REKLAMA

Kolejny kryzys finansowy jest nieunikniony?

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-01 08:00
Czas trwania:
28:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świąteczny poranek w radiu TOK FM w widomy państwo w nowym roku jest już 20 18 zapraszamy na noworoczny poranek Małgorzata Połczyńska jest wy dawczynie programuje Jacek Kozłowski były realizuje Caritas Głowacka przed mikrofonem, a zaczniemy mocną pytaniem czy przyjedzie kolejny kryzys finansowy podobne do tego sprzed dekady z długiego Szcze pan dr Kamil Liberadzki ze szkoły głównej handlowej dzień dobry dzień dobry pan Tomasz Sawczuk z kultury liberalnej dzień dobry dzień Rozwiń » dobry ten tygodnik internetowy kultura liberalna ostatnio zrobił z naszego dzisiejszego pytania temat wydania był właśnie czy grozi nam kryzys finansowy podobne sprzed dekady takie pytanie na otwarcie oczyszczalni będziemy analizować poszczególne wątki, ale tego tematu, ale jak pan myśli panie doktorze pan dr Kamil Liberadzki, gdy serdecznie na progu nowego roku powinniśmy raczej być od optymistami to znaczenie twierdzi, że ten będzie rok będzie lepszy niż 3 ten właśnie, który przeminął pan będzie szczery z nami czy dziś życzenia składamy wszyscy że, aby ten rok był lepszy ani wytrwałości w nadchodzącym trudnym roku, ale wydaje się, że taki kryzys jak było ich, którego byliśmy świadkiem od 15 września 20 0 8 roku, a zdarza się statystycznie raz na w krajach kapitalistycznych mówiąc, używając tego określenia zdarza się raz snach o 70 8 0 lat taki poważny pomoże tąpnięciu znaczek, który zagraża równowadze instytucja po i w ogóle istnieją po całości instytucji szczególnie instytucji sektora finansowego taki kryzys z zdarzył się poprzednio na przełomie lat dwudziestych trzydziestych dwudziestego wieku w stanach Zjednoczonych omal nie zakończyły się ono w Ełku zakończył się katastrofą dziś o dziejową rzecz jasna miał daleko idące konsekwencje, ale prawie ZAK i omal nie zakończy się likwidacją systemu bankowego w stanach Zjednoczonych i bankructwem upadkiem w zasadzie wszystkich krajów ówczesnej wysoko rozwiniętych, a ceny kryzysy w 20 0 8 roku w tej klasyfikacji, który pan używa również z tego typu Super mocnym kryzysem czy wiesz jak najbardziej, dlatego że powstały Citigroup największa w UE konglomerat 3 grupa bankowa w na świecie w zasadzie nie uległ takiej kontrolowanej likwidacji do dzisiaj jest w w procesie takie może jeść kont jest konto w ten proces jego ograniczenia jego wzrost puli jest ich trwania równowagi skontrolowany przez państwo, czyli pan, mówi że jeszcze za wcześnie na takie i równie mocny kryzys się wydaje mi się, że i prawdopodobieństwo powtórki aż tak poważnych zawirowań, które zagrażają istnieniu systemu bankowego jest mało prawdopodobne mniejsze zawirowania, ale się zdarzają cyklicznie cykliczność jest cechą immanentną gospodarek o wielu kryzysach i jeśli pamiętamy w 1 80 0 osiemdziesiąty siódmy roku w stanach Zjednoczonych i wtedy debiutował Anwis pan Bóg po trzeci tydzień jego kadencji jako szefa rezerwy Federalnej indeks w ciągu 3 dni indeks giełdowy spadł o 2 5 % po interwencji udało się kryzys azjatycki 19 9 7 roku dla krajów Azji południowo-wschodniej i Korei Południowej Indonezji ten kryzys był równie poważnie jak ten nasz sprzed 1 0 lat kryzys bankowy w Niemczech 1 80 0 dziewięćdziesiątym roku, ale też ogromny kryzys czy seria bankructw banków w stanach Zjednoczonych na początku dwudziestego wieku w 19 1 3 dopiero powstała amerykańska rezerwa Federalna odpowiedź na ten kryzys ci, gdy syn trochę jak tornado wiadomo, że będą ale kiedy uderzą na Wybrzeże z, posługując się tym porównaniem dokładnie nikt nie umie przewidzieć, jaką siłą to droższy Sawczuk w kulturze liberalnej rozmawialiście z różnymi ekonomistami jedni wieszczą katastrofę rychło jest niektórzy proponują bardzo radykalne środki my jak my jak pan widzi to w ostatnim numerze rozmawialiśmy z Marcinem molochem wspomina się Times i wizje i zaraz stylem kinem takim bardziej samotna mama można powiedzieć, że nie ma jest mowa tylko on tylko takim samym, która jest samograjem non, działając na obrzeżach oficjalny Konami zaznacza oczywiście jest prof. Uniwersyteckim i nie IMP prowadzi normalne badania w każdym razie jest bardziej takim nie niesfornym dzieckiem Ekonomik, które kwestionuje różne utrwalone poglądy łowów jako przedstawiciel Final Four Times od pewnego czasu przestrzegania przed tym, że jedynie niewielkie zmiany po ostatnim kryzysie finansowym rzeczywiście wzmacniające stabilność systemu bankowego w szczególności nie mogą nas uchronić się czy nie można, że mówię o tym, że nie można myśleć w ten sposób, że tego rodzaju zmiany mogą nas na stałe na trwałe uchronić przed przyszłymi kryzysami zresztą takie pytanie czy możemy doprowadzić do sytuacji, w której my więcej kryzys nie będzie wydaje się samo trochę naiwnie postawione nie powinniśmy tak myśleć nawet, jakie ma przecież prostą drogą świeci słońce na to nie możemy przestać uważać na własny najwięcej wypadków dzieje się wtedy kim jest ksiądz Józef dobre warunki staną mówi tylko, tyle że zawsze musimy wysilać inteligencję po to, żeby obserwować co się dzieje i jedynie co może nas uchronić przed jakimi zbliżającymi się katastrofami to jest jedno czy druga rzecz jest taka, że możemy zaobserwować w światowej gospodarce różnorodne procesy, które przypominają to co działo się przed ostatnim w tym kryzysem finansowym 20 07 roku i tutaj King wskazuje n p. na rosnące zadłużenie prywatne mówi głównie o kilku krajach takich jak Chiny Kanada Australia Belgia Korea Południowa, gdzie to zadłużenie prywatne jest bardzo wysokie ponad 200 % PKB o wymienienie Chiny to jest rzecz poważna, gdyż jest to, więc wiem oczywiście potężny globalny gracz numer właśnie i teraz norki mówi, tyle że to, że tego rodzaju zadłużanie nie może funkcjonować w nieskończoność i w pewnym momencie nie wiemy dokładnie, kiedy nastąpi tąpnięcie, myląc się spodziewać się raczej szybciej niż później, bo my twierdzi, że takie bardzo istotne ryzyko kryzysu pojawia się już wówczas, kiedy dług prywatny przekracza 1 50 % PKB jedno w przypadku Chin to jest już ponad 200 % także, jeżeli i, jeżeli ta teza jest prawdziwa NATO to do kryzys powinien nastąpić już niedługo rzeczywiście wtedy jego danych firmy mogą mieć globalne mogą one mogą być globalne być może niekoniecznie będą to konsekwencje podobna woda mówi się o tym, że zawsze będzie następny kryzys, ale nigdy nie będzie taki sam no, niemniej dla światowej gospodarki może być to bardzo dużych szans, bo dr Kamil Liberadzki pan troszeczkę uspokaja, mówiąc że są różnego rodzaju cykle i trudno się spodziewać tak szybko równie mocnego dna kryzysu natomiast centymetrze pojawia w różnych publikacjach i też wśród osób, które nie są pewne wysokich stanowiskach jeśli chodzi o świat finansów to czytam z form psem na polskim z października tekst o tym, że minister finansów Niemiec ówczesny Wolfgang Wolfgang Schäuble mówił, że mamy do czynienia z widmem kolejnego kryzysu finansowego EMG tutaj wskazywał n p. kwestii zadłużenia rosnącego globalnego zadłużenia stany Zjednoczone są 2 × bardziej zadłużone niż przed kryzysem inny wybuchem kryzysu 20 0 8 roku również Christine Lagarde szefowa Międzynarodowego funduszu Walutowego stwierdziła że, choć na świecie można zaobserwować największą od ponad 10 lat dynamika wzrostu to przysłania ona rzeczywiste problemy i znów wymieniała oczywiście zadłużenie wielu państw i brak wyciągnięcia lekcji z poprzedniego kryzysu jak pan widzi pani każdy kryzys ma trochę minut ma inną przyczynę, a obecnie trochę inną, ale na pewno bezpośrednią obserwowanym zjawiskiem przed kryzysami szczególnie tymi o podłoże finansowe, bo mam oczywiście też przykłady wojen byliśmy katastrofy lasów naturalnych rzadziej jest narastająca nierównowaga czasami zwana bańka na szczególnie na rynkach aktywów i tak w rzędzie aktywów to n p. rynki akcji nieruchomości po tej nieruchomości i nie rynek ropy naftowej przykłady prób 10 20 09. bańkę na rynku akcji lata siedemdziesiąte kryzys naftowy spowodowany czynnikami podażowym rok 200 0 tzw. bańka internetowa pewnie nasi słuchacze za złe, że już o tym, kryzysie o tym, tąpnięciu na rynkach akcji zapomnieć, ale coś takiego było teraz wreszcie 20 0 8 rok kryzysu pod kredyt hipoteczny, czyli tych nierównowag w gospodarce światowej na poziomie MAK i państ w całych systemów gospodarczych w banku systemów bankowych jest wiele pytanie brzmi, na który wybuchnie, który spowoduje kryzys bardzo groźnym zjawiskiem, jeżeli jest tzw . coś się teraz wśród ekonomistów nazywa ich bardzo młodych finansistów zjawisko kąty i że jest z intensywnie badany to znaczy zjawisko rozprzestrzeniło się tego kryzysu, bo wiem z zaskoczeniem było nie są mu upadek w końcu średniej wielkości banku jak w stanach Zjednoczonych to jakim był Lehman Brothers i skutków upadku tego banku rok w sumie bilansowej 70 0 miliardów dolarów absolutnie nie doceniono w stanach Zjednoczonych był nie są upadek banku było bardzo jakiś czas ma prawo upaść jest przedsiębiorstwo i teściem przedsiębiorstwo, które obraca ryzykiem, ale zawrotne tempo i skala rozprzestrzenienia się tego to pierwsza obserwacja pierwsze groźne zjawisko zjawisko powiązani, których prawdopodobnie Conte, jeżdżąc zjawisko zarażania rozprzestrzenia się, które prawdopodobnie jest konsekwencją globalizacji i też szuka się podłożył podłoża behawioralne go, czyli paniki na rynkach światowych, która rano jest raczej znalazł się na przestrzeni błyskawicznie druga sprawa coś co zauważono, iż w latach trzydziestych dwudziestego wieku mianowicie gospodarzy i kapitalistycznej niestety z głębokich kryzysów nie są same usta w stanie samodzielnie i tym kto, których ciągną gospodarkę światową w latach trzydziestych dwudziestego wieku to by były państwa, a teraz w roli wybawcy tak na białym koniu jawią się bardzo skutecznie banki centralne i chcieliby teraz teraz w 20 1 8 przed potencjalnym kryzysem właśnie i w 2 lata 20 08 reż państwa ratowały banki Millennium miał pretensje, a nie do końca, bo n p . Irlandia sama w praktycznie, gdyby nie pomoc Europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego na zbankrutowała uratowała swoje banki, ale kosztem po wojnie samobójstwo finansowe podobnie inne kraje Europy Południowej, które zagwarantowały długi swój głos z sektora bankowego czy de facto Skry zepsuł i bankowego w 2 czy Ciupak masowemu powtórce z lat trzydziestych dwudziestego wieku no już dziś lub przeci w działały banki centralne w szczególności 2 Freddy amerykański bank centralny i Europejski bank centralny i broniący się oskarża o to, że doprowadził do kryzysu przez strony z tym czarnym bohaterem w trochę jak strażak, który podpalił podpalił dom, ale zasady pod przywództwem pana Bena Bernankego ono dokonało absolutnie rzeczy na wybitnej swoją niestandardową polityką poluzowania ilościowego, gdzie pod wśród gości czasu podwojono bazę monetarną przy masowym w ciągu 2 lat wydrukowano tyle samo czy wyemitowano tyle samo dolarów ile w ciągu 1 5 0 lat poprzednio bez wywołania zjawisko inflacji czy tą niekonwencjonalną bardzo ważną polityką Ben Bernanke i uratował i wyprowadził z kryzysu stany Zjednoczone podobnie jak czyni to obecnie Europejski bank centralny pod wodzą dla niego i finansiści ekonomiści mają problem jak to objaśnić, bo teoretycznie coś takiego powinno się skończyć wybuchem inflacji pan dr Kamil Liberadzki ze szkoły głównej handlowej z nami również pan Tomasz Sawczuk z kultury liberalnej kultura liberalna zajęła się tematem potencjalnego kolejnego kryzysu finansowego za chwilę do państwa wrócimy świąteczny poranek w radiu TOK FM w nią Karolina Głowacka przy mikrofonie tez noworoczne program Radia TOK FM dr Kamil Liberadzki ze szkoły głównej handlowej z nami dzień dobry jeszcze raz witam serdecznie je z nami również Tomasz Sawczuk z kultury liberalnej dzień dobry dzień jak kultura liberalna zajęła się tematem potencjalnego przyszłego kryzysu finansowego, kiedy on, by się miało pojawić się z jakiej przyczyny i w jakim regionie, bo po nim zaczęliśmy trochę akademicko i słusznie, żeby rozważyć sprawę potencjalnego kryzysu właśnie z perspektywy niecek lilie tego w jaki sposób funkcjonuje gospodarka kapitalizm, ale i ci panowie ludzi nas nawet we trójkę tutaj to interesuje, żeby mieć pracy i żeby wszystko było stabilne są w przypomnimy im to co się działo w Grecji 20 08 ME NT dramaty społeczne no to choćby mnie nie chcą słyszeć o tym, że oto kapitalizmem i gospodarka ma jakiś cykle i tak się musi wydarzyć raz na jakiś czas nie chcą usłyszeć jak też chce mnie co robią rządzącej władzy czy te banki centralne, żeby uniknąć takich kryzysów ewentualnie je maksymalnie złagodzić znajdą się zwrócę do Tomasza Szewczuka czy właśnie wasi rozmówcy mają jakieś propozycje, żeby tego było jak najmniejsze były takie potencjalne skutki jeśli chodzi o to, żeby było jak najmniej przypomina mi się taka wypowiedź Janet Yellen, która jest szefową centralnego banku, który w stanach Zjednoczonych Tektura w czerwcu zdaje się w 20 17 roku powiedziała, że nie spodziewa się już podobnego kryzysu jak do tej pory za naszego życia tak takie stwierdzenia żyła w wykładzie, po czym 2 tygodnie później zajęli życzę jak rozumiem, bo te były użyła słowa nasza gra, więc jak rozumiem, choć jak długi przedział czasu, po czym 2 tygodnie później przed już jak wróciła ze Stanów zjednoczonych z tego wykładu to odwołała potwierdzenie wyboru znała, że ta może być zbyt zachęcające dla aktualnej administracji, żeby właśnie zmiany wprowadzone po ostatnim kryzysie odwracać, żeby przestać stosować dodatkowe środki ostrożności, więc podstawowe zmiany, jakie zostały wykonane na to są związane z jest z bezpieczeństwem systemu bankowego to znaczy z tym, żeby banki musiały posiadać większe rezerwy, żeby musiały w bardziej koordynować sposób, że 3 3 SA czy inny instrument inwestycyjny, które którymi operują, żeby właśnie w szczególności to, o czym zresztą pan doktor powiedział, żeby mu jeśli mamy tak takie zależności w systemie światowym to, żeby można było łatwiej zaobserwować rzeczy, które dzieją się w 1 miejscu z innych miejsc i zawczasu unikać tego rodzaju problemów mamy też mechanizm nowe mechanizmy związane z prawa 3 prowadzenie upadłości banków w Europie to już zresztą było przetestowane też, że w tym roku znaczy właśnie idea była taka, żeby już nie było więcej także to podatnicy muszą wykładać pieniądze tylko, żeby można było przeprowadzać bardziej kontrolowana forma upadłości, w której bank zasadniczo powinien poradzić sobie Night czy poradzi sobie w takim sensie, żeby nie obciążyć podatników, bo oczywiście jego klienci tutaj idzie pan zbiera znaczy, że nadal nie mogą być częściowo poszkodowani natomiast dno jeszcze raz powtórzę sam takie myślenie o tym, że możemy w ogóle uniknąć kryzysu to wydaje mi się, że to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, że Ziobrze, że to tak nie może działać to znaczy jeśli ktoś nam obiecuje, że wprowadzi takie rozwiązania już nigdy nie trzeba będzie, więc reformować, że jakiś pan zrobić swoje reformy to właśnie wszystko będzie dobrze to znaczy, że kłamie nie będzie tak nie znamy przyszłości systemy społeczne są zbyt skomplikowane, żeby przewidzieć to co się może wydarzyć nawet za kilka lat mamy również do czynienia z różnymi nieoczekiwanymi wydarzeniami mamy niesamowity niesamowicie szybki rozwój technologii, które powoduje, że ostatnia ostatnia bańka, który się mówi prawda bitcoin i jest szereg innych kryptowalut, które również po potencjalnie mogą okazać się bańkami spekulacyjnymi to są nowe rzeczy, które na, które trzeba nieustannie reagować, więc Time i to, czego możemy wymagać od n p. właśnie banków centralnych, ale również od instytucji międzynarodowych które, które koordynują współpracę z w ramach systemu finansowego no to jest właśnie takie szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności pan dr Kamil Liberadzki można się zabezpieczyć przed skutkami kryzysu co mam powinien co chciałby usłyszeć przeciętny Kowalski 3 Kowalska wydaje się, że należałoby wrócić do takich starych podstawowych wartości kapitalizmu nie wydawaj więcej na nich zarabiał silnych, których wartości wartości kapitalizm dobrze jak oksymoron nie lubimy już was kapitaliści w tym kapitalizm nigdy nie był lubiany zawsze wieszczono jego ach, od dziewiętnastego wieku gorsza nawet wcześniej wieszczono jego upadek to robić sam i to wieszczyli sami ekonomiści klasyczni w tym Adam Smith ów i też nie sprawdziło miał on to system, który z elastyczne ewoluuje oni się zmieniają przede wszystkim z punktu widzenia decydentów w miarę dobrze poradzono sobie z tym jest kryzysem za euro w 2000 ósmego dzięki niestandardowym i bardzo ważne działaniom banków centralnych wyciągnięto lekcje z kryzysu z lat trzydziestych dwudziestego wieku wielkiego kryzysu w i toalety pan mówi, że to co się działo w Europie Grecja Portugalia to wszystko co było odbiciem tego co się wydarzy w stanach Zjednoczonych, że to było całkiem nieźle i Nisko i po co sobie szczerze to się nie skończyło wiem, że ktoś nie skończyło teczek mogło się skraca oczywiście w Grecji nadal średnia pensja jest wyższa niż w Polsce Polacy nadal emigrują do Irlandii tam żyje się setki niestety na szczęście dość szczęśliwie dla nich lepiej, niż by żyło im się w Polsce może Irlandia stoi jest zalicza się do kraju 1 z najbardziej uderzony kryzysem to, o czym wspomniał pan redaktor zadziałały pewne mechanizmy solidarnościowe w strefie euro jak Europejski mechanizm stabilizacyjny Europejski bank centralny, który udziela pożyczek i finansuje sektor bankowy głównie Włoch Hiszpanii ci po w post pod otrzymuje te kraje szkoda, że w Polskiej debacie w Polsce on korzyściach ewentualne przystąpienie do strefy euro tego się nie podnosi, że te kraje się nawzajem bardzo silnie powstrzymują i to nie jest to truizm tylko z interesów najzwyczajniej wprost, że jedni drugich Avalon Łuczak z zawarli pakt są w 1 zespole grają w 1 drużynie no to nie do końca też jednak tak wyglądała w przypadku Grecji akurat jak jak pamiętamy w jaki sposób przebiega ten kryzys no właśnie problem z gracją polegał na tym, że prace nie mogła zdewaluować swojej waluty, bo jest w strefie euro w związku z tym trzeba znaleźć inny sposób na to jak jak wydobyć się z kryzysu na jej tutaj stanowiska głównych czy największy w kraju w strefę euro było takie, że Grecja po prostu musi oszczędzać jak Grecja zaczęła oszczędzać NATO pogłębił się kryzys Grecji na jej gruncie rzeczy nie bezrobocie tam w określonych w szczególnie wśród młodych wzrosło do 50 sztandarów PIN czy nawet więcej procent, więc skutki społeczne były absolutnie tragicznych Tomasz Sawczuk GOG agencja otrzymała też pomoc i toczą z redukcji długów ogromną i pomoc w postaci pożyczek na kilkadziesiąt lat w kwocie od prawie 2 łącznie 200 miliardów złotych, a Grecja to skraj liczy niecałe 10  000 000 mieszkańców takie, by Polska otrzymała pomoc w kwocie 4 bilion złotych 4 00 0 miliardów złotych, gdyby Polska miał podobne problemy to jest ogromny i uważam, że wręcz bezprecedensowy przykład Solidarności międzynarodowej wojna w tej Grecji udzielono pożyczek spłacono sektor prywatny i cały koszt finansowania Grecji przyjął na siebie Europejski bank centralny Europejski mechanizm Stali znam i takie opinie, że trzeba było jeszcze bardziej pomóc w sprawie tego długu, że defensywa umorzyć długi no tak ale kto z centrum wsi wszyscy ale kto komu chce może dojść, gdybyśmy pani redaktor Echa nikt ich, bo pożyczymy komuś pieniądze można dług to zrozumie też wierzycieli jednak ten jednak w długi czarny sport, choć i też nie do końca pracę domową odrobił sektor bankowy o on jest cały czas przelewana vany czy Izby zbyt wysoka dźwignia finansowa znacznie się jednak zbyt mało jest kapitał w sektorze bankowym teraz formie, które zostały tak jak pan redaktor wspomniał zaimplementowane zostały rozmieszczone, czyli n p. kwestia modeli wewnętrznych w bankach, które powodują, że współczynnik kapitałowy rośnie, ale faktyczna ilość kapitału w stosunku do sumy bilansowej jest mniejsza niż przed kryzysem albo taka sama grupa uporządkowana likwidacja banku tak w Hiszpanii nastąpił w zestawie korzystne wykonana z Włoch obeszły przepisy i bank in Montepaschi Siena MPS został w tym mimo istnienia reżimu PRL ci, czyli uporządkowanej likwidacji banków został wykupiony pieniędzmi podatników w kwocie 2 0 miliardów euro, czyli tutaj są te mechanizmy zgadzam się, ale one są rozmieszczone i tu banki nie odrobiły banki komercyjne nie odrobiły pracę domową Tomasz Sawczuk w odpowiedzi do zadłużenia jak rozumiem nie od razu rzuca pytanie co z polską w wielkiej mierze jest miejsce, gdzie ewentualne ryzyko to pytanie o dług jest pytaniem stale powracającym z tyskim, z którym rozmawialiśmy w kulturze liberalnej twierdzi właśnie, że jeśli nie odpowiemy sobie wprost na mainstreamowe nadal tak na NATO pytanie no to wtedy nie będziemy w stanie to znaczy to zawsze pozostaniemy bezradni wobec kryzysu no właśnie na pytanie czy spłacać długi można, by powiedzieć, że on wprost odpowiada nie są takie sytuacje, w których nie należy spłacać długów, ponieważ jest to suma summarum szkodliwe dla gospodarki jego odpowiedź na to jest taka rząd proponuje takie mieliśmy te programy luzowania ilościowego w odniesieniu do sektora finansowego NATO proponuje podobny system luzowanie ilościowe gala w odniesieniu do osób prywatnych to znaczy jeśli mamy właśnie bardzo wysoki jako murowany dług wśród osób prywatnych to on proponuje taki system, w którym to oddłużenie miałoby charakter powszechny on argumentuje, że to, by było znacznie bardziej korzystne dla gospodarki niż właśnie spłacanie długów przez podatników słów, które były miał on narosły, bo nigdy nie mogą kupować syn państwa tak naprawdę nie ma kraju państwa spłacają tak naprawdę osoby inwestorów, którzy tak czy siak mają mają często znacznie więcej pieniędzy niż taki przeciętny Kowalski na gruncie rzeczy jest ratowanie można powiedzieć jak już tak trochę populistycznie ludu przez 3 Pa -li finansowych przez lud nie jest tak w 100 %, ale w każdym razie mechanizm bardziej przypomina takie rozwiązanie niż na obrót, a co z tą polską będzie, a co z tą polską, gdzie ja bym powiedział także Polska jest w tym momencie jednak z zakładnikiem procesów, na które nie ma wpływu to nie jest także Polska może wywołać kryzys finansowy albo może samodzielnie stać ofiarą kryzysu finansowego natomiast z pewnością może przygrywać na sytuację, w której nastąpi pogorszenie warunków gospodarczych na aktualnie mamy do czynienia z bólem światowym to znaczy Polska korzysta na tym, że wszyscy rosną to jest sytuacja nowa, bo tak przez ostatnich 1 0 lat nie było się, więc jest w tym momencie sytuacja wygląda dobrze jak się rozejrzymy NATO większość prawników nie wszystkie, ale większość w każdym razie wskaźników jest niezła to pytanie właśnie co wtedy, kiedy wydarzy się coś nieoczekiwanego albo kiedy rozpocznie się jak misję rodzaj paniki, na którym z rynków jak Polska będzie w stanie odpowiedzieć na to wtedy nie mam wrażenia, że ktokolwiek się u nas nad tym zastanawia mnie m. in . dlatego w redakcji postanowiliśmy zrobić taki numer, żeby właśnie pokazać, że taka partyjna bijatyka, z którą mamy do czynienia na co dzień i i taka populistyczna wymowa jest uzasadnia się każdą politykę to nie jest wszystko co należy robić tylko, że właśnie musimy też trochę jak go na górę eksplorować ten zjazd woźnej notariusza strzec się dzieje, że z rządu rzeczywiście być odpowiedzialni w tym co robimy w polityce i na koniec pan dr Kamil Liberadzki co z tą polską tak jak stosują powiedzieliśmy Polska wśród już doznałam efektów kończyć z naszej kryzys może przyjść z naszej winy i 2 tego rozpowszechnienia zarażanie zażalenia, bo dziś fala sejsmiczna dziś wstrząs nastąpił nastąpiły w taki sam złączonych tsunami przypłynęło do polskiej także w natomiast jej koc pod rozwagę epok podałbym jednak polskim decydentom pod polityką opadał dym jednak sposób w jaki Unia Europejska strefa euro jednak nie pozwoliła do puszek do katastrofy jak trzyma się razem w sumie nieźle prosperuje i być może Polska ponosi silniej zintegrować także ze strefą euro mając na uwadze, że tam wykształconą pewne mechanizmy tak jak Europa po skup aktywów przez Europejski bank centralny jest pan woli prezydenta teraz jest niewygodne są w świętym graalem zaś jestem ekonomistą i wiem, że każda taka, że działanie ma jakąś etykietę wartościowanie polityczne, że taktyka polityczna, ale nie w czasie to Fred wznieść ponad tą i zastanowić się 3 mechanizmy, które jest jednak powstały na Zachodzie nie są w wyniku kryzysu ta strefa euro nie została przed nim do pracy lepiej dopracowana pod w Polsce doszło do potężnego tąpnięcia takiego, jaki był udziałem Grecji, a Polska gospodarka też nierównowagi przypomnijmy ma ujemny nie jest saldo na rachunku obrotów bieżących więcej walut co roku z Polski wypływa niż wpływa, zanim skrytykuje Grecję zobaczmy, że my mamy podobne zjawisko będące w czekają na waluty w CUW rocznie z do kogo Polska, by się wtedy zwróciła o pomoc Unia Europejska anonim, bo jesteśmy w strefie euro relacji mamy takie, jakie mamy stany Zjednoczone chyba nic nie byłby zainteresowany jest pogląd w nie wjadą zlew Rosja wzywały raczej nie dziedziny handlu w 2 i mamy dno wnosimy bardziej chętni, jeżeli kupimy w nich towar, a w, czyli tutaj również Olga Frycz trzeba się prawdopodobnie dotrzymać Unii Europejskiej w dziękuję bardzo nudny panowie za dyskusję dr Kamil Liberadzki ze szkoły głównej handlowej dziękuję serdecznie dziękuję serdecznie z Ludowego w rok w ich oby nie było żadnych kryzysów Tomasz Sawczuk skutek liberalnej dziękuję bardzo dziękuję państwu słuchają noworocznego poranka Radia TOK FM za chwilę wrócimy porozmawiamy o tym co można pogląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA