REKLAMA

Czy można skazać bohaterów reportażu TVN, lub rozwiązać stowarzyszenie Duma i Nowoczesność

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-24 14:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
2 7 minut później czternasty słuchamy Radia TOK FM nasz styl Dorota Głowacka Helsińska Fundacja praw człowieka dzień dobry dzień dobry cały kraj żyje tak 2 albo większa część społeczeństwa tym co pokazała telewizja TVN w swoim reportażu chodzi o organizację domy nowoczesność Stowarzyszenie Doman nowoczesność, której członkowie świętowali urodziny Adolfa Hitlera nie robili tego w miejscu publicznym chyba to też będzie nas pytań do pani, ale oczywiście pojawią Rozwiń » się natychmiast głosy głosy ze strony polityków, ale nie tylko polityków, żeby zdelegalizować Stowarzyszenie to po pierwsze po drugie oczywiście o SN są aresztowania tak to też jest istotne zostali aresztowani ludzie, a i oczywiście większa część społeczeństwa myśli o tym, że to jest jakiś skandal, żeby taką grę Polskę ludzie świętowali urodziny Adolfa Hitlera czy utożsamianie się z poglądami i hitlerowskimi, ale pojawiają się też takie pytania zasadnicze jak to jest, a być może pomija także listę członkami stowarzyszenia ci ludzie, którzy zostali zatrzymani to po prostu byli też zwykłymi obywatelami UE i mogą powiedzieć na Stowarzyszenie stowarzyszeniem, ale myśmy spotkali się w lesie robiliśmy różne rzeczy, bo lubimy tak to był nasz pogląd nikogo do niczego nie przekonywaliśmy już na pewno, czego zakazuje prawo nie popularyzować byśmy i co wtedy Robin no tak to są 2 kwestie po pierwsze, nic odpowiedzialności członków tego stowarzyszenia tlen m. in. za te zachowania, które zostały utrwalone przez reporterów TVN z drugiej strony jest kwestia ewentualnego przymusowego rozwiązania takiego stowarzyszenia no i to jest możliwe wtedy, kiedy jest Stowarzyszenie, którego statutową działalność narusza prawo, a tutaj tak nie jest no właśnie to moim zdaniem jest ich raczej kwestia dyskusji, ale nie ma nic tu o rzeczach, które są w Polsce nielegalne i tak jest od jest kilkanaście punktów, które są celami stowarzyszenia i otrzymywaniem dużej tradycji narodowej ochrona wolności praw mniejszości narodowych tytularne pięknie brzmi tak, ale rodzi się odnośnie do niektórych do samego statutu organizacji do działalności do członków i oceny i wychowania moim zdaniem no jest na jej mocy kontrowersyjna i raczej skłaniała ku temu, że jednak bezprawna, chociaż Stowarzyszenie Pisz na swoisty internetowy zdecydowana większość ludzi potrafi oddzielić to co robić no i nowoczesność, a od 7 lat od tego co robi przewodniczący stowarzyszenia prywatnie w dobrze zestaw może na razie kwestie odpowiedzialności stowarzyszenia IKS rem ewentualnego przymusowego rozwiązania tego stowarzyszenia na razie grozę zostało zostały zatrzymane osoby członkowie tego stowarzyszenia co w związku z tym co mieliśmy okazję zobaczyć w reportażu telewizyjnym w i jedno pojawi się pytanie czy inny niż ich zachowanie można określić jako pewien czy było to krótko mówiąc przestępstwo z nienawiści, a konkretnie mowa nienawiści, dlatego że może to że, zanim przejdę do sedna Anna krótkie wyjaśnienia mową nienawiści w ujęciu prawnym to nie jest to samo co w taki naj powszechniejszy hejt, który już możemy przeczytać w internecie, czyli takie zwykłe obrażanie znieważanie Lennox, w którym możemy się spotkać na forach internetowych czy w mediach społecznościowych to jest czynnik to są takie wypowiedzi, które mają charakter rzeczy czy podłoże dyskryminacyjne w, czyli chodzi o nic no tego typu ekspresji i to niekoniecznie musi być wypowiedź ustna słowny to może być też obrazy gesty też, w które sieją nienawiść wobec jakieś osoby albo niezidentyfikowanej grupy osób właśnie dlatego, że to osoby n p. są przedstawicielami określonej rasy narodowości przy należą do określonej grupy etnicznej czy zeznania albo ze względu na bezwyznaniowość to są te przesłanki, które w, które przy dotrą przytacza nasz kodeks karny i pełno turystów chce podkreślić tak mowa nienawiści w takim rozumieniu prawnokarnym ma swój bardzo konkretny zakres w kodeksie karnym, regulując w nim artykuły 2 5 6 2 5 7 kodeksu karnego w tym co w tych artykułach możemy przeczytać co do czwartku art. 2 5 6 z brania publicznego propagowania ideologii totalitarnych m. in. faszystowskich nazistowskich, ale po każdych totalitarnych winno i publicznego nawoływania do nienawiści no właśnie na tle innych niż ich przynależności etnicznej narodowościowej rasowej czy ze względu na przynależność do rocznego zeznania lub bezwyznaniowość w UE i mózg jest przepis, który zawiera pewne powiedział nieostre pojęcie właśnie takie kwestie publicznego nawoływania do nienawiści w oczy publicznego propagowania określonego ustroju no i z tego powodu myślę no i często jego stosowanie bywa kontrowersyjne stracili też kontrowersyjny, że rząd w kryzysie, że ktoś został dotychczas z powodu mowy nienawiści zatrzymany został aresztowany przyznał, że my raczej mamy z naszego oglądu sytuacji nie prowadzimy żadnego systemu systematycznego monitoringu takich incydentów, ale angażujemy się indywidualne sprawy osób, które n p. zostały dotknięte mową nienawiści w emiracie niestety stykamy się z tym, że w inny jest to przepis interpretowany przez organy ścigania albo też także sądy niekiedy w sposób średni wiek to określić zbyt wąski, ale to też jest także chce przekonywać tutaj do rozszerzającej wykładni prawa karnego, gdyż nie można robić to, ale chodzi mi od taką interpretację tych przepisów, które też będą uwzględniały ich rolę w przeciwdziałaniu przemocy nienawiści GM Żnin i tego czasami brakuje dla, lecz stykamy się z tym, że ta ta wykładnia na wynik to nie uwzględnia funkcji tych przepisów i krótko mówiąc niekoniecznie jest pro prawno człowieczek w inny więc, ponieważ osoby przepisy zawierające duże sale po szef Tomasz Sroczyński odkurzył coś jest, aby mieć problem odpowiedź zatrzymanie tutaj na nazistów areszt z powodu mowy nienawiści, ale wciąż jest zacząć od mowy nienawiści czy z powodu podejrzenia o propagowanie nazizmu, ale tu jest to także z mową nienawiści i propagowanie ideologii nazistowskich to jest jakby element tego samego przepisu nawoływanie do nienawiści i import, a propos propagowanie ideologii nazistowskiej to jest zupełnie różne elementy czy różne oblicza mowy nienawiści, ale czy dobrze, ale i tych stron odczłowiecza tak konkretnie areszt jest mu w tym kontekście to jest to nie to jest taki, że mamy osoby, które są podejrzane o popełnienie takich przestępstw no to oczywiście, ponieważ tu są zachowania, który powiedział uderzają w taką oto pierwsze idee demokratycznego ustroju państwa, ale też siły rynku prawo człowieka w tym sensie, że ingerują chociażby w naprawdę niedyskryminacji, który jest 1 z praw człowieka no to oczywiście przeciwdziałanie inni popełniają takich przestępst w i odpowiednie odpowiednia reakcja organów ścigania no, chociaż polegającą na na próby pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców to jest zdecydowanie działanie pro prawniczą wiecie co pani wypowiedziała tym wszystkim, którzy mówią tak mamy pełne obawy, bo jeśli członkowie jakiegoś stowarzyszenia zostali aresztowani, chociaż oficjalnie przynajmniej mi się tego stowarzyszenia nie nic nie jest nic niezgodnego z prawem, ale oni zostali aresztowani za to co robić źle się to być może i jest zgoda na to nawet przyzwolenie społeczne duże ptaki nawet, że się także spore zaciekawienie nacisk ze strony władzy w to teraz też, że coś tak trochę niedobrze mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy organizacji pozarządowych kilka stowarzyszeń jak teraz zrobiliśmy to być może zamku za moment z podobnych albo wyglądających na podobnych powodów znowu człowiekiem stowarzyszania się zatrzymać tym razem na 3 lata nie będą niewygodni dla władzy niewygodne nie wiem dla opcji politycznej, która akurat na władze i t d . tak dalej jest takie niebezpieczeństwo, że się tworzy furtkę i ZUS wydaje mi się, że tutaj mówimy o bardzo konkretnych zachowaniach podejmowanych w ściśle określonym celu sianie nienawiści propagowania określonych ideologii totalitarnych w no przynajmniej PL wśród tych organizacji, które ja znam trudno byłoby jakikolwiek z nich przypisać tego typu intencje, bo działania, więc no tak złą reżyserię oraz życie zmienia rząd jest jeszcze silniejszym propagandowy wpły w rzymskiego katolicyzmu na politykę w Polsce mamy zresztą w konstytucji w preambule wpisany na różne rzeczy okazuje się, że ludzie są organizacje pro kobiecych mówiąc o prawach reprodukcyjnych mogą być zaczątkiem, dlatego że cywilizacji śmierci szerzą modę inni, ale to były tak byśmy delektowali się jako jako nawoływanie do nienawiści ze względu na off w związku z nienawiścią tylko wy po prostu w sprzeczności z konstytucji, że członek stowarzyszenia mam zapis o chrześcijańskich korzeniach no to wy naszego państwa tak można przebyć tę zajął się świadoma aborcję wywołać taką sytuację no no to mogę powiedzieć zawsze jest także się można przyjąć nowe przepisy które, które udowodnią stwarzały duże pole do tego być nadużywany albo właśnie nadużywać już istniejące prawo w tutaj mam wrażenie, że czasami tak było dotychczas nikt raczej można było się w korkach młodzi kwestionować decyzje organów ścigania czy być może inaczej brak powiedziałabym wystarczająco mocnych działań, żeby przeciwdziałać mowie nienawiści nie odwrotnie rozumiem wrót wodoszczelnych pytanie zupełnie inaczej postępu to pytanie a gdyby ktoś powiedział nie podoba mi się znacznie aresztowano tych ludzi, ponieważ chyba zatrzymanej za ich poglądy ani rząd co robili, dopóki nie umieścili tego w sieci nie publikowali to po to nie była mowa nienawiści, bo nie było ich przestrzeń publiczną tak jest od poszli do środków nie byli w środku lasu i Halina portal w Lubrańcu 0 0 z przyjęciem tej kwestii publiczność jeszcze chcę powiedzieć o 2 rzeczach to jest także oczywiście tutaj mamy na szali różne wartości, których sum Tomkowi ten konflikt w konflikcie i to gdybym tutaj nie ma w ogóle co do tego wątpliwości, czyli z 1 strony mamy wolność słowa prawda no bo pamiętajmy, że wolność słowa to są też wypowiedzi, które nie mogą prowokować są kontrowersyjne szokujące fakty nie są tylko takie wypowiedzi o charakterze neutralny albo tylko taki, który komuś schlebiają to są też wypowiedzi krytyczne budzą niepokój Winston z 1 strony mamy też wolność zrzeszania się prawo człowieka, jakby nie było, ale z drugiej strony mamy takie wartości konieczność ochrony ochronę innemu krytycznego ustrój państwa jak kwestia niedyskryminacji i teraz trzeba jakoś wyważyć et, ale i chcę podkreślić, że inni w konkretnych sytuacjach nie zawsze jest łatwo zrobić i decydują co zatem gdy o tym, zawsze konkretne okoliczności sprawy, które trzeba rozważyć to one mają wpły w na odpowiednie wyważenie tych 2 skonfliktowanych ze sobą łączyć z ZUS czy 3 w ich najwięcej skonfliktowanych są wartości natomiast umówiłam się tutaj do stanowiska Europejski Trybunał praw człowieka, który to wolność słowa schronisko ZUK szerokiego niczym czynu i ochrona, którą Trybunał Europejski laur en europejskim wcieka zapewnia wolność słowa jest powiedziałbym szerzej niż w tej chwili to co można uzyskać przed polskimi sądami stąd całkiem sporo wyroków stwierdzających naruszenie wolności słowa w polskich sprawach ale kiedy mamy do czynienia ze sprawami z zakresu mowy nienawiści do Trybunału i jasno daje do zrozumienia, że tego typu wypowiedzi nie są chronione przez konwencja i to nie tylko w nim nie tylko odwołuje się wtedy do dowodu do wyjątków od konieczności ochrony wolności słowa, bo to też jest prawo absolutne, ale bardzo często nawet nie bada czy zostały spełnione wszystkie warunki takiego wyjątku od ochrony wolności słowa, ale stwierdza, że dana wypowiedź nie jest chroniony przez konwencję, bo stanowi, bo jak go w UE podważa powiedział mi takie wartości, na których opiera się konwencja i królewską złożenie skargi przez osoby, która została przez sąd krajowy skazana za mowę nienawiści jako idealnego próba złożenia przez niego skargi na podstawie art. 10, czyli wolności słowa traktowane przez Trybunał niekiedy jako nadużycie prawa w MEN kończy naszą rozmowę, chociaż tutaj jest tak wiele, że ludzie musieli publiczną obietnicę złożył, chociaż jeszcze poznamy na ten temat Dorota Głowacka Helsińska Fundacja praw człowieka dziękuję bardzo dziwne spotkanie kończymy dzisiejsze popołudnie z 20 3 po trzecie po 1 5 i zapraszam państwa na debatę, jaka Unia Europejska ostro na liściach na przyszłość to jest pole debaty zaprasza Agnieszka Lichnerowicz to pierwsza wrocławska odsłona rozmów z młodymi ludźmi też takie cykle to będziemy państwa zaprosiło najbliższych tygodni prowadzi Agnieszka Lichnerowicz zakończył program, którego wydawcą był Mateusz Luft realizatorem Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA