REKLAMA

"Lesbos" - biografie pisarek, które kochały kobiety

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-17 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
54:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM, a skoro minęła godzina dwudziesta trzecia to przyszedł czas na program między stronami, czyli rozmowy o książkach z ludźmi, którzy je piszą dziś naszym gościem jest pani Renata Lis dobry wieczór dobry wieczór pisarka tłumaczka państwo pewnie pamiętają rozmowę z panią Renatą Lis o książce o naszej, chociaż sektory, które jest pani autorką, czyli w lodach Prowansji Bonin na wygnaniu od jeśli słuchacze nic Rozwiń » wszelkie rozmowy polecam dostałaś Radia TOK FM internetowych stronach można od posłuchać także rozmowy, ale dziś spotykamy się z powodu książki, którą pani napisała też w ubiegłym roku miała miejsce premiera też książki we wrześniu książka nosi tytuł Lesbos wydało wydawnictwo sic, a inny fragment tej książki to wieś wiersze satelitarnych, które są Renner tłumaczone przez Zbigniewa liczące tak tak zawsze pamiętam, żeby staram się pan też, żeby tłumaczy wymieniać to po tym, jak w jakieś 2 lata temu do naszego programu nad siłą usuwać rozżalony, że opowiadałem o książce okazało się, że fragmenty były w czymś tłumaczeniu i nie poda się tego tłumaczenia Annę to jest o tyle istotne, że panie oprócz oprócz działalności pisarskiej pań też jest tłumaczką traktuje z 8 wierszy Sofii porno, który na moją prośbę o przewozie Zbigniew Dmitruk co właśnie, bo nie była to poetka do tej pory tłumaczone w Polsce z wyjątkiem 2 utworów powiedz smyczki, bo kiedyś tam jakiś antologii dawno temu nikt nie bardzo kojarzy, więc wydawało mi się, że ma to sens, żeby pokazać, chociaż jakiś niewielki fragment twórczości, więc jest, choć się pierwszy przed wejściem a dlaczego w te akurat ta postać znalazła się pośród kilku innych w pani książce no to jest taka postać, która w ogóle zwróciła mi tę książkę, bo to miała być w zamierzeniu książka Josepha niejako najpierw zaczęłam ją pisać tak po bożemu znaczy zaczęłam tak zbierasz to co wiemy raczej to, czego nie wiemy o zachowanie wydaje nam się, że wiemy i myślałam, że to będzie raczej tak opowiada nam właśnie, że rozmaite mity właściwie, która jest czy wymysły jakiś późniejsza na jej temat, które uważamy czasem za za wiedzę historyczną może tak będą o tym, opowiadała, ale dno potem potem znalazłam tomik Sofii po nogach w swojej bibliotece zresztą w śród książek, które kiedyś podarował mi prof. Ryszard Przybylski to były takie Rosji Car z jego kolekcji książek, które on sobie po przywoził z Rosji w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych właśnie takie z czasu albo tuż przed rewolucją październikową albo tuż po rewolucji oraz jeszcze rozmaite wydania takiej migracyjne rozmaitych rosyjskich rzeczy no w każdym razie dostałam taki zbiór w tym 30 tomów Dostojewskiego po rosyjsku mówiąc szczerze wtedy, kiedy otrzymałam nie przyjdzie nam się temu postawiłam na półkę tak powiem, że nie mam przejść zawsze co tam jest nasza do wniosku, że może kiedyś się to przedawniają się pewnego razu prof. Przybylski już wtedy nie żył niestety zupełnie naprawdę nie wiem, dlaczego to jest tak jak opisałam to Forever Lesbos to była sytuacja prawdziwa po prostu nagle podeszła do spółki wyjęła z niej 1 z książek z tej kolekcji właśnie to buczenie Sieńki taki tomik z dziwną czcionką tak jakby jeszcze sprzed reformy ortografia 2 bardzo zdumiewającą nazywa się mrozy kielich autorką była właśnie Sofia porno w zajrzała do czego inni to był już czas, kiedy już się zaczyna zaczęłam pisać książkę surfowanie i zobaczyłam, że to są właśnie takie wariacje na temat Maxa von, że jest, jakby to cały cały ten tomik jest osnuty wokół Safony jest kimś takim dialogiem z nią próbą jakiegoś takiego nawiązania właśnie książka była wydana w 20 02 . roku w Moskwa Piotrowi Gruszce w 2 miejsce podane i strasznie się zaciekawiła co to może być 20 02. roku w Rosji wyszło coś takiego, więc zaczęłam szperać się tutaj bardzo się się przydała w leśną z skrzynią, że rosyjskich na mnóstwo jest przeciw wolnym dostępie czasem, a właściwie często wbrew woli autorów, ale tak to właśnie wygląda dzięki temu można z tego korzystać bardzo szeroko znalazłam taką rosyjską edycje monografii są i parno, którą napisała w latach dziewięćdziesiątych na początku lat dziewięćdziesiątych amerykańska badaczka Diana Burglin jak przeczytałam to jest prostu byłam kompletnie tym oszołomiona jakoś się porusza ona, ponieważ to jest taka biografia, której my w Polsce nie mamy to jest jakby poetka urodzona pod koniec dziewiętnastego wieku żyjąca na przełomie zmarła w roku 19 3 3, która właściwie, odkąd zaczęła też przemawiać naprawdę własnym głosem w poezji wreszcie zajmowała się głównie pisaniem erotyków kierowanych do kobiet to były kobiety, które kochała nam się przez całe życie z wyjątkiem krótkiego małżeństwa, które gdzieś na początku jej się zdarzyło mi nie wywiązała się z kobietami inni i te wiersze to właśnie takie już prawdziwe widziana mówi naprawdę własnym głosem są naprawdę czymś nieprawdopodobnym, że w tym czasie w tym miejscu takie takie teksty powstały jakoś nie to niesłychanie poruszyła również historia jej ostatniej miłości do takiej profesor fizyki chemii Nine jedynie 2 inni też niezwykła, bo wreszcie dotyczące dojrzałych kobiet 5 0 letnich dziejąca się w Moskwie w czasach stalinowskich na przełomie lat dwudziestych trzydziestych no po prostu coś niesamowitego w ogóle nie myślałam, że coś takiego jest możliwe nim i to mnie tak niesłychanie wciągnęło, że zaczęłam o tym, pisać myślałam początkowo, że to będzie coś wreszcie krótkiego rejsu film porno Kaletę mi się zaczęło się rozrastać i w pewnym momencie wywróciła mi całą książkę przez zupełnie zmieniła koncepcję zmieniła konstrukcję postanowiłam, że do zasłony trzeba dotrzeć właśnie poprzez takie kobiety takie twórcze niektóre jakoś podjęły te pieśni Safony, jakby w które, która nie tyle odnosiły się do niej tak ściśle literacko, chociaż to oczywiście też, ale również jakość egzystencjalnie miały jakiś jakich do niej taki powiedziałabym osobisty stosunek, gdy ten, kiedy czytam pani książka to pierwsza rzecz, która przychodzi mi namyśl to jest to, że odniesienie się do Savony jest niemożliwe, ponieważ nie wiemy nie wiemy w odnosimy się do pewnego wyobrażenia do pewnej figury, którą chyba pokazał epokę otworzymy zmieniamy nawet gdzie się pani książki rzutów wciągu ostatnich 2 lat się wiele wydarzyło w pewnych kwestii, a Alty jego zdaniem pani chce pokazać czytelnikom coś takiego jakiś taki obraz wielokrotne Safony Renacie coś co nie jest jasnym jednoznacznym symbolem, a tylko czymś co jest widzialne z różnych perspektyw niektóre rzeczy są już tak wyrażę Zara 1 KOV te, które mnie bardzo uderzy to to, że nie jest tak jak dotąd sądziłem, że to jest we współczesnym tego słowa znaczeniu poetka pisząca, ponieważ ona jest porwali stworzono w ogóle była niepiśmienna teraz każdy jest poczynienie pisała na pewno były aż jest bardzo możliwe, że w ogóle zupełnie istniała poza kulturą pisma to znaczy, że nie umiała ani czytać ani pisać jest bardzo możliwe, ponieważ należy jeszcze do epoki oralnej w historii kultury starożytnej Grecji czy gdyby uznać, że zaśpiewała swój PESEL łakomy jeść pić zioła i też, jakbym komponowała i właśnie możemy pożyczyć pisała pomyślnie pisała nie układała też ich sobie w głowie tak jak jej się co robi, pisząc prawda to w ogóle i to cały ten proces toczy się zrekonstruowany na podstawie rozmaitych żmudnych badań porównawczych i t d. opisał Karol Zieliński swej książce Sasza nie taki Polski filolog klasyczny z Wrocławia współczesny w Straszynie napisał ciekawą książkę, chociaż fachowo niezbędne jest niezmiernie trudno się czyta przez to, że jest niesłychanie szachowe ale, ale ciekawa warto się pomęczyć właśnie, żeby to inaczej inaczej trochę to tworzenie przebiegał, że tam były pewne takiej Formuły stałe, które były w użyciu Eli mi jakoś jest sprawiało oczywiście tutaj też, żeby było miejsce dla inwencji osobistej jakiegoś talentu ale, ale generalnie były to pewne taki ustalone Formuły one potem w czasie wykonywania utworu podlegały rozmaitym modyfikacjom tu było oczywiście nieuniknione jak i był wliczony w koszty taki istniał właśnie teraz te oralne utwory żony właśnie tak w strukturze wały ewoluował zmieniały się po prostu wstyd było zupełnie coś innego zapamięta Wałęsie to też winny sposób nie tak jak my się uczymy wiersza na pamięć prawda potem odtwarzamy tylko jakby przebiegały te procesy zupełnie inaczej myślę, że do końca nie możemy sobie tego wyobrazić jako ludzie, którzy wreszcie niemal rodzą się w kulturze pisma myślę, że nie potrafimy się postawić w miejscu takim przed tym wszystkim, zanim się pojawił pism, ale możemy się jakoś tak przybliżać właśnie, więc ona, jakby układała komponowała utwory potem odtwarzała je też one nigdy nie były zapisane po co robiła noc była poetką była poetką to było jej zajęcie jej takie powołanie powiedziałabym też, że kwas religijne, ponieważ poezja była też, że były częścią kultu nowa do pewnych chce roli była kapłanką Afrodyty cieszy też, że mógłbym mieć tata ta pieśń taka rytualna była też częścią takiego rytuał życia, które ona przekazywała w swojej szkole dla dziewcząt, którą prowadziła ona na wyspie Lesbos w nich tyle nie no, więc taki to była jej funkcję się w starożytności przysługiwał jej taki właśnie przydomek poetka wielką literą pisana Homer był poetą właśnie przez centra te duże PE, a ona była poetką, czyli zupełnie tak komuna mu równoważną postacią kobiecą w tym starożytnym świecie 2, kiedy spotykamy kolejne bohaterki na kartach pani książki to ciągle wraca oczami nie wracało, bo ciągle takie pytanie w głowie jak to jest czy w rewolucji nie tuż po rewolucyjnej Rosji czy w starożytnej Grecji to jeszcze w tuż przed okresem klasycznym w bardzo dawno czy w tamtych czasach tyle pokocha czy w tych kulturach czy momentach kulturowych zrobiła się taka dziwna ta szczelina na mówienie o pewnych i na język o po te w innej seksualności w a, a czasami są takie czasy, że troszczymy się zmniejsza, bo nawet w ogóle nie ma przestrzeni na to czy to coś takiego jest, bo ktoś może, gdyby rozumieć, że są w Rosji, kiedy Sofia parno jak pisała to NATO były te czasy, kiedy awangardy w ogóle było duszno tak dotyczy to co się tam poruszyło poruszyły się oczom oczyszcza zaczęła wcześniej tak oczywiście żona związana z tą epoką mgr. Grzegorz wieku, a potem to są czasy awangardy tuż po rewolucji za kilka lat wolności prawda, ale wreszcie te ten okres jej życia twórczości, który miał się z zajmuje szczególnie tutaj właśnie ten ostatni to jest zaszczyt już jest ten sam stół wszyscy schyłek to już jest koniec tej swobody już zaczyna się przykręcanie śruby już właściwie inne awangardzie liści, zwłaszcza plastycy malarze graficy już właściwie jest jedyną formą ekspresji często dla nich jest projektowanie okładek książek albo gdy tego typu zajęcia też próby poeci są często spychani do twórczości dla dzieci prawda to jest ten czas, kiedy Mandelsztam też pisze jakiś książeczki dla sieci, gdyż takie to już, jakby zaczyna być analizowane jest coraz mniej tych możliwości mnie i Sofia parno okno Basi nie powiedziałabym, że to tak z nią jest bowiem ona wydaje kilka swoich tomików w latach dwudziestych, ale właściwie te ostatnie wiersze już nie mają szans na wydanie żadne to już w ogóle nie ma o tym, mowy o niektórych z nich ona nawet nie zapisuje zapamiętuje je po prostu tak jak poleci, zwłaszcza rosyjscy zapamiętują swoje wiersze takie są wolne więcej, bo osiąga stan dzwonić Intela na nabycie rata takiego punktu, że staje się z konieczności Stefano, czyli ABT niektóre z utworów na siłę to bardziej zapisać, ponieważ na jakiś taki, że hołdowanie indywidualnie zmowie, bo to nawet nie chodzi może tę obyczajowość tak bardzo, bo ona nawet tych pierwszych latach po rewolucji niestety dopuszczalna w jakimś sensie jako obyczajowa powiedzmy nas wyrok rodzaj zachowania społecznego natomiast, jakby indywidualizm, jakby w w twórczości literackiej jak zaczyna być teraz już gorzej widziane zaczyna się już rok rok 30 03 . duży ścisk początek socrealizmu miny inni i ona właśnie albo na serwetkach albo albo wcale już właściwie in niektóre wiersze tylko były, więc przepadł oczywiście w ogóle znaczna część twórczości przepadła jak ustaliła odmiana Burley była jakaś powieść pisana był też ona może mało troszczyła się o to, żeby jakość przechowywać sporo rzeczy do nas nie dotarło, więc mróz trochę nie jest prawda, że cegły taka eksplozja wolności raczej właśnie ta jest presja została już w końcu stłumiona dosyć połkną nas tak skuteczni skoro rzeczy Parmy przypadły to co mogło zostać powołane są słonie czy dużo tego w spłonęła z albumu papierosy rozpadły też tak to w ogóle taka historia właśnie, że się zmieni zmienił się właśnie, jakby ten typ nośnika prawda wszyscy przeszli w Ernst dyskietek na nas inni prawda na różne takie rzeczy jest takim było odpowiednik w świecie starożytnym, bo te pieśni Safony były przekazywane ustnie ana była niesłychanie popularna miała bardzo wysoką pozycję literacką w świecie starożytnym co ciekawe oboje bardzo podziwiali ją cenili również mężczyźni, dla których te jej właśnie erotyki kobiece brzmiały tak wymowę uniwersalną niż jakoś odnajdywać w tym nie było takiego podziału praw do szuflady i tu mamy takie uczucia to mamy inną rzeczą napis był uczucie Więcek mężczyźni też się uczyli często tych pieśni jak by potem sami odtwarzali są byli wielbicielami mówiąc inaczej w ten sposób wieść niesie przekazywało aż w końcu przyszła epoka pisma wtedy zaczęto zapisywać się i właśnie dzięki temu, że data ta ustna tradycja dotrwała nikt jej właśnie pieśni zaczęły być zapisywane zaczęli też recytować je rozmaici starożytni autorzy w tym także ziemscy, którzy projektowali Safony właśnie, pokazując się jako przykład wspaniałego stylu mniej i z tych właśnie fragmentów, które zachowały się w starożytnych pismach była przez długi czas znana w Europie aż do końca dziewiętnastego wieku pod koniec dziewiętnastego wieku na wykopaliskach w Egipcie odkryto właśnie jakość tego na Starym śmietniku znaleziono ogromną ogromną ilość papirusów starych pokruszonych wśród nich byłam były m. in. fragmenty pieśni Safony właśnie dziś takie pozostałości, które zostały my oczywiście też jest zachowała się taka legenda, że w wolnym w bibliotece Aleksandryjskiej gęstniał widziałem, które zajmowały jak to się mówi 9 tomów, ale oczywiście nie było żadnych tomów tylko te były takie rolki papieru są one mnie najważniejsze były różne tutaj koncepcja na ten temat nie wiemy dokładnie co się stało z tymi 9 tonami syfony niektórzy sądzą, że zostały spalone w czasie w czasie takich ataków właśnie i muzułmańskich chrześcijańskich, które tam mogły się detergentu hordy barbarzyńców się przewijały przez przez Aleksandrię, ale też jest taka koncepcja łazienkę łagodniejsze ofertach zakładająca tutaj jakiś takiej intencji właśnie niszczenia cywilizacji po prostu chodzi o to, że popularność Safony w pewnym momencie spadła przestano ją, jakby kopiować, a wyszły, jakby już inne, jakby nośniki, czyli takie właśnie o prawne pergamin nowe właśnie woluminy, a te papiery są, na których nabył przez ten czas się w Wiśle sygnały rozpadły, że to po prostu tak jakby pewnie w sposób naturalny, jakby zniknęły te te właśnie na tę właśnie te tomy tom tomy jej utworów, których była masa, a my dzisiaj znamy tak niewiele jakieś 200 fragmentów jest zasadnicza różnica pomiędzy twórczością domniemaną lub częścią twórczości, która pozostała posag swojej posesji prawnuk Anny w tym co inne zostało po Marii dąbrowskiej Jan Kowalski snu może najmniej Jan Kowalski z tego względu, że jednak w przypadku saksofony te motywy homoseksualne czy w przypadku cofki Tarnów są wyraźne czyste jednoznaczne tutaj jeśli bierzemy pod uwagę związek Marii dąbrowskiej Anny Kowalskiej Lotto w toku mówi pani cytuje bodajże lubińskiego, który mówi, że Tobołów fakt życia literackiego i związek ta gra w NIK w sensie, że to wszyscy o tym, wiedzieli prawda ból, ale tak, ale nie zostało to nigdzie expressis verbis tak jednoznacznie, chyba że tak będziemy traktowali to co napisała Anna Kowalska jednoznacznie do pani tak to traktuję tak no to jest jednoznacznie dają oczywiście takich jak wyglądał, jakby sprawa korespondencji czy są dzienniki Marii dąbrowskiej Anny Kowalskiej Anna Kowalska pisarka nie mylić Anką Kowalską wieloletnia partnerka Marii dąbrowskiej zakochana w niej na -li autorka powieści Zafona dlatego znalazła się w mojej książce, bo tą powieścią się zajmuje Elf pisał o ich związku Krzysztof Tomasik Homo pełna biografia wiele lat temu są dzienniki markowe mają Marii dąbrowskiej dzienniki badań zostaną są zabawne, bo tam też jest mowa o Kowalskiej najpier w wydano je w takim okrojonym wydaniu, które miało 50  000 egzemplarzy nakładu min potem w końcu, kiedy miną taki okres karencji tam dziś za zaoferowany w dano wreszcie pełną wersję 1 3 tomową nie wiem czy pamięta pan w jakim nakładzie chętnych problemem tym, że Śląsk, choć i nakładzie 30 0 egzemplarzy w takim nakładzie się okazało w 300 egzamin tak tak tak, żebyśmy nie mieli zbyt łatwego dostępu do niespodzianek do normalnego no nie ma wątpliwości, że rocznie czytamy na jest też Dziennika Anny Kowalskiej prowadzony przez całe życie, z którego wydano też bardzo niewielką część może nawet Sejm z tej niewielkiej części też widać właściwie, jakie one są relacji jest jeszcze korespondencja legendarna korespondencja inne ich obu do tej pory nie wydana zdaje się, że już gotowa do druku od jakiegoś czasu, ale wciąż jestem jakoś się z tego co słyszałam miejscy walka koncepcji jak to wydać wprowadza też, bo tam jest taki cały segment listów z pierwszych lat ich miłości, która są po prostu mam normalną regularną miłosną korespondencją takiej, jakiej nie ma w naszej kulturze, że to jest jedyny w swoim rodzaju ja czytam te go kilka listów z tego, które albo zostało opublikowane w czasopismach przez dyrektorkę albo albumy jakoś do mnie trafiły powiedzmy my na to są przepiękne listy miłosne po prostu na naprawdę nie ma nie ma cienia wątpliwości czy mamy do czynienia czy opowiadanie, że to i psychologiczna nie wiem co to, że to jest śmieszna mnie to śmieszy po prostu internetem ten segment tych listów miłosnych rano trwa taka przepychanka czy wydać go jako właśnie osobno jako korespondencję miłosną z kilku lat co byłoby w wielkim wydarzeniem po prostu wnuk strasznie mnie świat przeczytać maile, a druga koncepcja jest taka, żeby jak, by wydać od razu wybór z całości, więc to oczywiście spowoduje rozmaite skróty również w tym bloku listów miłosnych daje edytora spore pole do 2 FIZ uchem no niech się nie chce podejrzewać nikogo złą wolę, ale obawiam się że, że de facto dojdzie do cenzury no po prostu obiektywnie prawda rośnie mówi o intencjach w tym momencie tylko w rezultacie, którą otrzymamy, bo jak zacznie się toczą taką, jakby żywą całość, którą stanowi ten ten zespół listów miłosnych na to jakby już jej nie przeczytamy tej historii prawda, że przekona się rozwijała, a czy wraca do początku naszej rozmowy, więc być może faktycznie otworzyła się jakaś szczelina językowa na za czasów Safony być może jakaś tuż po rewolucji rosyjskiej, a teraz nie teraz nie skoro nie możemy expressis verbis prostych rzeczy pokazać wydanych nie możemy nie możemy nawet to to wydanie wydanie Dziennika Anny Kowalskiej, ale we wstępie jakoś nie jest przyznawane, że tutaj mamy do czynienia rośnie nie mówi się miłości, żeby nie rozumiem, dlaczego nie można powiedzieć, że to co między nimi było go miłością do koszy mówi miłosna fascynacja prawda, a już za chwilę dalej dziś kalendarium już ta miłosna fascynacja staje się tylko przyjaźni się ciągle jest jakaś taka ja nie wiem jakiś taki opór przed nazwaniem rzeczy twoim imieniu ciągle mamy takie szufladki rabatu w tej szuflad co jest pan z panią, więc to jest miłość tutaj są 2 panie no to już, jakby coś nie gra w Czechach i nie można prawda jest jest opór myślę, że mamy u nas takie szczeliny też były prawdą, że to to jest trochę także to takimi idzie falami i potem się cofa teraz mamy okres takiego cofnięcia, ale na wierze, że to cofnięcia nie nie przekraczają ceny tej linii poprzedniego przypływu prawda, że jednak mimo wszystko, jeżeli posuwamy się jakoś radzić postęp w dziedzinie szeroko, ale też w dziedzinie tak naprawdę w świecie języka, bo to jest jak rozumiem czym od początku rozumiemy Och, tak oczywiście, choć jest walka o język jest walką o język od niego strasznie dużo zależy po prostu no to są takie drobne ptaki przeciągania liny promieniowe ktoś powie, że MO, że nie nie mam z tym żadnego problemu, ale nazwy to przyjaźń oni w żadnym wypadku nie możesz to miłość i tutaj dochodzi do jakich takich właśnie to są takie często podskórne jakiś po prostu walki niesłychanie tak naprawdę dramatyczne które, która właśnie przybierają taką językową formy jak bardzo bardzo przywiązywał dużą wagę do języka piszący, pisząc Lesbos i właśnie starałam się unikać takich eufemizmów, których wyszczególnienie zna się może powiedzieć, że szczególnie mnie one irytują, ponieważ właśnie udają, że coś mówią tak naprawdę, a tak naprawdę mówią coś wręcz przeciwnego, ale to znaczy, że jesteśmy teraz bardzo ważnym czasie w czasie, kiedy rozstrzygnie się z Szampanii wciąż pisze, że nawet rynny w związku z wyspą las prosto w dużym mieście nie tak dawno to określenie dotyczyło aut tylko geografii, a od spraw już gości zaczął w stosunkowo niedawno dotyczy także to żyjemy w taki wiek w żywej materii, która się zmienia być może zmieni się naszych oczach ktoś ostatnio podawał przykład określenia Cyganie ROM to, że za życia 1 pokolenia faktycznie określenie Cygan zniknęło zużycia w Polsce na nasz mecz z mojego życia jest ale, ale my byliśmy tego świadkami, ale co ciekawe w tej historii Otóż był to świat był to świadomy wynik tak naprawdę pewnej długiej, ale skutecznej debaty publicznej na temat tego w jaki sposób określać obywateli polskich, którzy ewidentnie no i są narodowości innej i tutaj tak debata została przeprowadzona różne środowiska się wypowiadały też w tej dyskusji pytano nas samych zainteresowanych co oni o sobie jak mogliby powiedzieć tak tak dać, a w trakcie lektury pani książki powraca od początku do końca na pytanie w jaki sposób znajdziemy spopularyzował MF to słowo to określenie, które za dwa-trzy pokolenia będzie już absolutnie naturalnym i wybierz, jaki będzie już walczy ono się będzie odbijało od nazwy jakieś wyspy to ona będzie sięgało do bardziej nie wiem moim zdaniem jednak takiego socjologiczną technicznego określenia radny heteroseksualistów homoseksualizmu gdzie, gdzie to będzie no ja w ogóle może pan zauważył ja ja w ogóle unikam tego typu z określeń i to jest taka postawa trochę egzotyczna to znaczy ona nie jest tu trochę jest to taka postawa, która naszym rodzi pewne problemy czy ja po prostu nie nie używam słowa lesbijka to znaczy używam go, jeżeli już używał w tej książce to wyłącznie w cudzysłowie no, chyba że pojawia się w jakimś cytacie nie mam z nim problemu może ktoś tak mówić przy mnie natomiast dziś wydaje określanie kogoś takim właśnie rzeczownik owym określeniem takim tożsamościowym jest jednak rodzajem takiego zawężania do jakiejś 1 jakiejś 1 cechy 3 1 zachowania proszę zauważyć, że właściwie żaden tzw. heteroseksualistów, a nie zaczyna od takiego określenia nie mówi jestem heteroseksualny listą to jest w ogóle zabawne, chyba że mówimy konkretnie jakiś ściśle seksualnych sytuacjach prawda to wtedy możemy jakoś w ten sposób się określić ale, żeby w tym zawierała się cała czyjaś tuż za mość wydaje mi się to niesłychanie właśnie takim takim zawale zawyżają ceny, bo redukującym człowieka do da jakieś właśnie cechy i ja w tej książce z tym walczę staram się, by używać takiego języka najbardziej uniwersalnego po prostu to znaczy takim samym językiem, jakim opisywała bym miłość kobiety mężczyzny takim samym językiem właściwie opisuje miłość kobiet to jest jakby tutaj moja stawka w tej książce to ponad tymi bardzo zależało, żeby to właśnie taki szeroki sposób ogólnoludzkich traktować RM, zwłaszcza że często no, jakby w życiu trafiają się tej samej sobie bardzo różne doświadczenia no SA sama z ochroną nie miała też męża miała córkę i to zupełnie nic nie stało żadnej sprzeczności z z tym, że leży też, by tworzyła związki z kobietami wyśpiewała miłości do kobiet, ale z tego co pani mówi wynika tak jak przestaniemy rok dokona się dokonywać rozróżnienie to one przestaną być ważne przestaną być stygmatyzuje rząd chciałby się powodzi tymczasem wydaje się, że jest inaczej czy za czasów starożytnej Grecji 3 tego okna o okres nie więcej klasycznego faktycznie można było mówić o miłości i stąd liczy się ogólny i w istocie nawet nie wiedzieć czy dochodziło już 2 mężczyzn 3 mężczyzn kobiety tylko, że mi się wydaje, że w tamtych kolano może nie wykona jakąś robotę nad tym, ale tam jakiegoś powodu była na to właśnie taka rozdarta szczeliny albo miejsca albo, a na uniknięcie wpłat na ten pomysł, żeby zamykać ludzi w szufladach na naprawdę to rzeczywiście tam było inaczej to były inaczej to potem potem jakby się zmieniło w toku historii mnie się wydaje, że to zależy też, jakby od sytuacji skok, w którym mówimy, bo oczywiście na potrzeby jakiegoś ruchu społeczno-politycznego to określenie jest niezbędne, ponieważ na pewną grupę wyodrębnioną, żeby n p. upominać się jej prawa to jest wtedy jakby można podzielić funkcje operacyjne takiego określenia ona jakby jest już jest to lista potrzebnych natomiast kiedy mówimy osobie w takim sposobie grzechem szeroki, jakby ich właśnie nowa się takim jakby kim jesteśmy prawda to tam się wydaje, że na 3 po prostu jak czegoś takiego nie potrafi odpowiedzieć na tak słucha słucha też 02 03. raz są to deklaracja zostanie z tego nie pomoże się bawić takie pytanie czy radioodbiorników wieczorem to w to pani by gdy mówimy o języku, który jednak tak chciał wykraść tajne granice mego świata wyznaczają posiada pani czy nie posiada pani na paradę równości, ale ja chodzę piechotą ja jestem absolutnie popieram wszystkie cele i postulaty ruchu LG BP absolutnie używa pani tego określenia nad OFE w jakby swoją jak w sytuacji politycznej, kiedy ja byłem, kiedy chodzi o pewne zmiany w zakresie prawa ani im uważnie społeczne zmiany oczywiście, że tak tam, gdzie ewidentnie grupa ludzi jest albo dyskryminowana albo nie ma pełni praw i to nawet, że na żywioł opisaliśmy musimy mieć to entuzjazm uważam, że kiedy te prawa zostaną wreszcie osiągnięte uważam, że nastąpi, jakby ta konieczność, jakby istnienia tego rodzaju określenia uważam, że zniknie w sposób naturalny, ponieważ będziemy wszyscy będziemy wszyscy ludźmi w kup teraz rozumiem czy dowód jak rozumiem pani żyje w takim proszę opowiedzieć się mylę w takim dziwnym Elin pomiędzy 2 światami z czego 11 świat idealny, który właśnie bardzo mi przypomina mnie czemu czasy starożytnej Grecji, a natychmiast zobaczy go do czegoś takiego chyba zdążymy wydaje mi się w Belwederze uznali, że trzeba mieć jakieś wzorce wpły w na to są piękne wzorce, jakby jesteśmy w upadku stałem od tamtego czasu w pod tym względem prawda, bo oczywiście moglibyśmy porozmawiać o niewolnictwie nie będzie w ogóle wesoły nam wtedy, ale potem względem wydają się uczyć się owymi jakiś taki stres społecznego istnienia też rozmaitych form uczuciowych co jest dość niedościgłym autor, którego myśmy, jakby spadli 1 0 pięter niżej spróbujemy się stamtąd teraz wydostać z wielkim trudem mi nie bardzo nam się udaje, zwłaszcza tutaj w Polsce no ktoś może powiedzieć, ale to jest to jest jednak sytuacja o tyle problematyczne, żeby nazwać pewne rzeczy to poza tym politycznym kontekstem to trzeba jednak używać słów, które trzeba jakoś oswoić i spopularyzować w Polsce taką klasyczną historią próby popularyzacji jakiegoś słowa, którego jeszcze 3 4 dekady temu nie było na naszej polskiej ziemi jest określenie gej jak pamiętam, gdy w latach osiemdziesiątych prawdopodobnie większość z nas nie wiedziałaby jak zapisać doszło do słowa, gdybyśmy nawet osuszali było za naszego życia co się wydarzyło naprawdę wiele się zmienił z każdej branży, ale to nie tylko zmiana jest legalna chcę powiedzieć, że i niech się pan z tym zgadza, ale że w i wreszcie jeśli można było zamiast jakiegoś wulgarnego słowa użyć takiego, o którym mogą przydać w prasie czy te wciąż, czyli idei to jednocześnie to wpłynęło na stosunki społeczne w sposób radykalny tak to znaczy tam, gdzie była pustka omówienie czy tak jak pani w trochę nieprawda o pomawianie to innymi terminami to pojawiło się coś co mogę postawić jak chce schronić się takiej długiej, ale ja nie tracić ani wie pan jak ja bym się nie zgodzić z tym, że jest rysuje taki jakiś uniki 3 wybiegi, że coś się, by próbuje ominąć chce się czegoś nie nazwać niewłaściwie nie w 2 USD unikam takich właśnie określeń tożsamościowych nie wiem jestem lesbijką jesteś gejem prawda nie po prostu opisuje sytuację po prostu, w których prosta wszystko jest nazwane po imieniu natomiast czy musimy koniecznie mieć ten ten jakby zawsze ten typ rzeczownik, których jest takim pójściem na skróty jak i za za łby z unieruchomieniem zasklepił nie ma czegoś co właściwie jest jakąś żywą historią pełną rozmaitych znaczeń, które się dzieje poprawnie nie wiemy co robić nie mamy dobrego szybkiego prostego popularnego łatwego podręcznego słowa, żeby to co była między Marią Dąbrowską i Anną Kowalską nazwać tym 1 słowem, gdyby to było to byłoby 2 facetów 2 mężczyzn to można było, by powiedzieć, że byli w sobie zakochani albo w ale byli gejami można próbować jakoś to nazwać 1 słowem w przypadku 2 kobiet moim zdaniem jest to z Tysonem pustka nie ma takiej poręczny rzeczy ja nie słyszę takie rzeczy, ale coraz to słowo lesbijka poza tym, że ja mam nie każdy z nas to jednak funkcjonuje bardzo szybko chyba, ale pytam pani dystans w takim razie wyzwalają nie jest i że jak ja jak używam to jest jakby w cudzysłowie, ale jest, ponieważ jest tymczasowy dworzec główny moje pytanie 10 minut w koncie w cudzysłów na to właśnie ów jedno, ponieważ nie bardzo nie lubię tożsamościowych określeń również innych jestem Polką jestem pisarką po prostu są zdania, które zawsze wywołują we mnie popłoch ja się strasznie boję takiego unieruchomienia i zamknięcia jakiś 1 takiej właśnie takich właśnie szufladzie zupełnie, ale oczywiście no są też inne podejścia i moje jest bardzo odosobnione to ja wiem rozmawiałam z Martą Konarzewska, która powiedziała mina, ale przecież za tym stoi cała kultura program jest cała historia kultura lesbijskiej i właściwie odżegnując się tego słowa też jakoś się od tego odcinamy na to pani mówi chodzę na paradę równości schody, ponieważ dla mnie to jest odrębna osoba ciągle muszą mieć transparentu Elżbiety po prostu tak to rozumiem, bo przy ich jakość tęczową flagę miałam kupiłam sobie tam po prostu no tak, ponieważ jak mówi popieram cele absolutnie wszystkie do adopcji dzieci włącznie natomiast wszyscy natomiast, jakby to jest to jest dla mnie zupełnie inny to w tym momencie to jest jakby taki operacyjny określenie które, jakby społecznie wyodrębnia 2 grupy, ale nie tożsamością właśnie społecznie ja zresztą podobnie jak 1 z moich ulubionych pisane Pisarek obecna też w tej książce Johnny Winter Sun ma też dystans do takiej właśnie tożsamościowej kultury lesbijskiej gejowskiej mnie się wydaje, że jesteśmy wszyscy częścią 1 kultury już literatura na pewno jest jednak wie pan to ich nim mogę nawet przyniosłam tutaj specjalnie taki esej mąż dostał interesom 1 z nich semiotyka seksu zaczyna się króciutki cytat dobrze mogę się, bo to pokazuje, o co chodzi my niedawno podeszła do mnie w księgarni młoda kobieta tak piszą interesem powiedziała, że pisze rozprawkę mojej twórczości opowieściach grecki hol to taka słynna lesbijska pisarka brytyjska rzadkich chorób czy mogłabym jej pomóc, owszem, powiedziała nasze książki są do siebie zupełnie niepodobny zdawało się, że jest pani lesbijką zauważyła już dawno uświadomiłam sobie, że samą orientację seksualną pisarki uważa się za coś co wystarcza, żeby wysnuć wniosek o scenie muzycznej pokrewieństwie z każdą inną pisarką lesbijką żyjącą lub nieżyjącą no i t d. nie będę dalej czytała mi Alone właśnie pokazuje, że to jeszcze za mało, że tutaj może być może być jednak, pisząc lesbijka i druga, pisząc lesbijka i między i twórczością 1 z drugim może nie być wspólnego naprawdę literatura nie jest takim obszarem, w którym liczą się inne rzeczy byłby temat czy, a już zwłaszcza, zwłaszcza w kasie orientacja autora czy autorki to są rzeczy naprawdę nie najistotniejsze jak i wyodrębnianie jakiejś części kultury czy literatury tylko na tej podstawie jest rzeczą, której jak ja też, jakby nie akceptuje dla mnie coś zupełnie nieważne interesom pokazuje, że dla nich twórczości o wiele ważniejszy jest n p. Elliott, który jest jej ukochanym poetą właściwie należałoby szukać jego śladów większą szkołach ani innych piszących Brytyjek lesbijek, które gdzieś tam kiedyś coś jakiś wydał powieść na ten temat, więc ja reprezentuję takie stanowisko i dużych tanich słuchającym w tym czym bardziej są przekonane, że to jest jakiś bardzo głębokie naprawdę głębokie, ale właśnie dzisiejszy humanizm w Lechu ma sylwetkę już za pew no tak, choć jak co młodzież mówi on z Love określeń, ale w tym jest głęboki humanizm to znaczy jak dodaje pani czasu, że na, którą trudno jakiemuś 100 0 teraz płacze powiedział brutto to w sumie to czy tak samo jak ten facet chętny heteroseksualny Mickiewicz tak to ta sama szkoła nie zwolnienie grupowe dla Financial Lines wynosili kradzione radio Zet czy na podstawie gier seksualność siłę czy też wyodrębnione pisarz właśnie heteroseksualny, ale nie ale, żebym wracał, by wiedzieć jak pani mówi to trzeba mieć w sobie te pokłady głębokiego naprawdę żarliwego to celowo używam religijnego określenia żarliwego humanizmu, a panią, że taki ruch jednak to wszystko jest pewne mu jednością różnorodności ich aż się tak tak nawiasem, mówiąc że wszystko jest dla wszystkich również doświadczenia homoseksualne jest dla wszystkich po prostu ja tak uważam, iż żona się znajduje w literaturze jest dla wszystkich to jest po prostu całość oczywiście od razu mówię, że to nie znaczy, że ios krytykuje potem widziałam odmawia racji istnienia Polsat tożsamości owej kulturze czy literaturze lesbijskiej gejowskiej w żadnym wypadku tego rodzaju twórczość jest potrzebna społecznie psychologicznie jest jakby niezbędna pewnym osobom im dobrze, że istnieje nie o to chodzi o Neila po prostu mam inne do tego podejdzie i wydaje mi się, że jeśli ich literatura ma być sztuką to powinna być rozumiana właśnie ten najszerszy sposób, kiedy kiedy, bo właściwie czego, czego byśmy chcieli czy chcielibyśmy, żeby pisarz gej albo pisarka lesbijka w kółko zajmowali się wyłącznie tym jakby, w jakich żyją w związkach kogo kocha ją jakby, jaka jest ich wrażliwość psychoz seksuologa to wygląda też nie biorą sobie na barki to razem z wyrazem są one ze sztandarem biorą sobie też pewien zmrożona można tylko n p . no i Jana przygody nie potrafiła tego zrobić, ponieważ był się zamówiła na śmierć mnie interesuje tyle rzeczy, które nie należą do tej agendy właściwie nawet tonę nieczęsto interesują bardziej, że Jan Woś napisał 1 z ważniejszych w ostatnich latach książek, które ewidentnie celowo ważący za moment będą w jeśli będą także po bibliotekach nie pasują właśnie nie pasują do tego, ale mnie oczyści napisał tak napisałam ją właśnie bardzo się cieszę, że mają w dorobku, ale pewnie inne będą kolejne będą też inne tematy takie wcześniejsze były na inne tematy jakby, jakby niezwiązane tak bezpośrednio w każdym razie jest inny z tą tematyką być może ktoś potrafi także, że po prostu Odra budzi się Khan i półki sobie jestem gejem jestem lesbijką i myśli tylko o tym, dobiera sobie do oglądania tylko takie filmy, w których są te wątki prawda do pani inne pytanie wtedy w trakcie lektury przyszło do głowy nawet próbowałem jedno swoją znajomą weszli też dyskusja, ale z tego, że zrobią tak też awantura, ale banki bardzo ciekawi mnie pan zdanie pełny skład co pani sądzi o takiej sytuacji czysto życiowa sytuacja, w którym się jest ze znanych celebrytów o otrzymał za udział w jakimś konkursie telewizyjnym duże pieniądze przeznaczył je mniej dla 1 z organizacji pozarządowych w Polsce, który ma problemy z finansowaniem ona pomaga ofiarom przemocy domowej w i w środowisku Elżbiety wybuchła taka awantura, że jak to on przekazuje te pieniądze i t d . on powinien zrobić ważną rzecz mianowicie dokonać Kamminke auto w i wymuszoną w ten sposób jako sytuację, ale jak to wygląda pani perspektywy ktoś może chodzić ja nie musiał być termika to, dlatego że jeśli wszystko jest dla wszystkich jeśli to podziały są sztuczne albo są takimi jak cydr sami to jednocześnie już wymyka się naturalnie spod tego terroru, ale dlaczego, ale nie widzę tutaj wynika nie takiego właśnie wręcz przeciwnie, jeżeli wszystko jest dla wszystkich to powinniśmy jednak tych swoich doświadczeniach być w stanie odpowiadać na oczywiście nie jestem za wymuszaniem z wyjątkiem z wyjątkiem polityków którzy, którzy podejmują decyzje, które są wymierzone w 2 osoby właśnie zainteresowane, a wiemy o nich, że sami, dlatego że są hipokrytami to jest hipokryzja jest tutaj no to tu bym po prostu zależeć od sytuacji szansę to znaczy, kiedy patrzymy z boku albo została nawet spojrzymy na sytuację teraz ewidentnie środowiska odbitki są dyskryminowane i ktoś może zastała powiedzieć tyle było znanych osób, które mogę powiedzieć, a ja też jestem tak w gry o charakterze stwarza uważam, że powinny to zrobić, ale oczywiście my nie możemy nikogo zmusić ani robić wykazania go na to są straszne rzeczy straszne historie straszne historie, ale z drugiej strony właśnie one trochę zaczynają się takiego myślenia ktoś może pani zarzucić, że pani właśnie tak widzi kulturę i jak to nazwał głębokim humanizmem nie ma to jak mówił wyraźnie, że to, jakby nie znaczy moje stanowisko jest nieco powiedzeniem się za tym, żeby wszyscy zostali w szafie po prostu i że nie należy się nie ma szans, że nie ma póki nie nasza pani, mówi że niema szans nie ma jest szansa no bo to doświadczenie, które tutaj mówimy nawet nie SA artykułowane w sposób swobodny nie ma nie ma takiej przestrzeni prawda trzeba ciągle, jakby coś przełamywać, z czym się przedzierać jak Bajm odpowiedzią są albo zaprzeczenia albo jakieś próby nie usłyszenia Arboledy cały czas nie jest szafa jest się fanom najczęstszą formą dla takiej strefy tylko to jest też powrót znowu do takiego myślenia jest szafa, jeżeli nie będziemy opowiadać takich historii jakichś racji opowiada w tej książce to jak możemy mówić o wspólnocie doświadczeń już doświadczenie musi mieć wyartykułowane, żeby inni mogli podzielić prawda więc, jakby absolutnie tak uważam, że komunikaty są niezbędne obraz, że osoby z tego bez tego nie osiągnie się nic, ponieważ mnóstwo ludzi nadal żyje w poczuciu, że nie wiem w Gazecie le zbitka to są jakieś takie właśnie dziwne monstra nie wiem jakieś wyobrażenia wyniesione nie wiadomo, skąd i, dopóki nie poznają takich wozów osobiście to w zasadzie co mogą zrobić na pewno nie wiedzą, o czym mówią ja uważam, że kontakt z rzeczywistością podobnie w przypadku zresztą uchodźców kontakt z rzeczywistością z prawdziwymi ludźmi powoduje należy zaczynamy od nabierze takiego realizmu to znaczy ani nie demonizuje ME ani realizujemy zaczynamy widzieć, że to jest, że są to ludzie tacy jak my prawda trochę dobrze trochę Żnina różni po prostu tak jak wszyscy to właśnie, a propos uchodźców tata Tadeusz Sobolewski napisał recenzję pani książki w Gazecie wyborczej książka jest podstępna, ponieważ pani, choć 1 tematu i nie wiadomo, gdzie pani naturalnie ląduje w temacie uchodźczym artysta sama wyspa w nie ona jest podstępna się udaje, że Tadeusz Sobolewski tak napisał właśnie bardzo się ucieszyłam, że napisał recenzję, bo właśnie wreszcie odkrył to o co chodzi, bo wszyscy tak jakoś tak to widzieli tak właśnie w tych ramach taki tożsamościowy kultury uważasz, że to jest taki właśnie proste wpisanie się zresztą w ten obszar, a właśnie ono nie jest takie proste właśnie właśnie tu jest jakby to, jakby zarysowanie takiego obszaru wspólnych doświadczeń mieściły też jako napisał rości literatura jest 1 wielkim Kamilka o tym, prawda i to dużo bez bez takich przeróbek więc, jakby on zobaczył, że w tej książce niema przegrodę co na to chyba nikt nie zwrócił uwagę wcześniej przed nim w szatni to jest właśnie takie podstępne wydaje mi się mną tak, ale trudnym uchodźcy, którzy znajdują się na wyspie Lesbos to ty to oni tam teraz są te cechy, które zmagań i jeszcze są tak, choć reszta to ten szlak został zamknięty przez to porozumienie między Unią Europejską, a Turcją bardzo dwuznaczne mówiąc delikatnie ona rzeczywiście przyhamowało tam, bo napływ od tamtej strony, bo tam jest bardzo blisko do Turcji z Lesbos Lesbos należy formalnie do Grecji, ale leży właściwie pod granicą turecką, by przy Wybrzeżu Turcji po prostu nie 4 5 km to jest tak tak taki dystans stąd wzrost ciśnienia mit Wileńską winne i oni wciąż oczywiście tam przypływają, ale znacznie mniejszej liczbie i oczywiście nadal są tam są bardzo złe warunki zresztą znowu zima jest dosyć ostro, więc więcej niż są mniej i dla mnie było pewnym zagadnieniem czy o tym, pisać moje rzeczy się zajmować w ogóle, by tym czym tym tematem, ale jednak uznałam, że Gościno nie ma takiej możliwości, żeby dzisiaj pojechać na Lesbos i udawać, że w ogóle żądanie nie ma to hasło po prostu ta ta wyspa stała się głośna ostatnio właśnie w ostatnich latach kilku no właśnie poprzez ten temat mnie, więc już wiedziałam, że chce na pewno jakoś to, czego się zbliżyć się i udało mi się nawiązać kontakt przez sam znajomych znajomych synu wolontariuszką, która właśnie w tym czasie, kiedy tam byłam pracowała w w tym obozie Memoriał dla uchodźców to dopiero dowiedziałam się później, że ten obóz właściwie został utworzony w miejscu takiego na bazie dawnego wojskowego więzienia jest takie skojarzenia więzienny, który tam można było mieć też miały taką historyczną podstawa rzucam równo taka była właśnie więzienna aura jej zmienność jest tak uznałam, że wyścig uchodźcy Stali się częścią historii wyspy i jej częścią wyspy po prostu i przez to też w jakim sensie częścią historii Safony nie biografia Safony do tej właściwie nie znamy nie ma jej, ale są formą ma swoją historię brodata postać ewoluuje przez wieki jest wciąż ma nowo wymyśla na niby pości tylko taki istnieje stwarzane przez przez rozmaite osoby, które nagle jej do czegoś potrzebują inni zaczynają o nich opowiadać i częścią tej historii, ale też Stali się oczywiście uchodźcy cena jest zgoda, która na ostatnich kartach pani książki wszechobecną dbania o tym nie pisze do tak w literalnej, ale jak jest zgoda na to, że skoro różnorodność jest albo niejednoznaczność jest cechą naszego świata DC też prawo natury ona tak dobrą literaturę to jak rozumiem w przypadku tych chorób olbrzymich ruchów migracyjnych to nie byliśmy tego traktować panie o tym, piszę to błędnie, że kryzys migracyjny w rzeczywistość daleka, bo jak dobrze zrozumiałem koniec tej książki to to jest takie to, że ten kryzys będzie trwał możemy się podarować słowo kryzys po prostu ludzie się będą przemieszczać na okres ich na butach taki mamy teraz taki mamy teraz okres to zresztą trwa dłużej niż to zauważamy ta prawda zaczęło się to o wiele wcześniej tych źródeł powodów migracji jest tyle są tak głębokie, że to, jakby nie ustanie i nic mamy z mamy taką sytuację, że na dno kryzys to jest coś daje się lub krótkotrwałego wrześniowego przesilenie krótkie przesilenie jest kryzys, a tutaj mamy właściwie zjawisko, które nie skończy się za naszego życia nie sądzę po prostu jest także, że zmieni nas no musi nas zmienić, bo jeżeli przyjmiemy tylu ludzi odmiennych kulturowo on to siłą rzeczy nasz świat się zmieni z tym z tym wydaje się, że wielu z nas, zwłaszcza w Polsce nie jest w stanie się pogodzić, że żal, że się zmieni się będzie inna rodzinie oczywiście, że nie ma wyrzeczeń społeczeństwa mogę tak na potrzeby rozmowy prowadzi z dniem bardziej konserwatywna to absolutnie tego nie nie dopuszcza tam jest cała ta orkiestra argumentu w zachowaniu wartości i t d . w religii, a oczywiście od ludzie wychowani na post modernistycznej takiej neonatologii powiedzą no przecież zawsze tak było, że zawsze tak było wf ktoś, kto przeżyłby tak jak duża część Europejczyków lekcje egzystencja egzystencjalizmu w dwudziestym wieku w Europie może ktoś w ogóle, w czym się przewleka naszą tożsamość jest zmienić zasady co tu trudno do dziś kim jesteśmy tak do końca Europa zawsze jakby Europa była bluesową takich różnych rzeczy nigdy nie też jest to prawda w nową toaletę szkoda tylko jak ten temat Serba atmosfera jest raczej w kierunku tych pierwszych poglądów zawsze jednak trochę się bardziej boimy nie cieszymy różnorodność tak, ale boimy się, czego roboczym w ogóle wiemy, czego się boimy po prostu to jest pytanie, bo jak często słyszy właśnie takie prawicę wypowiedziany często są oparte na jakiś kompletnych urojenia włodarz n p . wyobraża sobie jest taki jakiś poseł Jackowski taktyki nałóż zaś aż nie chce pamiętać tych nazwisk po prostu uważam, że nie zasługują na to, który n p. ostatnio też wypowiadał się w związku z tymi właśnie takimi kościelnymi przesłania mi przyjemność otworzyć i t d . że przed cięższymi jutro w tych obozach tych właśnie w Grecji we włoszech to są głównie ekonomicznie migranci właśnie legalni, którzy nie mają prawa i t d. jest to oni się pchają do nas w ogóle drzwiami oknami to są bzdury są bzdury, że takie osoby przypływają tu właśnie w tych obozach dokonuje się selekcja i są absolutnie bez litości odsyłane osoby wszystkie osoby, które nie potrafią udowodnić, że należy im się statusu azylantów traktowani są odsyłane, ale to oni rzeczywiście, choć merytoryczną dyskusję z wyżej wymienionym, ale jak Boże no no tak jak można formułować jakiekolwiek poglądy nigdy nie, opierając się na faktach prawdą jeśli nie mówimy o rzeczywistości to, o czym tak jak poprzednia premier naszego kraju powiedział, że mamy 2  000 00 0 uchodźców z usług, a to są faktem to my moim zdaniem jedyna taktyka Ukraińców z Ługańska też nie przejmujemy, bo zawsze mówimy, że nas wierzyć w Kijowie także w, a ty jesteś też pytanie właśnie ten język opisu mandat moim zdaniem od to wszystko jest drugim albo trzecim albo czwartym krokiem konsoli zapisy mogli z mace w na początku na początku chyba jest jednak założenie tak zgadzam się na to, że świat jest różnorodny ludzie są różnorodni każdy z nich jest jakimś 1 wielkim znakiem zapytania, a na samym końcu przyjmuje jako swoją ligę tak głęboki humanizm albo powiedzieć tak jak pani opisuje to doświadczenie w książce bez pracy kontakt z synem wokół mnie woda i zaczął się topić tak nikt nie strumienie słyszy nikt nie widzi, bo jeśli zwierzęcy strach, że się topić bombka duża część konserwatystów, jakby miał w 1 zdaniu powiedzieć, dlaczego nie chcą tutaj migracji to by rząd tak no bo mamy to uczucie jak te, które się topić Tracy niech się, czego chwycić tak tutaj wiem, że wśród Polaków z polskimi wartościami wstajemy z kolan w polityka ludnościowa polityka historyczna przypominamy, że ostatnio w Super serialu w telewizji prawda wąsatego króla, który w jakimś pokazuje, że zwrot Polska wielka była i wiemy, czego się trzymamy, a tego boki humanizmu, który nie mówi hucznie, dlaczego wszczepia się do określenia akurat jest niczym innym jak pewnym wyzwaniem dla nie chce być religijnym wiara jest pewne założenie to z tego później wypływają fakty jak będą się kłócić segment w kim w jakimś posłem, który nie zna faktów tu nie ma znaczenia fakt nie ma znaczenia jest po raz oraz możliwość rozstawienia oczywiście tak tylko, że to, że my będziemy po prostu się trzymali kurczowo naszego świata czy takiej wizji, którą sobie stworzyliśmy ten nie znaczy, że ten świat będzie stał w miejscu znaczy to nie znaczy rządź i nie zmieni, ponieważ na tym polega tej zasady rzeczywistości co mnie postmodernizm niech nie humanizm tylko taka jest zasada rzeczywistości, że się pewne formy z byłym rozkoszy rok kurzą się gruba w to miejsce przy wchodzą nowe zniszczenia może przyjść z zewnątrz wewnątrz z różnych po prostu miejska, gdy żadne formy w życiu nie są stały na nim naszych działań na rzecz jakiś struktury społeczne ani ani państwo z ich granicami po prostu wszystko się zmienia w jaki sposób ewoluuje więc, jakby taki kurczowe trzymanie się jak będzie nim nie odsunie od nas w rzeczywistości malwy, ale gdzieś na smak nie wiem w suchy las teraz matka dwojga dorastających dzieci z mężem syn czasami się kłócą, ale jakoś do pierwszego starcia z pieniędzmi wszystko jest Tokai nagle słyszy włącza radio TOK FM bank 20 03. słyszy, że wszystko się kruszy wzywani ten, kto dziś tak pada delikatnie równowaga pomiędzy wizją świata tak jak czujemy, że jest czy jest taki charakter tej z kim przemijaniem się ciągle, a światem bezpieczeństwa NATO jest jakaś równowaga im się wydaje, że teraz chyba w społeczeństwo polskie nie tylko Polski zapragnął mieć więcej tej równowagi dajcie mi się czegoś chwycić krzyczą ludzie no tak zapragnęło mieć strasznie dużo całkowicie na zawsze i tak jakby ten kawałek ziemi nie wiem był naszą własnością na pomoc stworzenia świata odnalezione się do końca inne ma przecież nie mówimy o jakimś zależnie od tych opowieści o tym co sądzą wzdłuż Renu, niemniej jesteśmy w stanie, aby przyjąć nawet minimalnej liczby na myśl, że empatia jesteś jakimś sposobem, bo oczywiście, że jest ludzka potrzeba pewnej stabilizacji jakiś taki no wiadomo, ale do jakości scena, która też ma swoje granice, którą można za to zapłacić, jeżeli wyobraźmy sobie nie wiem Serie Kongo Sudan rozmaite miejsca te obozy w Libii no po prostu po prostu naczyń molo z tych ludzi jest tak straszliwie właściciela prawdy, że byłbym od powiedzenie im sorry kolego ty sobie tam zostaje w tej dziedzinie wciąż sprzedają jako niewolnika albo się zgwałcą albo albo coś jeszcze my, ale ja tutaj chcę mieć poparcie to poczucie stabilności przepraszam, ale jak to syty nie wyobrażam, że włosy stają Dęba na głowie nie można tak zrobić no chodzi na razie o to, żeby się jakoś minimalnie posunąć o tym, mówimy przecież nie mówimy o tym, że nasz świat się zmieni w ciągu najbliższych 2 tygodni mówimy o przyjęciu jakiejkolwiek liczby po prostu ludzi, którzy szukają schronienia i rozmawiam z tą wolontariuszką właśnie, która pracowała w obozie mówiono nami opowiadała rzeczy, na które z mają się nijak do tych strasznych wyobrażeń nowości każdy człowiek chce mama miała do czynienia pracowała jako taki mediator międzykulturowym media aktorka taka funkcja ości głównego tłumaczka się poznawać historię tych ludzi ponieść mogą im się tam odnaleźć skomunikować się załatwić najprostsze sprawy rzecz w życiu Iwona znała język arabski na francuskie goście nie pomagało się francuski przydawały się z tymi kobietami z Konga, który uciekł wielokrotnie zgwałcone gdzieś na trasie po prostu naprawdę powiedzenie, że to islamiści NATO jest to czy dom to jakby ja nawet nie śmiać się czy płakać po prostu musimy i jak będą w wystarczy porozmawiać z osobą, która właśnie ma dostęp do tej rzeczywistości, żeby zrozumieć, kto to jest dno co nam zrobi jakaś kobieta z Konga, która po prostu jest totalny traumie, która po prostu nie ma miejsca na ziemi, gdzie mogłaby żyć się bardzo smutno się kończy nasza rozmowa, ale chciałbym przypomnieć powiedzieć słuchaczom jeśli jeszcze nie wie Igreki częściej relatywizm dla ZUS w tej części z bardzo wiele radości i potwierdzenia tego, że świat inni ludzie potrafią być są i bywają wspaniali jest trochę poezji, bo w życie na początku, ale to przypomnę, że są wiersze Safi parno i w tłumaczeniu Zbigniewa administracji w bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Renata Lis była naszym gościem dziękuję bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA