REKLAMA

E-sport i podatki

Przy Niedzieli o Sporcie
Data emisji:
2018-01-21 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w niedzielę o sporcie Przemysław Iwańczyk kłania się państwo jak zwykle zaprasza na naszą dwugodzinną audycję pierwsza z nich będzie poświęcona pieniądzom w sporcie, ale pieniądzom podatkom i nie tylko z Polski, ale także w e-sporcie dr Karolina Tetłak jest z nami dzień dobry dzień dobry z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego E-sport to, że z punktu widzenia finansowego powinniśmy traktować coraz poważniej zgadza się z tą dziedzina branża, Rozwiń » która rozwija się bardzo dynamicznie na świecie już dostrzeżono jej potencjał i w kategoriach finansowych i marketingowych także społecznych i Polska również zainteresowała się tym tematem zresztą nie obecnie tylko w kategoriach prawnych już 10 lat temu rozważano kwestie związane ze sportem w tej chwili pojawiło się regulacje, które mają dopuszczać uznawanie właśnie tej branży czy tych dyscyplin za sport, a tym samym otworzyć furtkę do stworzenia pewnego otoczenia prawnego dla turnieju są dla wydarzeń sportowych i wykorzystywania tej branży właśnie w takich oraz w takich samych kategoriach lekkich sport czy klasyczne, pomijając odwieczną dyskusję przez port jest sportem również od osoby zostawmy na później rum czy dobrze rozumiem, że do tej pory do uregulowania te wszelkie aspekty finansowe dotyczące sportu leżało odłogiem w obu tak jak i wiele innych rzeczy wirtualnym świecie traktowano E-sport wirtualny może nie tyle leżały odłogiem co, jeżeli nie traktowano od tych rozgrywek, jaką sport notował on przykłada uszytą na kwalifikacje tych zdarzeń jako zdarzenia niemieszczące się w kategoriach sportu teraz natomiast, jeżeli uznamy to właśnie za dyscyplinę sportu no to będzie miał takie przełożenie, że te same regulacje, które stosujemy do sportów do dyscyplin, a tym samym do dochodów z aktywności sportowej takiej klasycznej będą miały zastosowanie również w eskorcie rynek sportowy stan rzeczywisty podzielone, że była tutaj dość jasno granica opiera się na dobę finansowych mechanizmach nie tylko jeśli chodzi o wynagrodzenie tak, że są wszelkiego rodzaju transfery regulacje, które podlegają mu prawu światowemu myślą o federacjach piłkarskich n p. w FIFA, która ma swoje siedziby w Szwajcarii Targ górale czy też prawo, które wyłącza regulacje prawne danych krajów grupy, które powstały w oderwaniu od sportu i tymi proszę nie prostować jeśli ja nawet jako dziennikarz tych mechanizmów nie do końca nie rozumiem czy w e-sporcie jest podobny czy są narzucone reguły przez światową federację Sitek tak w ogóle istnieje któremu, które to reguły znoszą prawodawstwo w danym kraju oczywiście w e-sporcie również mamy do czynienia z istnieniem takich ciał zarządzających tymi dyscyplinami i są organizacje, które się zajmują tą branżą tworzenie regulaminów et turnieju z czy wydarzeń sportowych przy czym jest trzeba rozróżnić poziomy regulacji, dlatego że tego typu organizacje, które działają w formie n p. stowarzyszenia czy fundacji 3 Jan spółki kapitałowej mają formę prywatną to też są to podmioty prywatne mogące tworzyć regulaminy wewnętrzne n p. regulamin rozgrywek, czyli jest to coś co wiąże z uczestników takich rozgrywek osoby, które przystąpiły dobrowolnie do rywalizacji w ramach jakiegoś turnieju czy wydarzenia w natomiast czym innym są regulacje państwowe, czyli przepisy ustaw, które regulują aspekty prawne pojawiające się czy występujące w związku z określonym wydarzeniem sportowym ŻUŻEL czy są miejsca, w którym można się wzajemnie znoszą no właśnie są miejsca, w których one się stykają natomiast wymóc takie pierwszeństwo, czyli to zjawisko wznoszenia się będzie raczej potencjalnie występowało MTS ze strony regulacji, a w prawnych państwowych, czyli takich wiążących natomiast te i inne organizacje regulujące E-sport nie mają jeszcze takiej pozycji, jaką dysponuje UEFA FIFA czy MKOl w Merlin znajdą państwo pani do dumy to pani wszelkiego rodzaju awantury groźby, jakie płynęły ze strony UEFA czy też FIFA, kiedy minister sportu usiłował wprowadzić zarządcę komisarycznego wyprowadził związek, bo jego zdaniem dotychczasowy prezes nie wywiązywał się ze swojej roli pomijam powody, dla których tak się stało tak to jest właśnie bardzo dobry przykład tego, o czym rozmawiamy, czyli siły pozycji organizacji, które nie są w stanie wchodzić w spór czy wręcz nawet dyktować warunki władzom państwowym instytucjom państwowym czy też lobbować lub wręcz domagać się wymagać określonego kształtu regulacji prawnych i tak jak powiedziałam te instytucje w w piłce nożnej czy też międzynarodowy komitet olimpijski rzeczywiście taką siłę przełożenia mają tego doznaliśmy jako kraj w momencie, kiedy organizm uznaliśmy mistrzostwa Europy w piłce nożnej euro 2 0 12 widzieliśmy ich wymagania UEFA dotyczące zmiany naszego stanu prawnego wzorcom samo wyłączenie obiektów i właściwie oddanie ich w zarządzanie EUS Sanok to było dość dyskusyjne prawda tak to był bardzo dobry przykład pamiętam też warszawiaków protestujących czy odczuwających opór przeciwko temu, że buspasy zostały wyłączone i były oddane do dyspozycji UEFA także to takie przykłady, które pokazują siłę pozycję tych organizacji, ale wróży zauważyć, że cały czas podkreślam ich możliwości wywarcia nacisku na państwo, żeby zmieniło swoje regulacje prawne tutaj nie ma takiego automatyzmu, który by pozwalał na to, żeby regulacje prywatnej organizacji miały pierwszeństwo nad przepisami prawnymi, które ustaliło państwo, więc USA musiała w tym momencie móc wylądować w tym w wywrzeć presję na organy władzy, które zmieniły w wyniku tych nacisków regulacje odnoszące się do konkretnej imprezy te organizacje sportowe nie mają jeszcze takiego przełożenia natomiast na pewno bardzo dużym krokiem jest to, że E-sport można uznać w tej chwili za sport, dlatego że zostały zmienione definicje w ustawie o sporcie, o czym przypomina sobie pani mnie pani doktor na początku sport traktowany był na lekko taką jako tako pod ziemię przez światek sportowej, bo podejrzewam, że instytucje finansowe również, by nie do końca wiadomo było co się tam, gdzie jest, zwłaszcza że ludzie ci ludzie nie musieli spotykać się w danym miejscu, gdzie podlegaliby jakiejkolwiek kontroli mogli robić zdalnie bardzo często też sport, który stał gdzieś przed nami w postrzeganiu społecznym oddano na styku w stolik jego hazardu w równie w niekoniecznie w dobrym znaczeniu tego tego słowa i przyzna pani rzecznik ostatnie sport wykonał naprawdę duży krok by, by się to byłby to w cudzysłów ucywilizować bowiem, że środowisko bardzo mocno jest bardzo czuły na tego typu typu stwierdzenia po prostu chce docenić to, jaką drogę e-sportu w Polsce przeszedł tak to jest bardzo ważny krok stworzenie pewnych ram instytucjonalnych może też takie wyjście z podziemia czy też z tego wirtualnego tylko wyłącznie świata na czas ze strony państwa są też jakaś próba ingerencji w ten świat sportu, czyli stworzenia w pewnych ram prawnych po to, żeby nadać temu wymiar instytucjonalny, ale też, żeby właśnie móc kontrolować czy oddziaływać na tamtym branży, czyli właśnie stworzenie definicji, która pozwala na łączenie sportu powoduje, że zastosowanie do tej branży mogą znając znaleźć przepisy ustawy o sporcie w ramach, której wcześniej może przyjąć, że się cała ta branża nie mieściła tak samo w kategoriach podatkowych uznanie za sport gier komputerowych powoduje, że można stosować do tego przepisy dotyczące opodatkowania sportowców ME i na pewno są to takie przejawy postępów w tej dyscyplinie na in izba przekonana, że będzie rozwijał jeszcze bardziej, dlatego że stworzenie takich ram stworzenie n p . w pewnych standardów umów prawnych, które będą regulowały stosunki w ramach tej branży możliwość sięgnięcia do sponsorów stworzenia relacji z ze światem nowych technologii to są możliwości, które przede wszystkim pozwolą sportowi rozwinąć się również w kategoriach finansowych w ciężką pracą na naszej rozmowy dr Karolina Tetłak z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego z moim państwo gościem określone informacje dedykowane FX wracamy w przy niedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk kłania się państwu dr Karolina Tetłak wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami dzień dobry dzień dobry rozmawiamy o sporcie są na ważne słowa dlatego zawahanie, bo w głosie myślę, że mamy do czynienia z taką determinacją samego środowiska w być traktowanym poważnie go również ze sportem a, toteż niesie za sobą jakieś wymagania m. in. oddanie się tak wielką prawdę nie chcę być prawdziwy sport jak ten był rzeczywisty sportu nie wirtualne wszelkim prawom nakazami regulacjom, jakie niesie za sobą państwo pani powiedziała o sprawach podatkowych, które te dotyczą środowiska sportowego i bardzo często w piłce nożnej, zwłaszcza futbol mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie ci, którzy zarabiają największe pieniądze usiłują z tym pieniędzmi uciekać uciekać w sensie ścisłym, ale też nie chcemy tworzyć struktury w rajach podatkowych co pozwoliłoby uniknąć tej daniny na rzecz danego państwa jest w przypadku sportu myślę, że to pole do manewru jest jeszcze większa w pole manewru jest bardzo podobne to stanowczo zawodnicy sportowymi tak przy plażowej nie są tylko, że piłkarz grający w Bayernie Monachium musi odprowadzać podatki wedle niemieckiego prawa piłkarz grający w Monako tych podatków nie odprowadza ze względu na to, że to Księstwo ten obowiązek znosi, ale w sporcie wszyscy mogą zarejestrować się w nich na Mauritiusie bądź też na innej wyspie czy też w Panamie no właśnie mnie to wygląda tak naprawdę bardzo podobnie to znaczy, że zawodnik grający w niemieckim klubie to jest zawodnik wysoko zarabiających i właśnie ono możliwość zarejestrowania spółki w raju podatkowym i tu nie chodzi o zawodnika, który gra w Monako zawodnicy grzęźli w jeździe w Monako w ogóle zakażą zwinięta liga piłki nożnej, a Koninem oraz polskiej i turystyki takie miejsce, gdzie wielu sportowców chce po prostu przybycia do niego głową o honor płacą mniej tak, że to jest zupełnie sztuczna rejestracja to nie są zawodnicy, którzy w Monako naprawdę mieszkają a tym bardziej grającą w piłkę nożną zaś chodzi o to, że oni mają możliwość stworzenia sztucznych podmiotów, czyli spółek, które rejestrują w rajach podatkowych w Monako jest tylko 1 z przykładów, ale również w innych krajach mających status rajów podatkowych będąc fizycznie, gdzie indziej grając, gdzie indziej, gdzie indziej, uzyskując dochody akurat Monaco ma swoją drużynę niż w naprawdę ciągle przebywają nawet nie są rezydentami lekko ranna w istocie są stąd taka pokusa, by tam zagrać, ale jeszcze większa pokusa maszynowo Nowak zawodników grających w tych w tych wysokobudżetowych ligach typu właśnie liga niemiecka liga hiszpańska GSM liga angielska liga włoska i ci zawodnicy również wyłączają w kategoriach dodatkowych do swoich kolegów agencje menedżerskie z tego bardzo ochoczo korzystają tak ZUS czasem zdawać sprawę z tego, że wokół sportowców szczególnie tych bardzo wysoko zarabiających powstało wnętrze cały przemysł podatkowy i są oferowane takie struktury, które pozwalają na to, żeby nie płacić podatku ufa, że też są to ludzie, którzy są skupieni na swojej grze i de facto obsługiwani sprawnie przez menadżerów przez agentów sportowych przez swoich doradców oni często tak naprawdę bardzo się interesującymi rozwiązaniami stoją zatem rzeczywiście menadżerowie agenci mówią o tym, specjalnie też, dlatego że tak właśnie wygląda linia obrony 1 z czołowych piłkarzy Leo Messi został oskarżony przez skarb mów hiszpańską właśnie wyprowadzanie zarobków do rajów podatkowych niepłacenie w Hiszpanii podatku to jego sprawa się toczy już od kilku lat i przyjęta przez niego linia obrony zakładała właśnie, że była to wina menadżera mieszczan, którym był jego ojciec i tras wracając do e-sportu tutaj są na razie mniejsze pule wygranych mniejsze w związku z tym dochody w zeszłym roku n p . z takich 5 największych turniejach to pula nagród wynosiła 80  000 000 USD są one mniejsze niż w n p. w piłce nożnej, ale to już widać, że to są znaczne kwoty szacuje się, że w 20 2 0 roku cała branża, czyli e-sportu będzie Warta około 2 i pół miliarda dolarów, więc potencjał jest bardzo duże zarobki zawodników będą wzrastały i na pewno w związku z tym będzie rosła pokusa unikania opodatkowania przy czym doświadczenia ALT obecne dotyczące sportowców pokazują, że ryzyko jest coraz większe, że kraje mają tych sportowców na celowniku już są oni sprawdzani kontrolowani i co więcej coraz bardziej zacieśnia się pętla wokół samych rajów podatkowych, więc prawdopodobnie do możliwości ucieczki nie będą tak łatwe jak jeszcze kilka lat temu, a czy środowisko sportowe już próbuje wymyślać mechanizmy zwana powszechnie optymalizacją, które pozwoli gdzieś uciec z lasu i nawet nie próbuje wymyślać tylko korzysta z istniejących rozwiązań tych, które właśnie są dostępne dlatego, że to specyfika sportów całego jest tak duża, jeżeli chodzi o uzyskiwanie dochodów to są dochody z podobnych źródeł jak źródła konwencjonalne w związku z tym można korzystać również tych konwencjonalnych metod optymalizacji mamy też w polskich zawodników zawodowych właśnie profesjonalnych sportowych zarabiających całkiem niezłe pieniądze grający nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach ile zarabia taki najlepiej opłacany Polski sportowiec no bo znam przykłady z francuskich podmiotów zajmujących się sportem, w którym grają polscy zawodnicy to to są pensje wynoszące około 90  000 USD miesięcznie tak to jest sól od średniej nawet mniej niż średni kontrakt piłkarza tak, ale na pewno jest branża rozwojowa, dlatego że piłka nożna dochodziła do tego poziomu niebotycznych zarobków przez lata, a Sports dopiero się rozwija oczywiście też rozmawiamy o jakiś zawodnikach wysoko zarabiających tacy zawodnicy na niższym poziomie mają pensje od 1,5 1000 zł to powiedzmy 5 000 zł 8 E-sport zaczyna też w obchodzić tę strukturę wiekową jako klub nie tylko są to indywidualna postaci, które gdzieś incydentalnie uczestniczą w rozgrywkach jak jest ich struktura i czy strony zdają sobie sprawę z tego, że rok obowiązuje taka sama odpowiedzialność finansową w jak klub sportowy, które mają swoją siedzibę ma swój stadion w willi generalnie inną zupełnie struktury kosztów tak to coś znowu skala jeszcze nie jest taka, żeby można było porównywać, ale ciekawe jest to, że niektóre kluby sportowe zaczynają też tworzyć własne zespoły sportowe czy sekcji także Legia jest bardzo dobrym tego przykładem ten klub zainteresował się zaangażował się właśnie już w Sports widzi potencjał tej branży inne zjawisko na pewno będzie się rozszerzało, więc będą też oczywiście rosły konsekwencje dla zespołów e-sportowych w tej chwili to jeszcze też nie jest taka skala, żeby tutaj się pojawiała jakaś specyfika go, korzystając z tych rozwiązań, które nie są znane w świecie sportu i tworzą się, że spółki tworzą się zespoły rejestrowane w formie n p. stowarzyszeń, ale to jest jeszcze cały czas relatywnie duża skala czy w związku z tym, że E-sport został wpisany do ustawy o sporcie także w w instytucjach finansowych ten sport ma swoje miejsce osobne miejsce na pewno już się pojawią zaangażowanie służb skarbowych dotyczące sportu, dlatego że jest to organy egzekucyjne mianowicie nie jest świadomość tego, że będzie można traktować jako działalność o charakterze sportowym, więc tu pojawiają się z dwoją się zainteresowanie zarobkami zawodników z zarobkami sędziów sportowych no ale przede wszystkim również te dochody zaczynają być coraz bardziej znaczne, które dotyczą samych turniejów mamy duże turnieje międzynarodowe odbywający się w Polsce, ale i AM w Katowicach chociażby mistrzostwa świata w grach komputerowych, które się wiążą też z dochodami z zakresu sponsoringu reklamy własności intelektualnej, ale mówimy tutaj też przecież prawo do transmisji telewizyjnych czy na via di, więc to są wszystko co w możliwości potencjał finansowy, który na pewno też czasem będzie coraz większy zainteresowanie skarbówki będzie to budziło na pewno no tak tylko że, o ile tradycyjny haft tradycyjny w naszym rozumieniu kluby sportowe mają taką siedzibę najczęściej jest to siedziba przy stadionie grać w piłkę nożną i trudno się temu ukryć tak to osoby też zarządzający są powszechnie znane tu 2 3 osoby publiczne tak w sporcie to to środowisko, zwłaszcza przed lub przed przez urzędników karnoskarbowych pewnie, bo nie jest jeszcze dostatecznie jest infiltrowane i teraz sól mamy już taki czas ludzie to środowisko tych, którzy egzekwują te wszystkie należności będzie przenikało w głąb struktur SP rockowych myśli pani, że będziemy jeść czymś takim do czynienia z uczniem czy będzie przenikało w głąb struktur natomiast na pewno takie zainteresowanie organów będzie powodowało że gdzieś się docierać będą do takiej wiedzy na temat właśnie dochodów konkretnie z z tych rozgrywek czy z innej działalności o charakterze właśnie takim cyber sportowym w tym wiemy mamy zdiagnozowane mówi Polsce w tej chwili środowisko sportowe to wszystko jest przeliczone skatalogowane i właściwie potrafimy się powiedzieć, jaka to jest grupa, jaki finanse za tym stoją myślę, że w dużej mierze tak znamy dane znam informacje dotyczące właśnie któryś już z rzędu turnieju w z o grach sportowych w tych grach komputerowych są zawodnicy tacy czołowi którą, którzy w zasadzie już zawodowo się tym zajmują, więc pewne dane są, ale to jest cały czas branża, która się bardzo rozwija cały czas na pewno też rośnie jej potencjału przez kruki, które są podejmowane n p . w Kędzierzynie-Koźlu zostało została założona klasą o profilu sportowym w technikum, więc to co pokazuje, że w ciągu bardzo krótkiego czasu powstanie też cała grupa osób, które będą właśnie miały wykształcenia w tej dziedzinie pytanie, jakie wykorzystają krzyku zaczną uzyskiwać dochody jak szybko będziemy w stanie monitorować właśnie ten ton części akt własności również pod kątem finansowym, więc oczywiście pewna wiedza jest od nas też nie wiem czy są, jakie się już przeprowadzone takie zbiorcze analizy, które by pokazywał nam, że wartość całego tego sektora sportowego z dużą dokładnością w dużym prawdopodobieństwem na pewno zainteresowanie tą dziedziną rośnie w ogóle zapraszamy w przyszłym tygodniu na konferencję dotyczącą sportu i jego prawnego otoczenia grosz będzie w Toruniu 2 4 stycznia dotyczy jednostek ich pierwszych konferencji ONZ pokazujących sygnalizujący, że jest to dziedzina, którą się warto zainteresować i to dotyczy prawników ekonomistów, ale również innych specjalizacji osób, które szukają dla siebie jakiegoś nowego interesującego zagadnienia niewątpliwie SS porty z takim zagadnieniem, który będzie miał potencjał, w którym się spotykają różne wątki różne problemy, które trzeba będzie albo uregulować zupełnie na nowo albo próbować zastosować do nich rozwiązania, które mniej lub bardziej doskonale działają na gruncie rzeczywistym czasie wracamy do naszej rozmowy dr Karolina Tetłak z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego z moimi państwa gościem informacji Radia TOK FM nie wirtualne tylko jako rzeczywisty przy niedzieli w sporcie Przemysław Iwańczyk kłaniam się państwo dr Karolina tato jest z nami dzień dobry jak dinozaury wydział prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozmowę o sporcie świadomości tej grupy sportowej grupy ludzi, która po 2 stanowi już w tej chwili dość poważną alternatywę dla sportu w tradycyjnym rozumieniu rozmawiamy także mechanizmach finansowych, jakie dotykającym tej grupy, bo po co do działalności sportowej teraz powtórzymy nie uchodzi bez konsekwencji prawda w toto to już są struktury pani odwoływała się do konferencji prasowych będzie miał miejsce w Toruniu co powinniśmy wiedzieć czy jako odbiorcy rozrywki obrazie sportowy w Polsce nasze mamy czy pani ma to zdiagnozowany może nie interesując się tematem dla do Europy do świata jesteśmy dopiero raczkującym raczkującą grupę sportową czy wręcz przeciwnie ze względu na taki nietuzinkowe postaci był przyszłym sposobić się biceps tak jesteśmy należą należymy do czołówki zgadza się tak Polska w jest tutaj krajem, który się dość wcześnie zainteresowała sport tym już 10 lat temu podnosiliśmy temat regulacji dotyczących sportu i prawnych rozwiązań, które miałyby zastosowanie do tej dziedziny ERM i te 10 lat temu rozwiązania dotyczące sportu istniało już zdani, ale to był wówczas 1 z naprawdę nielicznych krajów na świecie, który się temu przez się interesował na pewno światowym liderem, jeżeli chodzi o zarówno spra w prawo dotyczące sportu jak i w ogóle całą rentę branże jest Korea Południowa rozwiązania dotyczące sportu funkcjonują również w stanach Zjednoczonych i we Francji, ale rozumiem, że jeśli Korea Południowa to tu nie choćby tak kulturową kulturowe zróżnicowanie powoduje, że nie można tego prawa wprost implementować na szkodę naszego kraju w tym co oczywiście tak się nigdy nie robi są to na pewno natomiast inspirujące rozwiązania, które możemy obserwować w praktyce jak one są stosowane, jakie ma konsekwencje i szukać gdzieś się właśnie pomysłów na to jak u jak uregulować to w Polsce albo w ogóle, jakie problemy się pojawiają w tej branży dom raz było ważne stworzenie najpier w definicji sportu takie, które potencjalnie, by obejmowała sport, czyli on o przesunięcie ciężaru z w sportach w konwencjonalnych mamy przede wszystkim do czynienia z zaangażowaniem układu ruchu i któreś z definicji musiał pojawić pewien aspekt intelektualny wysiłku i rywalizacji niektórym wydać pozwolenie na objęcie właśnie również tych innych dyscyplin sportu ścieżka susły szachów prawda tak bardzo dobry przykład tak naprawdę jeśli myślimy o sporcie nam się kojarzą te gry komputerowe jako coś zupełnie biernego i stron, bo kojarzą nam się z ludźmi, którzy zajadają się chipsami popijają napojami gazowanymi dotrzymają sylwetki mało sportom szum, a przy okazji prezentacji 1 z drużyną, z którą notabene zainwestowali byli właściciele Legii Warszawa widzów wołało mnie co ich gonić, bo po pierwsze na to muszą oni popracować nad swoim ze swoim wyglądem swoim ciałem, żeby przypominali sportowców z Legią w jakikolwiek sposób tak jest stąd często właśnie ten E-sport wydaje się taki oderwany od tego co nam się tradycyjnie kojarzy ze sportem raczej używamy tutaj słowa gry niższy aż aktywność sportowa, ale tak naprawdę my godzimy się niejako na to, że uznajemy za sport takie dyscypliny, które w tak samo niewielkim stopniu angażują układ ruchu podane przez pana przykład szachów, ale również sporty motorowe i które nie, ale to musi być przez ten się z olbrzymim trasie zmieścić w samochodzie ale gdyby policzyć ile kalorii po poprzez stres koncentrację i t d . ich traci kierowca jak nikt nie jestem ambasadorem ani teraz adwokatem tych żal wiem też, że ci ludzie poświęcają mnóstwo czasu takie przygotowanie ogólne i motoryczne natomiast obsługa skomplikowanych konsoli do gier bardzo często jest słów wysiłkiem zbliżonym do tak też chodzi o taki wysiłek, który jest niezwiązane z samym układem ruchu, ale z gigantycznym poziomem koncentracji koordynacji to są też kwestie związane ze sprawnością ci zawodnicy zajmujący się profesjonalnie g komputerowymi często mają naprawdę bardzo duże przygotowanie właśnie koordynacyjne ruchowe i poziom koncentracji rysownik wymagany Moroń, zanim myślę, że jednak można to porównywać dostąp do sportów motorowych co ciekawe jest to szeroko o uznane w formule 1 nie wiem czy Sullivan redaktor zdaje sprawę z tego, że formuła 1 korzystała z eksportu do testowania swoich rozwiązań odpowiem pani więcej Zlatan Ibrahimović czy gwiazda futbolu korzysta ze sportu także w rozumieniu przestrzennym piłki nożnej nieczęsto odwoływać się do najpopularniejszej gry, którą uwielbiam z Holendrami właściwie on też, grając w piłkę nożną rzeczywistą bardzo często czerpie ze sportu niektóre rozwiązania już na pewno zorientował taka orientacja w przestrzeni wynika z tego jak poruszają się ci ludzie na tym wirtualnym boisku w takt to też jest pewien potencjał e-sportu, który został dostrzeżony rys wykorzystywany czy tworzone są takie symulacje, które mają pozwalać na opracowanie pewnych strategii z rzeczywistych rozgrywkach czy też właśnie pozwalać na przetestowanie n p. regulacji czy przepisów w formule 1 tak było z kwestią kwalifikacji zawodowych kurz wyeliminowano zawodników z najsłabszym czasem co 3 3 9 0 sekund po w 20 1 6 roku zostało w prowadzonej i okazało się porażką i o bardzo szybko wyszło że, gdyby właśnie ze stosowaną te symulacje sportowe tak jak w innych przypadkach to co pomogłoby uniknąć, jakie się w katastrof wręcz MF są to to są też takie przykłady, które pokazują, że ten ruch czy czy obsługa właśnie konsoli do gier de facto mogą wymagać bardzo dużego zaangażowania przygotowania wysiłku my dyskutujemy głównie o tym, aspekcie finansowo prawnym e-sportu ZUS musi pani przyznać, że to środowisko wciąż pewnie niesłusznie nie odnosi się do tego tylko stwierdzam, że traktowany jest dość niesprawiedliwie nut jesteśmy takim społeczeństwem, które lubią opierać swoją opinię na stereotypach mieści jak e-sportu kojarzy nam wszystkim wycinki co zrobią sylwestra będę grał w grę w końcu poniosłem takich chłopiec który, który mówi trochę tak postrzega się nie tych tych ludzi ja mam nadzieję też wprost są to środowisko jest właśnie instytucję ci, którzy stoją na bal na straży opracowania regulaminu zasad wszelkich prawideł także później instrumentów instytucji finansowych traktują to środowisko bardzo serio myślę, że od samego tego środowiska dużo zależy co znaczy jak seria zostanie potraktowane regulacje prawne z 1 strony mogą wspomóc rozwój branży, ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że nieudolne czy zbyt szybkie nieprzemyślane ingerowanie w jakąś dziedzinę może spowodować zahamowanie rozwoju przykład crowdfunding, więc tutaj też jest bardzo ważne, żeby te regulacje nie spowodowały, że to jest tego mu tyle powstało, że przed przez to do instytucji crowdfundingu mieć znaczenie to znaczy, jeżeli regulacji jest właśnie albo za dużo albo one są nieudolne to znaczy przynoszą skutki de facto ograniczające inicjatywę czy czy rozwój w jakiej dziedziny to co jest niekorzystne i tu też chodzi o to, żeby na E-sport się nie stało nagle jakiś ograniczony tymi swoimi regulacjami, które miałyby się pojawić się wydaje, że to czy to będzie traktowany poważnie i w jaki sposób się będzie rozwijała taka społeczna percepcja e-sportu bardzo też dużo zależy od zmian społecznych demograficznych w tej chwili, jakby dominująca w debacie publicznej jest po prostu inna grupa wiekowa niż ta, która jest faktu z głównym odbiorcą głównym targetem e-sportu zaczekajmy chwilę poczekajmy aż takim decydującym głosem społecznym będą ludzie, którzy wychowali się przed innym konsolami gier dodaje też może się okazać się zmieni postrzeganie już nie będzie co robisz sylwestra bicepsy klatce i co jest uważane za tekst normalny i dowcipny jak najbardziej w rzeczywistości z towarzyskiej spotykany tylko się okaże, że spotykamy się na Platformie komputerowej i gramy w grę to aż wrócą do 1 wątku, który związany z przemianami społecznymi oczywiście będzie to wątek sportowym był to po po zmianach ustrojowych w osiemdziesiątym dziewiątym roku Polska jeśli chodzi o sport zostałaby było szereg innych znacznie poważniejszych problemów, które się zajęliśmy sport dopiero teraz na drgania w długim i Europy świat tak od strony infrastruktury i samoświadomości w rolę sportu potrzeby ruchu kultury fizycznej, ale i z e-sportem my jesteśmy kilka kroków do tyłu w porównaniu z gniewem krajami wiodącymi czy też wręcz przeciwnie to my dyktujemy trendy wydają się, że to są inne realia, dlatego że z e-sportem rozwija się przede wszystkim w dostępie do internetu tutaj nie są potrzebne aż tak n p. obiekty sportowe coś co Polska nie inwestowała przez dłuższy czas co powodowałoby niemożność trenowania na takim poziomie, żeby rzeczywiście nasi zawodnicy mogli się rozłożą to przeprowadzić analogię można przeprowadzić analogie i myślę, że to właśnie można jednak wcześniej powiedzieć, że nie mamy takich ograniczeń w e-sporcie, jakie mieliśmy właśnie w latach dziewięćdziesiątych w sportach rzeczy Wisty w PRL, więc o ile rzeczywiście Polska trudno powiedzieć, żeby była jakimś absolutnym światowym liderem to mamy w czołowych zawodników mamy właśnie w Polsce organizowane mistrzostwa świata i przede wszystkim mamy dobry dostęp do internetu na dużą skalę, więc stała tobym tam baza potencjalnych graczy, ale również osób zainteresowanych w prawie 40 milionowym kraju jest bardzo duża tak jak powiedziałam te zmiany demograficzne też będą powodowały wraz z dorastaniem tych grup, które się wychowują na sporcie, że potencjał w Polsce tej dziedziny będzie ruch będzie coraz większy i będzie należało to traktować poważnie i biznes się tym również na pewno zainteresuje, bo to jest po prostu bardzo silny potencjał przekazu marketingowego i zarabiania to co innego też nie przyszło do głowy teraz głupi, bo sport w tradycyjnym rozumieniu, bo jest on obarczony takimi warunkami niezależnymi od nas sprawy klimatu sprawa genów tak wiadomo, że sprinterzy to raczej ci czarnoskórzy, którzy mają predyspozycje do tego pochodzą z Jamajki nawet nie z Afryki z Jamajki bądź Stanom Zjednoczonym, że długodystansowców to raczej Afryka w Eurosporcie nie ma znaczenia czy mamy w mieście szybko czy wolno Kuczmy doprowadzi potencjał mamy tę samą intelekt niezależną od pochodzenia zgadza się, aczkolwiek tutaj też będzie dużo zależało od kształcenia zawodników i toteż jest w jakim sensie rola i inne państwa i prywatnych od szkół uczelni, które będą tworzyły bazę do tego, żeby w Polsce mógł się rozwijać ten sport, a wobec osoby pani na swoje uczelnie o specjalizacji, która związana ze sportem nie leży sobie wyobrażam co jeszcze jestem dumna z tego, że w Polsce programiści z uniwersytetu Warszawskiego od lat konsekwentnie zajął zajmują czołowe miejsca na świecie w mistrzostwach świata w programowaniu ERM i to pokazuje, że my mamy ogromny potencjał co więcej jako Polska musimy robić wszystko, żeby tych ludzi nieprawdopodobnie zdolny świetnie przygotowanych instytucjonalnie właśnie na uczelni, na których kształcimy za publiczne pieniądze, żeby ich w kraju zatrzymać także zakazywać w Polsce ten potencjał, a idąc dalej wyobraża sobie pani, że absolwent państwa wydział jest wyspecjalizowany w sporcie oczywiście, że tak jak najbardziej sama jako wykładowca na pewno też będą bardzo starała się studentów zachęcić do tego, żeby zaczęli dostrzegać takie właśnie nowoczesne nowatorskie przyszłościowe kierunki, bo to w czasie aktywności zawodowej tego pokolenia, które teraz się właśnie bawi w gry komputerowe będziemy mieli do czynienia z rewolucją w sprawie w rozrywce i od ich świadomości otwarcia kreatywności, ale również od takiego wsparcia, jakie państwo w tym zakresie oferuje, jakie w system kształcenia oferuje będzie zależało czy po Polska będzie mogła wykorzystać możliwości stać się takim liderem właśnie w nowych technologiach w rozwiązaniach prawnych przecież będziemy mieli do czynienia też z potężnym rozwojem jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji robotów co się stanie bardzo szybko moje pytanie, kiedy sport będzie bez ludzi pytanie czy jest to możliwe w dziękuję pani bardzo dziękuję za reformę Karolina Tetłak wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego, bo moim państwo gościem teraz zaproszono informacji Radia TOK FM Oponix mój konik państwa w jakiejś części także szkolenie dzieci młodzieży w sporcie, bo już tak rozszerzamy Nisko od piłki nożnej przeszliśmy inne dyscypliny sportu pozostań cie państwo z nami dziś nie powrócą to niech pozostanie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZY NIEDZIELI O SPORCIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA