REKLAMA

"Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta"

Weekendowy Poranek Radia TOK FM: Idealna Niedziela
Data emisji:
2018-01-14 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
11:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kiedy kto i co zadecydowało o tym, że prawa zwierząt i prawa człowieka nie pokrywa ją się przede wszystkim kategoria życia to jest kategoria nowoczesna tak samo zresztą jak kategoria praw i można powiedzieć, że życie i prawa co tu są pojęcia, które zostały wynalezione w ramach nowoczesności wcześniej w rozumieniu polityki te kategorie w ogóle nie funkcjonowały n p. natura oznaczała powiedzmy w średniowieczu zupełnie coś innego niż zaczęła znaczyć w powiedzmy w Rozwiń » osiemnastym wieku i tak samo kwestia statusu n p. poszczególnych Stanów tego, jakie one mają obowiązki a jakie prawa nie miała charakteru Universal w styczniu ego to znaczy brakowało, ale w epokach przed nowoczesnych idei, że wszyscy ludzie z racji tego tylko, że są ludźmi AM mają jakieś właśnie wynikająca z ich ludzkiej natury prawa są wynikające z samego faktu urodzenia to była niezwykle rewolucyjna idea, która legła u podsta w porządku liberalno-demokratycznego, w którym do dziś funkcjonujemy, ale de facto prawa człowieka, chociaż formalnie uniwersalizm etyczne tak naprawdę nie obejmował całej ludzkości bardzo trudno, a ich goście kilkaset lat zajęło udowodnienie, że ludzie nie biali są ludźmi mają prawo, że kobiety mają prawa, że robotnicy mają prawa tak naprawdę ta kategoria praw była z formatu vana tak, żeby objąć głównie białych posiadaczy własności mężczyzn, więc kategorią praw człowieka tak naprawdę była tak poza tym, że miała pewien uniwersalny potencjał była bardzo wykluczająca co ten wykluczający charakter bardzo mocno wiązał się z tym jakoś miano tego człowieka ten człowiek czuł przed resztą była przede wszystkim istota rozumna, więc ten grób zamach ludzkości, które uznawano za nie rozumne albo co jeszcze nie rozumne z definicji tych prac nie miał musiał sobie te prawa w wywalczyć 3 po przez głównie udowadnianie, że również są rozumne, że pasują do tej definicji no, a zwierzęta w środku zwierząt to było szczególnie trudne, a ponieważ one oczywiście stawiają opór i walczą, ale i tutaj badania czy sądach i Balla, który w doku udokumentował et przypadki oporu zwierząt laboratoryjnych czy zwierząt uwięzionych w ogrodach zoologicznych pokazują, że pomiędzy zwierzęta są bierne palono w bardzo jasno komunikują, że dana sytuacja im się nie podoba w Niemiec jest opór, który ludzie definiują jako niepolityczne, a on zdefiniowany jako instynktowne emocjonalny, więc to co robią zwierzęta na ogół cha i tutaj mam namyśli i takie nasze potoczne rozumienie działania zwierząt i do niedawna nauka SA GL działania zwierząt nie były interpretowane jako działanie intencjonalne jego działania polityczne jako opór i one same nie były interpretowane jako podmioty trzeba było dużej rewolucji pojęciowej metodologiczne i żeby zacząć o nich myśleć jako o podmiotach tak naprawdę trzeba było też rewolucję, żeby zacząć myśleć o nich jako istota, które mają swoje interesy, które mają uczucia w paradoksalnie oczywiście nowoczesna nauka po wiedziała przynajmniej od końca osiemnastego wieku, że zwierzę jest kategorii, że przez wiele jest istotą żywą odczuwającym przyjemność zdolną do odczuwania cierpienia w ale to była wiedza, która nie miała żadnych praktycznych konsekwencji znaczone były traktowane jak przedmioty po prostu czytelnika siedemnastowieczny karty z Janiną, a zgodnie, z którym zwierzęta jako pozbawione substancji myślącej duszy były właściwie czymś takim samym jak maszyny, mimo że wraz z wynalezieniem kategorii życia społecznego nie, ale nowoczesnej biologii został odesłany do lamusa w sensie teoretycznym i nie zostało wysłane do lamusa w sensie praktycznym to znaczy wszyscy wiedzieli, że zwierzęta żyją cierpią odczuwają przyjemność i t d . ale traktowano je tak jakby były tymi maszynami, kto rozpoczął rewolucję w myśleniu na temat praw zwierząt to byli o tyle utylitaryzm pod koniec osiemnastego wieku i działacz Remi będąc sam, który zasłynął taką wypowiedzią w związku z grubsza nieważne czy zwierzęta są rozumne czy nie 3 mówi łącznie ważne czy potrafią cierpieć tak to zła w gruncie rzeczy taka wypowiedź takie stanowisko założycielskie dla myślenia o dobro stanie czy oprawach zwierząt i właśnie jak widać pomogło bardzo mocno związane z kategorią zwierzęcia jako istoty żywej jako istoty przede wszystkim czujący cierpiąca i w UE zrezygnowano z myślenia o zwierzęta jako istotach być może mówiących myślących rozumnych w UE tylko skupiono się na tym, że 3 to głównie na tym życiu cierpiącym i w gruncie rzeczy, jakby z dzisiejszej perspektywy łatwo tu krytykować no ale kiedy myślimy o 1 8 wieku to byłby chyba jedyny nurt jedenastą możliwe stanowisko, ponieważ był niedysponowany lub wiedzą nie spróbowano kategoriami ani metodami w, a które umożliwiłoby n p. pokazanie, że zwierzęta również są rozumne rzeczy, że zwierzęta być może odbierają świat w taki sposób, który nam ludziom jest niedostępny być może to my jesteśmy wybrakowane ani zwierzęta to dziedzictwo utylitaryzm w gruncie rzeczy przetrwało do dziś Szal i AM fakt, że to właśnie Peter Singer jest takim kół głównym współcześnie orędownikiem praw zwierząt pokazuje, że to nie jest tak, że to nie są twoje zdanie w pojęciu nowość która, która od lat która, która odeszła już do przeszłości, ponieważ w dalszym ciągu najłatwiej jest nam mówić o o dobrostan zwierząt czy szeroko oprawach zwierząt, używając języka uczyli utylitaryzmu etycznego to znaczy podkreślając, że musimy traktować każdą żywą istotę każdy organizm jako jednostka, a i ocenia się nie przez pryzmat jej przynależności do gatunku tylko przez pryzmat tego czym ona jest do czego jest zdolna do czego nie jest to na jaki może mieć interesy n p. kontynuowanie własnego życia o unikaniu cierpienia w ME to oczywiście sprawi, że niektóre zwierzęta będą miały zdolności możliwości większe niż niektórzy ludzie powiedziała pani, że niektóre zwierzęta będą miały większe zdolności niektórzy ludzie czy może, by podać przykład jak to porównaj przekłada się na rzeczywistość, ale no n p. osoby z bardzo ciężkim upośledzeniem to tak naprawdę noworodki, ale mają n p. mniejsze zdolności odczuwania cierpienia i przyjemności niż dorosłe niż większość dorosłych ssaków, a takiej ALU na pewno te ssaki jej od, których zależy nasze życie 3 dni, czyli głównie zwierzęta hodowlane krowy świnie Endo dorosła krowa czy Świniar ma być morzem w większe bardziej ważki interes w kontynuowaniu własnego życia niż nowo narodzone dziecko co oczywiście prowadzi do gości strasznych konsekwencji pyta Peter Singer opowiada się za tym, że noworodek w ciągu kilku tygodni po urodzeniu niema prawa do życia i przyznawaniem tego prawa jest razem tylko włącznie szowinizmu gatunkowego to jest stanowisko, które pozwala dość skutecznie rozstrzygać dylematy etyczne, ale jednocześnie doprowadzi to naprawdę strasznych konsekwencji po 4 alternatywą jest paradygmat praw PRA człowieka rozciągnięty na prawa zwierząt, bo tak naprawdę utylitaryzm czy nie mógł nie myślą w kategorii jachtów w przychodzących prawa są tylko Raczyńska Graczyk interesów dobrostanu tutaj w prawa, które może nie są stopniowalne jej interesy tylko po prostu przynależą danej istocie mają być alternatywą wobec tego podejścia i mają właśnie się uratować od tych straszliwych konsekwencji tego rachunku tego porównywania istot, ale może być tutaj mamy po raz kolejny problem w jak wyznaczyć granicę oddzielającą istoty, które są na tyle podobne do nas, że mogą je objąć prawa i TENIS to czy którąś z tych praw nie musi przyznawać, ponieważ są być może zbyt proste mają zbyt małe możliwość odczuwania i tutaj kategoria praw, które to teoretycznie ma być nie studiowali na absolutny styczna to znaczy albo istota ma prawa albo nie, a tutaj LNG kategoria podmiotów życia Toma Reagana jest bardzo ważna mamy wszystkie istoty, które są podmiotami życia mają pewien zesta w niezbywalnych praw no ale to jednak inną jak nie sposób objąć tym paradygmatem wszystkich zwierząt po co z bakteriami Taxus prostymi jedno komórkowym organizmami 3 czy taśmami przyznawać prawa w lesie to dość absurdalne ENA, ale z drugiej strony echem tego rodzaju wątpliwości pokazują że, że paradygmat prawda też ma w Pile z VAT wzrośnie żadne podejście nie jest idealne zawsze jest trochę także pewne zwierzęta obejmuje kategoria Krawczyk kategorię dbałości o interesy i dobrostan na pewno nie zawsze wydzielamy tę granicę oddzielamy zwierzęta, o których się troszczymy od tych wobec, których nie mamy żadnych obowiązków n p. często przytaczana kwestia tego, że wydaje nam się części przed Europejczyków wydaje się straszny, że Chińczycy jedzą psy, które są pupilami Europy tak tak to pokazuje, że niezależnie od tych wszystkich filozoficznych rozstrzygnięć, ale są bardzo mocno uwarunkowania w kulturowe, które sprawiają, że pewne zwierzęta rośnie o pewne zwierząt z definicji się troszczymy się lista jest bardzo wielu osób, którym leży na sercu los n p. psów i kotów jednocześnie zarząd dróg żadnego problemu w jedzeniu mięsa w krajach n p. ze świń, które są też istotami społecznymi tak jak psy też są bardzo inteligentne i w zasadzie też mogły być naszymi towarzyszami tak zresztą co oczywiście LUKS jest wiele przypadków udokumentowanych udomowionych świń, które zachowują się właściwie tak jak psy to właśnie ale, ale o świniach mimo wszystko jednak pasuje jak le w jest z kategorii zwierząt, które jemy ani zwierząt, które kochamy w, więc a, więc jest tak bardzo wiele takich uwarunkowań i właśnie, które sprawiają, że te racjonalne podziały myślenie w kategoriach interesów czy w kategoriach praw w ełckim rozbija się nasz bardzo bardzo mocno utrwalone nawyki bardzo pani dziękujemy rozmawiałyśmy o książce życie, które mówi nowoczesna wspólnota i zwierzęta pani dr Joanna Bednarek filozofki publicystki członkini redakcji praktyki teoretycznej i mamy do państwa kilka egzemplarzy tej książki proszę do nas pisać niedziela mały potok w próbkach zamieszcza zachętę powiem, że ta książka była nominowana do konkursu nagrody imienia Barbary skargi dziękuję panie bardzo dziękuje ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to była idealna niedziela do usłyszenia za tydzień po ósmy 4 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: IDEALNA NIEDZIELA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA