REKLAMA

W polskich sądach może zabraknąć doświadczonych sędziów / Poznańska Garażówka pomaga uchodźcom

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-01-27 13:20
Czas trwania:
30:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem mój sprawa w Anna Gmiter Zabłocka dzień dobry witam państwa w moim programie twój problem moja sprawa zapraszam do wysłuchania 2 tematów zacznę od prawa skończy się nagle rażą ca poznańskiej niezwykłym projekcie związanym z pomaganiem na początek jednak wraca do tematu, którym była przed tygodniem i którym pisałam również na Facebooku na moim profilu twój problem moja sprawa obniżenie wieku emerytalnego kobiet, które są sędziami do 6 0 lat tym razem Rozwiń » zaprasza na mój reportaż swój problem mój sprawa, że jesteśmy zdecydowanie traktowani jako model ci ludzie gorszego sortu skoro wszystkich obywateli Rzeczypospolitej polskiej rząd i parlament namawiają ku temu, żeby poczynić wieku emerytalnego jak najdalej kontynuowali swoją pracę bowiem budżet państwa nie udźwignie ciężaru związanego z wypłatą emerytur, a nas na siłę wyrzuca się zawodu proszę wstać bo, że ogłoszony zostanie w wyroku wyrok w imieniu Rzeczypospolitej polskiej prawo do emerytury jest prawem pracownika ani prawem pracodawcy Beata Morawiec sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie do niedawna prezes tego sądu nadal jest z unormowań ustawy o ustroju sądów powszechnych wynika, że każdy obywatel w tym kraju ma prawo do emerytury, a my mamy obowiązek odejść na emeryturę i musimy prosić pana ministra, żeby łaskawie wyraziłem zgodę na dalsze wykonywanie zawodu, a minister w części spraw już wydał decyzje odmowne bez uzasadnienia można powiedzieć Barbara Lisiak ocenie Sądu Apelacyjnego w Lublinie, że nijak te decyzje ministra sprawiedliwości, które są podejmowane, a mam tutaj namyśli decyzje odmowne mają się do aktualnej sytuacji, jaka jest Lech występuje w sądownictwie w Polsce dobrze zjeść mamy niesamowite braki kadrowe te braki kadrowe wprost przekładają się na sprawność postępować liczb liczby rozpoznawanych spra w, bo przecież sędziowie się i rozwoju nie rozstaje również będą mogli orzekać podwójnie potrójnie za kolegów, którzy odeszli ze służby w związku, z czym te decyzje odmowne ministra sprawiedliwości, który nie uwzględnia wniosków, zwłaszcza kobiet w tym momencie na żaden sposób nie wtapia się w ten zapis ustawowy, że chodzi o racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa skoro są braki sądownictwa to należałoby się spodziewać decyzji pozytywnych, a nie odmownych w Białymstoku w obronie sześćdziesięcioletni sędzi, która chciała dalej orzekać ministra sprawiedliwości nie wyrazi na to zgody stanęło zgromadzenie ogólne sędziów okręgu białostockiego wezwano ministra do ponownego rozpatrzenia wniosku pani sędzi w stanowisku czytamy m. in. sędziowie wyrażają zdecydowany sprzeci w dla praktyki dotyczącej arbitralnego niewyrażania zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego przez kobietę, która ukończyła 60 lat do tej pory nie było zróżnicowania, jeżeli chodzi o płeć w takim samym wieku zarówno mężczyźni takie kobiety przechodzili stan spoczynku budowy 6 5 lat przy czym zarówno kobieta jakiś mężczyzna siedział mogli złożyć oświadczenie, że chcą pracować do siedemdziesiątego roku życia, jeżeli uzyskali zaświadczenie lekarskie o sprawności intelektualnej fizycznej do takiej pracy to automatycznie pracowali dłużej, bo w tej chwili te przepisy się niestety zmieniły i te zasady są zupełnie inne, bo oprócz tego, że został skrócony wiek przejścia stan spoczynku i zróżnicowany, bo kobieta przechodzi w stan spoczynku w wieku 60 lat mężczyzna w wieku 6 5 lat to również są bardzo istotne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwość pełnienia dalszej służby w tym zawodzie przepisy są one tak skonstruowane, że decyzja ministra sprawiedliwości ma charakter taki bardzo dyskrecja, dlatego że w ustawie nie zostały określone konkretne kryteria, jakimi ma kierować się minister sprawiedliwości przy podejmowaniu decyzji czy dany sędzia może zasługuje na to, żeby w dalszym ciągu pełnić służbę sędziego czy też nie zostanie ogłoszony wyrok rosnąca wyrok w imieniu Rzeczypospolitej polskiej nowe przepisy mówią wprost jeśli kobieta sędzia chce orzekać po sześćdziesiątym roku życia powinna złożyć specjalne oświadczenie do ministra sprawiedliwości oświadczenie na złożenie, którego część sędziów się nie decyduje Elżbieta Patryk Kijów sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie ja takiego oświadczenia niezłożenie wam mu prawo do rowu i świadomym celowym po prostu nie chce się poddawać tej pracy dusza po prostu chciałabym więcej czasu spędzać w domu, ale także i z tego powodu, że uważam, że te regulacje obniżający wiek nie są regulacjami usprawiedliwienie, ale dyskryminują kobiety ani sędzia wiem, że część kobiet sędziów w tej chwili już zapowiada, że nie wykluczają nawet pójścia do unijnych organów, by walczyć o swoje prawa związane właśnie z tą dyskryminacją ze względu na płacz jak pani ocenia to jest wybór każdej z panią, która zechce to zrobić nie wiem czy sama bym się temu nie poddała ale, ponieważ był taki mój wybór to nie będę podejmowała działań tylko po to, żeby je podejmować, ale uważam, że tak jest my przekonanie, że jeżeli one występują z tym mają dużo racji wiceminister sprawiedliwości w 1 z wypowiedzi prasowych oświadczył m. in. każda sprawa sędziego ubiegającego się o orzekanie po osiągnięciu wieku stanu spoczynku jest rozpoczęcie one indywidualnie, a minister, udzielając zgody lub nie bierze pod uwagę potrzeby etatowe konkretnego sądu absencję sędziego stabilność orzecznictwa i Adam Daniel jestem członkiem zarządu Iustitii oddziału lubelskiego wiemy n p. że pani prezes Gersdorf nie będzie występowała do pana prezydenta o do przedłużenia tego okresu orzekania myślę, że też jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych to część sędziów zachowa się w identyczny sposób my po prostu z chwilą osiągnięcia tego wieku emerytalnego przejdzie stan spoczynku jest to bardzo trudno jest smutna sytuacja, że osoba, która osiąga wiek emerytalny mówię w tej chwili już ogólnie również o sędziach mężczyzna składa wniosek o możliwość dalszego wykonywania tego zawodu nie ma prawa wiedzieć, jakimi kryteriami kieruje się minister sprawiedliwości przy ocenie zasadności słuszności tego wniosku jest to uważa przejaw dyskryminacji, jeżeli chodzi o przeciętnego mówiąc kolokwialnie pracownika osoba, która przechodzi na emeryturę ma prawo zachować uprawnienia do pracy prawda, owszem, dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, ale ta osoba może podjąć zatrudnienie w przypadku sędziów ta sytuacja jest całkowicie odmienna, bo sędzia przechodzą stan spoczynku traci prawo do orzekania bierze wcale nie dziwię sędziom, że postanawiają podejmować działania zmierzające do ochrony swoich praw jednak zdecydowanie moim zdaniem mają te sprawy wygrane mam dużo dobrego uznanie dla młodych ludzi wchodzących zawód, ale sama wiem to sobie, że doświadczenie nabywa się niestety, ale w latach człowiek taki młody naładowany wiedzą teoretyczną, bo bardziej bezkompromisowi w sensie oceny innych, a tak trochę ta bezkompromisowość w ocenie oczywiście raczej więcej rzeczy teraz chyba dostrzegam niż kiedyś tak się myślę, że przede wszystkim tego rodzaju doświadczeń w, a wszystkie lata jest to coś takiego w tym zawodzie się, że ten człowiek jest starszy im dłużej pracuje tym, że czuje się pewniej i w tym wykonywanie tego zawodu robi się łatwiejsza do świadczenia nie nauczymy się z książki nie wyczytamy nic się już doświadczenie nabywa się z wiekiem z pracą orzeczniczą łączą z kontaktami z sędziami bardziej od nas doświadczony i ja ubolewam nad zmianą tych przepisów nad tą polityką kadrową, jaka się w tej chwili w sądach odbywała, ponieważ dla mnie jest to marnotrawstwo potencjału intelektualnego i doświadczenia zawodowego sędziów doskonałych wybitnych prawników konia z rzędem dla tych, którzy uważają, że nie ucierpi na tym jakość orzecznictwa odchodzą sądów sędziowie naprawdę doświadczeni sędziowie z ogromnym potencjałem wiedzą od kogo będziemy się uczyć lub w jak długo pani orzekała i na przestrzeni tych lat, czego się pani uczyła w zawodzie sędziego jako sędzia orzeka łącznie 3 0 par 2 5 MF czegoś nauczyła nie jest to tak trudne, ale myślę, że dużo większej efektywności niż była na początku, że może człowiek taki młody naładowany wiedzą teoretyczną, bo bardziej bezkompromisowi w sensie oceny innych, a tu tak trochę ta bezkompromisowość w ocenie oczywiście raczej więcej rzeczy teraz chyba dostrzegam niż kiedyś tak się myślę, że przede wszystkim tego rodzaju doświadczeń wbre w pozorom z wiekiem doświadczeniem czy ma coraz więcej wątpliwości przy rozstrzyganiu spraw chyba jej słusznie, bo wtedy Stal i wnikliwość dociekliwość jest innego rodzaju akcji jest młodym takim szybkim to chyba się tego nie ma i to może być potem okrutnie się obrócić część sędziów w ogóle nie występuje z wnioskami o przedłużenie, bo uważa, że po prostu chcą odejść godnie z tego zawodu nie spotkać się z taką sytuację, że oto ktoś mógł 1 decyzją przekreślać ich dotychczasową karierę zawodową nie chcą się narażać na taki stres na takie poniżenie, bo to jest dla sędziego poniżenie, jeżeli zapada decyzja bez wglądu akta osobowe bez analizy jego orzecznictwa stwierdzenie, że oto kobieta 6 0 letnia już się nie nadaje się do pełnienia tej służby Czyż mężczyźni 6 2 letni nadaje się do tej służby ci sędziowie odchodzą spadają z takich wniosków o inne osoby składają takie wnioski, bo po prostu chcą czują się nasiliła chcą jeszcze służyć państwu, bo tak naprawdę to jest służba, bo wiedzą, że potencjał i wiedza może być tu jeszcze bardzo potrzebne ja się cieszę, że sędziowie występują usterki nie sprawi osoby nie wyobrażam, że nagle w sądach średnia wieku będzie 3 3 3 5 lat pani sędzio pani złoży taki wniosek oczywiście myślę o tym i pewnie skorzystamy z tego uprawnienia, jakie daje mi ustawa z sądów powszechnych złoży taki wniosek na mówili o tym w tej chwili, chociaż jeszcze zostało mi kilka lat być może się to zmienić ale gdybym była w sytuacji moich koleżanek i kolegów, którzy oto znaleźli się w czasie wymuszą podjąć taką decyzję, bo część sędziów już skończyła 60 lat i musi podjąć taką decyzję czy sędziów mężczyznę 60 pięciolatków muszą podjąć taką decyzję to pewnie bym taką decyzję złożyła, dlatego że nie wyobrażam sobie siebie w tej chwili poza służbą proszę pamiętać, że te przepisy, które zostały wprowadzone w istocie rzeczy mają w pewnym sensie charakter niekonstytucyjny, dlatego że dochodzi tutaj do tak istotnej ingerencji w prawo sędziego do pracy w prawo do pracy, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o obniżenie w spoczynku to, gdyby byłoby to zgodne z konstytucją to powinno obowiązywać na przyszłość, a więc osoby, które dopiero teraz po wejściu w życie tych przepisów otrzymują nominację sędziowską powinien dotyczyć ten obniżony wiek stan spoczynku to jest także pani o tym, myśli w tej chwili co będzie antyki to są myśli bardzo smutne jestem całą tą sytuacją przygnębiona myślę, że większość kolegów koleżanek myśli w takich samych sposób o to też nie chodzi o to, żeby martwimy się do siebie swoją sytuację w końcu każdy z nas się z tym pogodzić życia będzie szukać innej przestrzeni dla siebie realizacji siebie prawda, bo do tej pory jednak ten zawód sędziego jest zawodem niesamowicie absorbujący to nie jest tak, że ja wychodzę z sądu i zamykam zapominamy o tym co się dzieje, jeżeli mam przyznaną sprawy do rozstrzygnięcia to ja nie myślą nie tylko je wyłącznie tu i teraz ja po prostu, dopóki nie podejmę decyzję co ze sprawą daną sprawą zrobić w tej roli przez cały czas myślę w domu na spacerze robią cokolwiek innego także jest to zawód niesamowicie absorbujący i w pewnym momencie, kiedy człowiek znajduje się poza tą sferą zawodową to myślę, że trudno będzie się odnaleźć, ale też nie myślimy tylko o osobie myślimy o tym, słyszę coś się będzie działo z wymiarem sprawiedliwości od tego się nie da odróżnić się przez ujemne tym jak będzie wyglądał poziomu orzecznictwa się przejmujemy tym co się stanie Sąd Najwyższy z tym, że odejdą też z tego samego powodu Sądu Najwyższego w zbyt wysoko dla nas ogromnym autorytetem dla pani ten zawód to był zawody wymarzone i orzekanie właśnie w wydziale karnym to była pani decyzja nigdy nie był zawód wymarzony tak się złożyło, że zdawałam na aplikację notarialną realne nie otrzymałam tej aplikacji wtedy jeszcze obowiązywały zasady, żeby dostać się na określoną aplikację warto trzeba było mieć określone znajomości i nie otrzymamy obligacji materialnymi może wam jedyną osobą, która przeszła przez wartości te egzaminacyjne ówczesny prezes zaproponował mi aplikację sądową poza etatową nie miał innego wyjścia zgodziłam się na to chciałabym orzekać w wydziale cywilnym, ale niestety tak prezes ówczesny sąd w Opolu lubelskim zdecydował się jak wydziału karnego koleżanka, która ze mną przyszła do wydziału cywilnego i tak zostało, ale chcę powiedzieć, że pokocha WTZ wódki pokochałam ten wydział nie wyobrażam sobie siebie innym wydziale żmudnej pracy swój problem moja sprawa w porze państwa w sprawie obniżenia wieku emerytalnego kobiet, które wykonują zawód sędziego do 6 0 lat wpłynęły już 2 skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich skargi pani, którym minister już odmówił możliwości orzekania ja będę się tej sprawie dalej przyglądać i na pewno do nich za jakiś czas powrócę już teraz skrót informacji Radia TOK FM swój problem moja sprawa w konie się państwo Nisko po tej stronie mikrofonu Anna Gmiter Zabłocka witam i zaprasza na drugą część jego programu walki z państwa, którzy słuchają go regularnie wiedzą, że można do mnie pisać na adres problem małpa to krok KFM w każdej sprawie można mnie też się znaleźć na Facebooku na profilu twój problem moja sprawa, a teraz już u mnie Poznań i temat z maila od 1 ze słuchaczek, która opisała mi niezwykle interesującą inicjatywę w Poznaniu co jakiś czas jest tam organizowana poznańska garażu FK, czyli taki można, by powiedzieć kiermasz kiermasz, z którego dochód jest przeznaczony na pomoc dla cudzoziemców dotychczas zorganizowano 3 takie wydarzenia polsko syryjską wyprzedaż garażową, w trakcie której zbierano pieniądze na pomoc uchodźcom mieszkającym w Libanie polsko czeczeńską wyprzedaż garażową oraz świąteczną wyprzedaż garażową na rzecz uchodźców i choć cień na wyspie Lesbos i właśnie teraz już zaprasza na rozmowę z moimi gośćmi swój problem moja sprawa w pani Katarzyna Czarnota z Wielkopolskiego stowarzyszenia lokatorów i jednocześnie z poznańskiej garażu w dzień dobry pani Katarzyno cenowym jest z nami również pan Tymon Maćkowiak architekt i również przedstawiciel poznańskiej garażu w dzień dobry dzień dobry proszę państwa będziemy rozmawiać o in inicjatywie, którą państwo podjęliście pod koniec grudnia w tym okresie świąteczno-noworocznym mianowicie o wyjeździe do Brześcia nasi słuchacze wiedzą, bo moich audycjach był ten temat poruszany, że obywatele Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy próbują przekroczyć granicę i wjechać do Polski bardzo często mają problemy ze złożeniem wniosku o status nadanie statusu uchodźcy były kontrole Rzecznika Praw Obywatelskich byli przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale tam niewiele się zmienia i duża grupa tych właśnie Czeczenów koczuje tak to można chyba ująć część na dworcu w Brześciu niektórzy wynajmują gdzieś tam jakieś mieszkania w Brześciu BU za którymś razem spróbować ponownie i licząc na to swoją szansę na to, że ten do Polski uda się wjechać przedstawiłam w razie jesteście państwo z poznańskim garażu i powiedzmy najpier w słuchaczom czym nie jest tak garażu w Cannes garażu w kole jest właściwie grupom różnych osłupiała z podmiotów też i stowarzyszeń do naprawdę jest celem jest inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na bardzo dużą falę nienawiści, jeżeli chodzi o debatę społeczną na temat uchodźców w w Polsce, ale też w Poznaniu jest grupa, która powstała właśnie po to, żeby pokazywać, że ludzie jednak sposób oddolne solidaryzują się z uchodźcami organizują kolejne właśnie wyprzedaże garażowe ze względu NATO, że działalność garażu z kibicami, ale z działalności grasz w jest to, że Ben reorganizować się zarówno wsparcie finansowe poprzez inną cechą kilkanaście co kilka miesięcy organizujemy właśnie wyprzedaże garażowe, a jednocześnie, żeby też, że w pełni z tą funkcją edukacyjną, czyli pokaźnym, ale po każdym wyjeździe EADS, gdzie zostaje przekazana właśnie z ZUS, gdzie zostaną przekazane środki finansowe z kolejnych wyprzedażach garażowych organizować też spotkania, ale dotyczące sytuacji ENA dolne granice my byliśmy w Brześciu w tym samym czasie była organizowana też się w tym samym czasie 1 z osób będących też członkiem garażu w kinie była w Grecji, ale na wyspie Lesbos el bez względu na to, że kolejna edycja dotyczą wsparcia osób znajdujących się w różnych krajach i właśnie się też zapraszamy od razu na to spotkanie, które będzie 3 1 stycznia, który właśnie będzie w, a trochę takim zamknięciem tej edycji, a trzecie garażów King, która właśnie mgła benefitem na Wrzeszcz przepraszam drugiej edycji natomiast z drugiej strony będzie też początkiem właśnie debaty publicznej, ale i być może, jakby przyszłych działań też kampanie podejmowanych w fazę w kontekście właśnie tego co się dzieje na granicy powiedzcie państwo jak to wygląda w praktyce taka garażu w Cabo działam, że to, że to nie jest także się sprzedaje za pieniądze Koran są jakieś talony początkowo idea była taka, że ludzie to miało charakter typowo z listy, kto takiej wyprzedaży garażowej, czyli ludzie przynosili swoje rzeczy ubrania książki stare płyty dostawała ich stanowisko i mogli je sprzedać natomiast sprzedać w cudzysłowie oczywiście ludzie przychodzili i ku, jakby wymieniali pieniądze na talony i za to talony kupowali te oczywiście znowu w cudzysłowie UE przedmioty i stąd się wzięła nazwa garażów Ka natomiast jeśli chodzi o ostatnią akcję, którą mieliśmy pod skrzydłami Uniwersytetu artystycznego w Poznaniu to tam troszeczkę zmienić, ale jako instytucję z uwagi na miejsca i tam z kolei mieliśmy głównie otrzymaliśmy po prostu książki płyty od wydawnictw i głównie tym się zajmowaliśmy dotyczy wody też była właśnie taka świąteczna wyprzedaż garażowa i różne instytucje kultury wydawnictwo poznańskie też często w wyspie raju na Syjon pochodzi właśnie, bo po poprzez przekazanie poprzez przekazanie książek biletów do teatru biletów do kina i różnych innych rzeczy, które właśnie później, w których dochód można przez przeznaczyć na wsparcie uchodźców sił walczyć także włączają się w to restauracje i kawiarnie z Poznania i dodając do tego wypieki kawę i tego typu rzeczy wykładnię także ich, podsumowując wyprzedaży garażowej mają nadzieję, że taki charakter piknikowy ojej, ale dzięki temu też ta druga część tego trochę już na taki charakter bardziej edukacyjny w te są takie pokazanie przestrzeni publicznej tego, że jednak duża część, że duża liczba poznaniaków nie zgadza się z takim podejściu fala nienawiści swoją nienawiść cenieni nie ma przyzwolenia też na przemoc, która niestety coraz częściej obecne na ulicach mają właśnie spotkania też taki wymiar trochę integracyjnej ludzie go spotykają się nie boją się wyjść na ulice, bo to też niestety jest problem, że najzwyczajniej w świecie w coraz częstsze go cudzoziemcy nasi znajomi nasze znajome, bo obawiają się chodzić niestety po ulicach miasta czasami dzięki też temu, że w skład garażu i wchodzą różne grupy jesteśmy w stanie wyborców działać bardziej wyraźnie zwiększyła faktem ze względu na to, że jednak mimo wszystko mamy też z dość duża ostatnim razem sukcesy jej imię my przekazaliśmy ponad 10  000 zł właśnie uchodźcą poczyniono w Brześciu z tego co wiem to więcej pieniędzy było przesłanych na Lesbos, ale tego też dokona 20  000 z tego też dokonamy tego wraku podsumowania właśnie na czas podczas podczas spotkania 3 1 stycznia w teatrze ósmego dnia to jest także państwo byliście w tym 6, jaki to był pobyt, bo wyczytałam również na profilu, że spędziliście tam święta i tak spędziliśmy tam święta co zobaczyliśmy na miejscu zobaczyliśmy właściwie to jak w praktyce może działać stan wyjątkowy to znaczy formowanie w w momencie, kiedy jego prawo jest zawieszone na mocy prawa, a ludzie codziennie kilkadziesiąt rodzin codziennie pakuje wszystkie swoje walizki, udając się na dworzec w Brześciu, licząc na to, że ich podanie o azyl będzie przyjęta i będą mogli czekać na rozpatrzenie tego wniosku Łazy już w US w bezpiecznym tzw. bezpiecznym kraju w UE, gdzie znajdą schronienie niestety okazywało się pocą się, dlaczego okazuje się, że zupełnie w rzeczywistość wygląda trochę bardziej brutalnie im w rzeczywistości każda z rodzin, którą spotkaliśmy go już około 3 0 wówczas około 30 × próbowała przejść przez to granice niektórzy byli cofanie granicę ponad 80 × w przed wyjazdem czytaliśmy zapoznaliśmy się z informacjami też zebranymi właśnie wcześniej przez choćby przez Stowarzyszenie interwencji prawnej powstał taki bardzo duży dokument ten duży dokument ten monitoring granic m. in. właśnie z granicy przez Terespol, który jest dostępny na stronie internetowej też zapraszam państwa do zapoznania się z tym mogą założyć, że faktycznie ta sytuacja na używanie władzy przekraczają swoich kompetencji ze strony Straży Granicznej ma miejsce ludzie, którzy nie chcą złożyć w rowerowym podanie o azyl nie mają przede wszystkim takiej możliwości nie mają tłumaczy, a nie są w ogóle wysłuchać wanie na granicy są zacofani z tej granicę inni, a mimo tego właśnie, że już się odsunąłem kilku od 2 lat co najmniej toczy się debata na temat tego, że na to co, więc nie są zgodne sprawą łamią konwencję genewską 19 5 1 roku, która mówi wyraźnie o tym, że osoba, która ubiega się o azyl bądź jakąkolwiek inną formą ochrony ma możliwość złożenia tego dokumentu nie musi posiadać wizy osoby dostają w Polsce nagminnie form w języku polskim bez tłumaczenia informację o braku zezwolenia na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej polskiej ze względu na brak wizy sytuacja to jest absurdalne, gdyż ze względu na to, że w biegu nawet interwencja prawników nie pomaga w marcu 20 17 roku podaje, że na granicy udało się 14 prawników niektórzy z nich mają nadal kontakt z tymi rodzinami czeczeńskimi randką bardzo nielicznym osobom udaje się przejść przez granicę tak, ale tutaj też muszę dodać, że prawnicy adwokaci na granicy tak nazywała się ta akcja zaczną teraz mogę wam prawnicy w tej chwili krok po kroku dochodzą praw swoich klientów to znaczy są sprawy są banki te sprawy pierwsza wiemy, że już kończą się pozytywnie dla tych osób to znaczy sądy stwierdzają, że Straż Graniczna nie miała prawa tak arbitralnie potraktować Penn tych cudzoziemców i w ten sposób, jakby podejmować decyzji w zakresie panie Szymonie podczas tego pobytu w Brześciu co zrobiła na panu największe wrażenie negatywna pozytywna największe wrażenie na mnie zrobiło po prostu los tych ludzi to, że ci ludzie, gdzie indziej nie praktycznie robią to samo i zdani są na łaskę lub niełaskę tak naprawdę strażników granicznych codziennie rano przyjeżdżaliśmy na dworzec i patrzyliśmy na te same twarze, które wracały z granicy ci sami ludzie wracali codziennie do tych mieszkań, które wynajmowali na dni i w zasadzie nie mogę nic więcej zrobić tak naprawdę ta niemoc robi wrażenie to z 1 strony niemoc z drugiej strony są bardzo duża akt desperacji w nadzorze nad rangę dla nas faktycznie gdy, stojąc na dworcu, obserwując codziennie te same twarze z właśnie walizkami leżąc później do tych ludzi w dolarze zajmowanych mieszkań, żeby przeprowadzić z nim jakieś rozmowy, żeby zobaczyli z podstawowych informacji, żeby się dowiedzieć co, czego potrzebujemy możemy w 1 bezpośredni sposób ich w ich wesprzeć przede wszystkim treść to było mimo wszystko to, że z 1 strony, by jest to niemoc wobec tego co się dzieje na granicy, a z drugiej strony bardzo duża siła desperacja tych osób, że mimo tego gmin i dopóki mają pieniądze to i tak cały czas go próbują, podejmując kolejne próby przejścia przez przejścia przez granicę to w zestawieniu z tymi dramatycznymi historiami, które słyszeliśmy głos, bo są one naprawdę poraża Straż Graniczna tak trochę mi, jakby nie słyszy tak można powiedzieć bogaci ludzie na świecie dokładne granice kraju powiedzcie państwo, bo to jest także Kia była ona wtedy na w Terespolu z adwokatami z prawnikami z Warszawy ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, że tam są bardzo duża duża liczba dzieci to prawda było bardzo dużo zleceń co prawda sytuacja trochę wygląda także rodziny już się nie śpią na dworcu mogą przyjechaliśmy tu tylko 1 osoba z Dagestanu spała na dworcu to zapewniliśmy właśnie one możliwość przeniesienia się do hotelu na 2 tygodniach było bardzo dużo dzieci decyzję przez ten cały czas oczekiwania własne nie mają dostępu do edukacji hacjendy a gdy ja pamiętam moment, kiedy weszliśmy do domu 1 rodziny koło w trakcie rozmowy twarzą do łazienki zorientowała się, że jest 1 rzecz tylko w łazience był faktycznie był próbowany sobie uświadomić jak to jest, żeby codziennie pakować całe swoje życie 3 walizki i z tą swoją rodziną próbować od 2 miesięcy przedostać przez granice i codziennie odwracać to samo miejsce i do oczyszczalni Muz no właśnie na nich i AW innych jednocześnie nie móc w ogóle się rozpakować tak naprawdę cenne, ale więcej niż kilka dni, bo wiadomo, że jeżeli tym ludziom brakuje pieniędzy to nie jest są zmuszeni do tego żeby, a może, by wracać albo, żeby po prostu nawyki mogą, aby podjąć legalnej pracy ze względu na to, że nie mają takiej możliwości też na terenie Białorusi, ale jest też sytuacja taka, że do Majów wizy zresztą 9 0 dni, jeżeli wiza 9 0 dni się skończy muszą znowu wyjechać wrócić i właśnie takie kosztują powiedział wcześniej problem jest też z tym, że ludzie z ich wynajmują inne mieszkania nam za dzienną opłatą, która w konsekwencji jest tam do 3 × wyższa niż miesięczny czynsz zamieszkanie w Brześciu jest jeszcze n p. kwestia hostelu, który w, które jest przy dworcu w Brześciu i tam n p. rodziny czeczeńskie wynajmują nowe niepokoje tylko piętrowe łóżka na dobre czy 2 tygodnie i te ceny też są wielokrotnie wyższe niż niż w normalnych realiach białoruskich ładne oczy z 1 strony to jest dobre, że wszyscy są razem, bo mają też mieć takie wrażenie, że wszyscy się w akcję wspierają pełzają tym hostelu i je nam się informacjami czy ktokolwiek w ogóle przaśnej czują się wydarzyło właśnie szykują się dziećmi co się wydarzyło na granicy złego czy dobrego, ale pamiętam, że biegłym pojawiliśmy się to były takie podaje, że 2 dni, w których żadna osoba też nie została przypuszczano nasz każdy student 4 grudnia w prozie państwa spotkanie, na którym będzie można usłyszeć więcej opowieści dotyczących pobytu państwa w Brześciu i tego co się na granicy w Brześciu dzieje 3 1 stycznia w środę o godzinie dziewiętnastej w teatrze ósmego dnia w Poznaniu, a moim gośćmi byli państwo Katarzyna Czarnota i Tymon Maćkowiak dziękuję pięknie za rozmowę dziękujemy dziękuję bardzo swój problem mój sprawa w zapraszam na Facebooka na mój profil twój problem moja sprawa my słyszymy się za tydzień o tej samej porze Anna Mitera Zabłocka z dołu słyszy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA