REKLAMA

Koniec bankowych przywilejów, konkretnie jakich?

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2018-01-19 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przed śniadaniem w dołku godzina szósta 2 5 i 4 sekundy na zegarach kiermasz tak przed mikrofonem pierwsze śniadanie w toku piątek piątek piąte nie chciałbyś opowiedzieć z uśmiechem los także byście państwo rozpoczęli weekend, a temat mamy trudny trudny dla obu stron, owszem, dziś barykada, ale już boję takich raczej wojennych określeń może powiedzmy powszechnych sporów w Polsce my państwa i moim gościem jest pani mecenas Barbara Gazda czy radca prawny dzień dobry Rozwiń » panien oraz w inny dziennik Gazeta prawna donosi, że oto po golu po zakwestionowaniu skasowaniu przez Trybunał Konstytucyjny w 20 1 5 roku bankowego tytułu egzekucyjnego Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje się do wyeliminowania kolejnego godnego następcy tej instytucji przypomnijmy to poproszę o panią o uporządkowanie numerów z grubsza rzecz ujmując chodzi o to, żeby banki nie mogły bez wyroku z normalnego postępowania sądowego egzekwować długów od niespłacających w terminie swoich zobowiązań klientów tak jeśli chodzi o uporządkowanie broń panie redaktorze to tak naprawdę wszystko zaczęło się 20 1 3 roku, kiedy te bankowe kiedyś, kiedy ten wyciąg z ksiąg bankowych w ogóle utracił moc dokumentu urzędowego, czyli stał się takim prywatnym oświadczeniem banku, a wygląda to w ten sposób Blanka z papieru, bo sobie, żebym pisze co potwierdza, że wg jego stan jego ksiąg pan jest winny kwotę określoną x i na podstawie takiego dokumentu podpisanego przez osoby pracujące w banku banku udało się wówczas do sądu i to i to miało moc dokumentu urzędowego nie sprawdzał ani ZUS koszt zadłużenia ani zasady roszczenia absolutnie nie sprawdzą traktował jako dokument urzędowy w 20 13 roku dokumenty te straciły moc urzędową, ale niestety wtedy pozostało jeszcze 2 relikty mianowicie bankowy tytuł egzekucyjny jak również pozostało nakaz zapłaty możliwość wydania nakazu zapłaty w kodeksie postępowania cywilnego właśnie w oparciu nadal o o drugą wyciąg z ksiąg bankowych, których ów, których nie jest dokumentem urzędowym bankowy tytuł egzekucyjny został ułożony został uchylony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 20 1 5 roku wyroki takiego Trybunału mają moc powszechnie obowiązującą i tak naprawdę tutaj został odroczony termin wejścia w życie tego wyroku do 20 1 6 roku do lipca 20 1 6 roku i rzeczywiście w chwili obecnej banki nie mają już możliwość wydania aktu prawnego BTE w dłoni aż o drodze prawnym nadal funkcjonują te stare BTE i to z zasady duży problem nawet zdarzają się orzeczenia sądów, które nadal na podstawie tych starych, by te wydają nakazy zapłaty przeciwko przeciwko konsumentom ich zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ale są bezprawne to cała suma, ale nie zdać się nuda zdarza się cały czas jest na razie sąd w lenno zależnie od węzła nadal nadal leczy to jest się tam kwestia sporna odnośnie tego, kiedy NBP został wydany, jeżeli został wydany przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego to niestety zdarzają się sądy, gdzie el, gdzie sądy zatwierdzają ten bankowy nadają klauzulę wykonalności takiemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu natomiast kwestią, która cały czas pozostała no to jest ten drugi relikt, czyli to, że bank może pójść do sądu i sąd może może wydać nakaz zapłaty na poznali się w bankowych tak i to jest to 0 oznacza to oznacza, że tak naprawdę, by sobie idzie do sądu z dokumentem prywatnym niestety zdarza się to cały czas mnie zdarza się to cały czas i żąda wydania nakazu przez sąd wydanie nakazu zapłaty oczywiście oznacza, że taka osoba, która dostanie nakaz zapłaty dostaje go razem z pozoru z wszystkimi dokumentami ma w zasadzie 2 tygodnie na to, żeby zgromadzić jakieś środki dowodowe and, a ile się odwołała się ale, ale tutaj już pole manewru jest ograniczony po pierwsze w ciągu 2 tygodni trudno znaleźć prawnika, który zna się na danych sprawach po drugie, trudno czasami znaleźć dokumenty potwierdzające ile dany człowiek ile dany konsument już do znalazła się po czwarte w takim postępowaniu wysocy konsument może wnieść tylko tzw. zarzutu od nakazu zapłaty, czyli my, czyli podnieść się podnieść zarzuty, które sprawy, które pokażą, że nakaz zapłaty nie jest wydany prawidłowo jest, jeżeli kwota wyliczona, ale nie wypowiedzieli zostały doręczone, a nie jak między stronami między prywatną firmą x Real z klientem tej firmy Nitroerg PL no nie do końca jest to zwykła właśnie powinno zaś powinno być tak, a nie do końca, a nie do końca jest, dlatego że w takim procesie chociażby taki, że taki dłużnik nie może wnieść n p. powództwo, uznając wzajemnego w tym postępowania to ograniczałoby koszty i mimo tego, że te dokumenty nie mają już mocy urzędowej nadal tkwią w KPC jak miłość czy w Kostuch w kodeksie postępowania cywilnego jako podstawa do wydania nakazu zapłaty i ja muszę panu powiedzieć, że nikt dok słownie chyba 2 tygodnie temu do 2 tygodnie temu zobaczą nakaz zapłaty, który został wydany przez sędziego Sądu Okręgowego, a panią sędzię ogniskową gier Łągiewkę co mnie bardzo zdziwiło także dotyczyło to sprawy przeciwko konsumentowi przeciwko kredytobiorcy jest to o tyle o tyle dziwne, że ten sam sędzia prowadzi całą masę spra w dotyczących takich właśnie umów, w których wygrał ten nakaz zapłaty teraz w związku z tym pojawia się pytanie to znaczy, że we wszystkich sprawach tak samo się zachowuje te i inne dni tego nie powiedziała tylko od zadziwiające jest, że są znający znając te sprawy wiedząc, że te roszczenia banków nie są udowodnione, że nie mogą być, że nie mogą być kwoty zadłużenia wyliczany w oparciu o w oparciu o bankowy kurs sprzedaży dostaje taką sprawę ma takich spra w ileś tam tak samo tak i dostaje taką sprawę i wydaje bez zastanowienia nakaz zapłaty, więc stół tutaj chodzi o to, że nie ma absolutnie w sądach kontroli czy Baena wierzytelność banku już jest należna czy nie jest należność wysokość jest obliczona oraz zostawmy, bo to potwierdza także biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, że jest to masowa i powszechna praktyka dokładnie do tego, że sądy mają sądy są też mają metr całą masę spra w w związku z tym wydanie takiego nakazu zapłaty no przyspiesza im rozpoznanie spraw poprawia statystyki, więc jeżeli w momencie, kiedy jest nakaz zapłaty kiedy, kiedy jest z nią poze w z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty tak naprawdę są w ogóle nie bada merytorycznie cieczy ten nakaz zapłaty innych należy wydać nie tylko po prostu go wydaje dołoży Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić w tym obszarze kodeks postępowania cywilnego i w jaki sposób no właśnie, żeby ukrócić tę praktykę możliwość wydawania nakazu zapłaty w oparciu o mnie w oparciu o dokument w postaci wyciągu z ksiąg bankowych czy w postaci prywatnego dokumentu jest toczy się kierunek bardzo dobry no szkoda, że tak długo trwające prace, bo tak naprawdę są drobna zmiana, którą można byłoby bardzo szybko wprowadzić jakąś nawet odrębną ustawę jest projekt z tym akurat przypadku na etapie konsultacji, które się trochę ciągnął dokładnie, a w międzyczasie jednak sąd, wydając nakazy zapłaty w międzyczasie wiele osób na podstawie tych nakazów zapłaty czasami nawet nie podejmują walki ostatnio też doszło też miał do czynienia z takim klientom, gdzie po prostu nie zdążył w ciągu tych 2 tygodni zgromadzić wszystkich potrzebnych dokumentów ani w walce o walkach klienta z bankiem to trochę walka Dawida z Goliatem, ale zdarza się, że Dawid daje rady gmin zdarza się rzeczywiście nic z tym na szczęście to rzecz orzecznictwo sądów okręgowych sądów powszechnych ono idzie co w coraz lepszym kierunku ale, ale rzeczywiście walka tego klienta z bankiem nawet nie niższe mówi tutaj o samym samym sądzie, bo tutaj wszystko zależy oczywiście od pomocy prawnej, z której klient skorzysta natomiast wcześnie na etapie przedsądowym, jeżeli klient w ogóle próbuje cokolwiek z bankiem negocjować to tak naprawdę nie ma szans, ale to ja wiem z własnej osobistej praktyki nie nie ma nie ma negocjacji z bankiem możemy się zgadza na warunki banku albo albo się nie zgadza nie ma przede wszystkim też rozmowy tylko jest rozmowa z ZUS o konkretnym przypadku tylko rozmowa z instytucją, która ma swoje procedury i tak naprawdę póki ta osoba nie złoży pozwu do sądu tu nie ma nie może liczyć na jakiś realny załatwienie sprawy ostatnio takim przykładem są mediacje, które podjęliśmy w 1 ze spra w przed już w toku postępowania, ale tak naprawdę przed rozpoczęciem jego merytorycznej walki w sądzie z bankiem, który ma bardzo mało portfel kredytów i bank ten największy nie ma zbyt mało spraw sądowych, żeby w ogóle pochylić się nad losem takiego urzędu biorcy brzozy wyobrazić, że propozycja banku w mediacjach była taka, żeby przewalutować ten kredyt nazwijmy go przewalutować kredyt wg kursu bieżącego i zrezygnować z 1 z ubezpieczeń, czyli coś co klient powinien dostać tak naprawdę z ulicy pomyślą to może być tak ostatnio inny klient z kolei zapytał mnie możliwość, ponieważ próbował złem oraz Deutsche bankiem próbował próbował przewalutować kredyt na warunkach rynkowych absolutnie i bank nie odmówiono z uwagi na to, że źle, że musiałby liczyć zdolność kredytową, której nawet jeszcze nie policzył tak i klient zapytał czy jest możliwość złożenia pozwu po to, żeby zmusić bank do przewalutowania na warunkach rynkowych z czego obok jest moim zdaniem taki upór banków przed oczywistymi zmianami zmianami, które w cywilizowanym świecie są standardem prawnymi działa na szkodę banków, bo z instytucji ogromnego zaufania publicznego, jakimi były jeszcze w latach dziewięćdziesiątych stały się instytucją ogromnej nieufności dzisiaj w dokładnie niestety niestety to podziała bardzo bardzo źle no nazwijmy to na tzw. pija bardzo źle, bo banki to są bardzo ważna potrzebne instytucje i myślę, że taki brak zaufania przy totalnej nieufności Polaków w ogóle do do siebie nawzajem do i do wszystkich tylko jeszcze bardziej szkodzi samym banku tak myślę, że to się odbije niestety w dłuższej perspektywie, dlatego że te osoby, które teraz toczą spory z bankami to są tak naprawdę osoby w wieku produkcyjnym to są osoby często między nimi 3 0, a pięćdziesiątym rokiem życia, a więc to osoby, które no mają dotyczyć czy są ojcami matkami różne młodszego pokolenia i często spotykam się również nawet z całymi rodzinami, gdzie to młodsze pokolenie mówi ja już kredytu nikt nie zaciągnie, tak więc ponieść straty powoduje, że te banki tracą zaufanie klientów, ale czy banki z drugiej strony ze zdaniem innych graczy czy czy jest to wokół 3 czy sektor bankowy w ogóle zastanawia się nad tym myślę, że myślą nad bieżącymi po prostu przychodami na tym, że jest zarząd, który jest tu i teraz w tym momencie i za jego kadencji inni bank nie poniesie straty czy nie bank nie nie dogada się z klientami w taki sposób, żeby miał po prostu mniejszy zysk nie ponosi Straw czyn ten sektor nawet w kryzysie no to na tym polega też 1 2, ale nawet samo nawet samo przewalutowanie niepowodzenie spowoduje, że bank poniesie stratę to jest kwestia tylko tego, że należy to odbić wyniku końcowym rocznym co spowoduje, że bankowóz nie będzie miał mecz będzie miał mniejszy zysk Stanów, ale tym mniejsza niż innych, że zmniejszy zysk przez rok czy 2 lata czasami 2 sezony jeszcze dużo więcej, bo zaufanie klienta on cały czas mam nadzieję, że mechanizm wolnorynkowy zadziała w taki sposób, że w końcu któryś z dużych banków się wyłamie sam siebie zacznie po prostu stosować pewne oczywiste standardy i dzięki temu uzyska myślę, że to jest jeszcze jeszcze kwestia pewnie pewnie kilku lat, kiedy banki zobaczą jak będzie wynik tych wszystkich procesów niestety klienci ci klienci, którzy to toczą spory not też stawiają takie zarzuty, że czują się oszukani życiu, ale należy zaliczyć ją pani Alicja Tchórz jako jako klienci po prostu, że każdy zarówno z mBankiem prawda, ale bank jest nie traktuje go jak kolejnego jakiegoś Jasionka, który przychodzi z roszczeniami nazywam się zaczyna zmieniać wiem skądinąd, że coraz częściej banki decydują się już na etapie przedsądowym ugodowym, kiedy występuje w imieniu klienta Kancelaria z, decydując się na różnego rodzaju rozwiązania korzystne dla osób szczególnie zadłużone na wkład w walutach, bo dziś znaczenie ma wątpliwości była przez lata taka próba narracji że, że to nie jest kredyt w złotych dziś już nawet banki odchodzą od tego przyznają, że to był indeksowanie jak zwał tak zwał różne terminy stosował, więc kropla drąży skałę może w końcu skała opuści też na taką nadzieję bardzo dziękuję pani mecenas Metz oraz badania dla 3 radca prawny dla państwa i moim gościem kończymy pierwsze śniadanie w toku za chwilę pierwszy program gospodarczy potem poranek Jacek Żakowski my słyszymy się w poniedziałek mam nadzieję, że zdrowie mi pozwoli życzy państwu zdrowego weekendu pierwsze śniadanie w i całej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie TOK FM PL Kosznik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA