REKLAMA

"Nie ma powodu, żeby blokować demonstrację pod ambasadą Izraela"

Analizy
Data emisji:
2018-01-31 18:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu pan Marcin Szwed z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dyrektor w na dzisiaj zapowiadana była demonstracja pod ambasadą Izraela organizowana m. in . przez ONR młodzież Wszechpolską i ruch Narodowy chodziło o to, żeby tutaj cytuje, a organizatorów wyrazić sprzeciw wobec słów ambasador Izraela Anna Lazari, która apelowała o zmiany nowelizacji ustawy o IPN i podkreślała, że Izrael traktuje tę Rozwiń » ustawę jako możliwość kary za świadectwo ocalały z zagłady w nurt narodowcy chcieli w ten sposób zwolennicy RAŚ jak rozumiem poparcie dla tych przepisów i sprzeci w wobec RM polityki Izraela i wsiami komunikacji, jaką w tym momencie obserwujemy w no ale do tej demonstracji nie dojdzie w PRL, mimo że jeszcze wczoraj rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska powiedziała jeśli będzie to pokojowa demonstracja to ona ma prawo się odbyć Alijew, ale jeśli będą nawet najmniejsze przewinienia to absolutnie trzeba będzie podjąć stanowcze kroki w tyle tylko, że z rzeczniczką rządu nie zgodził się w błąd IKEA konkretnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1, a jego przedstawiciel Klich wojewoda Mazowiecki wydał takie rozporządzenie, które w faktyczny sposób uniemożliwiło w organizację tego protestu w ich, zanim zapyta naszych gości, a o to czy to jest zgodne z prawem to co się wydarzyło i co to jest też po prostu w porządku to chciałabym, żebyśmy jeszcze wspólnie posłuchali co mówił dzisiaj na konferencji prasowej Robert Winnicki 1 z organizatorów niedoszłej demonstracji prezes ruchu Narodowego i również posłuchać postępowanie wojewody na polecenie polityczne rządu May jest ograniczanie swobód obywatelskich jest skandalicznym niedopuszczeniem do rzetelnego głosu w debacie publicznej Mel i stanowczo się temu sprzeciwiamy tak mówi Robert Winnicki poseł i prezes ruchu Narodowego w z nami Marcin Schwarz Helsińskiej fundacji praw człowieka w wojewoda nie zakazał tej demonstracji tylko zamkną ulice co to jest za rozwiązanie prawne tak jest to pomówmy o rozwiązaniu potem będziemy je oceniać i pewnie potępiać, a więc może w kilka słów o tym w jaki sposób można zakazać zgromadzenia, więc mamy 2 tryby ogólna dotrze też brak jest zgromadzeń tryb zwykły czynić trzeba z pewnym wyprzedzeniem 7 , 1 zgodnie zawiadomić organ, czyli prezydenta miasta, a chęć zorganizowania zgromadzenia wówczas w ciągu 9 6 godzin prezydent miasta może wydać decyzję o zakazie, tak więc możemy się odwołać styki superszybki tryb, który ma nas doprowadzić do kontroli decyzji przed terminem zgromadzenia drugim co do tego nie doszło jak herezja duże miasta umywa ręce nie zajmowała się już z niego wyczytałem tam zgód ta zgromadzenia być związane z drugim trybie czy w trybie uproszczonym przed takim, gdzie areale demonstracje stosunkowo mała nie powoduje utrudnienia w ruchu takiej organizacji takiego od takiej demokracji w ogóle nie może zakazać prewencyjnie tak powiem tylko możemy rozwiązać, jeżeli w trakcie żyje tak dochodzi do ich naruszeń prawa jazdy było w trybie, prosząc rzeczywiście nie można było zakazać wcześniej w dole w życie, bo tak, bo ma on rację mój błąd dlatego, że to była reakcja bardzo szybka tych organizatorów na wydarzenia i na wypowiedzi przedstawicieli izraelskiej w związku z tym, że nie było mieli czas na to, żeby zgłaszać do ruchu była spontaniczna była zarejestrowana za tak tak, ale z tych z tych możliwości dynie na czytanie nie jest zakazane kryteria zwartej tego zgromadzenia nie można było niegdyś związana goście nie doszedł do, a rozpoczęcie, więc skorzystano z kolejnej możliwości, więc wydano tzw. wojewodowie tzw. sporządzenie porządkowe co to w ogóle jest sporządzenie porządkowe zgodnie z konstytucją aktami prawa powszechnie wojującego sam nie tylko ustawę czy rozporządzenia przykład, ale też akty prawa miejscowego na terenie Afganistanu jest Redan i w taki jak remisowego Magda na zadane przez jednostki samorządu czy prezes rady miasta jak i organy administracji rządowej czy tym przypadku wojewodę i gdy mamy ustawę o dniu o wojewodzie i administracji zespolonej Stefan Długosz dziesiątym daje możliwość wojewodzie wydawanie tzw. rozważany porządkowych w zawieszeniu logowania w przepisach powszechnie obowiązujących, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia zdrowia mienia zapewnienie porządku spokoju bezpieczeństwa publicznego wydaje chodzi o takie sytuacje tak to się z w nauce prawa interpretuje, gdy mamy jest niezła sytuacja nieprzewidziana takiego zagrożenia takie, które są wymienione wartości bezpieczeństwa państwa, a istniejące przepisy prawa 8 więcej Gamrat ustaw nie pozwalają na zapobieżenie takiemu zagrożeniu jasna, gdzie jest takie narzędzie do dostosowania w sytuacjach nadzwyczajnych, których 3 przepisy nie przewidują, a możemy dzięki rozporządzeniu porządkowe mu reagować na nie zabijał z ciekawości sprawdziłem, jakie takie, jakie ze sporządzania tego typu były wydawane w poprzednich latach więź 20 1 1 roku w wojewoda przemysł jest emitent informował o 1 typem sporządzeniu chodziła jakiś tam szczyt państw Trójmorza, że i rozporządzenie zakazywał przewożenia w okolicach tego właśnie szczytu jakiś niebezpieczny materiał samochody się zarabiać i to było takie decyzje wąskie prawda jest tutaj mamy do czynienia z aktem, czyli do końca uzasadniony tymi tymi przesłankami do 1 państw przypomnę o tym, też informujemy cały czas TOK FM chodzi o zamknięcie kilku ulic w i tam zakaz ruchu kołowego i pieszego na dodatek nie tylko na dzisiaj na ten czas niedoszłej demonstracji, ale aż do piątku do północy ścisłe centrum Warszawy kilka ulic wokół ambasady Izraela zostało wyłączonych z ruchu kołowego i pieszego z wyjątkiem oczywiście mieszkańców tak to za sposób jest z Lechem przy czym w świetle tej technologii i tej istoty rozporządza przepisy Frąckowiak wiceprezydent można uznać, że były takie nadzwyczajne okoliczności wykorzystania właśnie wyłączenie z ruchu na cały tydzień tak w derby to jest aż do 5 lutego w z kilku ulic Warszawy na zwężenia nabywcy jego się przecież nie dzieje z OC mogą zasadniczo dostęp rośnie też tego nie rozumiem, bo w dna dziś jeszcze gdyby byli w rozmaitych stronach wytrych chcemy uniemożliwić demonstracji w tym, żeby do niej w ogóle nie doszło, bo on Flynn wyobrażam sobie, że nasza polityka w alei dyplomacja musi tak mocno ucierpią nabył jeszcze bardziej ucierpiały, więc zamykamy ulicę ale dlaczego to jest na tak długi czas nie wiem, ale też poza tym zwróćmy uwagę, że ten przepis milczy w zakresie nieuregulowanym w innych przepisach o miejsce tak, choć tak w sytuacji, gdy nie można zapominać o innych przepisów już istniejących ustawowych zapobiec, ale mówiła, że nie da się, ale tutaj na salę można było skorzystać z tych znaczka z rozwiązaniem zgromadzenia o jego organizacji, gdyby doszło rzeczywiście takich ekscesów Och, Ela mówi jako prawnik, a politycy wiedzą swoje jak już rozpoczęłoby się to zgromadzenie pojawiłyby się różne napisy i transparenty to już byłoby byłaby rezygnacja była ostra stać byłoby to rzeczywiście trudnej sytuacji można różnie oceniany za zadanie za noże, ale do końca są to jest cała pomysł, żeby zamykać ulice i w ten sposób uniemożliwić demonstracje to oceniać w Majdanie Mistral działanie nieproporcjonalne nie znają mnie nie, znajdując uzasadnienia ani się tego przepisu, gdyż jedne z konstytucji interesują go zaznaczyć, że ten akcent wydać rozporządzenie porządkowe tak jak wszystkie akty prawa miejscowego podlega kontroli sądowej można zaskarżyć to osoba w tym interes prawdy Radzio zanurza do sądu nie można wcześniej z wojewodą sama się spierać co zaczyna ale w jaki sposób wyraz sam się bez chodzi o to, że można zaskarżyć do sądu administracyjnego taki sam raz tajnych akt sąd w, kiedy trzeba było najpierw wezwać wojewodę do usunięcia naruszenia prawa teraz już po reformie kodeksu postępowania ówczesnego prawa SMS-em przed sądami jazzmani nie ma takiej konieczności można złożyć skargę do sądu administracyjnego, który powinien ocenić legalność takiego takiego aktu i może go uchylić ciekawa jestem przy wygraliście pewnie, zanim sąd zabierze na frustrację, jakby ich znaczenie naboi z sandacza wygodnego nieskończoną wiedzą, ale wierzę w to, że warto jest różna, że zaskarży do schodów na brak oznak pana przyszłość oni już nie, aby nie dopuścić wybiega się wznosić to jest właśnie klucz sprawy z jak słyszeliśmy, że tkwią na Roberta Winnickiego mówił on o ograniczaniu prawa do do demonstrowania Najda stan kłopot myślę, że bardzo wielu słuchaczy słuchaczek w ich w momencie, kiedy usłyszał, że do tej demonstracji nie dojdzie to odetchnął z ulgą nawet przyklasnął myślała władza zabrała się za lata narodowców, bo za każdym razem, kiedy oni wychodzą na ulicy dochodzi do rzeczy potwornych albo psiak, a na pewno łamiących prawo no ale tutaj doszło do prewencyjnego zakazania demonstracji i i jak to oceniać świetne właśnie z wolności zgromadzeń i mnie i prawa do demonstrowania swoich poglądów publicznie to w systemie prawnym są przepisy, które umożliwiają, jakby radzenie sobie przez państwo z organizacjami skrajnymi organizacjami pewnie w ten sposób lepiej się jakimiś skrajnie prawicowymi czy przed lewicowymi wezmę jest to pierwsze nadzór nad stowarzyszeniami sama organy nadzoru n p. starosta, który może zwrócić się da może nas ukarać tak nie jest może zwrócić do sądu nawet o wykreślenie takie legendy z rejestru, czyli delegalizację PiS partia polityczna wówczas mamy kompetencje Trybunału kasacyjnego delegalizacji partii, ale też zniżek są indywidualne są dane mogą być ukarane REIT-y zgromadzenie może być zakazane, jeżeli będzie naruszenie prawa w Agorze związane z taką, że jest w toku postępowania z tego zgromadzenia dochodzi do naruszeń prawa także te przepisy samo jedzenie nie ma konieczności sięgania po to jest takie przy nadzwyczajne działania domy trzeba sobie zawsze ze strony z tego, że wolność słowa czy przez trzecie walne zgromadzenia wiąże się z tym, że będą promowane nie tylko hasła, z którymi się, a społeczeństwo zgadzać zgadza się także rozpalać też dnia też takie emocje dość kontrowersyjne jakieś skandaliczne rzeczy zwyczajnie głupie, więc niestety, jeżeli decydujemy się na wolność w odzywa się zgromadzić Warcisława to też musimy się zgodzić na to, że także grupy są mi się nie fundamentalnie nie zgadzałem jednostek w no tak, ale to jest coś to nie jest w okno to nie jest takie proste, bo jednocześnie wiemy w rzecze samymi ludźmi ONR młodzież Wszechpolska różne ludowe odpowiadają za organizację marszy 11 listopada podczas, których dzieją się rzeczy straszne hasła, które są wykrzykiwane w ty ty też transparent, jaki tam się pojawiają no to wszystko mam na to są wszystko paragrafy wtedy policja nie reaguje wtedy też te marsze regionie mimo tego powtarzającego się tego w scenariusza wciąż są legalne, więc jak w takim razie podejść do tego typu sytuacji na przyszłość, kiedy spodziewamy się, że po raz kolejny uczestnicy będą łamali prawo innych rzeczy w takim razie wtedy można w jaki sposób zapobiec prewencyjnie, zabraniając im demonstrowania nawzajem podział rzeczy zgromadzenie uproszczone to nie naleje, ale nie jest nośny jest wymarzonym 11 listopada to jest dużo wcześniej przygotowywana impreza w Chinach, więc ma zaś tylko 14 prawa o zgromadzeniach, mówi że można zakazać zgromadzeń prewencyjnie właśnie, jeżeli jego cel naruszona nasze zasady związania się, jeżeli odbycie naruszałoby przepisy karne, że bycie mogłoby zagrażać życiu zawita gracze Santosu tak uprzednio, ale to są przez rok regularnie co pan wymienił to nie stoczymy mówi bojowe tylko o tym, że po fakcie wiemy, że w czasie ma Rysiu dochodzi do różnego rodzaju ekscesów incydent, jeżeli po fakcie wiemy, że należy pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które nas odpowiedzialny, ale czy możemy wyciągać wnioski na przyszłość ich wkład w następnym razem tym, że organizatorom zakazać organizacji marszu byłaby to dla mnie on wiele, bo za nami wątpliwe z tego zanurzony jest takie cechy w w przewidywanie na przyszłość w efekcie tej zachowa taktyka trochę nas nie wstydzę może na wyrost nawet raz już jest umowa taka trochę ustawa o bestiach, gdy się w, gdzie jest sprawdzamy czy ktoś jest rada groźne dla społeczeństwa czy nie tego samego dnia wolności tak samo dobrze mówili czy ktoś w przyszłości sałatek czy inaczej na tej podstawie nie może ze zgromadzonej znaki czasu, by nie mógł grać zgromadzeń z tego względu, że były też ekscesy Tadeusz nigdy nie mogą, więc z tym związane z solidarnej jest wątpliwe natomiast tak jak powiedziano są mechanizmy umożliwiające wyciąganie konsekwencji wobec osób indywidualnych wobec osób prawnych czy stowarzyszeń, które takie, a takie zgromadzenia nie zerwały, więc być może to jest rola właśnie dla tych organów nadzoru każdy każde Stowarzyszenie ma taki organ nadzorczy może sprawdzić w krajowym rejestrze sądowym z i być może oni powinni jak wicekonsul razem bez nich znów grać z przepisu należy, iż cenzura prewencyjna postaci właśnie takiej z zakazywania zgromadzeń inaczej raczej bym tego nie wierzę a gdyby ruch Narodowy złożył skargę do sądu na wojewoda na tę decyzję wojewody w to Helsińska Fundacja byłaby skłonna dołączyć do takiego procesu i wesprzeć ich w tym jest pytanie do zarządów decyzje bez kluczyka nie dam radę samego wyczynu rekomendował czynnik nie rekomenduje do takiego przyłączenia się Seneka da, żebyśmy złożyli opinię przyjaciela sądu jest nie wstępowali w nie wstępowali bezpośrednio na ME złożyli do sądu opinie w tej przestrzeni standardy w międzynarodowe wskazują, że tak jak prawny był tutaj narusza konstytucję konwencję w no dobrze co nie będę już naciskać Marcin Szwed z Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuję za całą analizę prawną wbrew państwu zostawiam w do oceny czy wojewoda Mazowiecki postąpił słusznie już nie ze względu na przepisy twarde i tylko takie taki ludzki odruch zakazywania narodowcom manifestowania pod ambasadą Izraela można leżeć działoby się tam rzeczy straszne z drugiej strony co z wolnością zgromadzeń i co z tym, o czym mówi nasz gość, czyli w cezurą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA