REKLAMA

Myśliwi z mniejszymi przywilejami? Co zmieni się w prawie łowieckim?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-23 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a Sierakowski witam ponownie wracam teraz sprawy z połowy grudnia, kiedy to Sejm wreszcie jednogłośnie uchwalił tzw. specustawę do walki z ASF ASF to jest afrykański pomór świń i okazało się, że przy okazji tej ustawy doszło do zmian w przepisach m. in . prawa łowieckiego to spowodowało całą masą z zamieszania słuchaczy na pewno słyszeli niejedno informacje chociażby taką głośną mową w naszym mistrzu świata w powozie psich zaprzęgów, który został przepędzony Rozwiń » z lasu przez myśliwych dzisiaj Ministerstwo Środowiska miało przedstawić poprawki, które mają trochę tę te zmiany grudniowe ucywilizować jak dotąd dokładnie ich nie znamy czekamy na oficjalnych dokumentów z ministerstwa, ale mamy trochę przecieków i o nich porozmawiać teraz naszym gościem jest pan Tomasz Zdrojewski pracownia na rzecz wszystkich istot witam panów w dzień dobry i koalicja nie żyją to koalicja 3 5 organizacji, które już od kilku lat wnioskują zmiany w prawie łowieckim powiedzmy przede wszystkim są z tamtych przepisów, o których wspomniałem z grudnia no właśnie państwa zdaniem wymagałoby absolutnej zmiany w not Toma tutaj zasadnicze znaczenie czy my mówimy o zmianach spowodowanych specustawą albo są w tzw . która dotyczy tutaj szczególnie tych 2 wrażliwych kwestii, czyli tej możliwości karania za utrudnianie polowanie oraz ona rozszerzała wachlarz różnych czynności związanych z polowaniami w parkach narodowych i to są 2 kwestie, które pilnie należy rozwiązać, ale nie tylko wystarczy wrócić do stanu 0 znaczy wykreślić ten skandaliczny przepis o karaniu za utrudnianie polowań, bo widać jak myśliwi potrafią interpretować przepisy, jeżeli pamiętać o tym, że jest ich 1 20  000 to jakaś grupa na pewno będzie zasłaniać się właśnie takim prawem, które czyni ich prawo do przebywania w lesie nadrzędnym wobec naszego prawa w 2 wbre w ustawie o lasach, gdzie jest zapis o tym, że lasy i w ogóle przestrzeń publiczna stanowią własność skarbu państwa i man powinniśmy mieć swobodny dostęp do tej przestrzeni ani ograniczane prawem myśliwego, choć tutaj mówi 1 słowo m. in . w tej dyskusji o ustawie czy specustawie MS L no pojawiał się ten skądinąd poważny problem rozprzestrzeniający się ciągle tej choroby, jeżeli prześledzimy chociażby komunikaty o liczbie ognisk tej choroby w ubiegłym roku to widać było jak one przerastają już chyba we wrześniu ubiegłego roku zgłoszono, że z ponad 10 0 ognisk tej choroby to oczywiście ogromny wpły w na głównie do tych farmerów Roy którzy, którzy mają hodowle świń no niezależnie od tego, że nie jest bardzo też wiele przypadków tej choroby wśród dzikich wśród dzików, czyli dzikich dzikich zwierząt nie ta ustawa miała nowości ułatwiać m. in. wchodzenia na te tereny gdzie, gdzie takie zwierzęta przebywają po to, żeby je w, a mówiąc wprost zabijać, aby nie rozprzestrzeniała się ta skądinąd niebezpieczna choroba ten problem jest poważny przybiera nasila i jak przyglądam się temu rozwojowi epidemii dziś mówimy o epidemii od praktycznie samego początku, a teraz tych ognisk jest pomost ponad 100 w hodowlach natomiast już prawie 100 0, jeżeli chodzi o przypadki u dzików natomiast Tomasz historia zmian różnych przepisów od ministra rolnictwa po właśnie ministra środowiska byłego Jana szyszkę, które poskutkowały tym, że została opracowana strategia rządowa walki z SP w żart jest pracuje taki rządowy zespół zarządzania kryzysowego z prof. Jan podjął jakieś rekomendacje właśnie strategii natomiast pytanie jest liczone są właściwe, bo w naszej ocenie należy zweryfikować, bo jak zobaczymy jak się rozwija wirus 20 14 roku do dziś przez 4 lata to jak w pigułkach jak w pigułce to widać jak w w grupie i jak się sprawdzają pewne przepowiednie czy też rekomendacji Europejskiego biura d s. bezpieczeństwa żywności, czyli takie ciała eksperckiego, która od wydaje zgodnie z VAT właściwą dyrektywą takie rekomendacje i to była mowa o tym, że intensywny ostrzał dzików może przyczyniać się do rozprzestrzenienia choroby i tak się stało w Puszczy Białowieskiej przez 2 lata z rzędu tam ostrzał Bury był realizowany w wysokości 2 % średniego rocznego strzału i od 1 przypadku na początku 20 1 5 roku w ciągu pół roku mógł tym przypadku zrobił się 16, dlatego że naszły tam po prostu dziki zainfekowany z Białorusi i teraz to wszystko robi się nam metan z kolei olbrzymią skalę dla całej wschodniej ścianie Polski do tego forsuje się jeszcze przepisy, które umożliwiają takie drakońskie redukcję populacji dzików w parkach narodowych oddalonych setki kilometrów w stronę strefy zagrożenia to odbija się pytam czy to jest naprawdę na pewno mądra strategia, bo mamy dokument taki najświeższy stanowisko od euro europejskie biuro d s. bezpieczeństwa żywności z września 20 1 6 roku, gdzie mówi się wyraźnie o tym, że należy zmienić sposób zarządzania populacją dzików w ogóle, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że sporne sprawy dokarmiania, gdzie Polski związek łowiecki montuje z 2 3  000 000 zł karmy, jakiej nigdy nie było w środowisku rolnej też przyzwyczaja przyzwyczajają zwierzęta do do do tego Doda takiej idei to produktów rolnych tym samym, przyczyniając się do większych szkód w uprawach wczesny kolejny ważny wątek w tym jest też to dokarmianie właśnie bezpośrednio sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby przez to, że po prostu dziki mają Czesi są kontrakty zamiast jeszcze inny przykład ma nie tej historii polega na tym, że i na to wskazuje wskazuje w fazie to czynnik ludzki matce i ich najistotniejsze znaczenie jest wymieniane w w rynnach na pierwszych miejscach, jeżeli chodzi o sposób czy rozprzestrzenia się tej choroby i te wektory w tym wektorem jest tutaj człowiek przede wszystkim dziki, owszem, natomiast człowiek ma zasadnicze znaczenie szczególnie myśliwi, którzy dokonają tego strzału w rygorze oni na sobie przy mogą przenosić po prostu jakiś Niewiem kre w jakiś jakiś grosz szczątki ślady zwierzęcia te, które mogą potem zostać uwolnione w szczególnie w chlewni taki przypadek też stał pod puszczą Białowieską, gdzie pracownicy się nawet właściciel tej chlewni jednocześnie myśliwy wraz z polowania po odstrzale dzików i te wkrótce wirus opanował całą mocą hodowle i przez całą noc wybijano tam wszystkie świnie w konsekwencji w dążeniu do pana zdaniem co powinno być zrobione, żeby nie, żeby zahamować rzeczywiście rozwój tej tezy tej choroby na arenie jak rozumiem wg tych pomysłów, które tutaj były zaproponowane w no my proponujemy weryfikuje się żeni się tej strategii rekomendacją rządowym i weryfikację, bo trzeba też pamiętać o tym, że to były minister, że tak powiem generałów tych przepisach na co też wracał dość tak jest szczególne stanowisko Jana szyszki i ten zamieszczony na stronie polskiego związku łowieckiego, gdzie on w ramach tych rekomendacji rekomenduje również szczególnie ostrzał parkach narodowych i to właśnie tych nawet 1 i najbardziej oddalonych ze strefy zagrożenia na fekalia dopytuje jeśli nie odstrzału jak powódź tu pan ograniczone uzasadniał właśnie, że to w sumie niewiele daje, a może też chociażby przez kontakt myśliwych stan chorobowy tak dalej jeszcze przyczyniać się do rozprzestrzeniania choroby no to to co jak, jakimi metodami państwa zdaniem można, by skutecznie walczyć z tą ustawą z Villeneuve szytej powiem 1 rzecz znowu, jakimi przede wszystkim trzeba też posłuchać na nauki i naukowców ekspertów również n p. Instytut badania ssaków Polskiej Akademii Nauk, którzy zajmują się tym zjawiskiem w ogóle nie mając naprawdę sporo do powiedzenia natomiast tutaj jeszcze taki 1 czynnik grała and rolla bardzo ważne mianowicie od kiedy się intensywnie redukują populacji gatunku to wzmaga się w w ten sposób do maksimum mechanizmy rozrodcze tych zwierząt i to jest udowodnione naukowo, więc jeżeli my przejmujemy lidera Końskie właśnie taki limit 1 dzika na kilometr kwadratowy na wschód od Wisły i 5 0 dziko na kilometr na zachód na to jednocześnie się masowo dokarmiała zwierzęta w tym dzięki jednocześnie się wzmaga mechanizm rozrodcze populacji to nam naprawdę to on w mojej ocenie pewne jest naprawdę coś grubo nie tak z tym wszystkim należy sprawdzić jest taki też narzędzie zawarte w dyrektywie możliwość wszczęcia takiej kontroli Europejskiej w tej sprawie i poważnie myślimy nad nad uruchomieniem takiego narzędzia to kwestia musiał zwrócić na odejście na 1 rzecz uwagę, ponieważ my teraz cały czas rozmawiamy o o trudnych tematach, ale specustawie właśnie d s. walki z ASF jak dostałem chwilę przed wejściem do studia stanowiskom nie wiem czy wychowanie oficjalne tak minister środowiska wiceminister środowiska w ramach tych zapowiadanych tanich i rekomendacji wskazuje na 3 3 kwestie konkretna czynność mu, czyli zwiększenie minimalnej odległości terenu polowania zabudowań doprecyzowanie kwestii odszkodowań za straty wywołane przez dzikie zwierzęta, a także zmniejszenie uciążliwości przepisów wprowadzających kary za przysługę przekazanie myśliwym polowaniu w no i kiedy jak przeczytałem to byłem poważnie rozczarowany, dlatego że nasze społeczne poprawki są dostępne nie od dziś w wielu miejscach dostawał też się od nas minister do rąk własnych, więc się jednak pewne z nimi zapoznał mamy zresztą to potwierdzenie, że przyszły uważnie i one dotyczą całej masy całego szeregu spraw niezmiernie istotnych do tykającej bardzo wielu wrażliwych kwestii jak praw obywatelskich w ogóle do dotyczących milionów ludzi obywateli Polski losu również milionów zwierząt, dlatego że w m. in. te zmiany w prawie łowieckim dotyczą w ogóle modelu uprawiania, że tak powiem gospodarki łowieckiej tego jakiś wyznacza limity odstrzałów Skalite dziesięcioletni wieloletnich planach hodowlanych i t d. tak dalej ja nim mamy czas na coś bym chętnie przyjmę przynajmniej mamy jeszcze 2 minutki także marzący, by spróbować przynajmniej te wasze najważniejsze postulaty są to co jest bardzo ważne, żeby zrobić to prawidłowo w pełni zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czyli dać narzędzie prawne na etapie powoływania obwodów łowieckich już po ich powołaniu do wyłączenia swojej swojej ziemi nic spod reżimu polowań i wprowadzenia zakazu polowania najprościej jak się da bez żadnych utrudnień tego wymaga Trybunał Konstytucyjny tymczasem to mamy kłody pod nogi ten to możliwości są ograniczone w tym kształcie w jakim są w poza tym o wprowadzenie obowiązku informowania o planowanych polowaniach indywidualnych zbiorowych publicznego dostępnej elektronicznej książce ewidencji polowań przykład Igora Tracza świetnie pokazuje to, że nie tylko przepisy o karanie jest zły i prowadzi do nadużyć, ale również brak informacji o polowaniach dosyć postały wymóg bezpieczeństwa szczególnie od kiedy mamy do czynienia z wieloma przypadkami, gdy my po strzeleniu trzeciej czy śmierci w ta kwestia odległości, o których też pan wspomniał, bo to jest coś co lubi też bardzo różni i tak jest dzisiaj ten dystans 100 m wiele środowisk postuluje, że to powinno być 500 jest tylko powiem szczerze, gdy wszystkich poprawkach można z nas znaleźć na stronie niech żyją PL jest mowa również o 1 3 gatunków rzadkich gatunkach dzikich ptaków ogłosił już lokalu obrósł Kłos Zając czuł my naprawdę chciałem chcemy chcemy uzdrowić cały ten system, w którym mamy do tej pory do czynienia wiele jest do zrobienia i nowy minister naprawdę może być pierwszym, który co zrobić to co zrobi to zobaczymy, bo tak jak powiedziałem na początku nie mamy oficjalnego stanowiska czekamy na to stanowisko w każdym razie piękne dźwięki dzisiejsze spotkanie pan Tomasz Zdrojewski był z nami za chwilę suchym informacje w w TOK FM jeszcze tego przypomnę, że na godzinę osiemnastego Szymura Kowalski będzie Diana Piotrowska z polskiego związku łowieckiego wrócimy wtedy do tego tematu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA