REKLAMA

Dlaczego Lew Trocki został wypędzony z ZSRR

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-29 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
zapowiadany gość Anna Boguszewska ośrodek studiów wschodnich dobry wieczór dobry wieczór będziemy mówić o 2 Dawidowi czuł on wie Trocki metr, czyli o drugim po Leninie, który został wyschnięte na Dudka przez najwybitniejszą miernota czy Józefa Stalina ale zanim do tego doszło, bo dziś mamy rocznicę jego deportowania ze związku sowieckiego, bo i tak początek kilkuletniej tułaczki aż do jego zamordowania w Meksyku przez oczywiście zamachowców wysłanych przez Józefa Rozwiń » Stalina no to porozmawiajmy w ogóle o tym, kim był le w Trocki jak to się stało, że stał się rewolucjonistą to już bardzo młodym wieku, bo jeszcze przed ukończeniem dwudziestego roku życia został zesłany za działalność rewolucyjną na Syberię, z której zresztą uciekł tak było ta droga do rewolucji była dosyć daleka trwała kilkanaście lat w życiu lwa Trockiego on urodził się w dosyć zasiedziałych rodzinie żydowskiej w nogę w obwodzie chersońskim tak na imperium rosyjskim naówczas, że jego rodzicem uprawiali ziemię co było może niezbyt wtedy rozpowszechnionym zjawiskiem, ale bardzo zależało na tym, żeby dzieci wykształcić w związku z tym le w został najpierw kształcił się inny w szkole żydowskiej, a potem został wysłany do Odessy do dobrej szkoły realnej, którą ukończył z niezłym wynikiem i myślę o tym, żeby zostać matematykiem być może inżynierem w tym kierunku miał zresztą uzdolnienia no ale w inny poznał ludzi którzy byli zaangażowani w ruch narodowo ojców wdał się z nimi w dyskusje i właściwie to był taki początek jego zainteresowania życiem politycznym imperium rosyjskie, jakkolwiek gnębiła swoich przeciwników, niemniej jednak tam istniała cała inny cały nurt wielkiej taki opozycyjny radny opozycyjnego życia i nie le w Trocki wtedy jeszcze Lejba wron Stein zaangażował się i ścigany najpier w wylądował w więzieniu odbyła się w areszcie czekając na wyrok tam nawet podniósł bunt w więzieniu został dostrzeżony przez naczelnika więzienia, który noszę nazwisko Trocki nawet został zaszczycony rozmową z naczelnikiem i później być widziałem 1 z nich, kiedy przyszło do brania pseudonim mowa o konspiracja tej nielegalnej działalności idealny polega m. in . na przebraniu o pseudonimu być może przypomniał sobie o tej postaci naczelnika i przyjął ta jako swoje nazwisko na taki właśnie konspirację konspiracyjne tak przebywał na zesłaniu i marzył o tym, żeby wyrwać się stamtąd no coś na zesłanie Syberia brak kontaktów on młody bardzo porywczy to zresztą zostało mu do końca życia z wiarą, bo był obdarzony ogromnym temperamentem Anny znalazłem metodę na to, żeby się wyrwać z tej z tego zesłania uciekł z troski pojechało na zachód na zachód Europy i tam nie poznał Lenina poznał Lenina, ponieważ zaczął się właśnie kręcić wśród w środowisku emigrantów rosyjskich wydawali gazety przeprowadzali zjazdy rozwijali ruch socjaldemokratyczny przygotowywali się do przeprowadzenia rewolucji w Rosji troski już wtedy wybrał swoją drogę to znaczy stwierdził, że nie będzie inżynierem zostanie zawodowym rewolucjonistą zostanie zawodowym rewolucjonistą w każdym razie zawodowym politykiem i triumf w tych kręgach w ogóle nie, na które które istniały to, bo dosłownie parę osób wtedy tam nie było także Lenin od razu był najważniejszą osobą i wokół niego się wszystko kręciło Adam jeszcze jeszcze były inne ważne osoby z Legią starszego pokolenia wokół Plecha nowo n p. skupione no i Trockim wkroczył na tę salony rewolucjonistów co nieco właśnie przykuł żonę potem na 1 kanapie siedzieli Klecha nocy na drugiej kanapie siedzieli Lenina owce się między sobą spierali o tym, mowy jak i ma być jak na jakie mają być dalsze losy rosyjskiej Socjaldemokracji, ale i tam jeszcze się kręciły różne inne osoby niektóre związane z carską ochranę, która chciała mieć wgląd również w to w jaki sposób wygląda życie emigrantów rosyjskich ani Trocki ZM w swoim ani Musze wkroczył w to trochę zaśnie działa jej środowisko i przewietrzy tamten z Elaną zresztą bardzo miało taką pozycję innych zawsze stawia na niezależność na swoją indywidualność no nie zapisał się do partii on został przyjęty do partii bolszewickiej proszę sobie wyobrazić dopiero w październiku 1 9 17 w wyroku wnosił coś w przeddzień rewolucji czy taki samotny Wilk tak ją pompek swoją drogę przecinał maczetą zresztą właśnie na zasadzie takiego sporu o swoje istnienie i w partii gminne wyznaczały to dotyczyło zarówno tego okresu, kiedy było jeszcze przed rewolucją za granicą jednak później samej Rosji radzieckiej zasiądą nie było także on się opowiedział za Leninem czy był w tej grupie wyznawców Lenina to właśnie Leninowi udało się Trockiego przeciągnąć na swoją stronę dopiero w 19 1 7 roku, ale jeszcze wcześniej radny tureckiemu udało się zwrócić się z zagranicy do Rosji na rewolucję 19 0 5 roku znowu wpadł w domu został zesłany i znowu uciekł tak to bardzo ważne bardzo ważne data 19 0 5 rok Trocki był bardzo ważną osobą wtedy odgrywał wielką znaczącą rolę tych wydarzeniach nowych rewolucja została stłumiona i właśnie Trocki czuł się przegrany, ale to było bardzo ważne doświadczenie takie doświadczenie, którego zatrzymała też w tym ruchu jego kumpel współpraca z Leninem układa się różnie też tam nie było także właśnie tracki pupa rzecznikiem Lenina, ale nic bym nie dostrzegał ten temperament właśnie, która objawia się w tym, że Trocki świetnie przemawiał i porywał tłumy porywał tłumy jest to taka osoba na czele partii ze 1 w kierownictwie partii była bardzo ważna rzecz poza tym troski świetnie pisał lin był przydatny w związku z tym jako ktoś, kto dostarcza tekstów zadziorny zawsze też pełnych animuszu Londynu gazetek wydawanych przez przez Lenina i partie, a podczas rewolucji okaże się, że dodatkowo to świetny organizator człowiek, który potrafi im pewną teorię przekuć praktyka taką miał świetne nawiązywano tych miast kontakt z ludźmi, którzy go otaczali, który chciał pozyskać to miało wyjątkowy talent, żeby wygłosić taką umowę, która trafi akurat tego audytorium historycy nie zwracają uwagę na to, że on czasami 1 dnia wygłaszał jedno przemówienie porywający tłumy następnego dnia nieco innym audytorium wygłaszał inne sprzeczne czasem w swoich tezach z tym z poprzedniego dnia i również porywał tłumy także sam nawet czasami zapomina o tym, o czym powiedział nam poprzedniego dnia, ale wysadzić powiedział, że efekt dość powiedzieć, że polityk nie powinien być niewolnikiem własnych słów, a więc już, że Trocki właśnie taką filozofię wyznawał, ale nie generalnie jego przekaz był spójny to co on pisał i to cała zawarł w swoich teoriach było spójne tak jak powiedziałam Enei to dlaczego pani doprowadziła ich jest sierpień roku 19 17, ale nie zdołał przyciągnąć Trockiego na swoją stronę wybucha rewolucja naj podczas tejże rewolucji Trocki odgrywa niepoślednią rolę jak już mówiliśmy on właściwie może zacytujmy Józefa Stalina, który pierwszą rocznicę rewolucji pisał tak cała praktyczną organizację rewolucji została przeprowadzona pod bezpośrednim kierownictwem przewodniczącego rady towarzysza Trockiego można całą pewnością powiedzieć, że szybkie przejście garnizonu Pietro grodzkiego na stronie rady sprawne wykonywanie zadań wojskowego komitetu rewolucyjnego partia zawdzięcza głównie i przede wszystkim towarzyszowi Trocki Emu znamienne słowa Stalin później fora kilka lat później zredagował po nich nikogo już nie co tak z pomniejsze role rany Trockiego, skąd się wzięła taka właśnie sprawność organizacyjna może warto jeszcze powiedzieć o tym w jaki sposób Trocki zachował się nieco wcześniej w 19 14 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, a Trockiego właściwie taką osobą na Nizinie zapewnił mnie nie przymocowaną nie niezależnie w gminnym błąkał się było inne w poszukiwaniu pracy najpierw mieszkał w Wiedniu po wybuchu wojny była osobą niepożądaną w Wiedniu przeniósł się do Zurychu próbował się zajmować dziennikarstwem Real w tych swoich pismach poddawał krytyce wojny no i to nie wszystkim się podobało, kiedy tam szkła mieszkało we Francji uznano, że jego pije zbyt teksty niosą defetyzm w związku z tym został deportowany został deportowany do Hiszpanii tam się też próbowały jakoś zaczepić, ale nie poniosły go prądy morskie prądy na drugą stronę oceanu atlantyckiego inny pojechał do Stanów zjednoczonych bardzo ciekawe było to, że on myślał, że tam zostanie na dłużej, ponieważ nie spodziewał się, że wojna przyniesie zmiany rządów w Rosji Rosja go oczywiście cały czas najbardziej interesowało jedynie zboża Ozime k widać jak ocena 2 tak jak widać to jego siłą poćwiczą wszędzie zdobywał doświadczenie jeszcze wcześniej przed wybuchem wojny był na Bałkanach jest, więc zgłębił też tak w sytuacji mnie w niespokojnym bardzo i takim hotelem motelem bałkańskim i tam też widział w jaki sposób ludzie się organizują przez miasto właśnie potem do Stanów zjednoczonych, gdzie również w bardzo burzliwe życie prowadził ciągle brał udział w spotkaniach odczytach budowały też taką grupę swoich zwolenników, by moje nie myślał o tym, żeby wracać do Rosji ale kiedy dowiedział się o tym, że była rewolucja lutowa że, że Car miesiąc później abdykował i to stwierdził, że musi wracać natychmiast i naprawdę niewiele brakowało, żeby spóźnił się na rewolucję październikową zresztą Marek nie historia nie lubi, kiedy się mówi gdyby, gdyby go zdążył i rewolucja nastąpiła tak jak pisał towarzysz Stalin Trocki odegrał tę morale nadal kluczową niemniej, gdyby nie zdążył, gdyby nie było wtedy w Petersburgu to kto wie jak by się potoczyły dalej losy Rosji został zatrzymany po drodze jeszcze do Rosji został internowany, więc ta droga do zbuntowanego Petersburga, w którym już wtedy odbywały się masowe manifestacje i 8 jedno w nastrój, bo taki, że nic tylko tych ludzi zorganizować i pociągnąć za sobą bardzo mało ciekawe to, że nie bardzo miał, kto to zrobić, bo przywódcy bolszewików, którzy wtedy już przyjechali do Rosji w słynnym zaplombowany wagonem zostali aresztowani częściowo, a Lenin i Zinowiew najważniejsi przywódcy uciekli schowali się na arenie w namiocie w szałasie mieszkał i czekał na wieści z Petersburga się z Piotrogrodu wtedy nogi przyjechał z troski, o którym z tym całym bagażem, który wyniósł pism, które zgromadził przez te lata tułaczki i różnych doświadczeń życiowych i politycznych również stwierdził, że to jest ta chwila, kiedy on może to doświadczenie wykorzystać i co zrobił udał się do jedno przede wszystkim delegacji rady piotrogrodzkiej przywitali go z otwartymi ramionami go przyjęli, ponieważ pamiętali, że on 19 0 5 roku sprawdził się na tym terenie mecz poprowadził przed ewoluować z tak i znali go, więc to doświadczenie też z 900 piątego roku tutaj się przed przydało i zobaczył szansy na przejęcie władzy, bo ta władza właściwie wymykała się rządowi tymczasowemu Kiereńskiego leżała na ulicy narzędziowej było podnieść na ulicy i Trockim gminne stwierdził, że koniecznie do delegatów robotniczych trzeba dodać delegatów żołnierskich i udał się do garnizonu Piotra grodzkiego tam miał też swoich ludzi jak mówi sytuacja była wtedy taka, że wszystko się burzyło wylewał, więc łatwo było cenę energii wielkość kół murować jakość i poprowadzić liceum, w którym kierunku, a więc niewiele trzeba było żeby, żeby tych żołnierskich delegatów też przyciągnąć na stronę bolszewików i stwierdzić, że bolszewicy mają prawo w związku z tym, że mają takie poparcie przejąć władzę i obiecać zakończenie wojny rzecz jasna tak to była bardzo ważna sprawa to była kluczowa też sprawa, dlatego że wojna trwała już któryś rok kosztowała Rosję ogromna tobym Rosja ponosiła ogromne straty zarówno straty ludzie jak też po prostu gospodarka, która była całkiem niezłym stanie w 19 1 3 roku jeszcze przed wybuchem wojny to wojna właściwie roztrzaskała tę gospodarkę i znana i na dodatek jeszcze zawaliła się wielka konstrukcja jak samodzierżawia tarczy i Car podał się do dymisji zrzekł się tronu abdykował nim nikt nie miał pomysłu w jaki sposób odtworzyć ten kilka różnych ideologicznych pojawiła się tylko ideologiczna one nawet była całkiem ustroju dla branży czynu miało powstać zgromadzenia ustawodawczego i żeby rozpisać wybory i zdecydować w jakim państwo ma być Rosja napisać ustawy o innych do tego gminne przygotowywano się przez kilka miesięcy nie mniej sytuacja była niesłychanie dynamiczna, a on może wice robili swoje to znaczy ich agitacją jeszcze zresztą wprowadzona podczas wojny na front się nim powodowało to, że moment ludzie nie chcieli walczyć chcieli zakończenia wojny zaś grodzkim udało się też przeciągnąć na stronę bolszewików wielu carskich oficerów po to, też, by potem miało mieć znaczenia, że tak kanon my wykształcona siła żołnierzy żołnierska przeszła na ich stronę to jest to było bardzo ważne to było kluczowe też potem, kiedy już przewrót październikowy odczyt zwane również rewolucją nastąpił, kiedy bolszewicy faktycznie przejęli władzę, a Trocki stał się 1 z najważniejszych osób w gremiach decyzyjnych i inny najpier w miało krótki kilkumiesięczny epizod jako komisarz spra w zagranicznych, a później został komisarzem Ludowym d s. wojskowych skok był marzec osiemnastego roku i on faktycznie zorganizował armię czerwoną tak jak pani mówiła 1 z jego pomysłów było przyciągnięcie do dowód tych struktur armii czerwonej byłych oficerów armii carskiej i to nawet wysokich Rank nie tylko my powiedzmy poruczników, ale także pułkowników, a nawet generałów i tutaj zaczyna się taki wątek, którym się, że warto pokazać się, bo on wtedy już się zarysowała się bardzo istotna różnica zdań pomiędzy nim, a Józefem Stalinem Józef Stalin zdobywał stopniowo na coraz większe coraz większe większą rolę odgrywał w partii, niemniej akurat krawat czy w czasie przewrotu październikowego nie wiadomo co robić na nie odgrywał na pewno nie grał pierwszych skrzypiec później powierzono mu m. in . na froncie południowym inny odcinek początkowo tylko chodziło o zapewnienie aprowizacji żywności potem jeszcze dołączono do tego sprawy wojskowe i Stalin popadły w konflikt z generałem, którego właśnie Trocki przesłał w ramach tej tego pozyskiwania carskich wojskowych do do współpracy i tu zaczął się konflikt ostry kąt Stalin chciał żeby im generała się pozbyć miał swoich ludzi miał Budionnego i Woroszyłow 2 to 2 nazwiska aktora potem w historię związku Radzieckiego odegrały ważną rolę Budionnego my znamy choćby z tego, że swoją armię konną poprowadzi w 19 20 roku na Polskę, a Klim Woroszyłow był bal najbliższym współpracownikiem Stalina przez przez wiele lat odgrywał właśnie ważną rolę jako ten, który kierował sprawami wojskowymi, więc jak z tego widać Stalin jednak swoje własne widzenie tego problemu przeforsował w inne tam jeszcze była taka historia coś działo tradycyjnie czy w ogóle grać jej okolicach Stalin stwierdził, że wesoło w, że generał był ten właśnie, którego Trocki promował nie nadaje się do niczego wysłał go do Moskwy czy do Petersburga, a oficerów, którzy też właśnie służyli wcześniej carskiej armii aresztował wsadził na barkę, która mianował go popłynąć w górę rzeki i nie wg niepotwierdzonych gminne informacji ta barka zatonęła w związku z tym Stalin się absolutnie wczuł już swój wyswobodził one z spod kontroli tych wojskowych i swoje swoje pomysły innych realizował, a stan oznaczający też przy okazji ratusz za chwilę Lenina Stalin miało obroty znaczy, by w miał wyczucie czasu wiedział, że tam państwo nowe tory się tworzy potrzebuje nie tylko armii, choć ona była bardzo potrzebna, bo inne wybuchła przecież wojna domowa i oprócz tego potrzebuje nowego aparatu bez tego państwa nie może funkcjonować warto przekonać się o tym, boleśnie Trocki, który będzie walczył bardzo popularny wśród narodu, ale w ogóle nie będzie popularny w kierownictwie tak Sellin wziął się właśnie za to, żeby można uregulować życie partii i aparatu państwowego swoich ludzi zaczął ustawiać na najważniejszych stanowiskach Trocki natomiast w był na prawie 1 , 5 roku z Petersburga wsiadł na słynne pociąg Trockiego to było takie kilkanaście wagonów wyposażonych w drukarnie radiowęzeł bibliotekę wszystko to co było potrzebne tureckiemu do pracy i troski jeździł po całym kraju w tym pociągiem do jednostek tworzył je bardzo często do jednostek armii czerwonej zaprowadzą porządek tam, gdzie tego porządku brakowało, a jednocześnie no i pracował też nad swoimi teoretycznymi pismami wydała mnóstwo ulotek zajmował się agitacją i to taką od podstaw agitację wśród ludzi pozyskiwał w szeregi armii czerwonej w ten sposób też były w taki jest taka słynna sprawa buntu w 1 z garnizonów, kiedy trojaczki właśnie przyjechał ze swoim pociągiem i kazał rozstrzelać co dziesiątego czerwonoarmisty za niesubordynację dochodów tak w ogóle okrutnym człowiekiem ta ale, choć bezwzględnym rewolucjonistą rosyjskim jeśli nawet przed rewolucją, a nie głosił takich ostrych idei to jednak wtedy, kiedy właśnie tworzyło się nowe państwo stwierdził tak samo jak i Stanin tak samo jak i danin, że utrzymanie porządku wymaga terroru, bo można manipulować można zarządzać społeczeństwem, ale najlepiej ze się zarządza strachem, ale najlepiej tak strach jest tym instrumentem, który pozwala na zarządzanie społeczeństwem ani tutaj nie odstawał od Ania Lenina no i później Stalin już się po przed swoją wybrał swoją WSW swój sposób swoją metodę polegającą na wielkim terrorze na ME, ale wielkiej czystce Trocki nie był taki sprawny w tych właśnie rozgrywkach, a para to i tutaj dochodzimy chyba do kluczowej kwestii to znaczy Trocki nie rozumiał tych mechanizmów, które doskonalił przez wiele lat Stalin byt osobą, która była ona ważniejsza na początku w państwie UE z Rosji radzieckiej potem w związku Radzieckim był niewątpliwe Włodzimierz Lenin IS jego stosunek do swych najbliższych współpracowników określał ich pozycje Lenin nie zawsze wiedział co ma robić, więc czasami wahał się czasami udzielał poparcia 1 czasami udzielał poparcia drugiemu, ale pod koniec życia można powie, że Trocki był jego 1 zaufanym człowiekiem uważał go też za bardzo zdolnego polityka takim i siłowym to zaufanie też okazywał, a oznajmia, że zraził, a dostać nasze zraził tak to, chociaż też uważa, że to sprawny człowiek i właśnie do takiego aparatu do dołu do zarządzenia aparatem to się świetnie nadaje no bo trzeba jeszcze powiedzieć że, o ile Trocki był właśnie miało szkołę realną ukończona poza tym przez lata zajmował się samokształceniem i był i uważam się słusznie za intelektualistę to Stalin pozostał na etapie wykształcenia seminarium duchownego nieukończonego został z niego relegowany inne za działalność rewolucyjną zresztą sam tron ski myślę o Stalinie, że jest nieokrzesany, że słabo mówi o rosyjską do końca życia z gruzińskim akcentem tak bardzo wyraźnym żalem no nie do pewnych rzeczy się nie nadaje no na pewno nie nadaje się do takich do tego, żeby się z nim dyskusję nad takim poziomie prowadzić jak Trocki zwykłą n p . z Leninem prowadź i gminie po tym, jak był zamach na Lenina to po pierwsze, kiedy trochę uszczerbek na zdrowiu Lenin poniosły im trochę się musiał wycofać się z działalności i właściwie już 2 000 na miesiąc sław płuc oraz Bartali, a potem jeszcze nastąpiły 3 wylewy czy ataki, którego właściwie wyeliminowały już całkowicie wierzcie w ostatni przebój skałach świadomości inni Lenin ostrzegał partie przed Stalinem, który widział takie zagrożenie dla tych wartości, które uważał, że trzeba dyskutować, że żołnierze partia ta kolektywu, że trzeba rozkładać odpowiedzialność się, ale widział widział właśnie, że Stalin dążył do tego, żeby wszystko żelazną ręką ścisnąć swoją, że będzie eliminował tych, którzy się z nim nie zgadzają troski się nie zgadzają to co było widać już od początku Stalin uważał że, jakkolwiek ma swoje zasługi to teraz właśnie tak się zbiegło to, że Lenin osłabł, gdy zmarł nastąpiła po nastąpiło prostą okres walki o schedę po nim jesteśmy po roku 19 2 0 czwarta Talaga jeszcze wcześniej skończyła się wojna domowa, którą bolszewicy wygrali potwierdzili swoją władzę, więc bohater wojny w czasach pokoju no to już nie jest taki potrzebne można oczywiście mówić, że jest ważną osobą, ale na, jakie zajęcia mu znaleźć, a troski ciągle chciałoby się odgrywać siły role czołową, zwłaszcza że chciał z swoje teorie wcielać w życie, acz nie było trochę tak, że mam na Trockiej liczył na to, że stanowiska czy władza zostanie mu wrzucona do stóp, że skoro naród go uwielbia to do niego przyjdzie i coś oferuje bony z tak zasłużoną dla ruchu rewolucyjnego dla ruchu bolszewickiego osobą, bo to też było także on nie czynił żadnych konkretnych działań, żeby rywalizować o tę schedę po Leninie sam fakt, że on nawet nie przybył na pogrzeb Lenina i to chyba wbrew obiegowym informacjom, że nie został poinformowany nie wprawdzie nie było go ne wówczas bodajże chyba w OFE z kraju czy był gdzieś na jego obrzeżach, ale on się tłumaczył, że go zmielone oczy podano mu niewłaściwą datę i dlatego nie przybył wskażą, że jego nie było, a towarzysz Stalin niósł leninowską trumnę na swoich ramionach taki wtedy zaznaczał, że właśnie on w jego ręce powinny być oddane umiemy oddana to scheda żyją też kontrolę nad kultem Lenina, który natychmiast po jego śmierci zaczął być uprawiane na taki sam się przyłożył do tego, żeby właśnie kult Lenina powstał natomiast kult Trockiego, która istniał troski było bardzo popularne właśnie przez to że chodził do ludu jednak rozmawiał i miał dobre podejście miał świetny kontakt zawsze z tymi nad starymi rozmawiał, ale le w Trocki był owładnięty jednak swoimi ideami swoimi teoriami o ideał było była rewolucja permanentna rewolucja światowa ono takim Global listę można powiedzieć o tym w swoim myśleniu bomb min twierdził, że można przeprowadzić rewolucję w krajach rozwiniętych również, iż najważniejszą uplasowało rewolucyjna jest klasa robotnicza i po to, zawsze podkreślał, czyli nawet jeśli wybucha rewolucja burżuazyjną naturą po proletariat powinien przejąć i swoje i o swoje interesy w podczas takiej rewolucji się dopominać także w innej odmianie u widział takie swoje zadanie, żeby nie ogranicza się wyłącznie do tego, żeby to w Rosji uczyli Raul zjadą widzę ogromną, a ogólnoświatowa żoną nieograniczoną wszędzie, gdzie tylko można zresztą bardzo liczył na to, że wygrana rewolucja w Niemczech to byłoby też stanowi jedno z wielkich rozczarowań Trockiego źle, że ta rewolucja się tam nie powiodła, bo chciał w Polsce również rewolucja przecież rozdmuchiwać z innym liczy na to, że podczas wojny 19 2 0 roku również tutaj przeniesiemy dyktatury proletariatu, jaka jedyną właściwą stronę też coś nie powiodą to kolejne rozczarowanie także Nanny EU też łatwej sytuacji jeśli chodzi o inne walkę o 19 2 4 roku, kiedy stanie się wzmacniał Lenin, a śnieg zszedł ze sceny historycznej i trwała w partii walka o to kto jest ważniejszy i kto będzie rządził na teraz z pewnością Józef Stalin uznał Trockiego za głównego przeciwnika skoro o pierwsze są już bowiem jak Stalin doszedł do władzy zawierał kolejne sojusze przeciwko kolejnym osobom, które były eliminowane i trochę był tą pierwszą osobą z sojuszem z nawiewem kamienie wam Stalina właśnie przeciwko Trockiego uczyli jak rozumiem Stalin uznał, że to jest ten, który może mu zagrozić się najbardziej skoro jako pierwszego postanowił go wyeliminować takie rzeczywiście przystąpił do tego zmieniający sojusze mogą na każdym zjeździe były jakieś inne inne sojusze, a i inni Trockim został pozbawiony zaplecza n p. przez Stalina Mao Stalin Ależ oczu takie hasło, że kadry, wieszając siłą, kiedy to kadry decydują o wszystkim i wiedziało o tym, jaką właśnie aparat czy po lesie należy nie tylko dbać o to jak wygląda pierwszy szereg, ale zapewniać drugi szereg i trzeci szereg swoich zwolenników Annie, a pozbywać się tych, którzy nie mają inne zdanie i dlatego n p. zwolenników Trockiego swego czasu na wysłał na placówki zagraniczne na dyplomatyczne po wymieniał kadry wojskowe w okręgach wojskowych dowódców wymienił n p. na tych, którzy byli ludźmi Trockiego na tych, którzy winni ludziom Stalina i przygotowywał grunt, czyli rzeczywiście to było nie tylko nie tylko dyskusja na zjazdach czy ciel dyskusja na ich łamach prasy, ale praca w terenie, ale praca w terenie właśnie były polegająca też na zadbanie o ten właśnie 02 03 . szereg Trockiego cały czas bardzo ważna w armii bardzo popularnej dom to był taki problem, który trzeba było się walczyć dosyć długo przed walczono to nie tylko ta właśnie dawna animozje polegająca na tym, że nie dopuszczać czy nie dopuszczać dawnych carskich oficerów, ale też w ogóle o tym dlaczego jest armia taka kwestia no właśnie Trocki, który się pali do tego, żeby podbijać cały świat i Anna zmniejszyły sztandar rewolucji wszędzie no myślała o tym, żeby ta armia czerwona się rozlało cel Ależ tak mam tutaj trzeba było też używać armii do podporządkowania budującego się czasem ludu Radzieckiego, więc tutaj Stalin też wiedział, że Emil Noll nie może nie może ulegać się z wizją Trockiego Trockiego taką wizją, którą on potrafił świetnie przedstawić właśnie w pod stale było podkreślając, że Trocki jest tak znakomitym oratorem, że po trafi na swoją stronę przeciągnąć w ciągu 1 5 minut nawet tych, którzy byli przeciwko niemu, ale jak doszło do tego, że w 19 2 9 roku 1 z bohaterów rewolucji zostaje uznany za wroga, bo prowadził działalność kontrrewolucyjną tak brzmi zarzut sformułowany w uchwale biura politycznego wszechzwiązkowej partii komunistycznej bolszewików był na to trzeba było jednak kilku lat to znaczy właśnie od tego 20 04. roku od śmierci Lenina do 20 09 . roku, kiedy mnie Trocki został ostatecznie deportowany ze związku Radzieckiego Tosia bywało też m. in. właśnie taki sposób, że nos Stalin generalnie przystąpił do tego, żeby mieć wokół siebie i wyłącznie zwolenników wykosił stopniową tych, którzy mieli inne zdanie na temat tego w jaki sposób, w którą stronę idzie kraj rad bym rzucił hasło budowania socjalizmu w 1 kraju, a czy ich właśnie w związku Radzieckim co stało, a w opozycji do tego na permanentny rewolty rewolucji, która się ma toczyć na całym świecie, więc stopniowo w kinach stanie się pozbywał tych którzy, którzy nie nie byli z nim na swoich sojuszników dotychczasowych, czyli tych tworzących wielką trójkę Zinowiew Kamieniew Stalin pozbył się ich ani tam przejściowo właśnie nawet próbowali flirtować z Trockim i jego wspierali no ale Stalin wiedział też, że działać należy bardzo są stanowczo jej nie cacka się ze swoimi przeciwnikami Nadieżda Krupska, czyli wdowa po Leninie swego czasu się przyłączyła, a nawet właśnie do tej opozycji anty stalinowskie w partii albo grożono jej palca pogrożono Jonasza z tego wycofała w ogóle się wycofała także wyposażone zabiegała o upublicznienie testamentu Lenina, gdzie było bardzo dobrze Trocki ma bardzo źle o Stalinie inni dostali doskonale zdawał sobie sprawę, że upublicznienie tego tekstu to byłaby katastrofa dla niego Stalin zresztą też doceniał to, jaką rolę odgrywa czarny PR i stosował takie metody wobec strat kiego nam z zachowały się takie ulotki bardzo prostym językiem pisane na zasadzie pytanie odpowiedź pytania odpowiedź czy szkalujące Trockiego 4 zdobywający gole, a jest on jest przeciwko, a skoro jest przeciwko to znaczy, że nie chce dobrze mi to takie ulotki po całym kraju się rozwoziły im Stalina zyskiwał, a Trocki tracił, ale Robert Nowak 19 2 9 roku Stalin jeszcze nie mógł Trockiego tak po prostu zabić jak będzie zabijał potem ma swoich kolejnych przeciwników tych praw siwych albo inny rzekomy, których on uważał za wrogów, więc deportacja ma w 19 2 9 roku Turcja, która jako jedyna zechciała Trockiego przyjąć potem będzie Norwegia przez chwilę potem Francja, choć skala tego kraju Trocki będzie musiał uchodzić n p . po co presją opinii publicznej, która niszczała się godzić na jego obecność w końcu mu ląduje w Meksyku, zanim został deportowany już, że w 20 07. roku, bo to jest bardzo ważna data został pozbawiony członkostwa partii wyrzucony został z gremiów partyjnych sama nie jak głosiła oficjalna wersja, bo jako opozycja zorganizował nielegalne demonstracje we wzór 19 2 7 roku to była dziesiąta rocznica rewolucji październikowej odbyły się 2 takie jak dzisiaj byśmy powiedzieli nielegalne demonstracje w Petersburgu i Moskwie nie no nic Stalinowi oczywiście się to nie mogło podobać, bo to była okazja do tego, żeby pokazać rolę Trockiego przejęciu władzy przez bolszewików on tam grał pierwsze skrzypce zastali bramę roli Stalina i Łaźnia co powiedzieć nam przecież tutaj się budował już jego kult bardzo mocno w związku z tym Stalin też zadziałał momentalnie urósł na opozycjonistów z Trockim na czele usunął z partii w styczniu o 20 08 . roku Trocki został wbrew swojej woli być pasem wysłany do Ałmaty i to było takie zesłanie lecz aby nieformalne on nie miał tam kontaktu z tym co się dzieje nie wiedział co się dzieje w Moskwie co się dzieje w Petersburgu ne odwiedzał go tylko jego syn i nowości jest on został w takim potrzasku nasz do momentu, kiedy Stalin stwierdził, że on jest niebezpieczny nawet ją Maciej Mizia napisze go pozbyć w ogóle z kraju i tak jak i Ania otworzyła marsz taka tułaczka po nabory najpier w Turcja potem w Norwegii na szkle to też do nich siedziba gminy on cały czas pisał cały czas pisały publikowała co doprowadziło do szału Stalina tak dlatego, że to była bardzo ostra krytyka tak zdradzona rewolucja osób Stalin rządzi tak został okrzyknięty zdrajcą, więc Norwegia się obawiała pogorszenia stosunków ze Stalinem i dlatego wolał się go pozbyć do tego masz z tego Meksyku pojechał tam zostało przyjęte przez tamtejszych socjalistów socjaldemokratów to dla obiecujących artystów liderka -li no i jej męża Diego Riverę no ale kampus cały czas działał to znaczy cały czas pisał IMG co gorsza zaczął pisać biografię Stalina, która ze względu na ja w, gdy brak sympatii chemii między obu panami no miała odbyć się biografią mocno krytyczną takiej nawet w drugim tomie, którego nie dokończył, bo już wysłannicy Stalin nam numerka uniemożliwili skutecznie, a to miał tam przeforsować taką wersję, że to Stalin otruł Lenina w związku z tym na absolutnie takie pisma nie mogły się być kolportowane ani na świecie oni już, tym bardziej związku Radzieckim ba nawet ociemniałych towarzysza Stalina, więc Nawrocki Jarosz wydawca nawet już zaliczkę otrzymał na poczet publikacji wszelkich starań Polski Stalin założył że, żeby pozbyć się swojego wroga, bo trzeba jeszcze powiedzieć, że to nie tylko była, a i nagonka czy akcja przeciwko Trocki Emu z jego nazwiskiem łączyło się pojęcie trockizmu i pod tym pozorem czy pod tym pretekstem Stalin dokonał czystki wielu było tych, którzy uczestniczyli w zbrodniczym spisku Trockiego ta zakonnica atakował po takim właśnie hasłem tych, którzy mieli inne zdanie powiedzmy to trudno ich nazwać opozycją nawet i potem pozorami pod tym hasłem pozbycia się tysięcy dziesiątek tysięcy ludzi na oskarżenie o odchylenie trockistowskie byli eliminowani nawet jeśli nie wcześniej nie słyszeli o Trockim tą przypisywano im taką zbrodnię jak właśnie odchylenie trockistowskie i to dotyczyło też były rodzinne Brodskiego właściwie w wszyscy byli represjonowani inni rodzeństwo dzieci 1 syn został rozstrzelany drugi syn jest z tajemniczych okolicznościach zmarł w Paryżu w klinice po niezbyt skomplikowanym zabiegu też były podejrzenia, że lekarze wysłani przez Stalina pomogli mu o przeniesieniu się na tamten świat 1 z córek, która nam pojechała do Berlina, żeby się leczyć się na wieść o tym, że ma wracać do do Rosji popełniła samobójstwo druga córka zmarła na gruźlicę uniemożliwiona Trocki Emu zobaczenie się z nią także tam losy tej rodziny były również na naznaczony tragedią, bo dostali się go wszystkich no kogo tylko mógł dosięgnąć ich od 30 09 . roku sowieckie tajne służby przygotowywały już bardzo precyzyjnie zabójstwo Trockiego, ale pierwsza próba, a on odbyła się nad ranem 2 4 maja roku czterdziestego, gdy światowa opinia publiczna interesowała się przede wszystkim upadkiem Francji, ale i grupa około 2 0 osób z pistoletami maszynowymi po prostu napadła na Villa bio ostrzelał willę, w której mieszkał Trocki, ale w rodzinie Trockiego się udało przeraża litewscy strzelaninę po prostu przy łóżku mówi i udało mi się przeżyć no, więc postanowiono wprowadzić się kogoś do willi, kto będzie mógł zaatakować znienacka tak się zresztą stałą cel ten pierwszy zamach praktycznie nikomu się nic nie stało nikogo nawet nie zagra znały tę kulę, więc potem tłumaczono tłumaczono, że to tylko mieli nas straszyć Trockiego ci napastnicy też związani oczywiście z rosyjskimi radzieckimi służbami specjalnymi, tak więc sposób miałby się nieco bardziej z morza i skomplikowane, ale bardziej skutecznego nadała środowiska Trockiego, który śmiał się na baczności, gdyż wiedział, że zrezygnował z żony zna go wieżyczki Bachor drażni cię okno zamurowano zjawy zaginął York cały cały czas także tam nie można było tak po prostu wejść dlatego radzieckie służby specjalne wymyśliły taki sposób, żeby do środowiska i tych najbliższych współpracowników Trockiego wprowadzić agenta i faktycznie to się udało Ramon mer KDR przedostał się z wkradł się nawet łaski Trockiego w ludzkich nią wbiło w miał opiniować go teksty metanu przynosił każdy bolid rządzą mawiali fabuła osoba stroju Trockim dyskutował gminne i pewnego dnia pod marynarką Marka dery przeniósł czekam i zadał 2 ciosy Trocki Emu Trocki żył jeszcze przez 1 dobę, po czym brat był świadomy nawet na wzrost mawiał tak ale, ale nie udało się go uratować ciosy Marka Webbera okazały się śmiertelne co ciekawe mecz kadry po odsiedzeniu dwudziestoletniego bodaj w wyroku za zabójstwo Trockiego pojechał do związku Radzieckiego, gdzie otrzymał Order i gwiazdy bohatera odebrał osobiście w 19 6 1 wyszedł na wolność w maju roku sześćdziesiątego drzew widać było, że w aktach, kto podpisał się po z tym zabójstwem, a wcześniej otrzymał też tytułem bohatera związku Radzieckiego, a on takt najpier w otrzymał potem osobiście odebrał, ale też był odznaczony Orderem Lenina i ten odebrała jego matka nieznana rewolucja nic tzw. etyczne komunistka zresztą związana z funkcjonariuszem sowieckiego wywiadu informatorka NKWD, więc sam to wszystko tak powiem, a ramą został zainfekowany przez matkę ideologią Trocki umieram Stalina odzyskuje spokój no poniekąd tak po, chociaż jego osoba zawsze Łysak lubił kończyć twierdził, że wyeliminowanie fizyczne już ostatecznie zakończy inne zakończyć konflikt 3 czy zagrożenie płynące ze strony gminy adwersarza mnie tutaj jednak tak do końca nie było, dlatego że Trocki miał jednak bardzo wielu zwolenników i inne, jakkolwiek Stalin swoje macki poprzez Kominternu po całym świecie potrafiły mąż sam trzymałby otrzymał bardzo wiele na pozycji KO Trocki zdążył jeszcze zorganizować taką kontr międzynarodówkę czwarta międzynarodówka kwarta czwarta międzynarodówka i i miał swoich zwolenników tam nie było także sam się wszyscy podporządkowali natychmiast woli Stalina, niemniej oczywiście swoje śmieci Trockiego te ruchy słabły i no w jeszcze było jedno niebezpieczeństwo płynące od Trockiego nawet po jego śmierci chodziło o jego archiwum one wyjeżdżając zabrał ze sobą archiwum Stalin nie był w stanie mu tego zabronić gminne i później, a służby specjalne polowały właśnie na NATO archiwom i część archiwum udało się Trocki mu wyrwać jeszcze za jego życie podobno wpływ aut w archiwum prezydenta Rosji są takie dokumenty Trockiego no właśnie wyrwane przez służby specjalne Stalina, bo to też było niebezpieczne opowiadało o tym, a w takich czasach, które potem Stalin przekłamań i przekuł swoje swój kult, a swoją wizję historii taka takie dokumenty mogły te mają wizje podważyć, więc lepiej było również tego tego się pozbyć Anna Boguszewska ośrodek studiów wschodnich bardzo dziękuję za rozmowę jestem zapraszana informacji Radia TOK FM, a my wracamy oczywiście po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA