REKLAMA

Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne - o książce dr Wiktora Marca

Światopodgląd
Data emisji:
2018-01-09 15:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
26:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Agnieszka Lichnerowicz 3 na chwile zrobimy sobie przerwę od bieżącego komentowania ostatnich zmian w rządzie, ale absolutnie za kilkadziesiąt minut wrócimy i będą tutaj z Bydgoszczy i będziemy się łączyć opowiemy o głównie skupimy się na wymiarze międzynarodowym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale mam nadzieję, że i obrony i w ogóle w jakim kierunku te zmiany mini premiera Morawieckiego idą i czego możemy dziś jest spodziewać po spotkaniu w Brukseli teraz jednak na Rozwiń » chwilę oddech i rosną w jakimś sensie ta rozmowa może być kontekstem historycznym, który da do myślenia, ale tylko w pewnym sensie nie tak wprost i przechodzę do rzeczy dr Wiktor marzec socjolog związany ze środowiskiem praktyki teoretycznej z państwa gościem dzień dobry dzień dobry, a przynajmniej książka Wiktora marca rebelia i reakcja rewolucja 19 0 5 roku i plebejskie plebejskie doświadczenie polityczne książkę wydało wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego Universitas i o rewolucji 19 0 5 roku będziemy mówić mam nadzieję, że powiemy też trochę od tym jak dużo o tamte wydarzenia IT interpretacja Wiktora marca dają nam do myślenia o dziś czy w jaki sposób korzenie tej sytuacji, którą mamy dziś na scenie politycznej te podziały ideowe są gdzieś w tej rewolucji 19 0 5 roku, ale tak na początek tylko, żeby zarysować idee, które są w tej książce powiedzmy, że mnie pana zdaniem to jest jedno z być może najważniejszych wydarzeń w tej nowoczesnej historii Polski moment, w którym Real nie oddolnie doszło do głowy jakiś rewolucji na pewno protestów co ważne oddolnie partii się dopiero potem jakoś dołączyły i wpisywała w ten ruch i tam też druga teoria to jest to, że mu mamy tendencję w Polsce do wypierania doza pomnażania takich firm oddolnych właściwie ruchów dlaczego, a myślę, że historia wypierania oddolnych ruchów, a także wyrażona tutaj w problemy zdrowotne 900 piątego roku, a mam taką szeroką NFZ, a to znaczy nie tylko chodzi o to, że nasze myślenie na temat przeszłości, a jest bardzo często ukierunkowane na wielkich bohaterów, a królu dowódców na ewentualne historię polityczną, ale też jest ukierunkowane na naród jako pewną podstawową kategorię analizy i takiego runa naturalnego sposobu myślenia, który nawet, jeżeli nie jesteśmy na na prawicy, nawet jeżeli chcemy uprawiać jakąś historię, a być może alternatywną wobec takiego, a wyrażonego wprost nacjonalizmu to tak czy tak tak naprawdę nasza rama poznawcza pozostaje nacjonalistyczna można to nazwać jakimś takim nacjonalizmem metodologicznym i to powoduje, że wszystkie inne linie podziału społecznego, a które umożliwiałyby opisanie takiego konfliktu, a ja do jakiego dochodzi, a w związku z n p. takim zrywem Ludowym, jakim była rewolucja 900 piątego roku, a nie mieści się w naszym polu widzenia bardzo trudno jest nam zdać sprawę z bardziej skomplikowanej dynamiki społecznej niż, a przeciwstawienie się z zrywu Narodowego jakiegoś rodzaju zewnętrzną presję w tym przypadku dochodzi jeszcze do 1, a jako wyparcie historycznego, a mianowicie o mandat na myśli, a pewne doświadczenie miejski nowoczesność tak Polska powieść historyczna jest opowieścią o dworze ewentualnie chłopskiej chacie, a ta Chłopska chata w tej chwili zaczyna być coraz bardziej dostrzegana już być może wiemy o bardziej niż kiedyś, że większość z nas z tych chłopskiej chaty, a nie z tego, a że obrażonego dworku, a może wywodzić swoje korzenie, a dziś jesteśmy na początku tej drogi, chociaż jesteśmy na początku tej drogi oczywiście tutaj też mamy wiele do zrobienia, a natomiast cały czas jest takie Imaginarium wiejskich tak to jest cały czas kucie Kos to jest cały czas Klecha, który błogosławi powstańców styczniowych wychodzących, a na bój o, a potem ewentualnie, a płynne przejście do zmagań zbrojnych, a 3 w ramach walki o niepodległość potem z różnego rodzaju najeźdźcami, którzy na polskim atakowali tak natomiast, a bardzo istotne dla doświadczenia całych pokoleń, a doświadczenie migracji do miast doświadczenie konfrontacji z pracą fabryczną doświadczenie masowych ruchów społecznych doświadczenie konfrontacji skompletowano nową rzeczywistością związaną z ruchem z fabryką z Anną innymi grupami społecznymi, których w tym wiejskim świecie nie było zostaje kompletnie przeszczepiono, a i ta historia jest cały czas do napisania wydają się, że możemy myśleć bardzo często o wielu przemianach w tej w tej polskiej w tej polskiej drodze, a w Polskiej historii społecznej właśnie pod kątem tego świadczenia nowoczesności turystę brakującym elementem, którego nie mamy w momencie, w którym piszemy naszą historię narodową, a wreszcie obudzić w PRL namiętnie o rewolucji 19 05 też nie pamiętał, bo jednak to pamięć w jaki sposób była i to teraz kładzie się właściwie cieniem fakt oznaczoną w jak w wielu przypadkach wydano ani jako dziecko z kąpielą i auto nie jest także nie pamiętał tak 900 piąty był jakiś sposób częścią takiej oficjalnej historii na temat ja wiem dziejów ruchów o ruchu robotniczego my rzeczywiście nie można powiedzieć, że tę pamięć nie było, bo ona była zarówno ich w międzywojniu, kiedy byli bezpośredni świadkowie, a i już wtedy wydają się, że problemem też z tą rewolucją było to żona była jako zbyt wielowymiarowa, żeby dać się skolonizować przez jakąś konkretną opowieść, a z tego względu na nikomu nie pasowała póki byli bezpośredni świadkowie to oni mogli niejako przed psami przed sobą zdać sprawę z tych wielowymiarowość w momencie, w którym oni zniknęli, a no to wtedy zaczęła się tu być bardziej problematyczne i parali oficjalna historiografia, a ja wiem socjalizmu państwowego wykonała pewien wysiłek związany przez zgromadzenie materiałów empirycznych tak czy zbieraniem materiałów biograficznych związanych z wydarzeniami to nie jest tak, że tego nie było natomiast rzeczywiście, zwłaszcza później szkoła w grę w trakcie takiego nacjonalizacji także powiedzmy na tego projektu ideologicznego, gdzie zeszło gdzieś zeszło pewnie na plan dalszy w rewolcie 19 05 roku obejmuje tak naprawdę lata 1 90 4 5 6 7 niektórzy mówią, że również 8 skupia się głównie w Łodzi w Zagłębiu dąbrowskim i gdzieś tutaj w Warszawie mogą tutaj to są główne ośrodki miejskie 19 wieku ludzie właśnie po zniesieniu pańszczyzny jadą do miast i UE powinno im gdzieś już w tym właśnie 19 04 pisze pan o tym co się w powietrzu to znaczy ludzie zaczynają czuć, że jednak mogą coś próbować zawalczyć i pisze pan też o tym, że to jest inny niż właśnie, że się potem sami organizują sami uczą debatują lub produkują ulotki i w jaki sposób stawia pan tezę, że wtedy narodziła się współczesna scena polityczna, a tak to prawda staram się staram się pokazać, a waga tego wydarzenia dla polskiej nowoczesności, którą staram się ona właśnie przywrócić do naszego myślenia o nas samych, a ich rzeczywiście, a on nowoczesne partie polityczne, a reprezentujące różnego rodzaju ideologii, które łączymy z synem no właśnie nowoczesną sferą polityczną ze sferą publiczną takie jak nacjonalizm socjalizm ona powstało oczywiście nieco wcześniej tak tutaj geneza właściwie obu tych środowisk, ale to jest początek lat dziewięćdziesiątych a gdzie na dziewiętnastego wieków takie względnie dojrzałej formie tak, czyli zarówno wtedy konstytucję Szeliga narodowa reprezentująca także zmieniający się, a Polski nacjonalizm, ale jednak, iż w miarę gotowej formie my wtedy też kształtuje się w formie partyjnej Polski ruch socjalistyczny od razu podzielony na International i styczniu socjalizm Socjaldemokracji Królestwa polskiego Litwy i bardziej ukierunkowany na niepodległościowe działania polską partię socjalistyczną natomiast te partie przez kolejne dziesięciolecia dziesięciolecie pozostają, a partia ami może nie kadrowymi, bo prowadzą także działalność upowszechniającą prowadzą bardzo heroiczna podejmują heroiczne próby rozpowszechniania swoich idei prowadzono taką powiedzieli może powierzyć pracę u podsta w różnego rodzaju odczyty alternatywne obiegi wiedzy i Magdalena, niemniej jednak nie ma charakteru masowego to masowa polityka właśnie także napędzana tymi ideologiami rozpoczyna się na wsi w okolicach roku 900 piątego to jest moment, kiedy partie, a stają się masowe to jest moment, kiedy nasi konfrontują z 3 rokiem odbiorcą, a PiS zupełnie nową dynamiką masowego protestu społecznego masowych emocji politycznych, że one, że w Łodzi krócej albo dłużej co piąty robotnik był członkiem jakiejś partii politycznej, ale jednak co piąty to w Łodzi nawet więcej co piąty właściwy dla całego państwa polskiego także w lasach jest jak co piąty to znaczy to robi wrażenie, ale powiedzmy, że mówimy o części przy czym strajkują wszyscy jest to 1 z nielicznych miejsc momentów, kiedy na dochodzi do strajku powszechnego strajku generalnego do takiego takiego wydarzenia, które organizowało w obrazie różnego rodzaju teoretyków rewolucji tor tylko społeczne jak brak możliwości no jako zatrzymania wsadzenie kija w szprychy w machinę historii taka zarazem pokazania robotnikom a, że to oni tak naprawdę odpowiadają za ruch w tej historii do przodu i czasie rzeczywiście dzieje to się to się nie zdarzało często, a jest to doświadczenia są nie przejmując akcje ludzie widzą, że staje całe miasto, że jeżeli oni nie kiwnął palcem, a to świat nie jedzie do przodu, ale i to jest gigantyczna upodmiotowienia w stosunku do tego co co wiedzieli o sobie, a dzień wcześniej czy dodaje, że poruszające jest też stoi tocząca się pojawia w biografiach czy przyszłych jakiś liderów Chłopskich 3 socjalistycznych czy nawet komunistycznych to jest taka jest u nauka bądź samokształcenie poprzez gazetki poprzez ulotki i taki głupi i chętnie, bo do tej wiedzy na własną rękę to typ zaś robi na mnie wrażenie, bo charakterystyczne to nawet w wychowanie czy jest w tym paradygmacie inteligenckim irytujące, że oko inteligentnie 3, a tutaj są powyżej rzeczywiście to oni sami tak mnie to też absolutnie zafascynowało są to przejmująca historia do tej pory znając biografię, a na dość dobrze spędzają z nimi wiele wiele czasu cały czas jestem poruszony czytając te właśnie takie to rzeczywiście stylizowane tak to jest dramaty uznawany jest pisarstwo biograficzne, ale jednak zawierające toto to ziarno realnego doświadczenia właśnie przejmującej w walki o auto dydaktyczne takiego wyrwania się wyciągania za uszy za kołnierz z własnej sytuacji przekraczania własnego własnego świata to są bardzo ciekawą historię i rzeczywiście wiele wiele z tych osób z tych osób robiło to częściowo na własną rękę także, korzystając z ms dostępnych ich imieniu zasobów takich jak różnego rodzaju czytelnie kółka dyskusyjne i t d. także tu też to nie do końca także mamy do czynienia z kimś takim jasnym przeciwstawieniem odgórnej transmisji wiedzy od inteligencji do ludu, ale i jakimiś pojedynczymi przypadkami heroicznego wysiłku auto brak auta dydaktycznego bardziej dochodzi tutaj do takiego sprzężenia zwrotnego czy takiego wzmocnienia w interakcji akt i rzeczywiście ci ludzie korzystają właśnie świadomie z tego co n p. inteligenckie agitator może im zaoferować potem ażeby przechwycić to, więc niejako dla siebie n p. dyskutować, odkrywając także nowe pojęcia nowe słowa nowe teorie już między sobą, a pomiędzy innymi robotnikami n p . tak to szczególnie dotyczy ruchu socjalistycznego, a tutaj i faktycznie ciekawą wydają się ciekawą Moon różnicą między tymi biografiami, które spisali nacjonaliści socjaliści jest to, że właśnie ten wysiłek auto dydaktyczny, a pojawia się najbardziej w tych, a biografia najbardziej na lewo w to jest też, że związane z pewną określoną teoretyczną kulturą partii takiej z taką wizją oświecenia, a poprzez literaturę partyjną z jakimś takim, a ideałem właśnie samouka rewolucjonisty, a i t d. tak ale, ale też z tym, że te partie lewicowe mam tutaj namyśli, zwłaszcza ten często posądzany o jakieś takie bardzo radykalne tendencje z GKP IRR, czyli Socjaldemokracji Socjaldemokracja Królestwa polskiego rolnictwa, czyli partia róży Luksemburg, a Marchlewskiego, ale także Dzierżyńskiego w tym okresie wszyscy tutaj te biografie są rzeczywiście po skomplikowane i alei robotnicy związani z tą partią w Wiśle takim najciekawszy najbardziej refleksyjny sposób opisują własną drogę, a i to jest też związany z tym, że ta partia może różne rzeczy powiedzieć jej strukturze na najwyższych szczeblach możemy różne złe rzeczy powiedział nie wiem dalszych losach Dzierżyńskiego czy o niczym intryga róży Luksemburg na forum drugiej Międzynarodówki przeciwko polskiej partii socjalistycznej, ale na poziomie tych niższych lig niższych szczebli ona miała tak bardzo demokratyczną robocza, skąd kultura, która oferowała tym ludziom, a droga wyjścia poza ich własny świat pozostania robotnikami niejako tak oni mogli zostać profesjonalnymi rewolucjonistami co jest spektakularnym awansem takim poznawczym, a także społecznym, a i spektakularną drogą, a po prostu łupem padł na epopeję intelektualną i oni o tym, piszą i to jest bardzo ciekawa dr Wiktor marzec autor rebelii i reakcji bardzo ciekawej książki na temat znaczenia rewolucji 19 0 5 roku przede wszystkim właśnie w upolitycznienia Anioł samo upolitycznienia nią w dużej części polskiego społeczeństwa, czyli miejskich robotników informacja po nich wraca Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas dr Wiktor marzec jest świetnym socjolog związany ze środowiskiem praktyki teoretycznej, a w kontekście naszej rozmowy przede wszystkim autor niebywale ciekawe książki rebelia i reakcje rewolucja 19 0 5 roku i plebejski plebejskie doświadczenie polityczne czy dochodzi do wystąpień protestów strajków robotników przeciwko złym warunkom dramatycznie złym warunkom pracy wymierzonych zarówno w Melbourne rosyjskiego zaborcę, jaki kapitalistyczna k ultra kapitalistyczne porządek i ta zapowiedź naprawdę niezwykła o tym jak ludzie sobie uświadamiają, że mają wpływ i że muszą działać i że muszą się uczyć, że muszą się samo organizować mogą zmienić rzeczywistość i w ten sposób się upolitycznianiu jest też to oczywiście opowieść o tym, że o wielkiej porażce tej rewolucji, dlatego że ten w jakiś czas emancypacji nie nastawiony postępowy i lód ostatecznie w dużej części staje po stronie narodowej demokracji narodowej demokracji, która mnie wściekłość wymierzoną w kapitalizm jako niejako przekierowuje ich wrogami stają się innymi w zasadzie, dlaczego do końca nie wiadomo, ale co więcej do końca nie wiadomo na ile to byli ci sami ludzie tak my teraz mówimy o ludziach mówimy o robotnikach konstruujemy pewną całość, a też druga drużyna narodowa demokracja wtedy staną ramię w ramie w zasadzie z carską Saskim reżim o off tutaj oczywiście Herberta w pełnych obrotach uproszczenie ja mogę się z tym zgodzić, ale pewnie ideowi spadkobiercy narodowej demokracji mieliby na ten temat inne zdanie w natomiast co chciał powiedzieć to jest to to jest to, że właśnie my często mówimy o robotnikach konstruujemy pewien zbiorowy podmiot i mówimy o tym, że robotnicy, a najpierw Stali w jakiś pozwoliłoby stronie, a potem przeszli na stronę, a ja wiem nacjonalistycznej alternatywnej opowieści politycznej, ale tak na dobrą sprawę do nie zawsze wiadomo czy to są ci sami robotnicy tak przeważnie mimo wszystko chyba jednak nie natomiast rzeczywiście, a zwycięzcą niejako całego tego niezwykle gęstego, ale niezwykle miastem sekwencji wydarzeń jest narodowa demokracja, a zatem Polska nacjonalistyczna prawica, a która także w tamtych latach przeszła bardzo poważną transformację tak to nie jest tylko na miarę aplikowanie pewnej gotowej powieści politycznej i zachęcenie nowych aut adeptów do jej dojdą do przystąpienia do tego projektu politycznego, ale to jest też bardzo poważna transformacja projektu jaki, jaki sama narodowa demokracja proponuje tak wcześnie to była partia o charakterze, a także społecznie postępowy można, by powiedzieć tak próbująca radykalny program rekonstrukcji społecznej i partia bardzo silnie ukierunkowana na nowoczesną przebudowę społeczeństwa polskiego także na swoiście pojętą, ale emancypację grup, a klas ludowych jeździliśmy razem z jeździmy na wieś tam dystrybuowała Lee, a różnego rodzaju czasopisma uczyli chłopów czytać, a uczyli ich, a różnego rodzaju form uczestnictwa politycznego różnych zachowań obywatelskich, a i t d . i t d. i wrócić, więc ludzie rozczarowali dodajmy, że lud nie okaże, że do końca, iż rozczarowali, ale nie wiem czy chłopak na pewno szanowali się w początkowej fazie właśnie tych niezwykle intensywnych wydarzeń, jakie zwykliśmy określać mianem rewolucji 900 piątego roku rozczarowali się w ogóle skala, a wcześniej, a byli silni wśród chłopów i on natomiast co zaniedbali, a w prace z miejskimi robotnikami częściowo celowo wcześniej tam antagonizm między polskim nacjonalizmem, a tym patriotycznym socjalizm nie był tak duże i sam Roman Dmowski już wówczas niekwestionowany lider narodowej demokracji, a przyznał na 2 lata przed rewolucją, że właściwie, a on uznaje to, że PPS Piłsudski robią dobrą robotę wśród robotników, ponieważ pozwalają zostać obywatelami przyszłej Polski, a wtedy nie było jeszcze to zupełnie jasne że, że dojdzie do takiego, ale absolutnie, a on w już nieprzekraczalny jego antagonizmu między tymi 2 siłami politycznymi i żonę będąc zaprzysięgłym wrogami przez następne dziesięciolecia tak cała przecież Polska sfera publiczna międzywojnia to jest także jakiegoś rodzaju starcie między tymi 2 tradycjami i czasie ciągnie później jeszcze całe dekady może do dzisiaj w po części do czego może potem wrócił natomiast rzeczywiście narodowa demokracja, a Dmowski nie byli zszokowani tym, że te masy, które sobie wyobraża i tak jest cały czas inteligencji Ka wyobraźni na temat Maas SPD konstrukt na grze masy, którą oni sobie wyobrażają włączy, w którym już stają się politycznie aktywny, a dostają się politycznie aktywne w inny sposób niż chciałby tego Roman Dmowski i jego polityczni współpracownicy tak to nie jest tak, że wystarczy, że emancypacji lód i a włączyć go do polityki, bo wcale nie będzie naturalnie zwolennikiem narodowej demokracji okazuje się, że może być n p. socjalistą czy socjalistą, a bank 3 tak wtedy rzadko używana tego pojęcia silnik nie używał wtedy także to też trochę trochę anachronizm, ale tak bez wątpienia jakieś takie elementy komunizmu wtedy można już można znaleźć w tych projektach socjalistycznych, a Jonsson ma cudne zszokowani wtedy mówią o sobie no dobrze nam wstyd wstyd za, a zatem nie wystarczy wprowadzić ten lot do polityki trzeba go jako zdyscyplinować, a trzeba go przekształcić jak Wilimowski w karną armię paktu się pojawia taki, że pojawię taki element w 2 proc w faszystowskim takiej wizji karnego ciała Narodowego, a dyscypliny pod kierownictwem inteligenckich liderów, którzy są w stanie, a kierować masami w taki unijny sposób autorytarnej anty emancypacyjne czy wątki emancypacyjne to jest dość złożone pytanie, bo oni jednak nie zakwestionowali do końca tego, że ten projekt Narodowy prowadzi do pewnego rodzaju, a poprawy, a jakość życia n p. tych tego ludu w jego głowie, ale u, tworząc pewien porządek, którego dnem konserwatywny rząd może tak endecja bez wątpienia staje się bardziej konserwatywna niż była wcześniej, a zarówno, jeżeli chodzi o swoją wyobraźnię polityczną tak, widząc właśnie, wyobrażając sobie to właśnie to to karne zorganizowane ciało narodu, ale też n p . zyskując poparcie wśród środowisk, ale takich stricte konserwatywnych czynna od ziemian, którzy zaczynają napływać do tego środowiska zaczynają udzielać mu na wsparcie finansowego, widząc niejako Wenecji osiłek, która jest w stanie zapewnić pewien elementarny porządek zatrzymać rewolucję tutaj endecja także zaczyna być coraz bardziej radykalna w tym powstrzymywanie rewolucji już nie tylko mówi o tym, że trzeba zastanowić, zanim się zastrajkują, bo to może przynieść szkodę jak na początku, ale mówi, że każdy strajk to jest jakaś żydowska intryga prawda i zaczyna chronić jako taki podstawowy porządek społeczny, na którym opiera się oczywiście pozycja tych dla tych grup społecznych które, które są wówczas uprzywilejowane i oni zaczynają wtedy także to endecji popierać co nie było co co nie było mnie tak powszechne wcześniej jednocześnie kościół uważał endecji zaklęć Masalski spisek taki dopiero wówczas po 900 piątym, ale nawet trochę później, a poczynając od szeregowych księży ten Sojusz energii z kościołem się dopiero tworzy mgr. Polak katolik kościół Narodowy to jest tak naprawdę w stosunkowo późny wynalazek politycznych jest bardzo dużo ciekawych wątków choćby też dający domyślenia o tym, czy, skąd wziął antysemityzm walczyć z góry w dół czy jak powszechnie teraz zbyt powszechnie myślimy, że zostało Przywara niższych klas społecznych aleją chciała jednak nawiązać do tego jak to się rymuje z dzisiejszym z dzisiejszą polityką z dzisiejszym podziałem ideowym i z dzisiejszą sceną polityczną absolutnie nie będziemy szukać tutaj 1 1 formy, ale jednak trudno mieć testy książki nie myśleć o tym co dzieje się dziś i pierwsza rzecz wydała się bardzo ciekawa, a to są tutaj takie analizy czy opowieść o demokracji jako takim żywiołem, gdybyśmy cały czas podważał doprosić się spotkać z oligarchią czy elitą, która broni jakiegoś porządku w euro po poprzedniego w wyniku tego starcia ono powstaje jakaś równowaga kogoś satysfakcjonująca mniej Akogo satysfakcjonująca bardziej, bo to jest dziś bardzo ciekawe w kontekście tych ostatnich 2 lat w Polsce, ale w ogóle to ostatnie 2 lata w Polsce jak bardzo się panu rymują z tym 3 900 piątym rokiem, a myślę, że rzeczywiście trudno szukać takich bezpośrednich, a podobieństwa, jakie na jej myślę, że nowo antyczne przysłowia o tym, że historia jest nauczycielką życia ona właśnie w nowoczesności czereśnie za bardzo sprawdza, ponieważ jednak skala tego tego ruchu tej przemiany jest jest być może zbyt duża, ale rzeczywiście może celem też, pisząc książkę było to, żeby pokazać pewne długotrwałe efekty tej potężnej konfiguracji, jaką barwą tysięcy piątego roku i rzeczywiście uważam, że był to taki moment fundacyjne dla polskiej sfery politycznej Polski sfery publicznej także w szerszym sensie mam tutaj na myśli, a przede wszystkim 2 rzeczy, czyli autostrada cie elit i ludu często ludów obrażonego przez elity i pewnej narodziny i zatwierdzenie niejako pewnej formy jej relacji między inteligencją i elitami symbolicznymi, a masami i lodem które, które delikatnie sobie wyobrażają dziś jest związek liczy, że to znaczy, że to nie jest 1 1 w tym wymiarze, o którym wspominał pan wcześniej, że ten lód był Itaki Itaka to znaczy, że ten podział taki ma 2 grupy jest dużym uproszczeniu pozwala na rzeczy zrozumieć, ale nie traktować tak mi się wydaje dosłownie nie oczywiście to znaczenia są kategorie, które były stosowane wówczas teraz też często organizują wyobraźni polityczną na niego praktyków życia politycznego latem stanie są kategorie analizy historycznej bez wątpienia musimy być tak bardzo świadom takie nie tylko nie, przenosząc ich wstecz czy, a projektu jest ich na teraźniejszość przeszłości, ale też do, widząc cały czas tworzone są częścią języka, w którym opisują świat, a konkretnie aktorzy konkretnego starcia, a natomiast wydają się, że Polska inteligencja i na szkolnym klęska liberalizmu w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku, a ma coś wspólnego z tym właśnie wyobrażanie sobie ludu przez określone grupy Egmont natomiast drugą kwestią, która w, które wydają się ta jest zwarta poruszenia jest to, że rzeczywiście ten próg masowej polityki spowodował też na upowszechnienie pewnych z po sposoby rozumienia świata czy pewnych pojęć, których używamy do opisu rzeczywistości społeczno-politycznej ona po raz pierwszy zostały użyte jako masową bardzo wiele osób, a zaczęło opisywać za pomocą tych państ w świata to było dla nich pierwsze doświadczenia właśnie ujęcie świata w taki w taki unijny sposób, a i to też stadło historie wydają się, że właśnie przez to, że to na rodowa demokracja była po części Paniak symbolicznym zwycięzcą tych tych starć, a efektem tego jest to, że my wszyscy operujemy tak naprawdę mniej bądź bardziej świadomie endeckim pojęciem narodu, a zatem narodu zdefiniowanego sposób etniczne i więcej do myślenia na ówczesne zdarzenia, ale też na to co dzieje się dziś z da państwu lektura książki Wiktora marca rebelia i reakcja rewolty 19 05 roku prawo plebejskie doświadczenie polityczne czytajcie państwo autor Wiktor marzec był państwa goszczą bardzo dziękujemy i od razu powiem, że to nie jest cała rozmowa ma ona co nie zmieściła się na antenę znajdą państwo ją na stronie archiwum na stronie Radia TOK FM właściwą tam więcej wątków informacja po nich już wrócimy do bieżących komentarzy po rekonstrukcji rząd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA