REKLAMA

Życie seksualne osób z niesprawnością intelektualną

Dobry Seks
Data emisji:
2018-01-07 23:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
51:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry czy państwo przy mikrofonie Anka grzebali tam w audycji dobry seks raz bowiem dziś wraz z Remigiuszem jakiem specjalistą MOPS w tematyce, ale nie z niepełnosprawności intelektualnej seksualności osób wraz z niepełnosprawnością intelektualną pan Remigiusz pracuje naukowo na Uniwersytecie warszawskim na wydziale pedagogicznym oraz w katedrze biomedycznych podstaw rozwoju i seksuologii dobre dla zdrowia czy spotykam się zresztą nie pierwszy raz, bo temat jest bardzo obszerny i Rozwiń » i warto warto o nim rozmawiać z podróżnym kątem el z wielu stron, ale na niego patrzeć się będziemy tak ciekawy bym tak ciekawy fragment z Realem tematu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną poruszać m. in. będziemy rozmawiać o funk i funkcjonowaniu seksualnym na ile ono jest podobno na ile różne do tego osób pełnosprawnych, ale też o takim poczuciu atrakcyjności cielesne atrakcyjności seksualnej tych osób pan Remigiusz, aby takie badania nad na ten temat inne idee uzyskał dość delcie ciekawe wyniki w sumie to my, a tekst nic się różnimy mam wrażenie wyznaczy osobę młodzież niepełnosprawne osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi jak pytałam fragment tych wyników to znaczy tam, gdzie mamy jakieś kompleksy i to wg płci czy kobiety jakieś mężczyźni, jakie jest w sumie mają podobne problemy problemy podobne kompleksy osoby pełnosprawne prawda to znaczy tak dzień dobry wieczór czas jeszcze się państw z tak myślę sobie, że dokładnie jest tak jak państwo mówię generalnie czy też o to, że żyje, choć osoby z głębszym stopniem własności intelektualnej to właściwie ich prozdrowotne problematyka funkcjonowania tych osób generalnie rzecz obecnie teraz seksualnego co innego funkcjonowania w rolach dorosłości dość mocno wyznaczana jest przez kontekst społeczny UE często postawy często różnego rodzaju stereotypy, w których funkcjonują w UE i in, jeżeli przed patrzymy się tej problematyce z punktu widzenia ich seksualności no to dostrzegamy szereg rozmaitych różnic RN, ale tylko i wyłącznie na poziomie pewnego postrzegania społecznego o tym, kiedyś takie badania ludu wprowadziła ona jakby patrzyła pod kątem, a pewnych posta w społecznych względem osób zgłasza stopień niepełnosprawności, jakby poprzez taką analizę tych posta w określała reguły osoby z niepełnosprawnością intelektualną w większości żyją, jakby z tak oczywiście funkcjonują w zakresie takiego zdecydować nie takiego negatywnego postrzegania ich dorosłości jako takie, kiedy jeszcze sobie w miarę radzimy z osobami młodszymi tańszymi generalnie do 20 03 . roku życia to jakby cała dorosłość osób z głębszym stopniem oraz treści jest uwikłana w szereg takich stereotypów i negatywne przeświadczenie i dokładnie dotyczy to tej sfery seksualnej i kiedy zaczynałem badania na temat funkcjonowania seksualnego osób niepełnosprawnych nadal bardzo interesowało mnie to w ASO to wieloletnie badania w zakresie rent i generalnie badań jakościowych, które polegały na wielogodzinnych rozmowach z tymi osobami to jakby zauważyłem, że to co tak naprawdę one myślą o sobie swojej seksualności, jakby całkowicie odbiega od tego jakie jest przeświadczenie społeczne na ich temat i teraz, jeżeli przyjrzymy się w funkcjonowaniu seksualnemu czy preferencjom seksualnym wyborom z seksualnym pozycją chociażby seksualnym czy ich generalnie w życiu seksualnym pyta rozpatrujemy je nie już ilościowo w sensie jak duża grupa nie wiem podejmuje aktywność postu ocenią czy Niewiem podejmuje inicjatywę gościom niewiele, ale 1 5 przecinka 2 proc dorosłych rok od jedno tak niepełnosprawna, a ci wszyscy latają w 2 00 9 16 z podanym w 4 7 7 osób czy wywiady z tymi osobami prowadziłem no, więc mogę powiedzieć, że generalnie bardzo niewielka grupa decyduje się na współżycie seksualne wróży oczywiście też względów, jeżeli są to takie wybory osobiste przekonanie o mojej niebem wstrzemięźliwość seksualnej no to oczywiście stoczy się wybory natomiast co innego, jeżeli są to takie uwikłania społeczna tak zakresy stawiania pewnych barier prawnych ograniczeń instytucjonalnych czy rzeczywiście światopoglądowego, jeżeli to jest barierą w podejmowaniu aktywności seksualnej Noto mamy wpływ nawet rozpatrywał buntu w kategoriach pewnej dyskryminacji tak, gdyż duża teraz rozmawiamy o nie byli w prawach osób niepełnosprawnych z czasów, że IT i ten obszar ten podlega tej dyskusji na ich, jeżeli chodzi o to funkcjonowanie seksualne no to on tak jak państwo od początku wiedziała ona dużym stopniu nie różni się od naszego funkcjonowania, jeżeli patrzymy na te osoby, które podjęły już to współżycie seksualne no to oczywiście podejmują je w taki sposób czy w podobny sposób jak jako osoby pełnosprawne stąd różnicą, że jakby po pierwsze, ich wiedza świadomość swoich potrzeb ich potrzeb jest mniejsza, a więc też n p . trudno im było w wypowiedziach czy w wywiadach trudno było n p . im określić czym jest przyjemność dla nich n p. takim jest przyjemnością dla kobiet, czyli co powinien zrobić mężczyzna w tej w tym w tym akcie seksualnym, żeby tej kobiecie, bo przyjemnie Mb to nie wynikało z DM z lęku czy zabawy przed tą rozmową przy czym z jakiegoś zawstydzenia tylko po prostu jak definicja przyjemności była dla nich bardziej niewiadoma tak, czyli to co odczuwa czy to jest na pewno przyjemność dokładnie już nawet nie chodzi o to samo definicji orgazmu tak czy żyrafka to osoby nie proszę nie wiedział czym jest orgazm mogły nie wiedzieć nie znasz tego słowa natomiast najbardziej chodzi o to czym dla nich jest seks i w takim przeżywaniu cieczy cieczy Nate to jest właśnie tak zaskakujące, że jakby trudno było im znaleźć taką odpowiedź czym jest ta przyjemność dopiero n p. przyjemność dotyczyła przytulania całowania czy jakby dotyczyła takich bardzo bym powiedział bezpieczeństwo aktywności seksualnych i big-band, gdyby dalej nie wykraczał, jakby już poza poza poza to rodzaj aktywności inne zdecydowały się na jakiś rodzaj współżycia seksualnego to co też jest warte podkreślenia to dowód na to spora grupa też osób miała negatywne doświadczenia seksualne, czyli n p. to one wymagają byśmy nazwali to w tym obszarze naszej gminy i seksuologii nazwalibyśmy to generalnie przemocą także pojemnym doświadczają też wiele form przemocy seksualnej, ale nie mają niczego innego jak być tą przemoc akceptuję cię nazywają je jako swoje doświadczenia seksualne jako coś co coś co w nich doświadczeniu się zdarza i jest mi i w jaki sposób jest przez nich akceptowane jeśli znają niczego innego albo dla zaskoczyły mnie n p. niejednokrotnie prowadzą warsztaty czy szkolenia dla plan dla samych osób niepełnosprawnych ściągania nie jest może to jakaś taka główna rzecz, którą się zajmuje, ale generalnie też zajęcia prowadzę i to co chcemy zaskakiwać, bo też na tych spotkaniach to, że osoby bez jakiegoś większego skrępowania może inaczej nie, że bez skrępowania tylko on jak byłem z Legią podczas warsztatów odkrywały, że jakby kontakty seksualne, które prowadzą można nazwać się kontaktami przemalowane milczy n p . nie był to kontakt seksualny z wójtem i teraz ten kontakt nie był dla tej osoby krzywdzący, bo ten nikomu tak, bo nawet dla nich przyjemny ona przeżywała w jaki sposób to przyjemność więc, że rozmawia się przyjemności to ona mówiła o tym, doświadczeniu natomiast, jakby nie nie wiedziała o czarach czyli jakby nie nie była świadoma tego, że uczestniczy formie no to zachowanie przemoc owych praw innym, więc też takie doświadczenia się tutaj pojawiają, jeżeli mamy taką generalną konkluzję jakąś gazetą tą pierwszą moją czy jest Zang reszta może powiem tylko tyle, że jakby te doświadczenia mogą się różnić ze względu na dużo niższy poziom wiedzy dotyczący właśnie tego czym jest przyjemnością jest aktywność, jaką przyjemność czerpać siłę jak nawiązywać dobre relacje seksualne tak oparta na jakiejś wzajemnym gniewem szacunku czy lecieć czerwone wyrażaniu w ogóle przyjemność zgody na narty na daty czynności seksualne i dokładny, gdyż wyobrażam sobie, że nawet takiej sytuacji, że to nie jest osoba niepełnosprawna, która wykorzystuje seksualnie w ta osoba niepełnosprawna się, ale nawet 2 osoby niepełnosprawne 0 nie my nie posiadając tych RM i nie potrafiące w taki sposób się skomunikować, żeby zapytać o to zgodę, żeby tę zgodę wyrazić powiedzieć, czego jak, dlaczego nie chce jak wdrażać te granice i w sumie artyści tego uczynić nawet nastolatków pełnosprawnych wygaszenie uczy w szkole w to oni nawzajem mogą się nadużywać taki pewny znajdzie w niej nowe nie potrafią sobie przekazać ideę tych granic swoich bardzo duża luka tutaj widzę właśnie w takiej edukacji Jan Dworak czeka od osób co tak ciekawe badania Gryfice 20 1 3 roku to też mnie zaskoczyła taka informacja, że jego teren poziom wiedzy czy wzrost wiedzy ożyciu seksualnym wcale nie, jakby zwiększa czy jakby nie przekłada się na podejmowanie innych bezpiecznych zachowań seksualnych im tak na bardzo zdziwiło, że jak prezent wydawał się zawsze, że jeżeli będzie ta edukacja seksualna w tej grupie prowadzona to jakby wzrost wiedzy spowoduje, że jakby lepiej będą umiały tu swoją seksualnością dysponować tanich agresja ukazują te badania no oczywiście to są jedyne, z których który gdzieś tam Doroty Dody nie doszukałem i w tym i to co było właśnie w nich zaskakujące to to ten fakt 3, jakby ten wzrost wiedzy wcale nie musi przekładać się na nie wzrost takiej nie wiem świadomości związanej z podejmowaniem zachowań seksualnych natomiast myślę sobie, że to bardziej chodziłoby o to, że oczywiście przekazanie samej wiedzy RM może faktycznie nie stanowić tego gwarantem stanowić gwarancję ale jakbym budowanie takiej dobrej atmosfery wokół tej seksualności myślę sobie, że jeżeli we, jeżeli nawet prze jedziemy przez wszystkie fazy rozwoju psychoseksualnego to na każdym z tych etapów czy na twarzy oralny analny są liczne osoby zgłoszone pełna sprawnością mają, jakby nie przepracowaną tę fazę n p. ze względu nas na po samym początku, kiedy rodzice są w fazie zaprzeczania niepełnosprawności sho w ku nie chce dotacji na to nie wytworzą się tam te mechanizmy, które na fazie oralne są istotne dla tworzenia się na szkodę więzi czy stylów bezpiecznych przywiązania tak dalej na fazie banalnej, kiedy mamy inny trening czystości się też, jakby nie zrealizuje mnie w sposób pełny ze względu chociażby na fakt, że n p . te dzieci są cały czas jako pampersów one, tak więc jakby na każdym z tych etapów, jakie trudności w zakresie realizowania swojej seksualności się pojawiają i tyle samo, jakby oczywiście dostarczenie wiedzy być może będzie za mało, żeby wytworzyć takim dniu, jakby bezpieczny naczyń wytworzyć, jakby taką inny pozytywny stosunek do seksualności tak to chyba nie tylko wiedza się rozwija i tutaj znowu ich w takim kształceniu osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnością go też takie umiejętności miękkie dokładne badania w programach nauczania brakuje zwinne i to tak samo jak nie wiem przy profilaktyce i zachowań ryzykownych nadużywania alkoholu mówimy, że to jest szkodliwe, ale jeżeli nie nie dajemy TDI CR tych umiejętności jak asertywnie odmawiać, gdzie jest granica NATO uznało ta wiedza może nam z głowy, ale nie będziemy potrafili się wprowadzić w życie z dokładnym dochody, a szczególnie w przypadku takich osób, które gdzieś jeszcze, jakie ograniczenia mają i komunikacyjnej poznawcza na to by z tego ani rusz podrosną, ale realnym to wykluczam, że nie różnimy się tak bardzo w tej kwestii jeszcze wracając do tej kwestii atrakcyjności fizycznej no to tutaj rzeczywiście, kiedy była mowa o tym z czego są niezadowolone osoby z niepełnosprawnościami w badaniach nad to było właśnie, że kobiety niepełnosprawne intelektualnie były niezadowolone z wyglądu własnych piersi ze swojej wagi swojej twarzy ogólnie u kobiet, czyli podobnie jak to chyba w ogóle społeczeństwa więcej było tych powodów do niezadowolenia z wyglądu, ale więcej było kobiet, które były ogólnie niezadowolone były, jakby mniej atrakcyjne i więcej miały tych zastrzeżeń do siebie, a mężczyźni byli bardzo zadowoleni tak to chyba też wygląda w badaniach dna w ogóle populacji, a to do czego mieć zastrzeżenia no to wielkość bene rządów płciowych klatka piersiowa, że niestety muskularna n p . i wzrost 3 minut w sumie można, by powiedzieć, że bardzo podobne problemy kompleksy jak w ogóle społeczeństwa się pojawiły tutaj znamy się z czego to wynikać to jest także to znaczy, gdyby wszyscy są do siebie podobni i mamy te same problemy, ale myślę sobie też ten to wpływy, które to co z zewnątrz oddziały NATO jak my myślimy o sobie, czyli reklama media choreografia do tego osoby z niepełnosprawnością intelektualną też mają dostęp i tak samo to kształtuje ich wizerunek ich poczucie własnej wartości jako osób pełnosprawnych w każdej z nich właśnie duże różnice zgadza się to znaczy jak te badania to są takie wstępne badania dotyczące właśnie obraz ciała, lecz atrakcyjności i jakby tutaj zastosowana została taka taka gradacja części ciała graczy m. in. z 1 testu z powrotem te badania tylko do 3 3 degradacja części ciała, jakby opisania tego na ile jesteś zadowolony być zadowolonym z UE i oczywiście faktycznie tak wyszło, że jakby, porównując to w grupie pełnosprawnych osób na dochodzimy do podobnego wniosku, że jakby też te obszary atrakcyjności i atrakcyjności związane są dość podobne jak sobie, że tak to co mi też interpretacje często przy 3 są różne plantacje przyszło do głowy, toteż torze, jakby częściej osoby z głębszą niepełnosprawnością pochowane są może oczywiście zaryzykuje i to moje stwierdzenie będzie realnym tak bardziej dyskusyjne, ale też kwestia to wynika oczywiście z obserwacji rodzin, z którymi pracuje i osób niepełnosprawnych, że jest ten jednak przy tym można powiedzieć bardziej tradycyjny model wychowania i tak sobie teraz pomyślałam, że właśnie takie tradycyjne, o czym kiwa Ania względem kobiet mężczyzn z ciasta w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną obserwujemy, nawet jeżeli te moje ostatnie badania pamiętam też rozmawiać ostatnio o partnerstwie są z niepełnosprawnością to, nawet jeżeli przy patrzymy się tym wyborem partnera ma to częściej zdarza się tak, że jednak mężczyźni do drugiego wybierali partnerki mówi o partnerstwa fragmenty tych z tzw. żyjące samodzielnie instytucjonalnych, ale takich gdzie, jakby ten wybór był szerszy niż poza partnerów instytucjonalnych tak czyli jakby tzw. partnerów środowiskowe, żeby te partnerstwa pokazywały, że żal, że była to dominująca rola mężczyzny z taką uległą rolą kobiety i większość tych partnerstw, z którymi ja się spotykam właśnie w taki sposób się układała to też miało przełożenie na potem jakby kwestie atrakcyjności, że częściej mężczyźni zwracają uwagę na pewne aspekty atrakcyjności u kobiet, a one, aby przypodobać swoim partnerom odczuwały też pewne niezadowolenie z części swego ciała, jeżeli rozmawiamy n p. z osobami to też cecha skorelowana z wiekiem wyżej rozmawiam z osobami żyjącymi w partnerstwie one jakby większą uwagę poświęcałem czy większą moc, że uwagę poświęcały czy przypisywały atrakcyjność jako takiej tremy szerzej rozmawiam z osobami młodszymi, które jeszcze są, jakby BRE nie są w związku albo są w taki bardzo silnej relacji z rodzicami nie są dużo mniej samodzielne, ale nie dlatego, że jakby ich niepełnosprawność powoduje, że są niesamodzielne tylko jakby z system wychowania jest geny tak, powodując powodzie i uniknął niesamodzielności do tego osoby, jakby pod prąd w kwestii atrakcyjności były dla nich absolutnie nieistotne tak czyli jakby były to często osoby które, jakby nie zwracały uwagę na gminę swoją swoją atrakcyjność jako tak kontrakt czynne od nie chce powiedzieć, że były to wszystkie osoby, które no, ale to jest trochę także jak i rodzice i oni nie zauważyli tych zmian związanych z ich dojrzewanie seksualne to, że pojawił się pierwszy pojawiło się pojawiły się te atrybuty nie jest seksualne i że jak ta zmiana wymaga też innego chociażby podejście do kwestii ubrania do kwestii higieny i t d . tak dalej i zauważam, że jeżeli była to taka silna więź czy też te postawy były takie nadopiekuńczość Materna listy czy NATO w tych rodzinach było zdecydowanie osoby mniej zwraca uwagę na pot i na atrakcyjność jako taką natomiast w partnerstwa gdzie, jakby wchodziły one w relacje bliską relację partnerską to tam tt, żeby kwestia atrakcyjności stąd zaczęły stanowić, gdyby zaczęły być bardziej ważne dałem się tak tam nawet tych badaniach pojawią się takie niezadowolenie ze swojego ubioru chyba Hamlet w co sugerowało, że ten ubiór to nie jest ona sama sobie wybierają nie tylko ktoś po wielu wybiera nadal, mimo że są w nich już n p. w dorosłym wieku, a no 1 5 lat reakcją rodziców czy opiekunów jest takie, żeby jednak zachować taką realny, że to rentowność ta osoba z niepełnosprawnością intelektualną takie dzieci one pozostaną tymi dziećmi on i za tym idzie takie zewnętrzne wyrażenie tego, czyli administruje co jest zwolnienie z dniem dopasowane do wieku w AM 3 czasu zachowań tych osób które, która jest w stanie zachowaniami osób bardziej dorosłych ellaOne, ale i rozwiniętych też wizualnie g ciekawe też wątek tego w ogóle rozumienia funkcji ciała w badaniach się pojawią to, że w ME z badań z napadem wynikło że osoby znikną z pewnością rozpoznają 8 9 % osób rozpoznaje intymne części własnego ciała, ale tylko 6 2 % mama nie ma problemu z określeniem ich funkcji wzięli też jest także Jerzy Lach tutaj chyba na tym poziomie edukacyjnym znowu coś kuleje, że potrafimy jeszcze nazwać, chociaż też nie zawsze, bo n p . jeżeli chodzi rodak szczegóły n p . że istnieje coś takiego jak łechtaczka u kobiet i kobiety mężczyźni mają z tym problem nie wiedzieli czy taką mają podstawową bardzo wiedzy oraz niewielkich lekcji biologii panie to, że potem przekładało, jeżeli dotyczyły te badania po poczucie przyjemności to tutaj jakby też mężczyźni, jakby byli, jakby w takim dużym zakłopotaniem, czyli nie wiedzieli do końca jak w tej partnerce to przyjemność n p. sprawiać czy Chin to też ciekawe, że nie wszyscy w badania ten pomysł, żeby jej partner to przyjemność zapewniać inne rzeczy wierzę, że przyjemność była związana z moją własną przyjemnością nie kończy przyjemnością sprawia nam partnerce należeli pojawiło się pytanie n p. dotyczące jak ta przyjemność mogłaby być sprawia ona na to, że mężczyźni mieli z tym spory problem kobiety, które jak w nocie też, jeżeli chodzi o masturbację w grupie są pełne niepełnosprawni intelektualnie na to też oczywiście gra jest mróz procentowo mniejszy udział osób, które tę aktywność realizującą przynajmniej bez badań wynika nie i te, które realizują to to aktywność w NBA na problem masturbacji młodych osób jest zdecydowanie bardziej złożony, bo możemy mówić o tych motywach czy tych, jakby przez brak motywacji seksualnej te związane z potrzebą seksualną, ale też jest wiele, jakby takich nie poza seksualne motywacji podejmowania aktywności seksualnej, ale skupmy się tylko na tej motywowany seksualnie toteż, jakby Pp trudności zrealizowaniem technik tak chcieli tego jak zaspokoić siebie samego w zakresie własne realizowania swojej potrzeby seksualnej, że to też, jakby tak masturbuje się natomiast sposób masturbacji no, jakby daleko odbiega od standardu jakiegoś TAWS mierzy możemy nazwać jakimś tam znane gęby, że jeżeli nazwiemy standardem aktywność oraz bezpieczna tak mocno to tutaj też pojawiały się aktywności, które były nauczyć jak niebezpieczne dla zdrowia n p . tak wtedy jakby to poczucie tej przyjemności czy sprawiania sobie przyjemności z uprawianej czy realizowany właśnie być może właśnie taki sposób, który nie zawsze Aśka taki sposób, który może zagrażać zdrowiu to jakby realizowanie teraz tego w formie ratingu z partnerem jest na nic nie wiadomo jak start na bokach te doświadczenia, że od głosu do 30 5 proc części też mamy wiele takich zachowań takich stereotypowych tak czy, jeżeli pewne w na czynność się utrwala no to ona jest tak osoba, gdyby tak też to czynność powtórzyć we wszystkich sytuacjach również sytuacji z partnerem na 1 partner pani swoje potrzeby swoich oczekiwaniach i na tle seksualnym pojawia się szereg też w taki system racji trudnych tak czy jakiś takich znałam pewnego, jakby nawet niedopasowania i wiele osób n p . z którymi rozmawiam rezygnuje z życia seksualnego niczyją, że są niedopasowanie to są kandydaci do seksuologa tak czy ja uważam, że edukacja rozmowa, więc nawet instruktaż seksuologiczne spowodował, że ich życie seksualne spowodował, że ich życie seksualne byłoby dobre natomiast przez te swoje takie porażki w tym życiu seksualnym instynkt życia seksualnego rezygnuje wielkie poroże dla nich przyjemność to jest przytulanie się przytulamy testem przyjemnie, ale już więcej nie, bo próbowali zmieniać, bo dla nich to na tyle miękkie takie dramaty bazujące doświadczenia, że zrezygnowali każdy z nich osobno tak, ale razem internie, choć pozostają przy takich bezpiecznych formach realizacji intymności czułości nowy rozmawiam z Remigiuszem kit, jakim jest Uniwersytetu Warszawskiego o życiu seksualnym osób z niepełnosprawnością intelektualną ich poczucia atrakcyjności fizycznej za chwilę wracamy do rozmowy wracamy do audycji dobry seks rozmawiamy z dr. hab. Remigiuszem Kijak MO życiu seksualnym osób z niepełnosprawnością intelektualną rozmawialiśmy o poczuciu atrakcyjności takich osób, ale właśnie z niepełnosprawnością intelektualną Anny bada liście także z Anną jak wygląda aktywność seksualna takich osób uczono się różni od aktywności seksualnej osób pełnosprawnych tak jak mówiliśmy też przed momentem to aktywność seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną jest na pewno mniejsza, ale nie dlatego, że jakby tutaj potrzeby seksualne są mniejsze Agcy rzezie występuje nie wiem też utrwalane były takie koncepcje, a seksualności czy Hyper seksualności mówi nam nic ich rzeczy także Węgry potrzeby seksualne realizują rozwijane są czy rozwijają się pod opieką osób pełnosprawnych czy ten popęd seksualny natomiast ich realizacja już jest inna i jak z wielu powodów się, gdzie m. in . z powodów biologicznych, bo mamy na różnice w koparkach derby w kontekście mamy takie różne hipotezy Maćka hipoteza neuro logiczna czy liczycie hipotezę biologiczne, które mówią kwestarze kwestie zaburzeń hormonalnych i tego w UE i tego typu wpływu czynniki będą powodowały n p. wynagrodzenia ją za zaburzenia w tej sferze seksualnej albo n p. kwestie związane z nieprawidłowością na szkodę budowy narządów płciowych u osób z zaburzeniami genetycznymi czy z niepełnosprawnością intelektualną uwarunkowaną przyczynami genetycznymi Nathana szkód mogą się pojawić różnego rodzaju zaburzenia budowy narządów płciowych, ale są to też przyczyny psychologiczne czy jej też związane z mięty z kwestią, by pewnego o NPr pień po roku psychologii społecznej tak związane z 1 strony właśnie z postawami systemy, w których społeczny, w którym to osoby żyją na to jakby wiąże się z ich postrzeganiem siebie się jako list jako partnera seksualnego, który wchodzi w relacje seksualne często też dużo jest takich n p. ograniczeń n p. związanych z osób z homoseksualnych cie, jakby realizacja w potrzeby seksualnej nie jest realizowana w pełni nie ze względu na być może inny stereotyp, jaki społeczny negatywny odbiór tylko jakby brak dostępności partnerów seksualnych albo tak krzywdzący postawy najbliższego otoczenia, że jakby nigdy tak aktywność seksualna nie będzie zrealizowana w pełni tak i jakby te przyczyny często też torze jak w przekazie w w pojawię się, że aktywność seksualna MO ma mieć taki charakter prokreacyjne skoro też jak by prokreacji jest dla nich niedostępna dla tej sekcji dla nich jakby wstyd straciłby sens strajk w 2, jeżeli ma być to kontakt seksualny związany z rekreacją najeżony jest w społeczne zakaz tak czy jakiś tam w tym związane z NATO jak też tej tej sekty wolności nie podejmują inne, ale jeżeli już zdecydują się podejmowania aktywności seksualnej no to badania pokazują, że niewielka grupa ta z tych 4 7 7 osób, które ja badałem to niecałe 20 % podejmuje aktywność seksualną różne oczywiście to też grupach wiekowych możemy to analizować grę natomiast ta jakość życia seksualnego jest też na pewno inna w porównaniu z osobami pełnosprawnymi czy na pewno podejmują mniej kontaktów seksualnych są związane jest to n p. z tym, że nie mają możliwości nie mają miejsca, gdzie będą realizować jej, że mają w rodzinach to jest standard, w jakich instytucji jest jakiś zakaz regulamin nie mają, gdzie pamiętam taką 1 wypowiedź dyrektora domu pomocy społecznej, że przed oknami domów pomocy społecznej znajdowały się krzaki ażeby po prostu wyeliminować kontakty seksualne osób podopiecznych, którzy w tych krzakach właśnie im VAR podejmowali kontaktu seksualnego krzaki ścięto tańczyli, żeby wyeliminować rozwiązanych wymazano temat Widzew nie ta aktywność będzie mniejsza ze względów prawda takich społecznych ograniczeń tak czy ktoś też ich niewiedzy czy tak jak powiedzieliśmy wcześniej jak zaspakajać potrzeby jak realizować swój schemat seksualnych relacji z partnerem, że nieraz są po prostu na tyle skomplikowane, że tak po prostu nie wiem do rejestru użyć jakichś narzędzi przedmiotów fetysz, które dziś tam relacje partnerskie będą nie do zrealizowania to ludność chociażby w ZS im inicjowaniu kontaktów seksualnych tańczyli też wchodzeniu w relacje partnerskie tak, czyli jak budować związek jak wchodzi związek partnerski, które mogą być no właśnie związki również seksualnym tak no i nie ma też takiego poczucia, jakby u osób z dniem własności intelektualnej to znaczy jest może takie bardziej poczucia chaosu w zakresie traktowania może seks też wiąże się bardzo z uczuciami tak z miłością i jakby mało jest też tego seksu przygodnego co nie znaczy, że też osoby niepełnosprawnej podejmują ryzykownych zachowań seksualnych, bo też podejmują też jak powiedziałam wcześniej ta niska świadomość o powoduje, że n p. wchodzą w relacje seksualne o charakterze przemocą, które mogą być ryzykowne z różnych względów prawna PL natomiast no właśnie, że kojarzą się, że łączą seks brak jest uczuciem no toteż, jakby z tego względu na nie jest z tych ryzykownych zachowań seksualnych i Jan pokusił się też na badania Rand bardzo bardzo bardzo takie w głąb i nikt tam też o nie wiem czy tam też o pozycję przy pracy aktualne czy toż mówię też o tym, zaspokajaniu potrzeb seksualnych partnera partnerki dzieją się kobieta jest taką pełni jednak w tych związkach seksualny taką rolę podrzędną ona ma zaspokajać seksualne partnera, a ona taki tradycyjny bardzo im podział, ale też jak w ten sposób sąd osoby jak socjalizm one tak trzeba gdzieś ta kobieta faktycznie mam być taką uległą partner komu i nie ma manifestować swoich potrzeb seksualnych, a ci partnerzy też nie za bardzo chcą w te potrzeby są coraz ich partnerek Zagłębia, lecz czy wiek samo nie wiem współżycie genitalia jest już zaspokajaniem partnerki dla nich, że oni czują przyjemność i to partnerka też pewnie czuje przyjemność ani też o tym nie rozmawiają nie rozmawiają o potrzebach seksualnych i swoich swoich swoich partnerów nie prowadzą rozmów tego typu zarządzenia sobie, że ja nie prowadzą badań w wśród ogółu społeczeństwa z pełną sprawnego raczej porównuje swoje wyniki badań do tych wyników, które prowadzone są na populację ludzi zdrowych rzeczy pełno sprawnych natomiast na podejrzewam, że ich grupie pełnosprawnych tych rozmów się nie prowadzi wiara jest ożyciu seksualnym o tym jak jak sprawić przyjemność poprawić życie seksualne w te nie są jeszcze trudno jest tutaj w ogóle takich rozmów mniemania nie prowadzi się takich rozmów z taką dominującą pozycją seksualną jest pozycja klasyczna jest też faktura, jakby jest tak najbardziej naturalną tak wszystkie pozycje inna n p. które gdzieś tam pojawiały się na foliach, które gdzieś tam prezentowane były takie takie figury czarnobiałych partnerów, jakbym był to żadna z tych pozycji nie zyskiwała, że jakiś tam, ale też w pewnym momencie badanie stanowić mogło mieć bazę jakieś instruktaż tak jak wszędzie, jakby byli za skoki cień jeżeli, by seks można uprawiać w innej pozycji niż klasyczne tango, a czy zdąży jednak sugerowało że, że nie mają nawet styczności z pornografią no bo gdyby mieli to tam inny ta różnorodność pozycji PiS mężczyzn jest większa ta świadomość z jak też mu jest większa świadomość może dlatego też, że żądają też to pornografia co zresztą pan badania pokazują, że jednak mają styczność z pornografią natomiast jest to też taki bardziej z wulgaryzmy one seks walczyli jak ty nic by sąd to takie wszystkie wyobrażenia o tym, seksie jako takiej, gdzie partner dominuje nad partnerką na jego byłe i takiego seksu ani też oczekujemy, że oni mężczyźni tak takiego seksu oczekują partnerki nie mają za bardzo koncepcje na swoją seksualność na swoją kobiecość i jakby ona podle Mb dla nich przyjemność to taka przyjemność, która sprawia przyjemność partnerowi traktują one czują przyjemność nie swoją własną być może, ale tak, że jeżeli już jest seks, toteż to powinno być dla nich przyjemne tak czyni NATO to co rozważmy też przed przerwą czy też budowa narządów płciowych tak, czyli torze partner mężczyźni są zaskoczeni, że pobudzanie łechtaczki może doprowadzić kobietę do orgazmu tak czy Janina trzykrotnie mniej otyłych taczki nigdzie tam odnaleźć tak chcieli z grubsza wiedzą, że są kobiety są zbudowane w taki taki sposób, ale w szczegółach niekoniecznie niekoniecznie się niekoniecznie wiedzą, czyli jak jak to jak to kobieta jest seksualnie pobudzić 1 kontakt seksualny klasyczny stosunek jest jednak na pierwszym miejscu jedynie w ich randze tego nie można ze sobą robić seksualnie w branży zakończony męskim wytryskiem i dla tych mężczyzn właśnie fakt wytrysku to jest równoznaczne z tym orgazm, a one tak tak tak dla nich to jest to co nie definiują jako tom przyjemność patrzeć jak też nie używają tej kategorii orgazm, ale uważają, że wytrysk jest faktycznie tą kulminacją przyjemności, a kobiety nie jest są w stanie powiedzieć czym jest to kulminacja przyjemności zakładam, że większość z nich tej przyjemności w oczy inaczej powiem, że większość kobiet mogłaby doświadczać przyjemności, ale nie doświadcza, bo ich relacje seksualne są takie, jakie są i nikt nie ma w nich miejsca na rozmowę na dyskusje, że badania też nie były prowadzone były też były prowadzone z 2 partnerami z każdym z osobna i to co się odbywało w rozmowie z partnerami poznamy zawsze zdominowana przez mężczyzn tańczy, jakby oni kierowali rozmową, że ich życiu seksualnym one tylko się uśmiechała, bo przytakiwał natomiast już do pytania dotyczyły już osobno na to pojawiało się tylko, żeby nikt nie mówił tak partnerowi o tym co tu ona mówi n p . że jednak przykład chciałaby inaczej czegoś duże zawstydzenie na wasze poczucie zawstydzenia i taka niechęć do tego, że rzeczywiście poruszyć ten temat czy też mam świadomość generalnie tego, że żal żal, że jak byłem mało generalnie przyjęło się, żeby seksualność osób w procesie jest pewnym kategoriom pewnego problemu, jakby to co ja właściwie chyba zrobiłem swoje ostatnie badania, kto jest, jakby pokazanie, że ta seksualność fakt, że badania nie są zbyt optymistyczne ale jakby pokazanie, że można zapytać o życie seksualne po prostu tak nie mówiąc o tym, że jest to problem, że jest to zagadnienie tabu tak dalej to już wiele lat temu było ustne zostało ustalone, że tak jest natomiast tutaj jak bym spróbował chcemy, by pokazać osoby z niepełnosprawnością jako w ich seksualność jako coś całkowicie normalnego tak jak prowadzone są badania wśród ogółu społeczeństwa dlaczego by nie popytać czy nie zapytać tych osób też gotową ich seksualność i na pewno mam takie poczucie czy mam taką mam mam świadomość tego, że jakby często osoby niepełnosprawne nie są traktowane w poważnie tak, czyli często to, czego oni doświadczają w pytaniach czy tego, czego dotyczy doświadczają w kontekście otoczenia to jest taka infantylizm racja taka czekam bym powiedział takie ujednolicanie tej dorosłości, że tak nikt serio wprost ich nie zapyta to co n p. dla mnie takim też pełną satysfakcję, że Klich rozmawialiśmy o nim mówić odczuwali, że pierwszy być może raz wżyciu czują się traktowani poważnie, że o poważnych dorosłych rzeczach tutaj rozmawiamy to niema tutaj nie rozmawiamy o jakiś bardzo tylko rozmawiamy o poważnych rzeczach, o których rozmawiają ludzie dorośli i nimi takie poczucie nawet bym powiedział, że te rozmowy o seksie były rodzajem dla nich takiego ukazania się szacunku rozmawiać o seksie, ale oni czuli, że tak uczestnicy wciąż ważnym i to mi dało też poczucie, że faktycznie te badania są ważne choćby czy też takiego pot z powodu, że jakaś garstka ludzi niepełnosprawnych doświadczyła bycia traktowanym przez jakiś czas czas jakoś chwile swego życia normalnie tak, że żal, że żal, że kość interesuje to jak układają swoje życie seksualne jako poprawka pewien dla nich i generalnie atrybut dorosłości tak czy zbycia nabycia zbycia nabycia to traktowane jako jako osoba osoba dorosła i to i to jest też ważnym element też tych badań w inny tak tutaj ideę badaniach z badań wynika, że nie ma 100 % badanych, mówi że aktywność seksualna jest dla nich czymś wyjątkowym i ważnym piłkarzem już są aktywni seksualnie winno to no to jest dla nich bardzo istotne i udawanie, że tego nie ma już z otoczenia ani z tak bardzo często jest ciemno tutaj sprawnie załatwiała i prowadzili do nowo zgłębiają się różnego rodzaju też często problemy w zaburzeń no właśnie na obozy i inne czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają jakichś specyficznych zaburzeń seksualnych, które są może częstsze w tej grupie niż w grupie osób niepełnosprawnych mentalnie bardzo ciekawe pytanie o pomysł bowiem po RPA myślę sobie w ten sposób że wiele zachowań seksualnych, które przy filmie Jerzego obserwujemy w grupie osób z niepełnosprawnością może wyglądać jak zachowania, które możemy klaskać kwalifikować do kategorii zaburzeń natomiast Gryfic użył takiej kategorii właśnie zachowań które inaczej użył takich kategorii, w której zachowania seksualne, które obserwujemy osób z niepełnosprawnością mogą czy należy zawsze interpretować z różnych punktów widzenia zawroty w punktach powiedzenia, bo jeżeli n p. osoby z niepełnosprawnością podejmuje zachowaniem ekshibicjonisty liczna to oczywiście można, by było je automatycznie zaklasyfikować jako 1 z rodzaju zaburzeń natomiast generalnie patrząc na te zachowania musimy wziąć pod uwagę cały kontekst społeczny tego zachowania, czyli n p. podejmuje takie zachowania ze względu nie chęci zwrócenia na siebie uwagę Męcina przy tak może n p . tak manifestuje swoje imieniny swojej jakiejś nie wiem czy może tak n p. manifestuje swoją seksualność, ale n p. może być też tak, że pojawią się też jego zaburzenia sensoryczne n p. w ściąganiu grania może być z nią związane po prostu zaburzeniem sensorycznej żywności tak naprawdę zachowania seksualne osób z niepełnosprawnością należy też przefiltrować przez różne przefiltrować przez różne sytuacje czy konteksty społeczne n p . jeżeli nawet osoba niepełnosprawna intelektualna piętnastolatek podejmujący kontakty seksualne z trzylatkiem na to z punktu widzenia innych zachowań seksualnych podejmowane takie zachowanie jest zaburzone zaburzeniem tak no i prawnym należy też kre w w kontekście identyfikacji realnej no i teraz może być też także, jakby ta osoba po prostu jest traktowana przez otoczenie jako trzylatek i n p . jej podejmowanie tak tego typu zachowania jest po prostu realizowaniem 1 z fas rozwoju wczesna dziecięcej seksualności czy n p. podejmowania kontaktów seksualnego z osobą, która mentalnie być może jest w tym, z czym pozostająca mentalnie w tej samej fazie rozwojowej niekoniecznie musi to oznaczać wybór preferencji tak pedofilskich tej osoby, czyli n p. bardzo też trudno, bo to są też trudne sprawy o związane z przemocą seksualną, kiedy sprawca jest osoba w procesie intelektualną ale kiedy wiek jest podejrzenie o przemoc bicie czy wykorzystanie seksualne osoby poniżej piętnastego roku życia nurt te zachowania wcale nie muszą świadczyć o preferencjach, bo rzadko świadczą o preferencje te nieraz po prostu wynikają po prostu z ZUS z takiego jak z tego, że osoba przebywając wśród osób młodszych tak z tego, że właśnie ma potrzeby seksualne i chce je zrealizować z partnerem, który jest w otoczeniu, a kamieniarze to są akurat młodsze dzieci no to wtedy jak pan wybiera wybiera tą wybiera taką osobę nie chce powiedzieć, że jakby nigdy nie mamy tak naczep Peter Weber, ale nigdy nie nie chce powiedzieć, że jakby nigdy nie dochodzi do do zachowań, które mogą świadczyć o zaburzeniu, ale nie jest takie, które to miałbym nie można powiedzieć, że wszystkie zachowania seksualne, które ilościowo mogą też być u osób zwraca się intelektualnym częstsza świadczą o zaburzeniach tak czy nie mogą występować, ale wcale nie świadczyć o zaburzeniach mu zaburzeniach seksualnych czy mogą, jakby wynikać całkowicie z innych sytuacji kontekstów, które trzeba uwzględniać w analizie danego danego zachowania czy dla takich osób, które dziś Wilno mają jakieś zaburzenia seksualne jest jakaś pomoc pod jest jeszcze taka większa niż oni w ogóle seksuologia w Polsce nawet trudno znaleźć dla siebie pomocy psychologiczno poza dość dużymi miastami i zazwyczaj ta będzie jeszcze płatna pomoc, czyli prawie 1, a Wilno nie każdy seksuolog będzie się specjalizował w osobach z niepełnosprawnością PRL szczególnie zaś intelektualną moralną czy może w ogóle takie osoby w znaleźć, które pomogą mu dostać się bowiem także w MDM terapeuci seksualni, którzy w Polsce w funkcjonują i nie jest tak wcale mało foie gras generalnie pracują w takim paradygmacie behawioralną poznawczym generalnie, dlatego że jak jest to taki model pracy, który w kontekście osób z niej ponad 6 intelektualną albo osób ze z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Naomi jest najbardziej przydatne i takich osób w wolnym od okna o takim przygotowaniu czy będących seksuologiem o takim jak ścieżce sekretarz PiS seksu logiczne i jednocześnie mający doświadczenie w pracy z sobą niepełnosprawni intelektualnie nie kilka osób jest dniem czy teraz na antenie tutaj jest miejsce w budowanie struktur PiS takich danych, ale być może można na mnie kosztem zakres fundować innym przykład przez taki sposób można można gdzieś tam mogę mogę takie informacje podać natomiast na pewno nie jest to pomoc na pewno nie jest to też tak rozpowszechniona tak rozpowszechniają wsparcie w przypadku osób pełnosprawnych tak natomiast w UE no tutaj trzeba powiedzieć, że faktycznie problemy, z którymi będą Macbeth spotykały się osoby nie rozpieszcza traktowanie ich rodziny ich opiekunowie wymagają na pewno takiego przygotowania, które będzie uwzględniało u terapeuty i to ścieżka oczywiście terapeutyczna w tym nurcie n p. Wichra poznawczym, ale i też bycia specjalistą w zakresie osób z własnością intelektualną przy czym z respektem czy pracy z osobami ze spektrum autyzmu w Warszawie jest kilka takich prywatnych gabinetów to myślę sobie, że tutaj jest na pewno z taką pomocą łatwiej jak teraz pracuje w Warszawie, ale pracowała wcześniej w Krakowie, więc ta w Krakowie też kilka takich jak do osób można znaleźć natomiast jak bym tak karimaty placówek w Polsce no tu warto by było być może się nad tym zastanowić i taką mapę takich pomoc przygotować prawda, bo to, że ta byłaby to pewnie przydatne niebawem mam nadzieję, że ukażą się takie standardy po mocy pomocy seksuologicznej dla osób z własnością intelektualną przygotowywane przez polskie Towarzystwo seksuologiczne i zespół zespół d s. seksualności osób z niepełnosprawnością i te standardy zostaną wzięte ukażą się tam jest taka pomoc test to są standardy, które pokazują, jaką pomoc interwencyjną czyli, jeżeli mamy problem to jak RM z danym problemem jak ten problem powinniśmy klas kwalifikować jako ewentualnie pomoc spodnie po odjąć, jeżeli podejmujemy ją w różne artyście poziomach osób, które są nie seksuologa ami co mogą zrobić im jeżeli, jakby ich kompetencje się kończą w jaki w, jaki sposób mają dalej współpracować sztuczka ze specjalistą i na końcu tej książki czy tego tego od tych standardów powinna od mam nadzieję, że ukażą się też właśnie te miejsca pomocne także to też dzień, by takie źródło źródło źródło wsparcia na Uniwersytecie warszawskim też 3 planujemy tutaj też uruchomienie w ramach funkcjonujących już studiów podyplomowych not cieszą się też dużą dużą popularnością też taką ścieżkę wsparcia na tę ścieżkę edukacyjną w zakresie seksualność osób niepełnosprawnych, więc być może to też będzie, jakby takie pole do kształcenia nowych specjalistów z tego zakresu tak chcieli nam one też tych specjalistów musimy wykształcić albo ich generalnie nie ma na razie czekamy niecierpliwie, bo rzeczywiście na audycje radiowe czy nawet dobre badania publikacje rzeczywiście nie zastąpią tak, żeby taka sieć pomocy była bardzo dziękuję za rozmowa Anna MAE gościem był dr hab. Remigiusz Fijak RMS Uniwersytetu Warszawskiego jakże nam się z państwem to by była ostatnia audycja Asset cyklu dobry seks z Chinami ostatnia prowadzona przeze mnie archiwum audycji, a jest ich sporo, bo MCK trwało ponad 2 lata właściwie prawie 3 lata można odsłuchać każdy z tych audycji spotka Stach na stronie Radia TOK FM wystarczy wpisać w archiwum dobry seks do wyszukiwarki znajdziecie państwo cały zbiór audycji dobrego seksu zapraszam do słuchania do usłyszenia mamy nadzieję w przyszłości w innych audycjach przy innej okazji dobre na CMK grzebać w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRY SEKS

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA