REKLAMA

Ile Polacy mają majątku? Przeciętny Polak posiada mieszkanie i samochód. Zaskakujące dane NBP

Światopodgląd
Data emisji:
2018-01-12 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od świateł podgląd itp i Agnieszka Lichnerowicz będziemy teraz rozmawiać o zasobności gospodarst w domowych w Polsce, bo mamy świeżutkie raport Narodowego Banku Polskiego zbadania w 20 1 6 roku, ale opublikowany w tym już roku bardzo ciekawe i dopiero w drugiej ramce, że pan w historii, a więc tutaj dużo ciekawych informacji, które omówimy dla państwa są dr. hab. Michałem Brzezińskim z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Dziennika Bild dzień dobry no Rozwiń » nie znieważa wyciągnąć wszystkich danych, więc od razu powiem dla tych z państwa ze słuchaczy, którzy jeszcze z zainteresowaniem bardzo ten raport jest oczywiście dostępny na stronie Narodowego Banku Polskiego no ale może zaczęłabym od tej informacji, która pojawia się najczęściej przy analizach przeciętny Polak posiada mieszkanie i samochód najczęściej czasem rzadziej inną nieruchomość i Anny majątek netto wynosi jak rozumiem średnio 2 6 3  000 zł no i ktoś wreszcie dużo, ale mówimy o czymś, o czym zgromadzili ludzie rodziny czasami już drugie trzecie pokolenie, ale co daje taka liczba 2 60  000 to znaczy 1 Maz 0 drugi ma miliony miliardy, więc dla 3 jak choćby jak bardzo dla pana jest ciekawa ta liczba 2 10  000 jest jest bardzo ciekawa, dlatego że NATO jest zaledwie drugi raport na temat majątku Polaków tournée, które mamy poprzednim 20 14 roku NBP opublikowało, a przed tymi raportami z zupełnie praktycznie nie wiedzieliśmy nic o tym, majątku Polaków mogliśmy tylko zgadywać Czyż Renata z 5 3 tel 200  000, więc to jest ogromny w postęp tak tak naprawdę już coś wiemy mamy to co mieć ekstra może ono rzeczywiście tak absolutnie nie wiele mówić, ale można porównać z innymi krajami n p. i zobaczyć, że tata kwota sytuuje nas noc znowuż nie tak daleko od Niemiec n p. swoiste dla wszystkich na taką informację szokującą można to na wiele sposobów tłumaczyć jest jest wiele wyjaśnień wiemy też, że jest to majątek ten przeciętny mediana majątku, która nas sytuuje nas w gronie w gronie najbardziej majętnych krajów regionu tylko Słowenia, jeżeli słowa nie zaliczyć też do krajów porównywalnych ma ten majątek nieco większy, więc mniejsze mają też, że statystycznie oczywiście znów Węgrzy Estończycy i Słowacy, ale czują się zżymać powinniśmy stanąć przy tych Niemczech no bo jednak na to m. in . zwraca uwagę Zbigniew Żukowski z NBP rzeszy porównują majątek coś się strzykawek w tym trzeba wziąć pod uwagę też otoczenie to znaczy czy system emerytalny czy usługi publiczne, bo oczywiście w Niemczech mieszkanie wszystko ludzie mają mniej, bo po prostu jest wiele mieszkań, które posiadają idą w zasobie publicznym ludzie nie muszą ich kupować w tak to prawda tutaj na wiele sposobów to można tłumaczyć się nam przede wszystkim było też także, że w Niemczech, choć też podobnie jak w Polsce no to ta skala zniszczeń liczne atrakcje drugiej wojny światowej majątku była ogromna i oni celowo po drugiej wojnie światowej wdrożyli taką politykę mieszkaniową, która miała skutkować tym, żeby było dużo mieszkalnictwa na wynajem na promowali to na różne sposoby poprzez dotacje poprzez regulację poprzez politykę niskich czynszów, żeby ta tarta własność była rozpowszechniana no właśnie w drodze wynajmowania i inne aktywa, żeby inwestować i doszło do tej pory odbija na tym średnim relatywnie niskim majątku Niemców plus dodatkowo taką ważną rzeczą jest to, że to jest majątek liczony na średnio na poziomie gospodarstwa domowego i te gospodarstwa domowe w Niemczech są dużo mniejsze średnio 2 osoby tam chodzą gospodarstwa u nas z 2 , 7 8 z babcią ani dziadkami i prawnych ten majątek dziadka i muszę wlicza do tej kwoty 2 60  00 0, gdyby to skorygować NATO ten majątek Niemców był wyraźnie przeciętnie większa niż majątek Polaków to jest taka ważna różnica jest jednak też ważna rzecz jest taka, że u nas w Polsce mamy duży odsetek osób żyjących na wsi w gospodarstwach rolnych, gdzie mamy jakiś tam areał ziemi mamy maszyny jakieś budynki i one mają duży dla nas sezon to jak wynika zbadań NBP średnio najbardziej majętne rodziny mieszkają na wsi co oczywiście brzmi paradoksalnie wraz z komentarza nowość tak mają wielki sporo Warta często dochód osiągany z niego jest relatywnie niewielkiego po prostu mniej niż ten areał nie znowuż tak dużej trudno sprowadzić produktywne gospodarstwo o groźne natomiast no, więc nam pokazuje, że majątek dochody to są 2 różne kwestie można być bogaty majątkowo stosunkowa mieć niewielkie dochody i odwrotnie można wszystkie dochody wydawać nie gromadziły wtedy majątku i majątkowe jesteśmy biedni dochody mamy bardzo wysokie, ale też trzeba wiedzieć, że od badania poprzedniego, czyli w ciągu 2 latach całkowity majątek netto gospodarstw domowych wzrósł o 4 % chciał przez to takiego punktu, który wydają się teraz szczególnie istotne i dlatego że inni mniej równości wśród Novum w naszym świecie, że tak branż w regionie od cywilizacji zachodniej szczególnie rosną no i jak wynika z tego badania również są niepokojące w Polsce jeszcze raz podkreślę to co podkreślał prof. Brzeziński przed chwilą mówił on akurat w tym przypadku o majątku nie o dochodach no i co z tego badania dla pana ciekawego wynika może 2 rzeczy po pierwsze to co pani wspomniała, że ten majątek netto przeciętny rośnie suma całkowita majątku o dodane te majątki z dala wszystkie Polaków wzrosły mniej więcej 4 %, ale już majątek przeciętne mediana wzrosła wg tych badań o około 12 % aż to autorzy podkreślają, że niestety badania jej czas nie bardzo są porównywane metodologie się trochę zmieniamy też rozwija, ale z innych źródeł wiemy n p . z takiego światowego badania, które liczy jak zmienia majątek w każdym kraju na świecie oparty jest na innych źródłach z niego wynika, że w 20 17 samemu jednak tylko 20 1 7 roku, ale ten trend w sieci TEN -T majątek w Polsce wzrósł o blisko 20 % ze względu na szybki wzrost cen nieruchomości i boom na giełdzie aktywa finansowe ceny rosną i w związku z tym to był najszybszy wzrost wg tego drugiego badania majątku średniego w na świecie, który się w Polsce leżą w 20 17, więc majątki rosną szybko jest boom gospodarczy mamy rosnące ceny aktywów w mojej i ta jest to jest rzecz, która jest bardzo wyjątkowa 1 z tych rzeczy rzeczy, które przykuł moją uwaga druga jest taka, że być może w ciągu tych 2 lat między 2 0 14 1 6 oraz ma też nierówności majątkowe z lat 20 14, chociaż na jak już wspomniałem te dane nie są do końca porównywalne, ale 10 % najbardziej majętnych osób miało 3 7 % całkowitego majątku netto to teraz wychodzi, że 4 1 z 10 % 4 punkty procentowe albo 10 % wzrostu, ale też tej miary nierówności w solance nie jest dziwne, bo jest bez jego majątek netto to jest to wszystko co posiadamy minus to co jesteśmy dużo tak wartość wszystkich aktywów rzeczowych nie jest i oszczędności ma szansę na minus nasze pożyczki długich nóg i dojście do tego mogłoby biesiad przypomnę to co powiedział przyczynią prof. Brzeziński 10 % najbardziej zasobnych gospodarst w domowych ma 4 1 % całkowitego majątku netto natomiast 20 %, a więc ta 1 5 najmniej zasobnych gospodarst w domowych ma 1 % całkowitego majątku tak tak to jest zresztą taki nie jest taka prawidłowość, która obowiązuje we wszystkich krajach zwykle jest także, że inne kraje zamożniejsze tylne nierówności majątkowe są większe, więc tt nasz rozkład to nie jest zadziwiający tego naszego służyły domowe bogacą się nie aż tak od dawna jak w stabilnej gniewem mieszczańskich bardzo i innych krajach na naszym kontynencie jest chyba rzeczywiście szybko to prawda tak tak szybko następuje ten ten proces także poprzez spadki prawda Rooney robią się tworzą się coraz większe fortuny, ale czasem są przekazywane następnym pokoleniom i to powoduje kumulacje tego majątku, które nie traci na wartości często w ogóle albo traci niewiele albo albo zyskuje i nierówności majątkowe też w Polsce będą rosły to jest nieuchronne narażone są na to kim poziomie relatywnie niewielkim, jeżeli chodzi o Europę i porównywane z krajami, które są mało nierówne majątkową ale, ale one muszą rosnąć po prostu, bo w dla mamy gospodarkę, która się rozwija mamy sektor przedsiębiorstw Allianz akcji co mówią tak fantastycznie o tym co też zwrócić uwagę, że systemowo ma możliwość wpływania na to choćby jak szybko rosnąć, gdyż mogą poczuć się, że żal, że powinniśmy bardziej wpływać na to jak one szybko rosną, ponieważ niepokojące jest to z pana z perspektywy jak szybko rosną w średnim majątki lub Hershey oraz nierówność majątkowa dodaje Steen zbyt trudne problemy i mam tutaj wybór, bo z 1 strony, jeżeli chcemy to nasza gospodarka rozwijać Zielona ma być Innowacyjna to musimy dbać o to, żeby te majątki przedsiębiorców n p. klasy średniej również mogły rosnąć coraz szybciej, bo dzięki temu będziemy mieli gospodarkę, która daje miejsca pracy staje się coraz to pływalnia panie profesorze zwiedzaniem wirtuozeria pływajmy nie mówi o tym, że korzyści z tych innowacji n p. spływają też dla biednych, a ten, a ten nie mówi, ale jeżeli chcemy po prostu mieć innowacyjną gospodarkę to najnowsze badania pokazują, że ci, którzy są innowacyjni zwykle pochodzą z bogatych rodzin najczęściej i mieszkają w otoczeniu innych bogatych ludzi niestety zwykle są też zdolni mają wysokie IQ celują w matematyce, ale mają też bogate rodziców, więc bez bez tego bez akumulacji majątku bez tego, że właściciele firm będą mieli też pewną, bo pewna, bo będą mieć jakiś nieruchomość jakiś majątek, jaki zabezpieczenie i będą będą dzięki temu skłoni bardziej ryzykować, bo będą mogli z amerykańskiego sąsiada niemożnością bierze, że żal, że to jest taki model będą bardzo amerykańskie, a z drugiej strony mamy getto otoczą byśmy wcześniej to znaczy możliwość wsparcia umili państwa to znaczy czy gminy nie muszą posiadać majątku mieszkania w Niemczech Brenna może po prostu one w domenie publicznej, że mogę użyć to dobrze też na koniec panie profesorze za wszelką dyskusję, ale coś dla pana były ciekawe w tym badaniu na pewno tutaj taką rzeczą, którą też podkreślają autorzy tego badania się wydaje tak szczegółowo dobrze zbadana część dotycząca długów pożyczek kredytów i okazuje się, że te tak te długi są relatywnie niewielkie zadłużenie wynosi przeciętnie 10  000 zł gospodarstwa domowego kosztorysu procent jest zadłużonych relatywnie niewielka część kilka procent w zależności od przyjętej miary ma trudności ze spłacaniem tych jeszcze ile kilka procent od 1 2 do 4 może procent ma jest w sytuacji zagrożonej z powodu możliwości niespłacenia, więc że, choć te długi na poziomie całej gospodarki na to u nas nie jest źle ciągle fazy dojrzewania oraz decyzje, bo ta 4 0 prawie 40 proc gospodarstw domowych ma kredyty konsumpcyjne AK zwykle są niewielkie prawda jest tam teraz są często też u ludzi, którzy mają niewiele wiąże bądź chodzi o to, że kredyty konsumpcyjne często biorą ludzie, którzy mają inne muszą konsumować rzeczy podstawowe rzeczy zapewne zapewne tak jest, ale jeżeli to jest kilka tysięcy to do niej nie stwarza już dużo go z zagrożenia wyda więc, więc w porównaniu do innych krajów przynajmniej te jesteśmy tutaj można podzielić się bezpieczniej jest ciągle przestrzeń nie chciał błąd przez centralę na to, że to zadłużenie będzie rosła ona rośnie w czasie bardzo wyraźnie każde Towarzystwo w oczy czapy, żeby pilotować tu jest dużo wątków, których nie nie zdążyliśmy rozwieszone gdzieś uda nam się też zasugerować bardzo dziękuję panu profesorowi dr habilitowany Michał Zieliński z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego państwo-kościół dziękuję bardzo dziękuję informacje, a świerk lub pod blond dąb Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA