REKLAMA

Czy rekonstrukcjonizm może skończyć się gargamelizmem? Rozmowa z prof. Martą Leśniakowską

OFF Czarek
Data emisji:
2018-01-12 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia pani prof. Marta Leśniak Koska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry w Chinach w powodzi zbliża się do końca przez szerzyć właśnie rozpoczął tymczasem zbliża się do końca pierwsze dwudziestolecie 20 01. wieku pani profesor rzeczywiście niepostrzeżenie czas minął nic im powolutku mamy okazję, żeby się rozliczać tak, bo nasz gatunek lubi patrzeć na różne przedziały i oznaczać w jaki sposób teraz sekty oznaczenia są jakoś parzyste Rozwiń » okrągły to to mówimy, a w tym okresie pierwsze pierwszy rok lepiej pierwsze dziesięciolecie Stolat i t d . tak dalej, ale zbliżamy się do końcówki pierwszego dwudziestolecia 20 01 . wieku i pytanie czy w tym okresie da się zaobserwować jakieś trendy dotyczące architektury pyta pan o zjawiskach, które miały miejsce w Polsce czy w ogóle w Polsce nasz Chińczyk wie myślę sobie, że jeżeli nas odkopią n p. za 3 000 lat to bardzo o w Polsce ten okres był bardzo interesujący powstało bardzo dużo brzydkim budynku bardzo do siebie podobnych TLP powiedzą, że tutejsi działo dużo interesujących rzeczy, bo rzeczywiście, zwłaszcza moment od momentu, kiedy weszliśmy do Unii poza tym przyszłym inne potężne środki finansowe, które uruchomiły różne projekty wcześniej pozostające tylko w sferze wizji na papierze i debaty między specjalistami im z tego punktu widzenia rzeczywiście to dwudziestolecie, któremu inny zaczyna nam się tutaj zamykać jest taką dobrą perspektywą tego, żeby zobaczyć jak te procesy karne w dziedzinie architektury przebiegały jak zwykle przebiegały różnie mamy do czynienia z bardzo wieloma przykładami autentycznie wielkich osiągnięć na skalę międzynarodową wyłoniła się grupa młodych architektów nie pokolenie już u wykształcone właśnie w okolicy pól roku osiemdziesiątego dziewiątego oczy, które wchodziło na rynek architektoniczny po osiemdziesiątym dziewiątym, ale także bardzo wybitne kreacje architektów starszej generacji, którzy tutaj zaczęli budować obiekty mieszczące się w z takim europejskim czy nawet światowym wymiarze n p . mnie Stanisław Fiszer, który zaprojektował nowy budynek giełdy warszawskiej to jest bardzo wybitna kreacja czy inne jego bardzo interesująca kreacja dotycząca takiej rewitalizacji 3 z modernizacji Arkad Kubickiego pod zamkiem Królewskim w Warszawie w przestrzeni kompletnie martwej, która dzięki niemu nel stała się bardzo interesującą przestrzenią ekspozycyjną in na ME z różnych powodów ciekawa do oglądania, bo tam są takie różne charakterystyczna dlatego architekta sposoby wykorzystywania różnych materiałów faktur czy warszawskie Sukiennice no i umorzenie tych pieniędzy jednak z z plusem po naszej stronie jednak zdecydowanie lepsza, choć z Kielc od lat koraliki, a to książka książki tak, a wśród nich także, jeżeli patrzymy na architekturę dwudziestolecia w Polsce to mamy jest zdecydowanie bilans dodatni, ale ja, ponieważ nie pierwszy raz, ale my wiemy teraz o kontach architektów czy inne o estetycznych nowa wartość tych o tym, o tym chciałam powiedzieć, ponieważ pierwszy raz mam okazję z panem i z państwem rozmawiać na temat architektury to ja niezmiennie i z uporem godnym najwyższej sprawy przypominam, że ja zajmuję takie radykalne stanowisko jeśli chodzi o pojmowanie architektury dla mnie architektura jest działalnością wyższego rzędu i nie wszystko co by absolwent wydziału architektury Politechniki takiej czy innej projektuje i realizuje traktuje w kategoriach architektury mówiąc wprost to co nas otacza jest generalnie 9 5 7 % po prostu budownictwem rok lepszym gorszym bardziej odważne mniej odważnym anachronicznym bardziej nowoczesnym czy udającym nowoczesność takim pseudo pseudo nowoczesny, ale to jest po prostu budownictwo, które ma określone funkcje do wypełnienia natomiast architektura jest ptakiem rzadkim i dlatego tak mało jej doświadczamy w przestrzeni zarówno naszej jak każdy inny inny mówiąc konkretnie w krajobrazie kulturowym obiektów, które będą się mieściły w kategorii architektury pojmowany jako kreację wyższego rzędu jako dzieło nowatorskie, która wprowadza nas w nowe w nowe nowe relacje z budynkiem przestrzenią wprowadza nasze ciało jest w tę przestrzeń IR takich obiektów mamy w krajobrazie każdy niezależnie od miejsca, w którym z tymi mniej więcej ich 4 5 % przy sprzyjających okolicznościach może 7 i tak było w przeszłości tak jest dzisiaj także my nie wszystko co nas otacza i nie wszystko co architekci budują i jest architekturą, ale oni są zaniepokojeni architekci do tego stopnia są zaniepokojeni takim właśnie taką dezynwolturą zakontraktuje jeszcze pojęcia architektura IT, a także zaniepokojeni tym, że pojęcia architektura jest zawłaszczana przez różne inne dziedziny życia społecznego kulturowego politycznego, że być może miał pan okazję przeczytać apel, który został wydany przez zarząd główny stowarzyszenia architektów polskich i dawne jakieś 10 dni temu może 2 tygodnie temu, gdy w, którym ETO o apelu apel dotyczył obrony pojęcia architektura czytając ten tekst byłam dość, że jest zdziwiona, że tak, dlaczego coś takiego stało, że w 2 00 0 nie osiemnastym roku architekci przypomnieli sobie, że trzeba stać na straży pojęć architektura w apelu właśnie jest mowa o tym, że architekt architekt pojęcia architektura jest używane w różnych kontekstach architektura społeczna architekt, która w myśl ekonomiczna niż jest to takie słowo klucz do określania budowy czegokolwiek prawda nawet jak ser przypomnimy mówisz arii architektach okrągłego stołu co później było złośliwie komentowane przez różne różne osoby, że raczej nie architekci okrągła dostało tylko stolarza okrągłego stołu, a więc co się musiało takiego wydarzy się architekt środowiska architektów w Polsce się poczuła, że niepokoją wydarzyło się pani profesor roztrwonili to wszystko co mieli miałeś chamie złoty róg ostał ci się i nos sznur to prawda, że sporo tego one tej tezy tego co mogłoby się udać nie zostało zrealizowane co więcej taka wizja jeszcze modernistyczna czynną modernistyczna but kreowania przestrzeni architektonicznej przy pomocy przy pomocy architektury, która będzie wychyla na przyszły będzie realizowała potrzeby bieżące, ale jak każda dobra architektura zawsze ma na uwadze pewien pewien cel przyszłością i jej i nagle się okazało, że obok takich koncepcji no nowoczesnej architektury, która będzie wypełniała nasze oczekiwania co do jej formy jej treści, czyli taki klasyczny wiktoriańską Ewy będzie realizowana klasyka z resztą witryn wiejską tria triadę wspólnoty dotyczącą trwałości użyteczności piękna w nagle się okazało, że my go niedawno zajada Bóg ojczyzna honorarium, żeby to, że ta Triada tutaj zaczyna nam się problematyką Zobacz i myślę, że to był 1 z powodów, dla których te środowiska architektoniczne poczuło się zaniepokojone, tym bardziej że zawód architekta uległ pewnej not Dead edycja akcji, ale na własne życzenie na własne życzenie własnym, lecz sami sobie zgotowali ten los i architekcie architekt los zgotowali ten los i nie i tabel i ta produkcja ma się tzw. tanich tanich domów własnych to zaśmiecanie krajobrazu taką bylejakość myśli taką takim budownictwem taką pustkę po pop Archi deklarują radami takimi ta taką właśnie to ten, kto to jest właśnie przykład takiej produkcji, by po architektonicznej, która nie jest architekturą w żadnym momencie elemencie, a tymczasem jest tworzona ręką ami umysłami wyobraźnią i ambicjami tych drze w i architektów, bo nikt przecież tego nie produkt nie nie projektuje tylko właśnie profesjonalni wykształceni architekci mają łysych zmonopolizowali taki sposób, aby broń Boże nikt inny nie miał na możliwość wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informacja 11 2 0 prof. Marta Leśniak kostka Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk informację, że 4 minuty o godzinie jedenasty 2 0 prof. Marta Leśniak Wskaż historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk jest w studio przyglądamy się w dwudziestoleciu 20 01. wieku pierwszemu tak należy, a młodzież będą inne w pokoju nie traćmy nadziei nie trać nadziei, że im się nazwać tego dwudziestolecia między międzywojennych Tang, chociaż w pewnym sensie można tak powiedzieć dwudziestolecia między autorytarnym to tak, że lepszy, ale przy 15 mecz w prze informacja mówi się trochę o apelu stowarzyszenia architektów polskich o ochronę nazwy ochroną nazwy architektura WLM i obrona i obrona tego Annette Ben tego pojęcia przy czym w tym, by w tym apelu, by cały problem został zawarty między 2 skrajnymi jeżeli, jeżeli spojrzymy na problemy zdefiniowania architektury między 2 z skrajnymi postawami czy definicji definicjami architektury 1 wywodzące się właśnie Witruwiusza limit czasu tych kas Wenus taszczyli trwałości użyteczności piękno, a druga jakąś tam jakoś droga do drugi filar tego nie tego rozumienia architektury to oczywiście modernistyczna definicja le Corbusiera, która mówi o tym, że architektura jest bryłą swobodnie unoszącą się w przestrzeni świat w świetle i słońcu to te idee itd tutaj widać właśnie do nich trzeci raz czy EKUZ nie dano Lechia specyficzny anachronizm takie rozumienie architektury, ponieważ od Odessy modernizmu jednak te elementy te różne rozumienia architektury, ponieważ nie mamy 1 definicji podobnie jak nie wiemy co też sztuka tak nie wiemy co to jest architektura i lekko, licząc mamy na przestrzeni historii od 3 l już poczynając, jaki z 2 00 0 definicji, które są używane i fenomenalny egzaminie pani prowadzonych w UE może być przynajmniej część z takim jedne z najważniejszych tak czy inaczej no nie wiemy nie mamy jednoznacznej jednoznacznej definicji, która będzie nam załatwiała problem tego co będziemy nazywać architekturą i to z tego wynikają liczne MEN problemy po prostu w rozumieniu tego co nas otacza w rozumieniu tego co się kreuje w rozumieniu tego co się realizuje ich to są bardzo istotne konsekwencje w ogóle funkcjonowania w w obszarze zarówno kultury jak jakże działam życia codziennego, ale także co chciałabym z całą siłą podkreślić życia politycznego, ponieważ polityka UE, ponieważ architektura jak słusznie zauważał, że Cyceron jest najbardziej polityczną ze sztuk na architekci mają to do siebie, że od zawsze podpisali taki szatański pakt z władzą, bo oto, żeby móc zrealizować swoje mniej lub bardziej mnie fantastyczne wizje musieli oczywiście mieć jakieś zaplecze mecenasa AIM zaplecze finansowe tej idei i na tym m. in. polega historia architektury śledzenie w jaki sposób różna różne siły polityczne używają architektury do uzyskania określonego swojego ideologicznego celu i jak potrafią za pomocą architektury zarządzać pamięcią tradycją historią w Almerii i przestrzenią, w której żyjemy i we współczesnym naszym życiu od pewnego czasu mam tutaj namyśli Polskę, ale to jest CE Lem to jest zagadnienie, które się pojawia także w innych obszarach w innych rejonach Europy nie tylko po okresie postmodernistycznego ospą Denis tutaj ma swoje grzechy nel niestety za uszami w tej dziedzinie nie po okresie tego buntu anty modernistyczna ego czy kont po modernizacji czynnego, jaki miał miejsce w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych, kiedy zaczęto używać w przeszłości różnych elementów historycznej architektury PRL w zgodnie z paradygmatem postmodernistycznym jako groteski pastiszu gry z przeszłością tworzenia takiego patchworku architektonicznego i t d. tak dalekich nagle przyszła kolejna faza tego takiego postu post modernistycznego manna podejścia do de do tych kwestii pamięci przeszłości i pojawiło się zjawisko rekonstrukcja niż było jasnym zajmuje bardzo radykalne stanowisko jeśli chodzi o zagadnienia Mann rekonstrukcji konserwacji zabytków i tego rodzaju zagadnień zburzyć Stare Miasto Warszawa PL może nie aż tak znana już u nas skoro już rezerwować lokale niż pas skoro już stanął to już dziś to już niech stoi, a w NATO miast trzeba sobie zdawać sprawę w jakim celu to powstawało i są już stało na dno, jakie były, jakie były ukuli, jakie były zapotrzebowania na kreowanie tego rodzaju wizji no akurat starej Nowe Miasto jest tutaj no może z nazbyt oczywistym przykładem, ale generalnie rzecz ujmując chodziło przede wszystkim o to, że Mel man in, że my tego rodzaju działalność wchodzi w radykalny spór z podstawą z doktryną konserwatorską doktryna konserwatorska mówi jasno nie odbudowuje się tego co nie istnieje znikło zostało zburzone nie ma o czym mówić zachowujemy to tylko w pamięci w dokumentacji na fotografii w obrazach i nie wolno nam postępować w kierunku budowania rekonstruowania tego, ale dopuszcza się pewne sytuacje wynikające z gwałtownych różnych wydarzeń politycznych militarnych, które wymagają takich radykalnych takiego odejścia od tej doktryny IT Warszawa jest tego przykładem Warszawa nie została odbudowana, o czym mało często się zapomina Warszawa została zbudowana jest stale Nowe Miasto, a zwłaszcza Nowe Miasto, bo Stare Miasto jeszcze w jaki sposób nawiązuje do tej z dawnej historycznej tkanki wykorzystuje pewne elementy architektoniczne i ta makieta, którą tam postawiono bardzo udatnie nawiązuje do stanu przed zburzeniem, aczkolwiek dobrze wiemy, że stare Nowe Miasto to były dzielnice najbardziej największej biedoty warszawskiej i to była nam to było nieszczęście w mieście nie bardzo wiadomo było w ogóle jak sobie z tym poradzić natomiast Nowe Miasto jest całkowitą kreacją architektów modernistycznych, którzy ubrali architektury i wnętrza modernistyczne w kostium pseudo historycznych, a jeszcze lepszym przykładem jest oczywiście Mariensztat, który jest w nową czystą symulator grą miast małomiasteczkowa przestrzenią wykreowaną były również przez architektów i wykształconych w dobie mody modernizmem jest przed wojną, którzy wymyślili sobie taką właśnie my taką właśnie czynny jest sentymentalną Arkadii w środku miasta w duchu takiego małomiasteczkowego Anna osiedla z połączona połączoną z krajobrazem z odpowiednim doborem, że i zieleni jeszcze obok było lapidarium już istniejące, czyli pozostałości rzeźb, które się uratowały po, ale po zburzeniu miasta i były z FHU ułożone na dno malowniczo na trawniku przy jej przy wiadukcie trasy W -Z wszystko to razem tworzyło taką fikcję architektoniczną scenografie pełniącą oczywiście funkcje robotniczego osiedla mieszkaniowego tak samo zresztą jak stare drewniane, które są osiedlem robotniczym w PRL i tak się nazywało osiedla robotnicze te w tego rodzaju działalność ma swoje uzasadnienie w sytuacjach skrajnych, kiedy trzeba było odbudować tożsamość miasta i tożsamość społeczeństwa ze zrujnowanego i gminy i zdewastowanego wyniku drugiej wojny światowej udało się stworzyć miasto bez tożsamości i udało się stworzyć miasto bez bez tożsamości, a nawet swego czasu z UMK nie zajmuje się tymi problemami w Odrze od dawna napisałem taki tekst, sięgając po metaforą statku argonautów Warszawa jako statek Cargo naucz się w, czyli to polega na tym, że się wymieniania imienia poszczególne części i na końcu od Rzymu jemy statek, który wygląda jak taki jak ten sam statek jest czymś kompletnie inny i Warszawa jest właśnie takim statkiem argonautów udaje miała udaje architekturę, która tutaj częściowo tylko istniała, ponieważ krakowskie Przedmieście jest również kreacją modernistycznych architektów którzy, którzy dokonali takiego Zgierz jak to wania tego krajobrazu zrównali mnie wysokość budynków nadali fast oczyścili fasady oczywiście z ważnego na gotyku, bo to było to był styl, który był zwalczany w okresie socrealizmu i cały ten cały ten socrealistyczny zabieg wytwarzania takich sztucznych miast sztucznych rezerwatów zabytków, który jeszcze dodatkowo zostało obudowane nowymi budy budynkami na pozostałej części miasta i w tym kontekście widać bardzo wyraźnie relacji między tą datą tą przestrzenią tzw. pseudo zabytkowych obszarów miasta, a n p. pojawią pojawiającym się z wybitnym na skalę Europejską dziełem architekta modernistycznego, czyli centralnym domem dziecka, które w tej chwili jest właściwie odbudowywany mamy do czynienia właśnie z takim z takim procesem, kiedy rozebrano połowę tej, ale też tego budynku i rozebrano również do surowej kości do konstrukcji stary budynek i zaczęto go od 2 siać przy pomocy nowych technologii zresztą przy naszych bardzo silnych obawach ja byłam 1 z osób, które się temu radykalnie sprzeciwiała łącznie z tym, że byłam przeciwna burzeniu tego budynku biurowego na tyłach incydentu, czyli dla kogoś, kto słabo zna Warszawę tzw. Smyku mam nadzieję, że wróci historyczna nazwa łącznie z z neonem, który już wisi na fasadzie, więc jest szansa na to, że przynajmniej częściowo będziemy mieli wyobrażenie jak ten budynek wygląda, ale to jest właśnie przykład na takie działanie o tyle przy żonie zagrasz sprzeczność wewnętrzną drogą pani dobra to po co odbudowywać i jest to, że jeżeli już z już zburzone to kto zostanie dostarczona w organizmie nie był zburzony Smyk tylko wymagał, ale być zburzony przez inwestora notatkę tak no ale on go zburzył w tym w tym celu, żeby posyłali burzyć, żeby zrobić z niego, żeby zrobić rekonstrukcję tego tobyśmy się i myślę, że jest to co myśmy się sprzeciwiali tego rodzaju zabiegom ja stoję na stanowisku, że mnie, że takie obiekty tak wybitne powinny być po prostu traktowane w takich samych kategoriach niech ten modernizm jako Homo jak najmniej, a suchych w myśl nie każdy modernizm nadaje się do tego, żeby go kopać, ale są takie w takie przejawy modernizmu, które naprawdę zasługują fontanny na tego rodzaju uczucia wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje o 11 4 0 prof. Marta Szpakowska Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk w jedno 10 0 prof. Marta Szpakowska historyk sztuki Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk jest studio o rekonstrukcję zawiesza się pani profesor zastanawiałem się przy boisku spełnia pani modernizm modernizmem Toboła pewnie taka architektura, która do posłów wywołała przestrzeń 3 materiały do pewnej też ideologii tak Doda do pewnej wizji świata w zastanawiają się czy w takim razie współczesna architektura nasza Polska też ponieść tym kierunku znaczy, że dzisiaj żyjemy w przestrzeni reklam wielkopowierzchniowych to teraz doszły okna przeszkadzają są czymś co przeszkadza w realizacji tego celu jest nasza Flota nowoczesna architektura budownictwo mieszkaniowe nie powinna wziąć to odwagi powiedzieć budujemy trochę taniej, ale za to bez okien bez rekiny robimy słupy ogłoszeniowe Allegro od razu tak, żeby od razu można powiedzieć o zdaje nowe pory osiedle mieszkaniowe 300  000 m ² powierzchni reklamowej zapraszamy do współpracy w to niebezpieczne wizje, jeżeli ktoś za architektów tego posłucha to być może zrealizuje na razie mamy tylko, że te plany są wzmagają odpowiedni moment testują to w postaci wielkich billboardów którymi opakować ją raz po raz budynki w rożnych w różnych punktach miasta i ta jest to jest 1 z przejawów tego, ale mnie rekonstrukcja wracając do tego problemu rekonstrukcje nie są, ponieważ ten pomysł się tutaj zaczyna pojawiać na bardzo wyraziście i obok bardzo ciekawych, jeżeli spojrzymy n p. na osiągnięciami bym polskiej architektury na przestrzeni już nawet nie tylko 20 lat, ale na polu jeśli spojrzymy na to co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 5 6 1 0 lat to widać bardzo wyraźnie, że obok tego nurtu progresywnego, gdzie mamy tych nowych młodych, a on, ale także starej generacji architektów ukierunkowanych na to, żeby tworzyć waśnie wysokiej jakości dzieła architektury ani budownictwo i ich to są właśnie Telemann te pracownie te nazwiska, które na rok wyrok zdobywają nagrody zarówno w Polsce jak na arenie międzynarodowej, zwłaszcza remiza van der ROE i SZ TIL wystawy światowej architektury w Berlinie corocznej in w i tutaj nie ma żadnych z żadnych niespodzianek możemy się po tych architekta i po tej orientacji ideowej istny in Ian i kulturowe możemy się możemy się spodziewać, że nie będzie to, że będzie mieli do czynienia rzeczywiście jest z działami w porównywalnym mi jeśli nawet nie wyższymi od osiągnięć światowych czy Europejski, ale obok tego i to nie jest również zjawisko tylko polskie pojawia się ten nurt rekonstrukcja niż smog, który ze szczególną siłą objawił się na przestrzeni jakieś kilku lat w Polsce te wyglądało na to, że my mamy do czynienia z jakim się takim eksperymentem Lu biznesowym zaczęła się dość niewinnie od budowy pewnego budowy świadomie używam tego słowa takiego zamku, który był PRL, który właśnie jest taką symulację, którą udaje zamek średniowieczny, pełniąc funkcję Turystyczno hotelarskich i robi z tego bardzo dobry użytek oczywiście ich krytycy architektury badacze tych zjawisk kulturoznawcy inni no troszkę się nad tym problemem Abbey pastwili niemal, traktując to jako wypadek przy pracy tymczasem niepostrzeżenie obserwujemy jak ten proces zaczyna nam pączkowanie w różnych innych pomysłach, a to w Poznaniu powstaje zaangażowanie w zamku ma Ania i w ogóle taką makietą Mania taki rzut nowego socrealizmu w gruncie rzeczy, a to w Poznaniu powstaje zamek Przemysła czy Przemysława prawda makieta przemysłu ciężkiego w makieta, która z Vukiem niczego dowodzić makieta, która się odwoływać do nieistniejącego ma się tylko do miejsca, w którym w, którym to było i nikt tak naprawdę nie wie jak to naprawdę wyglądało pojawia się idea, żeby mu, żeby zbudować całe miasteczko tak jest takie w UE funkcjonujące na zasadzie pseudo zabytków, by wypełniającego współczesne funkcje n p . miasteczko Galicyjskie w nowym Sączu dość intrygujące intrygujące miejsce bardzo polecam, żeby obejrzeć, bo naprawdę na Lennonie spotykana rzecz pojawia się idea, żeby odbudowywać się pewne obiekty niż istniejące jak n p. słynna synek synagoga, która została w cudzysłowie mówiąc zrekonstruowana w Biłgoraju i która udaje rekord w skali 1 do 1 zresztą bardzo dobrze zrobiona to trzeba oddać się uczciwie, że zrobione zostało perfekcyjnie teraz podobno trwają prace nad wypełnieniem tego nie jest tak takimi rekonstrukcjami malowideł zobaczymy jak to wyjdzie, ale to jest element to jest synagoga, która udaje, iż nieistniejącą synagogę z Białorusi serii tych słynnych 17 1 8 wiecznej drewnianych synagog absolutnego w wyjątkowy gość zjawiska na skalę światową, które zostały wszystkie w czasie drugiej wojny światowej spalone i żadna z nich nie istnieje natomiast istnieje bardzo dobra dokumentacja zrobiona przed wojną przez MEN przez IMM historyków i architektura i historyków architektury architektów piechoty głów, którzy dokonali przed wojną w ramach wydziału architektury takim bardzo dobrej gruntownej dokumentacji archiwizacji tych istniejących Ewę Bem bożnicy łącznie z fotografiami i na tej podstawie buduje się te realizuje się dzisiaj w taki pomysł MF pojawia się wreszcie pomysły, które mu, który tutaj szczególnie z punktu widzenia mojego jako naukowca badacza tych zjawisk zasługuje na uwagę, czyli pomysł, żeby iść dalej tym tropem i zbudować zrekonstruować z tutaj duży znak zapytania czy zbudować całą serię zamków Kazimierza wielkiego, które miałyby wypełniać Trump mógł wypełniać krajobraz w tym co zostało zniszczone albo, ale i chętnych na jego ślad po Dolnym Śląsku było Ano właśnie zostały rozebrane w celach rozkradziony teraz znowu narozrabiał, więc mamy do czynienia ze zjawiskiem, z którym wobec, którego chory, wobec którego oczywiście my wiemy na czym, o co tutaj chodzi wiemy, że jest to właśnie takie działanie skrajnie zideologizowane, które ma na celu zarządzanie pamięcią tradycją budowanie pewnej w pewnej wizji przeszłości, ale tym co świadczy to takich brakach w duszy można powiedzieć, że musimy się odwoływać do przeszłości, żeby poczuć się lepiej na temat samych siebie no to co się stanie w pożarze ktoś rzeczywiście nie w porządku co więcej my nie mamy wrażenia i Korei i doświadczenie uczy, że to jest jednak działalność, która nie przyniesie spodziewanego skutku, bo jeżeli celem jest budowanie jakiś tożsamości to oczywiście procesy w jaki sposób używa się architektury do budowania takiego właśnie dyskursu tożsamość owego są uznano dziewiętnastego wieku od czasu, kiedy w okresie rewolucji francuskiej wykreowano pojęcia narodu w ślad za tym szły państwo idea państwa Narodowego, które musiało budować swoją tożsamość w oparciu o różne elementy czerpane z przeszłości po to, żeby zadbać, by stworzyć ten element ten zesta w pojęć zjawisk i obiektów, które będą będą wskazywane jako desygnat tej ich tożsamość i w dziewiętnastym wieku mamy takich przykładów bardzo wiele, kiedy rodziła się cały cały nowoczesny konserwator swą idzie w tego rodzaju zabiegi obserwujemy, chociaż wiedza o tym jak dalece jest to kreacja fantazja na temat przyszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o średniowiecza, bo tutaj data ta architektura średniowieczna była ze szczególnym upodobaniem wykorzystywana zgodnie z duchem epoki ne, ale jeżeli pojedziemy sobie do na wycieczkę do zamków cierpieniom to zachwycamy się skalą jakością tego obiektu jego i jego i jego malowniczość ciągną się takim klimatem średniowiecznego zamku podczas gdy jest to od początku do końca kreacja dziewiętnastowieczne nieokiełznana fantazja ekran konserwatora i architekta w 1 wspomniane przez panią warszawskie Stare Miasto zamek królewski zamek królewski, który mało, kto ma my rzadko kto zdaje sobie sprawę, że jest w obiekcie zbudowanym niedawno w 19 70 roku zdaje zupełnie świeżej daty makieta mamy do czynienia z całym procesem budowania stylów narodowych, które są im funkcjonują w każdą każda reklama Lis słynny każdy grosz, a jak mylić każdy kraj wytwarzał swój własny styl Narodowy po to, właśnie, żeby wyjść, żeby żebym, żeby odróżniać się w swoim krajobrazie kulturowym od sąsiedniego kraju taka była idea, która legła u u podłoża, na którą ufundowała całe zjawisko stylów narodowych w Europie czy w stanach Zjednoczonych, które również mają swój styl Narodowy inny stworzony przez niejakiego Lee Thompsona, który się wypuściły na wycieczkę do starej Europy i jej za pomocą precyzyjnego oglądania architektury, zwłaszcza właśnie średniowiecznej gotyckiej czy Romański potem stworzył te słynne budowle w Harvardzie i w różnych innych kampus uniwersytecki i kościoły, które są właśnie taki historyzm opartym na syna na narty wysokich stylach Mann wysokich stylach z Europy ze starej Europy, czyli rozumiem panie profesorze takie panie obserwacje to są takie, że jest to, że za idzie nowa niebezpieczna moda niebezpieczna w jak przyznają na poziomie estetycznym cayenne przeciwnie chwali to nie chodzi o estetykę, bo te obiekty tzw. makiety one mogą być tak jak ten Biłgoraj mogą być fascynujące estetycznie one naprawdę niektóre z tych obiektów, jeżeli są dobrze zrobione, jeżeli są użyte dobrze materiały i dobrej rzemiosło mogą wzbudzać taką taką euforię u widza i oddziałują niezwykle silnie efektywnie uruchamiają właśnie te wszystkie procesy pamięci historii tak dalej problem polega na tym, że nie daje się jej działalności architektonicznej sprowadzić do rekonstrukcja nie jest mu, ponieważ nie o to tutaj chodzi potem architekci się dziwią, dlaczego każdy z architektem no właśnie, bo to jest list otwarty wystosowując mówiąc należy chronić to ono nie należy to sami architekci powinni byli za pracować na to, aby architekt urbanista terminy te były objęte szacunkiem a gdyby gaz traktowane z pewnym pewną godnością, żeby były precyzyjnie rozumiane jest być może te 2 nowe instytucje, które w zeszłym roku zostały powołane do życia, z którymi od razu mamy po problem, ponieważ prawie tak samo nazywają Mann, czyli instytucji architektury i urbanistyki, który został powołany przez ministerstwo kultury dziedzictwa i z drugiej strony Instytut odwrotnie urbanistyki architektury, który powstał w wyniku likwidacji i 2 urzędów 2 ministerst w przynajmniej jedno z nich to ministerialne zapewne, bo jeszcze nie znamy nie znamy in obszaru działania na rzecz innych ido, czego to będzie służyło podejrzewamy, że ten apel jest m. in. efektem powołania tej instytucji, że celem tej instytucji będzie ochrona czy też badanie jej kultywowanie różnych dobrych dobrych praktyk towar w obszarze architektury i urbanistyki, a przede wszystkim rozumienia tych terminów co one znaczą nic jak one na nas oddziałują już w wersji zrealizowanej i jakie jest, jakie są tego konsekwencje i dla nas dzisiaj i dla przyszłości wydawało się, że wydawałoby się, że to zadania już do architektów urbanistów tymczasem trzeba powoływać instytuty nie prof. Marta Szpakowska historyk sztuki instytucja sztuki Polskiej Akademii Nauk o Państwowej goszczą bardzo dziękuję pani ja dzwonię bardzo dziękuje informacji już za chwilę o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością czuwał Adam Cieciura Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA