REKLAMA

Dlaczego serbski polityk Oliver Ivanović został zamordowany?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-18 16:20
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 4 minuty po godzinie szesnastej słuchamy Radia TOK FM w naszym studiu Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dzień dobry w Chinach gry w kim był zastrzelony w w tym tygodniu Oliver Ivanović, który został zabity w Kosowie, ale był Serbem tak tak z Serbią był 1 z takich liderów lokalnej społeczności Serbów których, którzy pozostali w Kosowie w Kosowie teraz Serbowie zakonnicy z 20  00 0 mieszkańców większość tych ludzi mieszka w enklawach wśród albańskiej Rozwiń » większości na temat mamy jeszcze 4 takie dość duże gminy jest jedynym właściwie serbskim miastem, które teraz w Kosowie jest Kozłowską północną mitra widzą z tego właśnie pochodziły z Oliverem i Iwanowicz to są takie 4 gminy, które bezpośrednio graniczą z Serbią z tym regionem zawsze był problem, bo to był taki region, który właściwie dyskusją, że właśnie jest tam bardzo blisko dostęp do bardzo długo nie było w ogóle granicy pomiędzy Serbią, a Kosowem w tym rejonie granica była na życie w rzece i bar właśnie dzieląca część albańską z części serbskiej w dopiero w ramach kolejnych porozumień pomiędzy Serbią, która wciąż nie uzna niepodległości Kosowa, a to właśnie zbuntowaną prowincją, która uzyskała od ogłosiła niepodległość 20 0 8 roku to granice powoli ustanawia ustanawiana wprowadzano FOD deklarujący czy pacyfikuje strażniczka lokalną społeczność, ponieważ Serbowie w szczególnie na północy Kosowa po prostu nie chcą być mniejszością wal bańskim państwie chcą należeć do Serbii, ale jak Belgia Sandra po to, by trochę ich poświęcił położył na ołtarzu dobrych relacji z Unią Europejską, a trochę wykorzystać jako kartę prycze przetargową element nacisku na władze w liście inie należy i i jakby powoli właśnie w ramach UE bez spełniania swoich ambicji członka członkostwa w unii Europejskiej pod naciskiem Unii Europejskiej godzi się na to, że ta granica między serią kasowymi coraz mocniejsza i właśnie została ona przesunięta natomiast ten region Północnego Kosowa z podziałem zakaz strefa bezprawia znaczy, że to jest z 1 strony także de facto czy formalnie ona wciąż ona podlega pryszcze nie tak wynika z porozumień zawartych w 20 13 roku między obydwoma państwami natomiast, jakby albańskie służby czy Kosowskiej służby Kosowska policja boi się czy nie chce tam Naeem, a działać aktywnie czy pogorszenia możliwości no bo to są po prostu Serbowie też w Samborcu teraźniejszość apeluje też nie chcą antagonizować mniejszości trudno się teraz wybrać taką sytuację, żeby albański policjant przechodził do Serbów i kogoś aresztował wytrwała to ogromne protesty, ale z drugiej strony też Belgrad, który formalnie uważa, że całe Kosowo należy wciąż dość, że to jest część terytorium Serbii de facto nie jest w stanie sprawować tam kontroli w związku z tym, że Nałkowskiej granica między obydwoma państwami i Serbowie, jakby w ramach tych poszczególnych umów zgadzają się na to, żeby cedować tę odpowiedzialność na inne na władze w Prisztinie, ale w tym w układzie takim skomplikowanym czasami dysfunkcjonalnym przez ostatnie lata słyszeliśmy o tym, że lato z sieci komórkowe nie działała, a to, że w różne inne usługi publiczne działa w tym w tym w tym samym kontekście akurat zastrzelony Oliwia Ivanović miał taki wizerunek to się opieram tylko na www opinie niektórych mediów miał jednak wizerunek człowieka, który chce właśnie te konkretne rzeczy załatwia sprawy mówi o tym, że z tymi konkretnymi rzeczami infrastrukturalnym jest problem to prawda, że on był takim, mimo że ten ciążyła na nich na nim trochę zarzutu na czas ciąży na nim zarzuty związane z właśnie działa z działalnością w takiej samoobronie serbskiej w czasie konfliktu o czy wojny partyzanckiej Kosowską secesję albańską serbskiej w latach dziewięćdziesiątych to był jednak marża takiego szanowanego miała chowanego polityka, który chce rozmawiać z Krystyną i chce właśnie rozwiązywać problemy lokalnej społeczności szczególnie nie zwraca uwagę na to właśnie co się dzieje w Kosowie północnym to znaczy, że nikt nie przejmuje tym jak tam żyją ludzie, że polityka Belgradu jest nieskuteczna, że doprowadziła do z drastycznego wzrostu przestępczości w tym rejonie, że że, jakby ludzie tam nie czują bezpiecznie rządzili mafia kryminał, którzy cierpią czerpią korzyści z różnego rodzaju działalności nielegalnej oczywiście przemy tytułem i tego typu typu Tybet szybko typu działań i w związku z tym co jest byt co jest paradoksalne, bo teraz Belka dba to jakby uznaje, że ta po śmierci jej nabycia to jest jakby w uderzenie serca serbskiego narodu to właśnie Belgrad przez długi czas przede wszystkim Belgrad zwalczało Oliviera Iwanowicza, bo on, jakby kwestionował politykę, którą Vegas prowadzi wobec Serbów z chęcią ledwo rozwiązywać powstałe problemy co zakładał, że rozmawia z Albańczyk wskazałam rozmawia z list finału mówił o tym, właśnie, że żeber gaz byłby, gdyby dał wolną rękę, że tak powiem zorganizowanej przestępczości skorumpowanym politykom na zarządzanie zarządzanie kołderką słowem północnym w Rzeczycy sytuacja jest zła natomiast faktycznie Belgradu owi przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazywać się na Zachodzie jako takiej w taki gracz jest skłonny do kompromisu i faktycznie chodziło rodakom pacyfikacji tej apatii weryfikację Serbów Ależ tak, by w imię integracji Europejskiej i Europejskiej Belgradu no i to powodowało to że, że właśnie Oliver Iwanowicz szef, który był politykiem powiedział, abym był już coraz mniej popularne czy w związku z tym, że Kosowem dwunastym zarządza się też w ten sposób, że tam dużo pieniędzy płynie z Belgradu i ci politycy czy mam dobre relacje z Belgradem, a ja po prostu te pieniądze rozdają rozdają pieniądze rozdają etaty, które wciąż finansuje Belga na tym terenie on nie miał dostępu do do dotąd tego rodzaju dóbr czy też te, których trąby rozdzielać w związku z tym nic w tym taty jego poparcie to poparcie dla niego było dość niskie na poziomie 14 % w wyborach lokalnych wzeszłym roku uzyskał natomiast, jakby na sam sama jego śmierć jest dość dużym problemem powiedziałabym, że zarówno dla Belgradu, jaki dla, jaki dla Prisztiny Bob one po prostu pokazuje, że ta polityka oby 2 stolic wobec jest niezbyt DM jest skuteczna pokazuje pokopać to też jest jak i Janem torze, jakby zabójstwa są metodą walki politycznej pokazuje też poziom bezprawia, który jest jest w Kosowie szansę na śledztwo są niewielkie to też pokazuje jak funkcjonują funkcjonuje też państwo kosowskie powiedziałabym, że jak dowody do wtorku, kiedy zginął Jovanović retoryka obydwu stoisk była taka część Andraža bardzo mówił Kosowo jest nasza Justyna też mówiła całe Kosowo jest nasza to teraz jakby wszyscy zwalają odpowiedzialność na siebie nawzajem Serbia mówi żona właściwie nie ma w ogóle nic możliwości w jak uprawia żadnej polityki wobec Serbów sam mówi Krystyna, że to wcale nie jest prawda, że oni zarządzają Kosowem u nas no, więc też takie zrzucanie odpowiedzialności na siebie nawzajem z tego co może zapytać, ale przynajmniej ulica jest przekonana, że zginął jednak rząd albańskich Kosowski czy zdarzenie widział także Serbowie w w Serbowie w Kosowie, ale też myślę, że większość Serbów w Belgradzie jest przekonana, że to jednak zginął z rąk serbskich to znaczy, że to były też to, że tak jest to rywalizacja różnych grup w różnych grup o władzę to są takie właśnie z plecami splecione interesy zorganizowanej przestępczości interesy polityczne i dlatego też nasz test był bardzo bardzo poważny problem dla samego Belgradu po innym, bo oni Zobacz, jaką ten aktor polityczny, który zwalcza Jovanovicia oni tego pośrednio Barciany odpowiedzialnością 2 i sposób teraz będzie wyglądała, a na przyszłość tych negocjacji relacji między presją budowlanym, które do z perspektywy na wschód Polski, czyli kraju, kto obcuje się niewiele na ten temat dzisiaj mówi to jednak był jakiś taki bardzo powolna, ale proces normalizacji już od Teresy rozumiem to się zatrzymać to prawda czy faktycznie śmieci Janowicza zbiegła się z rozpatrzeniem ciem pro po dłuższej przerwie w związku z wyborami w obu kre w w krajach na rok negocjacji taki normalizacja innych pomiędzy 2 krajami Unia Europejska, która jak prowadzić rozmowy miał tak ma taki ambitny plan, żeby w 20 1 9 roku obydwa kraje podpisały taką ramową na umowy normalizacyjnej co pozwoli Serbii w wstąpić do Unii Europejskiej Kosowo też pozwoli z PIT od domu o członkostwo aplikować więcej to był taki właśnie ambitny plan natomiast w związku z tym rozmowy się nie rozpoczęły, ponieważ wchodząc do sali negocjacyjnej przedstawiciele obydwu krajów dostali telefony, że to się stało co się stało w Kosowie będzie to bardzo trudne do powróci do takich rozmów, ponieważ właśnie w związku z tym, że żadna ze stron nie chce wziąć odpowiedzialności za to, że co się stało obwinia się nawzajem dużego ostrych słów słów padło w strony Casanova właśnie też że, że to jest, że to raczej obydwie strony się nawzajem obwiniają Serbowie czy delegat władz w Belgradzie, próbując zrzucić winę zrzuca z próbują zrzucić winę na Albańczyk mówią, że to terroryści zrobili właśnie niechcący bieg trochę prze do wiadomości tego co się faktycznie dzieje na północnym Kosowie jest też są odpowiedzialni powiedział tak Rosja się cieszy cała bardzo ciekawe jak dużo miejsca poświęcają rosyjskie media temu co się stało na 3 biorąc pod uwagę że, że zginęło polityk który, których bardzo, jakby im małego regionu, gdzie mieszka 60  000 osób to to ta ilość miejsca w rosyjskich mediach jest jest zadziwiająca cieszy się, dlatego że każda z detalami tego ty tu sytuacja jest dowodem na to, że jaki, by Unia Europejska nie miała pomysłu na rozwiązanie to jest zły pomysł, bo Harris oraz DM BOŚ zwróciłbym przede wszystkim jest także Kosowo jest styl pełen czynna lub w soboty główne narzędzie nacisku Rosji na nas Serbia gdyby, gdyby konflikt ten zysk wygasał powoli to to Rosjanie utracili byto etatowo to właśnie ZO w radzie bezpieczeństwa, który zawsze mamy szansę buzie, jakby coś się wolnymi od zwyżek im bliżej Serbia Unii Europejskiej będą to tym odwrotnie im lepsze stosunki z Kosowem tym bliżej Unii Europejskiej tak to prawda i to się oczywiście Rosji nie podoba, więc Rosjanie się bardzo cieszę z tego co się wydarzyło mogą ma się pokazywać, że że, jakby tutaj zachodnie siły KFOR, ponieważ chore, czyli siły natowskie wciąż ma jak są obecne w Kosowie nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Serbów to też taką wpisuje się taką rosyjską narrację, że tylko matka Rosja nie jest w stanie Serbów ochronić ani nie jest nie jest nie jest w stanie zrobić zachód, więc faktycznie dla nas jest to bardzo korzystne, ponieważ w nie powiem, że te rozmowy zmierzał do Ełku Hancock dobremu zakończeniu, bo to to co jest bardzo złą są bardzo trudne rzeczy natomiast jak ten proces powoli właśnie jest jak pan powiedział kont był kontynuowany Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo kończymy dzisiejsze popołudnie program w 2 Małgorzata Buczyńska realizował Adam Szulc informacja ponieść jeszcze więcej sportu, a do usłyszenia dziś do rodzin, gdzie z tej pierwszej mówi Davos Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA