REKLAMA

Czy istnieje w Polsce polityka senioralna?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-01-19 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
osób podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem tej w naszym studiu we Wrocławiu, ponieważ właśnie z Wrocławia nadajemy dziś światopogląd jest dr Rafał Bakalarz czek z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dobry to ta rozmowa planowaliśmy od jakiegoś czasu i z różnych powodów się opóźniała, ale będzie jeszcze w związku z tym w takim duchu noworocznym, czyli pewnych prognoz IEA podsumowań, a że studia specjalista od polityki Rozwiń » społecznej no to chciałabym zapytać z ziemi wedle pana, jakie są główne wyzwania właśnie w polityce społecznej i AM to takie pytanie może bardziej polityczne, czyli dla tej ekipy rządzącej, która z 1 strony właśnie chwali się tym 3 3 czy nie z tego powodu dumę, że dostrzega problemy społeczne w inny dowód potrzeby społeczne Polaków z drugiej strony jednak jest oskarżona, bo NFZ paternalizmu, czyli też brak konsultacji no, więc w, jakie dla nich są główne wyzwania, ale też takim strategicznym wymiarze to znaczy co oni muszą rozpocząć, a kolejni będą musieli kontynuować mówi ja myślę, że w mieście mówimy o wyzwaniach dla ekipy, czyli tych wyzwaniach takich najbardziej pilnych, które powinny być podjęte jak nie jak najszybciej jeszcze w liście w tej kadencji w joint na pewno to, żeby wszystko wszelkie te problemy te wyzwania, które w, których niepodjęcie lub, w których zaniechania lub błędy skutkują bezpośrednio z krzywda mnie wykluczeniem dyskryminacją zaangażuje mnie za takich podstawowych praw z PRL w właśnie w poszczególnych grup Hertz tutaj taką mamy 1 z grup, które w które, jakby Rosja NATO od dłuższego czasu, aby staram się w śladzie żarty i jak i przedstawiać to strata jest taka grupa w opiekunów są osób, które nie niepełnosprawnych, zwłaszcza tych głęboko niepełnosprawne nieraz mówimy niesamodzielnych, zwłaszcza w wieku dorosłym, chociaż także można tu też wskazać szereg problemów z także w tym moim przypadku na rzecz niepełnosprawnych dzieci i wsparcia rodziny wieczór Wrocławia szczególnie trudnej sytuacji ale gdyby dorosłych dorosłych trochę to wynika z takich ogólnie niższych w celach systemu wsparcia, które jest jednak moc barszcz jest bardziej rozwinięty tych pierwszych fazach życia w jednostki osoby są z właśnie z niepełnosprawnością w PRL to określono, że polskie państwo nie zagrasz, a szczególnie troskliwej, jeżeli chodzi o rodzinach, w których jest niepełnosprawne zgadzam się tutaj takim wymownym przejawem tego jest chociażby ta kwota 1 5 3 zł zasiłku pielęgnacyjnego, które podniesienie rodziny walczą jeszcze problemów z dużą rolę Gizeli Grecja też do on w sporze o prawo oprawa kobiet o prawo do aborcji, gdy ktoś z Łodzi, którzy przeciwko temu prawo chodzą obiecują większą opiekę państwa i na ich temat jest niewiele zmienia faktu, że tutaj może jedynie takie naprawa tygrysy powiem, że troszeczkę coś ruszyło wraz z takim programem zażyciem on z siebie miną rozmach imprezy i co jest na to co ich sporo graczy część część tych w założenie, żeby w trakcie realizacji część rent z HR związanej z n p. scena z mieszkalnictwem chronionym od żony ona nie nie tylko dotyczą dzieci z bardziej może dotyczą osób, które w dorosłe życie niepełnosprawnym noc przed szereg zapisów bez tego programu już zostało już od odczuwają trudy tego co mówi wynikałoby, że rodziny odczuwają realnie powiem tak, że może z części, ponieważ to są takie działania na razie może trochę punktowe które, więc może się tak zdarzyć że, gdy któraś z rodziny nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach określonych go w UE instrumentu, a też czas na to miast wrócił narzekający, że do rozruchu prawie dorosłych niepełnosprawnych są szczególnie trudne jest trochę wynika to z tego, że kończy się ten etap edukacyjny, który lepiej lub gorzej często gorzej, ale jednak te pewne funkcje wspomagające i odciążająca rodzica pełni, chociaż na gminnym mieniem Petasz tutaj należałoby wiele zmienić natomiast później w tym właściwie osoba niesamodzielna i jeśli jeszcze tanie pełnosprawne spowoduje, że ta osoba nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w z no i pozostaje właściwie takie troszeczkę instytucjonalnej próżni są pewne formy wsparcia dziennego w dużej mierze w UE nastawione na taką marżę aktywizację z rehabilitacją społeczną zawodową też tak bardzo silne są z ulgą w prawnie nazywa natomiast dla tych osób, które niespecjalnie roku w domu usamodzielnienia i w i wymagają takiej stałej opieki osób trzecich NATO tutaj w niemal od zarania oferta jest ciągle ciągle niewystarczająca w przypadku opiekunów osób dorosłych to oczywiście o VAT z czego wyszedłem to z mec ważna jest też taki problem pewnej dyskryminacji prawnej to zły jeśli chodzi o świadczenia pieniężne dla opiekunów ani otrzymujące wsparcie w osoby, które jest opiekujące się bliskimi, którzy Stali się niepełnosprawni w wieku dorosłym często to są prostszą opiekunowie osób starszych, choć nie zawsze otrzymują to wsparcie istotnie mniejsze niż w przypadku opieki nad zasobami, która jest od dzieciństwa niepełnosprawna trzykrotnie prawie z mniejsza mniejsza kwota 2 5 20 zloty potrzeba ich MW inną mało, kto słyszy decyzyjny, bo w każdym razie niewiele robi, czyli dostęp mobilny punkt co zdarza się, że gminy Granowo 2 grudnia rozmawialiśmy o nazwie jak GROM namaszczona co jeszcze myślę, że jakby Szarek takich konkretnych problemów związanych właśnie z funkcjonowaniem 8 osób starszych osób siatek niesamodzielnych osób starszych czy tych, którzy wymagają takiego stałego wsparcia w co to, że na raka wiąże z tym długookresowy mi wyzwaniami, ale można też wskazać bardzo konkretne z KON konkretne problemy n p. brakuje programu dziś żyjemy coraz dłużej statystycznie, ale nie oznacza, że nie jest nie chorujemy starsi ludzie w pewnym wieku chorują i fajnie i dla nich jest 1 oferta i też mogło być lepiej, jeżeli są na tyle aktywnie, że jeżeli będą mieli możliwość późną Uniwersytet trzeciego wieku uczył czy brać udział aktywny i żyć dobrze to jest 1 rzeczą są ludzie, którym wzruszony chorzy samotni tak zgadza się i z tutaj jest faktycznie nie zawsze dostrzegamy to ma taką złożoność i nie jednorodność tej tej grupy osób, które określamy seniorami i dochodzi zarówno Atom różnice wynikające z z faktu, że mamy do czynienia z kilkoma generacjami tak naprawdę różni 60 paru lat nim 7 0 nawet 9 dziesięcioletni mieli i ani Porsche mają inne potrzeby związane z 2 w jakim wyrok utrzymał też chorzy oraz innych znaczeń społeczeństwo a kto to systematycznie rośnie ta tak witała nas ten odsetek osób starszych i jeszcze szybciej rośnie ten udział osób w tym wieku sędziwym po osiemdziesiątym roku życia w, nic więc tutaj jeśli spojrzymy na to co dotychczas udało się osiągnąć to w 2 widać, że jakby bardziej bardziej to wsparcie jeśli w ogóle z funkcjonuje jest ona tak sprofilowane pod kątem osób albo jeszcze aktywnych, które właśnie wymagają umożliwienia im realizowania tej aktywności wykorzystania tego potencjału, który nie zawsze był wykorzystany część tych osób jedno, gdzie się gdzieś wycofywała się życia społecznego w trochę mieści się o osobach, które już mają pewne ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, ale jeszcze przy pomocy wsparcia mogą ma funkcjonować natomiast jest jeszcze ta trzecia grupa tych osób, które nie są z tym nie możemy nie jesteśmy w stanie zaktywizować natomiast, które wymagają tego takiego wsparcia o charakterze bardziej opiekuńczym idą tam zaistnieje MF, że może inaczej to istnieje natomiast w tej infrastrukturze wsparcia są bardzo duże luki w noc i ostatnie takie troszeczkę zdało zaczyna się to zauważa, że został wprowadzony od 3 teraz tego od stycznia funkcjonuje taki program w UE opieka 7 5 plus polega ona na takim do możliwości dofinansowania ze środków budżetu budżetu ze środków dysponowania przez ministerstwo pracy rodziny pracy polityki społecznej FF do finansowania tych gmin, które dodatkowe usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze dla seniorów powyżej 7 3 roku życia tylko małych gminach to jeszcze zdać trzeba ważne ograniczenie, że tylko w gminach poniżej 20  00 0 mieszkańców z perspektywy takiej osoby starsze już schorowanej, która nam rodziny albo bardzo zajętą gum Pa chcą wychowanie swych dzieci tak, by albo albo nie ma nikogo, jakie ma szansę na innym teleopieka mała przychodzącą opiekująca się przez kare godzin osoby na miejsce w jakim się już ośrodku w PGE obrót, a ja sama w sobie nie stanie po raz mieszkają na kogoś, kto może osiągnąć prościej to bardzo bardzo trudno tak w Łęcznej w 2 słowach na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ dostęp do poszczególnych form wsparcia też jest jakby obudowane różnymi procedurami różnymi warunkami, które trzeba spełnić to się też różnie w zależności od należy do nich zależy to zależy wydaje mi się, że w dużej części kraju nie bardzo nawet te usługi opiekuńcze, które z w warunkach domowych mogą być przyznawane tutaj formuła prawna tych osób jest taka, że w UE po pierwsze, tylko osoby z UE, które mają odpowiednio niski dochód mogą one skorzystać z tego bezpłatnie natomiast przy innych szatana trzeba grać trzeba dopłacać co też nie jest też ostra po pierwsze po drugie wymiar też tych usług często nie zmienia nie jest satysfakcjonujący w noc w przypadku też tych specjalistycznych usług opiekuńczych to małych gminach, które sąsiadka, która nie dysponują pieniędzmi, toteż trudno jest specjalistów pozyskać, którzy mogliby te usługi świadczy jak jest wiele takich jak opadną pisała jak bardzo tęsknimy i jak bardzo są kraje z bloga, które należy spoglądać im po prostu czerpać inspiracje z nich tłumaczy jak bardzo ten MDM ta kwestia braku połączeń czy niedoborów opiece w polityce senioralnej nazwijmy nad seniorami w jest paląca w tej chwili biorąc pod uwagę czynniki demograficzne co znaczy w Polsce tak jak jest Wedel Marc no no, lecz moim zdaniem ona jest SM będzie taka bardzo paląca, bo wiemy z mówiąc o tych zjawiskach demograficznych też trzeba brać pod uwagę nie tylko ten postępujący proces starzenia się społeczeństwa, ale też ruchy ludności torze część młodszego pokolenia wyjeżdża nieraz na zagranicę to powoduje, że bardzo duża część osób jest bez tego tradycyjnego wsparcia rodzinnego i to już się dzieje, bo cię nieraz mamy taką skłonność mówienia patrzenia widzenia tego z kategorii, a Herbert w wyzwań przyszłości na co się dopiero musimy przygotować tak naprawdę to już już skutki tutaj pewnych zaniechań i wieloletnim odczuwają mecze odczuwają konkretne całkiem liczne grupy to jest teraz waży nawet tam, gdzie jest członek rodziny, który teoretycznie może się zaopiekować czy może wspomóc to tutaj dochodzimy do szczelnego ważnego problemu, czyli tego, że z UE jest wiele osób mających wśród bliskich takie osoby wymagające opieki właściwie jest zmuszone do rezygnacji z pracy i także ze względu na ograniczoną infrastrukturę wsparcia to powoduje, że my tracimy z rynku pracy bardzo liczne grupy osób przez to cała ta z UE struktura przychodów bez systemu zabezpieczenia społecznego podatkowa z czego jest polityka społeczna finansowana jest się już poprawiać to jest jakby coś z tym Witold tamto to nie jest tylko kwestia zależy, jakby praw tych osób starszych, ale także kwestię powiedział stabilność całego systemu talent publicznego dobrowolnie siłę, by kończyć, ale jak wysoki priorytet był pan za jak wysoko jak ważne, by pan to uznał to znaczy jakiś trzymaj ważniejsze wezwać trzecie pierwsze w pierwszej dziesiątce wyzwaniem dla polskiej polityki społecznej to klasyczny realną na zdecydowanie tak jakby, w czym ja bym to ujął także pochodzi od wyzwanie demograficzne rozwój oraz rozpatrywane całościowo w ramach tego też kwestia senioralne niestety dotychczas mówiąc o kwestie demograficzne to w pierwszej chwili myśleliśmy głównie o tym, że po prostu, żeby dzieci się rodziła więcej to częściowo no tutaj pewne kroki zarówno zarządów PO-PSL jak dziś rządów prawa trzeba się udało się zrobić natomiast trzeba jeszcze pamiętać o tym w innych fazach cyklu życia dr Rafał bogaczy z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego państwo goszczą bardzo dziękuję dziękuję również Tadek, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA