REKLAMA

Goście: prof. Elżbieta Mączyńska, dr Marek Rozkrut i Ryszard Wojtkowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-01-11 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
28:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka magazynowa Kalisz część druga Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś w naszym studiu w mojej lewej pan Ryszard Wojtkowski prezes PiS mąż partner w dzień dobry, gdyby pani prof. Elżbieta Mączyńska polskie Towarzystwo ekonomiczne szkoła główna handlowa dzień dobry lewy i pan dr Marek Rozkrut partner główny ekonomista w firmie miła dzień dobry dzień dobry krótko na początek będzie zakaz handlu w niedzielę no, chyba że byłoby za to pana Rozwiń » prezydenta, ale są na Sejm zaakceptował poprawki Senatu do ustawy przypomnę od 1 marca handel w niedzielę będzie stopniowo ograniczany jest w tym roku 2 niedziele w roku dziewiętnastym 1 niedziela dwudziestym będzie obowiązywał zakaz handlu w niedzielę oczywiście w okresach świątecznych czy przedświąteczne przedświątecznych nowości dni świątecznych będą obowiązywały nie wyjątki NATO króciutko, bo już wiele rozmów przeprowadziliśmy co się stanie co się stanie w gospodarce silnie Staniewicz nie gra natomiast całą pewnością dla niego, których ludzi pogorszy się jakość funkcjonowania, bo są takie osoby, które jednak chciały mieć możliwość kupna czegoś nie dzielę oczywiście będą możliwości inne będą mniejsze sklepy i tam przy stacjach benzynowych tak dalej tym niemniej uważam, że jestem przeciwna całkowitemu zakazowi uważam, że tego typu regulacje zakaz handlu są niepotrzebne po prostu, bo ludzie głosują nogami niepotrzebne jest administracyjna ingerencja tandetnych reklam bardzo krótko, jeżeli mamy też zakaz, któremu towarzyszy cała masa wyjątków to myślę, że będziemy obserwować towarzyszy kreatywność Polaków i przedsiębiorców polegającą na obchodzeniu tego przepisu czyli, żeby być zakwalifikowane do tych wyjątków myślę, że w wielu przypadkach będziemy to trochę się dzieje, bo hipermarket już się przygotowują do organizowania sklepów przy stacjach benzynowych, tym bardziej że rzecz właśnie dotyczy ograniczenia handlu w dużych sklepach ani w ogóle ograniczenia handlu w niedzielę jeszcze mamy jakiś zajętą przez bydgoski PL oraz mówisz oczywiście tak będzie nasza gospodarka oparta o dużym stopniu na konsumpcji czystej konsumpcji zostanie wycięte do siebie na gospodarce to nie tylko będzie kwestia problemu dla ludzi i dużego bałaganu, ale także będzie efekt czysto fiskalny w chwilach żałuję moich studentów, którzy często pracują właśnie w niedziele i dorabiają w ten sposób do zarabiania w ten sposób na studia no to co może faktycznie za kilka miesięcy będzie łatwiej ocenić już fakt poniesienia to za kilka miesięcy się też na postawie tych danych tak łatwo tego nie są liderzy graczy na pewno będzie można dostrzec działania rezerwy n p. może on w tym, który ma na celu zakwalifikowanie się do tych wyjątków to na pewno zaobserwujemy, że teraz efekty gospodarcze to NATO będzie trzeba poczekać, bo jednak będzie częściowe przesunięcie konsumpcja nie całkowity budżet oraz zmiana struktury konsumpcji, ale tę zależność powiedział Moskal obchodzenia tych przepisów to również nowi PAP tt skutki też o tym, czego zależy ci i trzeba poczekać na namioty efekty, więc dane twarde jak i makroekonomiczne na pewno nie pozwolą tego przeanalizować w ciągu kilku miesięcy, czyli więcej niż kilka minut, acz akurat na wybór akurat na wybory powiedział pan prezes Witkowski musi przemyśleć tę akurat to hasło gra na żywo K2 Vichy posiedzenia rady polityki pieniężnej rada polityki pieniężnej stóp procentowych, a nie zmieniła, ale czy coś się zmieniło w wymowie komunikatu albo wypowiedzenia w prezesa Glapińskiego na co warto by zwrócić uwagę tak, by nasi słuchacze wiedzieli, jakim jesteśmy etapie podnoszenia lub nie podnoszenia stóp procentowych stąd rozkwit popadliśmy wypowiedź prezesa Glapińskiego, która przedstawia jego zdanie co prawda, ale dzisiaj reprezentują większość, ale że Barry brak utrzymanie stóp procentowych mord na niezmienionym poziomie może się przeciągnąć do roku 20 19 myślę, że bardzo ciekawa będzie najbliższa projekcja inflacji, aczkolwiek wiemy, że w przeciwieństwie do wielu banków centralnych projekcja Narodowego Banku Polskiego nie jest projektem rady polityki pieniężnej, ale projekcjom analityków w związku, z czym nie jest to nie reprezentuje projekcja do końca poglądu decydentów tych, którzy decydują o poziomie stóp procentowych no ale mimo przez lata brak zamierzam powiedzieć ona pokaże ścieżkę przewidywana ścieżka inflacji przy obecnym poziomie stóp procentowych w ocenie analityków Narodowego Banku Polskiego również w roku 20 20, a więc będziemy widzieli co się dzieje wg prognoz DM BPS czy dobrze to właśnie teraz, a to, dlatego że w ostatnią projekcją pokazała, że ta inflacja nieco przekraczała cel inflacyjny w roku 20 1 9 natomiast no powiedziałbym nie widzieliśmy dalszego ciągu tej ścieżki łączyć wewnętrzne analizy już dziś to pokazują w NBP natomiast, jeżeli ona, by pokazywać dalszy wzrost Floty inflacji NATO wówczas jedno oraz tapet, mimo że muszą być dobrze tłumaczyć, dlaczego nie podnosi stóp procentowych tak naprawdę zasadniczym czynnikiem, a teraz mamy pewne odbicie inflacji to miasto najbliższe czynniki nie pokazują, że musi być ta inflacja bardzo odbić od celu w górę to będzie też zależy oczywiście w krótkim okresie dlatego też wiedzieć, o co nam żywności czy energii to jest zawsze trudniej prognozować na pewno macie na pewno niechęć na pewno, ale można oczekiwać wzrostu cen usług, bo tutaj presja płacowa ona ma miejsce i mieć miejsce będzie w przypadku usług, które są bardziej pracochłonne i równocześnie mniej eksponowane na konkurencję zagraniczną ten wzrost ceny powinien być łatwiejszy dla, a to daje przedsiębiorcom, ale przełożona stwierdziła, że wzrost płac będą czuwać z rozpraw płac na wzrost cen usług natomiast czynnikiem, który dotychczas działo w drugą stronę między nimi to jednak ceny towarów czy produktów, które podlegają konkurencji międzynarodowej one są często ich ceny determinowane przez czynniki globalne, a one też te produkty jednak znajdowały się w trendzie spadkowym niż chodzi o CIT dla naszych słuchaczy co będzie droższe OC będzie też usługi będą drożeć bardziej natomiast produkty Voelkel pozostałe, które są eksponowana konkurencję zagraniczną tutaj, a w dużej mierze będzie to zależeć także od kursu Walutowego i tych czynników globalnych, a jeżeli one będą działać dalej w kierunku spadku cen tak jak to miało miejsce dotychczas to być może przedsiębiorcy będą musieli przez jakiś czas wzrost wynagrodzeń, a komu oddawać poprzez ograniczenie się czy też absorbować trzycylindrowy silnik, obniżając swoje marże czy innymi słowy ci producenci będą mieć bardzo ograniczone możliwości przerzucania wzrostu wynagrodzeń na całym licznymi w okresie krótkiej, a i to będzie w dużej mierze determinować presję inflacyjną także ścieżka stóp procentowych oraz omówiono polemizować mówi nie nie pełna zgoda tylko mówiąc po ludzku pan wizję rozwoju z podstawową barierą dla wzrostu cen inflacji na szczęście dla konsumentów jest po prostu syndrom gospodarki nadmiaru, czyli sytuacja, kiedy prom półki się uginają, a nie ma dostatecznej liczby kupujących ostatecznie grubym portfelem i tych pełny zysk ten syndrom to zjawisko dotyczy przede wszystkim tych produktów, o których pan Rozkrut mówił produktów były wytwarzanych masowo je, bo usługi właśnie wymagają już udziału większego udziału pracy ludzkiej, a ponieważ płacy drożeją w okresie, gdy płace rosną przepraszam LO jasno jest rzeczą, że nie będzie to przekładało na wyceny usług, ale ogólnie w ogólnym rachunku bariera dla inflacji jest bardzo silna właśnie wynikająca z tej barierę popytu czy jeszcze coś własnego doświadczenia wynika, że zrobiła to słowo jest tak silna w tej chwili w całej gospodarce, że nie jest w stanie wyobrazić sytuację, w której Toruń teraz jest pod kontrolą i zaskoczyła organizm ekonomistów jak słyszy prośby prezesa Glapińskiego, który mówi, że jeżeli inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności energii z jedzeniem czy doczekamy się czasy, kiedy będziemy to miedzi na poziomie cen lokomoty w n p. bo demokracja wierzę, że poszło do góry będą szły w oczy prawdopodobnie 3 żywność dużym stopniu usługi usługi są tak chodzimy już mając tych wszystkich lokomotywy nie są w koszyku towarów i usług konsumpcyjnych, ale w areszcie w BIP wjechać w dziwnych tu warto jeszcze przypomnieć tę dyskusję, która się to olbrzymia zmienność stóp procentowych wielu ekonomistów i doznanych prominentnych noblistów Krugman inni uważają, że długo jeszcze będziemy funkcjonować wśród biskup niskich stóp procentowych mniej ze względu na właśnie temu syndrom gospodarki nadmiaru, ale też ze względu mówią o krajach wysokorozwiniętych czynniki demograficzne, czyli starzenie się społeczeństwa źle wpływa na rynek źle wpływa na popyt i przy musi się to przekładać na nie mniejszą presję inflacyjną i, a stąd niższe stopy procentowe na zasadniczym problemem właśnie będą będzie presja płacowa, bo z drugiej strony mamy napięcie się na rynku pracy także wynikające z czynników demograficznych i co istotne, jeżeli chodzi o wykwalifikowaną siłę roboczą krasnale i wynagrodzenia czy oczekiwania płacowe coraz częściej są zbliżone do poziomu wynagrodzeń zachodnich, a to ze względu na większe także mobilność możliwość świadczenia pracy w ramach niektórych zawodów w szczególności informatyków osób z różnych miejsc czy mogę tak naprawdę świadczyć swoje usługi dla życia firmy zagranicznej przebywając w innym kraju to oznacza, że ta presja płacowa armat dla tych przedsiębiorców pracodawców na orbicie zasadniczy problem w szczególności jeśli mają ograniczone możliwości przerzucania tych wynagrodzeń, a że większy problem jest presja płacowa ludzi, którzy zarabiali po blisko lub płacy minimalnej w latach nawet to widzieliśmy, bo największe nadzieje wiąże wzrost wydajności zupełnie jest to kwestia takiego czystego kosztu, który się koszty kadry kierowniczej tam można w nim osiągnąć wydajność podobne do międzynarodowych natomiast tutaj wydajności nie ma też czyste czysty koszt się w 1000 zlotym w marcu rozwoju z wydajnością będzie zasadniczy problem śmieci tam jest kapitał jeśli po 3 dniach można było zrobić tak, bo przecież my od inflacji od, których zaczęliśmy rozmawiać, a właściwie zaczęliśmy rozmawiać od stóp procentowych i decyzji jakiejś tam rady polityki pieniężnej pan dr Rozkrut mówił, że jeszcze ta rada to ma tę projekcję, którą przygotowują analitycy NBP, ale teraz na to ona może, ale nie musi tego brać pod uwagę zobaczymy co ta projekcja powie, ale tak chciałoby się, żeby inflacja była niska pensja z Brus Suzin sejneńscy ich stopami ceny spadały z inflacją jest w procentowym to jest problem, bo z 1 strony no dobrze by było, żeby one nieraz, żeby kredyt nie był droższy, ale dobrze odłożymy trochę wyższe, żeby lokata była lepiej oprocentowana da się tego wszystko połączyć dla mnie tak logicznie klubu dobrze znacie czy pan też dotyka kwestii oszczędności, jeżeli mówi lokacie, tak więc z nimi na boisku jak te stopy procentowe mierzone są rozumiesz niskie stopy procentowe Nisko oprocentowanie kredytu, ale wysokie oprocentowanie depozytów mogą najlepiej to byłoby cudownie los fanatyka, że to nie tak gospodarka jest wydawana żywność stanie się rondem czy nie dałoby się w kosztach zrobić, by nie rynek rozstrzygał w tych relacjach i w związku z tym tutaj ani ogrzewania administracji ciąży w Chinach z rynkiem tym nie przesadził, że pan prezes Glapiński już bardzo nieciekawy lapsusów czy lapsus akapit, który mówił o tym, że prywatni analitycy bankowi z rynku to mają inne podejście, ale oni na pewno nie są obiektywni, bo nie mają jak w tym interes ze sobą swoich pracodawców Waldemar Świder Stacha wielokrotnie, że Glapiński oczywiście nie jest elki część ekipy dobrej zmiany jest takim obiektywnym naukowców na wielokrotnie słyszałem także opinie tych prywatnych ekonomistów, którzy zwracali uwagę na zapowiedzi różnych przedstawicieli rady polityki pieniężnej i nie tylko ekonomiści, ale dziennikarze publicyści też łatwo połączyć parę informacji stopy procentowe nie zmieniają się do dziewiętnastego dziewiętnastym roku planowo Smoleńska wybory, więc usprawiedliwionych była dyskusja czy polityka pieniężna jest polityką pieniężną czy polityką partyjną, ale nie chcemy dzisiaj, choć w tym złego się, bo chciałbym na koniec sezonu podsumować dla naszych słuchaczy, czyli tak usługi mogą być droższe w Tatrach co nie musi drożeć żywność będzie drożała nie nie muszą nas żywnością to jest tak naprawdę fach w testach w drużynie z tak fajnie jest, jeżeli chodzi z żywnością są także determinowane przez organizowane także od niektórych produktów można oczywiście to prognozować z większą dokładnością my podlegamy kibice klubowi n p. że jak wieprzowina i inne czynniki natomiast Gervinho ważne sprawy zaszły w Polsce, a z drugiej strony na razie takie jak mówili rada polityki pieniężnej stopy procentowe rosnąć nie będą tak czy lepsza niż 8 3 będą rosnąć szybciej czy później w dużej mierze będzie też determinowane tymi czynnikami globalnymi, które mogą ograniczać wzrost cen tych produktów, które podlegają kontroli międzynarodowej, a na koniec chciałem państwu powyżej dalszą konkurencję działa też drugą stronę znaczy, jeżeli jest możliwość sprzedania za granicą po dobrej cenie dotrą na rynek krajowy też to cena będzie zwiększana rzeźbiarzy wiem, że między nimi dlatego zacznie także kurs walutowy w istocie państwo 1 rzecz powiedzieć także po tym posiedzeniu rady polityki pieniężnej zawsze skomplikowane komunikat są wypowiedzi prezesa Glapińskiego i innych członków rannych, którzy stawiają się na konferencji prasowej jest komunikat im wczoraj przez kamerę tak taką krótką notkę pana dr. Burskiego, który to często także bywał gościem magazynu bakalie, który zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz w tym komunikacie Otóż w komunikacie wczoraj po posiedzeniu rada polityki pieniężnej skróciła jednak taki powiedzmy tutaj, cytując lub do hamburskiego horyzontu oceny perspekty w wzrostu PKB w Polsce, dlatego że wcześniej w komunikatach było takie zdanie, że w kolejnych latach oczekiwać można pewnego obniżenia się dynamiki PKB, a wczoraj rada trochę inaczej napisała, że w nadchodzących kwartałach dynamika PKB będzie prawdopodobnie niższa niż była w drugiej połowie roku siedemnastego 3 lipca wchodzimy, w jakich spowolnienie to niech tu chodzi o to, żeby uzasadnić trzymanie stóp 2 będzie spowolnienie to ja przypuszczam generalnie będzie mieć do czynienia z mini wolniejsze tempo wzrostu PKB, ale wciąż wysokimi cenami w perspektywie dwóch-trzech lat w pokojach zwrócić uwagę, że ostatnio bank światowy w nowej formie z mężem oraz nazwę dla Polski wzrost wzrostu gospodarczego i wieża Postomino palił sporo sporo i to już się nie to jest kolejna podwyżka tak silnym popycie zewnętrznym, a także wspierane mieście tutaj siłą nabywczą konsumentów czy poprzez rynek pracy na fatum z perspektywy na najbliższe dwa-trzy lata myślę, że dobrym wydaniu bardzo piękna w Niemczech znajdziesz go historia to największa w historii opinii na temat pana prezesa Glapińskiego naprawdę wiele rzeczy można zarzucić, ale nie to, że ma brak wiedzy ekonomicznej zarzucono brak jest konieczny tylko pan prezes Rutkowski przypomina, że prezes Glapiński był także politykiem jest, ale jest osobą doskonale ekonomicznie przygotowaną, ale był politykiem to chyba nie polemizują czasem któraś bijatyką spotkałem o jego krytyce w stosunku do wszystkich tych, którzy nie są państwowymi ekonomistami czy to opinia o braku obiektywizmu analityków jest krzywdząca moim zdaniem był kiedyś powiedzieć na ten temat powiedzieć dobrze to co o informację w radiu TOK FM, a po informacjach trzecia część magazynu Hg będą zdziwienia bardzo, ale będzie też kilka pytań rekonstrukcja ekonomia kapitał gospodarka to jest trzecia część magazynowa kręgi jest już dziewiąta 4 5 Maciej Głogowski dzień dobry w studiu pani prof. Elżbieta Mączyńska plan prezes Ryszard Wojtkowski komentuje Marek Rozkrut euro 4 zł 17 w tej chwili frank 3 5 6 USD 3 4 9 funt po 4 zł 70 gr często ostatnio rozmawiamy o złotym właściwie zawsze złoty się pojawią czasem z komentarzem czasem bez komentarza teraz jakiś ten czas złotego można powiedzieć lepszy, ale to pewnie zależy dla kogo ten złoty mocniejszy jakiś szklane kule prognozy państwo mają co COS ze złotym w najbliższym czasie czy uchylać się państwo od odpowiedzi na takie pytanie ja nie mam szklanej kuli i miast i nie przewiduje w krótkim okresie poziomu kursu złotego, a na 6 7 zamykanie wzroku może także widać mimo zmęczenia, dlatego że rodzice znaleźli zielone o tym, decyzjom raczej można dyskutować o wartości fundamentalnej kursu nieraz natomiast, jeżeli chodzi o nominalny poziom kursu złota gali fundamentalnie się umacnia gospodarkę to jest też podstawę do umacniania się kursu złotego w 2 5 1 1 punktów ma w tej chwili WIG 20 w okresach Kajzera jest można, by powiedzieć indeks 2 0 największych spółek mWIG 4 0 traci 4 indeks szerokiego rynku WIG 3 na minusie K 2 pana prezesa Witkowskiego chciałbym zapytać się podobne pytanie zadawałem prezesowi trenerskim w pierwszej części magazyny energii jako szefowi krajowej Izby gospodarczej, a pan już konkretnego przedsiębiorcy czy jest on przekonany o tym, że Polska gospodarka polscy przedsiębiorcy potrzebują ministerstwa przedsiębiorczości takie ministerstwo właśnie powstał można, by zadać retoryczne pytanie czy przedsiębiorczość rozwija się w krajach, które mają w stabilny system prawny wolność gospodarczą czy takie kraje, którym działa ministerstwo przedsiębiorczości z tak samo dotyczy to renowacji elewacji rozwija się w kraju, uczestnicząc w różnych służbach komentarz tu pytanie retoryczne wyjęli jako pani prezes, by dało odpowiedź na to pytanie natomiast generalnie nie oczywiście to pokazuje tylko pewną skalę strategii strukturą to wszystko widział pan zadał pytanie też panu prezesowi bydgoskie moce o te zmiany są w rządzie PiS skomentował na Twitterze 1 zdanie, że stosowanie karty przybywa lasów Stali to jest błędna ocena ponieśli chodzi o personalia jest bardzo obrazowo przez 2 lata chcieliśmy puszcze trasy zmieni się trwale uczniowie tylko w Puszczy Białowieskiej lotniczy z działów w systemie prawnym z międzynarodowym dniu wszystkich typów rozchodzi się dziś wydaje, że ten rząd generalnie ma taką samą stopę w sobotę koci stopnie swobody jak kiedyś rząd Messnera prof. Stern ekonomisty rektora uczelni ekonomicznej pamięci który, które są mu powtarzać, że ten Paryż wart jest niższy, ale zapewniam nie jest wart konieczność zaspokojenia ambicji i interesów urzędników partyjnych, którzy z reguły w każdej partii ruch w tej są mierni wierni z powodu olbrzymich Husarz i jest prof. współczuję dowodzi, że nawet chciałby coś zmienić no to on podchodzi ostrożnie po pole manewru Lechia nie rozumiem tak histerycznie, że przywołanie premiera na zmianę tyczy się tego, że mógł nawet chcieć reformować, ale biuro polityczne zawsze miał ostateczną decyzję tak bardzo po to, zdarza, że zacznę od tego, że nie miał swobody w ustaleniu swoich pracowników ani daczy pod kątem powstawało bardzo dużo planów, które potem został wyciągnięty z szuflady w następnym rządzie to wszystkie co nie jest prawem zabronione jest dozwolone gotówki ripostował profesor stara, ale nie było żadnej zgody politycznej na to, żeby obok uruchomić i efekt jest taki rząd zapisał się historią ja się zapisano to do końca życia tego co spodni po co go prześladował i tutaj widzi pan analogię między, ale jest co najmniej jedno pytanie prezesowi Jaruzelskiemu i również i to zalando to pytanie także państwo, ale zacznę po raz kolejny pana prezesa Rutkowskiego zadają takie pytanie czy można już w ich, ponieważ inwestycji nie da się zadekretować tych prywatnych czy można z pełną odpowiedzialnością namawiać naszych przedsiębiorców, by inwestować swoje pieniądze, że jest taki czas, że w Zamościu rzecznego czy powinno się panie prezesie czy jest ministerstwo przedsiębiorczości czy Tantawi nazywał się głośno się rozwoju, które zachęcą ludzi do inwestowania jest Ministerstwo Finansów robi wszystko, żeby powstawało takie poczucie niepewności Ministerstwo Finansów od maja wysłał szczerze nie, czego nie wolno robić w biznesie nie wolno robić niczego większość doczytała do optymalizacji jest wszystko co kilka złotych mówi optymalizacją podatkową dodatkowo jest ustalenie systemu motywacyjnego dla pracowników szykuje raport firmy Polski brak jest międzynarodowa to ma łatwiej, ale jakże tak jak bardzo idiotycznie to nie zabrzmi śmierć właściciela firmy jest optymalizacja podatkowa to jest także efekt w efekcie tego wszystkiego powstają olbrzymie nadwyżki ściągania podatków w Polsce i wszyscy się z tego cieszą, ale część tych tych nadwyżek to wynika z tego, że jest wzrost gospodarczy czy z tego, że został zatrzymany jakiś karuzele VAT-owskie, ale bardzo duża część tego jest tego zrobić z wyższych pięter w śpiączce bilansu ludzie są wykreślanie z rejestrów VAT-u dziś dowiaduję się, że firmy, które ci zakładają i które zakładają sobie biura w te zwane wirtualne czy mają wspólną recepcję wspólną salę konferencyjną wspólny telefon nie mogą być osobiste wpisani na myśli nowe podatki brzmi jak mówił niedawno o podatku od przegranych dziś o podatku od łodzian z sytuacji finansowej firmy jest potrzeba rąk sił w zgłaszać zwrot VAT-u boją się zgłaszać jakiekolwiek koszty do do opodatkowania tych pieniędzy Figiel firmom brakuje, a ludzie, którzy kodem cóż z tego bardzo cieszy, że to państwo w ataku zaś skuteczność kontrasty pieniądze część rozda czy zainwestuje samemu skuteczność inwestowania samemu przez państwo jest nim jest chora może wynikać z naszej dawnej wieży Sokoła polityczny socjalizm uczy czytania Piketty ego redaktora Wosia ale, ale toto tuczyć to nie działa gospodarka jest w tej chwili, że to taki w taki ścisły Włodek był w garści i wiele ludzi się szykuję na małych i znawcy przyczyn biorcy strach im jak pan mówi po pierwsze, nagromadziła duża nadwyżka będzie wynosić 3 8 biorców ponad 200 miliardów na kontach Dekpol depozytów ze strony przedsiębiorców chyba nawet ponad 2 50 to po pierwsze i to z musisz gdzieś znaleźć jakieś ujście Odry UG właśnie te, o czym mówiliśmy poprzednio rosnące płace będą wymuszały z czasem oczywiście nie od razu nie we wszystkich przedsiębiorstwach i inwestycje, a po trzecie wszystko wskazuje NATO i pan Jan Arendarski o tym, mówił wielokrotnie Niewiem czy akurat dzisiaj, bo nie do końca wszystkim nie od początku sum słyszałam tę wypowiedź, że przedsiębiorcy deklarują aktywności i chęć inwestowania no ale podstawowym warunkiem przedsiębiorstwo musi wziąć na swoje barki jest perspektywa zbytu i to w jakim stopniu są wykorzystane już dotychczasowe zdolności produkcyjnych, jeżeli dopóki są rezerwy to niema potrzeby inwestowania kojarzy z serwisu w szerszym stopniu się już w mieszają wobec tego też kolejny czynnik, który będzie sprawia, że przecież w resortach to rekordowa ilość depozytów przedsiębiorstw zaś dowodem na to, że w gospodarce rosnący przy rosnącej konsumpcji ludzie tych pieniędzy inwestują, w jakich powodów, by Calais dwójki, więc ta ma poważne wiadomo, że dla gospodarki dużo ważniejsze są inwestycje prywatne niepubliczne, że rodzi inwestycji prywatnych poziom w Polsce i obecnie jest niższe jeszcze niż w roku 20 15 był w przeciwieństwie do wielu krajów regionu, który także odczuły załamanie inwestycji w roku 20 1 6, ale jednak nastąpi od tego czasu jeśli niż odbudowany inwestycje oczywiście wzrosną inwestycje prywatne one przygód najprawdopodobniej dane za czwarty kwartał także, iż pokażą odbicia, niemniej zasadnicze pytanie czy ona wzrosnąć w stopniu zadowalającym, bo odbiją w sposób naturalny chociażby, dlatego że jak mówią chciwość w cudzysłowie na jednak także ciągnie gospodarkę polegający na tym, że przedsiębiorstwa, które mają już bardzo wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych przy utrzymującym się wysokim popycie także napędzany koniunkturą zewnętrzną będą musiały inwestować, ale muszą inwestować między nimi po to, żeby odbudować swoje majątek, czyli mówimy o inwestycjach odtworzeniowych myśmy tam także w Polsce, mimo że mamy bardzo niską stopę inwestycji, czyli relatywnie mało inwestujemy w szczególności mówię to inwestycjach prywatnych mimo to majątek produkcyjny w Polsce rósł bardzo istotnie korbowody wzrostu gospodarczego, ale między nimi, dlatego że ten majątek na tyle mały początkowo, że także ta część odtworzeniowe inwestycja była niewielka część inwestycji niewiele bym niewielka część przypadało odtworzenie majątku dosyć duża część doprowadziła do przyrostu tego majątku i na badania Narodowego Banku Polskiego także to pokazuje natomiast im bardziej się rozwija gospodarka tym większa część inwestycji jednak ma charakter odtworzeniowy bądź odbudowywać temat, który się zużywa, a to oznacza, że trzeba to stopy inwestycji zwiększać, jeżeli chcemy tak naprawdę zwiększać nasz potencjał i zdolności produkcyjne no i tutaj ta stopa inwestycji w Polsce jest bardzo rozczarowujące dotychczas, więc kwestia nie jest tak czy inwestycje odbiją ponad bilion prawdopodobnie zrobił w czwartym kwartale tylko wie co zrobić, bo one rosły, więc większym stopniu i nie chodzi tu samo namawianie namawiają do inwestycji niewiele da na pewno zasadniczym czynnikiem byłoby powiedziała bym nawet gdy dobre złe przepisy to jest 1 rzecz druga niepewność tak, czyli Żybura 3 jedno badania międzynarodowe, zestawiając polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami z innych krajów także zdaniem skoro poziom rozwoju to odnotowujemy, że niestabilna polityka gospodarcza niestabilne otoczenie gospodarcze z tym czynnikiem, który szczególnie wyróżniony przez Polski przedsiębiorca z 2 także na tle przedsiębiorców z innych krajów, więc to jest na pewno ten czynnik, który byłby dla nich bardzo istotny najlepiej jakiś wyraźny określenie, bo n p . że pewne w pewnym obszarze przepisy się nie zmieniam zmienia się w takim Chin kierunku, żeby mu poparte jakimś głosem politycznym, żeby wiarygodność tego typu deklaracji jednak przedsiębiorca działa pewien spokój czyste pokój stabilność nikt nie wie, że bigbitu, ale przede wszystkim nie było polemiki z tym tak bardzo, że państwo zgadzają się z tych postawienie sprawy tak szybko oczywiście w Polsce trzeba spędzić ponad 4 godziny dziennie na czytanie nowych nowych przepisów dawniej też czytał szperał się to 2 godziny dziennie także dzisiaj nie znają czy w k jest taka sankcja za niespełnienie któregoś z tych przepisów, że ludzie słyszą chodziło o dawniej trwa przecież to po prostu przejść w kończymy przeciwności panie redaktorze nie było zdziwiło, a jeśli się dziwić tej herezji, która upadła niedawno, że produkt krajowy brutto nie odzwierciedla bogactwa odzwierciedla bogactwo, chociaż nie odzwierciedla jakości życia w celi, choć zwierzętom we Wschowie tworzą one one też zawrzeć z nim wzrost krajowego bogactwa i absolutnie się nie zgadzać z taką tezą, że produkt krajowy brutto nie przekłada się na krajowym bogactwo, ale podział decyduje o jakości życia czyli, jeżeli n p. z tego produktu krajowego brutto część wypływa w postaci dywidend zysków z zagranicy to mniej pozostaje w kraju jasne jest zdziwienia, którym do, którego pani odwołuje się było zdziwienie pana rektora Wyżnikiewicz, który mówił o tym, że nazywanie PKB miernikiem dobrobytu i bogactwa jest niewłaściwym podejściem do tego, że PKB mierzy po prostu rozmiary produkcji z demontażu wykład Luisa de facto będzie sprowadzać do Chin co do rozróżnienia dochodu od majątku czekano tutaj dyskusja bardzo może akademicka, mówi że na festynie akademicy zmierzyli się ich kraju zawsze się na naszych okien, czyli państwo zgodzą się w tym samym terminie przyjąć zaproszenie to oczywiście tak jak już kiedyś bywało to oczywiście wróci na ślizgawce w tym jak nie wątpię, że państwo zgodzili się razem wystąpić tylko te terminy najczęściej źle niestety rozjeżdżają pani prof. Elżbieta Mączyńska bardzo dziękuję panu się wycofuję ja dziękuję panu to Marek Rozkrut bardzo dziękuję dziękuję jednak to magazynek Legię wydawcą decybeli Zuzanna Piechowicz Tomasz Kopka audycje realizowała Adam Maciejewski teraz informacje po informacjach Cezary łasiczka audycja Owczarek Maciej Głogowski był usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA