ustawie, o której wspomniałam i to nie tylko chodzi o orientację seksualną, ale również wielka niepełnosprawność rodzicielstwo dyskryminacja na rodzicielstwo jest też powszechnym problemem zresztą wskazuje na to sprawy którymi do nas trafiają, których czytamy w prasie to jest chociażby odmowa w ze zjechania do sklepu na wózku inwalidzkim osobie z niepełnosprawności oraz grupy czy go kobieta, która została wyproszono ze sklepu z wózkiem dziecięcym to tak naprawdę tutaj będą te wszystkie osoby pozbawione jakiejkolwiek ochrony, bo przecież ten przepis w kodeksie wykroczeń przewiduje grzywnę i powiedzmy sobie jest dość symboliczny, a funkcja, ale jednak bardzo istotna jest gdzie prawo dostrzega ten problem dyskryminacji oraz jeszcze porozmawiamy o skutkach i o tym, Alan czy to będzie oznaczało, że n p. można odmówić Zbigniewowi Ziobrze obsłużenia w sklepie, ale to za chwilę chciałam iść na siłę wątek zatrzyma się na na tym, toteż zachęcam słuchaczy analizy małpa to klub KSM, gdy nie będzie MF przepisu, który zabrania odmawiania usług bez bardzo uzasadnionej przyczyny w to co się wtedy stanie jak będzie może to wykorzystywać w walkach politycznych choćby analizy Moto klub KSM, ale bym chciała się zatrzymać na chwilę na tym na tych zarzutach Zbigniewa Ziobry wobec tego przepisu, a który uwaga w powołują się na konstytucję i art. 3 2, który pani przed chwilą powód przy wołała, mówiąc że właśnie ten ta równość zapisana w konstytucji wskazuje na to, że ów przepis jest niekonstytucyjne, albowiem nierówno traktuje się osoby o różnego rodzaju wyznania czy światopogląd boję się to poglądach i innymi słowy drukarz, który w, którego poglądy zabraniały mu wspierania swojej pracy organizacji LGBT jest nierówno traktowany przez państwo, bo nie może, a zgodnie ze swoim sumieniem oraz drukować raz niedługo potem coś dziwnego, że z myślą też minister sprawiedliwości powołuje się na swobodę działalności gospodarczej i tutaj należy pamiętać o tym, że to prawo jest ograniczone właśnie zakazem dyskryminacji rozumiem, że w tej również na tylne standard ochrony się minister Ziobro powołuje tak moje ocenie sposób nieuprawnione jednak pozbawione logiki zresztą bardzo ładnie do tego się w uzasadnieniu odniósł sąd rozpatrujący sprawę tzw. sprawę drukarza, gdzie mówił o tym, że mecz został powierzony, że tak naprawdę jest tak wiele różnych światopoglądów i że pozostawienie tutaj do subiektywnego odczucia i decydowania każdego sprzedawcy czy każdego właściciela punktu usługowego, kiedy udzielił usługi a kiedy nie naprawdę może prowadzić do dużego bałaganu, a nawet użyło sąd sformułowania chaosu, dlatego że nawet w ramach chociażby 1 religii są bardzo różne subiektywne odczucia co jest dopuszczalne, a co nie gdzie przebiegają granice w UE i teraz bardzo ciekawy wątek w tej sprawie, który myślę, że warto zwrócić uwagę, iż to wątek, który podnosiła strona skarżąca mianowicie to wykazano to w trakcie postępowania, że często sama Drukarnia absolutnie nie od mawiała drukowania treści nazwijmy to seksistowskich w UE czy też o charakterze seksualnym może tak to ujmijmy, czyli wizerunku rozebranych kobiet i teraz ktoś mógłby powiedzieć, kto również tak zakładam jak ten drukarz Leszek Demski kuje jako katolika rodzi jako osoba religijna powiedzieć, że to jest również łamanie pewnych zasad związanych z religiami i mógłby stwierdzić, że odmówi druku takich treści, ale po dacie mamy w tym punkcie co z tym złagodzono było coś takiego strasznego się stanie, gdyby jakiś kryzys na rynku drukarskim albo każdym innym usługowym jeśli każdy z pracowników i pracodawców usługodawców będzie sam decydował czy daną osobę obsłużyć czy nie, dlaczego to jest takie straszne skromny wolny rynek i każdy wybiera kogo obsłuży, a to będzie szczególnie straszne czy dotkliwa dla grupy mniejszościowe te przepisy czy w konstytucji 3 przepisy szczególne w kodeksie pracy czy w tej ustawie o wdrożeniu niektórych przepisów, które dotyczą ochrony przed dyskryminacją nie pojawił się znikąd ona odpowiadała na pewną potrzebę ochrony grup, które są szczególnie narażone na dyskryminację dlatego przesłanki, które są tam wskazane w inny w kodeksie pracy jako przykładowy katalog zamknięty katalog w ustawie wdrożeniowej w UE wskazują na grupy, które zwykle z tym problemem spotykam się najczęściej i teraz, jeżeli my w zimie, że będziemy wszystkich równo traktować mając namyśli to, że wszyscy będą dokładnie w takiej samej sytuacji ani wprowadził żadnej dodatkowej ochrony dla grup, które tego potrzebują bowiem to, że społeczeństwo funkcjonującą na dużo gorsza Mie pozwu mają dużo gorszy start dużo gorsze warunki spotykają się części z wykluczeniem to wtedy pytanie, jaką demokrację jesteśmy dojrzała demokracja myśli o grupach mniejszością rozum, że wtedy ta równość będzie tylko na papierze, bo nie ma możliwości, żeby grupy w UE, w które łatwy sposób podawane są tymi dyskryminacji same się obroniły i może się skończyć na tym, że n p. autobus miejski nie będzie obsługiwał w u osób czarnoskórych będziemy się spotykać z sytuacjami nie daj Boże, że nie wiem osoby, które przyjdą do hotelu nie będą mogły, jeżeli nie przy pokażą aktu małżeńskiego wynająć pokoju hotelowego wyobrażam sobie, że różnych skrajnych sytuacji może umorzyć mogą się zacząć w gorzowie słuchacz słuchaczka do 1 Hel, kto tak naprawdę ten to nie jest takie oczywiste i oczywiście, że to czy jest możliwość skorzystania z innej usługi w ogólnodostępnej ma znaczenia, ale chociażby w kontekście aptek, które zaczęły się powoływać na klauzula sumienia nie istniejącą od mawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych to się wypowiadał Trybunał w Strasburgu, twierdząc że można wykonywać inną pracę po prostu poseł PiS jest kolejny ciekawy wątek taki, że usługi w sprawie drukarza odmówiła osoba, która nie była właścicielem tej drukarni tylko pracownik i tak naprawdę w UE po pierwsze nie było żadnego regulaminu Trybunałowi, bo o tym, że musi być zaakceptowana treść, która będzie wydrukowana w ale też nie było także to osoba nie zgłosiła tego, że sama nie wcale tej usługi tej usługi wykonać w UE i dając szansę właścicielom, że mogę się z tego wywiązać, bo nic bądź, decydując o tym czy chce tam pracować czy nie skoro nie są w jaki sposób selekcjonowane te treści, które musi przygotowywać do druku w UE to wszystko wskazuje na to, że tutaj pozostawiono mnie minister Ziobro, komentując tak Janiny sposób to sprawę pozostaje poza stawia ogromny margines swobody chce pozostawić po stronie usługodawców de facto może doprowadzić do bardzo powszechnej dyskryminacji być może również grób, które wydają się uprzywilejowane w Polsce, bo do tego też się od newsy sądy, że może się zdarzyć, że usługa będzie z usług do usługi nie z usług nie będzie mógł skorzystać n p. nie wiem osoba, która deklaruje przynależność takiej społeczności religijnej katolickiej i trafił w miejsce, gdzie tej usługi niż te usługi nie będzie mógł skorzystać i tak naprawdę mówią o tym w aptekach też, dlatego że w tym wyroku strasburskim w sprawie francuskiej było także była to jedyna apteka wmieście nie wyobrażam sobie, że może być także dziś w miejscu, gdzie do drukarni ogólnodostępnych jest całe mnóstwo, ale możemy też w sytuacji, kiedy nie wiem czy śpieszymy się jest to sytuacja, kiedy muszę mieć coś na zaaranżowanie ich wtedy odmawia zna tej usługi być może na znaki dalsze konsekwencje na razie tak czy inaczej zawężona do analizy małpa to krok KSM czeka na państwa komentarze po informacjach wracamy w studiu mecenas Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego od analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną cały czas pani mecenas Karolina Kędziora z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego i rozmawiamy o art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń, który to art. 1 3 8 wzbudza krytykę ministra Ziobry prokuratora generalnego w wg Zbigniewa Ziobry ten przepis jest niekonstytucyjny, a mówi on, że karze grzywny podlega ten, kto odmawia świadczenia do jakiejś usługi n p. m. in. a choć akurat to usługi, bo w za cały zainspirował Zbigniewa Ziobrę z drukarz z Łodzi, który nie chciał obsłużyć organizacji LGBT w związku z tym Zbigniew Ziobro najpier w wstawił się w imieniu drukarza, a teraz, kiedy tamta sprawa została przegrana z ZUS w kolejnych instancjach sądowych to chce walczyć o drukarzy i im podobnych w Trybunale Konstytucyjnym w przednich formacjach mówiłyśmy o tym, że ten przepis jeśli zostanie zniesiony zlikwiduje ochronę w różnych grup przed dyskryminacją, czyli stworzyć taką furtkę, że będzie można odmówić obsłużenia osoby ciemnoskóre w autobusie miejskim, a mężczyzny nic nie wiem wzajemne Umińskiego fryzjera albo kobiety z dzieckiem w restauracji wciąż zdziwienie słowo, ale akurat z tym mężczyzną czarnoskórym to tu akurat mamy ustawę o wdrożeniu tych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, więc czy są pewne grupy, które wciąż będą chronione mimo, bo jest ustawa, która jest Infinity i powtórzę to jest teraz pochodzenie etniczne narodowość i płacz, które to są przesłanki właściwe do ochrony przed dyskryminacją dostępie do usług IT pozostaną i teraz chcemy przywołać argumenty Zbigniewa, że tak wielcy w zostawmy to przywołać argumenty Zbigniewa Ziobry, który mógł, zapowiadając ów wniosek do Trybunału powiedział tak żyjemy w czasach wolności wyboru i tak jak nikt nie może zmuszać właściciela księgarni LGBT do sprzedaży książek dowodzących, że homoseksualizm to choroba tak samo nikt nie może zmuszać właściciela księgarni chrześcijańskiej do sprzedaży książek sprzecznych z jego światopoglądem n p. promujących aktywność seksualną sprzeczna zwartościami chrześcijańskimi wszystko minister Ziobro wprowadza do seksu to po pierwsze po drugie i to był naj najbardziej oburzające fragment jego wypowiedzi, które przeczytałam w tym artykule jak można mówić jest, piastując tak poważne stanowisko w taki swobodny sposób porównywać tą sytuację drukarza do sytuacji, kiedy promowano, by w treści, które są nieprawdziwe pani ministro Autoremo SEWIK seksualne nie jest chorobą, więc jeżeli tego, który w treści typu są małe publikowane to powinno to widzieć prawą oponę czy nawoływanie do nienawiści w stosunku do osób LGBT w Polsce, którego również kodeks karny nie dostrzegł, ale zaraz książek, których swoje pojawi się nieprawda jest mnóstwo w i to akurat rzeczywiście być może książki o tym, że homoseksualizm to choroba to sprawiają dodatkowy kłopot, ponieważ mogą stać się przyczynkiem do przemocy wobec osób LGBT natomiast książek, które nie są prawdziwe nie miałam wadę nie prosił o rzeczach jest mnóstwo los mnie bardziej interesuje jak porównać zmuszanie Księgarza do sprzedaży takich książek do owej sytuacji z Drukarnią, ale czy to w ogóle jest porównywalny, bo to bardziej chodzi o tego, kto jest klientem, a nie tego, jaki towar ma, a tak jest już takie rozumowanie, że te to osoba nie miałaby dostępu do tego typu książki w konkretnym miejscu, gdzie świadczone są usługi trochę nie wiem na czym ta logika w polega ja jednak to czytamy w taki sposób, że minister Ziobro, który w ERM powinien pełnić funkcje Mann w sposób neutralny dla wszystkich osób, które żyją w Polsce jednak bardzo w w sposób wyraźny prezentuje konkretny pogląd, bo chociażby też bardzo mnie zatrzymała jego wypowiedź, gdzie powiedział cytuję konstytucja chroni równo wszystkie środowiska i od razu pomyślałam sobie co z art. 18 co z dopuszczeniem legalizacji związków partnerskich z drogą mogłoby skorzystać osoby tej samej płci je wchodząc w relacji sformalizowane, czego na dzień dzisiejszy prawo nie widzi, więc naprawdę wyłania się z tego jednak sytuacja, w której uczy też obraz, której minister prezentuje bardzo konkretny światopogląd lektury jest przeciwko konkretnym mniejszością ja też myślę sobie o innej sprawie, którą prowadzę od wielu lat i która wydawało się, że już jest zamknięta to jest sprawa Anny nauczycielki, która zdjęła krzyż pokoju nauczycielskim i nie została tutaj sąd nie, odnosząc się do tego czy krzyż ma wisieć czynie stwierdził, że ona była szykanowana molestowana tak też nazwa ta definicja ze względu na swój światopogląd Zenona na swoją bezwyznaniowość i sądy obydwu instancji stwierdził, że doszło do dyskryminacji natomiast z, kto złożył skargę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA