REKLAMA

Co zawiera projekt „Polityki społecznej wobec osób starszych 2030”?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-02-02 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz o w studiu jest już kolejny gość dr Rafał Bakalarz czy badać polityki społecznej z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry trener chciał, żebyśmy nie porozmawiali już rozmawialiśmy kilka razy o opiekunach dorosłych osób niepełnosprawnych rozmawiamy tak wiele razy, dlatego że nie za wiele niestety się zmienia ideałem byłoby ich postulaty wciąż pozostają niezrealizowane ale zanim do tego Rozwiń » przejdziemy, korzystając z tego że, że możemy porozmawiać z szamba nowo wrócić, żeby słuchaczom bracia Szymko Mikorski komentował czy swoją opinią się podzielił na temat przedstawionego kilka dni temu przez rząd przez premiera Morawieckiego ranny takiego dokumentu strategii polityki społecznej wobec osób remont starszych to jest strategia 2 0 30 min wg rządu co jest istotne, żeby powiedzieć do 20 50 roku ponad 40 % Polaków będzie miał powyżej sześćdziesiątego roku życia 40 % Polaków powyżej sześćdziesiątego roku życia to będzie prawie 14  000 00 0 ludzi i to ten dokument, a wychodzi naprzeci w temu wyzwaniu w tym z gminy w rzeczywiście Girls in te moje prognozy demograficzne, które właściwie, w których takie ogólne, jakby kierunek właściwy jest znany od władzy od dawna wiadomo, że polskie społeczeństwo się bardzo szybko starzeje i CIT proporcje z ludnością waszym będą szły w tym kierunku rzezie coraz większy udział będzie osób starszych to one wymagają takiego myślenia strategicznego ani nie tylko rozwiązywanie bieżących problemów, ale także z Wilna patrzenia w przyszłości i projektowania pewne jest pewnych instrumentów prawnych instytucji w tym sensie uważam, że jest potrzebna aż 3 tworzenia tych dokumentów też straż tragicznych przyczyna bąbli im wcześniej Belgrad też pod koniec 20 13 roku o innym przyjęto już strategie oraz ówczesnego Uwe ówczesnego rządu podaży do 20 2 0 roku ten ten dokument z o obecny on jak się przyjrzymy to on wiele podobnych elementów zawierane są trochę winny sposób przedstawione uporządkowane w nie nie chcę tego jakoś zanegować, bo być może być może ad tak też stoi za tym jakieś jakaś jakaś inna logika jest natomiast leży, więc uważam, że SN tutaj cer propozycja poza tym, że rząd mówi wiemy i słyszymy czy to dobry dzień to jednak wiele opinii w tyle osób zwraca uwagę maturzysty z bardzo ogólny na razie dokument jest na razie ta leży gdzieś się takim konkretnego z tego wynika, że oczywiście zasadna dawno, za które można bez tego poprzedniego postawić, że to są bardziej z założenia pewnej strategii, na które pewien fundament, na którym dopiero należałoby zbudować taką całościową strategię, którą ja bym rozumiał niekoniecznie nawet 20 3 0, bo to tutaj też bardzo trudny daleki horyzont, ale mogła mogę być na kończynach naiwna gdzieś na najbliższe lata ale, żeby zawierała faktycznie pewien harmonogram działań dziś pewne podmioty odpowiedzialne może bardziej konkretnie instrumenty, które same przewidziane z UE i no właśnie przełożenie tych świętych tych tych założeń, które je wg mnie są zasadniczo słuszne to co tam wyczytałem w tym dokumencie, ale na przełożenie na język konkretu i stopniowe wdrażanie trochę tak jak zrobiono przyszłością politykę wobec niepełnosprawności z tym programem zarządza życiem ona oczywiście też mam mnóstwo szczegółowych w VAT nie wszystko obejmuje natomiast nos spełnia moim zdaniem te, które w te cechy właśnie takiego dokumentu straty lub kompleksowego programu, za którym idą w konkretne kroki, aby tak się stało i tutaj krótko w związku z tym, że na razie nie mamy konkretów, ale rozumiem, że ogólnie myślenie to polega na tym, że to przygotowanie się na to wyzwanie demograficzne taka szeroka polityka senioralna zawiera w sobie elementy zdefiniowanie, że to są wyzwania z dziedziny służby zdrowia z dziedziny rynku pracy w Niemczech są też tak jeszcze tak, że jest tam szereg działań w zakresie uprawnień aktywizacji społecznej uczestnictwa, które też się pojawia w podtytule tego zamysłu uczestnicy z Solidarnością międzypokoleniową i co jest ważne szczebel cały ten dokument co opiera na takim podziale na instrumenty ogólne do osób starszych ogólnie w tym się właśnie mieście m. in. te kwestie, o których pani powiedziała i drugi taki bardzo mocno wyodrębniony blok to są te działania na rzecz osób starszych, które już straciły samodzielność i jego opiekunów i to akurat ten zabieg, czyli takie bardzo mocne wyodrębnienie jako 1 z 2 filarów tej polityki właśnie działanie na rzecz osób niesamodzielnych lato upał upatruje w tym pewne nadzieje, że być może ten obszar, w którym szczególnie dużo jest takich zaniedbań w LM będzie, jakby bardziej tak w mocno zamazany zaakceptowany, a także działania są teraz najbardziej kluczowe pierwsze działanie dla pana, gdy miał odpowiedzieć już tak konkretnie strategia jest w Groznym kolejna poprzedni rząd miał swoją ten rząd ma swoją kolej teraz czas działać to co też coś co równie powinno być zrobione są to tutaj wracamy do tych do tej sprawy, o których pani podziela na początek roku, czyli uregulowania tych z pewnych zaniedbań czy też błędów, które naprawienia, które już się nie miały miejsce, które skutkują nadal głębokim dekolcie niemy część osób niesamodzielnych starszych i Twitterze ich rodzin to chociażby ta sprawa właśnie wykluczonych opiekunów świadczeń akurat ten wątek to znaczy wsparcia pieniężnego dla opiekunów osób niesamodzielnych czy samego co też niesamodzielny właściwie nie jest wprost w tym dokumencie ujęte tam jest mowa o szeregu działań na rzecz opiekunów w zakresie takim wytchnienie owym po pomoc o charakterze takim bardziej treningowy można powiedzieć to są zasadniczo bardzo dobre dobre rzeczy, bo rzeczywiście tego bardzo brakuje natomiast oprócz tego jest jeszcze cały czas to wyzwanie związane z zabezpieczeniem tym takim podstawowym socjalnym w sytuacji tych osób i swoich dóbr libijskich nie ma też niestety kwestii godzenia ról w lato było w tej pierwszej strategia w tej gminie odnalazłem tego wprost wyrażonego, czyli kwestii godzenia opieki z pracą to jest w zachodnim czy takim zagranicznym dyskursie to to jest 1 z takich kilku znanych, ale dziecko, żeby mogło się opiekować się rodzicem, który już niestety nie jest w pełni samodzielna, ale jednocześnie mogło pracować mieć samodzielnie, jakby życie nie musi całkowicie się od 4 i opiece albo część osób jest takiej, która by zdecydowałaby się leczyć decyduje się, żeby faktycznie badaczy całościowe tej opiece lub z innych powodów nie jest zainteresowana już się łączenie tego z aktywnością zawodową natomiast jest grupa osób, która w, która mogłaby ich chciałaby się aktywizować jest też rację ma pewny, że na czele pewne stoją za to też pewne racje ekonomiczne to i tak jest ogólna społecznego punktu widzenia to taki, że na koniec, by powtórzyć do 20 5 0 roku jak szacuje rząd ponad 40 % Polaków będzie miało więcej niż 6 0 lat jak bardzo ten problem jest palący, czyli jak duże są zaniedbania znaczy to, że na razie jest kolejna strategia, ale dosyć ogólna i zobaczymy co się będzie działo w PR w oczy to jest taki efekt bywa też z alarm alarm alarm czy na razie spokojnie dobrze w czasie to to jest taki alarm alarm alarm, ponieważ częściej wolą zostać na wczoraj one już od dłuższego czasu jedni chcieli ci ludzie tego doświadczają ich i żeby było, gdybyśmy myśleli o tym w takich kategoriach, że do 20 30 coś się na przygotowanie w zasadzie już trzeba przygotować jak najszybciej jej przede wszystkim wdrażać to co zostanie przygotowany oczywiście mając na uwadze ten horyzont co jeszcze jeszcze dalsze ich to teraz przejdźmy do tych tego drugiego tematu czy drugiej kwestii, o których chciałbym porozmawiać, czyli opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych mówiliśmy o tym, że w sumie już młodszy pół roku temu Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny uznał, że to jest niesprawiedliwe niezgodne z prawem, że opiekunowie tych, którzy Stali się niepełnosprawni grają mniej niż 1 8 lat są znacznie lepszych finansowo czy to oznacza, że ludzie o wsparcie ze strony rządu niż MDM niż opiekunowie niepełnosprawnych, którzy Stali się niepełnosprawni byli już dorosły i innych praw i Bytom 3 i pół roku będziemy więcej od Trybunału zgadza się i niestety nadal nie leń nic nie mieliśmy ani ani się zatem poprzedniego rządu ani obecnego takich działań legislacyjnych, które byto wyrównałem przypomnę, że trzykrotna różnica w wysokości 3 zlotych zasiłku ręce rywal jeszcze tak około 1 500 i w przypadku tej drugiej grupie prezent poszkodowanej szczególnie jest jeszcze to kryterium dochodowe, które sprawia, że część osób w ogóle nawet więcej 20 zł nie może otrzymać ma mniej niż 6 z kolei, że można pomóc tak tam jest się bokser do kryterium dochodowe zbadał, że 7 6 4 zł, więc troszeczkę wyżej, ale cały czas jest drastycznie niskie zimowe w porównaniu z się opiekuje matką niepełnosprawną mamą i ma w domu była za bardzo nam na członka mogą coś domowego przypada, więc powiedzmy 800 zł któż nie należą mu żadne wsparcie ze strony państwa tak jest nie zgadza się Dolny z tytułu z tytułu pełnionej roli opiekuńczej niestety niestety nie no ile oczywiście i są pewne podgrupy opiekunów, które kwalifikują się do innych takich zastępczych form wsparcia natomiast to jest grób jest na pewno grupa nie wiemy dokładnie jak liczna klub awansuje z Muszynianki w w tyle osób w takiej sytuacji czymś naturalnym jedno i ja szczerze mówiąc utajnienie podjąłbym się, że takiej w Dreźnie tutaj o określenie tego jest oprócz tego jeszcze grupa opiekunów, którzy pobierają emerytury lub renty, którzy znali nieraz sami przeszli wcześniej na emeryturę lub renty z tytułu w związku z Pol z opieką nad jezioro swoje wnętrza dzieckiem niepełnosprawnym i oni też nie w nie przysługuje im dodatkowe żadne świadczenie z tytułu sprawowanej opieki tylko to co wypracowali sobie w ramach świadczenia emerytalno-rentowe tez nieraz kilkaset złotych i tak grupa też się opowiada za w niepełnym na wyrównanie, chociaż do tej kwoty świat jest przez kilka, jakby różnych podkategorii osób dlatego tak trudno jest to, które w paru słowach opisać ich różne z tych grup mają poczucie faktycznie jakieś pokrzywdzenia, a przede wszystkim w jedno nie ma TP Teltech formy wsparcia, jakie otrzymują co zdecydowanie za niskie, żeby oni mogli godnie funkcjonować Dave lobbują i na razie nie nie wyznaczył lobbują nad proszą, domagając się do protestujących MDI można kończyć rozwiąże ostatnio jednak Trybunał Konstytucyjny tak nie to był są to zła decyzja sądu 1 z RS panu, z której który właśnie w takiej sytuacji znalazł się tam bardzo też zasłużonego dla Rz to pan poniosła też bardzo zasłużony dla całego tego ruchu opiekunów, ale w jego przypadku sąd zasądził odszkodowanie zobowiązał skarb państwa do wysokiego odszkodowania są co w dużej mierze czy część tych pieniędzy pewnie i tak pójdzie na spłatę licznych złoża za zobowiązania zadłużenia, które przez te lata mniej azylu bycia bez wsparcia w zaciągnął natomiast jest się na czas jest to pewna z NOP dna może nadzieja, że jednak to chociażby w tej indywidualnie udaje się czasami coś wywalczyć, ale tu potrzeba jest cały czas Ciemniak nie można na tym poprzestawać na tak zadowoleniu, że żal, że się udało, bo trzeba jednak z regulacji o charakterze systemowym w 4 obok Olearczyk badacz polityki społecznej z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwo gościem bardzo dziękuję dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" teraz 45% taniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA