REKLAMA

Mimo apeli stowarzyszeń sędziowskich zgłoszono już kilkunastu kandydatów do nowej KRS

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-26 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
18 minut zostało do godziny 1 4 dziś w piątek 2 6 stycznia słynną drogę popołudnie Radia TOK FM, a teraz łączymy się Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia, które w studiu Radia TOK FM w Poznaniu dzień dobry dzień dobry witamy na antenie jak pan skomentuje sytuację, kiedy dowiadujemy się, że oto do krajowej rady sądownictwa z zgłoszono kandydatury różnych osób pomimo tego, że środowisko cienie duża część środowiska Rozwiń » sędziowskiego ogłosiła coś co nazwałbym, więc właśnie z godziny od nowo nawoływania do bojkotu myślę, że trzeba znać przede wszystkim proporcje w Polsce jest 10  000 sędziów, jeżeli teraz mamy sytuację, że w o konkursie czy w wyborach do krajowej rady sądownictwa zgłasza się do tych wyborów 1 6 3 18 kandydatów to wydaje mi się świadczy to o tym, że sędziowie nie mają w ogóle zaufania do tej procedury, uważając na wskroś polityczną, ponieważ w ogóle nie próbują brać w niej udział Top 1 6 czy 1 8 osób to jest mniej niż 0 , 3 % wszystkich sędziów w Polsce i taką perspektywę należy mieć patrząc na to co się dzieje Dagmara Pawelczyk wojska jest członkinią Iustitii stowarzyszenia i sędziów polskich, który iban czy to oznacza, że były rozmowy w ramach stowarzyszenia na ten temat czy czy to jest inicjatywa po prostu Dagmara Walczyk Woicki nie konsultowano z państwem, żeby zgłosić do KRS-u żaden z sędziów który, którzy zgłosili się do krajowej rady sądownictwa nie konsultował tego w ramach stowarzyszenia, bo stanowisko stowarzyszenia jest jasne zwróciliśmy się do sędziów to, żeby w tych wyborach nie brali udziału dlatego nie, dlatego że dokonywać ich będzie w większości tak czy inna partia tylko, dlatego że każdy z kandydatów do rady na końcu musi uzyskać stempel aprobaty politycznej tego czy innego klubu parlamentarnego niezależnie od tego jaka partia w Polsce, by rządziła nasze stanowisko to byłoby tak samo groźne, ale tu jako złom tak się wydarzyło jednak z tego konsekwencje wydać pasja komunikat, że w przypadku pani Dagmara Walczyk wojnickiej państwo nie, potępiając liczne negatywne to oceniają nasza negatywna ocena już została wyrażona jeszcze przed zapoznaniem się z tym, kto się do tych rad zgłosiły i innym torze są członkowie naszego stowarzyszenia Instytut nie zmienia Iustitii należy 3 i pół 1000 sędziów, więc to on też liczyliśmy się z tym, że Jean mogą to być członkowie naszego stowarzyszenia, zwłaszcza że zapisanie się domyślić dla sędziego to on nie jest żaden sposób skomplikowane wystarczy, że taki sędzia składa deklaracje, że chce być członkiem jest więcej natomiast co dotąd tych konkretnych osób co do tego jak Stowarzyszenie powinno reagować będziemy się zastanawiali w czasie zebrania delegatów czy najwyższe władze stowarzyszenia, która odbędzie się na początku lutego w, a przy okazji rozmowy o tym, procesie zgłaszania się sędziów do krajowej rady sądownictwa chciałem zapytać też kandydaturę Mariusza Olbińskiego, który jest sędzią w stanie spoczynku no i teraz w pytanie czysto techniczny czy w krajowej radzie sądownictwa może być sędzia, który w stanie spoczynku inni dokonywaliśmy szczyty pełnej analizy prawnej następna moja opinia jest taka, że nie jest dopuszczalne, dlatego że po pierwsze, ustawa mówi o tym, że w skład rady mogą się zgłaszać sędziowie sądów powszechnych sędzia Sądu Najwyższego nie dodaje tam, iż mogą to być sędziowie w stanie spoczynku, a to wydaje się jest inne stanowisko, ale jeszcze jest ważniejszy argument art. 1 4 ustawy o krajowej radzie sądownictwa, który mówi o tym, że mandat członka rady wygasa w razie przejścia w stan spoczynku to by wskazywało na to, że wyraźną intencją ustawodawcy było to, że w z członkami rady mogą być sędziowie w służbie czynnej ani sędziowie w stanie spoczynku taka tak tak nasza wstępna analiza na to wskazuje to jak to co się dalej zaś tych należności od Marcelińskiej zdaniem skarży się to ona początek kryzysu chyba decyzja marszałka Sejmu czy w ogóle uzna takie zgłoszenie za spełniające wymogi ustawowe tak to w praktyce wygląda zaś zapytana przykład Stowarzyszenie sędziów polskich o opinię na myśl, że warszawiakom ma własne służby prawne i powinien ich opinia się kierować się praktyka pokazuje, że akurat w tej, ale także i w poprzednich kadencjach Sejmu rzadkość liczona z opinią stowarzyszenia jak wiemy ewentualnie nie ten przepis mógłby podlegać ocenie sądowej czy też być może ocenie Trybunału Konstytucyjnego, ale w sytuację mamy teraz na tyle skomplikowaną, że możemy się spodziewać bardzo różnych rzeczy chcę zapytać nawet tak orzekł, że taki, że nie zostanie wybrany do rady tak tak bardzo mi chodzi oto sytuację pewnej sprzeczności pomiędzy tym co mu marszałek w tym co państwo mówią, że słowo przeciw niemu byłbym zaskoczony, gdyby jednak nie był zaskoczony, gdyby do takiej sprzeczności doświadcza, ale na ile moje kilkanaście lat stosowania prawa może mieć jakieś znaczenie ta ja się skłaniam ku poglądowi, że sędzia w stanie spoczynku zgodnie z przepisami ustawy nie może być członkiem rady, a tym razem może i czy czy też bardziej musi być kandydat z Sądu Najwyższego o to też kolejne pytanie bowiem konstytucja mówi o tym, iż wybiera się członków rady spośród sędziów i tutaj wymienia sędziów Sądu Najwyższego sądów powszechnych sądów wojskowych przed tymi zmianami, które wprowadził Sejm był pewien parytet, który powodował, że zawsze w radzie byli sędziowie Sądu Najwyższego sędziowie sądów powszechnych i wojskowe sędzia oraz sędziów administracyjnych sądów no i teraz powstaje pytanie czy i jeżeli mowa o tym, że wybiera się spośród sędziów Sądu Najwyższego, a na tej liście PiS, które będzie dokonywany wybór nie ma sędziego Sądu Najwyższego czy to również nie jest łamanie konstytucji czy tego tak ukształtowana procedura jest zgodna z konstytucją jest poważne wątpliwości i ja się zgadzam że, że tutaj zarzut naruszenia przepisów konstytucji poprzez tak ukształtowaną procedurę jest zarzutem poważnym włodarze, kto ten zarzut będzie rywalizował i coś jest takim zarzutem będzie działo dalej wyobraża sobie, że tak się wydarzy i co państwo z poinformują Trybunał Konstytucyjny, że coś tu prawdopodobnie jest narzeczy tutaj wracamy do początku tego procesu, który obserwujemy od kilkunastu miesięcy, który polega na tym, że w systemie prawa wyłączono pewne bezpieczniki, bo takim bezpiecznikiem byłoby Trybunał Konstytucyjny, którego orzeczenia wydawane są przez skład należycie obsadzony w no ale jak państwo wiadomo nasze Stowarzyszenie tutaj zgłasza takie zastrzeżenie, że w składzie Trybunału orzekają sędziowie, którzy zostali wybrani na miejsce zajęte, a zatem doktryna prawa wskazuje można te wyroki uznawać za nieistniejące, a więc stanowisko Trybunału Konstytucyjnego nie może być uznane tutaj za nim ostateczna nikt niestety mamy taką sytuację, że ustawodawca działa bardzo często metodą faktów dokonanych kartą w takim razie co pan namyśli mówiąc min zlotemu od 2 min zlotemu o tym co jest sprzeczne z konstytucją, bo słuchać tej składki mogą pomyśleć o dobrze swój wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który coś takiego mówi, ale w przypadku podejrzenia w sprzeczności z konstytucją to w tej sytuacji i nie rozumiem Austriak to co się może wydarzyć to można sobie wyobrazić choćby kwestionowanie prawa do sądu przed wydaje się już teraz chyba głównie przed trybunałami europejskimi przez strony postępowań, bo proszę zwrócić uwagę, że będziemy sytuację, w której sądy będą dalej robił to co do nich należy, czyli wydawały wyroki, ale wkrótce w tych sądach zaś orzekać sędziowie powołani przez przez tak ukształtowaną rady sądownictwa i wcale się nie dziwi, więc są takie zapowiedzi już nieraz słyszałem, kiedy strona przegranego procesu ostatecznie trafić ze swoim sprawą Trybunał w Strasburgu zarzucając, że naruszone prawo do sądu, bo skład sądu nie był należycie obsadzony nie wybrano niezależnego sędziego pozostały naruszone procedury już przy samym akcie jego nominowania tak jak to było swego czasu z asesorami sądowymi w przy, których zarzuty, że minister sprawiedliwości ma nadmierną nad nimi władzę spowodowały, że te instytucje w takim kształcie w jakim ona kiedyś funkcjonowała w Oakland wyrugowanie systemu prawa do anonimowego to wszystko wymaga czasu tak, ale w takich warunkach można także może przegrać, żeby zrozumieć dobrze myślę, że słychać też chcielibyśmy dowiedzieć, skąd takie sprawy w Strasburgu to przedstawiciel Polski może powiedzieć o nich tutaj jeśli chodzi o KRS to wszystko w porządku, by na podstawie ustawy okaże się ludzie znaleźli się w krawędź sądownictwa tak oczywiście, że może tak powiedzieć, ale mamy tutaj w przypadku sprawy w Strasburgu decydowałaby komisja praw człowieka, której mowa o tym, że każdy ma prawo do rozpoznania sprawy przez niezależny bezstronny sąd, a i i przedmiotem oceny byłoby czy ta procedura gwarantuje to, że do składu takiego sądu są wyłaniane osoby, które mają gwarancje takiej niezależności i bezstronność, a poboczna sprawa jednak ten problem z drugiej strony to, o czym już tak, że może dojść do sytuacji sądy sędziowie będą kwestionować decyzji krajowej rady sądownictwa no to zależy też Chinach chyba, w jakich decyzjach my byśmy mówili w 2 może nas obrazi decyzje krajowej rady sądownictwa najważniejsze to sąd proces nominacyjny na inny bardzo ciężko jest tak naprawdę misja to obrać i ja słyszałam takie wypowiedzi, w których jest mowa o tym, że, że decyzja ta miałaby nie być uznawane będziemy nad tym zastanawiali na zebraniu delegatów, ale to było, nawet jeżeli do tego, by miała dość rzeczywiście jest to wtedy kompletne zrujnowanie naszego systemu prawnego proszę wyobrazić, że n p. ja jako sędzia wydamy określony wyrok wpływa od niego apelacja i w Sądzie II instancji rozpoznaniu sędzia powołany już przez taką radę sądownictwa ten wyrok wraz z określonym rozstrzygnięciu n p. z zmienię zmieniono mój wyrok taki wydano i taki sędzia powołany przez nową radę sądownictwa wydał wyrok innej treści no i w warunkach ich trudno mi wyobrazić w i jak obywatele mieliby mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa prawnego, gdybym ja jako sędzia w I instancji powiedział, że na nie uznaje tego co tam robione w SP tak poważny problem, że żona dziś nie ma łatwych odpowiedzi i inni też nie chciałbym powiedzieć teraz zbyt daleko idących słów, bo on to w wymaganym poważnego namysłu zaś z Bartłomiej Przymusiński rzecznik prasowy stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia był naszym gościem był w poznańskim studiu Radia TOK FM i bardzo dziękuję za rozmowę do usłyszenia zapięcie w godzinach 14 za 5 minut informacje Radia TOK FM i rzut oka na prognozę pogody, a proszę państwa po czternasty mam nadzieję ciekawa rozmowa, która mnie jak dbać dotyczy nas wszystkich, a mianowicie kolejny cykl naszego kolejny odcinek naszego cyklu, który nosi w przyszłość pracy i będziemy zastanawiali się nad tzw. styl elastycznymi formami zatrudnienia coś się mocno zmienia na rynku pracy co dokładnie szczegóły po godzinie 1 4 w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA