REKLAMA

Ważne jest, aby wytłumaczyć społeczeństwu po co i skąd się wzięła nasza konstytucja - Adam Bodnar w rozmowie z Jackiem Żakowskim.

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2017-12-29 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM kap. Korony Jacek Żakowski tez piątkowy poranek TOK FM 4 2 minuty poszły moje zdanie dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich inż. Marek w zarządzie dróg państwo dzieli obie panie doktorze czas chyba podsumować co się stało i nazwać to by spojrzeć do przodu co czeka w polską wspólnotę polityczną w w najbliższym w najbliższym roku cena sporze może czekać jak pan myśli o tym, właśnie jesteśmy w tym procesie rewolucyjnej zmiany ustroju politycznego Rozwiń » myślę, że taką symboliczną datą jest 20 grudnia, czyli środa w poprzednim tygodniu, kto wie czy to nie jest podobnie symboliczna data Action 4 czerwca 8 0 ludzi tego roku czy, że w Polsce coraz wyższe skończył się komunizm nie odjeżdżał non est Błaszczak to jest bzdura sól absolutna i żaden sposób nie można tego tak określać raczej bym powiedział skończył się okres, w którym konstytucja oraz prawo stanowi najwyższą wartość, jeżeli chodzi o reguły funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa tak buntują, ponieważ jednak podpisanie ustaw przez prezydenta dotyczących reformy krajowej rady sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym oznacza, że praktycznie rzecz biorąc tracimy bezpieczniki praworządność już wcześniej straciliśmy Trybunał Konstytucyjny o wprawdzie działa orzeka, ale nie nie ma nie możemy się od niego spodziewać rozstrzygania spra w o niezwykle istotnej wadze dla ochrony praw wolności obywatelskich czy zasad ustrojowych, a kilka przykładów można, by spokojnie chodzą swobodnie podać, bo można podać przykłady kilku spra w, które nie były rozstrzygnięte a bo nigdy nie został muszą być dopuszczone pod przed oblicze Trybunału, ale teraz ten proces dotknął także remont tej można wypowiedzieć świątyni sprawiedliwości, jaką jest Sąd Najwyższy i najbliższe miesiące to będzie tylko obserwowanie myślę, że dość podobne tego co obserwowaliśmy w styczniu lutym 20 17 roku, czyli takich porad takiego procesu może być degradacji znaczenia Trybunału Konstytucyjnego poprzez obsadę personalną zmianę wewnętrznych regulaminów uchwalania kodeksów etyki to będzie coś inaczej bywało, bo będą powstawały 2 nowe Izby izba dyscyplinarna izba kontroli nadzwyczajnej oraz spra w publicznych będą sprawdzać in nowi sędziowie w Sądzie Najwyższym zmienisz obsada prezesów pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale będzie, o czym pisać, a co się wściekł tak natomiast musimy patrzeć na to, że to nie jest i pewnie dziennikarze donoszą o tym, głównie skupiają w tej obsadzie personalnej dobrze, bo to jest ich rola, ale musimy na to patrzeć nos większe perspektywy jest większe perspektywy Celta to jest już w na antenie Radia TOK FM nazwał moim zdaniem jesteśmy będziemy stawali się systemem państwa tzw. konkurencyjnego autorytaryzmu, czyli czy nasz dach oraz systemów autorytarnych jest realna konkurencja spoza tak może ktoś nas bać autorytaryzm plebiscyt czarno czy chodzi o to, że mamy wszystkie instytucje właściwe dla demokracji sądy mamy prawda konstytucję trójpodział władzy wszystko wszystkim instytucje kontrolne natomiast ich znaczenie jest pozorna, ponieważ zachwiana jest równowaga pomiędzy tymi zarządzała tymi, którzy są konkurentami do do władz ci konkurenci mają nierówny dostęp do zasobów publicznych do mediów do wpływania na rzeczywistość na wynik wyborczy co więcej mechanizmy prawne są używane do tego, aby szykanować bądź ograniczać możliwości działania konkurentów politycznych to jest mniej więcej tak w skrócie jak na Węgrzech obszar kary nałożone przez Wiktora Orbana na partie w polityczną także wśród naszych partii rujnujące ktoś akurat właśnie wpisuje wpisuje w rondelku klasyczną definicję tego konkurencyjnego autorytaryzmu to właśnie ta metoda szykan i prawnych, ale nóżkami prawnych jest oczywiście szczególnie postępowań nakładanie kar finansowych na partie psioczą na media, które przedstawiają inny punkt widzenia ograniczanie działalności niezależnych organizacji pozarządowych i t d. tak jak i to jak rozumiem pana zdaniem ten dwudziesty 20 grudnia to jest ten moment, kiedy ten system został skonsolidowany z usług zasadniczo i wchodzimy w nowy rok już z nowym ładem ustrojowym czy trudno sobie wyobrazić w jaki sposób teraz można byłoby w sposób w jaki sposób można byłoby naprawić te zmiany obejrzeli nastąpią określone zmiany personalne oraz organizacyjne jeśli chodzi o Sąd Najwyższy oraz krajową radą sądownictwa, jeżeli nastąpi podważenie tych tych wartości konstytucyjnych, a to bardzo trudno jest odejście od lutego od tego systemu wysiłku no właśnie wchodzimy z cyklu klientela w 2 18 w wyrokach z początku takiego maratonu wyborczego rozdania samorządowe europejskie parlamentarne prezydenckie i czy te wybory mogą będą miały znaczenie dla dla do tego systemu uczone są w stanie go zmienić przywrócić liberalną demokrację w jakim kształcie w mieście takim ale w jakich trudno jest w zasadzie Wańka wstań trudno się powiedzieć, bo to jest kwestia oczywiście wyniku każdy z tych wyborów mają inne znaczenie, bo wybory samorządowe mają znaczenie z punktu widzenia dalszego utrzymywania niezależność jednostek samorządu terytorialnego muszą sobie zdawać sprawę z tego, że przejęcie kontroli nad procesem uchwalania ustaw oraz o ubezwłasnowolnienie w dużej mierze Trybunału Konstytucyjnego może spowodować to, że kompetencje możliwości działania jednostek samorządu terytorialnego będą ograniczone prawa czy przekazywanie różnych sfer działania na wkład na rzecz wojewodów czy możliwości dysponowania środkami środkami unijnymi oczywiście najważniejsze znaczenie mają wybory parlamentarne, ale dziś wydaje, że to jest znowu nasza debata podąża w takim kierunku, że będą wybory wybory są ostatnim bastionem w ostatnim przystankiem i zobaczymy po wyborach coś będzie działo w trasie skoncentrujemy na wyborach oka Italia myślę, że to jest na pewno istotna strategia i i w każdym państwie będzie jednak władza opiera się na wyniku wyborczym tej decyzji prawda suwerena to jest niezwykle istotna, ale muszę pamiętać i zastanowić się i wyciągnąć wnioski z przyczyn z tych ostatnich 2 lat tego, że to co się stało tak i zastanowić się no dobrze, a co, jeżeli wybory nie przyniosą rezultatu takiego, który był oznaczał powrót do wartości liberalnej demokracji co jeśli trzeba będzie czekać na zmianę 6 8 10 1 0 lat może może więcej no bo nawet, jeżeli już wraca już od Węgier to Viktor Orbán rządzi już od 20 01 roku tak po 1000 jedenastego roku także to już jest trzecią kadencję tak źle pamiętam także zastanówmy się na tym się wydaje, że wkraczamy w nową epokę, którą bym nazwał tak patrząc w przyszłość czasem patriotów konstytucyjnych mianowicie zastanowienia się nad tym co było przyczyną tych zmian w ostatnich 2 latach, a także co nas łączy tak cały czas nas łączy konstytucję cały czas konstytucja obowiązuje konstytucja to nie jest tylko wyłącznie książeczka do nich wszystkich, bo ono 3 tych, którzy wierzą i mają uświadomić one wartości konstytucyjne oraz zasady, które z niej wynikają ci, którzy uznają, że są one ważne dla nich i dla ich przyszłości dla przyszłości dzieci wnuków jak to, gdy ta refleksja miały wyglądać grób zastanówmy się powiedział moim zdaniem to, czego brakowało i cały czas brakuje to jest ładnie ujął pan prof. Szawarski na kongresie praw obywatelskich, który organizowałem na początku grudnia odpowiedział, że konstytucja powinna być z nas, czyli powinniśmy mieć uświadomione, jakie znaczenie poszczególnych wartości konstytucyjnych skoro się wzięły jaki, jaka jest ich geneza i mam wrażenie, że w Polsce wiele grup społecznych obywateli konstytucja traktowało przede wszystkim jako instrukcję obsługi państwa, ale niekoniecznie rozumiało co 2 konstytucji wynika dla nich dla ich życia dla organizacji społeczeństwa, jeżeli mamy do czynienia z takim światem rozchwianych emocji napięć podziałów to musimy cały czas mieć do czego się odwoływać od czego można się odwoływać to jest prawo oraz w konstytucji jej wraz z konstytucją koty najwyższą wyznacznikiem standardu w prawo i teraz czym mam namyśli żyłem my musimy zacząć myśleć w kategoriach takich kopii postulował i stworzy takie pojęcie Jurgen Habermas kilku pojęcie patriotyzmu Konstytucyjnego wiemy, że to brzmi bardzo ogólnie natomiast mam namyśli coś bardzo konkretne krzywdy Habermasa i chodziło o to, żeby etniczny k Szymański patriotyzm, który wiadomo, dlaczego doprowadził w radykalnej formie zastąpić takim patriotyzmem ach, no w letnim wypełni formalności, ale tu w Niemczech też pokazał ryzyko, a to znaczy, że jednak wtedy emocje, które też są w polu w życiu wspólnotowym ważnych polityków żony wtedy nie mają dobrego się to prawda, że konstrukcja ta oryginalna patriotyzm Konstytucyjnego w dół Habermasa miała być prawda miała zastąpić to co było przyczyną drugiej wojny światowej, czyli to nacjonalistyczne faszystowskie pojmowania pojęcia narodu natomiast musimy pamiętać o tym, że nasz patriotyzm Konstytucyjny może swobodnie opierać się ich zakorzenienie bądź także w naszej historii poprzez nasze konstytucyjne opiera się inna i łączeniu narodów ani dzieleniu i opiera się na tradycji dialogu z ruchu Solidarności i opiera się na tym, że skoro mamy cały katalog praw wolności jednostki gościnnie wziął z powietrza nie został narzucony przez nich do doradców amerykańskich tzw. brygad Marriotta tylko jest efektem ich łamanie regularnego łamania praw człowieka w czasach PRL -u czy wcześniejszych czy w czasach drugiej Rzeczpospolitej o tym, mówi prawda preambuła pomni gorzkich doświadczeń z czasów, kiedy prawa człowieka był znacznie ojczyźnie łamane, ale nasza konstytucja też na jedno bardzo ważne postanowieniem z mówi tak, pragnąc na zawsze zagwarantować praw obywatelskich na zawsze, czyli z zmusza nas do zastanowienia się na czym ta może polegać moim zdaniem to zakorzenienie na zawsze to nie tylko siła instytucji konstytucyjnych, ale także członkostwo w unii Europejskiej członkostwo w różnych organizacjach międzynarodowych, które są powinny stanowić na dłuższy czas taką Kotwicę, która nas zabezpiecza przed zmianami i teraz to oczywiście to można mówić, ale moim zdaniem bardzo ważne jest, żeby wytłumaczyć społeczeństwu po co i skąd się właśnie się nasza konsumpcja wzięła dlatego uważam, że to jest odpowiedzialność naukowców odpowiedzialność dziennikarzy odpowiedzialność liderów opinii publicznej przedstawicieli organizacji pozarządowych, żeby do tego społeczeństwa ruszyć takie sobie wyobrażam, że byłoby wspaniale, gdyby w najbliższych latach miesiącach się w nim tylko się koncentrowali na wyborach tych czy innych ale, żeby na szkody powstały masowe ruchy obywatelskie, które uczą po co jest konstytucja już teraz, nawet jeżeli bym spojrzał na moją radą społeczną, która działa przy biurze rzecznika 3 różnych ekspertów, którzy nami współpracują oni wszyscy chętni, by pojechali do najmniejszej miejscowości na zaproszenie Uniwersytetu trzeciego wieku szkoły jak już lokalnego klubu Dyskusyjnego, aby o tym, porozmawiać, aby o tym, dyskutować, ale to i tak dyskusja musi się odbyć uczyni ci ci ludzie, którzy wiedzą rozumieją konstytucję muszą stać się dni przekaźnikami wiedzy do szeroko rozumianego społeczeństwa może też do elity politycznej, bo konstytucja była formalnie przestrzegana, ale wiele gwarancji obywatelskich czy wiele praw obywatelskich prawa socjalne były traktowane bardzo lubi go przez poprzednie ćwierćwiecze jest to pewnie m. in. dzisiejsze dzisiejsze nasze problemy, bo to jest kwestia do wytłumaczenia no bo nasza konstytucja jeśli chodzi o prawa socjalne ma takie podejście widziałbym dość niejednoznaczna buntują, bo z 1 strony dużo obiecuje z drugiej zostawia spory z chorą pewnie nie zostawia duże pole działania dla polityków, bo wielu przypadków wielu praw socjalnych mówi się zakres tego prawa określa ustawa tak, ale trzeba wytłumaczyć społeczeństwu dobrze, że mamy ochronę zdrowia to kiedy kończy się zakres ochrony zdrowia ten regulowany konstytucyjnie a kiedy politycy mają swobodę decydowania ludzie tego nie wiedzą i później czytając konstytucję i wywodzą z tego zbyt daleko idące wnioski dlatego to w można być uwrażliwienie to jest się wydaje rozwiązanie na na przyszłość, ale pod warunkiem, że to będzie faktycznie masowe, że będzie dotyczyło każdego miasta z każdej każdego miasteczka każdej wsi i i stanie się konstytucją przedmiotem takiego realnego nauczania co do społeczeństwa jak to zrobić, żeby ludzie przyszli go nauczę się sponsora znany słuchaczy jest starszym trudniej zwłaszcza, zwłaszcza w Polsce, jeżeli nie stwarza oferty wynosi wtedy nie dowiemy czasem może to być 5 osób czasem może być 50 czasem już 500, które będą zainteresowane, ale z tą ofertą trzeba do tych ludzi nie wyjść i trzeba też w można powiedzieć szukać tych nowych sposobów komunikacji no, jeżeli mamy tak dobry kanał przekaźników rockowy jak internet media społecznościowe to też te wszystkie osoby, które do tej pory z tego korzysta również został jak to wykorzystać właśnie na tej dobrej sprawy dla kształtowania tego właśnie patriotyzmu Konstytucyjnego bardzo dziękuję dajemy panu Bogu szansę kupić los chciał się powiedzie się stan gry dowcipy się ma 5 7 i pół dziękuję bardzo dawna dziękuję bardzo Rzecznik Praw Obywatelskich był naszym gościem teraz informacje, a potem szuka ranek Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA