REKLAMA

O co chodzi w trendach sztuki nowoczesnej?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-19 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM i odpoczywamy magazyn Horyzonty przy mikrofonie Hanna Zielińska, a naszym gościem dzisiaj w studiu w Łodzi jest prof. Aneta Pawłowska historyk sztuki z katedry historii sztuki Uniwersytetu łódzkiego dobry wieczór dobry wieczór witam panie witam państwa, a przed nami kolejna książka z serii popularyzatorskich ci z serii, która jest wydawana ner we współpracy Uniwersytetu oksfordzkiego i Uniwersytetu łódzkiego nec jakiś czas prezentujemy tutaj, by kolejny tytuł Rozwiń » ja uwielbiam tę serię, bo mamy tutaj króciutkie lakoniczne wprowadzenie do różnych dziedzin dzisiaj sztuka nowoczesna i o ile wcześniej tak przynajmniej książki, który jest tutaj namawiam na antenie związane były z takimi twardymi ścisłymi dziedzinami wiedzy dziś mecz z takimi jak niegdyś związanymi z kosmosem z biologią z genetyką no to tutaj mamy taką dziedzinę, która potocznie nazywana jest humanistyczną, więc wydawałoby się, że w krótkiej książeczce ta książka patrzy na 100 kilkadziesiąt stron nie da się tak po prostu go, by opisać, tym bardziej, że to jest głównie te stanie obrazki jednak my opisać się czym jest sztuka nowoczesna zrobić takiego Bella koniecznego wprowadzenia, a jednak znowu się udało pani profesor czy pani się zgadza, że jestem naprawdę pomocne podręczne wprowadzenie do tematu jak ja myślę, że to co pani powiedziała wcześniej że, że to są takie prezentacje nie dla ekspertów, że mu jednak trochę mylące, ponieważ miałam okazję być także w zespole, który wybierał typował książki do całej serii w związku strzeleckiego wiem, bo mieliśmy z osobami, które również znajdują się w inne składzie rady redakcyjnej mieliśmy duże problemy czy rzeczywiście to są takie książki, które każdy będzie mógł przeczytać i moim zdaniem myślę, że to nie tylko moje zdanie, ale też pozostałych członków rady redakcyjnej moje zdanie jest taki, że jednak tutaj jest mimo wszystko o kapitał kulturowy wnętrza jest jednak tak zdecydowanie zdecydowanie tak, że rząd to to jednak też nie jest do końca tak natomiast wydaje mi się, że każdy, kto ma maturę ma winien być w stanie przebrnąć przez tak uciążliwe to wam zdrowia niech się już zdradzić ile ta książka dla dorosłych w otwartych światopoglądowo, a którzy dla interesującej zainteresowanych branż zainteresowanych tak to kto tu mamy te warunki brzegowe omówione w no to dokładnie tam, gdzie są właśnie nasi słuchacze słuchacze Radia TOK FM jak wynika z naszych badań to są osoby dokładnie zainteresowany światem dobrze wykształcona eksperci we własnym dziedzinach, ale też zainteresowani my innymi fragmentami gry w rzeczywistości a dlaczego pani zdaniem w ogóle teoretyczne wprowadzenie do zagadnienia sztuki nowoczesnej jest potrzebne, bo mamy wciąż mer i takie nerwy wśród swoich rozmyślań czy znajomych postawy, że właściwie tutaj mgnień trzeba po prostu, a my po prostu przyjść, a priori przyjąć popatrzeć wchłonąć żadnego przygotowania, bo inaczej nie ma kontaktu z artystą et no bo mam wrażenie, jakbym całe moje wykształcenie na to wskazuje, że to jest niebywale błędnych list było sztuki tak jak każdej innej dziedziny nauki, bo my mówimy o historii sztuki trzeba trzeba mieć pewną wykładnie tego co jest wartościowe, ale co nie, a jeżeli chodzi o sztukę współczesną to myślę, że tutaj ten element jest nawet jeszcze bardziej istotne bowiem od właściwie schyłku wieku dziewiętnastego wszystkie kolejne ugrupowania chcą się ukonstytuować przede wszystkim ogłaszają własny manifest artystyczny, ale oni właściwie nie znając tych moich wystaw artystycznych nie znając dążeń artystów trudno jest nam ocenić czy udało im się te dążenia zrealizować, więc w sądzę, że jeżeli chodzi o sztukę nowoczesną to takie przygotowanie wprowadzenie jest absolutnie konieczne, ale on jest też konieczne, jeżeli chodzi o sztukę dawną, bo ten pozorny zachwyt nad sztuką, ale on w gruncie rzeczy winno też nie powinien być taki bezkrytyczny, ponieważ cała metoda badawcza tzw. ikoną loggia pozwala nam na ładny zdecydowanie tego, jakie osoby znajdują się na płótnach artystów z dawnych dni jak te osoby są osadzone kulturowo, więc ja byłabym jak najdalszy od tego, że patrząc za dzieło sztuki powinniśmy odczuwać tylko przyjemność estetyczną głównym źródłem tylko swoisty rodzaj zachwytu zresztą, jeżeli chodzi o sztukę współczesną to właściwie ta przyjemność estetyczna opóźnia, a nie występuje ona w ogóle ręcznych Sandra jest chyba nie jest konieczna tak wręcz wręcz często jest odwrotnie także przygotowanie merytoryczne przygotowanie świadoma lektura manifestu warto zajrzeć czy po prostu omówień wydanych nurtów artystycznych jest moim zdaniem konieczna przed wizytą w muzeum sztuki współgra z rajdem szczerze, że w ogóle wszelkie wizyty w galeriach współczesnych muzeach współczesnych bez takiego przygotowania nowej chyba niewiele, ale my Polacy się mylę może my Polacy jesteśmy szczególnie trudnej sytuacji, bo my tych muzeów galerii akurat sztuki współczesnej mamy niewiele o ich proteście proszę tak nie mógł zagrać uważam, że nie mamy takich rolach nie pomnikowych instytucji jak inne w wielkiej Brytanii aż na ścianach Zjednoczone zaprasza mnie pani do Łodzi el do Łodzi było ms Kwadrat Stanek tutaj znajduje się Ewa Mes 1 nie wymysł Kwadrat 1 z najlepszych najwspanialszych kolekcji sztuki awangardowej z kolegia, która na jest pierwszą bądź też drugą bohaterką wersje Bobo tutaj opinie ekspertów są różne kolekcje sztuki współczesnej w Europie i to jest kolekcja malarstwa konstruktywistów rocznego, która to tym cenniejsze jest darem samych artystów dla nowo tworzonego w Łodzi muzeum Żmudź, która była miastem robotniczym miastem włókienniczym w latach trzydziestych uzyskała ten bezcenny dar artystów cały awangardy Europejskiej, który szczęśliwie udało się przechować przez okres drugiej wojny światowej, kiedy sztuka ta była postrzegana przez Niemców przez nazistów jako sztuka zdegenerowana i została kolekcja częściowo zdekompletowana, ale jednak trzon pozostał i teraz mamy w Łodzi przepiękną salę Neo plastyczną stworzoną przez Władysława Strzemińskiego w bohatera opowieści Wajdy sala funkcjonuje znajdują się w niej wspaniałe dzieła sztuki jest to unikat na skalę światową bowiem inne realizacje pewnych konstruktywizmu liczne z lat dwudziestych trzydziestych został w zasadzie zniszczone, a tutaj wprawdzie tam konstrukcja powstała nieco później, bo 400 ósmy roku, ale do mamy do czynienia z klasycznym przykładem sztuki awangardowej kapeli ze nurtu byłabym ostrożna taki los są bardzo dobre wiadomości wynosi drodzy państwo od wielu dni nie jest tak źle jestem świeżo po rozmowie z nel twórczy dniami mającego powstać muzeum sztuki dla dzieci i one mają zupełnie inne podejście i poglądy i mają poczucie, że przynajmniej dzieci młodzież w Polsce ma bardzo ograniczone możliwości jeśli chodzi o edukację w tej dziedzinie, ale zatrzymajmy się na poziomie bb takim właśnie popularyzatorskich Mes pani wypowiedzi dotychczas padały my takie przymiotniki odnoszące się do sztuki jak nowoczesna współczesna i awangardowa ktoś, kto nie jest ekspertem w dziedzinie może uznać za synonimem tymczasem nie jest to do końca uprawnione, a może właśnie, by na potrzeby takiej popularyzatorskiej najbardziej możemy tak to uznać ja myślę że, że na potrzeby popularyzatorskich możemy stosować do określenia ne zamiennie jeśli chodzi o sztukę awangardową to powinna to być tak przez nich teoretycznym założeniu taka sztuka, która przełamuje pewne schematy Midura wybija się poza to co jest powszechnie przyjęte w momencie, w którym ta sztuka staje się bardziej powszechna, choć nadal jest sztuką nowoczesną sztuką współczesną w grze staje już być awangardowa ten moment przebicia tak samo jak z umowy w przypadku baterii militarnej zmienienia pewnego trendu artystycznego to jest wyznacznik awangardy także o sztuce awangardowej możemy mówić w różnych jej odsłonach było teraz mamy w Polsce stulecie awangardy za początek sztuki awangardowej w Polsce przyjmuje się dany rok 2 00 0 rok 19 1 7, kiedy pojawi się ugrupowanie formistów dlatego też cały ubiegły rok bardzo hucznie obchodziliśmy stulecie awangardy nerwy w Polsce Ewy świecie zachodnim Ewy Europie mam wrażenie, że te nurty awangardowe pojawiają się nieco wcześniej no i znów pojawia się pytanie jak należałoby je ukonstytuować czy byłyby to wystąpienia artystów związanych z kubizmem wiem, że należałoby go przesunąć jeszcze jeszcze wcześniej na malarstwo impresjonistyczne wszyscy ci artyści przełamywać pewne schematy, więc tutaj to określenie Awangarda można do nich odnieść na to no i parki w godzinach szczytu g o sztukę nowoczesną lotu jest to ta ta sztuka najnowsza sztuka dnia codziennego były one niekoniecznie musi być oczywiście awangardowa, bo może odnosić się do tych bardziej tradycyjnych wartości, bo cały czas w sztuce współczesnej sztuce nowoczesnej silny jest trend figuratywne, który odnosi się jednak do tych wartości dawniejszych my przynajmniej jeśli chodzi o datowanie początków awangardy przez Davida Harringtona, czyli autora książki, która jest podstawą naszej rozmowy nota to jest druga połowa dziewiętnastego wieku on się, by odnosić do 1 80 0 sześćdziesiątego trzeciego roku, kiedy Napoleon trzeci zorganizował takie alternatywne salon odrzuconych dzieł sztuki my im to był taki gracz na symboliczne początek tego nurtu, którym się będziemy mówić, ale autor też zadaję pytanie właśnie teraźniejszość, której pani wspomniała i piszący o funkcjonowaniu w dzisiejszym istnieniu rynku sztuki nowoczesnej połączenia sztuki z biznesem zadaje takie pytanie ciekawa jestem jakaś pani odpowiedź jeśli przyjmiemy, że sztuka nowoczesna stała się faktycznie towarem w cudzysłowie wchłonięte przez kulturę, a jej główną siłą napędową stał się za robienie ich wydawanie pieniędzy to czy, po czym można uznać, że Awangarda już nie istnieje, a procesji ewolucji przekształcenia w naj istotniejszy element rozwoju przemysłu kulturowego został zakończony ciekawa jestem, jakie ma pani stanowisko w tym temacie w pewnych, kto to jest trudne pytanie, bo ja mam wrażenie, że w kulturze anglosaskiej czy może w numerze zachodniej, ale te wartości merkantylizm, które niosą ze sobą dzieła sztuki były znacznie wcześniej rozpoznane w mniej znacznie wcześniej były inne traktowane jako bardzo istotne sztuka jako element lokaty kapitału w świecie zachodnim występowała zawsze natomiast w Polsce taka sytuacja, że sztuka była lokatą kapitału w zasadzie miała miejsce głównie w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy nas artyści związani z ugrupowaniem rytmy Lu Mel tworzyli kolorowe barwne prace tutaj na takim doskonałym przykładem jest uczyć n p. Stryjeńskiej, w które sprzedawały się świetnie jak, bo były traktowane jako Look jako grafik dał mu były WL jako lokatę kapitału, bo tak to był okres wielkiej zapaści gospodarczej natomiast z tym nie było nigdy w kulturze polskiej, a takiego właśnie Merkel tylnego podejścia do dołu do sztuki jego czysto inwestycyjnego ma o to chodzi tak mam tak czysto czysto czysto inwestycyjnego ne, bo nawet współcześnie jednych istniejące inne domy zajmujące się sprzedażą dzieł sztuki w gruncie rzeczy dopiero są na tym najwcześniejszym etapie ten rynek sztuki nadal nie jest jeszcze tak wykształcony jak w świecie zachodnim jest w Polsce ta sytuacja jest troszkę zaburzona i ten mój ogląd siłą rzeczy no nie będzie taki jak przedstawiciele kultury świata Zachodniego tutaj gminna w polskich realiach trudno jest mówić o tym, że rynek sztuki całkowicie zawładnęły twórczością awangardową i młodzież oczywiście takim klasycznym przykładem artysty, który został przykuty wielki triumf odbijali chodzi o Polskę w UE to jest przykład Sasnala, który został wylansowany jako artysta początkowo awangardy owe modnym artysta, który po prostu świetnie się sprzedaje rząd takich przykładów innych artystów, którzy odnieśli komercyjny sukces w Polsce jest wiele chociażby twórczość Nowosielskiego my też jest jest tego typu ogólny przykładem może może do pewnego stopnia jest to prawda, że kiedy pojawia się olbrzymi rynek sztuki, który zawłaszcza artystów awangardowych to oni przestają być awangardą tak tak zapewne jest bowiem Gerda musi walczyć Awangarda musi jednak oznaczać bunt przeciwko zastanej sytuacji inaczej ta sztuka rzeczywiście przestaje być awangardowa w dochodzimy tutaj do bardzo ważnej kwestii wielkiego nieporozumienia, które jednak gdzieś w kręgach poza eksperckich my cały czas powraca rynny tego, że sztuka bym nie tyle ma przy nosić komfort ukojenie przyjemności jakiż estetyczne doznania pozytywne tylko dokładnie odwrotnie przymknęli w przypadku sztuki awangardowej współczesnej nowoczesny, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali sztuka ma, by przekraczać jakiś uzgodnione ustalone my normy hierarchie ma zaglądać tam, gdzie nie zaglądamy, bo jest nam niewygodnie inny na ile by pani zdaniem jest to wciąż jakiś dziwny dojmujący temat, że odbiorcy sztuki na oczekują tego, że przyjdą n p . do zachęty czy do zamku Ujazdowskiego należy im będą oczekiwaliby przyjemności wychodzą oburzeni na mnie no znowu tutaj ta obiera ziemniaki i t d . a ten przygnieciony głazami i ja ja myślę, że to są inne istotniejsze elementy współczesnej sztuki, bo taka zwykła łagodności tam żywność estetyczna przestała już odbiorcy wystarczy zresztą chyba jest po prostu, że chorzy biorą za współczesną odbiorcy jest otoczony pięknymi przedmiotami jazdy otoczony był pięknym dizajnem jest otoczony pięknymi twarzami, bo wszyscy staramy się być pięknie ta estetyka piękna, która dominuje trzeba zwrócić uwagę na fakt, że w wiekach wcześniejszych piękne rzeczy w otoczeniu człowieka było niewiele sztuka rzeczywiście wtedy spełniała tę wizję alienacji z nieprzyjemnej przestrzeni otaczającej przeciętnego człowieka natomiast w czasach dzisiejszych jesteśmy otoczeni pięknem to piękno niemalże dominującą w naszej scenerii i w związku z tym sztuka przesuwa się na troszkę inne pozycje sztuka chce zadawać pewne pytania chce być rodzajem forum do do dyskusji do dyskusji na temat tego, jakie powinno być współczesne społeczeństwo jak powinniśmy ten odbiera ci los innego człowieka i te wszystkie problemy w takiej czy innej formie są pytaniami, które współczesne dzieła sztuki muszą nam stawiać, a my powinniśmy starać się udzielić na nią odpowiedzi oczywiście mogą pojawiać się elementy, które przynoszą estetyczną satysfakcję, ale one nie są konieczne moim zdaniem bardziej istotne jest ten dialog pomiędzy odbiorcą, a artystą ten ten dialog, który przekłada się na inne myślenie o społeczeństwie Janowie koło czymś czymś czym szerokim czymś istotnym czymś co powinno dla nas zawsze być pewnym punktem odniesienia my je i społeczeństwo tutaj z kolei, by pojawia się przed nami tematy sylwetki twórcy sylwetki artysty i o ile z poprzednich wiekach oczekiwaliśmy od artysty przede wszystkim doskonałego rzemiosła doskonałego warsztatu Noto teraz oczekujemy pewnego poglądu na świat pewnej refleksji pewnej świadomości tego co się dzieje od artysty oczekujemy tego, że on przed badaczami przed naukowcami wskaże nam przy pomocy swojej intuicji, ale też właśnie swojej wiedzy pewne zjawiska, które są dla nas ludzi dla naszego kręgu cywilizacyjnym kulturowego na ważne niebezpieczne zagrażające artysta jest w stanie na razie ująć to przy pomocy pewnych metafor, by w przenośni plastycznych wizualnych, a nauka za tym podążyły inne dopiero w kolejnym etapie, ale artysta nie jest już tylko o tym kto ma perfekcyjnie operować żadnymi narzędziami plastycznymi, ale też widzieć świat po prostu jak ja myślę, że w ogóle ne problemy artysty jako twórcy pewnych działań artystycznych ale, ale nie jest też jako naukowca jest bardzo istotnym problemem, który pojawia się w zakresie myśli o sztuce już począwszy od czasów renesansu, kiedy artyści właśnie przełamali tę formułę tego, że są tylko, że jeśli taka ami, a zaczęli być kimś więcej w wieku dziewiętnastym i dwudziestym ten proces narasta artysta już nie tylko ma być rzemieślnikiem już nie tylko ma przekazywać pewne idee, ale też ma nawiązywać właśnie taki dialog społeczny ma poszerzać przestrzeń inny dyskursu społecznego i to wydaje mi się w czasach współczesnych jest chyba najważniejszym zadaniem artysty, że powinien prowokować powinien zadawać pewne niewygodne pytania, które mogło doprowadzić do pewnych ważnych dyskusji społecznych zresztą cała ta społeczna funkcja sztuki jest podkreślana przez wielu twórców chociażby na nieżyjącego już inny Borisa artystę, dla którego ta właśnie społeczna funkcja sztuki była najbardziej istotne czy wspomniany inny myśliciel francuski GDF Brok, który daje też rynny prezentował społeczeństwo spektaklu, w którym żyjemy i o których wspomina kot Kingston, ale i w tym kontekście właśnie widzimy sztuka jako pewną rzeczywistość, która ne dzieje się wokół nas pewną tajemnicą dla osób, które czują się lalkami w tej dziedzinie sztuki współczesnej jest zjawisko ma program nowości i formowania się pewnych grup artystycznych formacji prądów trendów jak to jest, że w pewnej określonej czasoprzestrzeni artyści zaczynają mieć podobne potrzeby podobne środki wyrazu od dna podobnych kwestii ryby zaczynają zwracać uwagę, a na dodatek niektórzy z nich potrafią usiąść umówić się, o co im chodzi jeszcze wpisać do formy manifestu Yahoo ma wrażenie, że tutaj, gdy ważną rolę odgrywają 2 sprawy po pierwsze, właśnie prasa rozdzielne, która rozwijała się bardzo schyłku wieku dziewiętnastego dochodu do początku wieku dwudziestego dzisiaj takim wydają się medium jest internet to w to ułatwia komunikację, a z drugim takim istotnym elementem, który też bardzo często pojawia się w przypadku tworzenia grup artystycznych jest życie kawiarniane życie nocne artyści zbierają się i po prostu wymieniają swoje poglądy dzięki temu udaje się dojść do jakiegoś konsensusu, ale oczywiście tutaj terenem drogi do znalezienia własnej wspólnoty artystycznej mogą być inne, bo to może być wspólna szkoła, którą kończą twórcy, ale to może być nerwy najmu wanie wspólnej przestrzeni w pracowni artystycznej, ale to może być wyjazd jakiś plener artystyczny tt grupy są do grupy sytuacyjne lub, które powstają żołnierzy artyści zaczynają krążyć we wspólnej przestrzeni wymieniają swoje poglądy i na skutek tego udaje się sformułować jakiś program stożka przypominający program naukowy i tutaj oczywiście na taką rzeczą bardzo istotną jest prasa możliwość prezentowania swoich poglądów w prasie już, gdzie ruch wystawienniczy możliwość prezentowania swoich prac na salonach tutaj wspominała pani o tym, trener ruchu Napoleona trzeciego na stworzenie takiej przestrzeni salonu niezależnych im, bo wcześniej inny francuska Akademia sztuki decydowała o tym, które dzieła sztuki będą przyjęte na salony nea muzyczne i w związku z tym artyści przeżywają olbrzymi frustracji, kiedy ich dzieła po raz kolejny rywal odrzucone w tak teraz od od momentu, w którym ranny Napoleon sformułował tę otwartą formułę salonu niezależnych salonu dla wszystkich artystów wszyscy artyści mogli zaprezentować swoje prace swoją twórczość oczywiście oni na razie narażali się wówczas też na śmieszność bo kiedy pojawiała się publiczność, która nie była oswojone z taką formułą artystyczną bardzo często wyśmiewała ne dzieła prezentowane na salonach niezależnych, ale mimo tego etapu ta formuła okazała się być rzeczoną niebywale trwałą i Air bardzo zmieniającą sposób w jaki sztuka była prezentowana w dziewiętnastym wieku tutaj z kolei przed nami wyłania się kwestia instytucjonalizacji sztuki o tym, też remont willi książka sztuka nowoczesna Davida bełkot Winstona rynny pokazuje tutaj coaching ton różnego rodzaju etap komercjalizacji jedne sztuki, ale też właśnie taki udział partycypacji różnych instytucji sztuki pewnego rodzaju opiekę, ale też ryzyko dominacji tych instytucji na psy my właśnie awangardową ściągały sztuki znawcy pełną niezależnością czy widzi tutaj pani Nelli i jakiś faktycznie zasadne, by temat do niepokoju myślę, że tak, bo żadne 1 ze współczesnych teorii dotyczących tego na jakie są wyznaczniki demon, w czym jest dzieło sztuki czym jest sztuka to jest teoria instytucjonalna gminy mówi o tym, że dzieło sztuki staje się dziełem sztuki, kiedy zaczyna istnieć wy tzw. sferze świata sztuki walki zaczyna być traktowane jako szykowała mu jak i jako sztuka wcześnie jest tylko kandydatem do oceny mógłbym staje się fakt faktem, a dopiero potem, kiedy zaistnieje w tym świecie sztuki staje się prawdziwym dziełem sztuki, a więc tę władzę przyznania 2 zdań Zuma właśnie instytucja ma krytyk magazynu Łucja artysta sam bez tej właśnie machiny lub w gruncie rzeczy urzędniczej machiny muzealnej staje się zupełnie nieważne nieistotne imam wrażenie, że w czasach współczesnych wnoszą o to chyba nie tylko moje wrażenie ta ta sytuacja się nasila, że nie ma miejsca na samotny geniusz artysty jest konieczne wsparcie ze strony galerii jest niższe wsparcie ze strony marszandów jest konieczne wsparcie ze strony świata sztuki no chyba żyje się bank SIM, którego galerią jest po prostu cały świat PRL, gdy cały świat na przychylną sobie sam zapewnia reprezentacje Belgii na stałe moich oczach moralna i Nana na Street art i dała nam ten dialog, który po Street art nawiązuje pomiędzy dialog pomiędzy Argentyną, a społeczeństwem to, że artyści związani tak jak Banksy ze Street Artem narażają się na to, że ich obrazy mogą brać zamalowane niemalże od razu w modzie, która się pojawiają no to jest właśnie ta próba uzyskania niezależności artystycznej przez twórców, ale to to oni to też wydaje mi się, że zyskuje miano sztuki wtedy, kiedy zaczyna się o uznali krytycy muszą się zadowolić się z tak mówić tak tak kiedyś, kiedy zaczynamy widzieć to właśnie w newsach medialnych w internecie to wtedy zaczyna żyć cała istnieje, a od, czego zależy jeśli w ogóle jest to do prześledzenia na ile inne dane artysta jego dzieło wywołają taki właśnie kulturowych wstrząs z naszej świadomości, bo przecież o to artyście chodzi Bell zwróćcie uwagę na tę kwestię ona jest alarmująca ona jest bardzo ważna zajmijmy się my jako ludzie tym tematem oto moje dzieło, które pozwoli nam porozmawiać ner o tej kwestii od czego zależy dzisiaj no LO oczywiście ta instytucjonalizacji sztuki jest daleko posunięta są różnego rodzaju programy stypendialne nie tylko chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale różnego rodzaju form opieki czy wsparcia dla artystów, ale też właśnie Street art i mnóstwo niezależnej sztuki, bo też media, by net na to pozwalają n p. czy internetowe od czego zależy czy dany przekaz przebija się właśnie jako taki wstrząs naszej świadomości szerszym Banksy akurat jest szeroko rozpoznawalny, ale jest mnóstwo artystów, którzy podejmują, by równie ważne kwestie, a w jakichś powodów nie przebijają się do Main Streamu myślę, że to jest pytanie, na które nie ma też, że w dobrej odpowiedzi każdy artysta chciał powiedzieć tak dziś nad każdym każdy artysta chciałby widzieć każdy marszand chciałby wiedzieć 1, którego artysty należy postawić, żeby uzyskać wysokie zwroty z kapitału myślę myślę, że rzezie tutaj trudno Anny dać jakąś 1 receptę Eko Kingston wspomina o pewnych możliwości manipulacji, które pojawiały się już w wieku dziewiętnastym, kiedy marszand wykupywał wszystkie obrazy na pniu danego artysty i potem jedno dzięki temu mógłby manipulować cenami mu uzyskiwać najwyższe ceny za sprzedawane na obrazy tego artystyczną podobna była sytuacja skup listów, których kawaler bardzo wspierał jako marszand wy ich poczynaniach we współczesnym świecie wydaje mi się, że tym co jest istotne to jest kontakt z galeriami sztuki dla dla artystów i kontakt z krytykami, którzy na ogół łaskawie zaczynają pisać się o jakimś, a twórcy net 3 3 czy są, jakie się inne gminne strategie oczywiście taką strategią stosowaną też od początku wieku dwudziestego jest szok, ale inny ten szok artystyczne mam wrażenie, że już w czasach współczesnych ludzi z tym pierwszym wieku też trochę zaniżone dla nas znaczeniu tak już jest oswojony już to o to kto nie ma tej siły oddziaływania, którą miało w wieku dwudziestym, zwłaszcza w pierwszej połowie wieku dwudziestego właściwie dajcie żyć, że nie ma dobrych sposobów być może sam sam talent artysty jest gruba i niepewną koniecznością wydaje się, żeby nasze czasy również charakteryzują się tym, że skończyła się pokaz sztuki narodowej to znaczy i już nie mamy potrzeby organizowania takich wielkich wystaw światowych, gdzie zastanawiamy się nad tym co by dany naród czym się charakteryzuje i co ma do powiedzenia o świecie grupy się włączą prąd się przenikają, ale jednak nie można z drugiej strony powiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak mnie geopolityka sztuki byłoby im cały czas pewne ciekawe rzeczy psy zjawiska w swej dziedzinie sztuki dzieją się w określonych miejscach, które gminy z miejsc na ziemi może Azja może Chiny są dla pani szczególnie ciekawe jeśli chodzi o ekspresję radny artystów właśnie awangardowych nowoczesnych współczesnych taką drugą moją pasją jest Afryka ZOZ w tym to właśnie to właśnie tam przykłady rządu mniej sztuki tak współczesne Izy Afryki to, zwłaszcza z Afryki Południowej w uważam za niezwykle interesujące nie potrafię powiedzieć obiektywnie 3 czy one są rzeczywiście najciekawszy ze skali całego świata rzeźby natomiast o tym, że Afryka jest istotna Arne w we współczesnej kulturze artystycznej świadczy chociażby fakt, że coraz więcej kuratorów afrykańskich pochodzących z tego kontynentu jest z czołowymi nie kuratorami n p . w czasie w Biennale weneckie Biennale poza tym inny wydaje mi się, że Europa, zwłaszcza ta awangardowa Europa wiele skorzystała z Nysy sztuki tradycyjnej afrykańskiej, ale i teraz mam wrażenie, że inne afrykańskie zaczynają z powrotem te to to co ofiarowali euro mieli z powrotem zaczynają od niej odbierać właśnie, tworząc takie prace, które sytuują się na przecięciu kultury Europejskiej i afrykańskich, gdzie pojawiają się pewne elementy z 1 strony tej właśnie tradycyjnej sztuki afrykańskiej jak n p. maski daje takim rozwodem twórcą, którego można, by wymienić jest hasłem, ale te maski są tworzone nie jest tak bliscy innych drewnianych czy racji owych elementów, ale są n p. tworzone z kanistrów po benzynie sennych odpadów świata Zachodniego, które są przerzucane bardzo bezwzględnie na obszary Afryki ta współczesna sztuka afrykańskiej z taką sztuką o bardzo silnym ostrzu krytycznym ona w bardzo wyraźny sposób polemizuje z tą kolonialną walili postkolonialną rzeczywistością w Afryce nawiązuje inne dialog nie nie tylko z twórcami europejskimi ne, ale też no i wyraża gminy problemy dążenia współczesnego Afryka Nina będzie stoisko bardzo ciekawe zjawisko Nana na skalę świata, ale myślę, że też i współczesność DHL japońska jest bardzo interesującym tutaj no trudno trudno jest wskazać jakiś jakichś jedno inne istotne poza europejskie miejsce, ale dobrze jest zaniżać poza poza tym nasz Europejski krąg, bo faktycznie Przemyśl chodzi o sztukę afrykańską to niestety wciąż mamy ten pensje nel takiego Exatel zwalnia takiego, bo oczekiwania pewnej c co chcieli, by o od tej sztuki, a do tego wiecznie mylimy i mieszamy wszystkie kraje ze sobą, zapominając jak ogromny jest to kontynent jak bardzo zróżnicowane no i ten grzech na kolonie, ale my, ale chętny, ale jest to do pewnego stopnia uprawnione, bo wielu współczesnych myślicieli amerykańskich uważa, że jednak jest coś takiego jak pewna spójna myślę, że my w obrębie umorzenie całego kontynentu afrykańskiego, bo jest wyraża wyraźne różnice pomiędzy Afryką ONR subsaharyjskiej Avenue północną, ale właśnie na obszarze Afryki subsaharyjskiej, że rzecz jednak jedno jest jest pewna nić porozumienia pewne pewna pewna wspólnota poglądów pewne wspólne tradycje, ale oczywiście Afryka jest kontynentem bardzo zróżnicowanym i tutaj też o tym trzeba pamiętać i rzeczywiście no ta sztuka afrykańska jest różna w zależności od tego gdzie powstaje natomiast też nie nie krytykowała bym aż tak bardzo tzw. Air porty, a w Czechach i właśnie tworzonej na potrzeby dużych turystów, bo ona tak, bo ona ma bardzo ważny na aspekty ekonomiczne pozwala często utrzymać się całkiem dobrze Nero dzidą afrykańskim, które wytwarzają tradycyjnie taki właśnie przedmioty, które potem turyści z afery z Afryki przywiozą do Europy do Stanów zjednoczonych i te maski, które zafascynowały kubistów z początku wieku dwudziestego to był właśnie te 3 maski tworzone na inne potrzeby ruchu turystycznego na dane na potrzeby kolonizatorów, którzy pojawiali się w Afryce to wcale nie był przedmioty kultowe, więc daje też, że nie należy chyba tak tak innym potępiać tego typu twórczości bo gdy on ona też ma swoje miejsce ona też jest społecznie potrzebna, a ja Hel wyglądałaby kwestia procesu globalizacji w dziedzinie sztuki nowoczesnej, bo z 1 strony no jest to trend, który obejmuje wpływy wszystkie kręgi do kulturowa cywilizacyjna, a z drugiej strony no bo to właśnie turysta wyjeżdża na inny kontynent, żeby właśnie zaznaczy się, by innego kręgu kulturowego czy też wręcz dosłownie ne egzotyki ten temat też jest poruszana akurat w posłowiu książki my sztuka nowoczesna, gdzie Bell pojawia się pojawią się różnego rodzaju dane na wartości światowej rynku obrotu form sztuki okazuje się, że ten globalny rekord sprzedaży cały czas rośnie sztuka zglobalizowanego, ale co to znaczy czy to znaczy, że sztuka coraz więcej zwarta w sensie finansowym ciężko utrzymać coraz bardziej Unii figuruje, że wszędzie pod każdą szerokością geograficzną zaczyna mówić o tym samym przy pomocy podobnych środków jak ja myślę, że to znaczy jedno i drugie dno rynek sztuki w tym aspekcie ekonomicznym niesamowicie wzorów zresztą te rekordy, które nawet w Polsce, gdzie tak jak wspominałam ten rynek był zaburzony przez wiele lat też sztuka osiąga w uznaniu twórcy osiągają swoje rekordy jeśli chodzi o wymiar finansowy w inny i ta sama sztuka się globalizm, jeżeli chodzi o jej występowanie odciąży we wszystkich szerokości geograficznych mamy do czynienia jednak z pewną zbliżoną formułę, która mną jest najbardziej zbliżona do tego co coś co dzieje się w świecie zachodnim, że jednak pomimo tych innych występujących regionalnie na pewno różnic jednak te problemy zaczynają być coraz bardziej zbliżone do siebie no ale myślę, że to jest nieuniknione, bo wszyscy żyjemy dzisiaj w globalnej wiosce wszystkie informacje dostarczane są nam inny niezwykle szybko wszystkie problemy są dyskutowane na tych samych małych Sworach internetowych i mam wrażenie, że to jest nieuniknione ta to to przenikanie się niebywałe rozmaitych form artystycznych, które wcześniej były znacznie bardziej odseparowane od siebie wcześniej te różnice były znacznie większe Japonia do wieku zadziwia nas tego była całkowicie odizolowana, więc siłą rzeczy jej kultura jej sztuka była bardzo odrębna Chiny były odgrodzone wielkim murem Afryka no tak tata bardzo tradycyjna Afryki subsaharyjskiej albo też była do pewnego stopnia dla Europejczyków niedostępna teraz wszystko to jest jest dostępne możemy wyjechać na wycieczkę turystyczną, bo do każdego dowolnego miejsca zaś więcej niż byt wcale nie jest to takie drogie, więc Loan to przenikanie jest nieuniknione komu poleca pani lekturę książki, by sztuka nowoczesna Belką w rolę szczególnie ona mogłaby otworzyć się oczy na te kwestie, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale też na inne na różne inne tematy nie ma takich jak Mel tak jak druga ekonomia sztuki współczesnej to też bardzo ciekawy temat 90 % tych dzieł sztuki czy artystów to tak naprawdę są ci artyści poza mainstreamowi tego już nie rozwiniemy ten wątek jest książka dla kogo ta książka jak myślisz, że takie jak rozmawiałyśmy domów dla dla wszystkich osób, które są miły otwarty na nowe doznania, które są zainteresowane kulturą sztuką, ale też my po prostu życiem współczesnym, które chciałyby przeczytać coś interesującego, zanim znajdą się w przestrzeni galerii, ale myślę, że ona może być także dobrą lekturą uzupełniającą dla studentów wszelkiego rodzaju nauk humanistycznych i także historię sztuki, bo znajduje się tutaj dużo informacji, które w wcale nie są wy tak powszechnym obiegu z wydarzeń związanych ze sztuką także myślę, że to jest książka, która ma szansę być ciekawą lekturą dla wielu osób w tej w zamyśle wydawnictwo HR było na to, żeby to była książka, którą można sobie usiąść do samolotu, bo jest mała poręczna lokal przy trenerach i po tak, ale u nas bardzo treściwa literacka jest bardzo tak tak tak, więc jeżeli ktoś się leci w jakąś dłuższą podróż samolotem to to myślę, że może sobie tę książkę zakupili, bo jest niewielka poręczna i zabrać ze sobą do do samolotu żeby, kiedy wysiądzie w nowym Jorku wiedział, gdzie ma udać się do najlepszych galerii czy czy w Londynie czy jakimś jakiejś innej szerokości geograficznej także afrykańskiej czy 3 nawet japoński, więc myślę, że to jest książka dla szerokiego kręgu odbiorców książka przypominamy ukazała się w serii krótkie wprowadzenie seria ta jest wynikiem współpracy Uniwersytetu oksfordzkiego i Uniwersytetu łódzkiego inne my jesteśmy my radio TOK FM jesteśmy patronem tej serii mamy dla państwa w prezencie egzemplarze prosimy o maile na adres wieczór małpa to klub KSM wieczór małpa TOK Cropp KSM, a naszym gościem była prof. Aneta Pawłowska, która odpowiada za redakcję naukową tej książki sztuki nowoczesnej historyk sztuki z katedry historii sztuki Uniwersytetu łódzkiego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję również do widzenia zapraszamy państwa na informację Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - HANNA ZIELIŃSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA