REKLAMA

Eksperci Fundacji Batorego zaniepokojeni ustawą o zmianach w Kodeksie wyborczym

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2018-01-22 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
pierwsze śniadanie w dołku szóste 2 4 to jest pierwsze śniadanie w toku Karolina Głowacka przy mikrofonie kilka dni temu prezydent podpisał ustawę zmieniającą m. in. kodeksy wyborczy częściowo test ustawa, którą mogą państwo znaleźć w pełnym brzmieniu pod nazwą ustawa o zmianie niektórych usta w w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i o tej porze w naszym studiu gość pan dr Adam Rozwiń » Gendźwiłł dzień dobry dzień dobry adiunkt w zakładzie rozwoju i polityki lokalnej na wydziale geografii i studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego również eksperta fundacji Batorego i właśnie zespół ekspertów fundacji Batorego w tym pan na piątek opublikowało stanowisko w tej sprawie, wyrażając głębokie zaniepokojenie wielokrotnie mówiliśmy o tych zmianach na naszej antenie wracamy do tego, bo wydaje mi się, że winne jest to znów nie wydają się i jestem przekonana, że sprawa kluczowa w co najmniej w tym roku, by prezydent podpisał ustawę moje pytanie takie czy przed podpisaniem jakoś odniósł do słów krytyki wobec tych zmian, które przecież płynęły ze strony innych PKW Rzecznika Praw Obywatelskich organizacji obywatelskich w tym właśnie również fundacji Batorego nie wydaje się, że prezydent, podpisując tę ustawę o tych wątpliwości albo w ogóle nie rozważył albo rozważył, ale o konkluzjach opinii publicznej nie powiedział nasz komunikat Pałacu prezydenckiego był jasny tak naprawdę no i jest już podpisana ustawa natomiast myśmy nie usłyszeli komunikatów, które można, by powiedzieć łagodziły, by nasze zaniepokojenie i to nie tylko chodzi o uwagi zgłaszane przez przez ekspertów zawsze można oczywiście dezawuować ekspertów, mówi że są nieprzychylni obecnej władzy, ale to były również inne niż to były również poważne poważne wątpliwości zgłaszane chociażby przez Państwową Komisję Wyborczą i ludzi, którzy nam zapalić się mają bardzo duże doświadczenie w tym jak wygląda organizacja procesu wyborczego, jakie jakiego, jakie problemy no może nawet określenie prezydent wziął odpowiedzialność za te będą wyglądały kolejne wybory to nieciekawie w jakiej sytuacji jest pana zdaniem Teresy PKW, która przynajmniej na poziomie komisji bardzo głośno mówiła, że są tam elementy niepokojące szczególnie w kratce się dużo mówiły one teraz pozostaje ta sama PKW, który ma przeprowadzić wybory wedle tych zmian, o których wcześniej Hall mówiła, że są robione zbyt szybko to trudna sytuacja w Rumunii do pozazdroszczenia współczuje sum tak po ludzku, chociaż oczywiście neon można powiedzieć, parafrazując klasyków takie mamy czasy wydaje mi się, że Państwowa Komisja Wyborcza czeka na teraz na to jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji przedstawi kandydatury na komisarzy wyborczych tak to są te są też taki pierwszy gest ze strony władzy wykonawczej kolejny będzie dotyczył nominacji Czyżby kandydatur na szefa krajowego biura wyborczego, czyli szefa tej całej administracji, która obsługuje Państwową Komisję Wyborczą, bo Państwowa Komisja Wyborcza sama w sobie to jest po prostu 1 5 sędziów orzekających lub w stanie spoczynku, którzy decydują o różnych ważnych sprawach w sprawie wyborów czy finansowania partii politycznych, ale to też nie może sumuje, ale ich obsługuje urząd i co ten urząd dostarczy to jest podstawą podjęcia przez nich ważnych decyzji w opinii ekspertów fundacji Batorego u nas dostępna w tym łatwo na stronie fundacji Batorego piszecie m. in. o tym, że jest to ustawa sprzeczna z konstytucją, gdzie tutaj, jakby szeroka argumentacja prawnicza dotycząca tego pojawia się w tym wielu ekspertyzach prawników one też, że w obu tych wcześniejszych dokumentach są dostępne na stronę Batorego można sobie rzeczywiście ekspertyzy ekspertów w dziedzinie prawa przeczytać natomiast oczywiście w kilku kwestiach można być szczególnie zaniepokojony tak znaczy to jest kwestia chociażby równości i w inne zagwarantowanie dostępu do wyborów, ale też zagwarantowanie dostępu do komisji wyborczych tutaj wiemy, że w obwodowych komisjach wyborczych pierwszeństwo będą miały mieli przedstawiciele komitetów de facto partyjnych komitetów które, które mają w sejmiku swoją reprezentację to jest kwestia kontroli nad procesem wyborczym, które będzie sprawowana przez już dziś już niedługo przez nową Państwową Komisję Wyborczą wybierano wg reguł, które nie będą właściwie uwzględniały separacji władz to znaczy tak, że jednak do tej pory jednak udział władzy sądowniczej był dominujący właściwie to było to było w prawie w całości i ciało sędziowskie w tym sensie, że w terenie oczywiście też komisarzami byli sędziowie no teraz te regulacje stwarzają takie mam polem manewru oczywiście wiele zależy od tego kto będzie nominowany na komisarza, ale pole manewru jest dosyć szerokie nie ma żadnych zastrzeżeń dotyczących można tej działalności tych kandydatów na komisarzy, zanim nimi zostaną na to mogą być w zasadzie czynni politycy ludzie bardzo mocno zdeklarowani, po której ze stron sporu politycznego jedno, byleby tylko inny od momentu, gdy zostaną komisarzami nie byli członkami partii politycznych, ale wiemy, że generalnie przekonanie o tym, że w grze wybory są uczciwe i ich wyniki decydujący bardzo mocno zależy od tego czy jesteśmy przekonani, że tak to te wybory przeprowadza kontroluje i bezstronny i to naruszenie bezstronności tutaj myślę szczególnie niepokojące, zwłaszcza że zmiany organizacyjne są receptą na chaos, a to jest sprawa na moment wyborów absolutnie krytyczny jeśli chodzi o zaufanie do państwa i oto mamy teraz sytuację taką, że mamy zmianę definicji kratki to jest może rzecz, która służy młodzieży, a także w razie dziękuję bardzo, na które może brzmi trochę zabawni trywialnie, ale wydają się, bo bardzo istotna Otóż jest zmiana wcześniej było także miał być to 2 przecinające się linie NIP w kratce, a teraz mają być to inny po prostu 2 przecinające ślinie wcale nie jest powiedziane żona i znajdzie tam mają mieć co najmniej 2 tak można mieć różne były żarty z tym związane z najmem najbardziej popularne, że to będzie hasztag tylko w trudne pytanie jest całkiem poważny pan się zajmował badaniem poprzednich wyborów samorządowych wtedy mieliśmy głośne rozmowy o tym, że tych innych głosów nieważnych było sporo pytań jest takie czy zmiana tej definicji spowoduje, że tych głosów może nieważnych może być więcej czy mniej to kolejna rzecz jak oddać realnie nieważny głos, ponieważ to też sposób głosowania dla niektórych wyborców mówią po prostu weto dla wszystkich nikt mi się nie podoba mnie i do tego jeszcze dodamy, że pozostają książeczki w głosowaniach samorządowych, które też powodowały problemy jak pan widzi też czy wnętrza jeszcze dopowiedzieć 1 rzecz, że oprócz tej nowej zmienionej definicji krzyżyka, czyli tego, że to ma być nie 2 przecinające się linia, ale co najmniej 2 przecinające się nim nie jest jeszcze 1 zapis dosyć istotny też do tej pory jakikolwiek zapiski czy przekreślenia w kratkach niebędące krzyżykiem mogły spowodować nieważność głosu w tej chwili jest wprost zapisy, że żadne dopiski w kratce czy poza kratką w kratkę czy poza kratką nie powodują nieważności głosów co w praktyce oznacza, że komisja obwodowa w niektórych spornych przypadkach będą musiały odróżniać co jest tym krzyżykiem będącym wieloma liniami przecinającymi się w kratce z dopiskiem i właściwie jak odróżnić co jest głosem, a co jest należy odjąć myślenia, bo tutaj w tym studia na pana miejscu mówi, że to nie jest zadanie komisji decydować, jaki rodzaj, więc sąd, więc do Otóż to znaczy wydmy i trzeba powiedzieć wprost, że z tych badań i kart wyborczych, które prowadziliśmy w dużym zespole fundacji Batorego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych po wyborach samorządowych 2 0 14 to nie był problem to kluczowy to tamto było to zjawisko marginalne oddawanie głosów przez wyborców znakami innymi niż krzyżyk czy takimi, które są już tak po wątpliwym krzyżykami i zjawiskiem bardzo marginalnym, tym bardziej jakby ta motywacja, żeby cokolwiek zmieniać dosyć precyzyjnej definicji krzyżyka, która była w kodeksie wyborczym, uzasadniając to tym co się działo w wyborach 2 0 14 spojrzeniem błędna, choć powodem chaosu wokół wyboru 2 0 1 4 poza kryzysem systemu informatycznego, które było oczywiste były również niejasne instrukcje, bo zastosowań jest rozczarowany karty do głosowania, że jeśli tzw. książeczki i mieszkać zapis dotyczący książeczki pozostaje w kodeksie wyborczym, chociaż wiemy jest tych badań chociażby, że książeczka jest dużo bardziej mylącym kłopotliwym narzędziem z procedurze wyborczej niż ten nieszczęsny krzyż będący wieloma liniami i teraz kluczowe wydaje się to po pierwsze, jaki instrukcje dotyczące uznawania ważności głosu będą będą obowiązywały 3 uściślił jakość doprecyzuje jakoś Państwowa Komisja Wyborcza mam nadzieję niedługo w Aleppo drugie też, jakie decyzje będą podejmowały obwodowe komisje wyborcze i teraz wyobraźmy sobie, że w tym obwodowych komisjach wyborczych będzie mniej przedstawicieli skłóconych, a pewnie do wyborów jeszcze bardziej skłóconych partii politycznych i te obwodowe komisje wyborcze gdzieś w terenie 2 5  0 20 7 00 0 obwodowych komisji wyborczych w nich będą odbywały się dyskusje dotyczące konkretnych głos znaczy w moim przekonaniu jest to bardzo ryzykowne, ponieważ nawet jeśli to będzie zjawisko marginalne to będzie to zwięzłość legendę na punkty będzie nagłośniony, które będzie wywoływało chociażby wywołało wrażenie, że wybory są zrobione źle, że wybory, że wynik wyborów jest niepewny protesty wyborcze zaleją sądy to jest ryzyko prawdziwek, który w których, którym tu dostrzegamy, bo szkody skutki takiego manipulowania przy wyborach są długofalowe i jak rozłożone w czasie, lecz podważenie zaufania do wyborów jest w tej i innych do kluczową stawką, którą gramy i dlatego można być też chyba ostatni stanowisko SN w tej sprawie, bo ustawa lada moment zacznie obowiązywać niestety natomiast na zagrożenia tutaj widać i to nie są zagrożenia może też jeszcze, żebym zwrócił uwagę na 1 rzecz wydaje mi się, że PiS takie ryzyko teraz, że taka narracja opozycyjna będzie trochę taką po takim powtórzeniem narracji o ruchu kontroli wyborów syte z tego okresu wcześniejszego się wydaje, że to jest w pułapkę to znaczy, iż wydaje, że trzeba zwracać teraz uwagę raczej na aktywność obywateli również w zgłaszaniu się do obwodowych komisji wyborcza aktywność partii, bo to one będą miały pierwszeństwo w tym, żeby komisje obwodowe były były obsadzane, żeby ten proces monitorowania wyborów był rzeczywiście można powiedzieć był prowadzony natomiast nie podważał bym zaufania ludzi do procedur, bo procedury same w sobie nie są można powiedzieć nie prowadzą w prostej linii do fałszerstwa to dopiero wykorzystanie tych procedur to całe wrażenie zły klimat wokół ustawy prędkość, jaką nad nią pracowano torze najpier w pewne rzeczy musiałyby się absolutnie wprowadzone, po czym z dnia na dzień się okazywało, że jednak można z nich zrezygnować z ledwie można było nadążyć za pracami nad tą ustawą pytanie czy będziemy o tym, pamiętać krótko czy coś dobrego pana perspektywy badacza, który nagle, gdy tak to znaczy ja właśnie też bym chciał powiedzieć, że to nie jest tak ustawa jest bardzo zmienia bardzo dużo rzeczy różnych ta część zmieniająca kodeks wyborczy jest oczywiście najbardziej dyskutowana inne newralgiczne dlatego też mamy tu nikt nie rozmawiamy dlatego też stanowisko dotyczy głównie wyborów, ale ta ustawa ma jeszcze tą swoją pierwszą część nazwijmy to, które zmienia ustrój ustrój samorządu usta w ustawy samorządowe tzw . Jona rzeczywiście wprowadza kilka rozwiązań, które były już od 3 lat postulowane przez środowisko samorządowe przez działaczy organizacji obywatelskich ekspertów no myślę, że taki najciekawszy najlepszy w moim przekonaniu zmiany jest chociażby jawność głosowań w radach możliwość dostępu każdego obywatela do tego i krytyk jak głosowali przedstawiciele ci to co znamy Sejmu co w ostatnich dniach zresztą też prawda wymachiwanie z nazwą imiennymi listami, kto jak głosował w newralgicznych momentach no to będzie możliwe jest w organach przedstawicielskich samorządu Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza możliwość zabierania głosu przez obywateli w debacie nad absolutorium nie są też nie zawsze było uwzględniane do tej pory, więc generalnie wydaje się, że to tak trochę bardziej otwiera samorząd na działania obywateli, którzy są aktywni w samorządzie niekoniecznie będących radnymi CMC w co postrzegam jako szansę, aczkolwiek te sprawy związane ze zmianami w samym kodeksie wyborczym trudno nie rozpatrywać w kontekście zmian w Trybunale Konstytucyjnym krajowej radzie sądownictwa Sądzie Najwyższym niestety tutaj jakby pewien konsensus wokół takich spra w powiedziałbym fundamentalnych i wydaje się, że już nie istnieje i że rzec że, że mnie to widać wyraźnie, że to jest po prostu chciała od niego kolejny krok w tym takim łańcuchu zmiany w kluczowych instytucji państwa ja tylko robi jako taką Rybaki MEN to pan, że w 20 1 1 roku, kiedy uchwalano kodeks wyborczy noc został uchwalony jednogłośnie pomimo temperatury sporu politycznego dr Adam Gendźwiłł adiunkt w zakładzie rozwoju i polityki lokalnej dumy w wydziale geografii studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego ekspert fundacji Batorego dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo 3 3 8 to było pierwsze śniadanie do kondycji przygotowała Agata Strzałkowska zrealizował Adam Maciejewski Karolina Głowacka dziękuję państwu za chwilę informacje po nich pierwszy program gospodarczy zaprasza Aleksandra Rzadkiewicz pierwsze śniadanie w druku i całej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie TOK FM PL i Kosznik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 40% taniej!

KUP TERAZ 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA