REKLAMA

O epoce elżbietańskiej, w której tkwią korzenie formacji umysłowej Anglików, opowiada prof. Jerzy Pysiak

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-15 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Anną gruntownie przeszkolone w sposobach którymi jej ojciec sprawował rządy pokładał wielką nadzieję, że ludzie i jest bardzo pewna, że stoi on po jej stronie jest zdecydowana, by nie dać sobą rządzić nikomu taka ma być córka drugiej żony Henryka ósmego Anne Elżbieta ma 3 lata, kiedy jej matka obleciał nas purpurę i gronostaje w płaszczu przemówi do gawiedzi z szafą tu dobrzy ludzie nie przyszłoby głosić kazania przyszłam tu umrzeć modlę się o Rozwiń » króla, by Bóg zachował i pozwolił długo rządzić tym królestwie, bo to najdelikatniejsze innych łaskawszy Książe, jakiego mieliśmy wraz ze śmiercią Anny skończyło się szczęśliwe dzieciństwo Elżbiety żyje na wygnaniu jako zwykła, ale i pozbawiona książęcych przywilejów bez prawa do tronu tak mijają lata dożywa swych lat Henryk ósmy, a wkrótce inwestorzy co tronu i 1 1 SN Edward szósty z trzeciej żony niezwykle chorowity po kilku kolejnych latach umiera także przyrodnia siostra Elżbiety Maria z matki Katarzyny aragońskiej pierwszej żony Henryka tak nadchodzi czas Elżbiety po matce wzięła w 1 0 figurę po ojcu intelektu i charyzmę jest wszechstronnie wykształcona zna 7 języków ima raptem 2 5 lat niemal pod koniec życia i panowania powie poddanym, choć mieliście i możecie jeszcze mieć wielu potężniejszych mądrzejszych władców zasiadających na tym tronie to nie mieliście i nie będziecie mieli władcy bardziej troskliwego i miłującego, ale nie wyprzedzajmy wypadków wszak dopiero rozpoczyna się koronacja ostatnio na Wyspach w obrządku katolickim jest 1 5 stycznia 1 50 0 pięćdziesiątego dziewiątego roku Radia TOK FM na znany jest już prof. Jerzy Kryszak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze nie będzie to będziemy rozmawiać o Elżbiecie pierwszej i jej 4 4 letnim panowaniu ale zanim do tej koronacji dojedziemy tą rocznicę właśnie dziś to można powiedzieć także perspektywy Horyzonty przed Elżbietą rysował się znakomicie do trzeciego roku życia, kiedy to była następczynią tronu natomiast po trzecim roku życia to wszystko nie wyglądało już tak atrakcyjne, ponieważ im matkę oskarżono o cudzołóstwo kazirodztwo, a nawet kazirodztwo dno żony Henryka ósmego te, które straciły życie nie przesadzajmy raptem tylko 2 6 2 tys mogło mieć zawsze gorzej oskarżanym o kazirodztwo musiały stawić czoła oskarżeniom o 2 i nie okaże łatwo go w ubóstwo w musiały stawić czoła oskarżeniom o wielokrotne cudzołóstwo to znaczy Henrykowi nie wystarczy oskarżenie o cudzołóstwo 1 mężczyzną zarówno Anna Korzeniak Katarzyna Hall ta druga jest skądinąd słusznie oskarżona o cudzołóstwo był oskarżony o to, że cały korowód mężczyzn miał się przewinąć przez sypialnię w przypadku ładny wolej nie wiemy o niczym co pozwalałoby to oskarżenia uprawdopodobnić jakikolwiek sposób, ale cudzołóstwo rzekome Anny, bo Lenin to 1 sprawa, a druga sprawa to to, że Henryk ósmy, który był człowiekiem niesłychanie wrażliwym sumieniu postarał się też o unieważnienie ślubu z Anną kolejnym innymi słowy Elżbieta okazała się wówczas dzieckiem z nieprawego łoża w niedzielnych ślubu niż w małżeństwach jest i wobec tego miała status miasta rada UE i była wykluczona sukcesji aż do ostatnich lat panowania Henryka ósmego, kiedy specjalną ustawą parlamentu, a ustalono zasady sukcesji Bochenek ósmym kolejno po Henryku ósmym w kolejce do tronu, żeby z nim jego syn Edward jest wspomniany Maria i na trzecim miejscu Elżbieta oczywiście w Maya i Elżbieta w sytuacji, w której Edward szósty nie miałby po to, mnóstwo Elżbieta w sytuacji, w której której maja również nie miałaby potomstwa maryjnymi córka Katarzyna żagański w żart, kiedy na świat przyszła Elżbieta no i pozbawiona praw dotrą tam tak, ale innymi słowy to szereg zbiegów okoliczności szczęśliwym dla Elżbiety zdecydowało o tym, że mogła ona zasiąść na tronie to znaczy przedwczesna śmierć Edwarda szóstego, który nie zdążył nawet się ożenił zmarł mając lat 16 w 2 i bezpotomnej śmierci Marii w dość młodym wieku, dlatego że maja umarła mając lat 4 2 Elżbieta w innych okolicznościach mogłaby bardzo długo czekać na tron a gdyby jej starsze rodzeństwo żyło dłużej albo miało potomstwo mogła królową nigdy nie zostać mogą też stracić życie w czasie, kiedy Maria została królową tylko, że ta opierała się przed klubu listwę uznając, że zamordowanie przyrodniej siostry byłoby niebezpiecznym precedensem, choć wielu spośród tych doradców takich grach i doradzało uważając, że dopóki Elżbieta żyje dopóty jej to on nigdy nie będzie bezpieczne jak się wydaje po początkowych wahaniach w tej sprawie można im Filip drogi, które po równym lub szwagierka to jest początkowo podobno również był zwolennikiem wprowadzenia Elżbiety ale kiedy się przekonał, że małżeństwa mają nie będzie dzieci, a i e-zdrowie jest nie najlepsza i można się spodziewać, iż w poufnym niezbyt odległej perspektywie jej bezpotomnej śmierci w Philip był wśród tych doradców malin, bo miał on tytuł króla, ale formalnie, a w pozwanym formalnym wyłącznie rządy spoczywały weń włożone nadal spoczywały w rękach Marii, ale film był bardzo ważnym w koszulce i doradców być może najważniejszym poza hiszpańskim ambasadorem Filip zdecydowanie odradzał stracenie Elżbiety skądinąd, że nie udało się znaleźć żadnych dowodów w czasie trwającego długo to śledztwo przeciwko Elżbiecie żadnych dowodów na to, żeby Elżbieta przeciwko panowaniu Marii spiskował bądź choćby sprzyjała spiskowcom, a Maria była zdecydowanie łagodniejszą osobowością niż w wspólny ojciec Marii Elżbiety henny ósmy i nie stosowano wobec Elżbiety tortur ani ne fizycznych ani psychicznych za to po wiedzieli, że za czasów Henryka ósmego tortury w procesach politycznych, a śledztwo wobec Elżbiety było oczywiście kwestią polityczną były na porządku dziennym i że Teodora za panowania Henryka ósmego również było instrumentem walki politycznej na porządku dziennym dość wspomnieć, że ludzie z najbliższego otoczenia kula z dworu z arystokracji bali się go tak śmiertelnie, że w owych procesach między nich procesie matki Elżbiety Anny bolejemy składali zeznania obciążające własne rodzeństwo własne dzieci własnych rodziców, a przeciwko bratu Anny boleń o, z którym od cudzołóstwa Anna była oskarżona o w składali zeznania członkowie jego własnej rodziny i przeciwko Annie również w Marii umieramy czy to przejęcie tronu jest bezproblemowe w PRL nie było żadnego problemu w tym sensie, że nikt nie kwestionował sukcesję grzbiet nikt poza bardzo radykalnymi katolikami w, którzy oczywiście bardzo się martwi niż 5 i nic mnie na to on protestanckiej Elżbiety właśnie katowicka kontra protestant nie kwestionował prawa Elżbiety do sukcesji, a tu należy powiedzieć, że mona wiatr dowodów mimo systemu rządów zbliżonych w sensie praktycznym przynajmniej do rządów absolutnych posługiwała się instytucjami reprezentacyjnymi czy reprezentatywny nikt takimi jak parlament właśnie w i Elżbieta wstępowała na tron zgodnie z ustawą sukcesy wino, które już wspominałem uchwaloną Zwoli wymyka ósmego w ostatnich latach jego życia zatem wstępowała na tron lege Artis i poza owymi radykałami innymi katolikami nikt prawa Elżbiety dokładny nie kwestionował w Anglii, dlatego że na dworze francuskim żyła wówczas królowa szkocka Maria Stuart katoliczka, która zgłosiła natychmiast czy też raczej w jej imieniu roszczenia dokładne angielskiej zostały zgłoszone przez Dwór francuski przez jakiś czas ówcześnie panujący król francuski Engie jak drogi można listki ład i ona sama używali tytuł króla królów agencja to jeśli chodzi o kwestionowanie prawa Elżbiety do tronu i wstąpienie objęcie przez nią władzy przebiegało w gruncie rzeczy bezproblemowo większość rady Marii również uznała wspomina to on Elżbiety w tym katoliccy arystokraci, których zresztą Elżbieta zachowała w swojej radzie do końca ich życia w natomiast większy problem był z biskupami co prawda hiszpański ambasador w liście pisanym zaraz po śmierci Marii skarżył się, że przez zaniedbania królowej i ówczesnego arcybiskupa Canterbury i i prymasa Anglii twierdzi nada pół zresztą również pochodzącego spokrewniony z rodziną królewską pozostało kilkanaście nieobsadzonych biskupstw nie narzekał, że teraz owe nieobsadzone biskupstwa dostaną się w ręce kapłanów szatana jak nazwał duchownych protestanckich to jednak Elżbiecie w pierwszych miesiącach panowania przyszłość zmierzyć z prawdziwym problemem mianowicie katoliccy mianowani przez Marię biskupi angielscy, a innych nie było odmawiali przeprowadzenia aktu koronacji jeśli królowa nie złoży katolickiego wyznania wiary, a uważano, że póki Elżbieta nie zostanie namaszczona koronowana nie może mianować nowych biskupów w końcu udało się namówić 1 z biskupów do koronowania Elżbiety, ale sprawa nie była taka prosta lewym kołem to kwestionowane prawda czy to właściwa osoba koronował Elżbieta byli tacy, którzy kwestionowali, dlatego że uważano, że w zasadzie Elżbietę powinien komponować arcybiskup Canterbury finale arcybiskupa Canterbury nie było, bo nie żył, a nowego nie można było mianowanie jeśli nie tacy biskupi roku, ale w Anglii w 2 ligi angielskiej praktyce inauguracji władzy nie było ani tradycji angielskiej nie było pewne zasady, która mówiłaby, że koronacji musi wykonywać ten ani inny biskup tak jak n p . w Polsce, gdzie koronacji musiał dopełniać arcybiskup gnieźnieński, bo nisza 1 z, zastępując go do biskupów w sytuacji, w której arcybiskup na stolicy arcybiskupiej byłby wakat czy we Francji, gdzie koronacji musiał dopełnić arcybiskup wraz w Anglii koronacja każdy biskup był uprawniony do koronacji nalegać była całkowicie całkowicie bezproblemowo a dlaczego pierwsze decyzje Elżbietę Graczyk dotyczyły właśnie uregulowania spra w kościelnych, czyj on właściwie podporządkowania kościoła państwu i racji stanu przez umocnienie kościoła Narodowego po 2 innych do tego kościoła w życiu oczywiście Henryk, chcąc oddalić Katarzynę aragońską i poślubić matka Elżbieta Anna kwestie religijne w Anglii w ciągu ćwierćwiecza, bo to jest ćwierć wieku między tzw. wielkim wzwodem wielką sprawą co oznacza zarówno rozwód czy też unieważnienie małżeństwa Henryka ósmego z Katarzyną aragońską i jak też w sensie bardziej metaforycznym rozwód z kościołem rzymskim, a wstąpienie na tonę Elżbiety te kwestie religijne są dość skomplikowane, dlatego że Hanek ósmy w gruncie rzeczy nie sprzyjało protestantyzm Mowlik w sensie doktrynalnym to co go interesowało to pełna niezależność jego królewskiej władzy nad kościołem banki w Anglii i podporządkowanie kościoła Wang di, a jego zwierzchnictwo UE bez możliwości sięgania do takiej instancji, jaką był papież już po raz przy czym to przyszło dopiero trochę później przejęcie znacznej części majątków kościelnych jest kasa tych zgromadzeń zakonnych po prostu cool potrzebował pieniędzy, ale w sensie doktrynalnym to też stan tych Henrykowi ósmy mecz był obcy on znany był m. in . z tego, że kilkanaście lat wcześniej napisał całą książeczkę, w której zwalczał poglądy Lutra w za co skądinąd z otrzymał od papieża tytuł obrońcy wiary i ten tytuł obrońcy wiary w Kurowie angielscy noszą do dziś w KRS jest, że naród tak nie jest jest to tytuł przyznany im przez papieża, którego zwierzchnictwa od 500 disco lat nie uznają to dążenie Chiny po ósmego do ustanowienia kościoła Narodowego w tym sensie, że podlegającego tylko władzy króla zbiegały się do pewnego stopnia z dążeniami myślicieli protestanckich, które w Anglii było w owym czasie wielu, ale dopóki żył Hanny Kus my dopóty do doktryny kościoła anglikańskiego, bo tak nazywamy państwowy Narodowy kościół angielski nie zostały wprowadzone w Hull i jego najważniejsi doradcy redagowali kolejny modlitewniki, w których nauczanie religii było bardzo zbliżone do nauczania kościoła rzymskiego no z tą podstawową różnicą mianowicie, że biskup Rzymu nie jest następcą apostołów ani następcą Chrystusa na ziemię, że kościół nie podlega jego władzy podlega władzy króla do wzmożenia tych akcentów potem Stadnickich w religii i w kościoła anglikańskiego doszło za panowania Edwarda szóstek, który był otoczony przez gorliwych protestantów i za którego czasów można powiedzieć, że doszło do rzeczywistej protestantyzm racji doktryny religijnej kościoła angielskiego to wywoływało rozmaite spory zarówno do umowy nie zwolenników protestantyzmu, dlatego że byli bardziej lub mniej radykalni pojawili się w owym czasie Wanli również zwolennicy kościoła prezbiteriańskiego to znaczy tak nikt takiego, który nie uznaje hierarchii kościelnej, czyli biskupów, by po śmierci Doda szóstego z kolei powrócono do katolicyzmu i krwawo powrócono po Maria została nazwana krwawą numer tak maja rzeczywiście zdobyła sobie przydomek mali krwawe i ze względu na prześladowania zwolenników protestantyzmu zarówno wśród osób świeckich jak wśród kleru, dlatego że spalony na stosie zostało też kilku biskupów z czasów Henryka ósmego, choć z drugiej strony głównym doradcą religijny maj był biskup Fisher, który nie wyrażamy był biskup Galina, który był nawróconym na katolicyzm protestantem, ponieważ ćwierć wieku wcześniej był 1 z goli 2 i reformatorów kościoła w duchu Henryka ósmy jego, ale tak to się jakoś dziwnie w historii powtarza, że mamy bardzo często różne zbrodnie kanał owieczki, które Atu wprowadzały formacja potem stają się godzi się tak gorliwymi katolikami, a do oskarżania opozycjonistów apotem krzyczą Preczz komuną, ale widocznie historia ma takie osobliwości Otóż głównym zadaniem, jakie Elżbieta widziała przed sobą jeśli chodzi o sprawy kościelne było uspokojenie sytuacji, ale i pierwszy opracowany za jej panowania modlitewnik było swego rodzaju kompromisem ma między katolickim, a protestanckim nauczaniem religijnym zachowującym zarówno w razie biskupią kult świętych i innymi słowy był takim bardzo łagodnym protestantyzm, ale nie dlatego, żeby Elżbieta wyobrażała sobie bądź dążyła do tego, żeby katolicy i żeby katolicy poddani, których była co najmniej połowa z nich większość, kiedy Elżbieta wstępowała na tron, ale trzeba pamiętać, że główne ośrodki protestantyzmu Wanli znajdowały się na południu w wielkich miastach i że takim czempionem protestantyzmu społecznym w Anglii był Londyn, którego ludność głównie była wyznania protestanckiego Otóż nie dlatego, żeby Elżbieta dążyła do przekonania swoich katolickich poddanych, żeby przyjęli to jej protestanckim wyznanie wiary tylko chodziły oto, żeby państwowy kościół anglikański nie drażniło i katolickich poddanych do tego stopnia, żeby oni sami czuli się w obowiązku wobec tego protestantyzmu protestować czy też go zwalczać Elżbieta była osobą bez wątpienia jest dziś inną, choć w dużym stopniu była to 1 dziwność bardzo pragmatyczna niewątpliwie wierzyła w Boga i niewątpliwie nie wyobrażała sobie świata bez religii, ale nie starała się nigdy nikomu narzucać wyznania w kilkadziesiąt lat później w czasie jednych i drugi wszczął wojnę przeciwko swym zbuntowanym protestanckim poddanym w niedzielę w landach w 1 z listów zapytała Filipa czemu oddziały czemu nie pozwala swoim Bielański poddanymi do diabła swoją drogą innymi słowy zupełnie nie interesowało ją to w jaki sposób wierzą w Boga i pod danin byle tylko się nie wozi towary i nie byle tylko niepodważalny i oficjalnego państwowego kościoła anglikańskiego katolicy kult prywatny nie był zwalczana kult prywatny nie był zwalczany w LM można było dozwolone było odprawianie mszy w domach pod warunkiem, że uczęszcza się to dotyczyło oczywiście głównie ziemiaństwa i mieszczaństwa porwał mnie, że uczęszcza się na oficjalne nabożeństwo w kościele anglikańskim, a jak nie to kara, a jak nie to groziła za to niewysoka zresztą kara pieniężna grzywna ta którą, zwłaszcza Rzymianie w północnej Anglii, która pozostała katolicka jeszcze przez kilka pokoleń w gruncie rzeczy do czasów Komorowskich, czyli do połowy siedemnastego wieku ci Rzymianie po prostu zwyczajowo płacili cenę tt grzywnę na tydzień i nie chodzi o w anglikańskiej do kościoła i wszyscy przymykali na to oko większa seria prześladowań religijnych za panowania Elżbiety miała miejsce dopiero na początku lat 70 powieki, a Belina północy wzniesionej przez księcia Norfolk imię Elvis nazywam to prześladowaniami religijnymi to z tego względu że, owszem, odbywały się procesy i w których zapadały wyroki związane z tym, że ktoś jest katolikiem, ale dotyczyło to wyłącznie osób zaangażowanych politycznie przeciwko królowej innymi słowy to oskarżenie o wyznawanie katolicyzmu nieuznawanie kościoła Anglii, którego głową, a była Elżbieta, choć ona sama nie używała tego tytułu właśnie po to, żeby nie drażnić katolickich poddanych Otóż to było tylko dodatkowy instrument z pod zastaw była najwyższym naczelnikiem kościoła anglikańskiego i tak nigdy Henryk był głową kościoła anglikańskiego panie profesorze a kiedy rozpoczęła się dyskusja o małżeństwie Elżbiety Rączy w dniu, w którym wstąpiła na tron w takt niemal natychmiast, ale Elżbieta skompletowała swoją radę, zachowując w nim większość doradców swojej siostry Marii ale, przyjmując też kilka nowych osób i to spośród ów i wśród tych nowych osób należy wymienić na pierwszym miejscu biomasy Phila, który to był chyba najszczęśliwszym ministrem w historii świata, ponieważ zasiadał on na różnych posadach ministerialnych, ale było głównym doradcą Elżbiety można go w cudzysłowie nazwać pierwszym ministrem aż do śmierci i to przez 4 0 lat przed śmiercią zresztą wiedząc, że jego funkcje zostaną przekazane jego synowi można powiedzieć, że zapoczątkował całą dynastię z filmów, a która jest obecna w życiu politycznym Anglii aż do dwudziestego wieku ostatni z PL jest inny z tej dynastii z filmów zajmie się urząd za panowania królowej Wiktorii w obecnej sesji łowienia odgrywają wiedzieli politycznej, ale w życiu dworskim są obecni jeśli ktoś oglądał serial Crown o Elżbiecie drugiej to pamięta, że w 1 ze sceny Elżbieta do g do 1 ze swoich doradców właśnie sesja jest w pełni słuszne jest powiedzenie nie ufa nigdy sesji GROM Otóż wiemy, że pierwsze posiedzenie owej rady, które zwoływał William Cecil miało się zająć się właśnie małżeństwem królowej wszystkim doradcom Elżbiety wydawało się rzeczą oczywistą naturalną Elżbieta musi jak najszybciej wybrać sobie męża dlatego tak i wydawało się Elżbiecie to bardzo trudno powiedzieć mam niektórzy z sondą, że uważała, że jeśli raz wyjdzie za mąż to w gruncie rzeczy straci władzę to znaczy, że wszyscy doradcy i wszyscy poddani będą bardziej skłoni słychać jej męża, który zostanie królem automatycznie aniżeli jej, ponieważ ona jest kobietą Niewiem czy były to uzasadnione obawy, ponieważ jak już mówiłem mąż Marii król hiszpański Filip otrzymał tytuł króla, ale nie rządziła Anglią rządziła Mario, ale tak czy inaczej Elżbieta tego rodzaju oba w miała i znamy i wypowiedź w stosunku do 1 ze swoich bardzo bliskich dworzan na tym dworze jest tylko 1 pani pana nie będzie z drugim wyjaśnienie, które nasi cechy jedno swego rodzaju psychologizowania to trauma to trauma związana z losem pełno różnych kolejny wziął on trenerka ósmego pierwsza Katarzyna oddalona oddalona i skazana na wewnętrznym wygnanie druga jej własna matka jest kapitałowa zdekompletowana trzecia umarła było w połogu czwarta niż czasem i czwarta piąta, ale i cała drużyna czwarta żona Katarzyna Hall z indyka gotowana on piąta Anna Śliwińska oddalono szóstej udało się przeżyć Henryka ósmego, ale ich znamy już samo, a nawet i wyjść za mąż fakt chodzi o Katarzynę parę, ale jeśli chodzi o Katarzynę pan to i tu Elżbieta miała dość traumatyczne przeżycia, a mianowicie tak też napar wyszła za Tomasza z mural wuja Edwarda szóstego, który wcześniej, zanim udało mu się poślubić Katarzynę i wtedy, kiedy już Katarzyny poślubił no i czynił miejscami dość nie przystojny awans młodej Elżbiecie sam został za spisek ścięty, a Katarzyna pana umarła w połogu, rodząc jego dziecko innymi słowy dla mojej przygody Maliński niebem w hiszpańskim czy też przygody, jakie królestwo Anglii przez żyło w związku z małżeństwem my z Filipem hiszpańskim były też nie do pozazdroszczenia, bo należy przypomnieć, że małżeństwo ma dziś Filipem wywołało rebelię wskutek, której właśnie Elżbieta została oskarżona o spisek przeciwko Marii innymi słowy przed oczyma Elżbiety jawiło małżeństwo królewskie dla królowej nie jawiło się jako coś duszącego i coś co się dobrze kończy być może również n p. bała się śmieci w połogu bardzo częste u tak to posiedzenie rady pierwsze, o którym mówi Jeleń, który od razu zaczynają się małżeństwem królowej z ostało zresztą przerwane przez samą Elżbietę ona zaskoczyła swoich doradców biorąc udział w posiedzeniu, a ponieważ każdego niespodziewanie temat i małżeństwa został odłożony na później no i był tak odkładany przez kolejne 2 5 lat Elżbieta jak się wydaje posługiwała się ze swoją rynkową bardzo poważnej Anny, bo wynoszącej w posagu kule w Anglii jako argumentem politycznym i ostatnie próby zawarcia nie wiem czy zawarcia małżeństwa od stworzenia nadziei na zawarcie małżeństwa, by znaleźć już tak były podejmowane jeszcze na początku lat osiemdziesiątych, kiedy Elżbieta zbliżała się już poważnie do pięćdziesiątki i oferowała swoją rękę księciu Anną Sową, który mógłby śmiało być synem, ale n p. oferował się Iwan czwarty groźne tak, ale jego oferta nigdy nie była poważnie brana pod uwagę oferował się również król Szwecji czternasty jako pierwszy zaoferował się Filip drugi z i w mówiliśmy o tym, że Filip drugi pod koniec panowania Marii, kiedy doszło do swojego drugiego nasilenia usiłowań stracenia Elżbiety wtedy przeciwko temu mocno oponował to właśnie zapewne, dlatego że liczył na to, że po rychłej śmierci Marii, kiedy Elżbieta wstęp na to on o również on również ją on poślubi a trzymał się tej nadziei dość krótko, ponieważ Elżbieta w tej kwestii nie pozostawiła większych wątpliwości i zaczął sprzyjać innym kandydatom, a to księcia Sabaudii i a to najpoważniejszy chyba nie będącemu chyba 1 z najpoważniej rozpatrywanych przez samą Elżbietę kandydatów Maksymilianowi Habsburgowi późniejszemu zresztą na to jest ono polskiego w, a skoro jesteśmy już przy relacjach z angielską hiszpańskich domu musimy dobić do tego inny jak psy tego Sojuszu, który powstał ze wspólnego wroga, czyli Francji Bennett narodziła się rywalizacja, która doprowadzi to do walki na morzach do zniszczenia wielkiej armaty to była bardzo długa droga, dlatego że zwłaszcza na początku panowania wobec roszczeń ma iść siła racji jej męża Franciszka drugiego póki będzie tak długi żył to na szczęście dla Elżbiety nie w ciało długo, bo my jest gotów do wiary w 1 50 0 sześćdziesiątym, ale cały czas mogła liczyć nawet jako francuska królowa wdowa na Sojusz z Francją Otóż to one Elżbiety nie było politycznie pewny Elżbieta i cały czas musiała się obawiać Sojuszu francusko szkockiego maja w świat była katoliczką, a zatem obawiano się również, że katolicka część poddanych Elżbiety może sprzyjać jej wstąpił natomiast m. in. stąd brało się tak tolerancyjne traktowanie katolików przez Elżbietę, żeby ich do siebie nie zarażać po prostu IS poprawne stosunki z Hiszpanią były dla Elżbiety racją stanu, dlatego że oprócz rywalizacji angielsko francuskiej drugim takim wektorem polityki międzynarodowej zachodniej Europie w drugiej połowie szesnastego wieku jest rywalizacja z hiszpańską francuska a wynik nie był zainteresowany wzmacnianiem Francji i w związku z tym niczego bardziej się nie bał jak tego, żeby francuska kandydatka zasiadła na tronie angielskim i szkockim zarazem i wobec tego on zdecydowanie wspierał Elżbieta do pewnego momentu tolerował wobec tego rozmaite wybryki poddanych Elżbiety ona tego dość on cynicznie ona z tego dość cynicznie korzystała to znaczy wiedziała, że może sobie pozwolić na więcej jeśli chodzi o tych poddanych Elżbiety na to mamy namyśli im, a przede wszystkim z Francji Henryka to znaczy w pirata i Korsarza i królewskiej Mości, który napadał i grabił ci hiszpańskiej Floty handlowej płynące z Ameryki Południowej, a do Hiszpanii wierzący stamtąd z o złoto srebro i rozmaite inne towary w tym przyprawy m. in . w, ale Elżbieta stawała się w stosunkach z Filipem drugim balansować na takiej podaży cienkiej czerwonej linii, a drażnienia się, ale nie doprowadzenia do otwartego konfliktu po raz pierwszy zdecydowała się na parkingu w pół otwartych należałoby powiedzieć opowiedzenie się politycznej militarne przeciwko Hiszpanii wtedy, kiedy widowni wysłał swoje wojska do zbuntowanych przeciwko niemu protestanckich Niderlandów, czyli dzisiejszej Holandii, ponieważ uważała, że obecność wojsk dziś w hiszpańskich w tym miejscu i pacyfikacja po Holandii bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu Anglii, ale mimo poparcia, a królowej finansowego i politycznego dla ekspedycji, którą poprowadził jej faworyt i chyba jedyny mężczyzna, którego naprawdę kochała Robert Dudley hrabia Leicester to nie było oficjalne wypowiedzenie wojny i Hiszpanii oficjalnie Anglia w tej operacji wojskowej w Niderlandach nie uczestniczyła była to rzekomo prywatna inicjatywa Lestera który, kiedy przyjechał z rąk Holendrów namiestnictwo Niderlandów został natychmiast przez Elżbietę odwołany, ale i ona nakazała mu natychmiast wyrzekł się tego tytułu po to, żeby uniknąć oskarżenia o sprzyjanie buntownikom wobec Filipa w gruncie rzeczy takim punktem zwrotnym w stosunkach Elżbiety z Hiszpanią była egzekucja ma listki łatwo z całą pewnością wbrew intencjom przynajmniej niektórych spośród doradców, którzy od lat namawiali Elżbietę na wykonanie wyroku śmierci namawiali go 1 9 lat chyba była więziona Marie Stuart 11 lat aż 1 9 lat była więziona w Anglii no i więziona w praktyce, dlatego że oficjalnie przebywała w gościnie Elżbiety Maria Stuart pobudzić swoich własnych poddanych po prostu schroniła się w Anglii prosiła Elżbietę o pomoc o udzielenie schronienia im przywóz i pomoc w odzyskaniu tronu tego się nie doczekała została faktycznie uwięziona wytoczono jej proces, w którym odmówiła uczestnictwa, mówiąc że jako namaszczona królowa jako pomazańca Boży nie podlega osądowi, a poddanych pogląd, który w gruncie rzeczy Elżbieta podzielała i dlatego wzbraniał się przed zgodą na wydanie wyroku na Marię, a potem, gdy już podpisała to hołd lub wstrzymywała się z jego wysłania w tak po pierwsze, najpierw bardzo długo nie chciała podpisać po drugie, zakazała wysyłania tego wyroku i to obwarowuje Rządz ten wykonanie wyroku klauzulą, że może do wykonania dojść tylko wtedy jeśli dojdzie do zamachu na jej własne życie wokół egzekucji ma iść siła Elżbieta stworzyła tak dzisiaj jako rozmaitych zasłon, że trudno dokładnie przeniknąć co naprawdę się zdarzyło to znaczy po wykonaniu wyroku o wszystko zostało obwiniony 1 sekretarzem królowej, który rzekomo samowolnie wysłał do k do zamku, w którym my nie widziano aż do bardzo ciężko za to zapłacił było prawdopodobnie kozłem ofiarnym główny sekretarz Elżbiety ówczesne ofensywa zeszło z synem, który zresztą był architektem procesu mali i architektem jej oskarżenia w nieszczęśliwie szczęśliwie zachorował w owym czasie i wszystko oskarżono o 1 Davis ona czyni owego człowieka, który górskim gama zastąpili wyrok wysłał Elżbieta odegrała następnie przed hiszpańskim francuskim ambasadorem on scenę rozpaczy i oburzenia jak to się stało, że do tego doszło wbre w jej woli Davisa zostało wysłane jest stałe, a potem na wygnanie z 2 i nigdy już do służby królowej nie powrócił, ale wracając do wątku, którego zacząłem egzekucja Omanić Piłat była wydarzeniem, które rozwiązywało Filipowi ludzie mu ręce w stosunku do Anglii to znaczy przestawało ustało razem z jej egzekucją niebezpieczeństwo, że w wypadku obalenia Elżbiety i wspomnienia to on magistrze ład Anglia Szkocja czy też sama Anglia, bo z przywróceniem my NATO w Szkocji mogło być trochę trudniej, że Anglia staje się stanie się sojusznikiem Francji i to pozwoliło Filipowi na podjęcie przygotowań do wielkiej wyprawy na Indie jak to nazywano przedsięwzięcia angielskiego, który miał doprowadzić do obalenia Elżbiety i osadzenia na tronie samego Filipa drugiego albo jego córki, a w maju 1 50 0 osiemdziesiątego ósmego roku na Anglii rusza potężna Flota wojenna 1 30 okrętów w tym 2 2 nowoczesne galę one, a na ich pokładach za okres to one blisko 30  00 0 ludzi co więcej część tych okrętów miała służyć do przewiezienia wojsk lądowych znajdujący się w Niderlandach i znajdujące się tam pod wodzą księcia Parmy, który miał być dowódcą lądowej operacji Hiszpanie nie przewidzieli w pogody pogody, ale nie tylko w ich stanu morza nie tylko w sensie pogodowym tylko tego, że wody wokół Anglii są dość płytkie oni sami TTI największe jednostki morskie to były jednostki oceaniczne, które co prawda utrzymywały się nie chcę przez to powierza siadały na mieliźnie od razu, ale były narażone są znacznie większym stopniu na morską niepogody na sztorm, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozproszenia Floty hiszpańskiej nie należy tu rzecz jasna odbierać zasług bykowi, który kierował też działa jak i działaniami, a zbrojnymi to znaczy o operował flotą angielską na morzu, której przewagi przewagę stanowiły armaty, czyli o ostrzeliwaniu przeciwnika, a nie próbowano się dostać na jego pokład i przejęć statek tak jest, a oprócz tego Bandery czyli statki pochodnie, które miały na celu niszczenie za pomocą ognia jednostek hiszpańskich, ale przede wszystkim rozpraszanie ich szyku bojowego, czyli chaos panika w taki jest, ale do tego wszystkiego dołożyła się niepogoda sztorm, który kazał w klasie hiszpańskiej udać się na północne wody i tam też była bardzo źle, by to była też bardzo zła decyzja wody morza Północnego po wschodniej i NN przy przy wschodnim Wybrzeżu Anglii były marynarzom hiszpańskim zupełnie nieznane tam zresztą dopadł ich kolejne sztormy i w lotach hiszpańska została o wiele bardziej niż zdziesiątkowana w czasie owego rejsu dookoła Anglii 5 9 okrętów stracą no i 20  000 ludzi tak jest, dlatego że część część z nich zginęła na morzu część z nich po przymusowym lądowaniu przy brzegu Renu została wybita przez okoliczną ludność faktycznie to był złoty wiek Anglii bez wątpienia należy wspomnieć nie tylko o początkach brytyjskiej kolonizacji zamorskich pierwsza Kolonia założona za życia Elżbiety w PiS zabierze Kolonia w Ameryce północnej nazwana ku jej czci Virginia, bo była wszak królową dziewicą, a w każdym razie tak oficjalnie się nazywała czy była nazywana, ale także czasy po stolicy ekonomicznej po latach panowania, bo pokończyły w latach panowania Henryka ósmego wada szóstego i Marii gospodarka angielska była w dość marnym stanie głównie ze względu na chaos w obiegu pieniądza i warto wspomnieć o wielkim 1 6 wiecznym angielskim ekonomiści są Tomasza Grasia niektóre uzdrowił pieniądz brytyjskich za panowania Elżbiety to zresztą ten, od którego nazwiska, a wraz z Kopernikiem znamy prawo Kopernika de szaman to znaczy mówiąc o tym, że pieniądz z gorszy wypiera, ale dość Elżbieta sama zresztą słynęła ze z ze skąpstwa jak nazywano je wielką oszczędność sama sprawdzała księgi włoskie w pierwszych latach panowania tak w jak czyniła, kiedy była jeszcze księżniczką dość ubogo wyposażoną w TBS kombinezon z oskarżenia o skąpstwo nie były tak zupełnie od rzeczy, bo po zwycięstwie Adama domu odmówiła wypłacenia renty z angielskim marynarzom, którzy również bardzo ucierpieli w czasie owej i hiszpańskiej wyprawy na nogi to jest na 1 z tych cieni, które się trochę kładą na wielkości panowania królowej Elżbiety i tu musimy postawić kropkę panie profesorze, bo informacje czekają w tej kolejce prof. Jerzy Kryszak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego o czasach każdy pierwszy bardzo dziękuję za rozmowę za wizytę w naszych studiów dziękuje również, aby państwa zapraszam na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA