REKLAMA

01. Nasze wewnętrzne konflikty. Podcast psychoterapeutyczno - filozoficzny Cvety Dimitrovej i Tomasza Stawiszyńskiego

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2018-01-24 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:41 min.
Udostępnij:

Psychoterapia czy analiza? Na czym polega? Do poznania czego dążymy? Czy to leczenie z problemów? Czy da się człowieka tą metodą "naprawić" jak samochód w warsztacie? A jeśli nie, to właściwie co to?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
rys zlote limit trawa Tomasz Wilczyński będziemy się dzisiaj zastanawiali nad tym czym jest psychoterapia albo czym jest analiza dna, bo te pojęcia występują niekiedy wymiennie analiza jest taki bardziej tradycyjnym pojęciem można powiedzieć no właśnie psychoterapia ty dzisiaj obejmuje znacznie znacznie szerszy zakres zjawisk niższe niż analiza, ale rozumiem, że odwołuje się do takiego momentu historycznego, kiedy właściwie coś co dzisiaj nazywamy psychoterapią Rozwiń » powstawał no tak analiza to też nie musi koniecznie być psychoanaliza w tym znaczeniu historycznym, czyli tanie musi być coś co ne jest przeprowadzane czy co rozgrywa się wedle reguł sformułowanych przez Zygmunta Freuda no bo autor, którego przytoczę nie jest autorem z kręgu tradycji freudowskiej tylko on najpierw ją głoski, a potem można powiedzieć o swojej własnej, bo to jest James Hillman, a cytat będzie pochodził z książki samobójstwo, a przemiana psychiczna Work na tę książkę nazwać inaczej trochę słój Silent soul jest tytuł, czyli samobójstwo i dusza dusza i psychika psyche to są pojęcia, którą wymiennie stosuję, ale cytat na początek tej naszej rozmowy brzmi tak analiza psychologiczna to w nich Vive rozważania ożyciu z tego powodu krążą ma również wokół kwestii śmierci najistotniejsze życiowe kwestie są w niej przeżywamy jak najbardziej intensywnie, jakby zostały skupione w 1 punkcie dlatego też sytuacja analityczna staje się paradygmatem samego życia wszystko zostaje obnażona pomiędzy dwojgiem ludzi, którzy w pokoju odizolowanym od świata zewnętrznego przy zachowaniu całkowitej dyskrecji odnoszą się do siebie pojawiają się mroczne kwestia, gdyż analiza ma więcej do czynienia z lewą stroną złowieszczą niż ze stroną prawą analiza krąży wokół tematów tabu i sama stanowi tabu cel przystosowania do porządku społecznego jest celem prawej strony, która próbuje go osiągnąć poprzez świadome udzielanie rad w analizie również stan lewy mniej wartościowy człowiek ma prawo się odsłonić człowiek nieprzystosowany i ciemny, dla którego samobójstwo jest czymś realnym analiza wspiera lewą stronę w jej dążeniu do świadomego przeżycia własnego życia bez podporządkowywania się wyrokom prawej strony prawa strona nigdy nie może uznać z lewej strony taką, jaką naprawdę ona jest może ją jedynie zinterpretować wg własnych kryteriów koniec cytatu w upoważnieniu zastanawiam się, dlaczego akurat wybrałeś ten cytat dnia po wydaje mi się, że porusza bardzo wiele różnych wątków i że domagałby się one nieraz wyjaśnienia może ciekawa jestem może powie, że gen k przyświecała ci jak i pomyśleć, że świecą przy tym wyborze no oczywiście tak jak wspomniałam poniekąd wcześniej tych różnych koncepcji psychoterapeutycznych analitycznych jest cała masa i w ramach tych różnych szkół terapeutycznych bardzo różni się terapii rozumieć psychoterapia analiza, a ja wybrałem to akurat, bo on nam się wydaje po pierwsze bardzo trafne oczywiście odnosi się do pewnego tylko o modelu uprawiania psychoterapii, a po drugie jest jakoś bliskie to znaczy myślę, że to rozumieniem tej szczególnej relacji, jaką jest relacja terapeutyczna jest przynajmniej w takim ujęciu teoretycznym no bo czy to jest praktycznie możliwe to do jakiego stopnia w jakim zakresie też można zastanawiać to jest w każdym razie coś takiego co co co coby było mi bardzo bliskie, ale z nim to także relacja terapeutyczna czy relacja analityczna to jest taki rodzaj związku pomiędzy dwojgiem ludzi analitykiem i analiza anten czy Halickim analizowanym, w którym ten analizowane dopuszcza do głosu, a taką część siebie, a która jest nie autoryzowana w żadnym innym obszarze jego funkcjonowania, które nie ma racji bytu ani nie, ale w jego relacjach bliskich ani w społeczeństwie, w którym funkcjonuje, bo jest tą częścią jego doświadczenia czy tą częścią, która się wyraża różnymi lękami impulsami n p. impulsem samobójczym, w którym mówisz im Kidman czy fantazjami samobójczymi czy pewnymi nastrojami trudnymi obawami fantazjami, które wykraczają poza wszystko co w, a promowane przez społeczeństwo przez innych i t d . czego czasami sama ta jednostka się w sobie boi, czego nie rozumie co dla niej samej przerażające w niej samej i ta relacja analityczna czy terapeutyczna jest właśnie sfera, w której ta część, którą Hillman nazywany lewą stroną może dojść do głosu może zostać uznana w jakim sensie zobaczono i właśnie poddana pewnego rodzaju analizie właśnie tak aż prosi o to, żeby uzupełnić tę cytatem z Freudem, chociaż wydaje mi się, że od takiej strony filozoficznej, czyli tego, o czym ty się zajmujesz w tym jest to skądinąd bardzo problematycznej wymagające kwestię, ale może wszędzie boimy się takich kwestii ich to znaczy wiesz wydaje mi się, że po prostu tancerek, które przetoczyły się z bardzo w morze może odniosę się na rondo do niego za chwilę, ale przeczytamy przeczy temu właśnie taką krótką on w taki krótki cytat z trojga nie powinniśmy zapominać, że stosunek analityczny ugruntowany jest na umiłowaniu prawdy, czyli na uznaniu rzeczywistości i że wróżek w ogóle wyklucza on wszelkie pozory wszelką obłudę i jak sobie myślę zastanawiam się jak to się ma do tego cytatu, który przed domem w tym, że to jest w tym samym duchu utrzymana ARR to jest prawda, aczkolwiek właśnie czy to jest czy trzecie psychoterapia czy właśnie, jakby to spotkanie tych odnosi się do sytuacji bardziej analitycznej akurat powołały się na tego typu relacje, ale czy to spotkanie w ramach psychoterapii polega właśnie na jakimś wspólnym poszukiwaniu prawdy i jak można, by było w ogóle te prawdy definiować w tym kontekście to znaczy czy to co jest po, odnosząc się do twojego cytatu po lewej stronie jest bardziej prawdziwe niższy niż to co jest właśnie społecznie uznawane dopuszczalne i t d . bo tutaj n p . w tym, o czym co ja przytoczyłem pojawia się jeszcze właśnie kwestia uznania rzeczywistości, czyli jak w inną bardzo głęboko wyobrażam żony tak, że popyt zadłużamy się bardzo głęboko w takie kwestie filozoficzne co to rzeczywistością jest to znaczy do Poznania, czego dążymy do tak to tutaj na moment bym zawiesił refleksje filozoficzną i powiedział bym tak w taki bardzo potocznym ujęciu dla znakomitej większości ludzi, którzy się jakoś nie zmyślają i nie wnikają w PiS ma ojców założycieli tradycji psychoterapeutycznej nie czytają Zygmunta frajda Carla Gustava Junga dzielnicach mama nie czytają, który z anginą to psychoterapii w jej praktyce prawnej bywa bardzo krytyczne to dla tych osób i taki jest powszechny odbiór psychoterapia jest po prostu rodzaj takiego leczenia ran i z problemów rzekł ja mam jakieś problemy i się źle czuje mam depresję albo nie wiem jakieś coś mi przeszkadza w każdym razie w moim właśnie życiu w rzeczywistości w tej takiej rzeczywistości społecznej, bo nie mogę realizować jakichś swoich celów n p. które bym chciał jest nadmiernie nieśmiało albo mam właśnie jakieś lęki mam depresję tak dalej no to może ich do takiego psychoterapeuty jest właściwie kimś takim jak lekarz tylko żal się zajmuję tą sferą psychiczną i on mnie po prostu naprawi myślę, że taki jest podejście generalna do tego czym psychoterapia jest i to jest straszna, że to jest coś takiego jej straszne jest też to, że sama psychoterapia nie jako się często w takich wizerunek sama wpisuje i właśnie się tak Natalia prezentuje, bo w kontekście tego co mówił w euro i chcą coś co mówił Jung psychoterapii ci ludzie, którzy jeszcze te tradycje jakoś fundowali na to miała ona zupełnie inne cele nie nie służyła temu, żeby tylko być takim narzędziem prostej adaptacji no właśnie my mu prostej adaptacji w takim sensie w jakim mówi, że w tym geście zwrócenia się do psychoterapeuty szeroko rozumiejąc te funkcje jest nadzieja na to, że zostaniemy na prawie niczym i że jak pewien rodzaj takiego oddziaływania na nas będzie właśnie takich prób wyrównał tylu sytuacji inni leczenia w sensie takim tradycyjnie medycznym że, że ktoś się nad nami pochyli w pewnym sensie z operuje nas jako biernych odbiorców pewnego rodzaju działań i zdejmie z nas pewnego rodzaju problem choroby tak jak się oddaje samochód do warsztatu, bo n p. nianie wiem coś tam stuka z tyłu albo uniewinnienie nie wchodzi on odpowiednio na za dużo pali benzyny nagle i t d . na coś się wiedzie do mechanika zostawiał tego mechanika ją oddaje to wszystko potem działa i szczerze, że często tak się myśli właśnie psychoterapia ona po pierwsze nie jest w stanie czegoś takiego moim zdaniem zaoferować, o ile nie jest psychoterapia poznawcza behawioralna, która pst się koncentruje na likwidacji ani symptomów, a po drugie, wtedy właśnie ona się staje taką siłą, która Annę i jest 1 z instytucji współczesnego kapitalistycznego, a społeczeństwa i nie jest właśnie tym, o czym tutaj mówić firma Bosch ma mówi o psychoterapii rozumiana jako coś co w jakim sensie się z przeciwstawia tym różnym instytucjom społecznym regułom, które wewnątrz tego społeczeństwa panują to jest coś takiego, gdzie jednostka z całym swoim nieprzystosowanie z tym wszystkim co powoduje, że ona gdzieś stoi gry społecznej wypada no właśnie może zostać w tym uznana za obarczona on w innym punkcie tej książki, mówi że ci chcieli, czyli zarazem być wpisana, w jaką w jakąś strukturę jakąś relację społeczną to znaczy być uznana nawet w takiej relacji terapeutycznej na czyimś być widziane w jakimś doświadczeniem, nawet jeżeli to doświadczenie niestety bardzo ukryte odepchnięty nie do przyjęcia nie do zniesienia dla samej tej osoby które, gdy świat w innym punkcie tej książki, mówi że aż taki moment przełomowy w jakim sensie w analizie właśnie zaczyna się wtedy, kiedy człowiek jest gotów bronić własnej nerwicy wstawać twardo za swoją nerwica ze swoimi symptomami za swoją depresją i t d. że to jest ta chwila, w której właśnie analiza w jakim sensie rzeczywiście zaczyna, bo to jest moment, w którym uświadamiamy sobie, że psychika, czyli jakieś doświadczenie, które jest szersza czy uczestniczy, w którym raczej uczestniczymy taka rzeczywistość, w której uczestniczymy, a niektóre z naszą własnością, bo w tym rozumieniu psychiki to nie jest nasze ego nasze ja tylko to jest coś w tym ego jest czego ego jest tylko częścią jest wszystko co się składa na nasze nastroje symptomy jakieś fantazje, która w, których doświadczamy jak człowieka wszystko, dlaczego nie chcemy o sobie wiedzieć no też trochę sensu oczywiście nie no to w momencie, kiedy zaczynamy też tych własnych symptomów Bronisz to znaczy, że rozumiemy dostrzegamy realną ość tego doświadczenia i tor torze ono jest właśnie czymś więcej aniżeli na wszystko co wiąże się z naszą intencjonalne ością wolą stronniczego, gdybyśmy chcieli albo nie chcieli jacy chcielibyśmy być, a jacy byśmy nie chcieli być coś za nas przeżywana z innymi słowy i tym czym się właśnie psyche dusza różne są słowa, ale nasze doświadczenie polega na tym, że jakoś do końca nie jesteśmy ze sobą to sami, że nie możemy kontrolować wszystkiego co się dzieje naszych umysłach nowej, bo właśnie działa w nich psychika stanięcie murem za swoimi symptomami to zrozumienie uznanie tego faktu, iż to jest fakt niosły ośrodek ma chętnych wydaje mi się, że gdzieś się bardzo daleko wybiegliśmy w tych rozważaniach pory zastanawiam się nad tym co w, gdyby tak trzymać się tego, o czym dowiedziałem się co mielibyśmy leczyć, a takim punktem wyjścia do UTC czy taką definicją rzeczywiście robi się w dużej mierze zgodziła się psychoterapii jest jej celem jest leczenie na jaw zwróciła uwagę na inny aspekt tego co znaczy na leczenie to znaczy, że jest latanie celem walk w PZU uważa że, gdy jest bardzo szeroki i rzeczywiście kwestia celu też tutaj jest on echem w można na różne sposoby to zdefiniować ale, ale może warto najpier w się przeżyć tego, jaka jest formalne temu jakaś forma leczenia, żeby móc w ogóle rozwijać w kwestii, bo jest to leczenie specyficzne leczenie poprzez mówienie chciałem mu udział mają one 2 podmioty, a on co trochę zmienia charakter tej relacji to znaczy nie jest taka relacja, w której właśnie tak jak tradycyjnie u lekarza korzystamy z czyjejś wiedzy eksperckiej i poddajemy się leczeniu, ale sami jesteśmy współtworzymy razem ten proces właściwie poszukujemy to znaczy korzystamy z czyjejś wiedzy co, więc psychoterapeuty i jego pozycji, ale zarazem nasz udział w tym jakaś nasza jakiś naszej części sprzymierzone umówione z tym terapeutą muszą z nim współpracować na rzecz tego, żeby wydobywać z siebie to, czego właśnie nie znamy zysk trudno poznać, czego sami nie potrafimy zrobić, ale zarazem bez naszego udziału jest niemożliwe no tak to znaczy rozumiem, że tutaj chodzi po prostu o to, że w w i innymi trochę słowami powiedziałaś to co powiedział Hillman to znaczy że, że w ramach tej sytuacji terapeutycznej czy analitycznej do głosu dochodzi, ale ta część z nas czy taki obszar naszego doświadczenia czy taka część naszej duszy mówiąc językiem Szpilmana zresztą sam Floyd też tego słowa używa on się posługiwali słowem psyche po prostu coraz po grecku oznacza dłuższe właśnie Otóż, że w każdym razie w tej sytuacji terapeutycznej i w ogóle do kin terapeuty czy psychoterapeuty czy analityka my przychodzimy z tą częścią nas, która jest właśnie nie znam ani widoczny na lektura czasem daje o sobie znać zapomną o moim pośrednictwem symptomów, które są dolegliwe trudna Floyd w pewnym momencie, mówi że psychoanaliza zaczyna się od symptomów, że to jest punkt z początkowy z analizy zaczyna się od symptomów to znaczy zaczyna się od doświadczenia, że ja nie jestem tożsamy sam ze sobą i że istnieje we mnie jakaś siła, która powoduje, że coś co jest poza obrębem mojej woli co przejawia się za pośrednictwem jakiś przymusowych czynności jakich nawracających myśli jakichś blokad n p. jakiś często sama etycznych objawów nad którymi nie panuje, a zarazem one są w jakimś sensie częścią mnie no bo dzieją się w tzw. moim umyśle albo w moim ciele doświadczam ich, ale nie mogę z nimi nic zrobić i to jest taki moment z inicjały Anny psychoanalizy to znaczy to jest taki moment są, w którym miała zaczynam włączać autorefleksję zaczynam się przyglądać sobie od innej strony właśnie jako komuś, kto jest niejednorodny ktoś składa nie tylko z tej części świadomej ale kto doświadcza pośrednio także własnej nieświadomości pośrednio nabyła jak sama nazwa wskazuje nieświadomość jest nieświadoma ja mam z nią kontakt tylko wtedy, kiedy coś się we mnie zaczyna dziwnego dziać no ja widzę, że po prostu jeszcze za mnie jakaś inna siła coś we mnie innego działa nie wiem muszę myć ręce 40 × dziennie, mimo że racjonalnie wiem, że nie ma najczystsze no właśnie w, czyli coś się, czyli zaczynasz w pewnym sensie też doświadczać siebie w taki sposób, że deszcz oprócz tego, że działa wtedy jakaś siła leży to przestajesz być jest sprawcą albo autorem własnego działania, że coś przez ciebie się manifestuje albo wtedy dzieje i właściwie nie można tego dostępu to znaczy masz dostęp do tego za pośrednictwem właśnie tych różnych rzeczy, które w pewnym sensie zjawisk, które obserwujemy z zewnątrz, a sam siebie właściwie zaczną postrzegać jako coś zeżre mnie, dlaczego tak tak coś we mnie zewnętrznego wobec mnie samego obce od obcego mienia do takiego co działającego w sposób autonomiczny wobec mnie, a jednocześnie będącego częścią mnie przecież, więc sytuacje ze wszech miar paradoksalna jeśli nie jesteśmy nasz apel dająca mnóstwo lęków no właśnie z nie jesteśmy ortodoksyjnymi wyznawcami katolicyzmu nie uznajemy, że wszystko co zewnętrzne wobec naszego naszej świadomości to mogą być albo anioły albo demony nadal anioły raczej są sprawcami dobrych zdarzeń i korzystne odczucia, a jak coś takiego nieprzyjemnego się dzieje na to muszą być demony to wtedy jakby uznajemy jednak, że nie demony tylko nieświadomość jest prowodyrem tych doświadczeń, która to nieświadomość coś próbuje w ten sposób zakomunikować co jest kolejnym inny element przynajmniej w takim ujęciu frajdą z kim no bo jak mówimy o tradycjach psychoanalitycznych to oczywiście symptomy nie są bez sensu symptomy mają jakąś strukturę, o czym szlamu na nas o czymś nas informują dają pewne są pewnym pewnym sygnałem pewną informacją o tym co się wydarzyło kiedyś zazwyczaj namiotu to jest ona element pracy z przeszłością, ale w każdym razie one nie są, choć doświadczamy jako chaosu pierwotnie to one nie są chaosem, bo w ogóle psychika ma pewną ma pewną strukturę niejawną także dla nas i to, że nasze ego doświadczona takiego kompletnego nie porządkuje rozbicia i chaosu to nie znaczy, że symptomy bezsensowną ma jakiś ukryte znaczenia i relacji psychoterapeutyczne analitycznej odkrywa się oznaczenia symptomów to znaczy można one różne sposoby odszyfrować poszukiwać różnych hipotez wystawiać różne hipotezy na temat symptomów zastanawiać się nad jego genezę albo rekonstruować i wydaje mi się, że każdy z tych form nadawania sensu tym symptom MON, a c psychoterapii zazwyczaj dzieje się właśnie za pośrednictwem języka Bernd samo w sobie pełni jakąś taką funkcję uwalniającą odciążającą, a zarazem dającą dużo większy wgląd w FIM to kim się jest we własne motywy z jakiś taki i inne bardziej powiedzmy, że pełnowymiarowe rozumienie siebie to znaczy jesteśmy też istotę ami, które są no oprócz tego, że uzyskane z różnych nieznanych sił ne takim bardziej freudowskiej ujęciu biologicznych z po talentów to jesteśmy też istotami społecznymi, które są utkany też z jakichś różnych wzorców kulturowych społecznych i t d . która w, które jakoś wchodzimy bezwiednie którymi się kamerę i które w jakiś sposób na nas oddziałują, nawet jeżeli wydaje nam się, że świat istotne w czytelni przejrzysty i teraz uwaga WORD w twarz wątki bym tutaj jeszcze wprowadził nie wiem czy nam się uda w tym w odcinku, ale ona, że przeniesiemy część do następnego odcinka zostawiła państwo z takim poczuciem zawieszenia z takim momentem sosnę służą po coś tutaj się jeszcze po winno wydarzyć albo jeszcze powinna zostać powiedziane, a trzeba poczekać do następnego razu, ale to wzmacnia apetyt zresztą nie trzeba być jak Szczecin z analitykiem, żeby stwierdzić prawdziwość tej reguły natomiast po istnieje taka tradycja ne w socjologii narracyjnej, czyli taki socjologii, która nie projektuje badań statystycznych i tam nie bada tych wszystkich rzeczy eksperymentalnie kosze przygląda różnym takim narracją opowieściom, jakie ludzie sobie snują istnieje taki cały dział w tej w tej współczesnej socjologii w inne, gdzie rozmaici analitycy kultury współczesnej przyglądają się psychoterapii i roli, jaką psychoterapia w tej kulturze odgrywa i już w latach pięćdziesiątych Philip Morris w takim amerykańskim socjolog pierwszy mąż Suzanne są tak zresztą i w ogóle niesamowicie ciekawa postać w książce dot czyjąś off de sera Przytyk, czyli jak triumf tego co terapeutyczna tę w triumf terapeutycznego postawił taką tezę, że współczesna kultura jest kulturą terapeutyczną to znaczy, że psychoterapia tak głęboko czy psychoanaliza pierwotnie tak głęboko przeniknęła nasz sposób myślenia doświadczania, że już właściwie to kultura współczesna można nazwać kulturą terapeutyczną chcemy stale świadczenie interpretować nie fragment resztę wdarł się ważnym, że w UE no właśnie, że ta współczesna kultura jest kulturą terapeutyczną, ale że sama psychoterapia czy psychoanaliza w tym przypadku wkracza w w ten obszar, który był do tej pory obszarem zarezerwowanym dla religii te wielkie narracje religijne się rozpadły, a psychoterapia czy psychoanaliza pod wieloma względami wkracza w ten pusty teren po w porę ligi właśnie co nie znaczy, że sama jest sensu stricte religią, ale że dotyka tych obszarów ludzkiego doświadczenia, których dotykała wcześniej religia właśnie na jej pierwszym takim elementem, który na, której zwraca uwagę jest to, że następuje tam KON powiada, a zaraz wyjaśnię, o co chodzi im mandaty za akcję transcendencji, czyli transcendencja zostaje immanentnie z vana, że to co było kiedyś transcendentny, czyli z kont i rząd kompletnie innej rzeczywistości metafizyczna jakiś przekraczającej ludzkie możliwości poznawcze stało się czymś co jest wewnątrz tego świata czy wewnątrz tej rzeczywistości i najmocniej to widać właśnie w tej kategorii, o których tu mówimy, czyli w kategorii nieświadomości, że to Don to nasze doświadczenie z symptomów mówili z to nasze doświadczenie on tego znacznie mówi jego, parafrazując teraz warto takie moje doświadczenie, że ja jestem nie tożsamy ze sobą wyzwania gasiła inna dziwna, która powód zmusza mnie do czegoś powoduje, że się, że nie panuje nad sobą, że ja w ogóle do mnie się dzieje coś dziwnego ten od czego nie rozumiem tak dalej doświadczamy takiej siły właśnie, że to jest tak naprawdę doświadczenie transcendencji kozy immanentne zarwane w ramach tej interpretacji, że mam jakąś nieświadomość, że coś we mnie jest takiego w tej psychikę mojej, ale w moim mózgu w mojej psychice właśnie co jest nieznane niedostępne mojej świadomości co jednak na mnie działa i od razu się cytat Carla Gustava Junga przypomniał, które to właściwie powiedział samotnika innym językiem bogowie Stali się chorobami Zeus nie mieszka już na uli na Olimpie tylko w splocie słonecznym, ale i tam się wydaje bardzo ogólne też interesujące dla gospodarzy to jest bardzo interesujący wydaje mi się rzeczywiście jak słusznie zapowiedziały, iż nie zdążymy o tym, porozmawiać po porozmawiać teraz, ale odnosi się do takiego w ogóle obszaru to znaczy, gdy na styku wasze doświadczenia tego co wewnętrzne i zewnętrzna tego co osobiste prywatne i tego co jest kulturowe i społeczną tego jak te 2 światy się ze sobą przenikają, odwołując się trochę do tego, o czym mówiłam wcześniej idee i psychoanaliza stało się takim obszarem, w którym rzeczywiście nieźle taką laboratoryjną sytuację, w której można się temu zjawisku przyglądać oczywiście ten język psychoanalizy dostarczył narzędzi do tego, żeby jakiś sposób też zaaplikować to do porozumienia w ogóle naszej kultury i t d . ta ma swoje na pewno interpretacyjnie interesujące frukty, ale też z drugiej strony na pewno jest bardzo problematyczna wydaje się, że nasza rozmowa dzisiejsze w pewnym sensie, mimo że nie wiem czy dziś na pytanie co też psychoterapię wydaje mi się, że jesteśmy cały czas na dość abstrakcyjnym poziomie jest o tym, jest o tym jak on wyznaczył na ile, powołując się na twojej cytat z początku nie jesteśmy w stanie w przypadku psychoterapii myśleć o tym, że to jest takie obszary takie narzędzie, które daje nam poprzez poznanie siebie ARM możliwość szerszego rozumienia tylko siebie, ale także rzeczywistości, czyli także poszerzać nasz zakres wolności w sensie sprawdź kości możliwości oddziaływania na rzeczywistość, a na ile nas ogranicza to znaczy jest jednak pewnym pewną instytucją pewnym pewny pewną instytucją kultury, która też reprodukuje pewne hierarchie pewien system rozumienia nas z naszego doświadczenia i coś tam narzuca to znaczenia jest opresyjna ana ile jest daje nam pewnego rodzaju doświadczenie właśnie wolności albo przynajmniej zalążki możliwości myślenia w sposób krytyczny albo jakoś dystansowanie się do zastanego stanu rzeczy no właśnie, bo dziś właściwie zajęliśmy się tym co ja bym nazwał takim idealnym wyobrażeniem tego czym psychoterapia może być szybka analiza czy analiza używały wymiennie, bo poruszamy się ciągle w kręgu tej nazwijmy to taki krok do skok w bydgoskiej tradycji, ale my powiedzieliśmy o tym, żona może być szczyt powinna być taką sferą, w której człek może wejść czy, w którą człowiek może wejść z tą całą swoją lewą stroną z tym wszystkim na co społecznie nie aprobowane z tym wszystkim, czego on nigdy by nikomu innemu nie powiedział n p . albo czego nie może nikomu innemu powiedzieć no bo nie może tego powiedzieć nie wiem żonie albo mężowi matce albo ojcu na przyjaciołom i t d . bo są to rzeczy tak dla niego samego jemu samemu obce albo przerażająca albo trudne albo dotyczące właśnie tych relacji, że właściwie nie ma takiej możliwości, żeby je w sposób taki bezpieczny wypowiedzieć to jeszcze jest taka sytuacja, w której ten ktoś nie więcej, więc chciałbym powiedzieć nie manifestuje się to przez mycie rąk 40 × oczywiście tak w naturalnie albo właśnie taka sytuacja, w której się wchodzić z pewnymi symptomami, które się nie rozumie, a następnie zostają one poddane pewnej analizie w toku, której one uzyskują nazwijmy to sensowność to znaczy z okazuje się, że są na częściowe jakiegoś procesu, który ma pewien porządek na pewno struktura jej one w ramach tego tego procesu właśnie, choć sprawiają na pierwszy rzut oka wrażenie chaosu stanowią pewien czas może właśnie czy emblemat pewnego kosmosu, który jest odsłonięcie dopiero w analizie właśnie no i to jest takie wyobraźni idealne nów przetaczała się w rajdach, które mówią o tym, że to jest takie dążenie do prawdy też, a w następnym odcinku zajmiemy się tym jak wygląda naprawdę czy jak to wygląda w praktyce dla bogaczy jak prawda wygląda jak prawda wygląda naprawdę jak w praktyce wyglądają ideały, bo one oczywiście wyglądają zupełnie inaczej ni i niedziela zastanowi czy w ogóle i to co mówi Herman i to co mówi Fornalik czy to w ogóle jest realne do dnia na dobrym czy to w ogóle możliwe do realizacji czy tez wyłącznie jakość idealna wizja czy to jest coś takiego co on nazwijmy to jest wyobrażalne można pewnie na różne sposoby o tym, myśleć wyobrażam jak najbardziej myślę, że ta w tę wyobraźnię tutaj może być horyzontem w idealnej w takim sensie, która mówiła, że może jakoś nieosiągalne, czyli transcendentny Enea, ale warto się też może nad tym zastanowić w takim sensie, że nawet, jeżeli nieosiągalne do tej, jaką pełni funkcje, jakie ma dla nas znaczenie i na czym to doświadczenie prawdy skądinąd, nawiązując to frajda mogłoby polegać i co może ze sobą nieść w razie w każdym razie bardzo dziękujemy zapraszamy na kolejny odcinek naszej audycji psychoterapeutycznej, który jest rozmawiamy o różnych terapiach nie trafia o wszystkim co się wiąże z psychologią psychoterapią kulturą filozofią właśnie Tomasz Wilczyński dziękuję bardzo tęskni Travel dziękuję do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA