REKLAMA

Komisja weryfikacyjna z uprawnieniami prokuratorskimi

Analizy
Data emisji:
2018-01-17 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu gość pani Beata się zmienia go prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów, ale też autorka książki reprywatyzacja spór Polskę w dzień dobry dzień dobry i oczywiście będziemy rozmawiać o reprywatyzacji, chociaż coraz częściej zamiast o reprywatyzacji to rozmawiamy on w komisji weryfikacyjnej jej działaniu w el anty reprywatyzacyjnym czy czeladniczy w kontrze do reprywatyzacji i tak też będzie dzisiaj sejmy Rozwiń » parę dni temu wczoraj już w przyjął ustawę, a wczoraj wsparła ją senacka komisja chodzi o nowelizację ustawy powołującej komisję weryfikacyjną komisja weryfikacyjna działa od pół roku i okazuje się, że już trzeba było zmieniać przepisy, bo były one niewystarczające inni zdaniem Anny członków komisji chodzi o to, żeby działała ona jeszcze szybciej jeszcze sprawniej i żeby świadkowie nie opóźniali procedowania kolejnych spra w kolejnych kamienic, z których co, do których nic bym wątpliwości ma komisja w o coś z tą nowelizacją roboczo nazwałam nowelizacja wymienia Hanna Gronkiewicz Waltz słusznie ten dokument poniekąd tak na pewno byłyby przepisy nowelizacji tej ustawy o komisji umożliwiają ukarania Hanny Gronkiewicz-Waltz grzywną za niestawiennictwo wcześniej to byłem winny nie może we prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz walczyła przed sądem o to czy ma być ukarana czy nie czy jak powinna być traktowana w tym postępowaniu i trwa cała trwała cała idzie walka wielka między Patrykiem, jakim Hanną Gronkiewicz-Waltz i trudno się kończy, ponieważ po prostu zmienia jest ustawa, która teraz już umożliwia ukaranie Hanny Gronkiewicz-Waltz teraz już nie ma żadnych wątpliwości po prostu zostały usunięte przez przez autorów tej nowelizacji ówcześnie pani prezydent się broniła, że ono nie przychodzi na komisję jako, ale też w ogóle nie przychodzi, ale my jest wzywana jako ona powinna być jako prezydent i 3 czy jakoś tak była to ta argumentacja nie chodzącego szczegóły Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że jest organem i organ nie jest reprezentowany przez pełnomocników, którzy przychodzili na stale o rozpra w i którzy robią z owym przedstawiali racji Hanny Gronkiewicz-Waltz jest zaś właśnie nie jej tylko organ nie jest, ale ważne, jakoby przedstawienie racji pani prezydent miasta stołecznego Warszawy z tego powodu Hanna Gronkiewicz-Waltz uważa, że ona nie musisz się tam stawić osobiście to co zmienia ta ustawa o grzech NIK za każdy, kto zostanie wezwany Jeślinie zjawi zostanie można na niego nałożyć grzywnę tak to także, gdyż wcześniej były możliwe teraz będą możliwe również do nałożenia na prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, więc jest pierwsza zmiana druga zmiana natomiast jest taka, że jeżeli grzywnę nie pomogą grzywnę nawet do 30  000 zł to wówczas komisja może się zwrócić do prokuratora o zatrzymanie takiej osoby i przymusowe doprowadzenie na drzewach na przesłuchanie na posiedzenia komisji na rozprawy komisji planu w życie nie będziemy przewidywać co będzie z tym dalej, bo szczerze przyznam, że mimo, że większość mediów to nie uznała za naj istotniejszy to jakoś mnie nie wydaje się szczególnie fascynujące, zwłaszcza że sam chyba zgadza się ze mną minister, jaki tylko, że podejrzewa, że pani prezydent da się nie pojawi na komisji jest to zostawmy zobaczymy co będzie działo dalej w natomiast ta nowelizacja to nie tylko kwestia grzywien, ale i zmiana poszerzenie znów koło kompetencji komisji, o co tutaj chodzi Penn poszerzenia kompetencji i jest wiele obszarów, na które kompetencje komisji zostaną poszerzone m. in. komisja będzie miała takie uprawnienia jak prokuratorów kodeksy w innych procedurach administracyjnych cywilnych również prokurator będzie mógł brać udział w posiedzeniach komisji poza tym to jest dosyć istotna zmiana, która pewnie wynika z tego, że komisja dotychczas miała pewne problemy, żeby efektywnie obradować przy dotyczący komisji czy Patryk, jaki będzie upoważniać do wykonywania różnych czynności nie tylko członków komisji, ale również członków Ministerstwa Sprawiedliwości to znaczy, że w zasadzie całe Ministerstwo Sprawiedliwości stanie się zapleczem do ich wykonywania do pójdą do wspierania prac komisji i wracający, by do tego, że rynki inne imprezy, że przy plaży przewodniczący komisji ma uprawnienia prokuratora to znaczy, że w drodze upoważnienia uprawnienia prokuratorskie może być w zasadzie każdy urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości najemcy z drzewem Roto zaakceptował do tej pory to byłby głównym prokuratorem generalnym adres nagle, gdy minister, jaki być o kompetencje prokuratorskie z całego, więc wszyscy go urzędnicy nie z Diego jako wiceminister sprawiedliwości będą też mogli w ten sposób działać to jest chyba jakoś nie w porządku no niby mokro minister sprawiedliwości wciąż czuwa nad odwołaniem powoływaniem nagrodziła nas składem konwój więc, jakby wciąż ma wpływ na to kto będzie decydować analiza pewne jak będzie decydować, żeby komisja mogła dalej procedować jak najbardziej efektywne za chwilę jeszcze wrócimy do tej kwestii związanej z uprawnieniami prokuratorskimi Aleszczyk zatrzymać na chwilę na zapleczu ministerialnym ono z tych dotychczasowych posiedzeń wynika z obroną rzeczywiście potrzebne, że komisja sobie po prostu nie radzi z liczbą dokumentów i skomplikowaniem spra w w największym największy problem komisji oczywiście były takie drobne drobne problemy, które możemy wnioskować właśnie z tej nowelizacji uzasadnienia tej nowelizacji już projektu póki co znaczy takie, że właśnie łatwiej będzie procedować żal można to na oddelegować pewne obowiązki łatwiej zdecydować, jeżeli n p . prezes sądu będzie zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów jakich żąda komisja łatwiej procedować, jeżeli komisja ma dostęp do różnych danych rejestrów z wnuczką z ksiąg wieczystych tak dalej tak dalej natomiast głównym problemem i po to jest pewna oś sporu między komisją teraz auta komentatorami tej do tego projektu jest to jaki skutek mają decyzje komisji i te zasady, która wszystkich zastanawia się pali nowej, by to za rok będziemy o tym, mówić za było źle dziennik Gazeta prawna napisał, że skończy się tym, że osoba zupełnie nieświadoma kupująca mieszkanie w reprywatyzacji kamienicy z recept Achilles będzie mogło w ZUS stracić mieszkanie, by unieważnić to umowa sprzedaży czy ma rację dziennik Gazeta prawna czy też ma rację minister jaki, który twierdzi, że absolutnie takich efektów nie będzie to zaraz będzie próbował rozstrzygnąć, ale jeszcze zostańmy na chwilę przy tych gmin możliwościach, które pani wymieniła n p. sięgania po wszystkie dokumenty i w aktach sądowych no to brzmi sensownie skoro już tak tak komisja istnieje skoro i tak już wiemy, że jest potężna oto niech ma dostęp do wszystkich informacji czy to jest jakieś naruszenie porządku no tak to jest element większej całości to znaczy, jeżeli komisja ma tu nie chodzi tu grać, bo dostęp do samych dokumentów no bo faktycznie to brzmiało logicznie, jeżeli komisja ma też możliwość zawieszania jakichkolwiek postępowań, które się gdzieś indziej toczą w ogóle to, że się, że przewodniczący Patryk jakieś poprosi prezes prezesa, jakiego sądu ten prezes sądu musi udostępnić dokumenty to świadczy o ustawieniu jakiś taki o jakich relacji między komisją weryfikacyjną, a systemem sądownictwa n p. to jest oczywiście problem, który się pojawiły był komentowany szeroko już dużo wcześniej to znaczy w momencie, w którym komisja weryfikacyjna powstawała, jaka jest relacja między komisją, która ma uprawnienia sądownicze, bo w ogóle dzieci władz do wymiaru sprawiedliwości w ale w, bo to jest taki trochę prawniczy spór trochę pewnie konstytucji jest Konstytucyjny, a dla zwykłego obywatela to z kolei jak mówią skoro ta komisja nie istnieje coś co za różnica czy prezes sądu będzie odpowiadał na wniosek i go rozważał, a z drugiej strony proponuje ustawa ma po prostu obowiązek odpowiedzieć pozytywnie koniec kropką, jaka tu krzywda się może wydarzyć to jest po prostu o w przypadku, gdyby jakiś pojedynczej sprawy reprywatyzacyjne to oczywiście możemy się jak najlepszy skutek to znaczy komisja będzie dysponował szeregiem dokumentów, które nie pozostawiał żadnych niejasności co do stanu faktycznego natomiast zagrożenie steki dużo wody z Barcina takim ogólnym poziomie to znaczy co będzie w sytuacji, kiedy z takiego takiego z takiej czynności uczynimy zasady co będzie w przypadku, kiedy powstanie kolejna komisja wyborcza zupełnie innej sprawy niż prywatyzacja przez inną władzę przez innych polityków prowadzona i co w sytuacji, której politycy nagle mają nieograniczony dostęp do różnych danych o obywatelach, którym niekoniecznie NIK nie ma nic nie ma pełnego nadzoru nad ustawami o ludziach to widziała, wykazując komisję weryfikacyjną możemy się spod okres spodziewać bardzo pozytywnych efektów tej zmiany i Dawid wymiernego być może na kolei do kolejnej sprawy to już się przyda test proste pytanie bardziej ogólne i tych z pytaniem po wystawiamy je zresztą też na Dudę na antenie tego Radia u pani doktor wody zwielokrotnić te pytania były stawiane, jakie ma ogólnie skutki dla całego systemu prawnego i Ostródy dla ich suma skutki ustrojowym tak, bo to nie jest nie musi być także zmienimy litera konstytucji wtedy nagle obudzimy się w nowym stroju może być także o to powołujemy komisję, która ma kompetencje prokuratorskie śledcza sądowe administracyjne polityczne i uczniem, jakie jeszcze i nagle ona po prostu istnieje skoro ona istnieje i brak jest nad nią kontroli to po prostu to jest pytanie oto ku ku czemu zmierzamy czy inne problemy społeczne naszego kraju będziemy czy prawne będzie mer za chwilę w eksportować psy sądów dodał odwagi specjalny komitet kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie słynąca czas pani Beata siemienia go prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów i autorka książki reprywatyzacja tu pe w ne prywatyzując Polskę i rozmawiamy o zmianach w ustawie, która była podstawą powołania komisji weryfikacyjnej komisja młoda ustawa też młoda, ale już doszło do nowelizacji w i przyglądamy się temu on co pisze zmienia jeśli chodzi o możliwości komisji, jaki ma wywołać efekt dziennik Gazeta prawna opublikował tekst, który z, którego wynikało, że w związku z tą nowelizacją w sytuacji, kiedy ktoś kupił mieszkanie w niezgodzie niesprawnym zreprywatyzowanych kamienicy to po działaniach komisji może zostać po prostu tego mieszkania pozbawiony umowa kupna mogła może zostać unieważniona na to zareagował ostro minister Patryk jaki, który stwierdził, że to jest absolutna nieprawda i żadnych takich żadnych takich zmian nie wprowadza się to kto ma rację no trudno tutaj rozstrzygać było, gdyby na ogół wg wytknąć powiem tak wg prof. Łętowskiej jest to zagrożenie, o którym pisze dziennik Gazeta prawna to znaczy nowelizacja wprowadza pewną niepewność w obrocie nieruchomościami i ta niepewność może się odbyć Note na takich osobach, które po prostu kupiły mieszkanie na kredyt mieszkanie w zreprywatyzowanej kamienicy odnowionej być może niekoniecznie koperta MEN czasem po prostu zwykłe, bo prostu kupiły mieszkanie na wolnym rynku i faktycznie to może dotknąć osoby, które po zmianie mają duży wiele w związku z reprywatyzacją po prostu kupują kupiły mieszkanie, dlatego że pełen jest głód mieszkaniowy tych mieszkań jest wiecznie za mało szczególnie w Warszawie, ale chodzi o takie pojęcie wywłaszczania nieruchomości i automatyczne wpisy do księgi wieczystej i dzieli nas z grona twierdzi, że ów automatyzm, który miał przyspieszyć skutki komisji skutki działań komisji tak naprawdę właśnie może uderzyć tego typu osoby te były w te ważne, żeby powiedzieć w jakim celu ten przepis zostanie wprowadzony obecnie komisja boryka się z takim problemem problem, który był już sygnalizowany wcześniej od lipca między nimi w oko Press podróż po 1 z pierwszych decyzji, że wcale nie dzieje się tak jak mu wypłatę po przewodniczący Patryk jaki, że już kamienicy wracają do miasta artystów w Rosji lokatorzy za uratowanie dokładnie to jest nieprawda do tego że, żeby one musiały, żeby w kamienicy wrócił wróciły do miasta konieczne jest odpowiedni wpis w księgach wieczystych czy też wykreślenia ostatniego z wpisów, w którego to do wpisu wykreślenia nie mogą dokonać komisja nie to tego dokonuje wciąż sąd wieczystoksięgowy, ale i bez sąd może mógł tego dokonać decyzję musi stać się prawomocne, a prawomocne staje się decyzja komisji staje się prawomocne dopiero wtedy, kiedy zostanie zweryfikowana przez sądy administracyjne po kolejce zaskarżane do WSA w działalność to, że odwołany czyści się tak u nas rząd dotychczas wszystkie te decyzje zostały zaskarżone, czyli zaledwie 2 3 lata może bogatymi w Kościerzynie zakończy się ta cała procedura i teraz NATO odpowiadała nowelizacja dokładnie, która mówi to zostawmy spokoju ten sąd tak dziś do rozmów o skrócenie drogi między wydaniem decyzji przez komisję, a wpisem do ksiąg wieczystych z pominięciem sądu naczynie z pominięciem sądu tylko bez ważenia na to całą procedurę innym zaskarżania decyzji to znaczy chodzi o to, żeby decyzję, żeby decyzja mogła być wykonalne od razu pojazd jak ustalili, że wolę znaczka na sprawę karną jest Sąd I instancji, który wykonuje na rząd z żadną jej sąd skazuje kosz na więzienie z powodu kar skalnych i ono oczywiście ma prawo się odwołać, ale na razie trwa do więzienia no ale jeżeli uprzednio wytworzył technologię z sobą legislacyjnego do karnego to mniej więcej tak to wyglądało i w związku z tym rozumiem, że albo działanie, bo istnieje ryzyko, że ktoś zostanie w ten sposób pozbawiony mieszkania, a to co, gdzie jak zmniejszać lub zwiększać ryzyko od czego zależy na to zależy od tego jakie jak komisja będzie Job BIK znajdują się prosto z sytuacji nadzwyczajnych nie było dotychczas w porządku prawnym polskim porządku prawnym takie sytuacje mamy teraz dotychczas to nowelizacja jest oczywistym prawnicy prawniczki się zdarzają i do końca nie wiemy jak ona będzie działać można zakładać n p. komisja będzie wiedziała, że mieszkania w kamienicy członka komisji zajmuje zostały już sprzedane ludziom, którzy nie mają nic wspólnego z biznesem reprywatyzacyjnym i w związku z tym ich ewentualna decyzja wpłynie bezpośrednio na los tych tych grup tych ludzi i mógł im będzie musiał wziąć pod uwagę czy jakoś inaczej i nie są bardzo złym, jakie stanowisko przewodniczącego komisji Patryk jakiego, który twierdzi że, że jest inaczej niż twierdzi naprzód komisja euro przy naszym Gazeta prawna czy prof. Łętowska inż. Ziętek argumenty nie rozumiem, jakim sposobem PRM mróz na trudne natychmiastowych PiS miałby nie dotyczyć tych mieszkańców, którzy kupili mieszkania może to być także dotyczy ten wpis dotyczy tylko tej części wspólnej i nie wykupionych lokali natomiast lokale, które już zostały wykupione są, jakby wyjęte z dużą moc działania tego wpisu ja uwielbiam te komisje są po prostu jest zupełnie nowa nowa historia w Polskim w Polskim prawie nikt by prawnicy, którzy ze mną o tym, rozmawiają z Szyman taki jak poszerzone źrenice jak o tym, mówią, ale to trudno jest taki los prawnika, zwłaszcza w świecie, w którym nie ma szacunku do państwa prawa chciał jeszcze zapytać lokatorów Patryk, jaki tak jak zdawałyśmy mówił o tym, że wreszcie lokatorom ktoś pomaga wcześnie, by się nie działo komisja już podjęła decyzję w sprawie w co najmniej kilku dobrych adresów i znają się czy rzeczywiście jest tak, że lokatorzy ulicy twardej się na Chmielnej czy Nabielaka czy Nowogrodzkiej już teraz mają spokój czyste sny w z nieruchomości zmiany przez panią redaktor to są nieruchomości niezabudowane natomiast, jeżeli chodzi o te zabudowane sytuacja jest wciąż dramatyczna tych lokatorów komitet obrony praw lokatorów jest stałym kontakcie z lokatorami z Nowogrodzkiej 6, a chociażby czystość w poznańskiej 1 4 i wiemy o takich sytuacjach, że n p. lokatorzy mają 9 °C w mieszkaniach, ponieważ zostało wyłączone centralne ogrzewanie i nie ma ciepłej wody, ale dla nas bolesną oraz dlaczego bo komisja uznała decyzję reprywatyzacyjną za nie było za niezgodną z prawem w związku z tym obecny właściciel tej kamienicy nie powinien mieć prawo do niej, bo to może wyłącza ogrzewanie, bo umowa nie nie rozumiem co się dzieje tak naprawdę, jaki jest po prostu wyłączy do tego, że jest tam remont formalnie to jak wspomniałem wciąż właścicielem jest w przypadku Nowogrodzkiej 6, a Feniks, dlatego że miasto jeszcze nie jest nowym właścicielem, bo tak jak wspominałam do tego potrzebny zupełnie wpis w księgach wieczystych tego wpisu jeszcze nie ma, więc formalnie mimo tego, że komisja wyda decyzję właścicielem pozostaje Feniks to oznacza, że stroną umowy najmu z lokatorami również Feniks i wyeliminuje oznacza, że wynik może wciąż wypowiadać umowy co miało miejsce na PiS z poznańskiej 14 fani wciąż może podwyższać czynsze to jesteś po prostu zarządza nieruchomością, więc może wyłączyć ogrzewanie, jeżeli uważa, że to jest potrzeba do tego, żeby jakiś remont wykonać remont wciąż jest wykonywany na Nowogrodzkiej akurat tłumaczy to tak, że w momencie, kiedy komisja wydawała decyzje mieli zadaszone tylko pół dachu i toby skutkowało niepowetowaną szkodą dla całego budynku jest remont muszą dokończyć, ale proszę wierzyć, że wciąż w tych budynkach jest tak niebywały chaos ten nie da się zwyczajnie wytrzymać, a lokatorzy muszą wychodzić w ogóle ze domu jak wynik netto katorgi nam donoszą mówią, że chodzą n p. po centrach dobrze by się ogrzać, dlatego że w tych mieszkaniach nie da się mieszkać w tle no i co ciekawe i jeżeli ale to ja bym chciał zrozumieć tekst już zupełnie po ludzku firma Fenix zgroza wielki remont w kamienicy, w której są lokatorzy UE i sprawia, że oni żyją w warunkach no poniżej wszelkiej godności w hałasie i nic dobrego, ale to są w sprawie lokatorzy nie są jacyś ludzie, którzy sobie ze skłotu Walid mieszkania, gdyż są lokatorzy, którzy mieszkają często od kilkudziesięciu lat nieuważnie z najmu Noto, gdzie z dniem policja art, gdzie dziś nikt ich inspekcje ktoś przecież powinien temu zapobiega akurat Inspekcja była tam w czwartek i okazało się, że on kilka miesięcy temu w listopadzie Inspekcja inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję, w której zobowiązał fani są do tego, żeby on naprawić strop, który sypie lokatorce na głowę, żeby coś zrobić szczelinami w jakiś w stanach istotnych w konstrukcji budynku, która pękają i stwarzają zagrożenia i to jest on jest dokładne psa tej decyzji orzekł, że te wszystkie problemy z ZUS za ścianami sufitem stanowi zagrożenie dla osób, które mieszkają z drużyny no właśnie tego się przeprowadza ich tak długo, że trzeba też syndromu skutecznie przeprowadzać, jeżeli do inspektora inspektor nadzoru budowlanego zobowiązuje do tego, żeby usunąć usterki ona po kilku miesiącach nie są usuwane, a Inspektorat jedyne co robi, bo jedno co może zrobić to jest upomnienie to może zastanówmy się czy nowelizacja nie powinny iść w tym stronę, żeby Inspektorat nadzoru budowlanego miał większy większą kontrolę i wpły w na to jak remonty są przeprowadzane w reprywatyzowanych budynkach, bo często to właśnie remont, który teoretycznie ma doprowadzić do lepszego standardu mieszkań doprowadza do tego, że lokatorzy nie są w stanie tam mieszkać i do tego, że tak naprawdę ten standard mieszkań się pogarsza na skutek czego albo sami dobrowolnie odprowadzają bogaczy dobrowolnie sów bez tego, że ruszanie albo też, że po prostu inny uzasadnia podwyżki czynszu, więc tak czy seks skutek jest taki, że lokatorzy wpadają w spiralę zadłużenia, gdyż nie są w stanie tam mieszkać chęci pani mówi o tym, że, zostawiając na boku ministra, jakiego jego komisje w, że właściwe w Polsce lokatorom można zrobić wszystko to jeszcze w świetle prawa to znaczy nie ma na nowe nie świetna, ale na pewno nie będzie kogoś z jego sierżanta, który przyjdzie nam powierzono metek nie robić Bernd Neumann prawu, które teoretycznie chroni lokatorów tylko żona nie jest egzekwowane na świat moim sukcesie, bo tyle Inspektorat zawodzi, bo tak, ale zawodzi też prokuratura przecież w kodeksie karnym od stycznia 20 1 6 roku jest wprowadzone wprowadzony przepis, który mówi, że przestępstwem jest nękanie lokatorów nawet sposób nie bezpośrednio po ciosie PiS przeciwko czyściciele kamienic nie tak i co i co robi prokuratura w sprawie Nowogrodzkiej czy poznański jest z mojej wiedzy wynika, że prowadzi postępowanie, ale na razie jeszcze nikomu nie postawiono zarzutów i nic z tym dalej nie dzieje znaczy jeszcze niema ani zarzutów Ania aktu oskarżenia lokatorzy w zasadzie nie mogło dochodzić od niego zadośćuczynienia z powodu tego, że są nękani mało tego w moim odczuciu to nękanie wciąż ma to miejsce w stylu państwa zostawimy w tym wnioski właściwie każdy może wyciągnąć sam ENA i kiedy będziemy rosnąć razem śledzić obrady komisji ministra jakiego, który dawał wyraźnie zachwycony swoją rolę może warto zastanowić czy przy okazji pan wiceminister sprawiedliwości mógłby zaangażować podległe mu służby do tego, żeby zajęły się realnym życiem ludzi, a nie tylko popisami w czasie przesłuchiwania świadków to jest taki punkt atakiem na moją myśl na koniec pani Beata siemienia jako prawniczka z komitetu obrony praw lokatorów autorka książki reprywatyzacja ująć w coś mam się z tym słowem w strefach re, wprowadzając Polskę w bardzo dziękuję za spotkania dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA