REKLAMA

Ażurowe kokony, bomby białkowe i quasi-węże, czyli świat poczwarek

Radiowa Akademia Nauk
Data emisji:
2018-01-06 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Ełk 14 4 Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym studio dr hab. Piotr Rembas z wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu przyznam, że trochę nie wiemy, dokąd nas dzisiejsza rozmowa doprowadzi, gdyż temat, który zaproponował byśmy panu pojawił się styki czystej ciekawości i zadziwienia Otóż zdziwiłam się istnieniem poczwarek tuż za wynalazek ewolucji na rozwój owadów żon to taka no cóż średnio atrakcyjna Rozwiń » przynajmniej z naszej perspektywy Gąsienica postawił poczwarki staje się motelem i czy to jest ta sama istota czy to jest ktoś zupełnie nowy co tam się w środku dzieje cóż to jest za pomoc czy pan się też dziwić istnieniu po Marek to znaczy no pracując na Uniwersytecie w studiu, więc biologia nas przyzwyczajać, ale przyzwyczaiłem się na pracujące na owady, a szczególnie, że pracuje właśnie na motyla konkretnie motyla nocnych w firmach to po czwarte jest rzeczą oczywistą dla mnie, którą spotykam każdego dnia w laboratorium pracując natomiast faktycznie zgodzę się, że poczwarki są etapem rozwoju owadów, które bardzo często można uznać za coś zupełnie innego świata w, dlatego że wiele zwierząt, które obserwujemy na co dzień zwykle rosną rząd po prostu w niewielkim stopniu zmienia się zmieniają się proporcje ciała natomiast nigdy nie dochodzi do tak dramatycznych zmian jak w przypadku wielu grup owadów ukrywać to po czwarte występuje to znaczy formy młodociane, które nazywamy Larry wałami w momencie, gdy ulegają przekształceniu do formy dorosłej takiej, która pełni funkcję dyspersyjne otyli rozprzestrzeniania się oraz funkcje rozrodcze podstawową, czyli rozmnażanie się to przejście z tej 1 formy dla walne do formy dorosłej wymaga kompletnego przyp kompletnej przebudowie działalność właśnie to się odbywa w czasie życia po czwartkowego bardzo często zdarzało się nadal się zdarza, że owady na etapie poczwarki są opisywane jako zupełnie inne gatunki wina reaguje się dla nich jest uzgadniane są już w słuszne oczywiście tak samo jest z larwami bardzo często larwy są opisywane jako przedstawiciele innych gatunków niż potem formy dorosłe to teraz to się coraz rzadziej zdarza szczególnie, jeżeli zastosujemy metody biologii molekularnej związku z tym łatwo w dość do tego co jest tym natomiast kiedy się go stosowano głównie kryteria oparte o mord folie do określania pokrewieństw no to faktycznie takie takie błędy się zdarzały idealny przykład gatunku, który w, których występuje w Polsce jedno niestety na wymarciu ze względu na gospodarkę ludzka mianowicie mówią o czerwcu polskim, który w czasie swojego rozwoju nie przechodzi stadium typowej po otwarcie, ale może to być tak nawiązaniem do naszej dzisiejszej dyskusji przechodzi takie stadium podobne do po czwarte i kto jest poprzedzone dziwnymi można powiedzieć z mediami alarm barwnymi w postaci takich postaci takich cystern, które występują na korzeniach leśnej kiedyś to związek było powszechnie wykorzystywane do produkcji barwnika czerwonej go, w które były eksportowane z Polski do krajów Europy zachodniej, ale także na wschód co też inne używane nieźle, choć był używany głównie, ale ich do kosmetyków też, ale przede wszystkim do barwienia do barwienia tkanin wystąpi gatunki pokrewne czerwca kaktus owego, który występuje aktualnie w Meksyku są powszechnie nadal wykorzystywane do produkcji czerwonego barwnika, który dodajemy do jogurtów chociażby, żeby zmienić ich kolor właśnie ta krew w związku z tym nadal może wrócimy do podważenia bilans wiosną mit echem może wrócimy do tańca z powszechną rozwiązanie to wielka po czwarte jest powszechnym rozwiązaniem, ale w przypadku owadów, które przechodzą przeobrażenie niezupełne, ponieważ generalnie, jeżeli byśmy sobie pan popatrzyli i w jaki sposób w ogóle rozwój przechodzą owady różne grupy owadów to jej pierwsze co nas uderzy to torze wokół grupy młodszych ewolucji nie występuje w poczwarkę natomiast Group starszy ewolucyjnie tej po czwarte nie ma i tydzień jest ważniejszy wynalazek znacznie późniejszy wynalazek na początku tak się sądzie na początku należy to zło tych najstarszych ewolucyjnie grup owadów mamy do czynienia z czymś co nazywamy z biologii Ameryka boli a, czyli rozwojem gmin, w którym nie występuje ani larwa ani poczwarka tylko jajo opuszka forma młodych ściana, która wygląda identycznie niemal identycznie jak forma dorosłych potem pojawia się coś co nazywamy przeobrażeniem, o którym dzisiaj sobie będzie prawda mówili, czyli innymi słowy pojawia się forma młodociana, która się różni od formy dorosłej i tona początku wyglądało tak, że mieliśmy przeobrażenie niezupełne, czyli brak poczwarki, a dopiero kolejnym etapem wydaje się u najmłodszych ewolucyjnie grup zwierząt pojawia się właśnie ten twór, który nazywamy poczwarka i tutaj istnieją co najmniej 2 koncepcje, które tłumaczono tłumaczą w jaki sposób, dlaczego powstała po czwarte 1 zakładach, które jest poniżej mniej atrakcyjna zakłada, że po prostu Boska, bo poczwarka powstała jako 1 z etapów rozwoju, dlatego że zwierzęta starają się maksymalnie wykorzystywać zasoby środowiska, więc lepszym rozwiązaniem zawsze było to, aby formy młodociany, żeby w innym środowisku formy dorosłe żyły innym środowisku w związku z tym to przejście z 1 z 1 stadium do drugiego stadium wymagało Stalin przejściowego do remodelingu przebudowania przebudowania działa ciała zwierzęcia tak jak mówię to jest może mniej atrakcyjna jej koncepcja dużo bardziej z naukowego punktu widzenia atrakcyjną wydaje mi się taka, która tłumaczy kolejny etap przejścia z owadów form owadów oraz o przeobrażeniu niezupełnie do form, które to przeobrażeniu zupełnym mają i tutaj trzeba było sobie wprowadzić jeszcze takie pojęcie, które nazywa się nim swą, czyli takim stadion, który nie występuje u owadów przeobrażeń zupełny takimi jak prawda pszczoły chrząszcze motyle, o których pani powiedziała, gdzie ta po czwarte występuje tylko tych grup starszych ewolucyjnie takich jak ważki n p . jak karaczany znaczy dla nas bardzo prehistoryczne są bardzo i oraz chociażby prostą skrzydełek takich jak pasikoniki i świerszcze czy szarańczy, czyli Unii występuje takie stadium, który jak powiedziałem, kto jest zdany jest nimfą i danin w 2 różni się od formy dorosłej przede wszystkim tym, że się nie rozmnaża oraz torze w tym, że nie posiada skrzydeł czasami nazywane są również one x 4 Gotta, ponieważ podczas kolejnych stadionów treningowych coraz bardziej rozbudowują się i powiększają zawiązki skrzydeł, które występują na zewnątrz chciałabym także to zła jest co prawda stadiony jak ślinie ją przy tak wygląda wasz rozwój każdego owada to wróćmy jeszcze może do euro do tego, że rozwój każdego owada podzielony jest na etapy te ogólne, o których powiedziałem, czyli mamy w przypadku rozwoju z przeobrażeniem zupełnym larwy poczwarki formy dorosłą, ale stadiów larwalnych zwykle kilka u niektórych gatunków owadów prawie 10, ale zwykle jest znacznie mniej u takiego modelowego organizmy Grossowi Lamela na gaz el mamy tylko 3 stadia larwalne w aucie natury jaj, które pracuje mamy 4 stadia larwalne w związku z tym mamy 4 stadia larwalne aut jeszcze 1 testach pracuje mamy się stać w normalnej prawda w różne skomplikowane tym uznali też różnie różnie u różnych grup owadów, ale grać inaczej owady przeobrażenie niezupełne również nimfy wielokrotnie widnieją z tym, że tych linii nie jest bardzo często znacznie więcej niż połowa 2 przy oblężeniu zupełnym też niektóre karciane mają kilkanaście czy kilkadziesiąt kolejnych minimów, zanim dojdą do etapu w KO Varda dorosłego i teraz ta koncepcja wracając do tego, skąd się mogła wziąć po czwarte, a ta koncepcja zakłada, że zakłada istnienie 3 takich podstawowych problemów pierwszy problem mówi o tym, żeby wykorzystać maksymalnie zasoby środowiska zwierzęta coraz bardziej różnił się te formy młodociany odbywa norm do Rosji to jest 1 problem teraz drugi problem chodziło o to, żeby wykorzystać jak najbardziej środowisko to musimy wyprodukować jak najwięcej potomstwa, czyli to pociąga za sobą zmniejszenie ilości żółtka jaj, który składa samica no i wreszcie 1 i kolejna rzecz to skrócenie maksymalnie rozwodnić, czyli tak jak powiedziałem o VAT do przeobrażenia niezupełne mają zwykle bardzo długi cykl rozwojowy czasem wieloletnim natomiast wadą przeobrażeniu zupełnym czasami tak skrajnie krótki jak kilka dni zaledwie raz go z tym albo twardsze tek jej w ogóle cały rozwój i w tym momencie mamy taką sytuację, że wytworzenie typu czwarty i nastąpiłoby dziś może w związku z skróceniem stadium, które u owadów przeobrażeń inni zupełny nazwaliśmy Nimfomanka, kiedy taka intensyfikacja intensyfikacja dokładnie i tutaj powinniśmy sobie również jeszcze wprowadzić wprowadzić pewne pojęcia, a mianowicie pojęcie to się nazywał po angielsku DMG niżej niż jej nie ma jasnego odpowiednika polskiego jest to pojęcie mówiące o tym, że w toku ewolucji, gdy wykształca nabyła poczwarka dochodziło niejako do zepchnięcia wszystkich stadiów nimfy w związku z tym, że jajo opuścił embrion jak powiedział jest to ta koncepcja, która wdaje się najbardziej atrakcyjne do wytłumaczenia, skąd po czwarte się wzięła mianowicie uważa się, że jajo opuścił embrion, który następnie stał się Lars von i ta larwa niejako będąc embriony spowodowała to, że z 1 strony lepiej mogło być wykorzystany środowisko, a z drugiej strony spowodowała, że ten moment przekształcenia do formy dorosłej został ograniczony tylko włącznie do podstawówki wszystko co robi się coraz bardziej szokujące z chwilą, gdy państwo wrócimy opowiada dr hab. Piotr Bem wraz z wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiano po kwartałach Aung 14 2 1 Karolina Głowacka studio dr hab. Piotr Rembas z wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry jeszcze raz dzień dobry ani w innym państwie i kontynuujemy naszą rozmową poczwarka, dlaczego nie radiowe Akademii nauk można od takich tematach rozmawiać jest o czym jak się okazuje mówią, że zaczęliśmy od takiego z prostego do dziecięcego w pewnym sensie zdziwienia łapały jak to możliwe, że taka po czwarte istnieje co tam się dzieje no właśnie, jaki mamy rodzaje poczwarek czy są w ogóle jakiś specjalny rodzaj tak oczywiście istnieje kilka różnych rodzajów poczwarek znaczy mniej generalnie klasyfikujemy ze względu na cechy morfologiczne takie 3 grupy poczwarki wolne poczwarki zamknięte oraz trzeci typ to jest zmodyfikowana poczwarka wolna, która nazywa się Bobuch szkołą i występuje umysłowe, a przede wszystkim w krótko szukały, czyli wkładu Muchy domowej czy Muchy trojki i gdzie może się różnie, a mianowicie poczwarka wolna to jest taka po czwarta, która wszystkie przydatne i działa ma niejako dole piony do powierzchni ciała to znaczy łatwo możemy rozróżnić to co w przyszłości będzie skrzydłami czy odnóżami czy czułkami u formy dorosłej natomiast poczwarka zamknięta w wygląda jak mumia kompletnie nie jest dokładnie zamknie najbardziej przerażająca w na tak wójt ma tak być faktycznie one wszystkie te elementy ma wbudowany w ciało i tak naprawdę tylko niektórych możemy zauważyć prawda zarys tego co w przyszłości będzie jej elementami ciała przyszłego owada na tle wspomniana Bobrówka jest tak naprawdę poczwarka wolne, czyli te wszystkie elementy wideo jest żona się znajduje w w Linzu ostatniego stadium larwalnego trykoty kuracji skóra powiedzmy tak ostatni bestseller walnego obejmuje to poczwarki już tak zostaje w to można wędkarzy szczególnie na pewno coś takiego widzieli, bo czasami, jeżeli mają tzw. białe robaki, które trzymają gdzieś tam w rodzinach Izabela mógł je otrzymają te larwy ulegają przy po czwarte nie stają się pod markami znajdują takie brązowe brązowe kluseczki w środku i to jest nic innego jak właśnie w poczwarkę Bobuch go, ale on trochę mam wrażenie, że jednak taka po czwarte jest zagrożone, że jest to nieco niebezpieczny wynalazek ewolucji na wodę tak przynajmniej, która jest zamknięta całkowicie i unieruchomiono siłą rzeczy no to przecież gotowy kąsek dla chętnych nie oczywiście żona jest kąskiem dla chętnych z tym, że poczwarki są najczęściej ukrywane to znaczy, że jest larwa w momencie, gdy podejmuje decyzje o rozpoczęciu metamorfoza oczywiście do nas sama siebie tego nie robi tylko przemiany hormonalne, które odbywają się z jej w jej organizmie zmuszają ją niejako do tego, że poszukuje miejsca do prze po czwarte cienia jest zwykle szuka takiego miejsca, żeby się ukryć w związku z tym Zabrze bój się w glebie to jest najczęściej najczęstsze najczęstsze strategia czasami chodzi dziś pod korek czasami, choć bardzo wysoko na drzewo i zawisa na gałązce dodatkowo poczwarki zmieniają kolor zwykle są inne niż larwy i zwykle przyjmują takie zabarwienie, które z 1 strony może odstraszać potencjalnego wroga w albo takie, które powoduje, że poczwarki tak naprawdę ciężko znaleźć i ją zjeść w i takim chyba innej bardziej klasycznym przykładem poczwarki, która odstrasza to jest po czwarte zwane po angielsku zresztą w Polskiej literaturze też funkcjonująca nazwa w ryzach i z tras greckiego znaczy złotych, które chcą po prostu mienią się mają bardzo dużo o różnych kropek jaskrawych plam czasami zdarza się, że taka otwarta zwana Chris Harris przypomina przypomina inne zwierzę n p. osę szerszenia, a czasami nawet węża proszę sobie wpisać w Google, a naprawdę warto chętnie z niej, że państwo mogą, bo to są rzeczy nieprawdopodobne co poczwarki potrafią przypominać jak i w tym momencie żadne zwierzę nie odważy się takiej poczwarki i poczwarki i zaatakować w Azji jest jej, bo z 1 strony może być po prostu niebezpieczna albo niezwykle świecie toksyczne i takim nie jest taką poczwarkę, które może być dla zwierząt niebezpieczne jest n p. poczwarka powszechnie znanego motyla zwanego monarchę, który jest badany przez wielu naukowców ze względu na migracje i teraz ten Motyl jako larwa od żywienia się ją rośliną, która się nazywa troje 6 trojga z za Wiera Terry tenor i gdy w swoim soku, które są bardzo silnie toksyczne i teraz zarówno larwa, jaki po czwarte są po prostu toksyczne w związku z tym zwierzęta ich nie zjadają, ale dodatkowo za równo larwa, jaki po czwarta na różnych etapach rozwoju są mniej atrakcyjny ze względu na to, że są jaskrawo ubarwione w związku z tym to jest taka prawda prawda strategia natomiast wracając jeszcze na chwilkę do po czwarte i poczwarki bardzo często uchronią się przed tym, aby nie być zjedzony mi po prostu będąc w kokonie to znaczy są otoczone kokonem, czyli może zjeść Roland oczywiście, że można zjeść Coco daleko jest często bardzo trudno ustalić czy w związku z tym nie jest to atrakcyjne z drugiej strony też mówimy o pewnej skali drapieżników, które nawet na na taką poczwarkę mogą czyhać oczywiście tak może łyknąć taki kokon razem z otwartą, ale z drugiej strony większość drapieżników te poczwarki będzie atakowała to są jednak bezkręgowce w związku z tym w one są zwykle mniejsze i dostanie się do takiej po czwarte jest utrudnione w momencie, gdy nasze znajduje w kokonie oczywiście takim klasycznym kokony tylko koniec zawodnika, który wszyscy wiedzą, że larwa ostatniego stadium przybędzie Przędzel ze swoich gruczołów jedwabnych, otaczając je, otaczając się, a następnie wewnątrz takiego kokon dochodzi do przed otwarciem nie, ale czasami te kokony są zupełnie nieprawdopodobne czasem bardzo ażurowe wyglądają jak piękne piękne naczynia, które dziś są tam w lesie na gałązkach zawieszone jest naprawdę coś fenomenalnego to też bym państwa bardzo zachęcał do tego, aby obejrzeć sobie jak mogą wyglądać kokony szczególnie gatunków motyli występujących w Amazonii czy generalnie w Ameryce w Ameryce Łacińskiej nazwy muszą jeszcze jak mówimy o kochanek nawiązać do 1 zagadnienia, które wydaje się być bardzo przyszłościowe i coraz częściej temat ten jest podejmowany przez badacza mianowicie biedaka poczwarka poza tym, że w momencie, gdy znajduje się w kokonie to jest zabezpieczona w jakim stopniu przed drapieżnikami to ona jest wystawiona na działanie różnych czynników bardzo niekorzystny n p. grzybów bakterii, bo wiadomo, że wiadomo, że ona nie może zmieniać miejsca położenia i załóż taki kokon w wilgotnym miejscu mógłby zacząć pokrywać się Grzyb nią brzeg mógłby zacząć przerastać taką poczwarkę taki układ nie jest w stanie zmienić miejsca pobytu wygrywał ten wariant inwestycję wyda się okazuje, że z gąbką na bardzo wielu gatunków znajduje się ogromna liczba różnych substancji przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczym, o których istnieniu w ogóle nie wiedzieliśmy naukowców, by zafascynowało to, że niektóre motyle mają długi cykl rozwojowy na etapie poczwarki żyją sobie w lasach tropikalnych i tam Michnik nie zjada w sensie żadne grzyby nie po raz dają żadne bakterie się z tym nie radiem, abyśmy pod uwagę, że w kokon z budowany jest substancji białkowych w związku z tym białka jest bardzo atrakcyjne dla mikroorganizmów no i badaczy coraz częściej wykorzystują kokony w badaniach i poszukując alternatywnych źródeł substancji, które mogłyby pełnić funkcję antybiotyków jest to bardzo intensywnie rozwijające się dziedziny entomologii w tym momencie jest jeszcze taki typ poczwarek, które nie tylko się chowają one również udają kogoś bardzo groźnego tak oczywiście tak jak powiedziałem są takie poczwarki które, które udają węże albo udają co to jest 1 z przykładów prawda albo udają inne gatunki owadów oczywiście często jest tak, że to oni są całe owady tylko fragmenty chciała byśmy przykład osy czy szerszenia co uderza nas w pierwszym momencie, jeżeli spojrzymy na osobę się czy przedszkola w kolory odwłok szczególnie, który jest paczkowane ile potrwa, ale coś takiego wykorzystuje i faktycznie poczwarki są paskowane, chociaż sam z siebie bardzo często nie są podzielone na segmenty takie w przypadku wspomnianego Chyry zaliczyli w tym poczwarki występującej u motyli w reż inne owady mogą być kropką one prawda to też dawka rzuty z czarnymi kropkami, jeżeli byśmy te teraz spojrzę na niektóre poczwarki takie właśnie klasyczny Song złota we zmieniającej się w żółte też liczne mikro albo udają węże proszę sobie wyszukać hasło dynastii gore i przygotować na mocne uderzenie, bo te poczwarki naprawdę wyglądają jak węże, ale muszę przyznać, że to jest 1 z tych elementów życia na ziemi, które wydają się wręcz nieprawdopodobne znaczy jak jak to się stało, że one są tak podobne właśnie do uważano przecież to poczwarka tego sobie nie przeanalizowała przecież nie zaprojektowała śniadań i tutaj tak naprawdę mamy dość duży problem z tym prawda wyjaśnienie, dlaczego akurat ona jest podobna do węża to ciężko stwierdzić czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta po czwarte 1 10 0, że w środowisku to monarchia występują zarówno węże jak i drapieżniki prawda, które potencjalnie mogłyby zjadać taką poczwarkę, ale teraz ta znaczy ten drapieżnik zjadające poczwarkę prawda boi się w Wenezuela czy tego węża mówią tak najprościej związane z kolan po czwarte to wie tego nie wiemy tego my tak naprawdę nie wiemy i co najgorsze w tym wszystkim to i jest to bardzo bardzo dobry punkt zaczepienia dla Grecji ministrów ta po czwarte jedyna stała w obcej, a nie powiedział faktycznie wygląda niemal identycznie jak głowa i w ogóle przedni odcinek działa żmii gabońskiej natomiast żmija gabońska przy państwa występuje w Afryce natomiast wspomniany wspomniany Motyl dynastia występuje w Ameryce Łacińskiej przede wszystkim na terenie para Panamy Meksyku Gwatemali lasku z tym no to pod znakiem kreacji niż mają bardzo dobre pole do popisu w tym momencie, ponieważ mogą tworzyć się dziwić, że zwierzęta, które nigdy w życiu się nie spotkały, a faktycznie są bardzo podobne to faktycznie nie w ewoluowały, ale zostały stworzone jest zdani są ustalane do kreacjonistów skoro taki to jest wszystko pięknie zaprojektowane, dlaczego porody tak bardzo bolą koniec tytułów końca pytanie natomiast odpowiedź na zielono ocenia swój ROD ni stąd ich postulat, bo byłoby prościej niewątpliwie byłoby prościej, ale tutejsi mieszkańcy mogą może moglibyśmy też nazwa wejściówki do owadów, prowadząc tę dyskusję nawet mogłabym być poczwarek leży nad moglibyśmy nawiązać troszeczkę do owadów, dlaczego dlatego, że u owadów zjawisko notę nie jest zjawiskiem bardzo powszechnym co zostawili, czyli rodzenie larw przez larwy pies, czyli innymi słowy dla rwie się mogą same rozmów na rzecz to zjawisko jest rzadko spotykane u zwierząt kręgowych, ale istnieje taka koncepcja, która mówi o tym, że być może człowiek jest formą w pewnym stopniu Neo cyniczną, czyli taką formą, która nie osiągnęła stadium formy dorosłej w związku z tym ten po grób jest tak utrudniony, ponieważ u kobiet, gdy nie doszło do pełnego wykształcenia pełnego wykształcenia struktur, które umożliwiałyby bezpieczny i skuteczny poród w socjalizmie Randall to jest 1 1 z koncepcji, która się przewija w niektórych podręcznikach dotyczących ewolucji człowieka, który to rozwiązanie mówi występuje u owadów z tym, że u owadów one się bardzo często kończy dość dramatycznie dla matki tylko tam już sprawdzeni nie zwraca uwagi na matkę, a mianowicie larwa rodzi larwy w ten sposób, że larwy wydostają się z ciała matki przegryzając powłoki tego ciała i dostając się bezpośrednio do środowiska matka umiera w jest sporo dość przerażających tychże spra w związanych ze światem owadów chwalone są niezwykle fascynujące dziękuję za powieść dr hab. Piotr bomba z wydziału biologii Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję serdecznie bardzo serdecznie dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RADIOWA AKADEMIA NAUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA