REKLAMA

"Do RPO zgłaszają się ludzie z rejestru. Nie możemy im pomóc"

Analizy
Data emisji:
2018-01-09 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a w studiu pani prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry i będziemy w analizach ponownie przyglądać się w Rennes przepisom, które sprawiły, że od 1 stycznia w Polsce obowiązuje rejestr przestępców ciężkich przestępców, który dotyczy zbyt ważna ważne jest, by sprawców przestępst w ciężkich przestępstw, które do rejestru jest częściowo publiczny może tam może tam każdy Rozwiń » zajrzeć to jest w internecie umieszczone w i jej zobaczyć nie tylko zdjęcia, ale też dokładne informacje w o tym co dana osoba zrobiła złego, kiedy i 1 w skali, jakiej miejscowości obecnie mieszka w projekt dawcy Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że jest to skuteczne narzędzie przeciwdziałania tego rodzaju przestępstwom przestępstwom seksualnym w Belgii tego typu Reyes sprawi, że będziemy się nawzajem wszyscy pilnować w analizach mówię rozmawialiśmy już raz o tym projekcie będą wskazywać na szereg problemów związanych z tym, jakie są skutki m. in. możliwość linczu społecznego tych ludzi, którzy zostaną w Wells z rejestru zidentyfikowani odnalezieni najbardziej ciekawi, jaki ma zastrzeżenia i jak jaki widzi zagrożenia i Rzecznik Praw Obywatelskich czy rzeczywiście tak bił na alarm i teraz będzie dalej bił na alarm jeśli chodzi o nasze prawa człowieka prawa obywatela w kontekście tego rejestru dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu temat jest to bardzo trudne, dlatego że Tyrmand został przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości jako o takie gminnym rejestrze z rzymskie z będzie stworzony po to, by walczyć z przestępczością seksualną, z którą trzeba nie tylko walczyć, ale również i zapobiegać, a głównym podmiotem ochrony ma być dziecko w związku z tym non dotykała takich najbardziej wrażliwych istotnych kwestii pamiątki, a prace nad tą ustawą trwały 20 16 roku to jest ustawa w ogóle z maja 20 1 6 roku, a teraz oni rozmawiają, dlatego że od stycznia w osadzie pojawił się w rejestrze dane, które do, których można zajrzeć za błąd bądź w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą rzecznik przedstawią swoje stanowisko bon ne i tu trzeba przyznać, że im pracę komisji podkomisji, która debatowała nad tym projektem ustawy były bardzo rzetelny to znaczy w trakcie dyskusji wysłuchiwanie głosów we wszystkich uwzględniono część uwag w tym również uwzględniono część uwag rzecznika dotyczących tego tej części rejestru z ograniczonym dostępem osób m. in . wprowadzono pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o przestępstwo, które powodują, że osoba znajdzie się w rejestrze n p. kazirodztwo, którego wcześniej nie było tutaj chodzi o to, że w przypadku przestępstwa kazirodztwa trudno jest mówić o ofierze nie wiadomo co ze względu na dobrą ofertę z takim taki przypadek powinien być wyłączony również, że MF uwzględniono inne uwagi NATO miast z bardzo ważny moment nie ma są zwrócili na to uwagę w UE mówimy o tym, że nie możemy udostępnić informacji o przestępcy, który na dokonał aktu kazirodczego, ponieważ grozi to trawą, a jego ofiary co oznacza, że my jako społeczeństwo potrafimy w taki sposób traktować ludzi, że ta osoba jest zagrożona podwójnie przez tego, kto jej sprawą krzywda, ale potem groźnemu musimy chronić się przed nami samymi no bo jak inaczej rozumieć tak oczywiście to też było główną naszą wątpliwość, jeżeli w ogóle chodzi o ten rejestr w szczególności część nutą publiczną część otwartą dlatego, że to nie tu nie tylko problemem jest uprawa sprawcy tak oczywiście w każdym państwie demokratycznym najgorszy przestępca również przysługują mu prawa, które muszą być chronione, ale trzeba pamiętać o tym, że my mówimy również o ofiarach tego sprawcy przestępstwa, jeżeli ofiarą jest osoba bliska jest to bardzo prosto do zidentyfikowania w małej społeczności, w której społecznej społeczności dowie, że wśród nich mieszka sprawca, a jeszcze po kojarzy fakty i skojarzy z ofiarą to nawet nie będzie problemem to czy to jest problem oczywiście prawa my sprawcy przestępstwa natomiast problemem jest prasą prawa ofiary, a MF ministerstwo, które nam tutaj przedstawiło nową ustawę jako chroniącą prawa dziecka zapomniano o tym, że trzeba również chronić dzieci, które są ofiarami sprawców tak prze stęp do choćby w Pasiece przypomnieć tu zwracam się do słuchaczy słuchaczek jak trudno było w namówić do publicznych wyznań albo nawet w tajnym takich poufnych wyznań w tej ofiary księży, którzy molestowali gwałcili dzieci, ponieważ ten temat bycia ofiarą takiego takiej osoby jest tak stabilizowane to jest takie poczucie wstydu taki strach przed tym, że nikt nie uwierzą w nędzy i mówią o tym, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy tylko tymi strażnikami gościowi Ministerstwo Sprawiedliwości, ale jesteśmy również sprawcami takiej wtórnej wiktymizacji albo wtórnej przemocy wobec tych, którzy powinni szczególnie chronieni i tytuły tych bardzo ważny punkt, żeby nikt, by o tym nie mówi w kontekście rejestru, który ma tak nas wszystkich chronić gościmy za jego pomocą będziemy się nawzajem strzegli własnych swoich swoją drogą za zaskakujący jest ktoś z jakimi motywacjami do tego rejestru zagląda zajrzały ponoć już tysiące osób w te w chciałybyśmy też skupiły dzisiaj na tym, jakie prawa Lynn są łamane jeśli chodzi o w i tych, którzy mieli nieszczęście w rejestrze się znaleźć mówi pani, że na każdy przestępca ma jednak jakieś prawa i to rozumiem, że głównym problemem jest fakt, że w ogóle znajdzie się w rejestrze, mimo że n p. już odbył karę tak to jest pewien oczywiście zasadniczy problem kwestia w ogóle retroaktywności tej ustawy KRUS kwestia tego, że osoby, które odbyły karę nagle dowiadują się o tym, że znajdą się w rejestrze pomimo tego, że już minęło sporo lat od czasu odbycia kary pomimo tego, że wróciły do społeczeństwa funkcjonują normalnie i teraz nagle dowiadują się, że w tym rejestrze się znajduje wiążą się z tym rozmaite konsekwencje chociażby związane z obowiązkiem informowania o zmianie miejsca zamieszkania mówimy o tej części oczywiście z dostępem ograniczonym jasne, że to jest także to czy znajdzie znajdzie się dany przestępca w rejestrze wynika z decyzji KE Ministerstwo Sprawiedliwości nie sądu tylko to jest decyzja ustawodawcy tak, bo to jest niejako kwestia automatyczna, jeżeli ktoś popełnił przestępstwo znajdujący się na liście przestępstw wymienionych w ustawie to są tom z automatu zostaje wpisany do tego rejestru stron jak le w, by wspierać się z decyzją, która jest automatyczna czy ma prawo przestępca, czyli dowolną słusznie przestępca, który odbył karę dużo i wójt mogą używać tej kategorii itd ma prawo jakoś, jakkolwiek się bronić przed tym, żeby tam zostać wpisanym w tamtym czy w ogóle w przypadku osób które, jakby teraz popełniają przestępstwo to jest decyzja sądu przy orzekaniu to będzie decyzja sądu przy orzekaniu o problem dotyczy osób bardziej tych, które już o popełnieniu przestępstwa, a teraz nagle została przyjęta ta ustawa, ale i te osoby miały taką możliwość, by w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1 grudnia tego roku złożyć wniosek do sądu o to by z określonych przyczyn w szczególności związanych z ochroną małoletniego pokrzywdzonego nie umieszczono ich w tym rejestrze, więc była taka możliwość ona nie dotyczyła nie dotyczyła wszystkich, bo nie dotyczyła n p. sprawców gwałtów ze szczególnym okrucieństwem gwałtu na dzieciach poniżej piętnastego roku życia tym osobom uniemożliwiono złożenie takiego wniosku, jeżeli chodzi o to w rejestrze z dostępem ograniczonym one powinny znaleźć się w rejestrze to zaraz wrócimy do rozmowy i przyjrzymy się w, gdzie w takim razie podzieli się 3 ci wszyscy księża Fundacja nie lękajcie się go opiekująca się osobami z ofiarami księży las nie wskazała, że tam żadna z tych nazwisk po prostu się nie znajduje w jak to jest możliwe od tym w drugiej części ze mną cały czas prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich wracamy po informacjach i kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas pani prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i przyglądamy się temu rzecznik miał rację, kiedy protestował przeciwko ustawie wprowadzającej rejestr sprawców ciężkich przestępst w nera jest zawsze tym do internetu już w ustawa weszła w życie w ich rejestru udostępnia dane osób, które itd i to udostępnia wszystkim dane osób, które popełniłem w ten właśnie wozie wypowie smok to też nie jest jasne nerwy w mediach mówi się rejestr pedofilów, a to nieprawda, lecz osoby znalazły się w tym rejestrze z dostępem powszechnym stres ogólnym przede wszystkim tak dla wyjaśnienia rejestr składa się z 2 baz 1 jest to jest rejestracja ma ograniczone, a druga to jest rejestr publiczny w tym rejestrze publicznym gromadzi się informacje tylko o niektórych sprawców przestępstw i to są sprawcy przestępstwa zgwałcenia małoletniego poniżej piętnastego roku życia sprawcy zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem oraz sprawcy przestępst w, którzy popełnili przestępstwo w warunkach tzw. recydywy uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności, jeżeli te przestępstwa którekolwiek z nich było popełnione na szkodę małoletniego i ta grupa osób znajduje się w rejestrze z dostępem publicznym natomiast cała duża grupa innych przestępców sprawców innych przestępstw znajduje się wzór jest w rejestrze w tej części rejestru, która ma ten tzw. dostęp ograniczony powiedziałam tzw . bo w może się okazać w praktyce, że ten dostęp jest tak bardzo szerokie do tego rejestru, a więc chwilkę nowym mieście no właśnie teraz mówiłyśmy przed informacjami o tym, mówić czy można w jakiś sposób zapobiec temu, żeby nasze nazwisko i tam pojawiło nasze zdjęcie miejsca zamieszkania i t d. z mówiła pani, że dla tych, którzy dopiero ciekawych rozprawa w sąd może orzec o tym, żeby właśnie raj raj jest realny termin nie nie w rejestrze nie widziały nasze dane miałam takie podejrzenie, że sądy nie będą mu się handlem przy przechyle do tego się przewijały się, ale co z tymi, którzy już w rejestrze widnieją to znaczy ci, którzy już w rejestrze widnieją to już widnieją natomiast w momencie obsługi od wejścia w życie ustawy istniała możliwość, by osoby, które miały się znaleźć w tym rejestrze złożyły wniosek w ciągu 2 miesięcy od wejścia w życie miały prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w rejestrze ten termin upłynął 1 grudnia później był taki okres miesięczny, kiedy sąd miał obowiązek poinformowania o tym, że wniosek wpłynął w związku z tym ten jest system cały ruszył 1 stycznia właśnie z tego względu, że 3 miesiące był taki zakres Andres kilka uściśleń mam je 1 z jest rozumem taka możliwość, że ktoś złożył wniosek i czeka na rozstrzygnięcie sądu czy będzie w rejestrze, czego nie będzie czytać ten zasób osób może się zwiększyć po drodze są do tak tak też dlatego też nie do końca możemy zweryfikować informacje na temat tego czy faktycznie jest także kogoś brakuje tak jak media donoszą, że niektórych księży nie ma w rejestrze, ponieważ po pierwsze, część z nich może być faktycznie zamieszczona w tej części z dostępem ograniczonym, ponieważ nie popełnili tych najcięższych przestępst w, o których mowa w ustawie, które kwalifikują do tej części otwartej, a po drugie, mogli złożyć wnioski o tu tajemny przy bardzo mocną drugą wątpliwość to dlaczego wszystkie te osoby nie złożył takich wniosków mogły o tym, po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiedzieć z naszego doświadczenia z biura rzecznika wynika, że teraz otrzymujemy skargi od osób, które dowiedziały się mas pisma od Ministerstwa Sprawiedliwości, że ich dane zostaną zamieszczone w rejestrze natomiast to pismo w LM nie informowało ich o prawie do złożenia wniosku, bo też ustawy nie wynika taki obowiązek dla ministerstwa żadnych dalszych wizyt z Ministerstwa Sprawiedliwości, że ich dane będą w rejestrze, ale nie było informacji o ich prawach do tego, żeby się z rejestrów pisać tango czy zgodnie z ustawą to nawet nie ministerstwo spraw nasze Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego konkretnie miało obowiązek poinformowania inne osoby o tym, że jej dane znajdą się w rejestrze oraz pouczenia o obowiązkach, które będą się z tym wiązały n p. związanych z tym koniecznością informowania o zmianie miejsca zamieszkania czy o wyjeździe zagranicę mętne i o tym, że się wróciło z zagranicy tak natomiast nie informowano o uprawnieniu związanym z możliwością wystąpienia do sądu w określonym terminie Ano, dlatego że ustawa nie nakłada takiego obowiązku na biuro informacyjne, a my teraz może rzecznik zrobisz jak można pomóc tym osobom my jesteśmy bezradni w zasadzie, dlatego że ustawa nie przewiduje żadnych żadnych możliwości w tym zakresie jedyną taką sensowną drogą byłoby zbadanie zgodności z konstytucją tej ustawy tak, ale no to o mrozie przez dostawę została odpowiednio o zdanie w kalendarzu Marymoncką Europejski Trybunał praw człowieka Europejski Trybunał praw człowieka Halina oczywiście mniej jest taka szansa na, ale to jest po pierwsze, kilka lat procedura po drugie, konieczność wyczerpania wszystkich instancji ich wcale to trochę ingerencji no no, więc to się pojawia kolejny problem jak do tego w ogóle podszedł Trybunał praw człowieka czy przypadkiem matka skarga konstytucyjna nie byłaby takim środkiem innym to jest, mimo że nasz Trybunał konstruowany jest oczywiście jest dyskusyjna idealny trudny do oceny natomiast też pragnę zwrócić uwagę, że Trybunał praw człowieka w Strasburgu ocenią zgodność podobnych przepisów francuskich z byłym konwencją w przypadku Francji tam był stworzony rejestr z dostępem ograniczonym nie z prowadzoną żadnego rejestru publicznego natomiast ten rejestr umów z dostępem ograniczonym Trybunał uznał za zgodne z konwencją z tego względu, że były pewne gwarancje przewidziane tak to znaczy nad wpisami do rejestru czuwał sędzia istniała możliwość wykreślenia kogoś z rejestru po upływie określonego czasu, więc były inne stosowne bezpieczniki tak, które spowodowały, że Trybunał uznał, że ten balans między prawami sprawcy, a montażem owym obywateli do życia w społeczeństwie bezpieczne miejsce zagwarantowane, tak więc inny tutaj mamy pewne wskazówki natomiast oznak z naszego punktu widzenia to sygnalizować szansę w trakcie prac nad ustawą te gwarancje nie są uznał za zapewnione tutaj w tej ustawie o dożywotnie uznanie przez ustawę nie przez sąd, że mamy znajdować się w publicznym rejestrze, który skazuje nas jako przestępcę mimo odbycia kary i tuje kolejna rzecz ciekawi mnie prawo do nóg dotknął ludzi, żeby do pracy to gwarantuje konstytucja ta ustawa sprawia, że nawet bez wyroku sądu zakazującego n p. plazmy małoletnimi my takiej pracy podejmować nie możemy rozumiem, że tutaj też nie ma żadnych bezpieczników po prostu jeśli jesteś w rejestrze to niema już pracować ze swoim małoletnim czy ustawa nie zakazuje pracy natomiast nakazuje pracodawcy do sięgnięcia po informacje do rejestru sprawdzenia czy dana osoba nic nie w rejestrze w momencie, kiedy pracodawca tego nie zrobi czyli kto dopuści, jeżeli pracodawca dopuści do pracy osobę bez uzyskania informacji z rejestru wówczas podlega określonej karze aresztu ograniczenia wolności grzywna poniżej 1000 USD w wezwaniu go za kolejne 7 Emilia, ale ostatecznie życiowo to polega na tym, że ten orzekł, że nie może być zatrudniona na pewnych stanowiskach, a czy formalnie rzecz biorąc przepis tego nie zakazuje formalnie rzecz biorąc nakazuje pracodawcy sprawdzenie o filmie zarejestrowanym świadomie powiedziano już raz, a dokładnie jest w rejestrze, ale tak się zatrudnia tak, chyba że jest inny przepis, który n p . co przewiduje niekaralność tak jak n p . w przypadku nauczycieli jest wymóg niekaralności pralek i też tego nie rozumiem mówi pani w rejestrze publicznym też w tym ograniczonym są osoby, które nie zostały skazane za przestępstwa na małoletnich to dlaczego mają n p. gwałciciele osób dorosłych mają mieć zakaz pracy z trzymamy się, pisząc o obostrzenia wobec pracy z małoletnimi to jest bardzo dobre pytanie, na które nie znam odpowiedzi też decyzja ustawodawcy decyzja projektodawców napisał do nas słuchaczka pani Dominika nel w żadnym wypadku nie bronię pedofilii pisze pani Dominika, ale zastanawiam się czy jak znajdujący się na jawnej liście ludzie nie znajdą pracy lub będą odczuwali presji otoczenia to czy nie sprawi to, że znów popełnią przestępstwo nie wiem czy to dobra droga rozwiąże też orzecznicze zajmuje się przewidywaniem losów ludzi, ale znam takie zagrożenie jest po prostu, że Lech przyłożenie się tych przepisów tego bezdusznego rejestru mało realny losy w pracy w rodzinie w bezpiecznym mieszkaniu oczywiście lewym oku patrzyły inny rzecznik szczególną uwagę w tym przypadku też przykładał to nadal będą do problemu praw ofiar sprawcy, bo to też tak jak mówiliśmy na początku bardzo łatwo jest wskazać, zwłaszcza małe społeczności stygmatyzacja to jest to jest podstawowy problem natomiast my mieliśmy możliwość zapoznania się z taką uchwałą polskiego Towarzystwa Seksuologicznego jeszcze z 20 16 roku w sprawie tego projektu i tam bardzo wyraźnie wskazywano przede wszystkim brak skuteczności tego typu rozwiązań innych państ w w szczególności w stanach Zjednoczonych w stanach Zjednoczonych jest istnienie rejestru z dostępem publicznym, a to się ministerstwo powoływało po drugie na brak obniżenia poziomu przestępczości w wskazywano, że wcale taki rejestr nie prowadzą do tego, że tych przestępstw jest mniej potrzecie nowa w istocie zwiększenie lęku społeczności tak do rejestru powoduje, że my się do boju najbardziej wcale ani mniej wiedząc o tym, że w danej okolicy mieszka i sprawca to psychologicznie działa na na ludzi po prostu w ten sposób, że się, że odczuwają jeszcze większy lęk i przede wszystkim też wskazywano na to, że to w zasadzie uniemożliwia jakąkolwiek terapię tego typu osób tak, bo one już wiedzą, że nigdy nie powrócą do Universe są drogie zamiast zmniejszenia liczby go przy Pogoni abonament przestępstwa rejestr jest większa co jak wiadomo nie celem projektodawcy, ale na pewno jego celem było w tryb pozorowane zapobieganie przestępstwom przestępstwom i to na pewno się udało będziemy wracać do tematu zasnąć na tym jak i czy rację ma u ustawodawcy, kiedy pisze, że nie ma innych skutecznych narzędzi, które by umożliwiały proweniencję w tego typu przypadkach będziemy się do Szymona w analizach już teraz skończyły prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich była państwa i moim gościem dziękuję za spotkanie dziękuję pani dziękuję bardzo Jasną informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA