REKLAMA

Dlaczego kandydowanie do KRS jest nie w porządku?

Analizy
Data emisji:
2018-01-16 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu w Gazeta Rzeczpospolita donosi, że nie ma chętnych do nowej krajowej rady sądownictwa wg Dziennika nie spłynęły jeszcze do Sejmu żadne kandydatury, a zostało tylko 1 0 dni nowa krajowa rada sądownictwa to oczywiście efekt nowej ustawy podpisanej przez prezydenta przygotowanej przez prawo i sprawiedliwość czy to oznacza, że sędziowie zbojkotują ten nowy niekonstytucyjny organ w do dziś sprawdzimy w Rozwiń » analizach z nami jest w studiu Radia TOK FM w Krakowie sędzia Dariusz Mazur na co dzień sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie właśnie, a także członek stowarzyszenia sędziów Themis dobry wieczór panie sędzio dobry wieczór jestem również członkiem zespołu prasowego TP SA proszę bardzo ten jest podobnie jak 3 inne stowarzyszenia sędziowskie, a apelowały o nie kandydowanie do nowej krajowej rady sądownictwa oczywiście apelowały do sędziów, dlaczego jest to apel wspólne nie tyko stowarzyszeń sędziowskich, ale i obecnej krajowej rady sądownictwa również myślę, że wszystkich liczących się autorytetów prawniczych powody jest bardzo prosty ta nowa krajowa rada sądownictwa będzie organem niekonstytucyjnym ona powstanie na gruzach wcześniejsze krajowej rady sądownictwa z przerwaniem konstytucyjnie gwarantowanej gwarantowanego okresu kadencji tej poprzedniej rady, a również poprzez tryb wyboru członków rady przez parlament z naruszeniem zasady trójpodziału władzy wynikające z konstytucji trójpodziału i równoważenia się własnym, ale podobne zarzuty można postawić obecnemu Trybunałowi Konstytucyjnemu, a zatem nic nie apeluje do obecnych tych prawidłowo wybranych sędziów Trybunału, żeby zrzekli się stanowisk, więc jak rozumieć te różnice w myślę, że różnica polega na tym, że jeżeli chodzi o wybory do Trybunału Konstytucyjnego no to jest coś co jest od sądownictwa powszechnego dość odległe ta procedura natomiast tutaj tymi, którzy mają zostać członkami nowej krajowej rady sądownictwa mają być sędziowie sądów powszechnych, a więc jedni z nas to, że ja wciąż nie do końca rozumiem te różnice są w Trybunale Konstytucyjnym również zasiadają sędziowie Trybunału nad na tę chwilę jest właściwie sparaliżowany powołany powołanie do niego nowi sędziowie oni niezgodnie z konstytucją co sam Trybunał zresztą stwierdził jeszcze kiedy kiedy był wiarygodny w swoich orzeczeniach i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ci prawowici wybrani pełnią swoje funkcje, mimo że pełnią je w organie, który stracił po wiarygodność szacunek, więc znam się w ciąży, dlaczego kandydowanie do krajowej rady sądownictwa chemia porządnych ludzi dobrych prawników dobrych sędziów miały być czymś innym ustawy o Sądzie Najwyższym krajowej radzie sądownictwa to co się stało z Trybunałem Konstytucyjnym to co się stało z prokuraturą mówi to połączenie pozycji prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości, a więc upolitycznienie tego organu te wszystkie zmiany w sposób drastyczny zmieniają ustrój naszego państwa myślę, że ten ostry zmierza w stronę co najmniej autorytaryzmu, a jeżeli ktoś uważa, że może współdziałać w ramach takiego ustroju, który powstaje z rażącym złamaniem naszej konstytucji z rażącym złamaniem wiążących Polskę umów międzynarodowych NATO z powodzeniem metale wzrost cen do 2 Rzeczpospolita donosiła, że nie ma chętnych na razie, że nie zgłoszono żadnych kandydatur potwierdziła też Kancelaria Sejmu jest nam się czy rzeczywiście aż tak skutecznie apelowali jeszcze czy to po prostu będzie chwilą kwestia ostatnich dni tych ostatnich dni z możliwości zgłoszenia kandydatur, kiedy pojawią się, gdy konkretne nazwiska, jeżeli chodzi o potencjalnych kandydatów do nowej krajowej rady sądownictwa czy do tego nowego organu, który ma być nazywany krajową radą sądownictwa moim zdaniem na wyrost to trzeba tutaj rozróżnić sytuację pomiędzy możliwością kandydowania sędziów sądów powszechnych tych, którzy orzekają na linii czy kierują jednostkami poszczególnych sądów, a możliwością kandydowania z sędziów, którzy obecnie pracują na delegacji w ministerstwie, których jak sądzę jest około 1 50 osób dokładnych danych nie mam ci sędziowie, którzy od dłuższego czasu pracy w ministerstwie no bo oni Stali się urzędnikami urzędnikami organu wykonawczego tak naprawdę nie posłuchali apelu stowarzyszeń prawniczych o ustąpienie z tegoż ministerstwa w związku z podejmowaniem przez nie działa no właśnie zmierzających do zmiany ustroju Polski niekonstytucyjny sposób i moim zdaniem no nie będzie problemu z wyborem członków krajowej rady sądownictwa n p. spośród osób zasiadających obecnie w ministerstwie tych sędziów, którzy formalnie są sędziami wciąż ma faktyczne są urzędnikami zasiadającym w ministerstwie, bo skoro i tak trwają to znaczy, że dla nich nie jest problemem zamach na konstytucyjne ustrój Polski tak ja sądzę, że ci kandydaci, zwłaszcza ze strony ministerstwa nasze sceny będące w ministerstwie mogą pojawić się wystarczającej liczbie nawet zupełnie w ostatniej chwili natomiast na nie byłoby w porządku, gdyby pojawili się kandydaci ze strony sędziów orzekających najemnicy to sędziów funkcyjnych w tej emisji nie tylko Themis apelowała również o to, żeby nie przyjmować nominacji na funkcje prezesów wiceprezesów sądów wymienianych na podstawie tej ustawy są o sądach powszechnych innym no mimo to chętnie się znajdują, więc znam się, dlaczego i to ci chętni to nie są urzędnicy sędziowie Ministerstwo Sprawiedliwości tylko różnego rodzaju sędziowie z gminy z różnych sądów zeznaje przed el, dlaczego tak się dzieje, a myślę, że wchodzą tu w grę prozaiczne ludzkie przecenę na nas zwyczajnie są przyczyną może być chęć awansu może być chęć poprawienia swojego statusu materialnego sędziowie są też ludźmi i dom zdarzają się takie zachowania natomiast moim zdaniem, jeżeli ktoś dla awansu dla apanaży jest zdecydowany na to, żeby poświęcić swoją niezawisłość to on tak naprawdę traci atrybut sędziego czy, a wyjaśnimy to słuchaczom, bo one sens mówił na samym początku krajowa rada sądownictwa została powołana, z czym będzie powołana niekonstytucyjny sposób ta ustawa rażąco narusza konstytucję, ale czy samo jej funkcjonowanie, pomijając sposób powołania rzeczywiście jest z gruntu skazane na porażka oznacza nabycie bezprawnym działaniem innymi słowy czy można być Lu ty tak nieprawnie powołanym organie, ale i jednak pełnić chcą tą funkcję w sposób niezawisły niezależny następnie w być może teoretycznie można to sobie wyobrazić natomiast dno, jeżeli z góry wiadomo, że w tym organie większość będą miały mam takie osoby, które będą w stanie przeforsować każdą decyzje, które jest na rękę władzy wykonawczej no to on w taki udział byłby tylko je wyłącznie kwiatkiem do kożucha w sensie możliwości rzeczywistego merytorycznego wpływu na podejmowane decyzje, a niestety jedno ten udział będzie również legitymowanie MO w pewnym sensie organu działającego z naruszeniem podstawowych zasad prawa obowiązującego w Polsce pani sędzia te słowa, które pan właśnie wypowiedział są dokładną argumentację, która by wskazywała, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego ci legalni też powinni podać do dymisji, ponieważ legitymizują działania organu pod przewodnictwem sędzi Przyłębskiej, który jest kompletnie bezprawne i wykonuje polityczne zamówienie proszę zwrócić uwagę jeszcze na 1 czynnik część sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wciąż tam zasiadają zostali wybrali na normalnych zasadach tych legalnych obowiązujących wcześniej, zanim jeszcze po jawiła nam się instytucja sędziów dublerów, zanim doszło do przejęcia prezesury Trybunału Konstytucyjnego w sposób również naruszający przepisy także oni zostali wybrani na normalnych zdrowych zasadach i są pełnoprawnymi członkami tego waga na pewno tylko, tyle że organ stał się bezprawne to znaczy funkcjonowanie Trybunału i widzimy to praktycznie za każdym razem, kiedy Trybunał nie podejmuje pewnych spra w albo podejmuje na polityczne zamówienie widzimy dokładnie, że on stał się wraz z nosa zhańbiony zupełnie z z kompromis to one natomiast proszę zwrócić uwagę, że jednak co najmniej 1 sędziów, który zasiada w Trybunale tych sędziów legalnie wcześniej wybranych zgodnie z zasadami sztuki ma jednak wyraża swoje stanowisko, zgłaszając zdanie odrębne do ogłoszonego rzuca, w których jest w składzie i wydaje się, że w ten sposób ma on jednak może wyrazić jakąś tam myśl nazwijmy to Legalis styczną na wydziela ona zostać usłyszany nawet zamiast natomiast tutaj mamy całkowitą zagładę dotychczas istniejącego organu tam było to na zasadzie kooptacji takiego no można powiedzieć po wolnego po przejęciu stopniowego natomiast tutaj mamy całkowitą zagładę dotychczas istniejącego organu i utworzenie nowego, który już będzie powoływany na nowych zasadach moim zdaniem niekonstytucyjne tak wybierze sędziów Sejmu kandydatów mogą zgłaszać obywatele lub sędziowie, czyli wygląda na to, że nie tylko musi znaleźć 1 sędzia, któremu ta nowa krajowa rada nie przeszkadza jej kształt i sposób w jaki z Mekki spowodowana, ale musi się znaleźć 2 5 innych sędziów, którzy tego 1 poprą, czyli w sumie co najmniej 2 6, chyba że sobie nawzajem będą podpisywać te kandydatury, którzy nie odpowiedzą pozytywnie na oferty stowarzyszenia Themis to prawda, ale tak jak mówiłem samo ministerstwo jest około 1 5 0 sędziów, którzy z faktu samego ich dalszego pozostawania w ministerstwie należy wnioskować, że akceptują te zmiany, które się dokonują, które są niekonstytucyjne, a myślę, że z zebraniem takiego zestawu 2 6 osób nawet tam nie stwarzałoby najmniejszego problemu natomiast, jeżeli członkami rady zostaną sędziowie, którzy obecnie aż pracują w ministerstwie niektórzy tak naprawdę ostali się urzędnikami państwowymi NATO wtedy mielibyśmy do czynienia nie żadnym organem sędziowskim organem samorządu sędziowskiego tylko mielibyśmy do czynienia z delegatury Ministerstwa Sprawiedliwości audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i druga część rozmowy z panem sędzią Dariuszem Mazurem Sądu Okręgowego w Krakowie, ale co równie ważne przedstawicielem stowarzyszenia sędziów Themis i 1 ze stowarzyszeń, które apeluje do sędziów, aby nie kandydowali do krajowej rady sądownictwa tej nowej krajowej rady powoływanej zupełnie na nowo i również wspominał pan sędzia apeluje o nie wspieranie kandydatury innych sędziów, ponieważ zgodnie z ustawą teraz kandydata może wskazać w 2 00 0 obywateli lub 2 5 sędziów i chciałbym, żebyśmy wrócili na chwilę do tego czym będzie to nowa krajowa rada, bo jak pan sędzia sam wskazuje choćby samego Ministerstwa Sprawiedliwości mogą znaleźć się chętni sędziowie delegowani do pracy pod ministrem Ziobrą co to będzie oznaczał dla sądownictwa jeśli tych 15 sędziów znajdzie zostaną powołani przez Sejm i zaczną prace generalna zasada jest taka, że sądownictwo powinna być odrębną władzą niezależną od władzy wykonawczej ustawodawczej, by teraz czy organ, w którym jest tego rodzaju tworem, który ma w pierwszym rzędzie dbać o niezależność sądów niezawisłość sędziów, których jest odpowiedzialny bezpośrednio zatok to zostaje sędzią, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za to, który jest sędziowie są awansowany na wyższy szczebel, ponieważ on analizuje dokumenty dla prezydenta przedstawia mu kandydatów czy w sytuacji, kiedy taki organ pozostaje upolitycznione i on wybiera zarówno sędziów sądów powszechnych jak sędzia Sądu Najwyższego czy możemy jeszcze mówić o istnieniu prawdziwy gwarancji niezależności sądownictwa to proszę państwa, jeżeli krajowa rada sądownictwa ma być strażnikiem niezależności sądów niezawisłości sędziów i decydujący wpływ ma jej kształt na jej skład będzie miał czynnik polityczny to wtedy do łodzian do takiej sytuacji, jakbyśmy Lisa postanowił na straży kurnika i w jaki sposób ten organ ma chronić niezależność sądów przed wpływami politycznymi skoro na jego wybornego skład decydujący wpływ mają politycy przecież to jest kompletny absurd w dom w krajowej radzie sądownictwa i teraz zasiadają politycy wprost politycy posłowie senatorowie minister GI w UE, ale rozumiem, że dotychczas z tych zarzutów o upolitycznienie do krajowej rady sądownictwa nie można było kierować krajowa rada sądownictwa jest organem o charakterze mieszanym, który składa się z 2 5 członków w momencie, kiedy 1 0 członków mamy niejako z racji pełnionych urzędów tam w tym organie natomiast 1 5 z nich jest wybieranych przez organy samorządu sędziowskiego to jasne jest, że jest to organ no z przewagą czynnika Samorządowego sędziowskiego to, że tam są przedstawiciele tych innych władz to bardzo dobrze, ponieważ to ma służyć zapewnieniu harmonijnej współpracy pomiędzy poszczególnymi gałęziami władzy natomiast no to co ma się stać teraz to ma się stać właściwie jednolity organ, gdzie czynnik polityczny ma praktycznie pełną kontrolę w zamieszcza zapytać o 1 sprawę jednocześnie z apelem o mnie stowarzyszenia Themis pojawiła się uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów sądów Najwyższego w tej uchwale sędziowie ponownie przypominają, że ustawy o Sądzie Najwyższym o krajowej radzie sądownictwa o sądach powszechnych zostały przyjęte z naruszeniem prawa są sprzeczne z konstytucją łamie zasadę trójpodziału władz, a jednocześnie w tym samym oświadczeniu w tej uchwale sędziowie Sądu Najwyższego piszą tak apelujemy o uszanowanie decyzji każdego sędziego, który wg nowej ustawy o Sądzie Najwyższym zostaje zmuszony do podjęcia decyzji co do dalszego pozostania na stanowisku przejścia stan spoczynku lub ubiegania się o zgodę władzy wykonawczej na przedłużenie wykonywania sprawowanego urzędu jak pan rozumie ten punkt uchwały ja rozumiem w taki sposób, że jest to sytuacja nieco podobna do tej dot taką mieliśmy do czynienia w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, tyle że tam nota mniejsze ilości osób wchodziła w grę niż tutaj, bo tam było 1 5 osób to około 90 no zgodnie z tymi nowymi przepisami o Sądzie Najwyższym nie jest tak jak miało być przypomnę w pierwszej tej lipcowej wersji zaproponowanej przez grupę rzekomo posłów, gdzie z dnia na dzień miał zostać wygaszone Sąd Najwyższy i powołany nowy praktyczny jedno osobową decyzją ministra sprawiedliwości z nagrodą jest o krajowej rady sądownictwa pełna klasyka tego nie ma takich tego tego nie ma związku z tym znowu mamy taką sytuację, że na dziś szacuje się różne są to szacunki jak leży gdzieś tam na morzu około 5 0 bodajże sędziów pozostanie w tym Nowy Sącz jest tych dotychczasowych, a więc, którzy zostali prawidłowo wybrani na jej ci sędziowie być może podobnie jak ci tzw. starzy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym na będą mogli choćby, wyrażając zdanie odrębne w jaki sposób dać wyraz swojej oceny przynajmniej dać świadectwo prawdzie, więc tutaj ta sytuacja nie jest jednoznaczna absolutnie tak samo broni sędzia, bo to rzeczywiście jest nim pytam złośliwie to dlaczego w takim razie SLD sędzia Dariusz Zawistowski podaje się do dymisji jako przewodniczący krajowej rady sądownictwa zamiast trwać i walczyć o to nie kandydować znowu uczy czy być przedstawicielem Sądu Najwyższego do krajowej rady, żeby dawać świadectwo, żeby stawiać opór temu coś tam w krajowej radzie będzie da się działo, ale proszę zwrócić uwagę, że on i tak za chwilę przestałby być tym przewodniczącym prawda, bo tam w terminie 3 mieć 3 miesięcy wszystkie te okresy służby dotychczasowego osób wygasają, o ile wcześniej nie zostaną wybrane nowe osoby no to mamy do czynienia z tą sytuacją całkowitej zagłady tego organu i tworzenia zupełnie nowego tu nie ma szansy na zachowanie jakiejkolwiek ciągłości instytucjonalnej na to, żeby na dłuższą metę noc choćby dawać świadectwo prawdzie to będzie możliwe będą kandydatury na sędziów będzie można je oceniać sprzeciwiać się pomagać opozycji momencie, ale tak jak mówiłem kadencja wszystkich członków również przewodniczącego będzie przerwana w oczywiście zdarzają się różne rozmowy w ewentualnym kandydowaniu do krajowej rady po to, żeby nie było ono całkowicie wypełniona sędziami posłusznym jej Zbigniewowi Ziobrze, ale tak jak mówię ta nowa krajowa rada ona przede wszystkim opiniuje prawda decyzje o tym czy ktoś zostanie pozytywnie zaopiniowane przez co negatywnie będą zapadały większością głosów tutaj na niespecjalnie będzie jakaś możliwość tak jak w orzeczeniu tym zdaniu odrębnym do rzucenia choćby wyrażenie jakiegoś Niewiem szerszego umotywowanego stanowiska, które będzie można upublicznić, a teraz to jest troszeczkę co innego w derbach z góry wiadomo, że będzie się na dno na przegranej pozycji nawet trudno będzie dać świadectwo prawdzie w jak w takim razie stowarzyszenia no a poza tym przepraszam, że przez lata w proszą też spojrzeć na to z punktu widzenia całości na w momencie, kiedy powiedzmy było nas wiemy to przejmowana kontrola nad Trybunałem Konstytucyjnym sposób niekonstytucyjne na wciąż jeszcze istniały inne organy ochrony prawnej te Najwyższego z CBA, które były niezależne prawda jest to niebyła także chodziło się już kompletnie różny cały system tutaj już w tym momencie, kiedy mamy przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym nad krajową radą sądownictwa i nad Sądem Najwyższym w jakiejś tam stopniu nad sądami powszechnymi mamy już do czynienia z taką zmianą systemu może na to to już jest tak jakby jakby pani no nie wiem zgodziła się na to zmierzamy w stronę nie wiem dyktatury to by powiedzieć, czego zgadzając się na to, że pozostanę ciastem centralnym organie no tak jakby legitymizujący w całość tych zmian w PGM szczęście ja widzę, że nie jestem do tych zmian to, że raczej ta faza bardzo zaawansowana cóż trudno mieć jakiekolwiek złudzenia jasne ja widzę ten tragizm tej sytuacji tylko wyobrażą sobie, że dla wielu słuchaczy słuchacze może być niejasne, dlaczego pozostawanie w Sądzie Najwyższym albo pozostawanie w Trybunale jest w porządku, a kandydowanie do krajowej rady sądownictwa nie myślę, że to udało nam się tutaj jakoś rozjaśnić GI i Sąd Najwyższy zarówno jak Trybunał Konstytucyjny w jaki sposób i częściowe bodaj zachowały ciągłość instytucjonalną od strony formalnej ci sędziowie tzw. starzy obydwu tych organów byli wybrani w sposób Konstytucyjny legalne na ani mogą czuć się Magda będzie od strony formalnej w prawie jakoś tam wyraża swoją piłkę, a ich miastu tak mamy zupełnie nowym niekonstytucyjne Morgan w Chełmie, a propos tej kozy to jej ciągłości instytucjonalnej jakieś stanowisko stowarzyszenia wobec nowo powoływanej Izby dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym nowej silnej z potężnymi kompetencjami własnym budżetem silnym prezesem tej Izby czy sędziowie powinni do niej kandydować czy powinni zgłaszać się dowie jako uczestnik jako członkowie tej Izby dla moim zdaniem sąd, że również zdaniem stowarzyszenia, chociaż tego nie konsultowałem absolutnie nie ta izba ja tylko powiem od 2 uregulowania, które w tej izbie się pojawią to kwestia pierwsza zgodnie z opisem procedury, jaka ma w tej izbie obowiązywać w przypadku postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom tam postępowanie przeciwko sędziemu będzie mogło się w szczególnych sytuacjach toczyć nawet w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zarówno sędziego o spready wiemy przepraszam nieobecność zarówno sędziego Jagiellonia obrońcy czy po sobie wyobrazić obydwaj są nie wiem chorzy, przedkładając zaświadczenie lekarskie, ale jednak postępowanie się toczy i orzeczenie zapada taki poziom huk gwarancji procesowych w tym postępowaniu o jakiej ten przepis daje sprawia, że są to niższe gwarancje procesowe niż normalnego oskarżonego w postępowaniu karnym i teraz proszę sobie wyobrazić, jakie będzie miał poczucie niezależności sędzia, który będzie świadom tego, że w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego jego poziom ochrony będzie niższy niż poziom ochrony obywatela sprawie, którą on prowadzi no jest to jeszcze by coś głęboko nie tak kwestia druga będzie tam n p. możliwość taka, że jeżeli rzecznik dyscyplinarny odmówił wszczęcia postępowania przeciwko sędziemu postępowania dyscyplinarnego ze względu na brak podsta w faktycznych to minister sprawiedliwości prokurator generalny będzie miał prawo skutecznego sprzeciwu wobec takiej decyzji, które będzie wiążący dla rzecznika dyscyplinarnego na wyobrażam sobie nawet sytuacja zostanie działa w jej sędziemu stawia się na zupełnie wyssane z palca zarzuty dyscyplinarne oczywiście rzecznik odmawia wobec braku podstaw faktycznych Manchesteru nie da zrobić minister się sprzeciwia tam nie ma żadnego ograniczenia, że taka sytuacja może nastąpić raz 2 × w czasie postępowania dyscyplinarnego jest możliwość zawieszenia sędziego w pełnieniu obowiązków wtedy jego wynagrodzenie obiekt ulega obniżeniu o połowę jest odsunięta od swoich obowiązków innymi słowy można sędziego ma wyeliminować z prowadzonej sprawy norm są to rozwiązania wręcz nieprawdopodobne, a prościej jest zwrócić uwagę na ten dodatek funkcyjny 40 %, które mają dostawać tylko sędziowie tej Izby pytanie za co ten dodatek funkcyjny tam praca pod względem prawnym pod względem umiejętności i prawnych będzie dużo łatwiejsza niż tych pozostałych izbach robimy prawne będą dużo łatwiejsze prawdopodobnie tej pracy będzie dużo mniej, więc po tanie za co te 40 % ja powiem szczerze mam tutaj bardzo niedobre takie historyczne skojarzenia jakoś dziwnie to 40 % kojarzy z 30 judaszowe mi srebrny ekran w bazie rzemieniem inflacja 40 % to też mogą być na bóle kręgosłupa spowodowane jego wielkością panie znajdują mówi prawdę musimy dokończyć za 10 dni będziemy już wiedzieli ilu ich, gdy kandydatów czy w ogóle i jacy pojawili się jeszcze chodzi o listę kandydatów do krajowej rady sądownictwa zobaczymy też to ich poparł i będziemy oczywiście temu wszystkiemu się przyglądać zobaczymy też jak zachowa się opozycja w sejmie sędzia Dariusz Mazur z Sądu Okręgowego w Krakowie i stowarzyszenia sędziów Themis bardzo dziękuję za spotkanie również dziękuję mam nadzieję, że to będą kandydaci ministerstwa nie sądów powszechnych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA