REKLAMA

Prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS była gościem Magazynu EKG

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-01-25 09:00
Czas trwania:
14:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest prawie dziewiąta 6 Aleksandra Rynkiewicz magazyn EKG, a w moim studio moim państwa gościem jest pani prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dzień dobry dzień dobry witam państwa i chciałbym zacząć rozmowy z panią od spraw drobnych przedsiębiorców no bo ci mieli ostatnią swoistą rewolucję, gdyż ułatwienie, czyli przesłanie składek na zagładę odnalazł syna jedno dedykowane im konto i mówiła pani o tym, Rozwiń » że do ZUS -u wpłynęło z winy zasłabł za grudzień ogląda dużo ponad miliard jedno 200 1,5 miliarda albo nawet więcej tych składek niż przed rokiem mój rozmówca się po rozum wydaje się, że pani zapytać czy da się powiedzieć ile z tego wzrostu to jest taki naturalny rozwój gospodarczy, że powstało więcej przedsiębiorstw, a ile rzeczywiście jest wynik nowego sposobu przelewania składek ZUS tak 1 stycznia wprowadziliśmy ten numer rachunku składkowego to jest numer dedykowany dla każdego płatnika składek, gdyż takie też historyczne porządkowanie kont płatników składek z punktu widzenia i optymalizacji tego procesu uproszczenia no i myślę też, że takiej pewności tych płatników składek, ponieważ każda składka wpłacona od 1 stycznia tego roku będzie widoczna dla płatnika składek, czyli ten proces też transparenty dość tutaj będzie zachowany te przygotowania trwały wiele miesięcy porządkowanie kont płatników ten proces jeszcze będzie kontynuowany nasz płatnicy składek zachowali się jedno znakomicie ciemne po pierwsze, reagowali na sytuacje, kiedy nie otrzymali tego numeru korzystali z tych środków komunikacji jak centra obsługi telefonicznej komunikaty rzeczywiście była w ich ludzie wiedzieli o tym, że tylko mamy 3 7 wpłat, które rzeczywiście są nieprawidłowe, czyli środki będą zwracane na konto, z którego były przelane 3 7 tak tylko tak 3 7 ile wzrosła nominalnie biliony to właśnie, że wpłaty dokonało około 2  1 50  000 płatników na wczoraj pobraliśmy tytułem składek 17 miliardów swe 500  000 00 0, a więc jest to na pewno więcej co najmniej 1 0, a nawet ty 12 % niż w styczniu ubiegłego roku i tak jak pani redaktor zapytała na to składa się wiele czynników my jeszcze analizujemy na pewno szczegóły podamy, gdzie w zlotym wpłynęło na to Enea po pierwszym podstawa wymiaru wysokość składek czy sytuacja gospodarcza na pewno wpłynęło na to także inne nasze działania naprawcze, jeżeli chodzi o układ ratalny, jeżeli chodzi o inne o noty do tych układów weryfikowanie w wielu wypadkach z płatnikami składek ich sytuacji na koncie, a więc takie rozwiązania, które pozwoliły uregulowanie należności z przeszłości, a oni mogą na bieżąco opłacać składkę i w jakim stopniu myślę, że ten proces optymalizacji, od którego zaczęłyśmy ono on z punktu widzenia w ogóle zarządzania zasobami wpływa na w jakość i na wielkość środków pobieranych do tej raz tak wiadomo, że nowy system został stworzony też m. in . o to, żeby trochę ściągnąć starych długów do ZUS-u, bo tych długów jest bardzo duże bezdech i 3 0 miliardów skale potężny zwarta te pieniądze walczyć no ale teraz po nowemu wszystkie nowe wpłaty netto 1 konto są księgowane najpierw na poczet starych długów i pytam o to przypominam o tym, też dlatego, żeby spróbować się dowiedzieć z niego to już jest jasne, że to teraz powiedzieć czy wiadomo ile osób, które prowadzą działalność gospodarczą przez to, że zostały zaksięgowane pieniądze na stare długi n p. wypadło z wełny składki zdrowotnej jest bezpiecznie kolejności to powiemy także na te 2  400  000 aktywnych płatników zidentyfikowanych zostało ponad 600  00 0 osób, które posiadają zadłużenie, tak więc to jest duża skalę tych osób no i oczywiście ciemne na koniec miesiąca będzie mieć pełną informację czy tak się stało i w stosunku do tych osób do wszystkich osób będziemy informować czy rzeczywiście mają prawidłowe rozliczenia, ale przede wszystkim te, kiedy tak jak my powiedziałyśmy rozliczy wpłacona składka rozliczy się na najstarszą zaległość z szacunków ponad 300  00 0 tys duża grupa osób, jeżeli mamy w systemie i 1,5 1 000 00 0 osób, które są ubezpieczone z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze jako przedsiębiorcy ISIS i innych jeszcze tytułów to w tym mamy około 700  00 0 osób ubezpieczonych dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowym natomiast naszych szacunków wynika, że zadłużenie może posiadać około 6 7  00 0 osób do nich kierowaliśmy, a w ubiegłym roku listy z prośbą, żeby rzeczywiście we współpracy z zakładem stawili się na salę obsługi w kontakcie telefonicznym i podjęli wyjaśnienie tej sytuacji swojego zadłużenia no i w tej chwili modne i nie nastąpił żaden proces wyjścia systemu ubezpieczenia czy to społecznego czy zdrowotnego, ponieważ to wszystko, o czym mówimy z panią redaktor ma proces to jest proces ciągły osie dokonuje przez cały miesiąc i pod koniec miesiąca będziemy wiedzieć co się wydarzyło w przypadku także tej grupy osób i będziemy po absolutnie indywidualnie się zwracać także jest aż wypadł rzeczywiście się okaże, że no i w zawieszeniu na własne, ale jeżeli osoby nabyły prawo doświadczeń nie będziemy ich wstrzymywać do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności z tą osobą tutaj mechanizm jest jasny jeżeli, jeżeli jest to zadłużenie składka rozlicza się na najstarszą należność, ale zawsze tak jak mówię w każdym indywidualnym przypadku istnieje możliwość przystąpienia tego zadłużenia prawo przewiduje co my powinniśmy Zamość, jeżeli zeznanie o zwiększeniu do ZUS -u i będzie prosił n p. rozłożenie na Rataje tylko zmiana wtedy i tak pozostanie w systemie las jest na bieżąco będzie opłacał należne składki to jest wszystko uregulowane i taki ją procedurę mamy przewidzianą i tych płatników zapraszamy no to w takim razie, kto ma jakieś długi wobec ZUS-u rzeczywiście najlepiej udać się na rozmowę, bo to niema NATO czekać, by dochodziło nasze składki nasze bezpieczeństwo i operować na scenie i prawo do świadczeń oczywiście, że tak od 3 słyszała już pani te wszystkie informacje imię czyjegoś został tego się przygotowuje pani minister Emilewicz mówi o tym, że będzie jak ta ustawa tzw. małym ZUS-ie dla drobnych przedsiębiorców, który prawdopodobnie będzie to uzależnione od kwoty przychodów przedsiębiorców do żeberek oszacować, jaki będzie z tego tytułu z takiej reformy ubytek składek dodaje wpływająca do ZUS-u to znaczy na tym etapie, który czekamy na przesłanie tego, że tego tylko w wersji projektu do zakładu ubezpieczeń myśmy uczestniczyli w tym procesie w ubiegłym roku jak ta koncepcja powstawała gdzieś w okresie wakacyjnym wczesną jesienią i były robione różne analizy szacunki, a teraz czekamy na ten projekt, który będzie przedmiotem ich szacunków co do skutków finansowych, ale także oczywiście możliwości wprowadzenia tak, żeby systemy, którym administruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł obsłużyć się taką ustawę te także czekamy w tej chwili na ten projekt ze strony pani minister jak najbardziej konstruktywnie będziemy pojedziemy tam na Odrze mówi się, że ZUS w ubiegłym roku wykorzystywało mniej pieniędzy budżetowych takich, które są z budżetu państwa Dodna dofinansowanie systemu wyścigu ubezpieczeń, czyli my fundusz ubezpieczeń społecznych Ateny 2 właśnie chodziło w no i teraz rozumiem wynika z tego, że jest lepsza sytuacja w gospodarce więcej osób jest zatrudnionych stąd wpływa więcej składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak to absolutnie obserwujemy komunikujemy też państwa i świat zewnętrzny w ubiegłym roku w pewnym momencie myśmy otrzymali ponad 2 80 % planowanych wpływów i z tych wpływów były finansowaliśmy na bieżąco wypłaty wszystkich świadczeń systemu ubezpieczenia społecznego myśmy w 20 16 roku mieli tych wpływów w pewnym momencie 7 4 5 % i ogłosiliśmy przez to bardzo dobry wynik w przeciągu w ogóle kilkunastu lat najlepszy, bo najczęściej składki pokrywał 3 60 70 % planowanych wydatków, a w ubiegłym roku pokryliśmy efekt ponad 80 % i nie wykorzystaliśmy także planowanej dotacji z budżetu państwa jest za składki od obcokrajowców szuka nowych pracowników z Ukrainy, którzy są zatrudnieni w Polsce to nie jest duża duża skala to jest około 300  000 osób, którzy opłacają składkę pomoże specjaliście od rynku pracy mówią, że zatrudnienie zdecydowanie większe, ale jeżeli ziarno, ale musimy mieć na uwadze, że oni mają zatrudnieni są na podstawie umów cywilnoprawnych umowa o dzieło, które nie rodzi obowiązku ubezpieczenia społecznego po prostu u nas nie ma w systemie składek z tego tytułu w autobusie teraz pytać o tych Polaków, którzy wyjechali za granicę do pracy tam pracują legalnie ZUS -u pracują kilka lat odkłada się w górę składki emerytalne będą w tym kraju, w którym aktualnie pracują Drozd to im potem w przyszłości będzie wypłacał emeryturę, kiedy oni za ósmy już wrócą do Polski te będą mieszkać to tutaj mamy nowe przepisy unijne, które nam nakazuje mi jak połączyć te 2 systemy emerytalne Polski brytyjski Polski niemiecki czy nawet w przypadku kariery Polaków FOT kilka systemów emerytalnych to są normy kolizyjne, które mówią także, żeby ustalić prawo trzeba sumować okresy zatrudnienia ubezpieczenia zamieszkania bo, gdybyśmy mieli tylko 1 0 lat przykładowo w wielkiej Brytanii wymagane jest 3 5 40 to nie nabyliśmy Nina bylibyśmy prawa do emerytury, a więc sumuje się okres ubezpieczenia w Polsce sumuje się okres ubezpieczenia w innym nabywamy prawo co do wysokości, jeżeli systemy są oparte na na n p . na długości okresu ubezpieczenia każde państwo zapłaci za kawałek emerytury tak jak się tam składkową, a w przypadku systemu zdefiniowanej składki tak jak w Polsce u nas trzeba mieć na koncie taką składkę, którą waloryzuje my i z chwilą przejścia na emeryturę ustalamy jak z tej wielkości składek, jaka jest emerytura, a więc tutaj są bardzo dobre przepisy unijne mięso zawijamy w razie w zakresie czy to samo tak może dotyczyć tych osób z Ukrainy, które są zatrudnione w Polsce, ale też zastanawiają, kto im potem mechanizmy, które to, o czym dowiedzieliśmy dotyczy obywateli Unii Europejskiej Ukraina jest to są obywatele państw trzecich, a więc ich sytuacja, a jest albo objęta umową dwustronną i wtedy też każdy najczęściej z państ w prowadzi płaci za część ubezpieczenia w tym kraju tak i mamy też regulacje unijne, które dotyczą obywateli państw trzecich, ale to wtedy, kiedy oni po prostu są co najmniej w 2 krajach unijnych to wtedy mają to ochrony dla ile od niej kosztowało obniżenie wieku emerytalnego rozsianych muzealne ustawa wiekowa myśmy szacowali na 2 miliard 200 wiemy, że to jest około 2 miliardów już ostatnie obliczenia trwają ESK skorzystało z tych uprawnień 3 3 1 tys 3 13  00 0 osób, czyli myśmy ogłaszali, że około 3 3 1 3 8 3 % tych, którzy spełnią warunki skorzystało 3 13  000 to jest 7 9 %, a 8 2  00 0 jest od mowa ne przyznania z powodu niespełnienia warunków za mały okres składkowy tyle się nie zrani nie przerwanie zatrudnienia, czyli proceduralną z ich strony taka proceduralne sprawy łącznie te 3 9 5  00 0 w tym 3 13 to są osoby, które faktycznie przeszły na emeryturę, czyli 7 9 % czy te nasze szacunki po prostu był przybliżony do tego com niegdyś zrealizowało to już koniec, ale naprawdę dużo krótką odpowiedź chciałbym zapytać zupełnie inną beczka, ale szalenie istotną tak naprawdę z punktu widzenia się zarządza systemem emerytalnym, czyli o przetarg na to kto będzie administrował systemem informatycznym ZUS się, bo lekko Comarch został wybrany przez las przez ZUS Asseco się odwoływało do tej pory miało ten przetarg do tej pory netto unika system informatyczny był mój własny rachunek jest na to to jest w ogóle teście bardzo trudne fascynujący aspekt porządkowania w zakładzie właśnie tego procesu zamówień publicznych dobrych relacji układania się z usługodawcami myśmy podjęli w wyniku dobrze przeprowadzonego postępowania taką decyzję, że to jest komers tym kontraktem na 2 4 2  000 00 0 dotychczas kontrakt realizowany za koszyk ze żmiją znajdziemy tak jesteśmy jesteśmy takim etapie, że KIO oddaliła odwołanie 1 2 instytucji, a więc ze zaakceptowało ton nasion prawidłowość poprawność wysoki poziom profesjonalizmu także przeprowadzenia tego postępowania i podjęcia decyzji, że właśnie ta ani inna firma będzie ten kontrakt realizowała czy to na pewno komorach czy jest czy nie na pewno nie nas na tym mamy etapie hak strony mają prawo odwołania się do sądu oczywiście ma jeszcze za kilka miesięcy może być wyrok sądu, ale my możemy ten kontrakt już realizować prof. Gertruda Uścińska prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bardzo dziękuję za rozmowę ja dziękuję za zaproszeniem dziękuję za rozmowę z informacji za chwilę potem druga część magazynek EG ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA