REKLAMA

Wilamowski dialektem języka niemieckiego? Rozmowa z prof. Tomaszem Wicherkiewiczem

OFF Czarek
Data emisji:
2018-01-05 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich Cezary łasiczka programy off czarek dzień dobry witam państwa serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest prof. Tomasz Charkiewicz pracownia polityki językowej i badań nad mniejszościami wydział Neofilologii Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie panie profesorze w dzień dobry panu dzień dobry państwu już dość sporo czasu nie rozmawialiśmy o języku Wilamowski wydaje się, Rozwiń » że jest ku temu w okazja wpadłem ostatnio na trop listu otwartego w sprawie nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych etnicznych oraz o języku regionalnym jak różnie teraz chodzi o to w, aby w dzięki tej nowelizacji trudno orzec tej ustawy my język Wilamowski zyskał status języka Regionalnego w jakie są zalety, dlaczego mieszkańcy my się nie tylko mieszkańcom także badaczom tego języka zależy na tym, aby język Wilamowski zyska status, jakie są zalety oficjalnego statusu języka Regionalnego w taki jest teraz dzięki dobrym w rzeczywiście w Wilamowicach i wokół języka wilanowskiego dzieje się w dużo w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja zmieniła się diametralnie ja tylko przypomnę państwu, o czym mówimy język Wilamowski jest maleńkimi językiem używanym tylko w 1 miejscowości w Wilamowicach powiatu bialskiego województwa obecnie Śląskiego i jest językiem, który rozwinął się, że od zmian i germańskich przyniesionych na te tereny przez osadników mniej więcej w trzynastym wieku odmian germańskich z najprawdopodobniej terenów pogranicza świat dzisiejszych Środkowo zachodnich Niemiec południowych Niderlandów język ten funkcjonował jako właśnie takim mikro mikro kod komunikacyjny, ale pierwszy najważniejszy dla mieszkańców tej nie bardzo dużej, aczkolwiek bardzo z świetnie zorganizowanej jeśli chodzi o społeczność miejscowości, czyli pomiędzy zrywanie pomiędzy, jakoby dodam, że między Oświęcimiem, gdzie sobie Bielsko-Biała Wadowice i Żor tak pomiędzy byśmy wyznaczyli rozumiem taki Kwadrat to w środku to tam proszę szukać Wilamowic i nie mylić ich z kilkoma innymi Wilamowic sami w Polsce, bo nawet w województwie śląskim są jeszcze inne Wilamowice koło Skoczowa te bramownice są rzeczywiście jedyne w swoim rodzaju tak jak powiedziałem ten to odmiany językowe dały stworzyły kod, którym posługiwać ministra społeczność nieprzerwanie do końca drugiej wojny światowej i ten, że kataklizm wojenny, który tak wiele zmieniło w krajobrazie językowymi etnicznym, zwłaszcza tej części Europy również pozostał bez wpływu na sytuację wilanowskiego echem po drugiej wojnie światowej przestano stopniowo używać go w sferę w coraz większej niż w coraz większym zakresie przestawał funkcjonować jak między społeczności, bywa że częściowo na powodu represji rozumiem z powodu represji, który właśnie też coraz częściej dopiero teraz janowianie mówią nie jest także namawianie porzucili swojej język, ponieważ zapragnęli ich używać języka innego w tym języka polskiego oraz zawsze w języku polskim język Polski znali czuli się obywatelami tych państ w na terenie, których mieszkali przed tym była to oczywiście Rzeczpospolita po w trakcie rozbiorów byli obywatelami monarchii aukcji byłyby habsburskiej, która stwarzała dość silny dobre warunki do funkcjonowania właśnie takich małych społeczności w tym społeczności językowych druga wojna światowa i ich forsowane przez równie naukę narodowo socjalistyczną niemiecką naukę narodowo socjalistyczną tezy, iż ramowe są po prostu Niemcami, którzy gdzieś utknęli na dalekich wschodnich rubieżach byłej rzeszy niemieckiej administracja niemiecka przyznawała dość masowo w Wilanowie panom kategorię volkslisty, ale na tych terenach nie było to w ogóle rzadkością, gdyż mieszkańcy sąsiednich wsi uważany za polskie takie KTG takie kategorię volkslisty bez trudu albo wręcz automatycznie otrzymywali co to oznaczało tuż po wojnie w inny dział mowę, którzy nie mieli niemieckiej świadomości narodowej w absolutnej przewagi dającej większości stwierdzili, że nie, chcąc dzielić losu etnicznych Niemców, którzy w, których wysiedlono z terenów, na których po wojnie zaczęła działać administracja wpier w administracja tymczasowa radziecka później komunistyczna administracja Polska i podkreślać zaczęli swoją odrębność m. in . przywołując już dawno swoje przekonania o pochodzeniu sedan z Flandrii Fryzji w Holandii, a nawet z Anglii czy ze Szkocji i na podstawie tych, że dowodów, które przytaczali na swoje niemieckie pochodzenie uniknęli wysiedlenia jednak już tuż po wojnie im po stanowią nowi zamówioną zabronić używania ich języka i równie ważnego dla tego odrębnego kompleksu mikro społeczności strojów ludowych ta rzeczywistość trwała do końca lat osiemdziesiątych wtedy przyjechałem do Wilamowic wybadać, jakim się wydawało resztki tego w tej tego systemu językowego bardzo nieroztropnie gdzieś pod koniec lat dziewięćdziesiątych w 1 z artykułu napisałem, iż zapewne w przeciągu najbliższych kilku lat Wilamowski język odejdzie tak jak wiele języków świata w odejdzie wyłącznie do rejestrów lingwistycznych na szczęście dobrze udokumentowane w przeciwieństwie do tysięcy innych języków, które odchodzą nieudokumentowane, ale nie wiedział, że w międzyczasie wiele nie zdawałem sobie sprawy, że urodzony w międzyczasie w Wilamowicach Tymoteusz król stanie się nowym nośnikiem tego języka nauczył się go od swojej niani i Ramos szkoły muzycznej stał się 1 z młodszych, jaki znamy z językowej mapie świata rewitalizacji toru w swojej językowej społeczności już jako kilkulatek widział się za standaryzację ortografii zaczął pisać powiela mostku zaczął gromadzić wszelkie artefakty miejscowej kultury w tym i stroje, a po kilkunastu latach stworzył wokół siebie grono młodych już w ramach Jan zainteresowanych tym, aby Wilamowski język i związana z tym językiem przebogata kultura miejscowa nie odeszły w niepamięć w jak rozumiem jak zdjęta pasją nie tylko tą pasją dziecko zaraziło Williamowi, ale jak rozetrzeć przy pomocy badań, które prowadzone są m. in . przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu śrub kluczem do grosza ski jest zainteresowanie językiem Wilamowski jest zainteresowanie międzynarodowym jest zainteresowanie międzynarodowym wspomnę tylko, że założona kilka lat temu przez naukowców zajmujących się językiem kulturą Wilamowic Akademia Wilamowic działa nam UE ma członków na kilku kontynentach, bo i osoby z Europy i badacze z Europy i z Afryki Południowej Afryki z Australii z Ameryki północnej Wilamowice poza tym zaczynają funkcjonować właśnie dzięki kilku projektom trio może koordynowane przez tak to może tych projektach panie profesorze poza ramy po informacjach Radia TOK FM to już go za chwileczkę za kilka minut o godzinie dziesiąty 20 usłyszą państwo na antenie Radia TOK FM studio w Poznaniu prof. Tomasz Siarkiewicz pracownia polityki językowej i badań nad mniejszościami z wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza my informację o dziesiątej 20 po informacjach wracamy moment ponownie łączymy się ze studiem Radia TOK FM w Poznaniu tam jest prof. Tomasz Charkiewicz pracownia polityki językowej i badań nad mniejszościami wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzisiaj w języku Wilamowski im Anny, który pan profesor wtedy jeszcze nie profesor w swoich badań przewidywał pan, że ten język jest ginie tak jak wiele innych języków którymi się coraz mniej mówi z różnych powodów znikają, ale okazało się, że 1 właściwa osoba, bo taki model motorem napędowym czy też spiritus movens, który sprawił, że językiem Wilamowski zaczęło się mówić zaczęli nie tylko nie mówi się lokalni mieszkańcy młodzi, ale także stał się jeszcze by w szerszym polem badań Uniwersytetu w różnych i z tym, by przyciągnąć zainteresowanych badaczy z całego świata tak o tym, właśnie powiedziałem w pierwszej części naszej rozmowy także mają państwo pewien obraz historii obecnie, w czym sytuacja, do której doszło właśnie pod koniec lat pod koniec ubiegłego wieku, kiedy w Polsce rozpoczęto przygotowania do prawa do projektu, a później wprowadzenia w życie ustawy o mniejszościach narodowych etnicznych oraz języku regionalnym wtedy nie wydawałam ani mi ani innym specjalistą w dziedzinie języków mniejszościowych nie wydawało się konieczne włączanie bardzo osłabionego i języka Wilamowski jego repertuar języków chronionych to może z ustawą w Rzeczypospolitej polskiej przypomnę, że jest ich łącznie 1 4 są to języki mniejszości narodowych język mniejszości etnicznych oraz w 1 język regionalny, którym jest kaszubski natomiast to co się działo się zaczęło dziać potem m. in. właśnie pojawienie się Tymoteusza króla i następnych nowych mówców wilanowskiego zainteresowania Akademii, które przybrało szczególny wymiar, gdy pani prof. Justyna Olko z wydziału artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego rewitalizacji Wilamowski przyznaje poświęciła kilka kierowanych przez siebie projektów w Wilamowicach za to, że zaczęli pojawiać się już na masową skalę i badaczy i specjaliści od rewitalizacji języku Wilamowic ach, odbyła się szkoła letnia, kiedy w miasteczku i z jego społecznością masowo obcowali użytkownicy różnych słabych zagrożonych języków z całego świata odbyła się konferencja międzynarodowa co roku już od lat 4 na z wielką fetą świętuje się w Wilamowicach dzień języka ojczystego w tym roku również zapraszam państwa do Wilamowic 2 4 lutego tuż po święcie dnia języka ojczystego, który przypada 2 1 lutego w Wilamowicach znowu będziemy razem i g ja nie i badacze języka białoruskiego oraz specjaliści od rewitalizacji świętować tę, że różnorodność językową, która w przypadku Wilamowski ojczyzny Williama mężczyzna jest takim właśnie ostatnim znakiem 1 z ostatnich znaków symboli wielojęzycznej przeszłości Rzeczypospolitej takich enklaw językowych było ich Rzeczpospolitej i ich Europie znacznie więcej natomiast te warunki, które wprowadza rysować w pierwszej części naszej rozmowy doprowadziły do tego, że Wilamowice są unikalną i unikatową enklawą językową w międzyczasie dzięki zaangażowaniu tych młodych już nowych i przyszłych mówców języka Wilamowski jako dzięki współ udziałowca i badaczy z uniwersytetów polskich ośrodków ATM akademickim akademickich za granicą i w końcu przy bardzo aktywni Easy aktywizuje uczących się o udziale miejscowych władz władze gminy oraz nasz wkład Dyrekcji miejscowej szkoły w Wilamowicach prowadzi się na razie na zasadzie takiej w inne zupełnie dodatkowej dobrowolnej naukę języka wilanowskiego, na którą do miejscowej szkoły uczęszcza kilkadziesiąt dzieci z całej gminy nie tylko samego miasteczka Wilamowice, ale i ze z miejscowości okolicznych przyszedł zatem moment, by na nowo zastanowić się również nad pozycją i statusem oficjalny Wilamowski czesne, ponieważ to coś się w ostatnich latach wydarzyło to co się dzieje i mamy nadzieję to co nabierać będzie rozpędu i rozmiarów w najbliższych latach skłaniać do refleksji nad właśnie włączeniem wilanowskiego jednak ten repertuar i języków mniejszościowych etnicznych regionalnych uznanych ustawą przez polskie władze i chronionych to może ustawą wy ja jestem święcie przekonany, że ten moment nadszedł zaangażowałem się w prace nad nowelizacją ustawy, która w, gdy Wilamowski Czyż nie miejmy nadzieję przyznała status języka Regionalnego stworzy nowe możliwości dla popularyzacji tego języka w mikro mikro świecie Wilamowic ich okolic badacze i tak badają język Wilamowski, więc sąd również w tym niezwykle zainteresowani i ponieważ te prace w krocze jak nam się wydaje ktoś decydujący etap, a mianowicie przygotowana już projekt nowelizacji ustawy biuro legislacyjne Sejmu w konsultacji z Wilamowic nami i badaczami taki projekt przygotowało pozostaje teraz ścieżka legislacyjna przed komisją mniejszości narodowych etnicznych polskiego Sejmu staje zatem język Komorowski zaopatrzony już podstawowe społeczne mechanizmy swojego trwania z instrumentami takimi jak ramy nauki szkolnej, ale z niezwykle konkretnymi potrzebami jak n p. możliwość kształcenia nauczycieli to nic, że tych nauczycieli zapewne nie będzie potrzeba nawet kilkunastu wystarczy kilku, ale w Europie i na świecie tak właśnie dzieje się w przypadku małych języku, że przytoczę pierwszym, który nie przychodzi namyśl język Mirandy niski w Portugali, którym też mówi 1 zaledwie miejscowości okolic kilka okolicznych osad Miranda de do euro, a dla potrzeb, którego na Uniwersytecie w Porto zapewniono szkolenie w 2 może właśnie dwojga nauczycieli języka prowincja jednak na terenie, której znajduje się w ta enklawa językowa również przygotowuje i dba o to, aby na możliwość je dużą skalę tak mały język był obecny zarówno widoczny n p . wy krajobrazie językowym tu znowu Williamowi jak nie wystąpili krok do przodu, bo Wilamowski jest obecny w tym krajobrazie miejscowości Wilamowice dzięki znowu współpracy z miejscowych działaczy językowych oraz etnograf z uniwersytetu Warszawskiego, którzy przygotowali kilka różnych pomysłów na promowanie umieszczanie na korzystanie z wilanowskiego w sferze tej widocznej publicznej w Wilamowicach już jest kilkanaście czy kilkadziesiąt tablic dwujęzycznych polsko Wilamowska angielsko i muzycznych informujących o najważniejszych dla Wilamowic miejscach osobach bo gdy rynkach nawet takich, których już niema, a zatem bardzo dużo w Wilamowicach już się działo, gdzie jeszcze natomiast przyszedł czas, aby uzyskać również formalne wsparcie nie chodzi tu o w środki finansowe wyjątkowo duże, dlatego że mniejszości w Polsce i tak z budżetu państwa otrzymują kwoty dość nieznaczne, ale chodzi przede wszystkim o sam fakt, iż Rzeczpospolita uznaje Wilamowski za część swojego wielokulturowego dziedzictwa, że władze Rzeczypospolitej na wszystkich szczeblach to wielo kulturowej w tym wypadku wielojęzyczne dziedzictwo wspierają i że ten być może na mniejszy, aczkolwiek wydaje się, że w najbliższej perspektywie tylko 1 z najmniejszych jeśli chodzi o liczbę użytkowników języków Rzeczypospolitej będzie miało status języka Regionalnego, czyli wydaje się, że sprawa jest prosta, ale jest i chyba nie wszystko jest proste, bo rozumie, że są jakieś wyzwania Mac pro Pp, jakby to wyzwanie było to to niepotrzebny byłby list otwarty tak mnie widziałam wystawę zrzeszeniem inny Stowarzyszenie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego Wilamowic, które ma nosić nazwę Finamo wianie przygotowało inne projekty listu otwartego, w którym prosi o wsparcie przede wszystkim badaczy i badaczki kultury społeczeństwa humanistów szeroko rozumianych o poparcie dla tych zaproponowanych zmian w ustawie o mniejszościach narodowych etnicznych oraz o języku regionalnym poparcie to wydaje się nam nie tylko potrzebne dla przeprowadzenia tej zmiany, ale przede wszystkim z należy również w Adamowie Ano na tym, aby od razu Wilamowice i ich języki ich specyfika zaistniały w świadomości szerokiej świadomości badaczy z dziedziny humanistyki, a pośrednio również, aby promowała Annę Lis teraz promował ideę humanistyki zaangażowanej to, chociaż może do tego wątku inne panie profesorze po informacjach od dobrze informacje dziesiąty 40 już za kilka minut w studiu w Poznaniu prof. Tomasz Jurkiewicz i studia w Poznaniu jest prof. Tomasz Jurkiewicz 3 z pracowni jest polityki językowej i badań nad mniejszościami wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dziś w języku Wilamowski my pozują chodzi o to, aby język Wilamowski zyska status oficjalny status języka Regionalnego my, a to jest możliwe czy byłoby możliwe my przy okazji czy przy pomocy nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym, ale skoro pojawił się list znalezienie wszystko jest tak różowo jak to pan przedstawia, czyli są osoby i to, że wśród decydentów, czyli posłów senatorów, którzy mają wątpliwości uwagi pytania w tak są wątpliwości przede wszystkim o jak w wielu dziedzinach można mieć zastrzeżenia co tu o długości tego procesu to nawet jeszcze nie jest procesem w pełnym znaczeniu tego słowa legislacyjny, ale starania rozpoczęły się w 20 1 5 roku widać to bardzo dużą różnicę perspektywy postrzegania procesów językowo żywotności języka z o od strony samej społeczności i uczestniczącej w Rytych procesach uczestniczących w tych procesach akademików, a perspektywy centralnej rządowej warszawski wszystkim Warszawy wydaje się, że skoro ten język przetrwał kilkaset lat i nawet te trudne dziesięciolecia powojenne to czekanie roku 2 3 na kroki legislacyjne nie stwarza żadnego problemu tymczasem badaczom i właśnie po to, również ten list otwarty wydaje się, że należy przede wszystkim wykorzystać ten moment ten entuzjazm ten temat zgromadzoną energią i zaangażowanie mieszkańców Wilamowic władz Wilamowic również przedstawicieli władz nieco wyższych szczebli, czyli w regionu łączy czy powiatu oraz tych zaangażowanych ośrodków akademickich, aby właśnie teraz są wesprzeć te inicjatywy, które przybierają również tak niezwykle kolorowy wymiar jak działalność teatralna i młodych Williamowi Jan, ponieważ ci przygotowali już kilka kilka spektakli w języku Wilamowski pamiętam pierwszy spektakl w 20 15 roku mały książę był jeszcze SLD jest sztuką, w której grający Wilamowski dzieci widać było, że nauczyły się tekstów powiła most na pamięć i recytowały je często również gdzieś, korzystając z jakiś karteczek umieszczanych na różnych zadziwiających miejscach sceny, korzystając z podpowiedzi, aby te swoje kwestie swoich ról w małym księciu wygłosić następny spektakl Bóg Hobbit przepięknie wystawiony, gdzie płynność między koła była znacznie wyższa natomiast ostatni spektakl, który przygotowali młodzi zamówienie na podstawie utworów Floriana Dżesika i wystawili już nie tylko willa głowica, ale i na deskach teatru polskiego w Warszawie czy teatru Korez w Katowicach widać było, że ten język jest językiem uczuć młodzi i namawianie już czują i myślą powiedział mostku przynajmniej, grając w tym spektaklu, ale jestem pewien, że ma to przełożenie również na inne dziedziny życia wystarczy przyjrzeć się inne Profi ROM na portalach społecznościowych młodych Williamowi Jan jak już często pojawiają się odniesienia do języka wilanowskiego należałoby, więc ten moment wykorzystać i przyspieszyć prace stąd list otwarty, by humanistów badaczy i badacze z całej Polski spoza jej granic, ale jest jeszcze 1 kwestia wątpliwości decydentów części posłów budzi status lingwistyczny Wilamowski przyznają Otóż przypomnę tylko definicje i języka Regionalnego, którą stosuje ustawa o mniejszościach narodowych etnicznych język regionalny w rozumieniu ustawy za język regionalny uważa się język, który po pierwsze jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa zgarnie na nosie zgroza tak w Wilanowie nie są mniejszością nawet w swojej gminie w związku z tym jest to zdecydowanie ten warunek jest spełniony różni się od oficjalnego języka tego państwa Wilamowski ktokolwiek słyszał go oczywiście wie, że Wilamowski różnić od oficjalnego języka uczyli języka polskiego, aczkolwiek mamy mnóstwo niezwykle ciekawych śladów kont wielowiekowego kontaktu z polszczyzną nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka tego państwa ani języków migrantów z wami grantowi namawiam uważać nie można, ponieważ w w okres perspektywa kilkuset lat to perspektywa zatrudniania ziem polskich przez różne grupy w związku z tym na pewno nie chodzi o to ustawodawcy jest to problem z dialektu kami oficjalnego języka państwa Otóż inne niektórzy decydenci uważają, że Wilamowski jest dialektem języka niemieckiego i tu parę słów z punktu widzenia celu takiego, ale ona w latach czterdziestych Walter Kun, który chyba podobnie uważał tak Walter tłum był bardzo dobrym działek teologiem miał jednak to może niezbyt na naszym Jan niefortunne nie w bardzo niefortunny epizod w swoim życiu był niezwykle zaangażowanym działaczem partii narodowosocjalistycznej niektóre ze swoich artykułów kończyło wezwaniem do pozwalającym Führera rzeszy niemieckiej i usiłowało byłem bardzo mocno w propagandową, opierając swoje tezy udowodnić nie mieć kości i namawiam Williamowi ani nie czuli się Niemcami i mamy na to nawet wpisane do wody od co najmniej osiemnastego wieku janowianie czuli swoją tożsamość lokalną, a za język, który z jak można tak w obrazowo powiedzieć język, który dominował w innych niż lokale na sferach użycia w tym językiem był język Polski za dialekt polskiego wiązki uznać nie można, ale z punktu widzenia socjologii steki to Polski obejmował swoim zakresem wpływu Wilamowski ani nie jest język niemiecki poza tym okres, gdy w innych przodkowie Williamowi Janem inne przybyli na tereny należą są w w to miejsce, gdzie dziś znajdują się Wilamowice posługiwali się z różnymi zapewne odmianami nie sądzę, że była to jednolita ludność, ale posługiwali się odmianami, które dopiero później określano jako dialekty średnio wysoko niemieckie metro, choć to czy pamiętajmy jednak, że w tym przy tym przymiotnikiem Deutsch określano Deutsch czytaj 3 czy dawajcie określano na wiekach średnich bardzo wiele grup etnicznych i ich odmiany językowych w literaturze działek to logiczne czy precz, ale to logiczne czy w ogóle w opisach w opisach odnoszących się do ludów germańskich z Niemcami czytał tonami określano nawet takie ludy jak środkową przodków dzisiejszych Szwedów czy Holendrów język Wilamowski to zaczął się kształtować się od razu w momencie założenia tej kolonii jako odrębny system językowy bardzo mocno wystawione na działanie kontaktu językowych w Polskim bardzo mocno również, ale autonomistów bijący się Wilamowski był różny od dialektów używanych n p . w dzisiejszym w miejscowościach, które dziś składają się na miasto Bielsko-Biała i był postrzegany jako odmienny zarówno przez mieszkańców Bielska-Białej dzisiejszego Bielska-Białej jak i samych Williamowi Jan poza tym przypomnijmy, że takie kolonizacji inne procesy migracje całych grup użytkowników języków germańskich doprowadziły do powstania właśnie takich odrębnych systemów językowych mniej więcej właśnie trzynastym wieku zaczął się kształtować odrębny system języka jidysz, który również wywodzi się z terenów zachodniej z Zachodu Niger mężczyzna natomiast w warunkach na warunkach organizacyjnych na terenach Europy Środkowej wschodniej rozwinął się w absolutnie autonomiczny system językowy już w wieku dziewiętnastym przestano w ogóle kwestionować odrębność języka jidysz od języka niemieckiego później jeszcze zaczął kształtować się na północy w obszar germańską fizycznego odrębny kompleks językowy, który dziś zwiemy językiem niderlandzkim wiemy, że ma bardzo zróżnicowane od zmiany językowe od północno wschodniej Francji po paście trudno nawet powiedzieć gdzie, ponieważ ta granica między odmianami literackimi, a odmianami północnymi języka niemieckiego ma charakter wyłącznie umownej wzmocnione granicą polityczną, a jeszcze 1 epizod chciałem przypomnieć taki właśnie kolonizacja innymi graczami inny, gdy 1 7 wieku z dzisiejszej Holandii wyjeżdżać zaczęli do Afryki Południowej użytkownicy różnych odmian języka niderlandzkiego tam w Południowej Afryce w innych warunkach organizacyjnych zaczął kształtować ich odrębny system językowy, który również od dawna uważa się nie za dialekt języka niderlandzkiego, a już, tym bardziej języka niemieckiego, a za odrębny język zwany Africa, który ma swoją kulturę masową literaturę ma swoją pozycję ma oczywiście swój status polityczny, który również mamy nadzieję, że Rzeczpospolita Polska przyda nam da temu niezwykle cenne Emu socjalistycznego kulturowego historycznego i lingwistyce tego punktu widzenia językowi Wilamowski w takim razie trzymam kciuki panie profesorze i dyryguje Barbara życie się, że pana prognozy sprzed lat się nie sprawdziły dotyczące jest ja również nieźle się cieszę to jest wielka satysfakcja mogę powiedzieć, że niepotrzebnie to prognozowanym, ale być może w tym była jakaś Iskra, która zapłonęła w sercu młodego Tymoteusza króla jak twierdzi, odwołując się teraz to słów, które kiedyś spod mojego pióra wyszła, którą przeczytał i postanowił im aktywnie przeciwdziałać prof. Tomasz Charkiewicz czy pracownia polityki językowej badania mniejszościami wydział Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa moim gościem za 5 minut informacje po informacjach wraca Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA