REKLAMA

Czy wciąż trwa romantyzm?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-01-29 23:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
41:25 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
nasz kolejny ostatni już gość dr Tomasz Plata dziekan wydziału wiedzy o teatrze Akademii teatralnej w Warszawie autor książki pośmiertne życie romantyzmu i romantyzm to właśnie słowo klucz do naszej rozmowy rozmowy przed północą dobry wieczór w pani doktorze będziemy rozmawiać o w romantyzmie, który w, które w Polsce nad Wisłą jest wiecznie żywe jak Lenin, że nawiąże do mojej poprzedniej wsi, a rozmowy, która była o Trockim, ale Lenina też tam sporo innych Rozwiń » było my czy jest romantyzm dla nas Polaków, że basową formuła naszej kultury naszej obecności w kulturze zestawy bardzo bardzo rozległym zestawem wyobrażeń funta z maturą w sposobów w myślenia uprzywilejowanych nieustannie do nas powracających co więcej z taką formułą myślenia o kulturze bardzo niejednoznaczności bardzo bardzo rozległy się wszystko w Polskim romantyzmie można, a znaleźć można znaleźć i romantyczna miłość prądu romantycznego kochanka można znaleźć bohatera Narodowego można znaleźć sielanka jak wspomniałem sądzę w przypadku pana Tadeusza prawda romantyczną sielankę, a to właśnie twórczość 1 autora Mickiewicza można to wszystko znaleźć to pokazuje jak bardzo jak bardzo jest to fenomen rozległe, a właśnie jak wiadomo, że droga jest w Szekspirze boimy się, że Polacy mogą powiedzieć, że wszystko jest Mickiewicza w słowackich romantyzmie w Polskim romantyzmie, ale nie zgodzę się one mówią o fenomenie rozległy, że to jest tylko sposób myślenia o kulturze myślę, że ten sposób myślenia o państwie ona roi się nie wiem czy można użyć słowa społeczeństwo, bo jakoś mi to z zielonego pojęcia nie składa, że kultura z takim bardzo szerokim tożsamość, a także antropologiczną wręcz siłę na znaczeniu po 12 gmina nadal ma nasze życie zbiorowe to także 1 z fenomenów naszej kultury wyobrażenia zbiorowe, a w tym wszystkim ma tradycja romantyczna jest wciąż bardzo bardzo widoczna straty lub nie stać cię jak do tego doszło doszła chyba w ten sposób, że on w gruncie rzeczy Polski, że Polska para po Polska wyobraźnia zbiorowa Polska tożsamość zbiorowa tworzyła się jakoś równolegle z polskim romantyzmem to jest początek dziewiętnastego początek dziewiętnastego wieku, gdzie na polskość w takiej formie nowoczesnej nowożytnej byśmy powiedzieli właściwie się wykluwa się też bardzo paradoksalną sytuację, ponieważ jest to czas zaborów prawda to jest czas, kiedy różne narody europejskie powstają nowe ryzyka powiedzieć, że nie tylko my wygramy to, że zachodnie tak to jest moment, kiedy właściwie narody europejskie w tym w formie jaką, jaką w 8 do dzisiejszego dnia znamy formy współczesne się na wypluwa mają Niemcy wymyślają sami siebie właśnie wymyślają sami siebie gra powstaje takie wyobrażenie, że coś tak jak tożsamość narodowa, a może istnieć jest to wartość emancypacja wina co więcej po naszym problemem, a my w różnych częściach Europy świata dochodzi do ruchu wyzwolenia do ruchów wyzwoleńczych imienia i wartości narodowych właśnie, a my jesteśmy w tej paradoksalnej sytuacji, że tożsamość, jakby po bytu narodu byt bytu państwowego to niemal nie ma prawa nie macie już takie jak Polska na mapie na mapie Europy mimo to tworzy się tożsamość narodowa młodzież braster może jesteśmy podzieleni na auta etniczna grupa Polaków jest podzielona pomiędzy 3 SA pomiędzy 3 zabory to coś takiego jak to Polska tożsamość narodowa czy tworzy też proces, bo równoległych czynności równoczesne z, a wielkim wybuchem kulturę romantyczną miłość czy tego impetu impetu romantyczne sam początek sam początek dziewiętnastego wieku także z momentem kształtowania się nowoczesnej polszczyzna ciecz wlała się, że mamy jakiś wzory polszczyznę takie polszczyzna, którą posługujemy się od dzisiejszego dnia na to nie mamy lepszych wzorów po Szcze znani już na teksty romantyków ja nie jestem odległe tutaj takiego stwierdzenia, że w gruncie rzeczy nie ma lepszego wzoru polszczyzny pan Tadeusz Banaś, który nadal podejrzewam nawet w myśl, że licealiści, którzy po te sięgają mają nadal takie głębokie poczucie, że to jest wspaniała polszczyzna, a więc te głębokie głębokie głębokie doświadczenie polskości, gdzie się wówczas rodzi im się też z tego też powodu z tego też powodu ta formuła formuła na kulturę romantyczną jest tak jest tak trwała, a też powiedzieć to jest kultura, która się rodzi furorę w szczególnym momencie historycznym albumu jest największym skrócie to jest czas czas niewoli ten czas niewoli trwa nadal otrzymałem może mieć poczucie jakich podmiotowości politycznej, a przez krótki moment w dwudziestoleciu międzywojennym, ale to też moim zdaniem sprawa dyskusyjna lekkiego stopnia, a to poczucie podmiotowości politycznej wtedy jest przez szerokie masy wewnętrznie żonę Leona i pewnie od jakichś 20 paru lat prawda możemy powiedzieć jesteśmy na swoim, a do osiemdziesiątego dziewiątego roku w gruncie rzeczy ta formuła kultury, która powstała wobec zewnętrznego ucisku, a jest to czas aktualną cały czas tłumaczy świat w 2 Real ten wzór tła po bohatera Narodowego, który w gruncie rzeczy gdzieś tam w okolicach, gdzie w okolicach Dziadów powstaje prawda nasz mit mit Mickiewicz w gruncie rzeczy to figura ta figura wymyśla NATO ta figura jest jakby cały czas jakoś może tłumaczyć świat wręcz aż do osiemdziesiątego dziewiątego roku szef wprost programu żona jest cały czas to są powstania, a Nowak dziewiętnastego to jest powstanie warszawskie nawyku dwudziestym tak, ale już n p. nie no ale nie powstania społeczną w 1 900 piąte rok to z tego też powodu jest tak słabo obecne w Polskiej wyobraźni zbiorowej prawda mamy jakieś coś w rodzaju powstanie natomiast jest to, a zry w o charakterze społecznym Ania Narodowym dlatego zry w romantyczny musi zakończyć się klęską to po pierwsze, modzie jest w powiecie 900 piąte też nie był on już ogromnym jednoznacznym sukcesem prawda natomiast nie było nie było tam nie było zerowe pod podejmowanym imienia i wartości narodowych, a do tego też w gruncie rzeczy myślę, że gdyby, gdyby przeprowadzić badania głęboko pamiętam od 19 05 roku to pamiętam chyba nie wie, ale pamiętamy powstanie styczniowe w Rosji pamiętamy z po powstaniu listopadowym właśnie pamiętamy powstanie warszawskie szczur i przy pamiętamy też do powstania, które rzeczywiście zakończył się klęską to się wpisuje w handel kulturę model kultury romantycznej to też pokazuje bardzo ta kultura romantycznej przyległa do naszych cały czas jak bardzo jak u jak głęboka zasadzona nasze wyobrażenia społeczne zbiorowych i zastanawiam się, dlaczego skoro mówimy o tym, że w tym samym czasie, kiedy romantyzm był tym prądem literackim kulturowym obowiązującym w Europie i wtedy wówczas kształtował się narody nie tylko naziemnej włoskim niemieckim to ona zatrudniła to tak silnie LM, a Niemców czy Włochów nie przecież romantyzm to od Niemców pochodzi tam się narodzić się na Niemcy mieli czasu, żeby to przepracować też to nam, a teściowa pamiętasz jak mąż po późne 19 wiek druga połowa dziewiętnastego wieku w dużym doświadczeniem jest mierzyć jest już zupełnie inna prawda to jest tworzenie instytucji państwowych, chociaż tez Bismarck to jest jednoczenia jednoczenie jednoczenie mają państwo i tworzenia instytucji państwowych, które z cesarstwa Niemiec, ale to jest to, czego my nigdy nie prze nie przerobiliśmy prawda mamy do dzisiejszego dnia proszę zwrócić uwagę mamy wielki kłopot z z tym, żeby zrozumieć co to jest Leon instytucja pewnej trwałości prawda nie mamy wielkiego szacunku wobec na porządku instytucjonalnego mogły nie ma instytucji długiego trwania prawda, a on, więc te nasze kultury chodzi o kulturę popełnia to jest takie ma naj naj naj głębsza najgłębsze różnice pomiędzy kulturą polską kulturą niemiecką program ten stosunek do Rzymu, a on do instytucji właśnie, a romantyzm niemieckiej też wygląda on ma jak nieco inną postać niższe niż romantyzm Polski tanio bohatera i nie ma bohatera Narodowego, ale romantyczny kochanek tam jest głównie romantyczna znane RTR i to jest bohater miękki byśmy powiedzieli tak maszty z bohaterem, a bez trwałej jednoznacznej tożsamości na znaczeniu to jest ktoś Home run to później zresztą była analizowana trudno było, bo takie klasyczne teksty na pewno nawet w pierwszej połowie dwudziestego wieku, kiedy o, kiedy baba bardzo wybitni małym, abym interpretatorzy kultury niemieckiej zwracali uwagę na to, że a, że był romantyzm chciała porzucić prawda, bo on i Carl Schmitt taki filozof w bardzo blisko tkaniną związany z reżimem nazistowskim, a w latach trzydziestych, a napisał, że artykuł tradycję romantyczną właściwie trzeba przekroczyć, ponieważ uniemożliwia podejmowanie decyzji polityczne meandry Carl Schmitt mówił o decyzji niż Macio nabyć po politycznie skutecznym trzeba umieć podejmować decyzje trzeba to po to, prawdziwym politykiem jest bank ten, kto potrafi podjąć decyzję wbrew nawet wbre w ogółowi nośnik przekonywał, że decyzja, czyli Wola przywódcy jest ważniejsze niż prawo tak na to prawda, ale są to tekst ten tekst brzmi tak działa bardzo wyraźnie krytykuje tradycja niemieckiego romantyzmu właśnie jako tę tradycję tradycję z radomianką Hamlet z rwania tak nie zadań własnych czarnym z kolei izba może przypomnieć teksty, które po powstaniu w Polsce próbował porównywać się tradycyjnie polskiego niemieckiego romantyzmu prof. Krasnodębski osobowa w tej chwili dość bliska obozowi rządzącemu, a właśnie po, analizując indeksy Żółtowski pisał o tym jak by jak i jak wiele różni tradycje romantyzmu polskiego niemieckiego rośnie Polski romantyzm jest twarde romans to jest romantyzm, a wzywające do walki ojczyzn o majątek po heroicznym kochanką romantyczna jest ojczyzną, a my mieliśmy oczywiście prawda marszałek w Dziadach gusta, zanim stanie się Konradem jest tam, a jest postacią, jakby wprost wyjętą z tradycji, a na romantyzmu niemieckiego Alan później jako prawda Gustaw Gustaw umiera rodzi się Honorat no właśnie park romantyczny kochanek odchodzi w to miejsce pojawiły się bohater Narodowy, który bierze na siebie, a jednoosobowo podmiotową odpowiedzialność za całą za całą zbiorowość naj to są te wyobrażenia, które bardzo mocno w w Polsce wydaje mi się są obecne też one stanowią o tych różnicach pomiędzy różnymi narodowymi tradycjami romantycznymi Tomasz to tradycja niemiecka jest pełnia się w gruncie rzeczy bardzo bardzo dba bardzo odmienna od tradycji polskiej a gdy się mieli scharakteryzować panie doktorze na kulturę romantyczną to co byśmy do tego worka włożyli w czego byśmy nie włoży Harley ach, co w Polskiej kulturze jest istotnego, czego nie dałoby się wytłumaczyć jakimiś wpływami, a kulturę romantyczną, a tam szczególnie w czasach współczesnych mają być e -sąd może też, że został dobrze zrozumiana ja Niechcę pojąć tutaj państwo przekonywać, że tylko romans w Polskiej kulturze się, a wydarzyło to byłoby nie nie miało nieuprawnione, bo po prostu nie nie nieprawda śmiech, ale odcisnął swoje piętno bardzo nam wszystkim na niemal przeznaczyła, bo dość trudno znaleźć rzeczy nasz moja myśl jest taka, że jeżeli coś jest skuteczna i bardzo widoczne dominujące w Polskiej kulturze, a on to zazwyczaj widać w tym ślady doświadczenia romantycznego na w tej książce, którą napisał pośmiertne życie romantyzmu próbuję przekonywać, że to co się wydarzyło w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku jeździł uważany przez bywają przeczytamy to co świadczy o opiszemy spróbujemy coś przypomnieć to co się wydarzyło w Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku to właściwie każda każda taka narracja czy język publicznych, a to próbuje nazywać język publiczny, który został ktoś się wykształciły uzyskał pewną skuteczność na każde z nich miał jakiś w jaki sposób zakotwiczył się przebrała coś zaświadczenia o coś do doświadczenia romantycznie jako grobowiec romantyzmu pogrobowiec romantyzm czy romans faktycznie umarł w osiemdziesiątym dziewiątym roku teraz martwych wstaję trzon po prostu jakoś tak zastosował mimikra chińskim potem oczywiście pamiętamy myślę, że większość naszych słuchaczy również pamięta co najmniej jedno z najsłynniejszych dań polskiej kultury po osiemdziesiątym dziewiątym roku żyjemy, a stwierdzenie Maria Janion o tym, że paradygmat romantyczny i właśnie mniej więcej w osiemdziesiątym dziewiątym roku umarł na przyszły do historii test na Mariana w serii kilku tekstów właściwie to zdania w ruch na różne sposoby różne sposoby powtarzała, a ja spróbowałem to tekst odnaleźć jeszcze raz je przeczytać przeczytać na nowo i tam daj się odnalazłem coś ciekawego chyba niedostatecznie dobrze zapamiętane go Otóż Marian rzeczywiście pisze na o tym, że pewna formuła polskiego romantyzmu być może przechodzi do przeszłości, ale naszym zobowiązaniem jest to abyś, aby znaleźć inną formułę obecności tradycji romantycznej naszą w naszym życiu była i prywatne niepubliczne czy Mariana z 1 strony ogłasza jak Kresy PL w paradygmatu romantycznego z drugiej strony mówi i tak będziemy tym romantyzm namówić tak będziemy się nim posługiwać rzeczywiście tak w moim przekonaniu było i to nie tylko w tych miejscach, w których ten romantyzm najłatwiejszy sposób możemy dzisiaj współcześnie w życiu publicznym czy w kulturze polskiej od nas, bo oczywiście są miejsca, gdzie możemy go z dużą łatwością odnaleźć Wałęsie cała cały nurt religii smoleńskiej tak znany, a tamtego romantyzmu mamę i mamy strasznie to ten wątek rozwiniemy, ale to za chwilę, a tamtego romantyzmu mamy strasznie dużo, ale w moim przekonaniu ten romans widać także wielu wielu innych miejscach widać go można tak bardzo skrótowo nie tylko na polskiej prawicy, ale także na polskiej lewicy w Polskim centrum Nana różna, a na różne znane nam na różne sposoby, a w MOPS, ale w GM bierze powinienem to były można też wreszcie rozmawiać z opowiadać sprawę z pewnymi szczegółami, a w przypadku choćby języka polskiej lewicy to jest bardzo widoczna i reżyser przypomnimy w jaki sposób Polska lewicowy kształciła taką formułę na kategorie figura wykluczonego, skąd się działo, jaką figurą uprzywilejowaną bólu, porządkując swą dyskurs polskiej lewicy po osiemdziesiątym dziewiątym roku mętną w swojej książce próbuje to pokazywać po, a Inter pracujący następców Marii Janion z książki wobec zła, które się po ile dokładnie 8 0 tam na dziewiątym roku na operę komiczną Prometeusza Marian Pysz Tomiczek Mateusza, który z nich lewicowy w gruncie rzeczy to jest mi to tym Magda marzenia o tym, że się niesie się oświeca Lutra doraźnym Prometeusz, które niesie ogień niesie ogień na kaganek oświaty, ale też poprawności danych takiego loda zwykłego obrotowego oraz lustra Marian 20 0 osiemdziesiąty dziewiąty rok nie może być porzucenie mit Prometeusza mit Prometeusza musi musimy po zachować wierność wobec mitu Prometeusza, ponieważ wciąż mamy mnóstwo wykluły niesprawiedliwie wykluczany no i musimy w my musimy zachować wierność temu mitowi my ludzie lewicy w gruncie rzeczy nowe, ponieważ musimy za dbać o nią wykluczonego i te wasze pierwsze 1 z bardzo wczesny moment w osiemdziesiątym dziewiątym roku, kiedy tworzy się na język nowej lewicy, gdzie po raz Góra wykluczonego jest absolutnie uprzywilejowana to ty w tym dyskursie, a przepraszam czy Prometeusz jesteś bohaterem romantycznym, a on ma bardzo głębokie związki z tradycją kultury romantycznej tak narodził się nieco wcześniej, ale jeżeli z wnoszeniem do innej książki jak Maria Janion tańczyły ma Marian Kisiel też po osiemdziesiątym dziewiątym roku wraz z prof. Żmigrodzki z nową książkę romantyzmie egzystencja ma tam Prometeusz jest 1 z bohaterów romantycznych nastała serię, bo zgłaszacie wymienione w w i LPR figura Prometeusza w bardzo istotny sposób powraca w tradycji King oraz ich bohaterowie romansu ucznia, by jeszcze długo przed romantyzm, a figura Prometeusza w istotny sposób powraca w tradycji romantycznej Europejskiej w państwa w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku to jest jakby się to może trochę nie mamy czasu ani miejsca żeby, żeby o tym, opowiadać, bo zrobimy seminarium, ale na literaturoznawca z tej naszej rozmowy, ale i tak nasz Prometeusz jest 1 z wzorców w przez bohaterów kultury romantycznej tak jak Maryja chce go, a chce go widzieć namówi nie możemy zapomnieć o zmianie my nie możemy zapomnieć Prometeusza właśnie jako 1 z mody wzorcowych bohaterów i wyobraźni romantycznej w efekcie buduje pewien język po polskiej polskiej lewicy a, wyprowadzając Miazek z myślą na ściśle na ściśle romantycznego, a on też później kaleką kontynuuje też, by pan jak i spróbujemy napisać jakąś historię idei polskiej lewicy po osiemdziesiątym dziewiątym roku w takiej postaci, która nie jest, kto tę, która próbuje to lewica jakoś na nową w życiu publicznym, a zakład ćwiczyć to ta lewica, która nie jest tylko spadkobiercą, a on w automaty i z tą młodą lewicą prawne, które jakoś próbuje się na nowo ustanowić natomiast powstało ta figura wykluczonego stanowczo Lutnia absolutnie centralną skoro z koleje patrząc na książeczkę z jeszcze innego punktu widzenia, że spróbujemy się zastanowić wokół jakich wartości oko próbuje się ukonstytuować polskie mieszczaństwo po osiemdziesiątym dziewiątym roku 2, gdzie są to teksty kultury działają artystyczne, które jakoś próbują zanotować co jest wrażliwości polskiego mieszczaństwa czy 3 klasy średniej jak jak zwał tak zwał, a notowaliśmy Sobiechowi zresztą twórca tego filmu Santo tak definiował, o czym byśmy spójrzmy na pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy, a Andrzej Wajda sam mówił to jest fi to jest opowieść tożsamościowy dla nowej polskiej klasy średniej, a to jest film, który ma, które ma zbudować opowieść o tym jak nam jak Polska klasa średnia ma powstać czysta, ale romantyczna sielanka romantyczna sielanka, a o tym, dworku zamiast, o którym wszyscy marzą o swej książce próbuje analizować równolegle pana Tadeusza z wypowiedziami Donalda Tuska, a prawie, które pojawią się prawie prawie równocześnie prośba o polityce miłości choćby o tym, że mamy Kochajmy się kochaj dokładnie tak, a po byłby Donald Tusk podczas 2 kolejnych wyborach wieczorów wyborczych mówił tak, żeby polityka nie w życiu ważna miłość jest ważna neon ogłosił glony z nosił on uprawia politykę polityki miłości my rzeczywiście to jest wprost przeniesienie świadome lub nieświadoma, ale im więzienie świadoma to może ten w tym tym jest ciekawsza pokazuje jak głęboko te na wątki romantyczne w Polskiej kulturze są osadzone na tona co właściwie cytują Mickiewicza PL wasze pierwsze wystąpienie było potem ma jak zostało po Pa Pa Pa premiera ma to jest wystąpienie na majówkę na takie słynna wystąpień, kiedy mówi jeszcze grillować jecie grillować mamy sukces jeszcze grillować to jest jakby wprost przeniesione z filmu Wajdy oraz prof. Paweł Śpiewak powiedział, że Polacy po 20 0 7 roku poszli na grilla w ten sposób pan profesor opisywał tę sytuację uspokojenia społecznego czy publicznego po 2 latach dość takich napiętych rządów prawa i sprawiedliwości nasz cel przypomnieć jak się kończy mu jak się kończy pan Tadeusz w reżyserii Wajdy, bo to jest ta ikoniczne właściwie taki taka scena, która tłumaczy bardzo dużo ze świadomości polskiej klasy średniej po to jest pomylony z sali wszyscy ze sobą prawda wszystkie stany razem dla pana Zosia pyta pan po były pana Tadeusza GM AMO, a może wyzwolimy chłopów prawda może rozdajemy ziemię nawiedził chłopi też dołączyć ją do dechy handlowcy na koniec Ponar rozrywki mama klasowych woli chłopów nad klasą ponadczasowa sielanka prawdach, w której wszyscy znajdują swoje swoje miejscowa Noteć kręci pana do ulgi to pana Tadeusza jako opowieść o rozliczeniu dawnych win trudna, że ten ksiądz ksiądz Robak, który w, który zdradził, na które poszedł na współpracę z kina z rosyjskim prof. Dean był zdrajcą Narodowym w gruncie rzeczy pan Tadeusz jest opowieścią o o przepracowaniu win w zgodzie narodowej i marzył rozliczyliśmy dawne winy i w końcu w końcu możemy się sami ze sobą pogodzić miasto pokazuje jak z romantyzmu wyciąga się do z bardzo głęboko osadzone w naszej wyobraźni kultury romantyczny wyciąga się rozmaite wątki, aby na, a z nich budować aktualna narrację tłumaczące nasz świat go uzasadniając, a po prawej stronie sceny politycznej na poprawie staniemy sceny politycznej to co widzimy właściwie właściwie wszyscy próbował święcenie śmierć jako aktu politycznego, choć w NATO bardzo jest wyraźna bardzo jest wyraźna po katastrofie smoleńskiej, aczkolwiek ja bym się upierał, że katastrofa Smoleńska nie była początkiem budowania tego języka, ale zwiększanie norm prawa stroną właściwie czekała na katastrofę smoleńską to katastrofa Smoleńska, żeby ta danina krwi się pojawiła tak tak po polityka, jaką jako upust krwi i rzeczywiście to jest to, że to wyobrażenie było tam bardzo od bardzo dawna budowane, że poważna polityka to jest ta polityka która, a w przypadku które od polityka można oczekiwać, że złożą ofiarę krwi sam z siebie czy to zaczyna się w roku 19 8 9, kiedy inne nie powiem, że być może w pewnych środowiskach panuje rodzaj rozczarowania, ale fakt, że ta rewolucja przyniosła nie przyniosła chwiejne odbyła się bez ofiar lub inną jakość dla niektórych inwestorów obroty były także Jarosława Marka Rymkiewicza prawda wciąż wieszane także jest także na tych lata radnych drzewach niezawiśli ci, którzy grają ofensywnie jak Rosja musi się utopić w Jonasz rewolucja się w Gryfinie, a zgorszeniu utopiła to była taką tragiczną rewolucją Quazi rewolucja nie była rewolucją wrażliwość jej znaczenie jest dużo mniejsza tak, więc kiedy ta kre w się pojawia prawda, kiedy pojawia się polityk, którego o, których można powiedzieć o złożu z siebie ofiarę złożoną, czyli krzyż była to ofiara przypadkowo no właśnie, gdyby poczytać teksty, które na polskiej prawicy pojawiają się właściwie parę godzin po katastrofie polegli, a polegli od razu wdała, a od razu jest tłumaczenie sensu katastrofy to jest bardzo ciekawa nasz tekst nie wiem Tomasza Terlikowskiego, a także opinię prof. Krasnodębskiego teksty, które się pojawiają w środowisku teologii politycznej a, ale właśnie się pojawią naprawdę dosłownie kilka czy kilkanaście godzin po, a po katastrofie ta to Tomasz Terlikowski nie 10 12 godzin po katastrofie Europy pisze musimy się zastanowić nad głębokim sensem tej katastrofy nie traktuję tego jako przypadkowego wypadku tylko jako znak, który należy interpretować należy dezynfekować taki sposób, że akurat w przypadku Tomasza Terlikowskiego to przekonanie, że to Bóg nam Wesołek i znak dla nas, że jesteśmy narodem wybranym od razu bardzo się bardzo szybko uruchamia się uruchamiają się takie najbardziej tradycyjna, a skojarzenia z bardziej tradycyjnymi wątkami polskiego polskiego romantyzmu to może taki cytat prof. Dariusz Kosiński pisał tak przedstawiali metafizyczną wizję świata, w którym toczy się walka między złem, a dobrem i sceną jest Polska, a rycerzem dobra Lech Kaczyński, który został zgładzony przez zło metafizyczne i polityczne nagle coś co intelektualiści warszawscy warszawską krakowscy wiele lat temu odesłali do lamusa jako umarły paradygmat romantyczny wróciło bardzo żywym drapieżnym upiorem jeśli rzeczywiście Polska miałaby być narodem wybranym to w konsekwencji konieczne jest postawienie pytania, gdzie w chwili katastrofy był jej Anioł Stróż, ale właśnie ten ten paradygmat romantyczny wraca, a wrócił i jak, żeby do dzisiejszego dnia praw do Ameryki stopniowo się wokół paradygmatu romantycznego muszę ogromne część retoryki obozu rządzącego w tej chwili jest budowa ma już jest stosunkowo niewiele jest tam działań pomysłów, które by się w retoryce romantycznej nie zmieściły się aż do powiem jedno możesz, bo to małe, żeby było morze, żeby jeszcze trochę bardziej skomplikować naszą rozmowę o przekonanie także ani Polska lewica ani Polska prawica ani polskie mieszczaństwo nie byle nie były skazane na ma ona na nasz romantyzm ból właściwie dokładnie przyjrzeć się historii idei auto po mecz polskiego po czy historii polskiego życia publicznego po osiemdziesiątym dziewiątym roku to w każdym z tych środowisk były bardzo ciekawe propozycje intelektualne czy ideowe, które z romantyzmu miały stosunkowo niewiele wspólnego choćby po prawej stronie, a byli ludzie przybyli politycy, którzy do romantyzmu i daleko mieliby stosunkowo daleko no, a nazwiska Kazimierz Michał Ujazdowski choćby prawda po prawej stronie jeśli ktoś, kto właśnie bardzo docenia porządek instytucjonalny do trwałości instytucji, a ja swoje szanse znów spróbują prąd próbują powiedzieć, że kim, ale tam po początkowym gaz stanąć w początkowym momentem budowania nowego języka na polskiej prawicy po osiemdziesiątym dziewiątym roku było rozpoznanie dotyczące postkomunizm Bajona miał swoje zawartą pewną racjonalną my żyjemy ma jest coś takiego jak specyficzna kondycja postkomunistyczna, a że też jest coś takiego jak okres przejściowy, a za okres ferii neon, a to podstawowe rozpoznanie prawicowe Don Dodge i zostanie Jarosław Kaczyński w początkowej fazie swojej kariery politycznej w gruncie rzeczy był 1 z istotniejszych głosicieli Asia, a tejże idei, że nie zmieniło, a jest TIL idei głosicielem Justa przy czym ona w tej chwili po, ponieważ na rzeczywistość zmieniła mam zgłoszenia do idei już kończę w chwili ma cechy obsesji prawda nasz dom musimy wyrównać grzechy czy niesprawiedliwości okresu transformacji to rozpoznanie nawet gola i 90 teren o swojej hali w Essen sprawdzają się o to tutaj część część elity państwa komunistycznego rzeczywiście nie wchodzi na wysokie pozycje, a wzięła z majątku państwowego, a wtedy rzeczywiście to rozpoznanie miała jakieś mam na czym w lidze nie było łatwe do bagatelizowania taką odpowiedź na AM i to było moje w moim przekonaniu była jakaś podstawa do budowania w miarę racjonalnego i języka na polskiej prawicy tak rozpoznanie postkomunistyczne plus konserwatywne przekonania wartości instytucji z jakiegoś powodu ten język jest językiem na polskiej prawicy absolutnie niszowy w g nasion i Kazimierz Michał Ujazdowski w oka przez chwilę było, a wiceprzewodniczącym PiS są w tej chwili wpisze już od dawna, ale nie zna od dawna może nie odstępują od 1,5 roku zdaje się nie jest, ale przegrał też odchodził z zarządu Polska 2 1 tak, ale też był przecież współautorem właściwie autorem projektu konstytucji, a którą PiS swego czasu miał sformułowaną tezę słynny projekt, który zginął podczas ostatnich został schowany przez prawo i sprawiedliwość podczas ostatniej kampanii wyborczej czy było, jakby wysoko postawionym urzędnikiem Party partyjnemu, ale no właśnie o pewnym szczególe ma charakterystycznym rysie przywiązania do konserwatyzmu w takiej europejskim niemiecko francuskim wydaniu się po by byśmy powiedzieli ktoś taki w tej chwili w obrębie tej formacji właściwie się nie mieści nie ma racji bytu jakiegoś powodu do Polska prawica woli mówić językiem romantycznym miałem z jego powodu, bo może skoro wszyscy my z tego romantyzmu to taki jest po prostu Rolex trafia tak no tak naczelny to jest w gruncie rzeczy 1 z moich głównych tez walczy w Polsce nie dasz nie da się uzyskać skuteczności przekażę czy masową zrozumiała są tylko te zdania, które na wieki sposób na wyciągają doniczkę z tradycji romantycznej co z nią Europy marzy, by uzyskać, aby powiedzieć coś co będzie zrozumiała się wśród szerokich mas to trzeba się językiem romantyczne w jaki sposób posłużyć, nawet jeżeli się tam język romantyczny jakoś to co właśnie Donald Tusk z dużą sprawnością zrobił dla być może nieświadomie, ale jednak muszę to udało się od rzeczywiście odwoła do mitu romantycznej sielanki i wokół tego mitu romantycznego sielanki stworzył polskiego polskiego mieszczanina na dobre i nazwę Małopolski mieście nie tworzy się wokół mitu o pracy samostanowienia to tych wszystkich mitów, które są bardzo jak centralne dla obu burżuazji mieszczaństwa Europy zachodniej Ameryki latanie self Made man to nie jest ta mitologia mitologię polskiego ma polskiego mieszczanina, a właściwie ustaw swojego zarania to jest mitologia właśnie sielanki, czyli majówki Majów i w gronie rodzinnym na Zielonej trawce w nas przed dworku absolutnie tak ma być ten dworek, który właśnie nam przy PL świat, który świadectwa status mają majątkowe również, a on, ale my tutaj akurat nie ukrywam tu skały jakoś rozgrzesza zostają myślę, że z pełną świadomością wiedział, że musi się posłużyć pewnym językiem, który przepraszam swoją użyje niezbyt zgrabnego formułowania zrozumiały dla tubylców czy taki wytrych na ME możemy uzyskać jako śladową skuteczność polityczną otoczona mówić w języku, który będzie, za który będzie zrozumiały, który rezonuje tak czy Tuska on rozgrzesza go pan nie rozgrzesza myślę, że lewica powinna znaleźć dla siebie inny język to jest lewica wszędzie na całym świecie zajmuje się wykluczonymi, ale nie w ten sposób na nie na sposób u nas, a wyznaczyłby bliżej pan mówi o tym, że nam my niesiemy kaganek oświaty to rozumiem, że to jest takie pochylenie się nad wykluczonymi tak bardzo długie czarne listy można dużo paternalizmu ta Polska lewica powinna się oduczyć paternalizmu to po pierwsze po drugie myślę, że powinna nauczyć się mówić kategoria posługiwać się kategoriami interesu ekonomicznego w dużo większym stopniu nie wartościami symbolicznymi, czyli są wartościami uznania n p. prawda, żebym ja myślę też, że tożsamość wykluczonego nie jest dla nikogo atrakcyjna przy Polska lewica, która mówi zaopiekują się tobą, ponieważ jest wykluczony nasze zasoby tych ludziach nie chce być wykluczone, więc w efekcie tam po drugiej stronie z Larnaki zaplanowany jest milczenie prawda, a nikt nie da się podpisać jako jest to, że Nitras, któremu się, że jest nam udało tak jestem tym wyborcom projektowane w BOR są na lewicy, a ponieważ jestem wykluczony po batonik to po nich o sobie w ten sposób nie powie, więc lewica w ten sposób w gruncie rzeczy mówi, a wtedy się przyznał dr inżynierze mówi Don w jakim sensie do wdrożenia w próżnię do nikogo, a on w ten sposób uda się to też w jakim stopniu tłumaczy, dlaczego jej nie ma no się ten język mocy romantycznej prawda jest dużo bardziej powabne jak widać tam język, którym się PiS sporo po po po posługuje język sprawczości ten język także gotowość złożenia ofiary z krwi za wspólnotę prawda proszę zobaczyć jak jak to się z dnia w tej chwili wżyciu publicznym rezonuje i to co więcej szczególnie mocno rezonuje przecież na w tych środowiskach, które powinno być naturalnym odbiorcą języka lewicy prawda bardzo szeroki lud prawda klasa ludowa bardzo mocno reaguje na ten język romantycznej moce sprawę bezprawności właśnie, a on, a więc wydaje mi się, że język romantyczny szczególnie niebezpieczne dla tej postaci szczególnie niebezpieczne dla dla lat dla polskiej lewicy powiedział pan w pewnym momencie mam kilka wątków temu w i PKO BP do końca myślę, że nikt nie rozwinęliśmy, więc róbmy to teraz, że powiedz żem na początku lat dziewięćdziesiątych ani Polska lewica ani Polska prawica ani polskie mieszczaństwo nie są skazane na język romantycznego na ten paradygmat romantyczny powiedział pan panie doktorze inni, że pojawiają się politycy, którzy trochę inaczej uprawia politykę po jawią się nam, a pan poseł Ujazdowski ale jaki był jeszcze alternatywę w przypadku upra w w przypadku w przypadku po centrum wpłat mieszczaństwa to bardzo ciekawy przypadek już w gruncie rzeczy Marianki, że taką książkę, gdzie sugeruje, gdzie są Jazz, gdzie są możliwe, że nie jest możliwe zaplecze kulturowe, gdzie jest ten język, którym pasażerowie tanich może się posłużyć ten mit kulturowy, do którego może się odwołać się napisze książkę, która jest najmniej przeczytaną książką, jaką kiedykolwiek Maria Janion napisała, a ja się nazywa Odyseja wychowania i dotyczy bardzo mało wpław w Polskiej tradycji obecnego tekstu Goethego, czyli nie lata nauki wędrówki Wilhelma magistra jest taka klasyczna właściwie 1 z pierwszej powieści w tradycji kultury Europejskiej opowiadała o tytułowym bohaterze widzom w gruncie rzeczy wzorcową wzorcowy byliby tzw . Building sama mąż był opowieścią o dorastaniu wzrastanie w to jest 1 z postoju na podstawie tekstów kultury, który w ogóle jest nośnikiem idei bis dom Bóg jest tak bardzo tradycyjna w Polsce też mało znana stosunkowo realną bardzo mocno zakotwiczona, w które w tradycji kultury niemieckiej od od Goethego do współczesności właściwe tej w domu jakoś ram u nas w kulturze niemieckiej jest obecna Tomasz man bardzo dużo pisze o idei biedą, a także w gruncie rzeczy część jego powieści to są bierze ona teatr ochoty bić Don Juan na opowiadająca to jest bzdura to jest w gruncie rzeczy idea, a podpowiadający nam, że możemy kształtować sami siebie poprzez, ale kontakt z kulturą neony tworzymy sami siebie to jest gruncie rzeczy bardzo szlachetni sza wersja mitu self Made man ma przy czym celem nie jest to sukces finansowy tylko sukces duchowe chcę powiedzieć no ziemię krzewy kształcimy to będzie najszlachetniejszy, a także się wykształcił do tego, żeby podejmować odpowiedzialność za wspólnotę to jest 1 bardzo istotnych elementów miałem to na mitu bil do rąk, a Marian pisze z Marią Żmigrodzką tę książkę ewidentnie, licząc na to, że między Blidą będzie, a będzie towarzyszył mu procesowi wzrostu polskiego mieszczanina Polski oraz ilość promili w wodzie mielibyśmy znaleźć, a ten wzór, a o tematyce no to jest właśnie ta matryca prawda to jest ta matryca albo mieszczanin musi być definicji on właśnie za czerpie satysfakcję z dzieła w razie konieczne, ale moglibyśmy się oprzeć aut, których język moglibyśmy zaczęła to jest raczej my się pomysł polegający na ziemi nigdy wcześniej mieliśmy właśnie klasy mieszczańskiej trwało, a nie lalka Prusa w jakim stopniu na lato to też ostatecznie w UE Wokulskiego wygrywa impuls romantyczne na tym nad impulsami pozytywistyczna jak ja na taki najprostszy interpretacji tego tekstu, a on, a myślę, że pomysł na nią polega na tym, że właśnie osiemdziesiąty dziewiąty rok to co może być moment narodzone tu trzeba byłoby sobie dopiero taki działa napisać w jakim stopniu tak tylko żonie powstają też jakieś baba bardzo ciekawego po bardzo ciekawego powodu przy użyciu waga, a Marian wasz ostatni tekst, jaki opublikował on to jest list do uczestników Kongresu kultury zeszłorocznego ruch odbywał w Pałacu kultury i żona powoli powraca do tej myśli o niego napisze różnych rzeczach pisze o tym, że byłem uważa, że Polski romantyzm w wersji mesjanizm mesjanistyczne oraz na narodowej to jest coś, czego ona już może zaakceptować tak to jest mój brat Harry Smitha jest Charles, a inaczej rzecz choroba polskiego życia zbiorowego równocześnie w tym samym liście mówi musimy powrócić do idei biedą i tech no proszę zwrócić uwagę napisał 1 książkę opóźnień w bardzo ważnej wypowiedzi do tej idei biegną po to, przechodzi obok jakiegoś powodu nasz to absolutnie nie trafia nie dyskutowano nie ten wątek nie jest nie jest podejmowany, a więc moja, bo to jest trochę ta historia po podobnie jak w derbach przed nosem rozmawialiśmy o tym jak się układało życie duchowe intelektualne czy ideowe polskiej prawicy tutaj życie intelektualne czy ideowe, a Polski umieszczeni na układało się w taki sposób na samym początku lat dziewięćdziesiątych otrzymał pewną bardzo poważną propozycję ma sięgnie po IG blizna spróbuj spróbuj się w tym przejrzyj spróbuj się z tym jakoś o odnaleźć Zobacz to jest o tobie to, że jakieś dzieła powstałe po powstawały jakieś działało też nie jest tak Stefan Chwin napisał Hanny ma n p. program w odniesieniu do, a jakość, nawiązując do takich tradycyjnych powieści Niemiec i właśnie z katem gatunku biedą sama z początku z początku dwudziestego wieku to była ta próba właśnie gdybyż znaleźć jakąś taką dużą duże dzieło polskiej kultury, które jakoś do tej idei wracało to niewątpliwie Fin Fin tego a tego notatek tego próbował miała organizować Agnieszka Holland uczynić z tego ni z tego nie wyszło no właśnie jak się okazało, że nie chwyciło, a ich jakiegoś powodu to nie da nie uzyskuje żadnej skuteczność prawną maszyn Polski Polski mieszczanin właśnie dużo dużo większą intensywnością dużo większą uwagą to ucho jego zaczyna reagować jak to się kochaj kochaj mysz mex Donald Tusk ogłasza politykę miłości to nagle to jest to okazuje się skuteczna i społeczne ani wyzwania Mariana czytamy jest bardzo szeroko przekonały akurat na prąd Odysei Odysei wychowania myślę, że nikt nie pamiętam gniazda z dość charakterystyczne i dotąd książkami 1 recenzję n p. publikowane w jedno kiedyś ukazała w pierwszej połowie lat w, a dziewięćdziesiątych, więc był waszego to wyjątek tak do tego, żeby opisywać w doświadczenia ma doświadczenie rodzące się klasy nikt nie mówi, a nikt nie mówił nikt nie mówi nim do tej pory właściwego, a i tych języków byłą w centrum Tarnowa się każdy z tych 3 nowo wobec kioskarzy w każdym z tych środowisk, o których mówiłem mu kontr język wobec 3 kontr propozycja roku wobec języka Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA