REKLAMA

Sędzia w Polsce za czasów PiS / Fałsz o uchodźcach

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-01-13 13:20
Czas trwania:
30:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa twój problem moja sprawa tego programu państwo słuchacze wita i zapraszamy ja się nazwa Anna Gmiter Zabłocka Annie dziś m. in . problem niechęci wobec uchodźców, czyli jak mówią niektórzy o klasycznym w zarządzaniu strachem to w drugiej części programu na początek Polski wymiar sprawiedliwości i zmiany, które jak wiecie państwo zapewne w nim w tej chwili zachodzą zmiany, które budzą lęk w innych tylko niepokój, a jeszcze innych nastroje do Rozwiń » walki ze mnie konstytucyjnymi posunięciami władzy nie bałem proszę państwa wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym oraz krajowej radzie sądownictwa zmiany są wiadomo to nie jest tajemnicą prezesi sądów w całej Polsce m. in. część stanowisk obejmie ją sędziowie z Iustitii mimo apeli stowarzyszeniowe tego nie robić ja w tej chwili zaprasza na rozmowę z sędzią Adamem Danielem, który jest sędzią Sądu Okręgowego w Lublinie orzeka w wydziale karnym jest także wiceprezesem stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia okręg lubelski swój problem mój sprawa panie sędzio czy pan go szef Iustitii miał propozycję objęcia któregoś ze stanowisk w którymkolwiek z Sącza na Lubelszczyźnie nie miałem takiej propozycji a gdyby tak ją dostał raczej nie skorzystały z takiej propozycji, bo jak pan ocenia Tekturze czy w ogóle padły mi się pan ocenę tych, którzy przyjmują propozycja, by nie podejmuje się oceny tych, którzy proponowali przyjmują jest to indywidualna decyzja każdego sędziego rozumie, że pani redaktor chodzi o stanowiska prezesów wiceprezesów my jako Iustitia krytykujemy te rozwiązania legislacyjne, która obowiązują od 12 sierpnia 20 17 roku, chociaż apel Iustitii w tej sprawie również był taki apel Iustitii był nastrojów działa negatywnie oceniam pewne rozwiązania legislacyjne to nie tylko Iustitia no bo już tak bowiem środowisko prawnicze w zasadzie w przeważającej większości również taką ocenę prezentuje to to stanowisko jest poniekąd naturalną konsekwencją tych poglądów, które prezentujemy w tamtych porażek w Sądzie Okręgowym w Lublinie i ma pan obawy związane z tym co się w tej chwili dzieje w jakim kierunku zmierza na pewno nie jest tak, że z dnia na dzień w sprawiedliwość przestała funkcjonować, że sędziowie Stali się zależnie od ministerstwa takie głosy dobiegają już tak powiem z niektórych mediów non uważam, że są bardzo mocno przesadzone nadmiar rzeczywiście pewne rozwiązania instytucjonalne, która mają gwarantować tą niezawisłość sędziowską doznała osłabienia w obecnym stanie prawnym to jest n p. itu uważam, że jest taka instytucja, która najdalej idzie w tym ograniczeniu niezawisłości sędziów jest jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych zgoda ministra sprawiedliwości na dalsze pełnienie urzędu po osiągnięciu tego wieku emerytalnego w przypadku kobiet 60 lat w przypadku mężczyzn 6 5 lat ministerstwo uzasadnia tym, że już tak powiem należy wyeliminować ze środowiska sędziowskiego sędziów, którzy kiedyś jeszcze orzekali w obecnym stanie wojennym skazywali działaczy tzw. opozycji Demokratycznej natomiast tak naprawdę taka decyzja ministra nie podlega żadnej kontroli i może też być tak bowiem pretekstem do usuwania poza nawiasem tych sędziów, którzy nocą niewygodni dla dla ministerstwa poza tym z tego co wiem to część tych sędziów właśnie w takim wieku w dobiegający sześćdziesiątki wcale niekoniecznie w tym czasie już gdzieś tam orzekała albo orzekała w wydziałach rodzinnych w ogóle nie mając do czynienia z polityką i tu głosy do pana dochodzą jeśli chodzi o sędziów z Lubelszczyzny właśnie głosy dotyczące wieku bowiem, że część sędziów już występowała do ministra o to przedłużenie no i tutaj chyba decyzje są różne szczerze mówiąc ja się rozkłada ja znam kilka przypadków, że decyzje były pozytywne też nie wiem czy wszyscy sędziowie będą chcieli korzystać z tej instytucji ona wzbudza tak bowiem wątpliwości jeśli chodzi o konstytucyjności rozwiązań wiele n p. że pani prezes Gersdorf nie będzie występowała do pana prezydenta o do przedłużenia tego okresu orzekania, gdy ustawa o Sądzie Najwyższym wejdzie w życie ona została opublikowana 2 stycznia b r. myślę, że też jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych to część sędziów zachowa się w identyczny sposób my po prostu z chwilą osiągnięcia tego wieku emerytalnego przejdzie stan spoczynku to sam temat jest bardzo ciekawy i naprawdę warto o tym, rozmawiać no bo w tych latach osiemdziesiątych rzeczywiście ma sędziowie stosowali to on prawo niesprawiedliwe z punktu widzenia takie oceny etycznej natomiast obowiązywała wtedy konstytucja z 5 0 tego drugiego roku, która tak naprawdę nie pozostawiała sędziom możliwości oceny tych ustaw, które obowiązywały czy to w odniesieniu do konstytucji czy to w odniesieniu do pewnych umów międzynarodowych po prostu konstytucja stanowiła, że sędzia podlega ustawie teraz mamy zupełnie inny stan prawny teraz konstytucja sama stanowi, że jej przepisy należy stosować bezpośrednio mamy do zagadnienia dosyć kontrowersyjnego przyznaje tzw. rozproszone kontroli konstytucyjności ustaw, ale też mamy poglądy podziela Maciej jeśli sędzia uważa, że zastosowanie danego przepisu ustawy z danych okolicznościach w danym stanie faktycznym byłoby sprzeczne z konstytucją czy sam może zastosować wprost konstytucja 3 musi pytać o to Trybunału Konstytucyjnego, a w tej chwili już jesteśmy na takim etapie, że między sobą, czyli między sędziami rozmawiać właśnie o tym czy stosować konstytucję wprost czy odnosić się do ustaw, które być może są niekonstytucyjne to ta dyskusja trwała od niedawna wcześniej wiadomo dominował głos, że jednak należy pytać Trybunału Konstytucyjnego teraz coraz częściej pojawiają się głosy, że sędziowie nie pytać Trybunału Konstytucyjnego tylko wówczas, kiedy ma wątpliwości czy ustawa jest konstytucyjna czy nie natomiast, że jest przekonany, że ustawa jest niekonstytucyjna stosuje wprost czy to umowę międzynarodową czy konstytucję powiedzmy jeszcze, jakie są rozmowy z sędziami i są obawy i problemy, które są zgłaszane sędziowie na pewno niepokoją się w ogóle atmosferą, która ma miejsce wokół sądownictwa sędzia bardzo irytowała ta kampania tzw. sprawiedliwa sądy tylko na podstawie pewnych jednostkowych zachowań usiłowano wmówić społeczeństwu, że problemy kradzieży powie w dokonywana przez sędziów są rzeczą powszechnie spotykaną, że prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości przez sędziów jest rzeczą powszechnie spotykaną to dosyć prymitywna kampania wykorzystująca powiem wam w logicznym rozumowaniu, aczkolwiek można powiązań w bardzo bolało, zważywszy że wszyscy wiemy na tą kampanie zostały przeznaczone poniekąd publiczne pieniądze na bony zostały przelane na konto pewnej fundacji dla spółek skarbu państwa wiadomo, że spółki powinny się zajmować generowaniem zysku odprowadzać dywidendę choćby do skarbu państwa, jeżeli takową gospodarują, a nie inwestować swoje pieniądze w tego typu wątpliwe, że tak powiem, że akcje, czego obawiają się jeszcze sędziowie sędziowie obawiają się n p. nowe zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym te zmiany zostaną wprowadzone ustawą o Sądzie Najwyższym, która wejdzie za niecałe 3 miesiące w zasadzie mamy przemodelowanie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wcześniej było także w I instancji orzekały sądy sądowa jest Sąd Apelacyjny jako sąd dyscyplinarny od wyroków tych sądów służy środek zaskarżenia apelacja do Sądu Najwyższego Telephone system bardzo zawiły będziemy mieć to sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym, że tak naprawdę będą orzekali sędziowie różnych urzędów od cen od sędziów Sądu Rejonowego do sędziów Sądu Apelacyjnego poprzez sędziów Sądu Okręgowego i te sądy będą orzekały w takich sprawach stricte dyscyplinarnych, kiedy to czym jednocześnie nie wypełnia znamion przestępstwa natomiast kiedy jednocześnie będziemy tzw. zbieg idealny deliktu dyscyplinarnego z przestępstwa w I instancji będzie orzekał Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy jako sąd dyscyplinarny będzie też orzekał będzie rozpoznawał środki zaskarżenia na odpowiedź na warunki tego sądu dyscyplinarnego co bardzo ciekawe w Sądzie Najwyższym będą orzekali ławnicy wybrani przez Senat właśnie tego składu ławniczego sędziowie się bardzo obawiają to nie jest tak, że sędziowie nie ufają społeczeństwu tylko po prostu wykonywanie zawodu sędziego jest pewna pragmatyka pracownicza sędziowie boją się tego, że te osoby po prostu nie będą o pewnych kwestiach miały wiele ze i że będą zbyt sztampowe rutynowo podchodzi do niektórych zagadnień poza tym ta ustawa nie jest doskonała, bo rzeczywiście wprowadza apolityczność ławników i to jest bardzo dobrym rozwiązaniem natomiast nie wprowadza jakieś jakiegoś czasu okresu, kiedy dana osoba musi pozostawać bezpartyjną przed wyborami na ławnika Sądu Najwyższego czy może nas w obrazie wydarzeń byli w swoje, jeżeli ta ustawa wejdzie w takim kształcie to może tak, że ktoś składa legitymację partyjną ana drugi dzień zostaje wybrany przez Senat ławnikiem Sądu Najwyższego i właśnie tego się sędziowie boją boją się upolitycznienia Sądu Najwyższego oczywiście nie wiemy czy tak będzie być może rzeczywiście zostaną wybrane osoby, które po prostu czują misję chciałoby się w ten sposób realizować będą orzekać sprawiedliwie uczciwie i mam nadzieję, że tak będzie, ale niestety też jest takie zagrożenie, że zostaną tam ograniczeni politycy to trochę także w polityce nie ufają sędziom po prostu widać choćby w mediach natomiast pociąga za sobą też taką reakcję, że trudno ocenić wymagać, aby ufali politykom i stąd stąd te obawy pani Zosia czy dochodzą do pana takie głosy, że część sędziów tutaj od fazy naszego okręgu zastanawia się nad tym rzucam drogę i brak winy zawód prawniczy zawsze było także w środowisku sędziowskim była pewna rotacja część sędziów przechodzi ono tzw. wolnych zawodów jeszcze kilka lat wcześniej miało to potem w ekonomicznym po prostu w tych zawodach tzw. wolnych można było więcej zarobić niż w zawodzie sędziego teraz to się trochę zmieniło te zwane wolne zawody chodzi w szczególności adwokatów radców prawnych nasycił się rynek się po prostu nasycił natomiast lotnictwa nie sądzę, żeby groziły nam jakieś masowe odejścia z zawodu sędziego, a pani redaktor to jest tak trochę, że sędzia się zostaje na inne dobre czasy na złe czasy no teraz klimat wokół sądownictwa jest, jaki jest to wszyscy widzimy natomiast w lenno ja nie sądzę, żeby on się utrzymywał przez nie wiemy n p. 2 0 lat mojej aktywności zawodowej, jaka powiedz mi została do tego stanu spoczynku teraz mamy pewien przechył taki, że rzeczywiście władza wykonawcza władza ustawodawcza uzyskała pewną dominację nad władzą sądowniczą uważa, że te regulacje, które są tak naprawdę nie realizują tego art. 10 konstytucji nie realizują tego postulatu równowagi władz natomiast my też uważam, że ta sytuacja przejściowa sytuacja poniekąd biologiczna wszystko to nielogiczne, że tak powiem musi zakończyć wcześniej czy później swoją obecną uważam, że to wszystko tak powiem wróci do normy, a tak naprawdę może nawet ta sytuacja, która ma miejsce tak naprawdę wyjdzie na dobre sądownictwo społeczeństwo o społeczeństwo tak powiem odczuje, że sądy jednak są to, żeby bronić obywatela przed tymi zakusami władzy wykonawczej w szczególności, która w każdym demokratycznym kraju występują w każdym demokratycznym kraju taką tamą właśnie, która chroni obywatela są są decyzje sądów na tak, ale z drugiej strony tej damy w tej chwili jeśli chodzi o Trybunał Sąd Najwyższy prawdopodobnie mieć nie będziemy do końca takie kary jaka, jaka być powinno w demokratycznym kraju panie sędzio powiedzmy, że na koniec z drugiej strony, spoglądając na to, bo na pewno są sędziowie tacy tutaj u was również w okręgu, którzy mówią, czego wy się obawiać się będzie tak jak do tej pory albo nawet lepiej rozmawia pan z takimi osobami na pewno są sędziowie, którzy widzą żadnych zagrożeń w tych rozwiązaniach legislacyjnych są oczywiście sędziowie, którzy bardzo się boją tych rozwiązań legislacyjnych oraz są też sędziowie pożegnał jakoś tak na zasadzie koncepcji złotego środka mu starają się racjonalnie to co się dzieje oceniać widzą pewne zagrożenia nasz człowiek też zdają sobie sprawę, że nie jest to jakaś tendencja stała marża tak naprawdę dalej mimo tych rozwiązań niewątpliwie osłabiające władzę sądowniczą można wydawać sprawiedliwe wyroki oparte na przepisach prawa stosowanych w sprawiedliwie zgodnie z własnym sumieniem ja się, że takich sędziów jest większe, że tacy sędziowie dominują mimo wszystko w środowisku, a wyobraża pan sobie talizmany sędziom wyobrażałam sobie taką sytuację, że taka nowy prezes macie nowego prezesa i mówi tutaj wyrok musi być taki takim teoretycznie każdy prezes pułku zapukać wybrane z na starych zasadach czy czy wybrany na nowych zasadach tak takie zachowanie byłoby przestępstwami myślę że, gdyby się zdarzyło w każdy sędzia wie jak się zachować jej winien zawiadamiać prezesa rady sądownictwa prokuratura natomiast tak jak wcześniej nie zdarzały się takie zachowania jeśli były to to był jakiś margines tak samo myślę, że żona nadal nie będą się zdarzały szczerze mówiąc nie obrażam się takiej sytuacji drodzy państwo ja wiem, że są wśród naszych słuchaczy prawnicy w tym również sędziowie dlatego on ciekawa jestem państwa opinii jak państwo odbiera się obecne zmiany czy macie obawy i lęki czy może jest wprost przeciwnie mój adres mailowy do kontaktu to problem małpa TOK kropkę FM jestem również na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa o swój problem mój sprawa w Anna Gmiter Zabłocka dzień dobry ponownie państwa witam proszę państwa na początek mail od pani Doroty w sprawie braku intymności w przychodniach pani Dorota napisała m. in. tak miałam wizytę u dermatologa w szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie wizyta taka zazwyczaj wymaga zdjęcia ubrania, a okno w gabinecie na parterze jest ogromne zmieściłyby się w nim 2 3 stojące osoby dorosłe okno na przeciwko, którego po 1 stronie stoi rozebrany pacjent, a po drugiej stronie po prostu chodzą ludzie okno bez 1 nawet małej firanek działki byłam lekko zszokowana to jest 1 historia pani Dorota pisała takich historii kilka ja do tego tematu powrócę w 1 z kolejnych programów, a już teraz u mnie problem, który niestety się nasila i o którym mówimy regularnie, bo kolejne przypadki mają miejsce negatywne nastawienie do cudzoziemców i mowa nienawiści i swój problem moja sprawa Natalia Gebert jestem aktywistką warszawskiej inicjatywy nieformalnej dom otwarty dom otwarty powstał ponad 2 lata temu winni jako taki oddolny odruch oburzenia sprzeciwu na nagły zwrot postawach Polaków wobec najemców w ogóle uchodźców szczególnie, gdy wydawało nam się na początku, że tylko chwilowa także, że wystarczy 1 2 demonstracje kampania wyborcza się skończy no może zrobimy z 2 debaty już taki jak tam panika moralna, która w temacie uchodźców wybuchła ucichnie, a tymczasem okazuje się, że się myliliśmy minęło ponad 2 lata, a my dalej robimy to samo, czyli Obamy demonstracje robimy protesty robimy debatę prowadził zajęcia w szkołach byli także nie tylko uchodźcach, ale także o krytycznym podejściu do informacji pani, mówi że liczyliście na to, że coś szybko skończy tymczasem to tak trochę wyglądała jak byśmy inaczej jak nasze władze brnęła coraz bardziej także coraz dalej omamy ataki na cudzoziemców mamy n p . ostatnio atak w Warszawie na 14 letnią dziewczynę, gdzie pan minister wychodzi mówi, że to nie był atak rasistowski mam wrażenie, że w temacie cudzoziemców nasze władze mają trochę tę przypadłość, który ma większość osób będących u władzy, czyli o oddalenie od syn tego co się faktycznie jarmark na codziennym w poziomie naszych miastach miasteczkach wioskach, gdzie jest podobnie zresztą pan minister próbował argumentować po marszu niepodległości, gdzie taki transparent w rodzaju Europa będzie Biała został potrącony na zasadzie to są różne możliwości interpretacji niewątpliwie dyskurs, jaki narzuciła partia obecnie rządzącym bardzo się przyczynił do obecnej sytuacji i niewątpliwie jest to takiej jak to bałwana z pozarządowych elastyczne zarządzanie strachem mianowicie najpierw stworzymy wroga, a potem będziemy wszystkim tłumaczy, że my was przed wrogiem obronimy Genk no tylko problem niestety polega na tym, że na tej bardzo zgrabnej sercu technice cierpią bardzo konkretni ludzie tak na przestrzeni tych ostatnich 2 lat jej działacze czy pani zauważyła 3 młodych ludziach przez dorosłych czy w tych, które piszą czy w tych, którzy się zwami spotykają są też zmiany w ich podejściu do właśnie cudzoziemców migrantów w Polsce generalnie coraz więcej osób przyjmuje taką opcję, że pomagajmy na miejscu to oczywiście z naszego moralnego punktu widzenia naszych ludzi jest bardzo wygodny taki swego rodzaju rozgrzeszenie robimy coś dobrego pomagam, a jeśli wcześniej nie musimy się tutaj naszym własnym podwórku z tą złą sytuację mieszać euro natomiast jeśli chodzi o postawy wobec cudzoziemców w Polsce kanclerz rząd Sojuszu przez chwilowo dosyć mocno ukształtowane i ich zmiana jednak jeszcze długo potrwa, ale też obserwujemy czasem taki bardzo interesujący może dla stosunków dysonans n p. z adresu potrzebowałam pomocy prawnej ani specjalistki bardzo wąskiej dziedzinie koncernu, choć pani specjalistka my też odruchów poszerzenie absolutnie one się na uchodźców i skazanych nie chce na leki w tłuszczu mam sprawę to zła passa gum i porządek przecież nie można ich roztopić czy nie trzeba pomóc i nie leży dziewczynie pomogła to w ogóle druga znacznie więcej niż moglibyśmy oczekiwać laty konkretnie chodzi w tym ogromnego znaczenia w tym meczu uchodźców jeśli twój problem moja sprawa też państwa moim gościem, ale jest dziś pani dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry pani rzecznik dzień dobry dzień dobry państwu zaczniemy od tematu, którym my no regularnie do niego można powiedzieć wracamy niestety LM mówi niestety, bo jest to temat bardzo smutne dotyczące mowy nienawiści mamy kolejne ataki na obywateli BM o innym kolorze skóry czy o innej narodowości m. in. na 14 letnią dziewczynkę w Warszawie pani rzecznik co jest najważniejsze w tym, by temu przeciwdziałać w ogóle pani widzi taką możliwość na ten moment kiedy, kiedy ta fala nienawiści tak rośnie i tak się rozlewa warto przede wszystkim zwrócić uwagę na 2 kwestie 1 to jest wzrost liczby zgłoszeń tych przestępst w nienawiści Unii, jeżeli popatrzymy na poszczególne lata, jeżeli porównamy nawet jeśli nie mamy nawet danych z całego 20 17 roku od roku porównamy pierwsze półrocze 20 17 20 16 roku to widzimy ten wzrost i to jest bardzo niedobra sytuacja mówiąc delikatnie, jeżeli osoba pełniąca funkcję publiczną odpowiedzialna także za ten obszar mówili o danych, które nie znajdują pokrycia chociażby właśnie w informacjach zbieranych przetwarzanych przez Prokuraturę Krajową to może sugerować, że niestety, ale pewnego rodzaju lekceważenie tego problemu ze ze strony władzy publicznej druga ważna rzecz, która jest także nie szokująca w kontekście przestępst w nienawiści to fakt dzierżawienia w porównaniu do w porównaniu do poprzednich lat mamy wzrost przestępst w nienawiści popełnionych bezpośrednio ani w internacie, czyli obserwujemy pewne nasilanie się też tego negatywnego trendu, ale też taką większą intensywność i gwałtowność na jej agresję agresja tak i taką bezpośrednią agresję kierowaną do osób, która wprost są tym nośnikiem danej cechy osobistej albo są kojarzone z daną cechą osobistą, chociaż MO de facto nie są n p. z innego wyznania czy innej narodowości pochodzenia etnicznego i to są bardzo negatywne sytuacje my Rzecznik Praw Obywatelskich od od dawna zwraca uwagę na to, że konieczne jest podejmowanie konkretnych działań, nawet jeżeli zobaczymy, że za to przestępstwo z nienawiści nie stanowią jakiejś większości z zachowań niestanowiących czyny zabronione w Polsce to musimy mieć świadomość, że takie zachowania powinniśmy szczególnie skutecznie zwalczać, bo ta motywacja uprzedzenia owa zasługuje na szczególne potępienie ktoś jest bity ktoś jest znieważa Anne le komuś się grozi, dlatego że oni z innej rasy ma inny kolor skóry wydaje nam się, że jest właśnie innej narodowości, że nie jest Polakiem i ja i to zasługuje na szczególne na szczególne zainteresowanie organów władzy publicznej organów ścigania wymiaru sprawiedliwości i na ich szczególne działania po to, żeby na przyszłość takich zachowań było mniej, ale tak, żeby w tej danej konkretnej indywidualnej sytuacji sprawca został skutecznie ukarane pani rzecznik ja widziałem ani na Twitterze kampanię elektronika, która napisała pani m. in . o tym, że najczęściej atakowani w tej chwili w Polsce to są muzułmanie i niestety również coraz częściej Ukraińcem FSB nie wiemy o tym, również, że tutaj Lubelszczyznę żal, że takie przypadki dotyczące Ukraińców niestety niestety ich przybywa n p. akty agresji związane z tym, że ktoś po ukraińsku mówi na ulicy i słyszy, że tu się mówi po polsku, bo to jest dla nas Kam no właśnie pani też LM pisała ostatnio o tym, że co jest potrzebne by, by podjąć walkę taką realną no bo władza nam mówi wprost zaklina rzeczywistość tak naprawdę mówi nam wprost, że ono problemu nie ma także jest marginalne, że się nie powinniśmy się przejmować, bo Polska jest bezpieczna tymczasem wiemy o tym, że w Polsce jest bardzo dużo swoich jeńców odpowie na przykładzie Lublina, gdzie rzeczywiście na Uniwersytecie medycznym jest cała rzesza osób o innym kolorze skóry z różnych krajów świata no mówiąc krótko wiem też o tym, że oni dzwonią już w tej chwili i pytają się czy w Polsce jest bezpiecznie z moich doświadczeń też takich indywidualnych wynika, że także przedsiębiorcy nie tylko osoby, które tutaj przyjeżdżają studiować ja, dla których Polska jest atrakcyjnym państwem właśnie do uczenia się do zdobywania zawodu, ale także przedsiębiorcy n p. zastanawiają się matce lokowaniem swojego biznesu nad rozwijaniem swojego biznesu no bo skoro nie czują się bezpiecznie ani czują się bezpiecznie my mieliśmy też takie spotkanie, jeżeli chodzi o studentów w 2 lata temu ze studentami oraz Musa i oni naprawdę opowiadali bardzo przykra historia bardzo przykra dla mnie koło dla dla Patriot kij historie związane z zachowaniami, a których dotknęły ze strony Polaków alei armii i itd to wbrew to są naprawdę te tak po ludzku jest mi za to wstyd natomiast oczywiście jako zastępczyni rzecznika jak mam konkretne rekomendacje i Rzecznik Praw Obywatelskich w swoich wystąpieniach kierowanych do poszczególnych ministrów także do ministra nauki szkolnictwa wyższego do ministra edukacji narodowej do ministra spraw wewnętrznych i administracji ministra sprawiedliwości pokazuje pewne działania, które powinny zostać podjęta jak najszybciej, bo niestety skala rośnie, ale na często osoby sprawujące funkcje publiczne starają się najwyraźniej tego nie dostrzegać, że kluczem jest oczywiście podnoszenie świadomości edukacja antydyskryminacyjna szkolenia osób, które stosują przepisy i które powinny w sposób odpowiedni odpowiedzieć na sytuację, w której zostały naruszone przepisy, ale też podnoszenie świadomości całego społeczeństwa, bo było to nic niestety nie załatwimy tego w ten sposób, że nauczymy dzieciaki, że nie można nikogo traktować gorzej z, dlatego że jest wiele innych narodowości innego pochodzenia na etnicznego innej ma inny kolor skóry inaczej się zachowuje musimy też dotrzeć do osób dorosłych, która także powinny mieć wiedzę, że każdemu należy się szacunek to są oczywiście truizm, ale docenia w tym momencie mówię, ale najwyraźniej te nie są też sprawy oczywiste dla wszystkich potem pani wójtem dotyczącą tych tych zasad które, która powinna obowiązywać, które powinny być wprowadzane w życie tych wytycznych kampania psami z dnia o tej dobrej edukacji antydyskryminacyjnej pojawia się taki komentarz jest miejsce internautek, która pisze, że rząd tak, ale ta edukacja antydyskryminacyjna wyleciała mówiąc kolokwialnie ze podstawy programowej jak z nowym trochę jesteśmy w taki kozi róg zapędzeni tak z 1 strony widzimy co się dzieje widzimy, że tych przestępstw jest coraz więcej, a z drugiej strony chyba ten temat jest dziś niepożądane ja powiem tak bo, bo też, że wymusza być tutaj uczciwa, jeżeli chodzi edukacją antydyskryminacyjną pomimo tego, że w rozporządzeniu wydanym do ustawy o systemie oświaty ETA w obowiązek wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej przez szkoły był bardzo wyraźnie zapisane to niestety wdrażanie tej edukacji wcześniej, zanim to to rozporządzenie zostało zmienione nie było na właściwym poziomie my wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że szkoły nie wyrażają w sposób właściwy edukacji antydyskryminacyjnej mieliśmy wręcz skargi ze strony nauczycieli, którzy próbują zrealizować ten obowiązek spotykali się z ostracyzmem z krytyką ze strony środowiska nauczycielskiego rodzicielskiego lokalnego, więc to były też absurdalne sytuacje absurdalne dla nas natomiast oczywiście fakt zmiany tego rozporządzenia energii, a to, że nie wdrażanie edukacji antydyskryminacyjnej nie funkcjonuje już w przepisach przyjętych uchwalonych w Polsce przyjętych w Polsce jest, że na pewno krokiem do tyłu natomiast w bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że zmiana tego rozporządzenia nie powoduje, że my Name and my nie mamy obowiązku wdrażania tej od edukacji antydyskryminacyjnej, bo ten obowiązek wynika z naszych zobowiązań międzynarodowych z umów międzynarodowych, które zostały ratyfikowane przez Polskę, czyli są zgodnie z konstytucją jest częścią wewnętrznego porządku prawnego inna, toteż zwracaliśmy uwagę pani minister, prosząc ją o monitorowanie tej sytuacji, bo po zmianie rozporządzenia faktycznie szkoły nie mają już w rozporządzeniu wskazanego tego obowiązku natomiast ten obowiązek wynika z umów międzynarodowych, która jak, która także tam są elementami polskiego wewnętrznego porządku prawnego i ten obowiązek wdrażania edukacji antydyskryminacyjnej nadal istnieje i nadal powinien być realizowany od miast no my będziemy oczywiście sprawę monitorować, ale nikt nie chce się łudzić, że rząd będzie lepiej niższe niż wcześniej je, ale teraz się, że obie strony wiem też, że w tej chwili bardzo wielu nauczycieli, bo rozmawiam z przedstawicielami organizacji pozarządowych wiem, że wielu nauczycieli pisze i szuka pomocy także, że problem się nasila i chcą wiedzieć jak pracować z młodzieżą czy jest jakiś taki światełko w tunelu, że w razie pojawienia się takie pomysły właśnie na to by lekcje czy takie zajęcia dla młodzieży prowadzić, bo mam problem jest mówiąc krótko dziękuję bardzo za rozmowę pani dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich łamaniu kości dziękuję bardzo dziękuję pani redaktor dziękuję państwu proszę państwa przypadku mowy nienawiści o tym, że ich jest bardzo dużo może ci państwo przeczytać na stronie www otwarta org tam również można zgłaszać przypadki mowy nienawiści to już wszystko w dzisiejszym programie zapraszamy oczywiście za tydzień o tej samej porze, a już teraz u nas informacja Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA