REKLAMA

Jak uczyć młodzież o ich prawach obywatelskich i o wartościach demokracji? Rozmowa z Krystyną Starczewską (powtórka)

Wywiad Pogłębiony
Data emisji:
2018-01-28 20:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu to jest wywiad pogłębiony Anna Wacławik Kor BIK dzisiaj moim gościem jest prof. Krystyna Starczewska dobry wieczór dobry wieczór państwu polonistka filozofka etyczka i pedagog szkoły lub też filozof etyk i pedagog nie będziemy tutaj dyskryminować męskich końcówek, tym bardziej że będziemy rozmawiać w kontekście pierwszego ogólnopolskiego Kongresu praw obywatelskich przez 2 dni w muzeum historii Żydów polskich spod Kalisza znakomici paneliści z Rozwiń » publicznością, by rozmawiać o szeroko pojętych prawach obywatelskich i inicjatywa pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich bardzo potrzebna mam ochotę powiedzieć jak bardzo była potrzebna przez te lata, gdy nie dość dobrze drukowaliśmy obywateli z ich pracą w demokratycznym państwie na, tyle że wywiązaliśmy się z tego zadania, że dziś wiele osób nawet nie wie, że te prawa traci ktoś mnie do edukowania w zakresie tego czym są prawo obywatela myślę, że także w dużym stopniu duża część społeczeństwa także część młodych młodych młoda część społeczeństwa rzeczywiście mniej nie do końca zdaje sobie sprawę co to znaczy posiadać prawo obywatelskie i nie widzi, że nie traci się, że pani jest współtwórczynią pierwszej społecznej szkoły w wolnej Polsce, czyli takich szkół, które dzisiaj już są jakoś się wrośnięte w krajobraz polskiej edukacji co prawda ten krajobraz gwałtownie się zmienia albo można powiedzieć, że ulega destrukcji, czego ofiarą jest m. in. moja córka, ale nie z tego powodu talencie zaprosiłem do studia natomiast od innych chcę zapytać się o to jaka jest rola szkoły dzisiaj w 20 1 7 za chwilę 20 1 8 roku jak pani widzi rolę szkoły wobec tego co się dzieje w zakresie edukowania o prawach obywatelskich w zakresie próby wytłumaczenia młodym ludziom tej rzeczywistości tak takiej, jaką dzisiaj WI ją mamy nowych dni myślę, że hotel nastąpiły duże zmiany, bo tzw. dobre zmiany wprowadzone w szkołach zdaje się nim będzie wspierać tego typu edukacji dotyczącej praw i niezależności obywatelskich, a są już jakieś przejawy takich ingerencji i poza wysokimi wymaganiami, że nauczyciel ma być moralności tak nie wiem przez kogo ocenioną na na szóstkę to się dopiero zaczynają mówić o innym w programach szkolnych i o tym, że o tym czy się dopiero otwiera drzwi na razie szczyty te przeobrażenia nie doszło do końca natomiast dno już w tej chwili n p. uczniowie klas siódmych są tak przeciążeni pracą z powodu właśnie tych przesunięć programowych jej tego, że muszę 2 lata nauki zrobić 1, że w, jakim sensie od w zakresie prawa dziecka do rozwoju normalnego dziecko o tym nie wie, ale pracuje w sposób nieprawdopodobny to znaczy mnie n p. obserwuje czy moje wie, że proporcje w sposób nieprawdopodobny raczej już nie daję rady może zdarzyć się 3 4 × w tygodniu ruch niż drugoklasiści, czyli dzieci dwunastoletnie mają 8 godzin lekcji w szkole, po czym wracają do domu mają zadawane im pracując do późnego wieczora czasem do jedenastej niektóre dzieci się załamują też ewidentne odebranie dziecka lub pra w do normalnego rozwoju i teraz jak o tym, uczyć zrobić jeszcze 1 przedmiot pokazują co jak wytracić prawda prawda jest no taka nie taka sytuacja, że tego czym są prawa obywatelskie człowiek uczy się w praktyce myśli, kiedy zakładaliśmy łączenie szkoły przed 2 8 laty w wyroku odzyskanie niepodległości przez Polskę, czyli w roku 9 000 osób powstało nasze pierwsze społeczne liceum jako cel główny postanowili postawiliśmy sobie na wychowawczy cel licznych tak zorganizować działanie społeczności szkolnej, żeby dzieci poczuły się współodpowiedzialny za zbiorowości jednocześnie, żeby wiedziały czym są ich prawa i czym są prawa innych i takie uczenie demokracji w praktyce, więc zorganizowaliśmy szkoły jak tylko mało Rzeczpospolitą szkolną strój podziałem władzy z innym sądem nie zawisły Sejmem szkolnym radą szkoły, które były rządy szkolnym do tych organów chodzili wtedy przed laty przedstawiciele wybierani w demokratycznych wyborach rodziców uczniów i przedstawicieli rodziców przedstawiciele uczniów i nauczycieli także się lód mógł młodzi ludzie uczą się nauczyć współpracy z dorosłymi no i to była nią Lechii i pierwsze uchwały sejmowe pierwsza konstytucja Rzeczpospolitej szkolnej uchwalone przez młodzież dotyczyła właśnie praw członków społeczności i to było tylko taka jak biegnę na praktyczne uczenie i co to zostało wpisane wprost w prawo do dowolnej fryzury n p . i nic nie miałem prawo do graczy to nic sprawa nie zostały z PL prawo do urny funkcjonowanie społeczności, za którą się wspólnie odpowiada to znaczy n p . w seryjnym aktywnych wyborców, bo charakter z tym, że jej pierwszy czy drugie posiedzenie Sejmu przegłosowali takiemu taki dokument p t. 0 tolerancji bardzo dziwnie brzmiało 0 tolerancji i co było wpisane w ten 0 tolerancji m. in . w jest w szkole niedopuszczalne zachowanie agresywne w stosunku do kogokolwiek swych obywateli Rzeczpospolitej szkolny zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w dni oszustwo kradzież no takie podstawowe rzeczy i Łukasz uczeń przechodzący nowy uczeń chodząc do szkoły podpisywał ten dokument formułowany przez Sejm szkolny jako swoje zobowiązanie do tego, że nie będzie właśnie w ten sposób postępować na, a potem rozmawialiśmy o o tym dlaczego coś takiego podpisuje inny no i miał prawo, jeżeli złamał w mu któryś z tych podstawowych zasad, bo o nich dyskutować, jakie są podstawowe zasady współżycia, żeby można było żyć z swobodnej wolnej, choć sami sformułowali to nie dawali do podpisywania każdy przychodzący podpisywał, jeżeli któryś z uczniów ze złamaną nóżkę Trump zaczął z tak drastyczny sposób zabił kolegę znęcał się nad nimi dokuczał inny oszukiwał ukradł coś komuś to nie dostawał to znak na mocy uchwały sejmowej wynik brawo ostatniej szansy to znaczy złożenia przy dyrektorze i obecności rodziców zobowiązanie, że więcej takie zachowanie się nie powtórzył, a jeżeli złamał to niestety uznawano, że w szkole pozostać nie może musi jeszcze odwołać do sądu szkolnego niezawisłego i powinni prosić jakiś taki wyrok pozwalający na dłużej to była taka czy co to było to było, jakby takie w minimalnym stopniu innym uczenie moich praw rentowych i moich zobowiązań także praw innych w relacji ze mną no i knajpy zaczęły funkcjonować nie funkcjonuje przez 4 wiele lat także w innych szkołach zespołu, który w imprezie tworzyły się przez 2 8 lat no no i jest ważne to znaczy dzieci zaczynają rozumieć uczniowie później młodzież, że moja w moje prawa muszą wspólnie i istnieć sprawami innych firm się wzajemnie i ich przestrzegać, ale władze szkolne musi się też stosować do prawa ja pamiętam, że wyrok sądu szkolnego w skład tego zestawu sędziów z osób żyjących każdą sprawę wniesioną do niezawisłego sądu szkolnego był uczeń rodzic nauczyciel i pamiętam wyrok sądu szkolnego, który mnie jako dyrektorowi nakazał wycofanie mojej decyzji, ponieważ przesłucha świadków uznał, że moja decyzja była niesłuszna ja się absolutnie podporządkowała temu wyrokowi niektórzy się, więc już upadek dyrektor musi się dostosować do sądu, ale ja uważam też bardzo dobra lekcja pokazuje, że sąd niezawisły w jednakowy sposób traktuje wszystkich, jeżeli dyrektor zrobił coś co w orzeczeniu sądu nie było słusznie czy sprawiedliwe w stosunku do ucznia to musi się swojej decyzji wycofać na interpelację myślę, że takie właśnie Łódź uczyni w praktyce na własnym przykładzie tego czym jest czymś co prawa i obowiązki człowieka obowiązki jako obywatele i prawa jako człowieka może przynieść takie skutki, że ludzie zaczną rozumieć, czego muszą bronić jej ubocznym w jaki sposób mają mają w życiu postępować, żeby właśnie ich prawa nie były łamane i myślę, że tego jest brakuje, dlatego że w większości jednak w większości gmin ludzi uważa, że dziecko po prostu nas słuchać, że dorosły zawsze ma rację, że dziecko musi się podporządkować, że dorośli mają nim kierować no i to jest nową to później, czyli dorastamy to przynosi to ona na grunt to, czego doświadczył jako dziecko przenosiny w życiu dorosłym społecznym prawda albo też stał się dorosłym matą potrzeby, żeby innych przymuszać do tego co uważa za słuszny pewnie nie liczyć się z nich stanie opinię jest też trudny proces długotrwały, ale myślę, że przynoszący owoce, jeżeli jeżeliby właśnie w tym kierunku to spółki proces wychowania i uświadamianie ludzi tu nie chodzi o to, żeby uczyć się na formułę, żeby uczyć na pamięć faktów historycznych chodzi o to, żeby człowiek zrozumiał, że jest w wolną istotą rząd musi się liczyć z wolnością innych i że jako wolny istota świadoma ma prawa, które muszą być przez innych przestrzegamy i inni też mają prawa, które muszą być z kolei przez niego respektowane wrócę do tego drobiazgowo mogłoby się wydawać, ale mam doświadczenia w już abstrahuję od moich, bo moje są dość odległe w czasie, ale doświadczenia mojego dziecka niejako różnych szkołach, dlaczego jak pani sędzi Anny tak trudno jest zaakceptowanie przez wiele placówek tego, że dziecko chce wyglądać tak jak chce teraz wraca taki pomysł, że uczeń ma i tutaj jest ich niczym z filmu było Pink Floyd jak ja takiej maszynce wyprodukowany ma mieć taką fryzurę czy czy jest jakiś jej bliżej nie sprecyzowane opis, że ona ma być schludna cokolwiek to znaczy najemy się, że tutaj do tych zasadniczych TKM mu takie pytanie w naturze, mówi że ZUS jest, by filozofii wychowania czym właściwie jest wychowanie czy my otrzymujemy jako wychowawcy materiał, którego mamy okleić człowieka takiego, jakiego chcemy ukryć albo jaki władze wymagają, żebyśmy ukryli czym otrzymujemy istoty ludzką, którą musimy poznać zrozumieć ja myślę, że takie zdanie Korczaka mówi człowiek i dziecko nie dopiero będzie, ale już jest człowiekiem to jest taka podstawa mojego sposobu myślenia o wychowaniu w natomiast w wychowaniu w ter ter ne polega na tym, że masz być taki jak ja ci karze jako twój wychowawca, a ja z kolei otrzymuje instrukcje co mam kazać i czego mam ciebie wymagać, by teraz fryzura no głupstwo niby mniej istotna sprawa u nas kiedyś w cenę w naszych tym demokratycznym systemie szkolnym zdobyło, jakby oczywiste, że punktem wyjścia jest przeświadczenie, że mamy do czynienia z ludźmi, a ich proces pobytu w szkole jest drogą do tego, żeby sobie uświadomili kim są ich kim chcą być 1 czy z fryzurą należy do takich cech osobowości to tutaj możesz zapytać czy szkoła ma być czymś w rodzaju właśnie takiego treningu na poły wojskowego zmuszającego do Przybyszewskiego ubrani w mundurki szkolne mury w nasz Sejm przyjął uchwałę, że nie wprowadza się jednolitych strojów do szkoły, czyli mundurków, bo też kojarzyło właśnie z tym takim podporządkowaniem działek po dawnym wychowaniem i że w dół człowiek prezentuje się tak jak jak od najbardziej odpowiada oczywiście to nie znaczy, żeby n p . nie rozmawiać ze służbą, która nachodzi obdarte n p. albo nie myje się albo ma jakieś takie inne rzeczy można się zapisać, że trzeba się zastanowić, dlaczego nad toru przy, dlaczego n p . no właśnie jakiś taki dziwaczny sposób się ubiera 3 czy rzeczywiście tego chcecie to jest oczywiście z potrzebne jedno sąd takie przejawy zewnętrznego sztafażu wśród wielu młodych ludzi, które mogą być niepokojącym sygnałem, że coś się dziennie dobrze z psychiką tego dziecka ale gdy do tego od tego jest rozmowa o tym, by wspólnie zastanowimy się ani nakaz, który zadba okazuje, żeby wszystkie fryzury były jednakowe, że nie wolno nosić n p. dredów i rozgałęzionych, czyli okres od granic naszych praw nie odbiera nam ktoś komu się to nie podoba może wejść w dialog z taką osobą i zapytali, dlaczego właśnie taką dziwną fryzjerki nie bawić się podobają moje gładkie włosy, ale to jest to jest kwestia decyzji tego człowieka, bo przecież jego głowa jego włosy jego ubrań natomiast, jeżeli w tym, gdzie miał szkodzić jakoś innym Lotos już w jakimś swoim zachowaniem to wtedy oczywiście można Woźny powiedzieć, że łamie prawo z fryzurą nie da zmienić jego praw i glany też nie łamią niczyjego prawa dla innych ład śniłem niczyjego grę w nas Wiesław natomiast chodzenie w zabłoconych butach po świeże z wyczyszczone i podłodze szkolnych łamie prawo Woźniki kratą podłoga przed chwilą oczyściła i prawo innych dzieci do tego, żeby się uczyć wszystkich pomieszczeń dlatego nakaz zmiany obuwia n p . w w tych porach, kiedy pada deszcz jest nakazem dopuszczalny i można go egzekwować, a co najdziwniejsze go widziała pani nas swoim uczniom, że tekst ciekawość jest tam bądź uczennice najdziwniejsze go, ale co jeśli chodzi o ubranie czy fryzurę n p. jakoś sobie nie przy 2 chętnych jakoś nic na dziś 2 2 lub ich nie teraz dziwią Delia moda, która się coraz bardziej utrwala ich podarte spodnie noszenie tych gołych kolan tutaj pada śnieg zimno mróz się robi, a te dzieciaki z tymi gołymi kolanami biegają przecież dostaną z reumatyzmem Jaros mają swoje dzieci niż miasto w kole z pań trochę zimno, ale wszyscy tak chodząc jak też już odeszli z murawy spodnie mają długą tradycję, ale ja widzę, że można też rozmawiać o tym czy uleganie modom jest też najlepszym przejawem wewnętrznej wolności jest celem liczby zdarza się, że dzieciak, dlatego że inni wnoszą coś im się to wcale nie podoba mi wcale nie jest dla niego wygodne robi to samo, żeby nie odstępować i to jest bardzo wtedy ważna sprawa in śledzie dla pra w w wewnętrznej wolności człowieka niesłychanie ważna czy rzeczywiście jest ważniejsze to co tobie odpowiada czy to co twoi koledzy uważają za za takim trend, który należy przyjąć i myślę, że to jest bardzo ważne, bo są dzieci, które stają się niewolnikami mody albo niewolnikami narzuconych obyczajów wcale nie mają ochoty mieć irokeza i wcale nie mają ochoty mieć podartych spodni ale, ponieważ najważniejsze osoby w klasie, które mają największy także tak powiem wzięcie towarzyskie tak czy taką fryzurę noszę takie tak jest tak nie jest tak takie spotkanie noszą to on też co będzie robił, chociaż jest dla niego przykry i tutaj myślę, że podstawową drugą podstawową sprawą w uczeniu się są prawa człowieka jest takie postępowanie, żeby młody człowiek zrozumiał, że to co on chce i co on lubi jest ważniejsze od tego co mu narzucał modę nie można robić pewnych rzeczy, których innych szkodzą tutaj może sobie zrobić, ale wciąż nie staje się niewolnikiem właśnie młody albo tego najbardziej autorytet 1 kolegi z klasy czy naprawdę ty chcesz mieć taką fryzurę, ale myślę, że nie dotyczy dając fryzurę można o tym, rozmawiać właśnie o tym jak łatwo ulegamy pewnym trendom i mogą się już jest bardzo ważny w dzisiejszych czasów, kiedy niestety w środowisku młodych ludzi staje się taką takim trendem winna tak jak widzieliśmy 11 listopada n p. agresja typu nacjonalistycznego prawdę czy rzeczywiście to ich rozmowa o takich rzeczach jest bardzo ważna jeśli chodzi o uświadomienie młodemu człowiekowi co to znaczy być wolnym człowiekiem w demokratycznym wolnym społeczeństwie i tutaj pojawiają się kłopoty, bo wy uczniowie pani szkół czy szkół, które pani tworzyła, które pani wymyślała od podsta w właściwie z wyższą zewsząd, że to nie jest zwarta, że konstytucja to taka książeczka, że w sądach siedzą złodzieje najdelikatniej rzecz ujmując jakoś się tzw. kasta, że Trybunał Konstytucyjny to jest zgromadzenie kolesi nagle ta rzeczywistość szkolna te wartości pokazywania tej demokracji pokazywania zalet niezawisłości sądów stoją w jawnej sprzeczności z tym coś się zewsząd wylewa od wielu już miesięcy trzeba o tym, rozmawiać po prostu z młodzieżą ja myślę, że i w jaki sposób to jest jakiś temat jest szkolę jednak, że temat osobny niestosowny temat o tym trzeba rozmawiać dokładnie do takiego jak ja jak ona nakazuje nam życie w programie nowym programie szkolnym teraz sprowadzanym oczywiście tego tematu nie ma na razie nowy rynek i ja myślę, że przy różnych okazjach n p. tę lekcję filozofii ani nie rozmawialiśmy o w trzeciej klasie o w filozof epoki pozytywizmu Nate wyznaniu sformułowanym przemieściła Emilia moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka i mer rozmowa o tym, mieli do jej grupowo pierwsze lekcje poproszę, żeby napisali kilku uważają czy to zdanie, iż w ogóle po pogląd na demokrację 1 9 wiecznych pozytywistów Johna Stuarta Milla jego zdaniem czy dom mam ja jak i inni, na jaką należy jak on zrealizowany we współczesnym świecie czy to ma jakieś odniesienie do współczesnego świata i w prawie wszyscy uczniowie będą przed rozmową o o sprawach współczesnej współczesności prawie wszyscy uczniowie wskazali jak te zasady są obecnie łamane, że właśnie narzucanie pewnych rzeczy owo odejście od niezawisłości sądów odejście trójpodziału władzy narusza jeszcze te dawne dziewiętnastowieczne zasady demokracji i wolności formułowania przez PiS można wykorzystywać różne lekcje także historii i robić tak powiem zwrot ku współczesności inni przekazujący własnych poglądów tylko rozmawiający z jakby skłaniając młodych ludzi do myślenia do robienie zestawień porównań Integer oni myślą o in dwunastolatek trzynastolatek czternastolatek to jest człowiek myślący człowiek, który słucha człowiek, który patrzy na świat i który w domu i którym na inne bardzo ważną rzeczą jest n p. stosunek do innych inności w naszej szkole ma przyjmujemy dzieci uchodzić z różnych stron świata jest ich sporo dłuższego tylko wielokulturowości wytwarza nowe i teraz z tym też refleksje na ten temat na temat uchodźców na temat demokracji na temat takich radykalnych ruchów nacjonalistycznych dyskusja o tym, czym się różni patriotyzm właściwie rozumiany od nacjonalizmu w willi na czym polegają niebezpieczeństwa taki skrajnie nacjonalistycznej podstawy i traktowania z z ramienia znaku równości między patriotyzmem nacjonalizmy często jedynym, jeżeli mówimy o wewnętrznej wolności to pomyślę o wolności wewnętrznej tych, którzy są inni od nas jak byśmy wobec nich powinni występować na każdym kroku i życia społecznego i z relacji koleżeńskich męskiego ubioru, który uwielbiam i ulegania modom i syndyk bieżących materiałów materiału lekcyjnego ciągle rodzisz rozumiem takie momenty, w których ta dyskusja ta rozmowa z, który skłania do refleksji jest możliwe i to jest, że tak powiem zadanie nauczyciel nie musi być osobna osobne rzecz w programie przy każdym programie nowy tym narzuconym można tak prowadzić zajęcia, żeby skłaniać młodych ludzi do myślenia porównywania portfel z patrzenia na siebie szukanie swego miejsca w społeczeństwie zastanawiania się coby było ze mną, gdyby do teraz niechęć do UE do uchodźców w Polsce 70 % nie chce ich przyjmowanie nowych, a przecież albo więcej albo nawet więcej, a w bardzo propagowany hasłem jest właśnie te hasła narodowe patriotyzmu i bardzo propagowano literatury jeśli terroru, która romantyczne wystarczy na lekcjach o Mickiewiczu słowackim literatury romantycznej zapytać kim oni byli oni byli uchodźcami największa literatura, którą teraz się bardzo promuje to była literatura pisana przez polskich uchodźców przyjmowanych przez inne kraje spójrzmy NATO tej strony spójrzmy na to jak Lenin patron naszej szkoły hinduski maharadża Josephem Joyce sędzi przyjął kilka tysięcy polskich dzieci w Indiach i ich za granicę uchodźcom z Syberii otworzył kraj muzułmański, czyli jak tamtędy przechodzili prawda i nie potrzeba nowego tygodnia potrzeba żadnego specjalnego tematów przy okazji nauczania historii literatury można pokazywać rzeczy, które otwierają mózgi myszy uczą myślenia i poddają wątpliwości pewnych hasła propagowania obecnie przez władze ma pani doświadczenie, którym mało, kto się może pochwalić się nie wiem czy to jest dobre słowo, ale jest pani osobą nasi słuchacze leci czujniki wiedzą, że prof. Krystyna Starczewska jest działaczką opozycji, ale jeszcze wcześniej wcześniej dostała od władz komunistycznych zakaz nauczania w szkole i ten zakaz potrwało 30 lat, a mnie w, że zwolnione z pracy przy 10 07 . roku już wtedy moją uwagę czy była pierwsza matura moich uczniów poza tym nad którymi zwolniono to tak wróciłam do pracy nauczycielskiej w osiemdziesiątym dziewiątym gemie czyli, ale też niemało, ale sporo prawnik sporo i to było i to było coś co pani kochana łeb, więc zostało pani odebrane negatywnie podstawowe drugi to podstawowy sposób istnienia można powiedzieć, ale otworzyło mi też pewne perspektywy, bo dzięki temu poziom na studia doktoranckie z filozofii, robiąc doktorat z filozofii rozpoczął pracę naukową między to było ARK to zwolnienie z pracy no w ruch rzeczywiście miałem chyba chciała być zwolnienie z pracy było właśnie dokładnie za to co pani przed chwilą powiedziała co uczyni samodzielnego myślenia to znaczy, że jest zawsze uważałam, że to jest podstawowa sprawa, że nauczyciel jest nie od tego, że przekazywać do wkroczenia w pamięci pewien zakres informacji tylko jest od tego, żeby stworzyć mu szansy umieć otworzyć szansę na samodzielne myślenie uczniów to już w mojej klasie 4 lata uczyłem w szkole średniej i liceum w mojej klasie odpiera pierwszej do czwartej tej klasie licealnej uczniowie musieli samodzielnie to było oczywiste, o czym oceniani byli za to, jaką mieli własne sądy i własny własne refleksje uzasadnić, a nie za to, jakie były te refleksje jakich wniosków dochodzi do tego przyczyni uważa, iż jest naturalna zupełnie rzecznej przyszłą maturę matura z 3 000 siódmy roku temu było patriotyzmie socjalistycznym Lotos prawie tak jak dzisiaj ich trenerów się zanosi, bo to ideologizacja była wtedy był troszkę inna, bo tu patrioty socjalistyczny tym razem na 1 uczennica napisała taką pracę w duchu chrześcijańskim, cytując jako motto do prac zdaniem biskupów polskich były tak strasznie potępiane przez władze do biskupów niemieckich wybaczamy i prosimy o wybaczenie i dowód moc 10 0 całego wypracowania, które pokazywało jak pogodzić patriotyzm z chrześcijańskim przykazanie miłości bliźniego pozbywała się na literaturę bardzo oczytana piękny styl piątka bez bez wątpienia, a druga dziewczynka tak mała anarchista zbuntowana przeciwko całemu światu zaczęła swoją pracę od zdania słowo ojczyzna czy to w ataku czy to zagrożenie zawsze cuchnie mordem i uzasadniała jak patriotyzm łatwo przeradza się nacjonaliści prowadzi do wojen nieszczęść całego świata też cytowała literatury poza szkolną kropeczki na różnych anarchistów literackich zrobiła jako osoba zbuntowana przeciwko wszelkim normom zrobiła kilka błędów ortograficznych, więc i postawią czwórka, ale też bardzo pochwalić łące samodzielność oryginalność myślenia, ale kazano zmienić tę ocenę niedostateczną nie dać się dziewczynką matury za wrogie Jelonki Północne również odmówiła zwołania tych zebranie ich było ich odmówią podpisania świadectwo z obniżonymi w końcu do trójek ocenami i wiem, że absolutnie podpisze świadectwo z walką cenową jednoznacznie te prace były dobre i bardzo dobra no i wtedy mnie zwolniono z pracy, a z kuratorium otrzymało pismo zakazujące nauczania na terenie całej Polski uzasadniając, że demoralizuje młodzież także w na tak dobrowolne i to była zdobyła to była szkoła podporządkowana pewnej ideologii, bo pierwszym zadaniem szkoły w PRL -u było wychowanie w duchu określonej ideologii czy kłamstwo nie kłamstwo prawda nieprawda trzeba było stąd tą ideologią wpajać młodzieży rok później sprawdzać czy one odpowiednio zestaw poligon, gdzie są bardzo duże niebezpieczeństwo niezależnej wybrania symptomy z tej biologia NATO jest niebezpieczeństwo, że szkoła się czymś takim nie stało, jeżeli będzie mi się zmuszać dzieci do jednakowego identycznego myślę dnia nie będziemy się pozwalać na własną refleksję samodzielne nowi wchodzą już i już nie powiem, że haniebne, ale i idiotycznym jakieś konkursy historyczne, w których pomija się Lecha Wałęsy, a w eksponuje się już inne osoby być może niedługo po podręczniki historii będą napisane w sposób jawnie zaprzeczające faktom i co wtedy ci nauczyciele mają robić, jeżeli będą zaprzeczać faktom nauczyciel ma obowiązek przekazywać to jest to samo co i co ma robić zdjęcia psów i kiedy inne konstytucja jasno wskazuje, jakie jak i jakimi zasadami osądzenie sprawy powinni się kierować, więc ja myślę, że to jest niesłychanie ważne, jeżeli mówimy o samodzielności niezależności naszych wychowanków to powinniśmy w bardzo mocno podkreślić samodzielność niezależność nauczyciela nie musi być jawny bunt, ale to musi być im trzymanie się prawdy i myślę, że do dorosłych zadań nauczyciela należy uczenie prawdy o przekazywanie prawdziwej wiedzy poszerzanie tych jest o tyle elementy, które zostały w nowych programach pominięte i to jest i to jest nieprzekazywanie tego co jest stał się mierzyli się tu znajdzie w tych nowych podręcznikach i ich bał się znajdzie w nowych podręcznikach czy nowych programy myślę, że też ważne jest bardzo, żeby organizować w miarę możliwości zajęcia mnie takie rozwijające zainteresowania młodych ludzi na zajęcia fakultatywne dodatkowe i na których będzie się umawiać pewnych rzeczy, które w ogóle nie będą przewidziany w nauczaniu czy w programie teraz jest dużo łatwiej niż były za czasów PRL -u, kiedy tworzyliśmy Uniwersytet latający trzeba było osobiście uczestniczyć w tym nowo mamy internet można w internecie publikować ich za dzieci dla młodzieży dla nauczycieli rozmaite materiały i zawiązać taka kuli koalicja nie dla chaosu w szkole i właśnie jest zamiar zaczęło się już mi 1 taki podręcznik taki materiał pod tę demokrację później od takich ekstremalnych ruchów nacjonalistycznych zamieści link zamieszczony tam został nim myślę, że w tym duchu wpływał na różny sposób można można postępować nie znaczy, żeby stworzyć równoległy system nauczania, ale znaczy to, żeby jeszcze szukać różnych środków po to, żeby uczyć proste prawdy samodzielnego myślenia uczniów to jest możliwe jest możliwe można nazwać tkania z uczniami zapraszać różne słynną osoby, jeżeli się mówi o sądownictwie można zaprosić do takiej takie znane osoby sędziów prawda myślę, że będzie bardzo dużo ludzi chętnych do kontaktów z młodzieżą na takich zajęciach pozalekcyjnych mogą też takie zajęcia dla nauczycieli prowadzić samorządy, jeżeli znów wygrywa nie będą całkowicie te wybory podporządkowane właśnie jej 1 partii czy 1 ideologii jest już szkołą bardzo dużo, bo do zrobienia mną jeszcze na razie nikt się nieproszony do tego, żeby kogoś aresztować za to że, że mówi prawdę co oczywiście nie wiadomo co będzie dalej, ale inny, ale mamy za sobą doświadczenia no przykro żony się powtarzają, ale doświadczenie w tłum dając w ZUS, z których wynika, że jest możliwość jest, że sensownego wychowania i sensownego nauczania młodzieży, jeżeli się nie będzie ulegać naciskom no i to jest właśnie ten ten problem, bo trudno wymagać od kogoś odwagi czy heroizmu cokolwiek to znaczy nawet perspektywa tego, że nie będzie się miało pracy, że nie będzie można spłacać kredytu, że nie będzie można własnych dzieci nakarmić jest perspektywą paraliżująco jednak pani też była 1 osobą w tej szkole, która wtedy za ciężkich czasów się postawiła, a reszta płynęła z prądem można tak powiedzieć ogromna większość spłynęła z prądem różnie było myślę, że było, gdyby nie różni nauczyciele innych oczywiście takie ryzyko ryzyko ryzyko takie zawsze istnieje, tym bardziej że to dlaczego się opłaca, dlaczego się opłaca nie płynąć w stronę rocznie nic w wydobyciu płace, bo Niemcy miały znaczyć słowo płacę, dlaczego nie w, dlaczego nauczyciel ma wychowywać mądrego człowieka jest raczej tak zapytałem dlaczego, żeby wychować mądrego człowieka ma przekazywać prawdy ani kłamstwu w dlatego, że to jest jego powodzenie takiego z ich powołaniem sędziego jest osądza sprawiedliwie sprawy niezależnie od tego jakie będą sugestie władz innych dlatego sąd sąd jest niezależny i nauczyciel powinien być taki sam sposób jak sąd niezależny to znaczy móc właśnie w ten sposób działać, dlaczego tak robić to już jest pytanie natury takie, iż tak powiedzieć z dziedziny moralności uczył się, że to jest po prostu dobry teraz możemy się zapytać sine oczywiście nie można wymagać od nikogo heroizmu, ale tutaj na razie nie potrzeba heroizmu wyraził potrzeba po prostu prostej takiej rzeczowej rozsądnej rozsądnego namysłu, czego naprawdę chce uczcić moich Penn uczniów i w jakim duchu chce ich wychowywać nie odpowiedzieć prosto znawcy im dać to co może dać najlepszego nauczyciela, stając się z młodzieżą zrozumienie siebie powodzenie zainteresowań pobudzeniu samodzielnego myślenia i wstręt do kłamstwa tematem panelu, w którym którego uczestniczką była pani podczas pierwszego ogólnopolskiego Kongresu praw obywatelskich było jak uczyć prawa człowieka w świecie rozchwianych emocji i wartości i bardzo dobrze postawione pytanie, zwłaszcza w kontekście tych rozchwianych wartości do czego się odwoływać do czego możemy się odwoływać skoro świat tak szybko się zmienia do własnych przeżyć innych świadczeń uczniów w świat rozchwiany wartości świat przesycony na czym o tyle jej tak powiedziało tym jest trudniej teraz niż było za czasów mojej młodości były wtedy nie było chętnych mediów społecznościowych nie było takiej inwazji rozmaitych sprzecznych ze sobą poglądów nie można jej młodzież nic nie siedziała z bez przerwy przed komórką, słuchając rozmaitych sprzecznych zdań i oczywiście to jest trudny, dlatego że nie ma tutejszych elit było z sprawa była dość jednoznaczne w tych czasach komunizmu prawda teraz jest to rzeczywiście bardzo rozchwiany bardzo są różne naciski bardzo różne naciski na świadomość młodzieży no ale myślę, że rzecz pozostaje to samo mówi o odwołanie się do motywacji własnego doświadczenia nikt nie chce być bity wobec tego nie powinien być bliżej drugiego chcesz być u poszukajmy wspólnie z kim jesteś i swój szły co ci zabraniem Sobów zobaczmy co cię interesuje i zobaczmy, jaką drogą dojść do tego, żeby to co chcecie interesuje robić realizować pomieści 3 3 3 i ich jak chcesz, by postępowano wobec ciebie i w jak powinny być sformułowane prawo, żeby to się dzieci mogły także w stosunku do ciebie, gdy w stosunku do innych ludzi no i t d . i t d . czyli odwoływanie się do świadczeń do wewnętrznych przeżyć dziecka traktowanie go jako partnera poznanie go przede wszystkim zboczeniec jest nieważny inny od jakich wartości my się odwoływać nauczyciel to takie już mówiliśmy prawdę ma być wstręt do kłamstwa może mieć ma być sił pragnąłem, by czuć się jego rzeczy zadać sobie pytanie co jest właściwie moim powołaniu poza tym, że zarabiać mogę także robią co innego zarzewie człowiek idąc do firmy z zajęć komputerami zajęci czymś tak, że to nie jest na pewno prace jedyna, jaką mogę wykonywać, jeżeli jestem nauczycielem mam kontakt z ludźmi ze stron musi się zastanowić nad tym co tutaj jest tą wartością dla mnie ważne jako nauczyciel będzie w tym roku powódź powoli wraca to, o czym już mówiliśmy prawdę, by pomóc uczniom w staraniu się człowiekiem samodzielnym myślącym odnajdujący dotrze do niego ważny przekazywać co uznaje za sprawy to jeszcze jedno doświadczenie chcę zapytać, bo pani w mikroskali można powiedzieć, przyjmując do swoich szkół do szkół tych, które pani tworzyła dzieci uchodźców niejako ćwiczy w praktyce problem godzenia różnic kulturowych na jedynym terenie jak rozwiązuje się problemy między uczniami, którzy pochodzą z różnych kręgów kulturowych i czasami ich normy kulturowe wzajemnie się wykluczają nie musi z drugiej strony bardzo ważne innym przede wszystkim o 0 przyjęcie, że mogą być różne normy kulturowe zaakceptowanie tak jak innych ty chcesz, żeby zaakceptować swojego irokeza albo twój sposób ubierania się tak samo, gdy zaakceptuje chusty na głowie dziewczynki, które z wyznania muzułmańskiego albo zaakceptuje takie winny sposób funkcjonowania swoich kolegów z zagranicy zrozum i ich chce, żeby ciebie zrozumiano stara się zrozumieć stan tych mu, ale jeszcze jest jednak w myśl, że wypróbowanych przez nas metoda Zobacz, jakie jest ciekawy zobaczcie do pewnych rzeczy można różnie podchodzić Zobacz, jakie różne mogą być wartości artystyczne zobaczymy jak różnie smakują potrawy przygotowywane, które w swą tradycję kulturową w określonym kraju byśmy urządzali takie wieczory przez lata był inny kultury tych dzieci, które do nas przybywały, więc impreza poświęcona kulturze wietnamski impreza poświęcona kulturze tybetańskiej również sporo dzieci tybetańskich uchodźców z Tybetu kilkoro EU kultura poświęcona wieczór poświęcony rozmaitym kulturom afrykański i t d . i t d. jednocześnie z przygotowaniem przez dzieci potra w w tych regionalnych strojów ludowych tańców na pokazanie tego co jest atrakcyjny ciekawy takie zainteresowanie budzi zainteresowanie sprawą jest pierwsza rzecz, która pobudza też tak powiem otwartość to były przyjemne ciekawe barwne wieczory i to wytwarzało taki rodzaj podziwu akceptacji założyliśmy klub wielo kultur kulturowy, który właśnie dzieci różnych kultur mogły się los nie jest już z pół użyć, pokazując sobie te różnice zorganizowaliśmy mu taką świetlicę dla małych dzieci bardzo zresztą biednych dzieci z ośrodków dla uchodźców, które temu tkwiło od lat nasi uczniowie byli opiekunami 2 ważni organizowali dla nich zabawy prezenty przyjęcia i taki taki rodzaj współżycia poprzez ciekawe elementy pokazuje to są ludzie tacy sami jak my, ale mają coś w sobie ciekawego innego warto się temu przyjrzeć tak jak wart jest podróżować poświęcił poznawać różne kraje tak warto jest dla w swoim doniesieniu samego siebie być z tymi ludźmi ja myślę, że to jest bardzo ważne, gdy ten frazes wyznawca muzułmanin wyznawca islamu to z góry terrorysta norweski płaci u nas w szkole w nicość, dlatego że mamy n p. panią doktor źle pielęgniarki lekarka w stronę wspaniałą dobrą kobietę, która przyjmuje wszystkich dzieci w tym gabinecie po ma wszystkie dzieci pomaga im muzułmanka wśród, choć jeszcze cień 2 synowie kończyli naszą szkołę, więc jeżeli powie, że każdy muzułmanin terrorysta znaczy powiedzieć, że nasza ukochana pani z ról aktorskich dzieci uwielbiają też jest terrorystą nośnych użyto budzi po prostu na wiadomość jest bzdura no, więc to jest taka ważna sprawa i myślę, że w jeśli chodzi o stosunek do innych to najważniejszy jest kontakt i tylko tak zmienia drugie nastawienie ci inni też zresztą nie tylko uchodźcy ci inni to także dzieci niepełnosprawnych to także dzieci i Rosji takim ciężkim obciążeniem psychicznym przed zespołem Aspergera min to także dzieci z bardzo trudnych warunków tutaj w Polsce często wychodząc do nas uczniowie z dość zamożnych rodzin nie wyobrażają sobie, w jakich trudnych sytuacjach mogą być inni myślą dlatego zdecydowali przed laty, że przyjmujemy do szkoły miał miejsce specjalny bez płatny i miejsca w inny poza konkursem egzaminacyjnym wiadomo, że AIDS uczniowie nie mogą wcielić w egzaminie ludzie specjalnych potrzebach edukacyjnych siłowe przyjmowaliśmy dzieci z domów dziecka przyjmowaliśmy dzieci miały chronić niepełnosprawnych taki w pełni psychicznie fizycznie i ty jesteś ważny, bo to pokazuje że, gdy taki przebój, kto będzie silniejszy, kto będzie lepszy, czyli rywalizacja jest najlepszą drogą życzymy się zatrzymać obejrzeć zobaczyć kolegę, który właśnie ma inny inny inną sytuację niż, o co im, że w sytuacji, gdy chłopiec z Czeczeni oczekuje, że dziewczynka będzie nosić jego plecak, bo tak jest wychowany, że kobiety mają takie to takie role do spełnienia mężczyźni mają inne jak pani prezes też wziąć ten obraz taki przypadek dosłownie właśnie taki sam wyznaczy mi wielką siłę chłopcy szybciej niż większe niż tylko dużo paczkę narodu odeszłam wtedy nagle zobaczyłem szyld wychodzi dziewczynka właśnie teście Czerwonka Ełk nasz wieszcz i podali tę paczkę nic się go na rozmowy rozmawiał właśnie różnicach kulturowych powiedział, że inwestycja absolutnie do przyjęcia, że jeżeli chce być tym społeczeństwie to musi się dostosować do naszych norm, a poza tym, że się go dyskutowali już po niej nie ganiali ją nie wywarła na niego presji takiej agresywnej nie ukarała go za to, że tak się zachował tylko podjęłam z nimi rozmowy i po jakimś czasie on powiedział wymienimy na aukcji był prosty w nikłym z tym stosunkiem do kobiety są oczywiście tych wytycznych część łupu popisy dzieci właściciel chciał sprawdzić czy wy nasze prawa będzie respektować bezwzględnie na to, jakiego kursu euro dziennie bez względu na to, jakie są niemal nic przeciwko, żeby być kilka uczennic w szkole nosił złoty się z zasłoni miały zasłonięte głowy nosiły te rynny, bo było do tej nakazuje religia proszę bardzo to nikomu nie szkodzi, ale takie zachowanie wobec koleżanki innym jest szkodliwy mit tego przyjąć nie może na ogół na ogół to daje rezultat pewnym Norwida to także taka sprawa n p. nowe w czasie ramadanu oni nie jedzą dopiero jest różna od ceł dziennie jedzenie bio i zderzyło się, że chłopiec Czeczeni zemdlał w czasie zajęć sportowych, ponieważ był właśnie i wtedy myśmy z kolei zmienili naszych obliczeń w czasie ramadanu czy uczeni religijni nie biorą udział w lekcjach sportowych, bo nie jest to co jest ich obycie nikomu nie szkodzący możemy zmienić nasze nakaz o to, żeby w to nie wchodzić elity trzeba wypośrodkować 3, kto ci czasem nie ma czegoś co komuś może może zaszkodzić winnych też można dojść do porozumienia wystrój liczyły się wytrzymaj my, że można, by listy do porozumienia bez trudu z tego co pani mówi niemal w każdej sprawie trzymać się też będziemy wstrętu do kłamstwa jako rady nie tylko dla nauczycieli biednych, którzy są pod ogromną presją i dla uczniów biednych, którzy też są pod tą szansą presją bardzo dziękuję za rozmowę moim gościem była prof. Krystyna Starczewska filozofka etyczka PD gorzka działaczka opozycji Demokratycznej dziękuję Eric, a następnie wywiad pogłębiony zapraszam za tydzień po dwudziestej Anna Słowik worki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POGŁĘBIONY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu! A w promocji Black Friday obowiązuje prawdziwe 50% zniżki!

KUP TERAZ 50% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA