REKLAMA

Wchodzić czy nie wchodzić? Polska w strefie Euro

Światopodgląd
Data emisji:
2018-01-10 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd danych PIH Agnieszka Lichnerowicz serdecznie państwa zapraszam na światopogląd państwa gośćmi są i będą do godziny o parę minut przed szesnastką się rozstaniemy, a więc są Marek Tejchman dziennik Gazeta prawna z Dziennika gazety prawnej dzień dobry Łukasz Wójcik z tygodnika polityka jest, że nie miał żydowskich krytyki politycznej kinowe chciałam, żebyśmy mu jakoś się, by spróbowali podsumować najważniejsze w każdym razie wydaje mi się Rozwiń » wątki, które pojawiają się w debacie, która jakoś tam się mniej lub bardziej toczy na temat potencjalnego przystąpienia kiedyś Polski do strefy euro, dlatego że w to nie jest taka jest zero-jedynkowy opowieść argumenty mają różną naturę i też różne są interpretacje i różni się akcentuje różne aspekty, ale chciałbym żebyśmy, chociaż zasygnalizowali wspólnie słuchaczom te punkty, które można nad którymi grup należą się zastanowić, które dają domyślenia niech oczywiście punktem wyjścia do tej rozmowy będzie list, który w białym, który opublikowała kilka dni temu Rzeczpospolita, pod którym podpisali się m. in . w Marek Belka Stanisław Gomułka Jerzy Hausner Dariusz filar Witold Orłowski przepraszam wymieniam tylko temu zaledwie kilku z tych znamienitych specjalistów jest, że warto wskazać prof. Jerzego w kinach ze względu na to, że ma chyba najbardziej lewicowe poglądy z tych wszystkich co pokazuje spektrum polityczne światopoglądowe szerokie masy słyszeli państwo mimo zwyżki były one jeszcze siedzimy tu oczywiście oni wzywają do wznowienia przygotowań do wejścia Polski do strefy euro na jej główne argumenty tak też się wydaje, które padają z ich strony mają charakter polityczny czy geopolityczne to znaczy strefa euro odzyskuje siły będzie się coraz bardziej integrować, jeżeli chcemy mieć wpływ na realny wpły w na przyszłość kontynentu to powinniśmy stać się jej częścią większej znacznie lepszych argumentów geopolitycznych, bo wydaje mi się, że on sam by rozstrzygnąć są bardziej jednoznaczne męczy, że po prostu, jeżeli chcemy być częścią wspólnoty na nią wpływać również ze względu na to, żeby to było korzystne dla nas nie różni się czuli bezpiecznie no to musimy być w strefie euro tylko na Niemczech chcemy być częścią wspólnoty niż wydaje, że jeżeli armia używa argumentu geopolitycznego w tym momencie przechodziła pod suskiego polityczną metrów w Polsce chyba nie nudziła się tak Jasnej odpowiedzi, że my chcemy być częścią pogłębiający się częścią procesu pogłębionej integracji Europejskiej wręcz odpowiedział znacznymi części elit politycznych w tym, że obecnie rządzących jest twierdzenie, że proces pogłębionej integracji Europejskiej nie jest procesem, który jest pożądany jest z punktu widzenia Polski to co w założeniu, że może mamy na tyle siły, że możemy wpływać i powinni trzymać stoimy nieujawnienie Rihanna tworzymy mamy być przeci w tej pogłębionej integracji, ale ja rozumiem obecną narracją politycznego narracji, która mówi o tym, że wartością podstawową z punktu widzenia Polski jest suwerenność pogłębione integracja byłych odbierała nam tu suwerenność zarówno w wymiarze politycznym, jaki w wymiarze gospodarczym w ryzykowne niż akcje w tych drobiazgach zupełnie co powiedział mój przedmówca mam, ale mam wrażenie, że takim podejściu jest pewna bardzo poważna luka logiczna to znaczy MO, że są takie myślenie bez alternatywnym mogłem nie, robiąc nic też dokonujemy wyboru ten wybór z punktu widzenia niż ten proces integracji strefy euro będzie postępował ta wydaje się, że kredyt na ten moment, że będzie pew no chyba tak zaznaczy przez pieszego z pewnością wielka koalicja w Niemczech dziś taka ta droga powstanie, bo wtedy wydaje się, że konwergencja tych wizji niemieckiej francuskiej będzie większa oczywiście nie mówimy o perspektywie roku 3 2 natomiast jeśli przyjąć takie założenie, że ta integracja co ważne ta ekstrakcji zięć synowa ekstrakcji instytucjonalna Unii strefy euro to znaczy wyodrębnienie instytucji niezależnej wobec Unii Europejskiej w lasach strefy euro będzie postępować budującej decyzji więcej pieniędzy będzie rozstrzygany następnie już na tym, że pieniądze w głosie inteligentny przeprosić, więc MF obecny rząd mówi młodszy czasem wspomina o utrzymanie pewnego status quo to znaczy, że oni są bronić po obecnym dostaną pytanie jest to jest w ogóle możliwe takie utrzymanie tego status quo, bo jak się prześledzi rok przyspieszenie integracyjnym w w Europie zachodniej w ogóle to często pchało jeszcze argument na obecnego rządu jest taki, że zawsze możemy zablokować albo przynajmniej spowolnić tamten proces innowacji, ale ja się przyjrzy się procesowi procesom integracyjnym w Europie zachodniej w po w powojennym to często one szły niejedno torów w ramach wspólnoty, a później Unii Europejskiej, ale tak n p. jak strefa Schengen były to projekty pomogą Unii Europejskiej, które za, które były zawierane w ramach ściślejszego grupy państ w i może dość takiej sytuacji, że ta strefa euro nowa strefa euro będzie się integrować obok Unii Europejskiej na co my nie będziemy mieli w de facto wpływu min Rostowskiego ten czynnik geopolityczny skuto dlatego, że to od niego tak na pewno rząd nas geopolitycznej wychodzi inne ta lista ekonomistów, choć to ekonomiści to zacznę od polityki mówią dużo nie będzie żadnych kilku prędkości to znaczy będzie jądro Unii, która będzie się grało integrował wokół strefy euro i to w zasadzie wszystko to na czczo to co to co będzie poza tą sferą taka jest za autorów tekstu będzie po prostu poza projektem integracyjnym w mój przedmówca wspomniał o perspektywach na wielką koalicję z rzeczy kontrowersyjne tak, ale nie wiem czym się skończy, ale istnieje taka możliwość faktycznie, że wbre w wcześniejszym oczekiwaniom nie jest normalne, że nie będzie go pogłębiania integracji z reguły poziom tak ściągnąć, dlaczego co wskazuje na to, że jednak może być Otóż dzisiaj mówcie wczoraj godzi się ukazał się na portalu Politico bardzo ciekawy artykuł na temat bardzo zaskakującej i przełomowe jeśli rzeczywiście do niej dojdzie cię propozycji prezydenta Macrona to znaczy w niedawnym stanowisku rządu francuskiego w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej zasugerowano między wierszami, że wspólna polityka rolna to nie jest coś, czego Francja będzie bronić jak niepodległości, a to oznacza bardzo dużo, dlatego że matką to oznacza, że Francuzi gotowi są na daleko idący kompromis w stosunku do innych krajów przede wszystkim w stosunku do Niemiec komisarz d s. budżetu Günthera Oettingera już to wyraziło aprobatę dla dlatego dla tego posunięcia oczywiście nie wiemy to bardzo wiele zarząd wewnętrzną walką i polityki francuskiego to jest nasze kontrole z prawa, ale trudno też, że w Izraelu wygląda na to, że prezes makro również jest gotowy na wielki kompromis w stosunku do Niemiec, gdyby do tego doszło to sprzyja naturalnie temu, żeby strefa euro, bo uczy się ta rezygnacja wspólnej polityki rolnej byłaby uwarunkowana tym, żeby powstała nowa za wcześnie na strefa euro z większym poziomem redystrybucji wspólnym budżetem czy coś na co musieliby się zgodzić Niemcy Francuzi wychodzą tutaj n p . Wall Street bardziej WUP pokazuje, że w ich dylematy bardziej będzie dotyczył tego czy chcemy być w środku bardziej integrującego się organizmu czy poza nim, bo utrzymanie status quo, jakby był jego utrzymanie jest mało prawdopodobne, że ktoś w tym sensie i w tym sensie z całym ciałem szacunkiem sympatią do tego listu do tego, że są też do wystąpienia szkody ciąży wystąpienia prof. Marka Belki na takim panelu dyskusyjnym wicepremierów w Akademii Leona Koźmińskiego mogłabym wywiad z nim później porozmawialiśmy z prób prof. Belka dużo mówił o strefie euro nastąpiła radykalna zmiana jego poglądów wciągu ostatnich 3 lat to trzeba wyraźnie podkreślić, że rok temu jeszcze rok temu tak drogie euro wzrost waga mówił o tym, że to, że z punktu widzenia ekonomicznego przystępowanie do strefy euro nie było wykorzystane niż wydaje, że ta dyskusja o strefie euro jest dyskusją zastępczą w stosunku do dyskusji na temat integracji Europejskiej i naszego miejsca integracji i nie jestem pewien czy wybranie euro jako obszar do tej dyskusji nie jest błędem, dlatego że Polacy są niechętne przystąpieniu do strefy euro to nie jest rzecz, którą można w sposób łatwy i taki powszechny omówić i gra i zrozumieć, a pomysł prof. Belki inna zaczepienie lasów pogłębionej integracji Europejskiej poprzez wprowadzenie nas do strefy euro już realizację tej podstawowej dyskusji, którą Powiślu poprowadzi dyskusję o tym, jakiej Europy chcemy i blacha ma być Polska w tej Europie to był Marek Tejchman jeszcze studiów są Łukasz Wójcik Michał Sutowski wrócimy po informacjach ADP, a świerk lub podgląd itp, a świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi są Michał Sutowski z krytyki politycznej Łukasz Wójcik tygodnika polityka Marek Tejchman z Dziennika gazety prawnej w GP w odnosimy się czy rozmawiamy o błąd w wejściu Polski do strefy euro to brzmi dumnie oczywiście w dymie rozstrzygniemy, ale jednak zaczynamy od listu, który podpisało wiele znamienitych osób zostało opublikowane w Rzeczpospolitej kilka te dni temu wzywający do wznowienia przygotowań do wejścia Polski do strefy euro główny argument mają charakter politycznego polityczne od nich zaczęliśmy, ale nie jest zatrzymaliśmy się w tej dyskusji zawieźliśmy ją w punkcie, w którym Marek Tejchman powiedział i miast Polski też to zresztą napisał wcześniej, że dyskusja o strefie obecnie Polski do strefy euro nie powinno być czy hasło wyzwanie weź do wejścia Polski do strefy euro nie może być takim słowem kluczem hasłem tą główną narracją zwolenników utrzymania Polski w strefie euro tuż-tuż już jest pan problem komunikacyjny wf Poland przesłanka, że prawdopodobnie będzie strefa euro będzie tożsama z nową Unią Europejską i podzielam przesąd, że Polska powinna się w tej nowej Unii znaleźć, czyli ten to może jedynie żywność rysuje się tak, że Polska nie miała, gdyby przed rosnącym dylematem to znaczy, że albo będzie w środku tej formy integrujące się mocniej strefy euro, ale zupełnie poza tym co dokumentuje się z autorami tego listu zgadzam natomiast mam problem natury komunikacyjnej polityczne mianowicie uważam, że temat wspólnej waluty, który obecnie większość w przystąpieniu do wspólnej waluty większość Polaków jest obecnie przecina co prawda nie wszyscy bezwzględnie jak szczęście, bo 1 3, mówi że być może tak, ale w przyszłości natomiast trzeba powiedzieć, że to nie jest z waluta euro nie jest tematem, który może rozbudzić euroentuzjazm Polaków i n p. przedefiniować spór polityczny w Polsce na n p. spór rzeczywiście zwolenników daleko idącej integracji n p. zwolenników i tych, którzy chcieliby pozostać gdzieś tam na uboczu na zewnątrz, bo taki w takich ramach oczywiście obecny rząd byłby na w moim przekonaniu na przegranej pozycji, niemniej to nie euro to nie waluta będzie tym impulsem tą Iskrą do tej do tej dyskusji rozmowy, że stok problem bardzo taki w ale dla wielu abstrakcyjne obciążone zarazem pewnymi skojarzeniami nawet jeśli słusznymi to jednak mocno drukowanymi wymyślanie na temat suwerenności tak prawdopodobnie koniec końców będzie należało przyjąć euro wchodząc do tego jądra Unii natomiast chodzi o to, żeby Polacy przyjęli euro w pakiecie razem z tym czym w ogóle mam być tak Polska w Europie ani, żeby to euro było tą dziedziną, która mana zdała do Europy zaprowadzi wykrusza nie jest to słowo, które tu padało wielokrotnie, czyli suwerenność to znaczy przez to, że dyskusja przebija przypomina, że z 10 lat temu euro wcale nie było tak kontrowersyjnym tematem w Polsce, że się dyskusja polityczna w Polsce tak się skupił na kwestii suwerenności, że do euro jest postać postrzegane przez element jako element stracenia utraty suwerenności nie konflikt inwestycja suwerenności, która mogłaby przynieść jakieś korzyści no bo to też można też z tej perspektywy patrzeć jak jak i niewiastą dyskusja o euro, a szczególnie to co mówi dzisiaj rząd z perspektywy z dużą część ujęć z perspektywy suwerenności od osób równie dobrze wyobrażam taki scenariusz, że to mówi się o tym, że nie ma mowy o przystąpieniu do strefy euro w kontekście całego sporu wokół art. 9 sądownictwa i tego i tych całych nacji z Unią Europejską to jest próba pokazania Polakom, że Unia jest zła inny skład Jason spokojnie mogę taki scenariusz wyobrazić, że jednak PiS jak szli z liści piachu priorytetowym założeniem jest odzyskanie jakiś tam suwerenności czy można mieć plan wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska w dalszym ciągu wśród Polaków jest bardzo w inny popularny w 80 % Polaków z tworzyw jedynym sposobem, żeby przy pop po obu były powszechnym poparciu to zrobić to zniechęcić Polaków do Unii Europejskiej, a to może powstać w wyniku tego, że nie przyjmujemy euro blok nie jestem czuję do strefy euro i i lisy z k rok do roku traciły znaczenie Unii Europejskiej tracimy fundusze z tym związane, bo jesteśmy poza strefą euro jesteśmy traktowani jak petenci jak obywatele drugiej kategorii rzeczywiście tak było opinia może się wahać w ustalonym w ogniu nie potrzebujemy nowych zadań może być tak, że toniemy wejdziemy z Unii Europejskiej tylko Unię Europejską, gdyż związek stawi noga i cham i w jakim sensie my powinniśmy przy formowaniu się sformatować dyskusja właśnie dyskusje, o którym gdzie chcemy, żeby była Polska na jakim poziomie integracji i jasno powiedzieć, że nawet, jeżeli formalnie pozostali byśmy członkami instytucji, która nasuwa się Unią Europejską to, pozostając poza strefą euro bylibyśmy w organizacji, która de facto byłaby martwa, która w, które ich nie mielibyśmy dostępu do wspólnego Europejskiego rynku, dlatego że nie te projekty pomysły pogłębionej integracji strefy euro zakładają sobie elementy harmonizacji socjalnej podatkowej, która jednocześnie mogą oznaczać ograniczenie dostępu do wspólnego rynku dla podmiotów, które są poza tym jest strefą euro, który można będzie też zresztą powoli zaczną działać, więc dyskusja dyskusja powinna być dyskusją o tym, jakiego miejsca Polski w Europie oczekujemy, a przecież to jednak innych argumentów to znaczy krytycy strefy euro zwracają uwagę na to, że jednak jest to organizmu czy organizacja, którą ma wpisany wpisaną pewną nierównowagę to znaczy polegająca na tym, że ma przez co akurat ten tekst Leszka Skiby wiceministra finansów sprzed jakiegoś czasu z listopada ubiegłego roku Dziennika gazety prawnej, które przypomina, że przed kryzysem zbyt niski poziom stopy procentowe Europejskiego banku centralnego prowadził w krajach peryferyjnych, a więc n p. byłaby to Polska do powstania baniek spekulacyjnych mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdy zasoby siły roboczej inwestycji kapitałowych nie zostały skierowane do sektorów innowacyjnych eksportowych nie mogą się przyczynić się do podniesienia tempa wzrostu PKB wzrost zamożności mieszkańców tych sektorów takich jak budownictwo czy konsumpcja w dużej mierze chodzi o to, że Niemcy eksportują Grecy kupują pożyczają pieniądze w ich kupowanie i problem tych gospodarek krajów peryferyjnych jak Polska się pogłębia czy wchodząc do takiego od takiej organizacji ulgowej tylko w tylko cementuje, ale też tę naszą pozycję kraju partyjnego po wykonawczego konsumują złego się pytanie brzmi nie ludzie są ośrodki decyzyjne n p. jeśli chodzi o tą, którą stronę kapitał w każdą stronę popłynie to jest strukturalnie uwarunkowane, ale na co zostanie wydane to, że zupełnie inna sprawa z naszego nie jest także ktoś Greków zmusił do tego, że wszystkie pieniądze wydać na stadiony nikomu niepotrzebna autostrady oraz Szymanek samych nieruchomości, na które następnie spekulowano o kredyt pod tą kredytową w greckie, ale można, ale to nie jest rozwiązany systemowy błąd, ale tam z Lu Uche 6 państw to znaczy tak były systemowa Wn -D w strefie euro są natomiast tak jak to pan wiceminister finansów opowiedział można było odnieść wrażenie, że to jest jedyna droga jak i 3 1 sposób w jaki kraj peryferyjny może się odnaleźć w euro na Słowację na złość inaczej na mnie inni są z nimi inwalidzi populacyjnych no dlatego jeśli będzie wchodzić na ten poziom ekonomiczny wydają się, że dobrym porównaniem Ks Jacek Hołub czym w zasadzie sensu się swojej istoty jest strefa euro wspólna waluta notuje sprawnym wzmacniacz muzyczny to znaczy w tym w ramach tej strefy złej polityki przynoszą jeszcze gorsze rezultaty ma zezwolenie na dobrej polityki przynoszą znacznie lepsze im tak jak tutaj Michał zwrócił uwagę, że dziś powtarzający się problemem jest państwo na dorobku wchodzących do strefy euro były bańki spekulacyjne w Portugalii nieruchomości, choć pani to było problem infrastruktury w Grecji też duże wydatki socjalne związane z tanim pieniądzem, który przyszedł w związku ze stron oraz inne obiekty sportowe n p. do należnych ale, ale są i pewnie jest ten teren jest cała gama instrumentów, które mogłyby zapobiec takim go takim konsumpcyjnym mózg z używania tego z używaniem tego pytania lokat kapitału n p. nie wiem, które komisja nadzoru finansowego mogłaby ograniczyć nie zanika może go odnieść tryb udzielania kredytów nieruchomo na nieruchomości w sytuacjach ryzykownych nie wiem można rozbudować system najmu mieszkań z szelek szereg instrumentów, które mogą, a komiks za taką zawarły problem tak taniego tak taniego pieniądza wolą o tym, powinniśmy rozmawiać Markow to jedno nowe oczywiście są są narzędzia, których nie użyto w odpowiednim stopniu w przypadku nie tylko Grecja Rumunia Grecja, ale ten problem w równie dużą stolarnię czy też Irlandii dotyczył też, że również znani są czy Portugalii, ale po pierwsze z 1 strony trochę zbijając argumentem pana ministra Skiby mimo wszystko mimo tego, że my zachowaliśmy odrębną walutę to Polska czy Węgry miały początki bańki spekulacyjnej na rynku nieruchomości w latach 2 00 5 2 00 7 i m. in . ona była związana z zachowaniem przez nas odrębnej waluty to znaczy, że to, że był jak zdobyć kredyt we frankach szwajcarskich dostępne masowo szczególnie na Węgrzech, ale i w Polsce doprowadziło doprowadziło do bańki na rynku nieruchomości nie nie istnieje, ale z drugiej strony chciałem się zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście bagnisty Skiba ma rację, wskazując na ten argument, że w krótkim średnim terminie jednolite stopy procentowe dla tak zróżnicowanego obszaru gospodarczego wprowadzenie jednolitej polityki nie stóp procentowych jest bardzo trudne i Europejski bank centralny od dawna maski problemem, mówi że aż 1 z, podbijając świat także odbyło się w dniu złożenia zlecenia z Odrą dodam, że były prezes Kaczyński uważa, że powinniśmy wejść do strefy euro będzie mieć 8 5 proc niemieckiego PKB w tym będziemy już bogaci w dużej mierze do tego sprowadza się argumenty w krytyków wejścia Polski na święta jeśli przyjąć, że głównym mechanizmem funkcjonującym w strefie euro i określając miejsce gospodarze są stopy procentowej rzeczywiście jest problem polega problem polegający na tym, że kraje w ramach strefy euro są w bardzo różnych cech w LM z miejsca w cyklu gospodarczego wtedy takie, o których wspomniał niektóre się szybko rozwijają potrzebują innej wysokości stóp inny i t d. ten argument za złomowanie nie ma zastosowania w przypadku Polski Polska gospodarka dziś jest tak zrośnięta z niemiecką, a jeśliby przyjąć, że to Niemcy dzisiaj są tym państwem, które najsilniej wpływa na wysokie na wysokość stóp procentowych i te tak 1 10 1 i ten element ten ten moment koniunktury niemieckiej waży na wysokości stóp procentowych w ramach strefy euro euro najbardziej to Polska gospodarka jako 1 z najbardziej skoro schorowanych dzisiaj dokładnie widać jeśli chodzi o wzrost gospodarczy i grację handlowym pomiędzy polską Niemcami no to ten argument, że sposób nie mogą użycie w Polsce, ponieważ koniunktura gospodarcza Polski jest zgrana z nieba oraz niemiecką i to jest bardzo dobry argument, ponieważ to jest klucz do argumentów przemawia w latach osiemdziesiątych za stworzeniem wspólnej waluty znaczy żaden z krajów europejskich w i w tym również Polska nie może sobie pozwolić na dysparytet stóp procentowych w stosunku do stóp procentowych niemieckich zbyt długo przez jakiś czas, ale to i tak nie Bundesbank wyznaczał poziom stóp procentowych w Europie pozostałe banki mogły za nim podążać i jeżeli chodzi o banki proszę zwrócić uwagę na to, że istnieje bardzo poważne ryzyko wg mnie po to w Polsce w Polsce ryzyko malarstwa w inny zbyt niskich stóp procentowych sztucznie utrzymywanych przez Narodowy Bank Polski, które też może doprowadzić do banku banki obu Marek Tejchman jeszcze Michał Stasiak piłka, choć są państwo właśnie wraca Tadek, a świat lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi są Łukasz Wójcik tygodnika polityka i Rostowski krytyki politycznej im Marek Tejchman dziennikarz gazety prawnej rozmawia po dyskusji o wezwaniu do dyskusji apelu o dyskusję i przygotowania Polski do wejścia do strefy euro, które podpisało wielu znakomitych ekonomistów dwu byłych ministrów finansów tych argumentów do dyskusji jest bardzo dużo, ale jak słucham innych gości szanownych to mam wrażenie, że teza jest taka, że powinniśmy przejść fazę wskazywania diagnozowania ryzyk związanych z wejściem Polski do strefy euro patrząc też na doświadczenia choćby Hiszpanii Irlandii i gracji i które czynniki spowodowały, że właśnie w momencie, gdy kryzys uderzył w ich zdestabilizować szczególnie, a w przypadku Grecji czy Hiszpanii szczególnie uderzy w tamte społeczności ach , i że jeżeli zdefiniujemy te ryzyka to jesteśmy psa powstanie większość z nich ma większość z nich się mu gębę uodpornić co oznacza, że nie przekonali nas Stefan Kawalec Ernest Pytlarczyk, którzy w książce paradoks euro jednak mówią o tym, że w komiksach filmach jak pozwolę sobie na inny, jakby odwrotną perspektywę to znaczy 1 z głównych argumentów przeciwników przystąpienia do strefy euro jest dewaluacja oznacza, że państwo może obniżyć wartość swojej waluty przez to w usta w momencie kryzysowym, jakby powstrzymuje się podtrzymuje się przy życiu literackim jeśli spojrzeć na na taką możliwość to w sensie ekonomicznym to dewaluacja jest merem pewnym rodzajem cepa to znaczy, że to bardzo prosty zabieg, który w danym momencie kryzysu 1 z 1 ruchem ratuje gospodarzy z kraju na dłuższą metę niczego nie daj znać, że mniej w dłuższej perspektywie wiadomo, że będziemy wszyscy martwi, ale że nie ma przykładu kraju na świecie, który dzięki tej dewaluacji w dłuższej perspektywie skorzystał w świetnym przykładem chociażby z Argentyną trojga w bardzo bogaty kraj w swoim czasie teraz argumentem przeciwników stron z wejścia do strefy euro jest to, że pozbawiamy się tego kluczowego argumentu to znaczy, że w sytuacji kryzysowej możemy tylko ruszy 7 dywagować i gdy tak naprawdę moim zdaniem to tylko w ubiegłym tygodniu musiał przywrócić skórze alternatywą jest to, żeby prowadzić skuteczną politykę, która nie jest tak proste to znaczy wiadomo, że uczestnictwo w strefie euro wymaga reform wymaga pewnego Kamieńsk w pewnej skomplikowaną ości znaczy że, że wymaga, więc ważenia wielu argumentów i i takich rozwiązań prawnych, które nie są tak proste jak CEP nie są tak prosty na sprzedanie jak i dewaluacja natomiast istotne jest to szansa, że nie marzyli o rozwiązaniu problemu bo o ile nie uważam, że to Łódź dewaluacja była dobrą metodą budowania dobrobytu muszą NATO o tyle w sytuacjach pewnym szoku zewnętrznego, bo niestety alternatywna dewaluacji pieniądza jest tzw. dewaluacja wewnętrzna psów czy po prostu cięcia płac w stanach, które powodują to co dokładnie to co nastąpiło w Grecji i co powoduje w skrajnych przypadkach dramatyczną spiralą recesyjne wierzę, że wiele zmian będzie możliwe można powtórnie wejść z ZUS z rozmowy mamy stracone pokolenie można po prostu w wygenerować także, że to akurat zdarzy może to jest poważny argument jeśli mówimy nie o polityce długofalowej na kilka dziesięcioleci tylko opony instrument się reagowania na nie na okres to jest 1 rzecz druga w prof. Belka jest bardzo ciekawa w tym wywiadzie, że dla Rzeczpospolitej kilka dni czy może 2 tygodnie temu udzielonym wspominał, że ten argument jest dewaluacji złotego w stosunku do nieba oraz do deprecjacji złotego w stosunku do euro w czasie kryzysu 20 18 9, że wówczas to rzeczywiście Polska gospodarce pomogła tylko, że to jest mechanizm Zrzeszenie powtarzalny, dlatego że w ów złoty był wówczas bardzo przewartościowane, a dzisiaj nie jest tak czy, gdybyśmy tak pomyśli że, gdyby dzisiaj nastąpi jakiś pogląd analogiczny kryzys z zewnątrz to taki mechanizm mógł po prostu nie zadziałać bo, bo nie byłoby do tego przesłanek to jest jakby na drugą stronę z kolei argument natomiast co jest jeszcze bardzo istotna jest pytanie on możliwość oto jak możliwość dewaluacji wpływa na NATO ciężko w to inwestujemy tak czy staramy się cały czas konkurować niskimi kosztami pracy pamiętajmy, że słaba waluta też obniża koszty pracy prawda czy myślimy w kategoriach budowania 1 gospodarki skądinąd to deklaruje tak naprawdę nasz rząd obecnie także trzeba skończyć z tym modelem rozwiążą wszystek umrę w 2 zlotym grzywny wynosiła 9 w strefie euro czy trudniej będzie nam zerwać z tą pozycją peryferyjnej gospodarki podwykonawcami będąc w strefie euro czy poza strefę, ale i tutaj jest ciekawym przykładem jest Słowacja dlatego, że to jest kraj, który w, którym po przystąpieniu do strefy euro w tym, że wyraźnie wzrosło poparcie dla członkostwa w strefie w strefie euro jest ono po chodniku, przekraczając 80 % w tym momencie to to jest kraj, w którym bardzo szybko wzrosła efektywność pracy i to było kluczowe dla zachowania konkurencyjności, czyli efektywność chodzi zakładam, że lgną innowacyjni nogi tanio i technologią Bratysława Bratysława jest w tym momencie spośród wszystkich stolic środkowoeuropejskich miastem, w którym jest najwyższy procent osób zatrudnionych wzrosła o w zawodach kreatywnych w tzw. zachowa kreatywny z nowej ekonomii, więc z punktu widzenia w mokrej można zbijać argumenty tak, że Słowacja to jest mały kraj, jeżeli chodzi o populacji nie taki mały jeśli chodzi o przyznanie, ale też z drugiej strony kraj, który był w dużym stopniu podobny do nas, jeżeli chodzi o strukturę eksportu powiązania z gospodarką niemiecką zarówno bezpośrednie i poprzez Austrię Czechy i jeżdżenie na rzeź, bo było wspomniała, że o tych od 50 %o wym bezrobociu wśród młodych w Grecji czy Churchill czy równie prawdziwe soki Hiszpanii, ale wydaje mi się, że tak jak rzeczywiście bańka spekulacyjna przyczyniła się do problemów tych krajów to jednak podstawowym powodem, dla którego butach wysokie bezrobocie n p. Hiszpanii był fatalny system edukacyjny niedostosowany do do potrzeb nowoczesnego rynku pracy podobnie z Francji do problemem jest brak odpowiedniego szkolnictwa zawodowego co stanowi barierę dla rozwoju moment, żeby przemysł Polska jest niegotowa mając właśnie takie ani inne coś tam edukację nie przystosowaną w LM, ale my damy w tym brakuje w tym momencie, gdy kwota to ocenić czy Ronaldo jest podziękowanie dla 3 i mijałam bardzo dużo szacunku i dla Stefana Kawalca dla Ernesta Pytlarczyka Afgańczyka doszło do swych 2 bardzo inteligentnych ludzi w jak dziennik Gazeta prawna w studiu książką nagrodziliśmy nie w ekonomi ku się nam konkursie na najlepsze książki ekonomiczne, ale tu jest książka stricte ekonomiczne im się wydaje, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że dyskusja o euro nigdy nie było projektem ekonomicznym jak i euro nigdy nie było z projektem wymierzone w zupełnym jego, ale w tle nie ma projekt z ekonomii jest polityczna, choć jest była polityczna to czy za każdym razem decyzję o systemie monetarnym pieniądzu ich decyzję o charakterze politycznym to było od początku decyzja o pogłębieniu procesu integracji Europejskiej z lat 8 2, że teraz nic nie zgadzam się co do zasady, że projekt tego rodzaju mają charakter polityczny znamy te historie o tym, że Francuzi godzą się na zjednoczenie Niemiec za to, że Niemcy godzą się nas rzeczna, ale niemiecki no tylko, że jak wiemy, że długofalowe konsekwencje były dla Francuzów dość nieoczekiwana okazało się mianowicie, że to z jego staną się zakotwiczyła Niemców Europie, ale jednocześnie wzmocniony silnik eksportowy, bo pamiętamy, gdyby Niemcy posiadał markę niemiecką, którzy swoją potężną gospodarką, generując nadwyżki z Miami, ale argumenty ekonomiczne Szwajcarię Austrię nawiązują podziela argumenty niestety trzeba brać pod uwagę to co marzyć, żeby przekonali oni mówiąc o paradoksie euro o tym jak był system olej z Taize zadziała mam ambiwalentny stosunek do tego do tej wsi do tej książki i do tych tez, dlaczego dlatego, że i bardzo o 2 zlotych o tym, o czym mówią też być, że to tylko pogłębia tę groźną ale gdy coś bardzo istotna autorzy mówią przede wszystkim o strefę euro takiej, jaka jest i teraz pytanie o to, że zna się już od zastygł czas prognozowanej o euro przez krytykę polityczną mianowicie o tym z drużyną w jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy to prawda, ale tam jest również bardzo wyraźnie jest bardzo obszerny rozdział na temat tego jak wspólna waluta mogłaby zostać zorganizowana przebudowana czy zreformowana wizytatorzy nadzór no to jest taniej to już pytanie polityczne, bo ekonomiczne recepty na to są dość dość dość jasne natomiast pytanie jest oczywiście czy będzie to możliwe na poziomie decyzji jest doniesieniem z państwowych zaś między Niemcami Francja Bułgaria, bo jest jeszcze inny argument ekonomiczny od Godlewskiego dorzucił to znaczy Ekonomiczno on niedościgniony w tym sensie, że na dnie nie da się takiego argumentu podażowe nie był związany z polityką znać uważam, że wstąpienie do euro jest sposobem na odsunięcie polityków o tym od manipulowanie walutą oczywiście nie idealnym, bo wiadomo, że tylko lekko tylko znaleziono w Berlinie rok zysk, ale już nie zdąży kontroli za grzechy, ale nie zawsze wiadomo, ale nie, że po prostu wiadomo, że to nie jest także mnie nie ma wpływów politycznych nastąpi procentowe w strefie euro to jest pewna suma pewnych interesów, której najważniejszym kołem Niemcy natomiast w przypadku Polski odsunięcie władzy nad pieniądzem od polskich polityków jest najbardziej uzasadnione, a ja mu, że ma pan już paradoksalnie z punktu widzenia interesu Polski uważam, że dobrze, by było, gdyby strefy euro nie było, gdyby była Marka frank funt, ale są, ale jeżeli jest to nie jesteś teraz politycznie i gospodarczo długoterminowo apolityczny tu i teraz na to, żeby pozostawać poza zdjęciem rura parku, ale teraz pójść w takie przygotowanie, żeby w po transformacji geopolitycznym też zyskać ekonomicznie i Vivaldiego kółko zdań to przełamanie po referendum peryferyjność tego podwykonawstwa trumny mistrza stwarza strefa euro nam pomoże ani tylko zaszkodził nie tylko utrwalonych w euro dużo mocniejsza waluta pomoże nam w transferze technologii potrzebnym do tego, żeby podnieść produktywność efektywność polskiej gospodarki, a już bardzo chciał, żeby politycy mieli wpływ na to jak kształtowany jest pieniądz ale, żeby mieli ten spór na poziomie europejskim ani na poziomie poszczególnych krajów, kiedy poszczególne kraje konkurują ze sobą różnych politykę mają jeszcze do tego dążyć uważa że, żeby w takim razie też bym pobrano z krytyczną wobec strefy euro tak miał taką, jaka jest wręcz, że Super, bo byliśmy też brali udział w tej dyskusji o tym, jaka ona ma być to znaczy, że rzeźby o nasze kształtował w podmiotu czy macie na koniec poczucie, że jest szansa na to, że strefa euro się na tyle zreformuje może następnym razem Niemcy nie zmuszą Greków do tak ostrych cięć grup ba publicystyczna przesada ale rozwiązanie dobre zdanie, że w powstanie jakiś wspólny, który będzie to jest bardzo dobre, by jednak chętnych do archiwum wydaje mi się w takim długofalowym myśleniu to brutalnie zanadto panuje, więc determinizm ekonomiczny znaczy nawet najwięksi gracze unijni bez względu na ich obecne interesy zdają sobie sprawę, że ten projekt pozostawiony na obecnej na obecnym etapie prędzej czy później znów doprowadzi do tragedii, że i wyjścia są 2 albo krok wprzód albo grunt w tył w próg w tym wydaje się niemal niemożliwe politycznie pytanie czy call do przodu spada możliwe politycznie wydaje się, że najbardziej prawdopodobny naszych dokończeniem tej strefy euro to znaczy właśnie m. in. dokończenie Unii bankowej, ale też wyodrębnienie tych instytucji, o których wspominaliśmy na początku dla samej strefy euro jest jak najbardziej w interesie tych państw, które są już wewnątrz być może euro było największym politycznym błędem w historii integracji Europejskiej decyzja o tym, żeby zastąpić waluty narodowe wspólną walutą mogłaby w latach 8 0 najgorszą decyzją z perspektywy Unii Europejskiej, ale poszedł krok wstecz może być zbyt drogi, a jeżeli już nabór przeprowadzony tak w jakim sensie jest za książki Pytlarczyk, a ich w Walcach mu że, gdy ty tu jest wciąż o tym, czym powinni przystępować do strefy euro, ale o tym, wie, że ta strefa euro należałoby rozmontować, ale i to jest pytanie, w którym można dyskutować tutaj był dość, że także być może strefa euro nie ma sensu, ale koszt polityczny rozmontowanie za dużo może, a może, a może są szanse na reformach, które jednak Niemcy zgodzą się wesprzeć braków w odpowiednim ich rywale przestaną uważa, że tylko i wyłącznie płacę na wszystkich nierobów z południa była rzeczywistość ekonomiczna jest bardziej skomplikowanych rozwiązań krytyka polityczna Łukasz Wójcik tygodnik polityka Mar lej man z Dziennika gazety prawnej, by państwo coś bardzo dziękuję ATA świat lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA