REKLAMA

Etat, czy elastyczne zatrudnienie?

Przyszłość Pracy
Data emisji:
2018-01-26 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 min po godzinie 14 i dziś piątek występ 6 stycznia słucham Radia TOK FM przyszedł czas na kolejny odcinek w naszym cyklu rozmów o przyszłości pracy z cyklu, który powstaje we współpracy z przedstawicielstwem komisji Europejskiej w Polsce wznowiono różnych formach zatrudnienia problem bezrobocia o podziale, że w ramach Europy i Polski demograficznym nam na tych, którzy mają pracę i tych, którzy niestety nie mają rozmiaru rynku pracy związanej nie tylko z nowymi Rozwiń » technologiami, ale również ze zmianami wszelkich pojęć tymi zmianami społecznymi dziś w studiu Radia TOK FM dr Anna Kiereś ten Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry i dobrym, a z kolei w studiu Radia TOK FM we Wrocławiu dr hab. Adam Zawicki Instytut socjologii Uniwersytetu wrocławskiego halo dzień dobry dzień dobry słyszymy się wspaniale, że państwa chcemy rozpocząć się naszą rozmowę o przyszłości pracy, a od próby znalezienia na początku takiego obrazu i w Europie i w Polsce tego co się z pracą dzieje jest taki stereotyp taki schemat myślenia, że oto ci szczęśliwi pracownicy są na etacie w, a poza tym jest olbrzymia pytanie, jaka grupa osób pracujących, o których mówi się, że są unijne w jakiś elastycznych formach zatrudnienia w Polsce popularne było określenie umowy śmieciowe wiemy, że to są bardzo mogą to być bardzo różne formy zatrudnienia ale kiedy tu i teraz pytam państwa czy prawdą jest ten schemat, że etatów jest coraz mniej, a tych dodatkowych form zatrudnienia umowę działał umowa-zlecenie samozatrudnienie tak, by tak dalej, iż jest coraz więcej i że to jest problem dotyczy spraw do 10 3 czy da się jako pisarka Sylwia w Polsce w Europie Natanek jeszcze w ogólnie można powiedzieć, że ta jest częściowo prawda trudno jest odnośnie zatrudnienia nie etatowego, czyli opartego na najczęściej na umowy cywilnoprawne zlecenia lub chodziło trudno jest oszacować dokładnie ile tak naprawdę jest takich ludzi, których raczej 1 forma zatrudnienia jest nie tak towar mamy szacunki gustu, ale to nie są dokładne dane, z których wynika, że w ostatnich latach nieco ponad 1 000  00 0 do hut ni 1 , 2 5 2 50  00 0 osób jest zatrudnionych w taki sposób ta wielkość nie ulegała dużym zmianom w ostatnich latach, więc nie można mówić o jakiś wielkiej eksplozji tego typu zatrudnienia przynajmniej jeśli chodzi o ostatnie lata natomiast na pewno ta forma staje się bardziej powszechne wśród młodych osób do trzydziestego roku życia to rzeczywiście widać nadanych im, a dr Adam Rozbicki, a tak jednak mija się zdecydowanie związanego z taką diagnozą, że się udziałowcami sytuację w Polsce to nie może mówić po jakimś dramatycznym wzroście tych nietypowych form zatrudnienia, jeżeli za typowe standardowe potraktujemy właśnie te związane z etatem z umową na czas nieokreślony kodeksową no bo to w Polsce wydarzyło się przede wszystkim w pierwszej połowie lat dwutysięcznych na 1 skokowy przyrost i tam rzeczywiście w niektórych kategoriach osób, które dziś udział młodzież przede wszystkim 20 04 . roku życia zatem przekaz był skokowy, bo byłeś czym pod koniec lat dziewięćdziesiątych to było około tam 14 % osób, które w tej kategorii wiekowej do 20 07 . roku życia wchodziły na rynek pracy z taką umową czasową na obecnie to jest ponad 70 % także w tej zdecydowanie z nim nasz model wejścia na rynek pracy prawda, że wraz z głosów młodych w szczególności ne natomiast jeśli chodzi o ten okres właśnie po tym kryzysie czy w warunkach polskich nie wypada mówić bardziej o spowolnieniu gospodarczym kontra dwutysięcznych poddaje tak pani doktor wspomniała rzeczywiście to przede wszystkim są ludzie młodzi znowu który, w przypadku których wzrost ten odsetek osób na umowach czasowych tam około 6 0 kilku do 6 80 w dramatycznym, ale tak to TIL właściwie też jedno rzecznik, że trzeba ich dopowiedzieć bo kiedy mówimy też o zatrudnieniu elastycznym tymczasowym, gdy patrzymy na to statystyki porównawcze tak dla Polski dla Europy to są dane Eurostatu Jane dotyczą ludzi, którzy tych, którzy definiują swoją pracę jako tymczasową natomiast w tym też największą kategorię stanowią osoby mające umowy o pracę na czas określony, a także to są pracownicy, którzy mają etat rzeczywiście tutaj Polska jest w czołówce Europejskiej, bo 2 7 ponad procent zatrudnionych deklaruje się jako pracowników tymczasowych i rzeczywiście jest to ponad 70 % osób w wieku od 1 5 do 2 4 lat, ale jednak dużą część z tego stanowią osoby, których sytuacja jest trudna czeka nas zachowana tymczasowość się, ale są to pracownicy etatowi do żartów zadymy są właśnie pytanie czy odczyt trudna, ponieważ nacechowana tymczasowość nie chodzi o wysokość zarobków Niewiem, ale warunki bez zgody tylko świadomość tego, że to jest tymczasowym też chodzi o wysokość zarobków może nawet dla młodych mniejszym problemem jest świadomość tymczasowości natomiast, jeżeli chodzi o zarobki to n p . z analiz danych Europejskiego badania dochodów z warunków życia wynika, że pracownicy na czas określony mają średnio o 14 % mniejszy niż zarobki w porównaniu z podobnymi pracownikami, którzy tak naprawdę różnią się tylko tym, że mają umowy na czas nieokreślony tak, że to jest istotna różnica przecież wiadomo zyski zapyta ktoś, kto jest współautorem pracy między normalizację oporem i sięgam do tej pracy, gdy mu pan powiedzieć jak widać właśnie z perspektywy tych zatrudnionych czy biletami jest zgody normalizacji zgody organizacji uświadomienia sobie, że no tak świat wygląda właśnie to może moi rodzice dziadkowie mieli etaty, ale ja to już nie, a ile tam z tego tytułowego sporo pracy oporu w no tak nas oczywiście my teraz problemy z treści realizowane dla Narodowego centrum nauki w sporcie prałat określić to jak nowi ludzie radzą stał stał tymczasowość się czy kilkanaście aut typu relację zatrudnienia w różne pojęcia z no i tutaj może powiedzieć, że w rzeczywiście mamy do czynienia z panem takim procesem, który byśmy nazwali sobie procesem w normalizacji, a więc takim zjawiskiem, w wyniku którego w ludzie zaczynają myśleć o swojej przeszłości ludzie młodzi w kategoriach tego, że po prostu ten etat jest albo czymś niedostępnym w ne albo czymś, czego nawet nie do końca się chce tak to jest pana bardzo ciekawe zjawisko, które poniesie rozmawiamy, ale z, ale mamy mamy takie kategorie osób, które w, które po prostu już od dają się jeśli chodzi o myślenie o tym, że, jeżeli inne czy te standardowe formy zwolnione są rzeczywiście standardowe z myślą o nich jako pewnym pewnej wyjątkowości niedostępnej dla nich natomiast jeśli chodzi o ten opór no to tutaj chatę jest bardzo duży temat, bo może mówić zarówno takich formach format indywidualnych jeśli chodzi o reakcja to sytuacje w postaci n p. trup Vogla opuszczenia Polski w rynku pracy w co się wydarzyło masowo i wydawać się dalej na Legię Warszawa zatrzymałem się na wodę bardzo czeka ciekawy wątek czyn, czyli pan, by zaryzykować taką tezę, że częścią powodów emigracji zarobkowej emigracji zarobkowych jest tutaj możliwość pracy tylko wyłącznie na tych mniej elastyczne niż etatowych forma zatrudnienia to tu znaczenia to byłoby znaczące jak ja bym powiedział, że to nie tyle chodzi tylko właśnie tą elastyczność czy nietypowe formy zatrudnienia, choć ogólnie o postrzeganie świata pracy w Polsce tak literaci zmienia życie związane z trasą w Polsce wydaje mi się, że czynnik zarobkowe tak taniej wychodzi z tej naszej analizie ich udział osoby, które powróciły również na emigracji to tylko 1 z czynników, które powodowało ludźmi decydujących się dyktując, z czym się przepraszam na wyjazd tych już na miejscu często za granicą okazywało się, że nawet, jeżeli pracowało się poniżej własnych kwalifikacji ten świat prasy był przyjaźniejsze Nascimento w ten sposób chce w tym sensie, żeby na te bardziej przewidywalny gwarantował gwarantował n p. płatność za nadgodziny są w Polsce nie było powszechnym doświadczeniem w grę z miast rzeczywiście chodzi najbardziej o pewną pełną odpowiedź tak na procesy przed szerszą związane z tym co nas MPK za sędziów chodzi też właśnie nie tylko na stabilność zatrudnienia, ale też przewidywalność potyczek pewności związanej z pracą poczucie tego, że jakiś sposób możemy się rozwijać tej pracy w zoo w za chwilę szczyt przerwy czy teraz także w tej optyce etaty i inni etatowe zatrudnienie to większa część osób, które czas wyjechał z Polski na zachód do pracy sąd to one pracowały tam na etacie czy można w takiej formie jakiś nie etatowej luźnej bardziej elastyczne nie posiadamy systematycznych badań na ten temat no z tą samą pewnością są naszą w tych filmami, które z trenerami jakościowy w wywiadach biograficznych do niej była zawsze praca na etacie chodziło o dużym stopniu również o pewne relacje pracownicze teraz jest pracodawcą w miejscu pracy jeśli myślimy, że CIT jest to przyjazne miejsce pracy oczywiście nas idealizowania, bo jest on prostowane z tym miejscem pracy w Polsce natomiast, że często tamtędy mit mit migracyjne ono jakoś tam działał tak, ale też tylko 1 z form płatnych kontestacji, bo przecież mamy też do czynienia z próbami jakiś tam w prawdzie marginalnej jeszcze, ale jednak mobilizacji wśród ludzi młodych, dołączając do związków zawodowych w tych nowych branżach nowych oraz grunty oznaczone są całe osobny temat pan tu otwiera, ale w inny przebił na chwilę i wrócimy do rozmowy, by informacje Radia TOK FM AM we Wrocławiu jest dr hab. Adam Zawicki Instytutu socjologii stąd wrocławskiego studia w Warszawie, która na etykiecie z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego za chwilę powrócimy do naszej rozmowy, które z kolejną rozmowę w naszym cyklu rozmów p t. przyszłość pracy cykl rozmów przyszłość pracy powstaje we współpracy przedstawicielstwa komisji Europejskiej w Polsce kolejny odcinek właśnie teraz przypomnę, że z nami jest w studiu we Wrocławiu dr hab. Adam Mrozowicz Instytut socjologii Uniwersytetu wrocławskiego szczera dzień dobry dzień dobry studio w Warszawie dr Makiewicz Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry szczerości lepiej raz w pierwszej części naszej rozmowy próbowaliśmy państwo próbowali jakoś odnieść się do takiego stereotypu, który planujemy w głowie myślę, że część społeczeństwa również, a mianowicie, że oto etat odchodzi w przeszłość jest do chorych z rokiem coraz mniej ani etatowych form zatrudnienia jest coraz więcej a, ale okazuje się, że to nie jest takie proste obraz na pewnych zmian dotyczy polskiej i innych ludzi młodych tak przede wszystkim ludzi młodych, jeżeli chodzi o nie patowa zatrudnienie tak, ale czy możemy spojrzeć na ostatnie 10 lat powiedzieć o właśnie coraz mniej młodych ma etat czy to nie tak tak możemy tak powiedzieć się na podstawie danych z polskiego badania panelowe go fala była przeprowadzona badania w 2000 ósmym roku i najnowsze dane pochodzą z 2000 trzynastego roku i rzeczywiście tutaj widać taki bardzo dynamiczny wzrost odsetka osób młodych pracujących bez etatu przy czym mu o młodych mówi no to są osoby w wieku 2 1 do 2 5 lat i tutaj ten wzrost był od 15 % do prawie 30 proc w 2000 trzynastym roku toruńscy słuchacze Słowaczki filozoficznym nastawieniem mogą zadać kluczowe pytanie, dlaczego tak się dzieje w dr hab Anny Mazowieckiej tak na to to jest rzeczywiście dosyć nie tylko filozoficzne, ale też socjologiczny pytania z którymś z zajmujemy się nie tylko my zresztą, iż chodzi o badanie tych nietypowych JPK innych warunków pracy ja myślę, że głównym tutaj motorem jest oczywiście jak zawsze wzrost konkurencji i to nie tylko w skali krajowej dostali w skali globalnej z te nietypowe formy zatrudnienia są po zazwyczaj po prostu tańsze międzynarodowe forum formy zatrudnienia są tańsze, ale reprezentował dotyczy panie doktorze tych krajów, gdzie marże są silne związki zawodowe, bo wtedy następuje reakcja zwrotna, a niekoniecznie, ponieważ możemy możemy również wskazywać na takie przykłady, w których rynek pracy jest dość elastyczny n p. dania, a równocześnie są silne związki zawodowe myślę, że w tej cała dyskusja właśnie tej tzw. letniej Julity i tak w połączeniu elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia, która trochę już obecne zależała obecnie w Europie zacznie zaś taki aż tak mocna, bo to nie przyjęto, że coś dobrego, ale realizuje się różnie w różnych krajach w Nagano wskazuje, że my możemy łączyć elastyczność i i bezpieczeństwo socjalne takie natomiast no właśnie niestety ten nasz system, który w Polsce się wytworzył też taki system, w którym te 2 kwestie nie są ze sobą połączone z co znaczy im wyższy poziom elastyczności w Środzie form zatrudnienia w tym wyższe na razie nie o na różnego rodzaju formy wykluczenia społecznego czy właśnie przebywania i ekonomicznego, ale też z społecznego są to badania pani doktor jestem bardzo dobrze pokazują natomiast wracając, więc tak zaczynam się do jej powstanie będzie to ogromny tort z tego to wynika to co o tym, że film do formy zyski mówi czy z tego, że państwo nie zabezpieczono tutaj po raz pracowniczych albo zabezpieczyło prawnie, ale nie wiem państwa Inspekcja pracy jest nieskuteczna czemu tak jest no generalnie w Polsce rzeczywiście Lotosie trochę zmienia tak w ostatnich latach natomiast różne elastyczne formy zatrudnienia są gorzej chronione niż formy takie na standardowe aktorstwo zaś, zwłaszcza umowa o pracę na czas nieokreślony jest pełno dymu to jest skomplikowane zagadnienia tak natomiast, jeżeli mówimy o uwarunkowaniach z perspektywy firm to w Polsce tutaj właściwie dać 2 mechanizm z 1 strony dążenie właśnie do ograniczania kosztów zatrudnienia ze strony pracodawców ma jednak zatrudnianie w sposób niestandardowy, zwłaszcza na umowach z nieetatowych jest dla pracodawcy tańsze koszty ubezpieczenia społecznego zabezpieczenia na starość są przerzucane na pracownika poza tym na, toteż jest większa łatwość zwalniania pracownika w sytuacji spowolnienia gospodarczego, więc to się pracodawcom opłaca druga tendencja jest taka, żeby testować pracowników przed oferowaniem ich przed oferowaniem im umowy na czas nieokreślony zatrudnia się tym czasowo, żeby sprawdzić czy dana osoba będzie dobrym pracownikiem płatnika jest w ramach legalne zgromadzenia to jest w ramach w ramach prawa i kwiaty ktoś może odpowiedzieć na to w takim razie, gdzie indziej powinniśmy tę dyskusję prowadzić nie tylko parlament w studiu Radia w parlamencie jak rozumiem bardzo takie dobre praktyki w w Europie jeśli są też kwestia tabu, gdy pytamy o dług państwa, dlatego że niektórzy twierdzą, że problemem tego typu sytuacjach nie jest prawo pracy Eco problemem jest działająca rządowa agencja, która kontroluje, czyli Państwowa Inspekcja Pracy w Niemczech co państwo sądzą, że ja myślę, że wzorem rozwiązań nie myślę, że to nie jest tylko kwestia Państwowej Inspekcji Pracy jest generalnie kwestia taka czasem pyta pan o tajnym poziom filozoficznej to w sumie do tego trochę też sprowadzać ten stres presja tego na ile w ogóle istnieje siła społeczna w Polsce, która chciałaby i która ma zdolności mobilizacyjne do tego, żeby kontrolować przestrzeganie prawa w tym prawa pracy tak dotyczy to Góra z maskotką wydaje mi się, że Mel w naszym przypadku i te wszystkie nadużycia związane z z niestandardowymi formami zatrudnienia ne, a jeżeli są na używane tak często są bowiem o tym, też danych statystycznych wynikają z tego, że nie ma takiej komisji UE wobec tak związki zawodowe są względnie słabe Państwowa Inspekcja Pracy nie ma instrumentów z Finami do niedawna nie miała instrumentów trawę w zatrzymywały ten proceder ne i prawdę mówiąc też po stronie samych części z pracowników tak wiele dla młodych ludzi realnej istnieje jednak jakiś poziom przyzwolenia dla Chin dla tej sytuacji w postaci tego, że traktuje się mu albo właśnie jako pewien pomost do lekkiej zatrudnienia na pełny etat albo wprost po prostu odrzuca się idee etatu, którą traktuje się jako zbyt ciasną dla własnych planów życiowych i własnego myślenia o świecie tak też takie bardzo ciekawe zjawisko, bo jak masz tylko jeszcze 1 rzecz pojemnych nam w tych badaniach właśnie w treści prałat takie zaskakujące wyniki zaczęły wychodzić na mecze w module jakość ilościowym front prowadzi pan prof. Gardawski ze szkoły głównej handlowej w Warszawie, bo tam na świat wyszło, że ci nasi młodzi ludzie, które w większości pracują przecież na tych właśnie Blacka i innych nietypowych formach zatrudnienia w w takich formach nerw 5 5 % twierdzą, że powinno znieść w ogóle system zabezpieczeń społecznych w postaci obowiązkowych składek na emerytury tak czy mówią mówią o tym, że generalnie to dobrze byłoby, gdyby inne państwo wycofywały się tak ze z takiej aktywnej polityki UE jeśli chodzi o 6 latka z 2 6 składki ZUS-owskie IT IT i t p. 4 9 % tych naszych młodych ludzi myśli o sobie jeśli tylko mogą wybrać prace wybrałoby pracę na własny rachunek albo prace jako pracodawca po prostu takim jakie, kierując pracą innych ludzi jedynie 4 3 % wybrałoby dla mogą wybierać pracę stałą na czas nieokreślony, a towar w dosyć szokujące dane jeśli chodzi o nasze myślenie o hymn o pracy tak, ale w sukience jak dodasz do tego, że tymczasowe mają prawo wyborcze będą głosowały na partię polityczną w barach te proponują tego typu zmiany po pierwsze, trochę humorystycznie, ale po drugie, jak rozumiem Dotknij dotknie się bardzo ważnego tematu mianowicie tym tego wizerunku tego czym jest praca tak jak jest związek z tzw. państwem opiekuńczym niegroźnie w przypadku tych osób, a niektórych osób badanych żaden tak to zaczyna naszych oczach to państwo opiekuńcze i zaczyna być taką ideą skrzyżuje się zwija się je zwija się tak lite jest dosyć dosyć, że czekamy na Moto wydawałoby się, że w szczególnie od osad w ciągu ostatnich 2 lat wydawałoby się tam się rozwija, a w świadomości części młodych osób ono nasze zwijać tak, ale jak znali dokładnych danych w innym kierunku, a dr Anna Cieślak był jak państwo dziennej LED jest taka postawa która, kto reprezentuje człowiek młody, który dopiero wchodzi nabywa doświadczenia rynku pracy na jego postawę, która po prostu jest w przemyślaną pustym tak naprawdę, żeby się dowiedzieć na lata będzie przemyślana postawa musimy poczekać, bo w tej chwili mamy do czynienia ze zmianą zmianą podejścia też młodych ludzi do pracy i w ogóle do kształtowania własnej kariery patrząc na wyniki wywiadów, które w ostatnich latach prowadziliśmy wśród tych właśnie młodych osób nieposiadających tego stałego zatrudnienia na możemy powiedzieć, że oni jeszcze są tacy trochę pełni nadziei na lepszą przyszłość dostrzegają trudności, których sami doświadczają tak czy U2 uciążliwości poczucia tymczasowości takiej niepewności, ale liczą na to, że jakoś sobie później poradzą kiedyś przyjdzie czas na założenie rodziny może jest jednak znajdą stabilną pracę albo rzeczywiście ma tutaj taką, jaką się pewną ucieczką UE dla nich jest też, że to marzenie o własnej firmie w przerwie dziś bliżej nieokreślonej przyszłości na wdaje się, że młodym ludziom jednak trochę zaczyna, zwłaszcza jak już na wchodzą na ten rynek pracy doskwierać brak dostępu do ubezpieczeń zdrowotnych wszystko jest dobrze pracujemy elastycznie realizujemy aspiracja do momentu, kiedy złamie nogę i nagle okazuje się niemające ubezpieczenia zdrowotnego, a nie mając prawa do urlopu mam problem, więc co ci ludzie powiedzą za kilka lat, kiedy na morze będą już chcieli założyć rodzinę będą mieć inne potrzeby od jest bardzo ciekawe pytania, ale myślę, że musimy też trochę poczekać, żeby śledzić dalsze losy tych, którzy obecnie wchodzą na rynek pracy w państwo sądzą, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej jako o kraj członkowski czy komisja Europejska, bo legendy Europejskiej nie gdzie trzeba przez działania chociażby też edukacyjne jakiekolwiek mogły mieć wpły w na to, że rynki pracy w krajach Unii Europejskiej jednak nie będą zezwalały na to bardziej elastyczne, ale też szkodliwe społecznie i stosunki pracy czy istnieje taki on tylko Michał Ryska bezguścia od czasu do czasu obszary jak informuje, żeby tak było czy państwo sądzą, że to to może mieć znaczenie i w jakim aspekcie trzeba by to działa, żeby rzeczywiście pozytywnych zmian dochodziło Aram Rybicki, jeżeli przyjrzymy się kolejnym rekomendację w ramach semestru Europejskiego w komisji Europejskiej dla Polski no to widzimy, że rekomendacje rzeczywiście wskazują na na używanie cywilnoprawnych form zatrudnienia w Polsce w tyle tylko żona mówi o tym, że tak się dzieje z powodu tego, że zbyt sztywne ramy regulacji odnośnie zatrudnienia standardowego w, a więc, że może powiedzieć, że tutaj trochę, więc mamy pewną niejednoznaczność z nami z punktu widzenia pracownika jednoznacznie, że komisja Europejska może z nich miała lidera liberalizować słuchacze rozumieli w RN no to każdy może sobie, żeby ratować podana na własną rękę oczywiście natomiast komisja Europejska zresztą też w ramach różnego rodzaju prac badawczych, które w ramach realizujemy w jest zainteresowana tym, żeby zbadać na ile jesteśmy w stanie wykorzystać istniejące instrumenty prawne, ale też instrumenty dialogu społecznego trwa właśnie ci chodzi o porozumienia między organizacjami pracodawców związków zawodowych, żeby ten system zabezpieczeń społecznych, które obecnie istnieje dostosować w jaki sposób do tego uelastycznia tegoż rynku pracy, więc tym naczelnym hasłem jest raczej to co wspomniałem, czyli hasło Flex Security i tak łącznie bezpieczeństwa i elastyczności w raczej niż powrót do tegoż świata, w którym to praca stała na pełen etat na czas nieokreślony jest takim normatywnym wyznacznikiem dla myślenia ludzi dla od lat trawa czy jako zły system duński dr Anety sztywno mu w LM można tutaj powiedzieć, że wejście problemem jak patrzy się właśnie na ten teren dyskurs Europejski nawet nie jest może nadmiar regulacji tego standardowego stosunku pracy, ale właśnie pewna towar różnica tak Rachel symetrii, jeżeli chodzi o poziom regulacji standardowego kontraktu i tego kontraktu właśnie tymczasowego w tym również umowa o pracę na czas określony i wypowiada się, że właśnie źródłem problemu właśnie do nadużywania umów elastycznych jest na to, że dużo bardziej opłaca się właśnie tych umów używać, więc w tym momencie twarzy stworzenia takiej oceny takiej sytuacji, w której nie ma tej różnicy poziomu ochrony no mogłoby ten problem częściowo rozwiązać przy czym no właśnie to te musiałyby towarzyszyć jakieś dodatkowe zabezpieczenia, czyli model duński musimy kończyć kolejny cykl nasze dane za naszą cyklu przyszłość pracy dziś uznaliśmy z dr. hab. Adam Rozbicki z Instytutu socjologii występ wrocławskiego w studiu we Wrocławiu bardzo dziękujemy za rozmowę w dziękuję uprzejmie dziękuję bardzo nas tu studiować redaktora naczelnego Instytutu socjologii z warszawskim dziękuję za minus za rozmowę dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA